Бӛлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар Тоқсандақ жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар Алгебрабет18/25
Дата12.04.2022
өлшемі0,64 Mb.
#138983
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25
Байланысты:
!
d16ed23a2d3d4732a90ff1a039c886fa (2), d16ed23a2d3d4732a90ff1a039c886fa (2), Педагогика, 3 дәріс, 10сын.алг.тжб.4тоқс., 9 класс с казахским языком обучения 1 Задания для суммативного о

Барлығы: 20 ұпай


Балл қою кестесі
І нұсқаЖауабы

Ұпай

Қосымша ақпарат

1

Қосу тәсілін пайдаланып осындай теңдеу алады
6x2 + 6x = 36

1
Теңдеуді шығарады x2 + x − 6 = 0 ; х=-3, х=2

1у= 21; y = 4
(2; 21); (2; 21); (−3; 4); (−3; −4)

1
2


1 xy = 85;
Жаңа айнымалы енгізеді {2
x − y = 7.

1
Жаңа айнымалы енгізіп теңдеуді шығарады : y2 + 7y − 170 = 0

1
Теңдеудің түбірін табады у=-17, у=10, тексеру арқылы теңдеудің түбірін табады х=10,

1с=389

1
3

Парабола графигін, тармақтарды тӛмен, жоғарғы (0; 2), Тұтас қисық;

1
Квадрат түбірінің кестесін, нүктелі қисық қисықты
жасайды;

1
Жазықтықтың нүктелерін параболдан тӛмен белгілейді
және жазықтықта квадрат түбірдің нүктелерін графиктен тӛмен және оу осінен оңға қарай белгілейді;

1
Жүйенің шешімін оу осінен оңға қарай, квадрат түбірінің кестесінен тӛмен және параболанын сол жағында.

1
4

−C3 · 1 · (2x)2
4

1
-32

1
5

P6 − P5

1

5 · 5 · 4 3 · 2 · 1

= 6! − 5! = 720 − 120 = 600

1

600

6


A5 − A4 =
10 9

1

6 · 7 · 8 · 9 · 9

= 10! 9! = 6 · 7 · 8 · 9 · 9 = 27216
5! 5!

1

27216

7


C6 · C1 · C2 =
16 3 4

1
16! · 3! · 4!
6! · 10! 1! · 2! 2! · 2!

1
11 · 13 · 14 · 8 · 9 = 144144

1
Барлығы:

20
II нұсқаЖауабы

Ұпай

Қосымша ақпарат

1

Қосу тәсілін пайдаланып осындай теңдеу алады
y2 + y = 72

1
Теңдеуді шешеді : y2 + y − 72 = 0 ; у=-9, у=8

1х= 17; x = 0; (17; 8); (−17; 8); (0; −9)

1
2

Жаңа айнымалы енгізеді { x2 + y2 = 225;
x + y = 36 − 15.

1
Жаңа айнымалы енгізіп теңдеуді шығарады : x2 − 21x + 108 = 0

1
Теңдеудің түбірін табады х=9, х=12, катеты 9 және 12

1
S=54 см2

1
3

Парабола графигін сызады, бұтақтары жоғары, шыңы (0; -2), тұтас қисық

1

Квадрат түбірінің графигін салады, қисық

1
Жазықтықтың нүктелерін параболдан жоғары белгілейді және жазықтықтың нүктелерін квадрат түбірінің кестесінен жоғары және оу осінен оңға қарай
белгілейді.

1
Жүйенің шешімін оу осінен оңға қарай, квадрат түбірінің графигінен жоғары және параболадан сол жақта.

1
4

−C2 · 22 · x2
4

1

1 4 6 4 1

-24

1

622(-х)2; -24

5

P5 − P4

1

4 · 4 · 3 · 2 · 1

= 5! − 4! = 120 − 24 = 96

1

96

6


A6 − A5 =
10 9

1

5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 9

= 10! 9! = 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 9 = 136080
4! 4!

1

136080

7


C7 · C1 · C2 =
14 2 4

1
14!

· 2! · 4!

1
7! · 7! 1! · 1! 2! · 2!

8 · 9 · 11 · 13 · 4 = 41184

1
Барлығы:

20ІІ тоқсанға арналған ТЖБ
Орындау уақыты: 40 минут


І нұсқа

 1. [1 балл] арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын жазыңдар:

3 ; 6 ;
2 3
9 ;12
4 5
;15
6
;18
7
...
 1. [6 балл] 11,2; 10,8; … арифметикалық прогрессияның оң таңбалы мүшелерінің қосындысын табыңыз?
 1. [3 балл] Бірінші және тӛртінші геометриялық прогрессияның қосындысы 40 тең, ал екінші және бесінші мүшелерінің қосындысы 10-ға тең болса. Еселігін табыңдар.
 1. [6 балл] Үш сан x, y, 20 ӛспелі геометриялық прогрессия, ал x, y, 15 сандар – арифметикалық прогрессияның мүшелерін құрайтын болса,онда y-x -ның қосындысын табыңыз.
 1. [4 балл] Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның q-сын табыңдар,егер екінші мүшесі (-0,5) тең , ал шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы 1,6-ға тең болса.

ІІ нұсқа

 1. [1 балл] арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын жазыңдар:

7 ;14 ; 21; 28 ; 35 ; 42 ...
2 3 4 5 6 7 1. [6 балл] –7,2; –6,9; … арифметикалық прогрессияның теріс таңбалы мүшелерінің қосындысын табыңыз?
 1. [3 балл] Ӛспелі геометриялық прогрессияның тӛртінші мүшесі екінші мүшесінен 24- ке артық, ал екінші мен үшінші мүшелерінің қосындысы 6-тең болса, q-сын табыңдар.

 2. [6 балл] Үш сан a, b, 12 ӛспелі геометриялық прогрессия , ал a, b, 9 сандар – арифметикалық прогрессияның мүшелерін құрайтын болса,онда a+b-ның қосындысын табыңыз
 1. [4 балл] Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы 6-ға, ал алғашқы екі мүшесінің қосындысы 9/2тең болса,онда геометриялық прогрессияның еселігін табыңдар .

Балл қою кестесі
Жауабы

Ұпай

Қосымша ақпарат

I нұсқа

II нұсқа

1

a 3n
n n  1

a 7n
n n  1

1
2


a1 = 11,2; d = 10,8 – 11,2 = -0,4;
S 2a1 d (n 1) n
n 2

a1 = -7,2; d = -6,9 + 7,2 = 0,3; S 2a1 d (n 1) n
n 2

1

an = a1 + d(n-1)

an = a1 + d(n-1)

1
11,2 - 0,4(n-1) > 0

-7,5 + 0,3n < 0

1
n < 29

n < 25

1
n = 28

n = 24

1
S28 = 162,4

S24 = -90

1
3


b1 b4 40

b2 b5  10

b4 b2 24

b2 b3  6

1

b b q3  40
1 1
b b q 4  10
1 1

b q3b q  24
1 1
b q b q 2  6
1 1

1

q = 1
4

q = 5

1
4

Г. п.: x, y, 20 y  20x y2 = 20x

Г. п.: a, b, 15 b  12a b2 = 12a

1
А.п.: x, y, 15 y x 15
2

А.п.: a, b, 9 b a 9
2

1
x 15 2
2 20x
 

a 9 2
2 12a
 

1
x1 45 ; x2 5
y  30 y  10
 1  2

a1 3 ; a2 27
 6  18
b1 b2

1
(x1; y1) сәйкес келмейді, себебі x > y

(27; 18) сәйкес келмейді, себебі a ≤ 12

1
y – x = 5

a + b = 9

1
5

b2 = -0,5; b1q = -0,5

S = b1 , b2 = b1q
1  q

1


S = 1,6; S = b1
1  q

b1  6
1  q

b b q 9
1 1 2

1
q1 1,25

q2  0,25

b1 6(1 q)

 9
b1 (1  q)  2


1

q = 1,25 – сәйкес келмейді; q = -0,25

q = -0,5; q = 0,5

1
Барлығы:

20 1. нұсқа
 1. [3балл] Сандар тізбегі n-мүшесінің n2+2n формуласымен берілген: а) алғашқы бес мүшесін табыңыз;

б) 24 саны тізбектің қандай мүшесі болады. 1. [3 балл] Келесі тізбектің қай саны арифметикалық прогрессия мүшелері болатынын табыңыз: 3; 6; 9; 12;…?

1) 83 3) 100
2) 95 4) 102 1. [4 балл] Егер 1 = −3 1 𝑛 1 = 𝑛 + 0 9 . болса,арифметикалық 9 мүшесінің қосындысын табыңыз

 1. 3
  [4 балл] bn - геометриялық прогрессия берілген, ал еселігі q=1. Егер b5 =4:

а) табу керек b1.
б) Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз. 1. [3 балл] bn геометриялық прогрессия, егер b1=1 и q=5 болса, онда b1+b2+b3+b4+b5 қосындысын табыңыз
 1. [3 балл] Жұмысшылар тротуар плиткасын тӛседі. Бірінші күні олар 30 плитка қойды. Әр келесі күні олар 5 плиткаға кӛп салынды. Бір аптанын ішінде қанша плиткалар салынды. 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет