Экономика және басқару институты «Менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасыбет1/81
Дата25.08.2017
өлшемі9,18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Экономика және басқару

институтының директоры

Г.И.Нестеренка

_________________

қолы аты-жөні

«__»__________ 2010ж.


Экономика және басқару институты

«Менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасы

Ақпараттық жүйелер

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған«Ықтималдық теориясы және математикалық статистика»

(пәннің атауы)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Курс – 2
Семестр – 3

Кредит саны - 2

Дәріс – 15сағат

Практикалық сабақ – 15сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) –30 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – 3-ші семестрде

Барлығы –90 сағатОрал 2010 ж.

1. Пәннің оқу әдістемелік кешені ______________________________________

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.


Құрастырушы(лар): _____________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)

____“ _________ 2010 ж. №__ хаттама

Келісілді: ОҮҰ және ОӘЖБ жетекшісі А.А.Какимова


Кафедра меңгерушісі: _____________________ _____________________

(аты-жөні) (қолы )


_____________ институтінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды

“ __“ _________ 2010 ж. № хаттама


_________________институттың оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы

(аты-жөні) (қолы )

2.Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

Оқытушы: аға оқытушы Садыкова. Г. А

Пәннің мақсаты мен міндеттері
«Пәннің мақсаты мен міндеттері және оның оқу процесіндегі орны» бөлімінде типтік оқу бағдарламасы негізінде оқу пәніне қатысты Мемлекеттік білім беру стандартына сай пәнді оқу мақсаттары қысқаша айтылады.

Пәнді оқу міндеттері студенттер иемдену қажет білімі мен білігі, іс-әрекет тәсілдеріне талаптары негізінде кәсіби құзыреттіліктерін ашу керек. Білімге қатысты талаптарды маманның біліктілік сипаттамасына сүйене отырып бөлек құрастырған жөн.

Пән аралық, пән ішілік және мамандық аралық байланыстарды ескере отырып, пәннің жалпы кәсіби және студенттерді арнайы дайындау жүйесіндегі орнын және аралас пәндерді оқу процесінде студенттердің иемденген білімдерін қолданылуын көрсеткен жөн.

Мысал:


Пәннің мақсаты:

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикалық әдістері барлық жаратылыстану және техниканың әр түрлі салаларында талдауға, үлгілеуге оқытылу қажеттілігі: сенім теориясында, бұқараға қызмет ету теориясы, автоматтың басқару теориясында , жалпы байланыс саласында және тағы да басқа қолдаңбалы және теориялық ғылымдарда қолданылады.


Ықтималдықтар теориясының және математикалық статистика жалпы курсы – экономист мамандығында білімдерінің фундаменті болып есептеледі.

Кездейсоқ оқиғалар бақыланатын құбылыстарды аңғаруға, айыруға үйрету. Ықтималдықтар теориясының орнықты қорытындысы туралы түсінік беру.

Үлкен маңызы бар үлкен сандар заңы, орталық шектік теоремасы туралы түсінік беру.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесілерді иемдену керек:


 • Ақиқат, мүмкін емес, кездейсоқ шамалар.

 • Үйлесімді, үйлесімсіз, тәуелді және тәуелсіз оқиғалар.

 • Геометриялық және статистикалық ықтималдықтар.

 • Шартты ықтималдықтар

 • Кездейсоқ шамалар, дискретті және үзіліссіз.

 • Үлкен сандар заңы.

 • Генералдық жиындар, таңдама.

 • Вариациалық қатар және оның сандық сипаттамалары.

 • Үлестірімнің параметрлерін статистикалық бағалау.

 • Болжамдар, негізгі, бәсекелес.

 • Корреляциалық талдау анализе.


Білімі:

 • Ықтималдықтың классикалық анықтамасы.

 • Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремалары.

 • Толық ықтималдық, Бейес формуласы.

 • Бернулли, Лаплас, Пуассон теоремалары .

 • Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын табу формулалары.

 • Биномиалдық, қалыпты үлестірім.

 • Корреляция теңдеуі.


Практикалық дағды:

 • Ықтималдықтың классикалық, геометриялық формулаларына есептер шығару.

 • Үйлесімді, үйлесімсіз, тәуелді және тәуелсіз оқиғалардың ықтималдықтарын қосу және көбейту ұғымдарын айыра білу

 • Бернулли, Лаплас, Пуассон формулаларына есептер шығару.

 • Үлкен сандар заңын математикалық статистика есептерін шығарғанда пайдалану.

 • Берілген таңдама бойынша регрессия теңдеуін құрастыру

 • Статистикалық болжамдарды бағалау білу.

 • Вариациалық қатармен байланысты есептерді шығара білу

- жаңа ..... даму сұрақтары бойынша компетентті болуы

қазіргі пәнді оқытудағы мақсат болашақ мамандардың кәсіптік қызметіне байланысты математиканың қолданбалы нақтылы есептерін шешуде нақты объектілердің және ондағы өтетін процестердің математикалық модельдерін құру, құрылған модельдерді зерттейтін әдістердің даму мүмкіндігіне жағдай жасау, және оларды саналы, сапалы түрде талдауға қолдана алатын математикалық әдістермен пайдалану.
Сабақ кестесі:

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан және 2 сынақ аптасынан тұрады.

Аптасына 3 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан ( дәріс, практика) және оқытушының басқарумен жүретін студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ)Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 1 (дәріс 1)

50 мин.

Практикалық сабақ 1 сағат

50 мин.

СМЖӨЖ

1 сағат


50 мин.

СӨЖ

1 сағат


50+50 мин.Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


2

1

2

15

15

30

30

90

емтихан


Кіріспе

Курстың мақсаты.

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикалық әдістері барлық жаратылыстану және техниканың әр түрлі салаларында талдауға, үлгілеуге оқытылу қажеттілігі: сенім теориясында, бұқараға қызмет ету теориясы, автоматтың басқару теориясында , жалпы байланыс саласында және тағы да басқа қолдаңбалы және теориялық ғылымдарда қолданылады.Курстың оқытудағы міндеті: Математикалық статистиканы негіздеуге, өз кезегінде өңдірісті жоспарлау және ұйымдастыру мәселелерінде, технологиялық процесстерді талдағанда, сапалы өнімді сақтау және қабылдау бақылауларында пайдалануға қызмет ету.

Курстың міндетіне соңымен қатар жатады.

Кездейсоқ оқиғалар бақыланатын құбылыстарды аңғаруға, айыруға үйрету.

Ықтималдықтар теориясының орнықты қорытындысы туралы түсінік беру.

Үлкен маңызы бар үлкен сандар заңы, орталық шектік теоремасы туралы

Білуі қажет:


 • Ықтималдықтың классикалық анықтамасы.

 • Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремалары.

 • Толық ықтималдық, Бейес формуласы.

 • Бернулли, Лаплас, Пуассон теоремалары .

 • Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын табу формулалары.

 • Биномиалдық, қалыпты үлестірім.

 • Корреляция теңдеуі.


практикалық дағдыны иемденуі:

 • Ақиқат, мүмкін емес, кездейсоқ шамалар.

 • Үйлесімді, үйлесімсіз, тәуелді және тәуелсіз оқиғалар.

 • Геометриялық және статистикалық ықтималдықтар.

 • Шартты ықтималдықтар

 • Кездейсоқ шамалар, дискретті және үзіліссіз.

 • Үлкен сандар заңы.

 • Генералдық жиындар, таңдама.

 • Вариациалық қатар және оның сандық сипаттамалары.

 • Үлестірімнің параметрлерін статистикалық бағалау.

 • Болжамдар, негізгі, бәсекелес.

 • Корреляциалық талдау анализе.


Практикалық дағды:

 • Ықтималдықтың классикалық, геометриялық формулаларына есептер шығару.

 • Үйлесімді, үйлесімсіз, тәуелді және тәуелсіз оқиғалардың ықтималдықтарын қосу және көбейту ұғымдарын айыра білу

 • Бернулли, Лаплас, Пуассон формулаларына есептер шығару.

 • Үлкен сандар заңын математикалық статистика есептерін шығарғанда пайдалану.

 • Берілген таңдама бойынша регрессия теңдеуін құрастыру

 • Статистикалық болжамдарды бағалау білу.

 • Вариациалық қатармен байланысты есептерді шығара білу

жаңа .... даму сұрақтары бойынша құзыретті болуы

қазіргі пәнді оқытудағы мақсат болашақ мамандардың кәсіптік қызметіне байланысты математиканың қолданбалы нақтылы есептерін шешуде нақты объектілердің және ондағы өтетін процестердің математикалық модельдерін құру, құрылған модельдерді зерттейтін әдістердің даму мүмкіндігіне жағдай жасау, және оларды саналы, сапалы түрде талдауға қолдана алатын математикалық әдістермен пайдалану.
Пререквизиттер:

1 семестрде міндетті түрде математика курсын оқу.

Нақты сандар жиын туралы түсінік, үзіліссіз функциялар ұғымы және үзіліссіздік қасиеттері білімдерінің бар болуы.

Бірнеше айнымалылы функция, дифференциалдық есептеу әдісін функцияны зерттеуде қолдана білу, алынбайтын интегралдар туралы түсініктер болуы қажет.Постреквизиттер:

ЫТ және МС курсы бірінші негізді, сондықтан онда жалпы статистика теориясы, қаржы статистикасы, кеден іс статистикасы, өндірістің шаруашылық тұлғасының анализі т.б. сияқты пәндердің оқытылуы құралады және берілген пәнге толық жауапкершілікпен және қызығушылықпен жақындау керек.Сабақ мазмұны мен кестесі

1 апта:
Дәріс 1

Тақырыбы: ЫТ негізгі ұғымдары.

Дәріс мазмұны: Оқиғалар, оқиғалар түрлері.

2 апта:


Дәріс 2

Тақырыбы: Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремалары. Толық ықтималдық, Бейес формулалары.

Дәріс мазмұны: Оқиғалардың қосындысы мен көбейтіндісінің анықтамасы. Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремалары. Толық ықтималдық формуласы. Бейес формуласы.

3 апта


Дәріс 3

Тақырыбы: Тәуелсіз тәжірибелер. Бернулли формуласы. Лапластың локалдық және интегралдық теоремасы

Дәріс мазмұны: Бернулли схемасы. Пуассон формуласы. Лапластың локалдық және интегралдық теоремасы.Пуассон формуласы.

4 апта


Дәріс 4

Тақырыбы: Кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шамалар.

Кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы және үлестірім тығыздығы.Дәріс мазмұны: Анықтамасы, кездейсоқ шамалар түрлері. Дискретті кездейсоқ шамалар, оның үлестірім заңы. Кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы және үлестірім тығыздығы

5 апта


Дәріс 5

Тақырыбы: Үзіліссіз кездейсоқ шамалар

ҮКШ сандық сипаттамалары Үлкен сандар заңы. Бернулли теоремасы.Дәріс мазмұны: Үзіліссіз кездейсоқ шамалар, олардың сандық сипаттамалары. Кездейсоқ шаманың қалыпты (Гаусс) үлестірімі, оның сипаттамасы. Үлкен сандар заңы. Чебышев теңсіздігі.

Чебышев теоремасы. Бернулли теоремасы Таңдамалы характеристиканың статистикалық , орта шектік теорема.

6 апта

Дәріс 6


Тақырыбы: Үзіліссіз кездейсоқ шамалар

ҮКШ сандық сипаттамалары Үлкен сандар заңы. Бернулли теоремасы.Дәріс мазмұны: Үзіліссіз кездейсоқ шамалар, олардың сандық сипаттамалары. Кездейсоқ шаманың қалыпты (Гаусс) үлестірімі, оның сипаттамасы. Үлкен сандар заңы. Чебышев теңсіздігі.

Чебышев теоремасы. Бернулли теоремасы Таңдамалы характеристиканың статистикалық , орта шектік теорема.

7 апта

Дәріс 7


Тақырыбы: Математикалық статистика элементтері. Таңдамалы әдіс Вариациалық қатар және оның негізгі сандық сипаттамалары.

Дәріс мазмұны: Математикалық статистика элементтері. Генералдық және таңдамалы жиындар. Таңдамалы әдіс. Вариациалық қатар және оның сипаттамалары:

орта мәні, дисперсиясы, асимметриясы, эксцесс, үлестірім функциясы және тығыздығы. Ақырлы таңдамалар көлемінде және қалыпты бас жиындардағы таңдамалы орта мен дисперсияның тәртібі.

8 апта

Дәріс 8


Тақырыбы: Үлестірімнің параметрлерінің статистикалық бағалау.

Дәріс мазмұны: Үлестірімнің параметрлерінің статистикалық бағалау. Нүктелік бағалау, ығыспайтын. Эффектілік, орнықтылық бағалаулар.

9 апта


Дәріс 9

Тақырыбы: Үлестірімнің параметрлерінің статистикалық бағалау.

Дәріс мазмұны: Үлестірімнің параметрлерінің статистикалық бағалау. Нүктелік бағалау, ығыспайтын. Эффектілік, орнықтылық бағалаулар.

10 апта


Дәріс 10

Тақырыбы: Статистикалық болжамдарды статистикалық тексеру. Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Жұптық корреляция)

Дәріс мазмұны: Статистикалық болжамдардың түрлері. Нөлдік және бәсекелес болжамдар. Жай және күрделі болжамдар.

Нүктелік, ең тәуірді, жай және күрделі бағалаулар. Бірінші және екінші текті қателер. Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Жұптық корреляция)

11 апта

Дәріс 11


Тақырыбы: Статистикалық болжамдарды статистикалық тексеру. Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Жұптық корреляция)

Дәріс мазмұны: Статистикалық болжамдардың түрлері. Нөлдік және бәсекелес болжамдар. Жай және күрделі болжамдар.

Нүктелік, ең тәуірді, жай және күрделі бағалаулар. Бірінші және екінші текті қателер. Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Жұптық корреляция)

12 апта

Дәріс 12


Тақырыбы: Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Көпөлшемді корреляция)

Дәріс мазмұны: Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Көпөлшемді корреляция)

13 апта


Дәріс 13

Тақырыбы: Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Көпөлшемді корреляция)

Дәріс мазмұны: Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Көпөлшемді корреляция)

14 апта


Дәріс 14

Тақырыбы: Дисперсиалық талдау.

Дәріс мазмұны: Дисперсиалық талдау, модельдеу туралы ұғым. Дисперсияны жіктеу формуласы. Бірықпалды екіықпалды анализ.Фишер коэффициенті.

15 апта


Дәріс 15

Тақырыбы: Дисперсиалық талдау.

Дәріс мазмұны: Дисперсиалық талдау, модельдеу туралы ұғым. Дисперсияны жіктеу формуласы. Бірықпалды екіықпалды анализ.Фишер коэффициенті.

Негізгі және қосымша әдебиет тізімі.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі:


 1. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. М., Наука, 1975 г.

 2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Учебное пособие. М., Наука, 1987 г.

 3. Щипачев В.С. Курс высшей математики. Учебник. М, издательство МГУ, 1981, 1998 г.

 4. Карасев А.И., Аксютина З.М., Савельева Т.И. Курс высшей математики для экономистов.1,2 том. М., Высшая школа.

 5. Под редакцией Ермакова В.И. Общий курс высшей математики для экономистов. Учебник. М., Инфра-М, 2001 г.

 6. В.Е. Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Высшая школа, 1998г.

 7. А.И. Карасев, З.М. Аксютина, Т.И. Савельева. Курс высшей математики для экономических вузов. Часть 2, М., Высшая школа, 1982г.

 8. Б.В. Гнеденко, А.Я. Хингин. Элементарное введение в теорию вероятностей. М., Наука, 1964г.

Есептер жинағы:

 1. Кузнецов Л. А. Сборник по высшей математике. Типовые расчеты. 6-е изд. СПб.: Лань, 2005 г.

 2. Задачи и упражнения по теории вероятностей. Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров.-изд: Высшая школа. (Москва), 2002 г.

 3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. Учебное пособие. М., Наука, 1967, 1977.

 4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. М., Высшая школа. 1980. 1,2 том. 1971 г.,1974 г.

 5. Лихолетов И.И., Мацкеевич И.П. Руководство к решению задач по высшей математике, теории вероятностей и математической статистике. Минск, Высшая школа, 1976 г.

 6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике. Учеб. пособие. М., Высшая школа.

 7. Козлов М.В. Элементы теории вероятностей в примерах и задачах. Учеб.пособие. М., Из-во МГУ,1990г

 8. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков А.В. Сборник задач по математической статистике: Учеб.пособие. М., Высшая школа, 1989 г.


Әдістемелік құралдар:

 1. Байарстанова А.С., Садыкова Г.А., Берниязова Ф.А. Методическое пособие по решению задач математической статистики для студентов І курса экономических специальностей. 2004 г.

 2. Садыкова Г.А., Ильясова М.И. Методическое пособие по решению задач теории вероятностей.Учеб.пособие. Уральск, ЗКГУ, 2001 г.

 3. Байарстанова А.С., Садыкова Г.А., Берниязова Ф.А. Сборник контрольных заданий для студентов І курса экономических специальностей. 2004 г.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Зайцев М.А. Высшая математика. М., Высшая школа, 1991 г.

 2. Зайцев М.А. Высшая математика. Учебник. М., Высшая школа, 1998 г.

 3. Хасеинов К.А. Каноны математики: учебник по высшей математике для студентов технических ВУЗов. А., ММШ., 2003

 4. Коршунов Д. А. Сборник задач и упражнении по ТВ. СПб.: Лань, 2004 г.-192с.

 5. Кочетков Е.С., Смерчинское С.О. ТВ в задачах и упражнениях. М. Форум, 2005 г.

 6. Горелова Г.В. ТВ и МС в примерах и задачах с применением Ехсеll. 3-е изд. Р-н-Д: Феникс, 2005 г.-480с.

 7. Бородин А.Н. Элементарный курс ТВ и МС. 5-е изд. СПб.: Лань, 2005 г.-256 с.

Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и мат. статистика. Учеб. пособие. М., Высшая школа,1991 г.
3. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Нақты жағдайды талдау

Студентті өз бетінше шешім қабылдауға, әр түрлі көзқарастарды салыстыруға, зерттеулер жүргізуге үйрету

Комаров А.Г., Муфтиев Г.Г. Современный менеджмент. ПИТЕР 2004г.


2 апта 4 апта

7 апта

9 апта

10 апта 12 апта

0,5% (практикалық сабақта талдалады)

Ситуациялық есеп, кездейсоқ жағдайларды шешу

2

Жеке тапсырманы

Баяндама жасау

Семинар тақырыбына байланысты

6 апта

12 апта

2% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Реферат және баяндама

3

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындау

(барлығы 15 тапсырма)

Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

Семинар тақырыбына байланысты

ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

1 – 4% дейін (аралық бақылау түрі ретінде)

Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

4

Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабылетін тексеру

Бірінші жұмыс 1 – 4 апта тақырыптары бойынша, екінші жұмыс 5 – 8 апта тақырыптары бойынша, үшінші жұмыс 9-11 апта тақырыптарына сәйкес, төртінші жұмыс 12-14 апта тақырыптарына сәйкес

4 апта

8 апта

11 апта

14 апта

Берілген тапсырмаға толық, әрі нақты жауап берген жағдайда 3% бенбағаланады

Сұраққа жауап беру

5

Эссе (очерк)

Студенттердің шығармашылық және танымдық қабілетін арттыру

Семинар тақырыбына сәйкес

3 апта

9 апта

Бір жұмыс 3%-ға бағаланады

Жазбаша орындалған жұмыс ауызша қорғалады

6

Презентация

Пікірталас өткізе білу, топпен бірлесе жұмыс жасау, мәселені терңіне түсіну және тиімді шешім қабылдау

Семинар тақырыбына сәйкес

5 апта

13 апта

Жоғары дәрежеде жан-жақты ашылған тақырып 2,5% бағаланады

Ауызша қорғалады

7

Коллоквиум

Білімді кешенді тексеру

Тақырыпқа сәйкес

7 апта

15 апта

Нақты, әрі толық жауап 5 % бағаланады

Сұрақтарға ауызша жауап беру
Емтихан

Білімді кешенді тексеру

Семестр бойына өтілген тақыраптар бойынша

40 минут

40%

Тестілеу


4.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы.
а) Оқулықтар.
Оқулықтардың атауы

Дана саны

кітапханада

кафедрадаБугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Учебное пособие. М., Наука, 1987 г.

30


Зайцев М.А. Высшая математика. Учебник. М., Высшая школа, 1998 г.

2


Щипачев В.С. Курс высшей математики. Учебник. М, издательство МГУ, 1981, 1998 г.

4


Крас М.С., Чубрыков Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом обр. Учеб. Для вузов.

25


Карасев А.И., Аксютина З.М., Савельева Т.И. Курс высшей математики для экономистов.1,2 том. М., Высшая школа.

87


Владимирский. Математика. Изд. 2-е.-СПб.:Лань, 2004 г.-560 с.

20


Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статис­тика: учеб. пособие/В. Е. Гмурман.-12-е изд.,перераб.-М.:Высшая школа,2006.-479 с. .-ISBN 596920031Х:2379.00

70


Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и мат. статистика. Учеб. пособие. М., Высшая школа,1991 г.

377


Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Учебник. М., Наука, 1987 г.

5


Козлов М.В., Прохоров А.В. Введение в математическую статистику. М., МГУ, 1987 г.

3


Бородин, А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики: учеб. пособ./А. Н. Бородин.-5-е изд., стер.- СПб. : Лань, 2005.-256 с.-(Учебники для вузов. Специальная литература) .-ISBN 5-8114-0442-5:1700.00

50б) Оқу құралдар, әдістемелік ұсыныстар, практикумдар.


Оқу құралдар, әдістемелік ұсыныстар, практикумдар, дидактикалық материалдар, көрнекілік құралдар

Дана саны

кітапханада

кафедрадаЗадачи и упражнения по теории вероятностей. Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров.-изд: Высшая школа. (Москва), 2002 г.

52


Коршунов Д. А. Сборник задач и упражнении по ТВ. СПб.: Лань, 2004 г.-192с.

50


Гюнтер Н.М. Сборник задач по высшей математике. 13-е изд. СПб.:Лань, 2003 г.-816 с.

100


Кочетков Е.С., Смерчинское С.О. ТВ в задачах и упражнениях. М. Форум, 2005 г.

25


Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математмке, ТВ и МС, математическому программированию. М, Дошков и К, 2006 г.

25


Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. Учебное пособие. М., Наука, 1967, 1977.

226


Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. М., Высшая школа. 1980. 1,2 том. 1971 г.,1974 г.

54

54Лихолетов И.И., Мацкеевич И.П. Руководство к решению задач по высшей математике, теории вероятностей и математической статистике. Минск, Высшая школа, 1976 г.

262


Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике. Учеб. пособие. М., Высшая школа.

113


Козлов М.В. Элементы теории вероятностей в примерах и задачах. Учеб.пособие. М., Из-во МГУ,1990 г.

3В) Оқулықтар, электронды тасымалдаушы түрінде электронды әдістемелік әдебиеттер.

Электронды оқу құралдар, электронды әдістемелік ұсыныстар эл. практикумдар, видеофильмдер және т.б.

Дана саны

кітапханада

кафедрадаСадыкова Г.А., Ильясова М.И. Методическое пособие по решению задач теории вероятностей.Учеб.пособие. Уральск, ЗКГУ, 2001 г.

16


Байарстанова А.С., Садыкова Г.А., Берниязова Ф.А. Методическое пособие по решению задач математической статистики для студентов І курса экономических специальностей. 2004 г.

50

1Байарстанова А.С., Садыкова Г.А., Берниязова Ф.А. Сборник контрольных заданий для студентов экономических специальностей. 2004 г.

100

1Байарстанова А.С, Садыкова Г.А, Нургазинова М.К, Берниязова Ф.А, мет.пособие «Элементы теории множеств» по дискретной математике для студентов 1 курса инженерно-технических спциольностей Изд.ЗКАТУ Уральск 2007 27 стр.

100

1
 1. Дәрістік кешен (дәріс тезистері, көрнекілік, таратылу материалдары, қажетті әдебиет тізімі).


Дәріс №1.

Тақырыбы: «Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары».
Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымы алғашқы рет шыққан жұмыстар өздігінен (Кардан, Гюйгенс, Паскаль, Ферма және басқа XVI-XVII ғ) азартты ойындардың шығару тәсіліне ұқсаған.

Ықтималдықтар теориясының келесі даму кезеңі Якоба Бернуллидің (1654-1705) атымен байланысты.

Ол дәлелдеген теорема содан соң «Үлкен сандар заңы» деген атқа ие болған және бұрынғы фактілердің алғашқы теориялық дәлелдеуі болды.

Келесі кезеңдегі ықтималдықтар теориясы Муавр, Лаплас, Гаусс, Пуассон және басқаларының арқасында жетістікке жетті. Ықтималдықтар теориясының дамуына және математика ғылымының құрылуына орыс ғалымдары және совет математиктері: П.Л. Чебышев (1821-1894), А.А. Марков (1856-1922), А. М. Ляпунов (1857-1918), А.Н. Колмогоров, А.Я. Хинчин, Б.В. Гнеденко және т.б. үлес қосты.

Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарына оқиғалар ұғымы және оқиғаның ықтималдығы жатады.

Алдын ала болжауға болмайтын сынақ нәтижесін оқиға дейді.


Мысал 1.

Нысанаға бір атқанда келесі оқиғалар болуы мүмкін.

а) Нысанаға тию

ә) Тимеу
Оқиғаларды латын алфавитінің бас әріптерімен A,B,C деп белгілейді.Ақиқат, мүмкін емес, және кездейсоқ оқиғалар бар.
Міндетті түрде орындалатын оқиғаны ақиқат деп атайды.
Мысал 2.

Жәшікте тек ақ шарлар бар. А оқиғасы ={бір шарды шығарғандағы ақ шардың шығуы} – ақиқат.


Қолайлы жағдайлардың болуына қарамастан орындалмайтын оқиғаларды мүмкін емес оқиғалар деп атайды.
Мысал 3.

Жәшікте тек ақ шарлар бар. В оқиғасы ={бір шарды шығарғандағы көк шардың шығуы} – мүмкін емес.


Тәжірибе нәтижесінде пайда болуы да мүмкін, пайда болмауы да мүмкін оқиғаларды кездейсоқ оқиғалар дейміз.
Мысал 4.

Тиынды лақтырғанда мынадай оқиғалар болуы мүмкін: оқиға A={тиын «герб» жағымен жоғары} және оқиға B={тиын «цифрлар» жағымен жоғары} түседі. А және В – кездейсоқ оқиғалар.


А және В оқиғалар үйлесімсіз деп аталады, егер бір тәжірибеде екеуі бірге көріне алмайтын болса.
А және В оқиғалар үйлесімді деп аталады, егер тәжірибеде біреуінің көрінуі екіншісінің көрінуіне кедергі болмаса.
Егер бірнеше оқиғалар өзара үйлесімсіз болып және тәжірибеде міндетті түрде біреуі көрінетін болса, ондай оқиғалар оқиғалардың толық тобын құрайды.
Мысал 5.

Мерген нысанаға оқ атады. Міндетті түрде келесі екі оқиғаның біреуі орындалады: тиеді, тимейді. Осы екі үйлесімсіз оқиғалар оқиғаның толық тобын құрайды.Мысал қарастырайық.

Жәшікте 6 бірдей шарлар бар, оның 2-қызыл, 3-көк, 1-ақ.. Урнадан боялған (қызыл немесе көк ) шарлар алып шығатынының ықтималдығы, ақ шарлар алып шығуына қарағанда, артық. Осы мүмкіндікті санмен сипаттуға бола ма? Болады екен. Осы санды, боялған шардың шығуын, А оқиғасының ықтималдығы деп атайды. Берілген есепте элементар жағдайлардың барлығы 6-ға тең, А оқиғасына қолайлы жағдайлар саны 5-ке тең.Сондықтан, боялған шар болуының ықтималдығы тең:Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет