Бӛлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар Тоқсандақ жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар Алгебрабет25/25
Дата12.04.2022
өлшемі0,64 Mb.
#138983
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Байланысты:
!
d16ed23a2d3d4732a90ff1a039c886fa (2), d16ed23a2d3d4732a90ff1a039c886fa (2), Педагогика, 3 дәріс, 10сын.алг.тжб.4тоқс., 9 класс с казахским языком обучения 1 Задания для суммативного о

Балл қою кестесі

1 нұсқа

2 нұсқа
Қосымша ақпаратЖауабы

Жауабы

Балл

1

1

2

1
4

4

1

6

5

1

2

(-6; -8)

(4; -7)

1
3

А

В

1
4

К=115:23=5

К=24:6=4

1
7.5=35 см

.
19 4=76 см

1

51
Биссектрисаның қасиеті бойынша BD/AB = DC/AC

Биссектрисаның қасиеті бойынша АВ/ВР = АС/СР

1

3/AB = 2/4; АВ = 6

CP=x см, BP=(11-x ) см:
12/11-х=10/х, х=5

1

РАВС = 6 + 5 + 4 = 15

CP=5 см, BP=6 см

1

61
Треугольники ABC и BMN подобны по трем углам (угол В общий, углы А и М, С и N, как соответственные при параллельных прямых и
секущей)

Углы DСМ и ВАМ равны как накрест лежащие, углы DМС и ВМА равны как вертикальные, следовательно, треугольники DСМ и ВМА
подобны по двум углам.

1

АС/МN=ВС/ВN

МD/МВ=DС/АВ

1

ВС=180 см. NС=180-60=120 см

МD=25

1

7

X1=x+a 1=-3+a ⇒a=4 y1=y+b -1=4+b ⇒b=-5

X1=x+a -1=2+a ⇒a=-3
y1=y+b 1=-3+b ⇒b=4

1
X1=2+4=6
y1=-3-5=-8, В1 (6;-8)

X1=-4-3=-7
y1=-1+4=3, F1 (-7;3)

1
8B B1
А С C1


А1
D D1

В С
D C1


A B1

D1


A1

1
9

Так как длины сторон обоих треугольников известны, то PR/AC=RQ/CB=PQ/AB

Так как углы Q и В равны, а длины двух сторон
обоих треугольников известны, то QR/BC=QP/ AB

1
15/5=12/4=6/2=3 (Үшінші белгі)

12/6=8/4=2 (Екінші белгі)

1

В
се го

20


  1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Ұзақтығы 40 минут


І нұсқа


 1. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 12-ге тең, үшбұрыштың ауданы 336-ге тең. Осы үшбұрыштың периметрін табыңыз.
 1. RTS үшбұрышында, TS=7, RS=5 тең. Егер sin RTS= 2, sin TRS табу керек.

7

 1. ABC үшбұрышында, AC=3, BC=6, AB=5тең. Сos AВС табу керек.

[2]
[3]
[4]
 1. LNM үшбұрышында L=900, NL=6, LM=8 тең.Іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. [6]
 1. Кӛлденең және тік сызықты биіктікте ұшатын ұшақтын жолағының басы мен шетін білдіретін жолынын ұзындығы 2000м, А=600 және В=300 бұрыштары анықталған. Ұшақ ұшатын С бұрышын және АС биіктігін анықтаңыз.

[5]Балл қою кестесі
Жауап

Балл

Керекті ақпарат

1

𝑝 = 𝑆 . 𝑝 = 336 = 28
𝑟 12

1
P=28· 2 = 56

1
2

𝑇𝑆 = 𝑅𝑆

1
𝑆i𝑛∠TRS Sin∠RTS7 5 7 · 2
Sin∠TRS = 2 ; Sin∠TRS = 57
7

1Sin∠TRS = 2

15
3

AC2 = AB2 + BC2 − 2AB · BC · 𝐶𝑜𝑠∠ABC

1
𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 − 𝐴𝐶2
𝐶𝑜𝑠∠ABC = 2 · 𝐴𝐵 · 𝐵𝐶

1
52 + 62 − 32
𝐶𝑜𝑠∠ABC = 2 · 5 · 6

1
𝐶𝑜𝑠∠ABC = 52 = 13
60 15

1
4

Сурет есептің берілгеніне сәйкес

1
a a a


𝑁𝑀 = 𝑁𝐿2 + 𝐿𝑀2 = 62 + 82 = √100 = 10

1
S=1 𝑁𝐿 · 𝐿𝑀 = 1 · 6 · 8 = 24
2 2

1
p=𝐿𝑁+𝑀𝑁+𝐿𝑀 = 6+8+10 = 12
2 2

1
S=p· 𝑟, 𝑟 = 𝑆
𝑝

1
𝑟 = 24 = 2
12

1
5

∠C = 1800(600 + 300) = 900

1𝐴𝐶 = 𝐴𝐵

1
𝑆i𝑛∠B Sin∠CAC=𝑆i𝑛∠B·AB
Sin∠C

1𝑆i𝑛300·2000 1·2000
AC= 0 = 2 = 1000
Sin90 1

1∠C = 900, AC=1000м

1Барлығы

20


ІІ нұсқа

 1. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиус 24-ке тең,үшбұрыштың ауданы 1152-ге тең. Осы үшбұрыштың периметрін табыңыз.
 1. RTS үшбұрышында, TS=9, RS=6-ға тең. Егер sin ∠RTS= 2, sin ∠TRS табыңыз.

9

 1. ABC үшбұрышы берілген, AC=4, BC=7, AB=6тең. Сos∠AВС табыңыз.

[2]
[3]
[4]
 1. LNM үшбұрышында ∠L=900, NL=4, LM=3 тең. Іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыздар. [6]
 1. Кӛлденең және тік сызықты биіктікте ұшатын ұшақтын жолағының басы мен шетін білдіретін жолынын ұзындығы 1000м, ∠А=450 және ∠В=300 бұрыштары анықталған. Ұшақ ұшатын С бұрышын және АС биіктігін анықтаңыз.

[5]

Балл қою кестесі ІІ нұсқа
Жауап

Балл

Керекті ақпарат

1

𝑝 = 𝑆 . 𝑝 = 1152 = 48
𝑟 24

1
P=48· 2 = 96

1
2

𝑇𝑆 = 𝑅𝑆

1
𝑆i𝑛∠TRS Sin∠RTS9 6 9 · 2
Sin∠TRS = 2 ; Sin∠TRS = 69
9

1Sin∠TRS = 2 = 1

16 3
3

AC2 = AB2 + BC2 − 2AB · BC · 𝐶𝑜𝑠∠ABC

1
𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 − 𝐴𝐶2
𝐶𝑜𝑠∠ABC = 2 · 𝐴𝐵 · 𝐵𝐶

1
62 + 72 − 42
𝐶𝑜𝑠∠ABC = 2 · 6 · 7

1
𝐶𝑜𝑠∠ABC = 69 = 23
84 28

1
4

Сурет есептін берілгене сәйкес

1
a a a


𝑁𝑀 = 𝑁𝐿2 + 𝐿𝑀2 = 42 + 32 = √25 = 5

1
S=1 𝑁𝐿 · 𝐿𝑀 = 1 · 4 · 3 = 6
2 2

1
p=𝐿𝑁+𝑀𝑁+𝐿𝑀 = 4+3+5 = 6
2 2

1
S=p· 𝑟, 𝑟 = 𝑆
𝑝

1
𝑟 = 6 = 1
6

1
5

∠C = 1800(450 + 300) = 1050

1𝐴𝐶 = 𝐴𝐵

1
𝑆i𝑛∠B Sin∠CAC=𝑆i𝑛∠B·AB
Sin∠C

1𝑆i𝑛300·1000 1·2000
AC= 0 = 2 = 1036
Sin105 0,965

1∠C = 1050, AC=1036м

1Барлығы

20 1. [4 балл] Үшбұрыштың қабырғаларымен түрлері арқылы сәйкестікті анықтаңыз. (бұрыштарының ӛлшемі бойынша)Үшбұрыштың қабырғаларының
ұзындығы

Үшбұрыштың түрлері

1. 8; 9; 13

A. сүйірбұрышты

2. 4; 6; 7

B. тікбұрышты

3. 5; 12; 13

C. доғалбұрышты

4. 7; 9; 12
1. 2. 3. 4.

 1. [2 балл] Үшбұрыштың ауданы 300 см2, ал іштей сызылған шеңбердің радиусы – 15 см. Үшбұрыштың периметр табыңыз.
 1. [2 балл] МРК үшбұрышында МР = 15 см РК = 9 см, 𝑠i𝑛 𝑀 = 0,4.К бұрышының синусын табыңыз.
 1. [7 балл] АВС теңбүйірлі үшбұрышында, АВ қабырғасы 12 см, АС табанына қарсы жатқан бұрыш 1200 тең.Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.
 1. [5 балл] Балхаш кӛлінің (АВ) енін және Сарышаган қаласынан (АС) демалыс орнына дейінгі ара-қашықты табыңыз, егер Балхаш қаласымен Сарышаган қаласының арақашықтығы (ВС) 143 км тең, ∠CAB = 500, ∠CBA = 1030бол  1. нұсқа

 1. [4 балл] ] Үшбұрыштың қабырғаларымен түрлері арқылы сәйкестікті анықтаңыз. (бұрыштарының ӛлшемі бойынша)
Үшбұрыштың қабырғаларының
ұзындығы

Үшбұрыштың түрлері

1. 5; 7; 8

A. сүйірбұрышты

2. 10; 13; 18

B. тікбұрышты

3. 8; 15; 17

C. доғалбұрышты

4. 7; 10; 12
1. 2. 3. 4.

 1. [2 балл] Үшбұрыштың ауданы 500 см2, іштей сызылған шеңбердің радиусы – 25 см.Үшбұрыштың периметрін табыңыз.
 1. [2 балл] FDE үшбұрышында DE = 24 см, FD = 18 см, 𝑠i𝑛 = 0,6болса.F бұрышының синусын табыңыз.

[7 балл] АВС теңбүйірлі үшбұрышында,табанына қарсы жатқан бұрышы 1200 тең. Бүйір қабырғасы ВС 14 см тең.Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.


5. [5 балл] Балхаш кӛлімен оған қарсы орналасқан демалыс орны (АВ)-ға дейін арақашықтығы 85 км, ал Сарышаган (ВС) қаласына дейінгі арақашықтық 143 км тең және


∠CAB = 500. Сарышаган қаласынан (АС) демалыс орнына дейінгі арақашықтықты табыңыз.


Балл қою кестесі

3 нұсқа

4 нұсқа


Жауабы

Жауабы

Балл

1

1 – С

1 – А

1

2 – А

2 – С

1

3 – В

3 – В

1

4 – С

4 – А

1

2

𝑝 = 𝑆 = 300 = 20см
𝑟 15

𝑝 = 𝑆 = 500 = 20см
𝑟 25

1

Р = 2р = 40 см

Р = 2р = 40 см

1

3

9 = 15
0,4 𝑠i𝑛 𝐾

18 = 24
0,6 𝑠i𝑛 𝐹

1

𝑠i𝑛 𝐾 = 2
3

𝑠i𝑛 𝐹 = 4 или 𝑠i𝑛 𝐹 = 0,8
5

1

4

AC2 = AB2 + BC2 − 2AB · BC · 𝑐𝑜𝑠 B =
= 122 + 122 − 2 · 12 · 12 · 𝑐𝑜𝑠 1 200

AC2 = AB2 + BC2 − 2AB · BC · 𝑐𝑜𝑠 B =
= 142 + 142 − 2 · 14 · 14 · 𝑐𝑜𝑠 1 200

1

𝑐𝑜𝑠 1 200 = − 𝑐𝑜𝑠 6 00 = − 1
2

𝑐𝑜𝑠 1 200 = − 𝑐𝑜𝑠 6 00 = − 1
2

1

АС = 123см

АС = 143см

1

𝑆 = 1 𝐴𝐵 · 𝐵𝐶 · 𝑠i𝑛 𝐵
𝐴𝐵𝐶 2

𝑆 = 1 𝐴𝐵 · 𝐵𝐶 · 𝑠i𝑛 𝐵
𝐴𝐵𝐶 2

1

𝑆𝐴𝐵𝐶 = 363см2

𝑆𝐴𝐵𝐶 = 493см2

1

𝑅 = 𝑎𝑏𝑐
4𝑆

𝑅 = 𝑎𝑏𝑐
4𝑆

1

𝑅 = 12см

𝑅 = 14см

1

5

𝐵𝐶 = 𝐴𝐶 ; 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶·𝑠i𝑛 𝐵
𝑠i𝑛 𝐴 𝑠i𝑛 𝐵 𝑠i𝑛 𝐴

𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 ; 𝑠i𝑛 𝐶 = 𝐴𝐵·𝑠i𝑛 𝐴
𝑠i𝑛 𝐶 𝑠i𝑛 𝐴 𝐵𝐶

1
𝑠i𝑛 1 030 = 𝑠i𝑛 7 70

𝑠i𝑛 𝐶 = 85·0,766 ≈ 0,4553; ∠𝐶 ≈ 270

1
143
𝐴𝐶 = 143·0,9744 182 км
0,766

∠𝐵 = 1800(∠𝐴 + ∠𝐶) = 1030
𝑠i𝑛 1 030 = 𝑠i𝑛 7 70

1
𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 ; 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶·𝑠i𝑛 𝐶
𝑠i𝑛 𝐶 𝑠i𝑛 𝐴 𝑠i𝑛 𝐴

𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 ; 𝐴𝐶 = 𝐴𝐶·𝑠i𝑛 𝐵
𝑠i𝑛 𝐶 𝑠i𝑛 𝐵 𝑠i𝑛 𝐶

1
𝐴𝐵 = 143·0,454 85 км

𝐴𝐶 = 85·0,9744 182км

1

0,766


0,4553

Барлығы:

20

4 ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Ұзақтылығы

40 минут

 1. нұсқа


 1. 1 балл Градустық ӛлшемі 36°тең доғаның ұзындығын табыңыз,егер шеңбердің радиусы 15 см болса.
  1. 15π
 1. 2 балл Дӛңес бесбұрыштың бұрыштарын табыңыз, егер олар 1, 3, 5, 7, 11 сандарына пропорционал болса.
 1. 3 балл Дӛңес кӛпбұрыштың бұрыштарының қосындысы оның сыртқы бұрыштарының қосындысынан 720қа

артық.Осы кӛпбұрыштың қабырғалар санын табыңыз. 1. 4 балл Правильный треугольник со стороной Қабырғасы 123 см болатын дұрыс үшбұрыш шеңберге іштей сызылған, ал дұрыс алтыбұрыш бұл шеңберге сырттай сызылған. шестиугольник описан вокруг этой окружности.Осы дұрыс алтыбұрыштың қабырғасын табыңыз.
 1. 5 балл Үшбұрыштың ауданын табыңыз,егер оның екі медианасының ұзындықтары 6см және 9 см болса, ал медианалары перпендикуляр болса.
 1. 5 балл Суреттегі дӛңгелек сектордың центрі O және радиусы 12 см тең. ОР = 4 см, РКОК және РOК  45°. Боялған бӛліктің ауданын табыңыз.Барлығы 20 балл.


 1. нұсқа
 1. 1 балл Градустық ӛлшемі 72°тең доғаның ұзындығын табыңыз,егер шеңбердің радиусы 20 см болса.  1. 12π

  2. 20π
 1. 2 балл Дӛңес алтыбұрыштың бұрыштарын табыңыз, егер олар 2, 4, 4, 6, 8, 12 сандарына пропорционал болса.
 1. 3 балл Дӛңес кӛпбұрыштың бұрыштарының қосындысы оның ішкі бұрыштарының қосындысынан 180қа кем. Осы кӛпбұрыштың қабырғалар санын табыңыз.
 1. 4 балл Қабырғасы 53 см болатын дұрыс алтыбұрыш шеңберге іштей сызылган, ал дұрыс үшбұрыш осы шеңберге сырттай сызылған.Дұрыс үшбұрыштың қабырғасын табыңыз.
 1. 5 балл APC үшбұрышының екі медианасы PK және AD, E-нүктесінде қиылысады. Егер P = 6 c ; АD=12 см және АС=16 см болса, АРС үшбұрышының ауданын табыңыз.
 1. 5 балл Суреттегі дӛңгелек сектордың центрі O және радиусы 18 см тең. ОМ = ОН = 4 см және МOН  60°. Боялған бӛліктің ауданын табыңыз.

Барлығы 20 балл.


Балл қою кестесі
1 нұсқа

2 нұсқа


Жауабы

Жауабы

Балл

1

А

С

1

2

1х+3х+5х+7х+11х=180°(5-2)

2х+4х+4х+6х+8х+12х=180°(6-2)

1

27х=540 х=20
20°; 60°; 100°; 140°; 220°.

36х=720 х=20
40°; 80°; 80°; 120°; 160°; 240°.

1

3

180°(n-2)=360°+720°

180°(n-2)=360°+180°

1

n-2=1080°: 180° или 180°n=1440°

n-2=540°: 180° или 180°n=900°

1

n=8

n=5

1

4

𝑅3 = 𝑎3 или 𝑅 = 𝑎3√3 2𝑠i𝑛180 3 3
3

𝑅6 = 𝑎6 или 𝑅 = 𝑎
2𝑠i𝑛180 6 6
6

1

𝑅3 = 12 cm

𝑅6 = 53cm

1

𝑅3 = 𝑟6 = 12 cm

𝑅6 = 𝑟3 = 53 cm

1

𝑎 = 2 · 𝑟 · 𝑡𝑔 180 = 8√3(cm)
6 6 6

𝑎3 = 2 · 𝑟3 · 𝑡𝑔 180 = 30(см)
3

1

5

𝐴O = 2 AK= 6 (см)
3

𝐴 = 2 A𝐷= 8 (см)
3

1

CO = 2 MC= 4 (см)
3

𝐾 = 1 𝐾 = 2 (см)
3

1

𝐴K MC, АОС үшбұрышы- тікбұрышты

𝐾 − AC − ac , AK = 8 cm.
АЕК үшбұрышында: = 8+8+2 =
2
9 (cm)

1

𝑆 1 𝐴𝑂 · 𝑂𝐶 = 24(cm2)
𝗈𝐴0𝐶 = 2
𝑆𝗈𝐴EK = √9 · 1 · 1 · 7 = 3√7(cm2)

1

𝑆𝐴𝐵𝐶 = 3 · 𝑆𝗈𝐴0𝐶 = 3 · 24 = 72(cm2)

𝑆𝐴P𝐶 = 6 · 𝑆𝗈𝐴EK = 6 · 3√7 = 18√7(cm2)

1

6

𝜋𝑅2
𝑆c = 360 · 𝛼

𝜋𝑅2
𝑆c = 360 · 𝛼

1

𝜋 · 122
𝑆c = 360 · 45 = 18𝜋

𝜋 · 182
𝑆c = 360 · 60 = 54𝜋

1

𝗈
𝐾𝑂 РОК= 45°, ОК=КР=𝑂 · 𝑠i𝑛45 = 22
(Пифагор теоремасын қолданады)

𝗈 𝑂𝑀 , O c
ca, a OMH a a

1

𝑆 1 K𝑂 · KP = 4(cm2)
𝗈P0K = 2

a23 2
𝑆𝗈OMH = 4 = 16√3(cm )

1

𝑆 y ac = 𝑆c 𝑆 𝑃0
= 18𝜋 − 4(cm2)

𝑆 y ac = 𝑆c 𝑆 𝑃0

= 54𝜋 − 16√3(cm2)

1

Барлығы:

20
 1. вариант


 1. 1 балл Градустық ӛлшемі 80°тең доғаның ұзындығын табыңыз,егер шеңбердің радиусы 9 см болса.

 1. 2 балл Дӛңес тӛртбұрыштың бұрыштарын табыңыз, егер олар 2, 2, 3, 5 сандарына пропорционал болса.
 1. 2 балл Дӛңес кӛпбұрыштың бұрыштарының қосындысы оның сыртқы бұрыштарының қосындысынан 2есе кем. Осы кӛпбұрыштың қабырғалар санын табыңыз.
 1. 4 балл Шаршыға іштей сызылған шеңбердің радиусы 1 дм.Шаршыға сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз
 1. 3 балл Периметрі 2м 16см болатын дұрыс алтыбұрыш шеңберге сырттай сызылған.Осы шеңбердің радиусын табыңыз.
 1. 4 балл AКC үшбұрышының екі медианасы KЕ және AВ, E-нүктесінде қиылысады. Егер 𝑆 𝐵 = 6 cm2 болса АКС үшбұрышының ауданын табыңыз.

 2. 4 балл Суреттегі дӛңгелек сегменттің центрі O және радиусы 12 см тең. және АOК  150°.Сегменттің ауданын табыңыз.Барлығы 20 балл

 1. нұсқа

 1. 1 балл Градустық ӛлшемі 120°тең доғаның ұзындығын табыңыз,егер шеңбердің радиусы 12 см болса.

  1. 10π
 1. 2 балл Дӛңес тӛртбұрыштың бұрыштарын табыңыз, егер олар 3, 8, 9, 10 сандарына пропорционал болса.

3 . 2 балл Дӛңес п-бұрышты кӛпбұрыштың бұрыштарының қосындысы оның сыртқы бұрыштарының қосындысына тең. п-ды табыңыз.

 1. 4 балл Дұрыс үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 6 см.Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз
 1. 3 балл Радиусы 42см болатын шеңбер дұрыс алтыбұрышқа іштей сызылған.Дұрыс алтыбұрыштың периметрін табыңыз.


 1. 4 балл  AКC үшбұрышының екі медианасы KЕ және AВ, E-нүктесінде қиылысады. Егер 𝑆 𝐵 = 6 cm2 болса, СВЕ үшбұрышының ауданын табыңыз.

 2. 4 балл Суреттегі дӛңгелек сегменттің центрі O және радиусы 6 см тең. және ВOМ  120°.Сегменттің ауданын табыңыз.Барлығы 20 балл.
Балл қою кестесі
3 нұсқа

4 нұсқа


Жауабы

Жауабы

Балл

1

В

D

1

2

2х+2х+3х+5х=180°(4-2)

3х+8х+9х+10х=180°(4-2)

1
12х=360

30х=360

1
х=30

х=1260°; 60°; 90°; 150

36°; 96°; 108°; 120°
3

180°(n-2)2=360°

180°(n-2)=360°

1

n-2=360°: 360°
n=3

n-2=360°: 180°
n=4

1

4

𝑎 = 2 · 𝑟 · 𝑡𝑔 180°

𝑎 = 2 · 𝑅 · 𝑠i𝑛 180°

1
4

4

4

3

3 3a4 = 2 дm

a3 = 63 𝑐m

1
𝑅4 = 𝑎4
2𝑠i𝑛180°
4

𝑟3 = 𝑎3
2𝑡g180°
3

1𝑅 = 2√3 = √2(дm)
4 2

𝑟 = 63 = 3(cm)
3 23

1


5

216 : 6=36(см)

𝑅6 = a6

1

𝑅6 = a6

a6 = 42 cm

1

a6 = 36 cm

426=252 (см) или 2 м 52 см

1

6

Үшбұрыштың медианалары қиылысып, қиылысу нүктесінде1:2 қатынасындай бӛлінеді,тӛбесінен
есептегенде

Үшбұрыштың медианалары қиылысып, қиылысу нүктесінде1:2 қатынасындай бӛлінеді,тӛбесінен
есептегенде

1

∆HBE ∆HAK, cac
;
𝑆∆𝐻𝐵E: 𝑆𝗈𝐻AK = 1: 4

∆CAE ∆CM𝑁, cac
;
𝑆∆CAE: 𝑆𝗈CM𝑁 = 1: 4

1

𝑆∆𝐻𝐴𝐾 = 6 · 4 = 24 (cm2)

𝑆∆𝐶𝑀𝑁 = 48: 3 = 16(cm2)

1

𝑆𝗈AKC = 3 · 24 = 72(cm2)
Балама тәсіл қабылданады

𝑆𝗈AEC = 16: 4 = 4 (cm2)
Балама тәсіл қабылданады

1

7

𝜋𝑅2
𝑆c = 360° · 𝛼

𝜋𝑅2
𝑆c = 360° · 𝛼

1

𝜋 · 122
𝑆c = 360° · 150° = 60𝜋

𝜋 · 62
𝑆c = 360° · 120° = 12𝜋

1

𝑆 = 1 K𝑂 · AO · 𝑠i𝑛150° = 36(cm2)
𝗈A0K 2

𝑆𝗈BMO

= 1 M𝑂 · BO · 𝑠i𝑛120° 2

= 9√3(cm2)

1

𝑆c m a = 𝑆c a 𝑆∆A0𝐾 = 60𝜋 36
== 12(5𝜋 − 6)(cm2)

𝑆c m a = 𝑆c a 𝑆∆A0𝐾

= 12𝜋 − 9√3 =

= 3(4𝜋 − 3√3)(cm2)

1

Барлығы :

20


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет