Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы


ӘАОО-ғы докторантураның білім беру бағдарламасының мазмұныбет17/20
Дата01.06.2017
өлшемі3,25 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
ӘАОО-ғы докторантураның білім беру бағдарламасының мазмұны


Р/с №Пән және қызмет түрлерінің атауыКредит бойынша көлемі1231Базалық пәндер (БП) циклікемінде 171)Міндетті компонент (МК)кемінде 32)ЖОО компоненті (ЖК)
2Бейіндік (БП) циклікемінде 251)Міндетті компонент (МК)кемінде 22)ЖОО компоненті (ЖК)

Теориялық оқыту қорытындысыкемінде 423Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)кемінде 13
Міндетті компонент (МК)кемінде 131)Практика (педагогикалық, кәсіптік)кемінде 62)Магистрлік диссертацияның, жобаның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)кемінде 7
ЖОО компоненті (ЖК)
4Қорытынды аттестаттау (ҚА)41)Кешенді емтихан (КЕ)12)Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау (МДРҚ)3
Жиыныкемінде 59


 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына
3-қосымша

Бейіндік бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны


Р/с №Пән және қызмет түрлерінің атауыКредит бойынша көлемі123
Оқу мерзімі**1 жыл1,5 жыл1Базалық пәндер (БП)8101)Міндетті компонент (МК)55
Шет тілі (кәсіби)22
Менеджмент11
Психология222)Таңдау компоненті (ТК)352Бейіндеуші пәндер (КП)10261)Міндетті компонент (МК)132)Таңдау компоненті (ТК)923
Теориялық оқыту бойынша барлығы18363Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)кемінде 6кемінде 81)Практика (өндірістік)*кемінде 2кемінде 42)Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы (МЭЗЖ)кемінде 4кемінде 44Қорытынды аттестаттау (ҚА)441)Кешенді емтихан (КЕ)112)Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау (МДРҚ)33
Жиыныкемінде 28кемінде 48*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығының көлеміне кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінген кредит санын көбейте алады.


**Оқу мерзімінің ұзақтығы магистранттардың бұған дейінгі дайындық деңгейіне және алған мамандығына байланысты осы стандартқа сәйкес анықталады.


 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына
4-қосымша

ӘАОО-да бейіндік бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны


Р/с №Пән және қызмет түрлерінің атауыКредит бойынша көлемі123
Оқу мерзімі1 жыл1,5 жыл1Базалық пәндер (БП)кемінде 7кемінде 141)Міндетті компонент (МК)кемінде 1кемінде 32)ЖОО компоненті (ЖК)

2Бейіндеуші пәндер (КП)кемінде 11кемінде 221)Міндетті компонент (МК)кемінде 1кемінде 22)ЖОО компоненті (ЖК)


Теориялық оқыту бойынша барлығыкемінде18кемінде363Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)кемінде 6кемінде 8
Міндетті компонент (МК)кемінде 6кемінде 81)Кәсіптік практикакемінде 2кемінде 42)Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (эксперименттік-зерттеу)кемінде 4кемінде 4
ЖОО компонент (ЖК)

4Қорытынды аттестаттау (ҚА)441)Кешенді емтихан (КЕ)112)Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау (МДРҚ)33
Жиыныкемінде 28кемінде 48


 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына
5-қосымша

Бейіндік магистратураны бітірген тұлғалар үшін педагогикалық бейіндегі білім беру бағдарламасының мазмұны


р/с №Пәндердің және қызмет түрлерінің атауыКредит бойынша көлемі1231Базалық пәндер (БП)71)Міндетті компонент:5
Ғылым тарихы мен философиясы2
Педагогика32)Таңдау компоненті2
Теориялық оқыту бойынша жалпы саны72Практика (педагогикалық)кемінде 3**Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығының көлеміне кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінген кредит санын көбейте алады.

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына
6-қосымша

Ғылыми және педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасының компоненттерін бөлу нормасы (оқу мерзімі 2 жыл)

Қызмет түрлеріКредит саныАпта саныЖалпы сағат саныОның ішіндеОрташа апталық жүктемеаудиториялық/оқытушымен байланыстағы сағаттарМӨЖ123456781Теориялық оқыту (1:2)42451890630126052,02Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың теориялық оқытудан қол үзбей ғылыми-зерттеу жұмысы (1:7)3-36045315

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (1:7)494806042054,53Қорытынды аттестаттау (1:6)484206036052,5
БАРЛЫҒЫ536231507952355
4Теориялық оқытудан қол үзбей практика (педагогикалық) (1:1)3-90454530,005Практика (зерттеу) (1:7)3123604531530,006Каникулдар
137Емтихан сессиясы
9
Барлығы(52 апта х 2 ж. – 8 апта= 96 апта)599636008852715      Ескертпе:


      1. "Магистр" дәрежесін алу үшін теориялық оқытудың кемінде 42 кредитін, практиканың кемінде 6 кредитін, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының кемінде 7 кредитін меңгеруі керек (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)


      2. Кешенді емтиханға 1 кредит, магистрлік диссертацияны ресімдеуге және қорғауға 3 кредит жоспарланады (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)


      3. Магистратураның барлық мамандықтары үшін кемінде 3 кредит педагогикалық, кемінде 3 кредит зерттеу практикасы белгіленеді (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)


      4. Бітіруші курсты есептемегенде оқу жылындағы демалыс ұзақтығы кемінде 7 аптаны құрауы тиіс. Оқу жылындағы 7 аптадан артық демалыс уақытын жоғары оқу орны өздігінен қызметтің басқа түрлеріне қайта бөле алады.


      5. Қызмет түрлеріне байланысты апта санын жоғары оқу орны өзгерте алады, бірақ магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы тиіс.


      6. Жазғы семестр, ОҚТ демалыс есебінен немесе академиялық күнтізбе бойынша жеке жоспарланады.


      7. МҒЗЖ үш кредиті оқыту процесінен қол үзбей теориялық оқытумен қатар жоспарланады (әрбір семестрге 1 кредиттен). Педагогикалық практика екінші және үшінші семестрде (барлық 3 кредит) оқыту процесінен қол үзбей теориялық оқытумен қатар жоспарланады. Қызметтің әр түрін қатар жоспарлаған жағдайда осы қызмет түрлері бойынша апталық жүктеме азайтылып, тиісінше олардың апта саны артуы тиіс, бірақ магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы қажет.

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына
7-қосымшаКоммуникативтік-тілдік дағдылар
Орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жоспарының моделі
Жоғары білімнің білім беру бағдарламасының құрылымы
Жоғары арнаулы білім беру бағдарламасы компоненттерін бөлу нормасы (оқу мерзімі – 5 жыл)
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Бейіндік магистратураның білім бағдарламасының компоненттерін бөлу нормасы (оқу мерзімі 1,5 жыл)
Phd докторантурасының білім беру бағдарламасының компоненттерін бөлу нормасы (оқу мерзімі 3 жыл)

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет