Бӛлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар Тоқсандақ жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар Алгебрабет15/25
Дата12.04.2022
өлшемі0,64 Mb.
#138983
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
Байланысты:
!
d16ed23a2d3d4732a90ff1a039c886fa (2), d16ed23a2d3d4732a90ff1a039c886fa (2), Педагогика, 3 дәріс, 10сын.алг.тжб.4тоқс., 9 класс с казахским языком обучения 1 Задания для суммативного о

Балл қою кестесі


Бағалау критерийіДескриптор

Балл

Білім алушы:

Синустар және косинустар теоремасын
біледі

1

Косинустар теоремасына сәйкестікті табады

1

Синустар теоремасына сәйкестікті табады

1

Тапсырманы орындауға синустар теоремасын қолданады

2

Үшбұрыштың үшінші бұрышын табады

1

Синустар теоремасын қолданады

1

Үшбұрыштың екінші қабырғасын табады

1

Үшбұрыштың үшінші қабырғасын табады

1

Тапсырманы орындауға косинустар теоремасын қолданады

3

Косинустар теоремасын қолданады

1

АС-ның арақашықтығын табады

1

Жауабын жазады

1

Үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын табуға арналған есептерді шығарады

4

Үшбұрыштың ауданын есептейді

1

Үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған
шеңберлердің радиусын табу формуласын қолданады

1

Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табу формуласын қолданады

1

Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу формуласын қолданады

1

Барлығы:

13


  1. нұсқаТапсырма 1. [2 балл] Сәйкестікті табыңыз. Жауабын кестемен жазыңыз :1. Іштей сызылған үшбұрыш ауданы
А)S = 4abc
R

2. Сырттай сызылған кӛпбұрыш ауданы
В) S = p · r


C)S = abc
4


D) S = 2p · r


E) S=p·r2


F) S = abc
4R

1

2

Тапсырма 2. [2 балл] Үшбұрыш берілген:

T S


Мына тұжырымдардың қайсысы ақиқат екенін анықтаңыз :  1. TR = RS + RS- RS · ST · CosS

  2. TR2 = RS2 − TS2 + 4 · RS · ST · Cos2S

3) 𝑇𝑅2 = 𝑅𝑆2 + 𝑇𝑆2 − 2 · 𝑅𝑆 · 𝑆𝑇 · 𝐶𝑜𝑠𝑆 1. SinS = SinR = SinT

RS RT TS

 1. SinS = SinR = SinT

RT TS RS
6)SinS = SinR = SinT
TS RS TR


Тапсырма 3. [3 балл] LMN үшбұрышында LM=3, MN=6, М=600. Косинустар теоремасын қолданып, LN қабырғасының ұзындығын табыңыз.Тапсырма 4. [3 балл] Сүйір бұрышты ХYZ үшбұрышында ХY=33, XZ=6,
XZY=600 . Синустар теоремасын қолданып, XYZ бұрышының градустық мәнін табыңыз.


Тапсырма 5. [3 балл] ABC үшбұрышы радиусы r және центрі О болатын шеңберге іштей сызылған. 1-ші суреттегі үшбұрыштың ауданын табыңыз.

Сурет 1
Тапсырма 6. [4 балл] Кӛпбұрыш радиусы 7-ге тең шеңберге сырттай сызылған.
Кӛпбұрыштың ауданы 56 болса, периметрін табыңыз.
  1. нұсқа.
Тапсырма 1. [2 балл] Сәйкестікті табыңыз. Жауабын кестемен жазыңыз :1. Іштей сызылған үшбұрыш ауданы
А)S = abc
4R

2. Сырттай сызылған кӛпбұрыштың ауданы
В) S = p · r


C)S = 2p · r


D) S = abc
4


E) S=p·r2


F) S = 4abc
R

1

2[2]


Тапсырма 2. [2 балл] Үшбұрыш берілген :

S


T
Мына тұжырымдардың қайсысы ақиқат екенін анықтаңыз :
1) TR2 = RS2 + TS2 − 2 · RS · ST · Cos2S
2) 𝑇𝑅2 = 𝑅𝑆2 + 𝑇𝑆2 − 2 · 𝑅𝑆 · 𝑆𝑇 · 𝐶𝑜𝑠𝑆

 1. TR = RS + RS- RS · ST · CosS

 2. SinS = SinR = SinT

TS RS TR

 1. SinS = SinR = SinT

RS RT TS
6)SinS = SinR = SinT
RT TS RS


Тапсырма 3. [3 балл] LMN үшбұрышында, LM=6, MN=10, М=600. Косинустар теоремасын қолданып, LN қабырғасының ұзындығын табыңыз.Тапсырма 4. [3 балл] Сүйір бұрышты ХYZ үшбұрышында YZ=23, XZ=2,
XYZ=300. Синустар теоремасын қолданып , YXZ бұрышының градустық мәнін табыңыз .


Тапсырма 5. [3 балл] ABC үшбұрышы радиусы r және центрі О болатын шеңберге іштей сызылған. 1-ші суреттегі үшбұрыштың ауданын табыңыз.

Сурет 1
Тапсырма 6. [4 балл] Радиусы 6-ға тең шеңберге кӛпбұрыш сырттай сызылған.
Кӛпбұрыштың ауданы 48 болса, периметрін табыңыз.


Балл қою кестесі


Бағалау критерийі

Тапсыр ма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Косинустар теоремасын, синустар теоремасын, үшбұрышқа іштей сызылған, кӛпбұрышқа сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын табу формулаларын анықтайды.

1

іштей сызылған үшбұрыш ауданы табады

1

сырттай сызылған кӛпбұрыштың ауданы табады

1

2

синустар теоремасының ақиқат
анықтамасын дұрыс табады

1

косинустар теоремасының ақиқат анықтамасын дұрыс табады

1

Косинустар теоремасын қолданып, үшбұрыштың элементтерін табады .

3

есептің шарты бойынша суретін салады

1

косинустар теоремасын жазады, формулаға сандық мәнін жазады

1

LN қабырғасын табады

1

Синустар теоремасын қолданып, үшбұрыштың элементтерін табады .

4

есептің шарты бойынша суретін салады

1

синустар теоремасын жазады, формулаға сандық мәнін жазады

1

Sin YXZ табады, YXZ шамасын градуспен жазады

1

Іштей сызылған үшбұрыш ауданының формуласын қолданады .

5

сызба бойынша үшбұрыштың
қабырғасының ұзындығын, шеңбердің радиусын табады

1

іштей сызылған үшбұрыш ауданының
формуласын жазады

1

формулаға сандық мәнін жазады, АВС үшбұрышының ауданын табады

1

Сырттай сызылған кӛпбұрыштың ауданының формуласын қолданады.

6

сырттай сызылған кӛпбұрыштың ауданының формуласын жазады

1

сырттай сызылған кӛпбұрыштың жарты периметрін жазады

1

формулаға сандық мәнін жазады, сырттай сызылған кӛпбұрыштың
жарты периметрін табады

1

сырттай сызылған кӛпбұрыштың
периметрін табады

1

Барлығы

17  1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Шеңбер. Кӛпбұрыштар»

Тақырыбы

Шеңбер және дӛңгелек. Доғаның ұзындығы. Шеңбердің, сектордың және сегменттің ауданы. Дұрыс кӛпбұрыштар, олардың қасиеттері және симметриясы.

Оқу мақсаты

    1. Доға ұзындығының формуласын қорытып шығару және қолдану;

    2. сектор және сегменттің ауданынын формуласын шығару және қолдану;

9.1.2.4 дұрыс кӛпбұрыштың іштей және сырттай сызылған шеңберінің радиустарынын арасындағы байланысты білу және қолдану;
9.1.2.4 дұрыс кӛпбұрыштың іштей және сырттай сызылған шеңбердің радиустары мен дұрыс кӛпбұрыштың периметрін, формулаларын білу және қолдану;

Бағалау критерийі :

тапсырмаларды шешу кезінде шеңбер доғасының ұзындығының формуласын қолданады;
-есептерді шешу кезінде сектор ауданының, шеңбер сегментінің формуласын қолданады;
-тапсырмаларды шешу кезінде дұрыс кӛпбұрыштың іштей және сырттай сызылған шеңберінің радиустарынын арасындағы байланысты қолданады;
-есептерді шешу кезінде дұрыс кӛпбұрышқа іштей және сырттай сызылған
периметрін, дұрыс кӛпбұрыштың ауданын және қабырғаларын табудын формулаларын қолданады;

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану. Жоғарғы дағдылар

Орындау уақыты:

40 минут

 1. нұсқа
 1. 1 балл Егер шеңбердің радиусы 12 см тең болса,оның 120°центрлік бұрышына сәйкес келетін доғасының ұзындығын есептеңіз?

  1. 4π;

  2. 6π;

  3. 8;

  4. 8π;

E. 12. 1. 5 балл Айналмалы сектордың ауданы 9π см2, ал шеңбердің радиусы-6 см. Осы сектордың доғасын керетін хорданың ұзындығы мен пайда болған сегменттің ауданын табыңыз.

 1. 5 балл Сәйкестікті орнатыңыз:

Дұрыс үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 3 см тең.Тапсырма

Жауап

1. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңдар

A. 6;

2. Дұрыс үшбұрыштың периметрін табыңдар.

B. 18;

3. Дұрыс үшбұрыштын ауданын табыңдар.
C. ;
D. 6 ;

4. Шеңберге іштей сызылған квадраттың қабырғасын табыңдар
E. 2;F. 23;

1 ; 2 ; 3 ; 4
G. 63;
H. 93.
 1. 6 балл Шеңберге іштей сызылған дұрыс үшбұрыштың периметрі 45 см-ге тең. Сол шеңберге сырттай сызылған оң алтыбұрыштың периметрін және ауданын табыңыз.Бағалау критерийі

Тапсыр ма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы

есептерді шешу кезінде шеңбер доғасының ұзындығының формуласын қолданады;

1


шеңбер доғасынын ұзындығын есептеу үшін тиісті формуланы қолданады және жауапты таңдайды.

1


есептерді шешу кезінде сектордың ауданын,сегментін формуласын қолданады

2


сектордың ауданының формуласын
пайдаланады;

1

осы секторға сәйкес келетін центрлік бұрыштың шамасын есептейді;

1

үшбұрыштың түрін анықтайды

1

хорданың ұзындығын есептейді;

1

сегментін ауданын есептейді.

1

есептерді шешу кезінде дұрыс кӛпбұрыштың іштей және сырттай сызылған радиустардың арасындағы байланысты қолданады;

3.1

үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табады және сәйкестікті орнатады;

1

есептерді шешу кезінде дұрыс кӛпбұрышқа іштей және сырттай сызылған периметрін, дұрыс кӛпбұрыштың ауданын және қабырғаларын табудын формулаларын қолданады;

3.2-3.4


осы үшбұрыштың периметрін табады және сәйкестікті орнатады;

1

осы үшбұрыштың ауданын табады және сәйкестікті орнатады;

1

дұрыс кӛпбұрыштар арасындағы
байланыс орнатады;

1

шаршының қабырғасын есептеп,
сәйкестігін анықтайды;

1

4

осы дұрыс үшбұрыштың қабырғасын анықтайды;

1

сырттай сызылған шеңбердің радиусын есептейді;

1

дұрыс кӛпбұрыштар арасындағы байланыс орнатады;

1

дұрыс алтыбұрыштың қабырғасын есептейді;

1

дұрыс алтыбұрыштың периметрін
есептейді;

1

дұрыс алтыбұрыштың ауданын
есептейді;

1

Жалпы ұпай:

17 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет