Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг қҰҚЫҚ негіздеріменбет1/2
Дата08.09.2017
өлшемі0,95 Mb.
  1   2

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕН ФАРМАЦИЯДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІМЕН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМА
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚҚА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМА


«Жоспарлау және болжау» пәні бойынша, Рrе 103

Мамандық 050507 - «Менеджмент»

Курс - 4

Семестр - 7

Құрастырушы – аға оқытушы Оразбаева Д.Б.

Алматы, 2011
«Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджмент менеджмент және маркетинг құқық негіздерімен» кафедрасы отырысында қарастырылып, хаттамамен №___ «______» _____________ бекітілді.

Кафедра меңгерушісі,

э.ғ.к.,доцент ____________________________________________Жақсығұлова Г.К.

Тақырып 1. Жоспарлау мен болжау мәні 2 сағат

Сабақтың мақсаты: жоспар мен болжау жөнінде теориялық білім және жоспар мен болжамның өзара байланысы мен ерекшеліктерін анықтау дағдысын қалыптастыру

Оқу міндеттері:

- студенттерді жоспар мен болжау ерекшеліктерімен таныстыру

- студенттерді жоспар мен болжамның өзара байланысы мен ерекшеліктерімен таныстыру

- ғылыми болжам түсінігінің мәнін ашуТақырыптың негізгі сұрақтары

 1. Жоспар мен болжау табиғаты

2. Жоспар мен болжаудың өзара байланысы

Білім беру және оқыту әдісі: пікір талас, диаграмма құру.

Сабақ жүргізу жоспары:


Сабақ сұрақтары

Оқыту әдісі

Құзіреттерді қамту / бағалау әдістері

Уақыт, мин

білім

тәжірибелік дағды

коммуник.

дағды


денсаулық адвокаты

өзіндік білім

Сұрақ 1 Жоспар мен болжау табиғаты


Кіріспе: тақырыпты, сабақ мақсатын, тақырыптыңтнегізгі түсініктерін айту15

Негізгі бөлім:

- теориялық маериалмен өздігімен танысу

Шағын топтарда жұмыс

+

Сұрақ-жауап+

Эссе құрастыру+

Эссе қорғау-

+

Әдебиетпен өздігімен жұмыс істеу


10


- талқылау

Пікір талас

10

Қорытынды бөлім:

- қорытынды

10


-бағалау5

Барлығы50

Сұрақ 2. Жоспар мен болжаудың өзара байланысы.


Кіріспе: тақырыпты, сабақ мақсатын айту15

Негізгі бөлім:

- теориялық маериалмен өздігімен танысу

Шағын топтарда жұмыс

+

Сұрақ-жауап+

Эссе құрастыру+

Эссе қорғау-

+

Әдебиетпен өздігімен жұмыс істеу


10


- талқылау

Пікір талас

10

Қорытынды бөлім:

- қорытынды

10


-бағалау5

Барлығы50

Әдебиет:

 1. Саханова А., Сейтмагамбетова. М., Есенжигитова Р. Государственное регулирование экономики – сборник кейсов. Алматы, 2002г.

 2. Мамыров Н., Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики Казахстана. Алматы 2000г.

 3. Мамыров Н., Саханова А. Государство и бизнес. Алматы, 2000г.

 4. Мамыров Н., Саханова А., Ахметова И., Брузати Л. Алматы, 2002г.

 5. Черныш Е., Молчанова Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М., 2001г.

 6. Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы.

Бақылау мен талқылау сұрақтары

1. Жоспар мен болжамның мәні неде?

2. Жоспар мен болжамның өзара байланысы неде?

3.Жоспар мен болжамның ерекшелігі неде?Өзін-өзі тексеруге арналған тесттер

1. Әлеуметтік саясат стратегиясының фундаменті болып табылады 1. фермерлердің табысының азаюы

 2. жалпы ішкі өнімнің жыл сайынғы болжамдық өсімі

 3. жеке табысқа салықтың артуы

 4. материалдық баланстар

 5. табыс салығының көлемі


2. Даму перспективасын анықтайтын арнайы ғылыми зерттеу

 1. жоспарлау

 2. ұйымдастыру

 3. бақылау

 4. мотивация

 5. болжау

3. Болжау функциясын белгілеңіз 1. мотивация

 2. аналитикалық зерттеу

 3. жоспарды орындауды бақылау

 4. экономиканы реттеу

 5. экономиканы жекешелендіру

4. Болжау фазасын белгілеңіз 1. салыстырмалы және абсолютті

 2. оң және теріс

 3. рациональді және иррациональді

 4. тура және жанама

 5. санды және сапалы

5. Оперативті болжау уақытын белгілеңіз 1. бір айға дейін

 2. бір айдан бір жылға дейін

 3. 1-5 жыл

 4. 5-10 жыл

 5. 10 жылдан жоғары

6. Мақсатты анықтау, басымдылықты анықтау, мақсатқа қол жеткізу құралдары мен әдістері 1. болжау

 2. бақылау

 3. жоспарлау

 4. ұйымдастыру

 5. мотивация

7. Жоспарлау принципіне төмендегілердің қайсысы жатпайды 1. ғылыми негізделу

 2. үздіксіздік

 3. оптимальділік

 4. өткенге бағытталу

 5. кешенділік

8. Қоғамдық өндірістің даму бағыттарын және оның әртүрлі этаптарын сипаттайтын параметрлерді анықтайтын ғылыми негізделген шаралар жүйесі – бұл 1. индикативті жоспарлау

 2. өндірістік жоспарлау

 3. болжау

 4. мотивация

 5. бақылау

9. Орта мерзімді жоспардың мерзімі 1. 5-10 жыл

 2. 1-5 жыл

 3. 1 жылға дейін

 4. 1 ай

 5. 1 апта

10. Нормативті қолданып жоспарлау әдісі 1. балансты

 2. бағдарламалы-мақсатты

 3. технико-экономикалық көрсеткіштерді жоспарлау

 4. нормативті

 5. жүйелік талдау әдісі


Тақырып 2. Жоспарлау мен болжау тарихы 2 сағат

Сабақтың мақсаты: болжау тарихын білу және орталықтандырылған жоспарлау жөнінде білім беру

Оқу міндеттері:

- студенттерді болжау тарихымен таныстыру

- орталықтандырылған жоспарлау түсінігінің мәнін ашу

Тақырыптың негізгі сұрақтары


 1. Болжау тарихы

2. Орталықтандырылған жоспарлау

Білім беру және оқыту әдісі: Тақырып бойынша мәселе сұрақтарын талқылау, презентация жасау.

Сабақ жүргізу жоспары:


Сабақ сұрақтары

Оқыту әдісі

Құзіреттерді қамту / бағалау әдістері

Уақыт, мин

білім

тәжірибелік дағды

коммуник.

дағды


денсаулық адвокаты

өзіндік білім

Сұрақ 1 Жоспарлау мен болжау тарихы


Кіріспе: тақырыпты, сабақ мақсатын, тақырыптыңтнегізгі түсініктерін айту15

Негізгі бөлім:

- теориялық маериалмен өздігімен танысу

Шағын топтарда жұмыс

+

Сұрақ-жауап+

Эссе құрастыру+

Эссе қорғау-

+

Әдебиетпен өздігімен жұмыс істеу


10


- талқылау

Пікір талас

10

Қорытынды бөлім:

- қорытынды

10


-бағалау5

Барлығы50

Сұрақ 2. Орталықтандырылған жоспарлау


Кіріспе: тақырыпты, сабақ мақсатын айту15

Негізгі бөлім:

- теориялық маериалмен өздігімен танысу

Шағын топтарда жұмыс

+

Сұрақ-жауап+

Эссе құрастыру+

Эссе қорғау-

+

Әдебиетпен өздігімен жұмыс істеу


10


- талқылау

Пікір талас

10

Қорытынды бөлім:

- қорытынды

10


-бағалау5

Барлығы50

Әдебиет:

 1. Саханова А., Сейтмагамбетова. М., Есенжигитова Р. Государственное регулирование экономики – сборник кейсов. Алматы, 2002г.

 2. Мамыров Н., Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики Казахстана. Алматы 2000г.

 3. Мамыров Н., Саханова А. Государство и бизнес. Алматы, 2000г.

 4. Мамыров Н., Саханова А., Ахметова И., Брузати Л. Алматы, 2002г.

 5. Черныш Е., Молчанова Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М., 2001г.

 6. Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы.

Бақылау мен талқылау сұрақтары

1. Болжау қай кезеңнен бастау алады?2. Орталықтандырылған жоспарлаудың ерекшелігі қандай?

Өзін-өзі тексеруге арналған тесттер

1. Халық шаруашылығының негізгі мақсаты:

А) сұранысты толтыру

В) тұрғындардың негізгі қажетін өтеу

С) жұмыссыздықты болдырмау

Д) эконмаканы қаржылық дейгейде дамыту

Е) сауданы дамыту
2. Мекелер жұмыс істеу қорытындысы бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

А) экономикалық және экономикалық емес

В) нарықты және нарықты емес

С) қаржылық және қаржылық емес

Д) әлеуметтік және экономикалық

Е) өндірістік және өндірістік емес


3. Коммерциялы ұйымдардың мақсаты неде?

А) жұмыс орнын жасауда

В) қаржыны дұрыс қолдануда

С) инвестиция тартуда

Д) пайда табуда

Е) халықаралық дейгейге шығуда


4. Фирма қай ортаға көп көңіл бөлуі керек?

А) ішкі ортаға

В) орталыққа

С) саланың ортасына

Д) аймақтық ортаға

Е) фирманың сырқы ортасына


5. Фирманың белгілі төрт баламалы жағдайы бар, ол:

А) өсу, нарыққа кіру, қысқарту, нарықтан шығу

В) құлдырау, өсу, нарықтан шығу, қысқарту

С) өсу, нарыққа кіру, құлдырау, нарықтан шығу

Д) нарықтан шығуу, өсу, құлдырау, қысқарту

Е) өсу, нарыққа кіру, құлдырау, қысқарту


6. Жоспарлаудың өте қысқа мерзімде болуын қалай атайды?

А) қысқа мерзімдегі

В) ұзақ мерзімдегі

С) орта мерзімдегі

Д) жедел түрдегі

Е) қаржылық түр


7. Жоспарлаудың бір жылға болуын қалай атайды?

А) қысқа мерзімдегі

В) ұзақ мерзімдегі

С) орта мерзімдегі

Д) жедел түрдегі

Е) қаржылық түр


8. Жоспарлаудың бір жыдан жоғары болуын қалай атайды?

А) қысқа мерзімдегі

В) орта мерзімдегі

С) ұзақ мерзімдегі

Д) жедел түрдегі

Е) қаржылық түр


9. Экономикада кешенді бағдарламалар 3-5 жылға жасалса, оны қалай атайды?

А) ұзақ мерзімдегі

В) орта мерзімдегі

С) қысқа мерзімдегі

Д) жедел түрдегі

Е) көпсалалалы


10. «Спин-офф» фирмалар нені білдіреді?

А) түрлі қаржылық ақпараттарды жинау, оны өңдеу, талдау және қолдану фирмасы

В) франчайзинг фирмасы

С) шамалы инновациялық фирма

Д) сақтандыру фирмасы

Е) несие беруші фирма
Тақырып 3. Жоспарлау мен болжаудың әлемдегі және Қазақстандағы жағдайы 2 сағат

Сабақтың мақсаты: жоспарлау мен болжаудың әлемдегі және Қазақстандағы жағдайы ерекшеліктерін анықтау дағдысын қалыптастыру

Оқу міндеттері:

- студенттерді нарық жағдайында жоспарлау ерекшеліктерімен таныстыру

- студенттерді шетелдегі индикативті жоспарлау ерекшеліктерімен таныстыру

- фирмадағы контроллинг түсінігінің мәнін ашуТақырыптың негізгі сұрақтары

 1. Нарық жағдайында жоспарлау

 2. Шетелдегі индикативті жоспарлау

 3. Қазақстандағы жоспарлау мен болжау

 4. Фирмадағы контроллинг

Білім беру және оқыту әдісі: Тақырып бойынша мәселе сұрақтарын талқылау, презентация жасау.

Сабақ жүргізу жоспары:


Сабақ сұрақтары

Оқыту әдісі

Құзіреттерді қамту / бағалау әдістері

Уақыт, мин

білім

тәжірибелік дағды

коммуник.

дағды


денсаулық адвокаты

өзіндік білім

Сұрақ 1 Нарық жағдайында жоспарлау


Кіріспе: тақырыпты, сабақ мақсатын, тақырыптыңтнегізгі түсініктерін айту15

Негізгі бөлім:

- теориялық маериалмен өздігімен танысу

Шағын топтарда жұмыс

+

Сұрақ-жауап+

Эссе құрастыру+

Эссе қорғау-

+

Әдебиетпен өздігімен жұмыс істеу


10


- талқылау

Пікір талас

10

Қорытынды бөлім:

- қорытынды

10


-бағалау5

Барлығы50

Сұрақ 2. Шетелдегі индикативті жоспарлау


Кіріспе: тақырыпты, сабақ мақсатын айту15

Негізгі бөлім:

- теориялық маериалмен өздігімен танысу

Шағын топтарда жұмыс

+

Сұрақ-жауап+

Эссе құрастыру+

Эссе қорғау-

+

Әдебиетпен өздігімен жұмыс істеу


10


- талқылау

Пікір талас

10

Қорытынды бөлім:

- қорытынды

10


-бағалау5

Барлығы50

Сұрақ 3 Қазақстандағы жоспарлау мен болжау


Кіріспе: тақырыпты, сабақ мақсатын, тақырыптыңтнегізгі түсініктерін айту15

Негізгі бөлім:

- теориялық маериалмен өздігімен танысу

Шағын топтарда жұмыс

+

Сұрақ-жауап+

Эссе құрастыру+

Эссе қорғау-

+

Әдебиетпен өздігімен жұмыс істеу


10


- талқылау

Пікір талас

10

Қорытынды бөлім:

- қорытынды

10


-бағалау5

Барлығы50

Сұрақ 4 Фирмадағы контроллинг


Кіріспе: тақырыпты, сабақ мақсатын, тақырыптыңтнегізгі түсініктерін айту15

Негізгі бөлім:

- теориялық маериалмен өздігімен танысу

Шағын топтарда жұмыс

+

Сұрақ-жауап+

Эссе құрастыру+

Эссе қорғау-

+

Әдебиетпен өздігімен жұмыс істеу


10


- талқылау

Пікір талас

10

Қорытынды бөлім:

- қорытынды

10


-бағалау5

Барлығы50


Әдебиет:

 1. Саханова А., Сейтмагамбетова. М., Есенжигитова Р. Государственное регулирование экономики – сборник кейсов. Алматы, 2002г.

 2. Мамыров Н., Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики Казахстана. Алматы 2000г.

 3. Мамыров Н., Саханова А. Государство и бизнес. Алматы, 2000г.

 4. Мамыров Н., Саханова А., Ахметова И., Брузати Л. Алматы, 2002г.

 5. Черныш Е., Молчанова Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М., 2001г.

 6. Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы.

Бақылау мен талқылау сұрақтары

 1. Нарық жағдайында жоспарлау ерекшелігі неде?

 2. Шетелдегі индикативті жоспарлау барысы қандай?

 3. Қазақстандағы жоспарлау мен болжау жағдайы қандай?

 4. Фирмадағы контроллинг деген не?

Өзін-өзі тексеруге арналған тесттер

1. Мемлекеттік реттеу құралдарының жиынтығына кірмейтіндер

A) экономикалық болжамдар

B) экономикалық дамуды бағдарлау

C) экономикалық дамуды бюджеттендіру

D) индикативтік жоспарлау

E) қоғамдық игіліктерді өндіру
2. Елдің экономикалық дамуын сипаттайтын заңды түрде бекітілген құжаттар тізімі

A) экономикалық болжау

B) әлеуметтік-экономикалық даму ұстанымы

C) өндірісті дамыту мен оналастырудың басты схемасы

D) экономиканың болашақ дамуының жалпы ұлттық бағдарламасы

E) экономиканы дамытудың индикативті жоспары

3. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық ағымдық, орташа, ұзақ мерзімдік дамуын жоспарлаудың ұйымдық негізі анықталады


 1. ҚР Президентімен

 2. ҚР үкіметімен

 3. ҚР экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігімен

 4. ҚР Парламентімен

 5. ҚР стратегиялық жоспарлау бойынша агенттігімен

4. Макроэкономикалық деңгейде стратегиялық жоспарлаудың негізгі бағыттары

стратегиялық болжау, бағдарлау, стратегиялық жоспарларды жобалау

жобалау, бюджеттік жоспарлау, бағдарлау

нормативтік болжау, индикативтік жоспарлау, бағдарлау

стратегиялық болжау, индикативтік жоспарлау, бағдарлау

нормативтік болжау, индикативтік жоспарлау
5. Жобаның экономикалық тиімділігінде кең қолданылатын критерийлер


 1. қосымша жұмыс орындарын қамтамасыз ету

 2. өндірістік коопреативтер

 3. рентабельділіктің ішкі нормасы

 4. инвестициялардың өтелу мерзімі

 5. жұмыссыздық саны

6. Инновация стратегиясын іске асыру мен қаржыландырудың негізгі көзі болып табылады 1. шетел инвестициялары

 2. мемлекеттiк бюджет

 3. банктiк несиелер

 4. кәсiпорындық меншiгiндегi құралдар

 5. венчурлiк инвестициялау

7. Нарықтық экономикадағы салықтардың қызметтері 1. фискальдық, өндірістік

 2. фискальдық, әлеуметтік, реттеушілік, ынталандырушылық

 3. әлеуметтік, шаруашылық

 4. реттеушілік, өндірістік

 5. ынталандырушылық, шаруашылық

8. Республика бюджетіне түсетін үш негізгі салықтық түсімдерді атап көрсет 1. ҚҚС, табыс салығы, акциздер

 2. ҚҚС, мүлік салығы, жер салығы

 3. табыс салығы, жер салығы, мүлік салығы

 4. акциздер, жол салығы, мүлік салығы

 5. табиғи ресурстарға төлем, жер салығы, мүлік салығы

9. Кәсіпкерлік - бұл: 1. меншік формасы

 2. болжамсыз іс-әрекет

 3. өндіріс факторларын тиімді біріктіре отырып жаңалық ашу мақсатында тәуекелдікке бел буу

 4. тәуекелділікке байланысты іс-әрекет

 5. алып-сату

10. Еңбек өнімділігі неге қатысты өлшенеді 1. капитал шығынының еңбек шығынына

 2. өнімнің нақты көлемінің халық санына

 3. капитал шығынының өнімнің нақты көлеміне

 4. ақшаға деген сұранысқа

 5. өнімнің нақты көлемінің жұмыс уақыты сағатының санына
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу