Ғылыми-әдістемелік орталығЫ «Қалалық Әдістемелік кабинет»


АҚПАРАТТЫҚ - ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМбет11/47
Дата31.12.2019
өлшемі4,46 Mb.
түріСборник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   47

АҚПАРАТТЫҚ - ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ

Бағдарлама 34 сағаттан тұрады, аптасына 1 сағаттан өткізу ұсынылады. Бағдарламаға шығармашыл, сахнаны сүйетін, көркемсөз оқуға құмар балаларды көптеп тартуды ұсынамыз. Бұл бағдарламаны жүзеге асыруда көптеген тілдік жаттығулар қажет болғандықтан, қосымша жаттығулар кешені ұсынылып отыр, осы жаттығулармен жұмыс жүргізілуі тиіс. Сонымен бірге, ұсынылатын түрлі мәтіндер, монологтар, өлеңдердің тақырыптары қосымша беріліп отыр, бұл материалдар бағдарламаны жүргізуші мұғалімдерге таптырмас көмек деп білеміз.Оқушылар нені меңгеруі тиіс: өткен дәрістер бойынша конспектілер жазу; жаттығу жұмыстарын зейін қойып қайталау; көркем шығармаларды жатқа айту.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік Бағдарламасы»

 2. Әдебиет теориясы – көркемсөз ғылымының айнасы. М.Шәбжантайқызы. Көкшетау-2002 ж.

 3. Қазақ тілі. Сөз мәдениеті. Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына арналған оқулық. Н.Оразақынова, Н.Әміреев, К.Әбдірейімова, Н.Сапақова. Алматы, «Мектеп», 2010 ж.

 4. Радио және теледидар дикторының тіл техникасы. М.Әбзелбаев. Алматы «Зумар», 2012 ж.

 5. Сахна тілі. Д.Тұранқұлова. Алматы «Білім», 2011 ж.

 6. Сахна және актер. М.Байсеркенов. Алматы, «Ана тілі», 1993 ж.

 7. Мәнерлеп оқу. Қожахметова Х. Алматы. 1986 ж.

ҚОСЫМША

 1. Ұсынылатын әдеби мәтіндер

 • Бақытсыз Жамал. М.Дулатов

 • Ана. Б.Бұлқышев

 • Қыр суреттері. М.Әуезов

 • Қожаның монологы. Б.Соқпақбаев

 • Қорғансыздың күні. М.Әуезов

 • Ана кесімі айнымайды. М.Горький (аударған Ғ.Мүсірепов)

 • Ақан сері-Ақтоқты. Ғ.Мүсірепов. (Ақанның монологы. Ақтоқтының монологы)

 • Майдан. Б.Майлин. (Досанның монологы)

 • Қазақ деген халықтың баласымын. Т.Молдағалиев.

 • Құдіретті төрт ана. М.Шаханов

 • Айна мен маймыл (Крыловтан). А.Байтұрсынов

 • Шалдың үміті (Кольцовтан) М.Жұмабаев

 • Өмір жайлы. М.Мақатаев

 • Көкейінің бір сырын кім бүкпеген. Ж.Нәжімеденов

 • Дала. Қ.Мырза Әли

 • Қысқы кеш. Е.Раушанов

 • Әжемнің бейнесі. Б.Жақып.

 • Анама. М.Жұмабаев

 • Күлтегіннің көктасы. Н.Айтов

 • Эпостық жырлар

 • Жыраулар поэзиясы.

Бір қалыпты тыныс алуға арналған жаттығулар

1-жаттығу. К-г, К-г, К-г дауыссыз дыбыстарын жаймен, сабырмен бірнеше рет қайталау.

2-жаттығу. Жұтқыншақты кере дем алып, а-э-о, а-э-о, а-э-о дауысты дыбыстарын іштей қайталап айту.

3-жаттығу. Алдымен мұрынмен дем алып, демді сыртқа шығарар кезде оң аяқты және екі қолды көтеріп, алға қарай созу керек. Дем сыртқа шыққанда дмм-дмм-дмм дауыссыз дыбыстарын естірте айту керек.

4-жаттығу. Екі қолды жоғары көтеріп, мұрынмен дем алу. Демді сыртқа шығарған кезде алдыға қарай еңкейіп, қолды артқа созу.

5-жаттығу. Екі бүйірді таянып, мұрынмен дем алу. Оң аяқты бүгіп отыру. Отырған кезде бмм-бмм-бмм дыбыстарын шығару.

6-жаттығу. Екі қолды иыққа салып, айқастырып мұрынмен дем алу. Демді шығарған кезде қолды бос ұстап төмен түсіру. Осы кезде мнн-мнн-мнн деп дыбыстау.
ТІЛ ДЫБЫСТАРЫН ЖАТТЫҚТЫРУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

(М.Әбзелбаевтан)

1-жаттығу (И,Э,А,О,У,Ы)

И-Э, И-А, И-О, И-У, И-У, И-Ы

Э-И, Э-А, Э-О, Э-У, Э-Ы

А-И, А-Э, А-О, А-У, А-Ы

О-И, О-Э, О-А, О-У, О-Ы

У-И, У-Э, А-А, У-О, У-Ы

Ы-И, Ы-Э, Ы-А, Ы-О, Ы-У

2-жаттығу (Е,Ә,Ө,Ү,Ұ,І)

Е-Ә, Е-Ө, Е-Ү, Е-Ұ, Е-І

Ә-Е, Ә-Ө, Е-Ү, Е-Ұ, Е-І

Ө-Е, Ө-Ә, Ө-Ү, Ө-Ұ, Ө-І

Ү-Е, Ү-Ә, Ү-Ө, Ү-Ұ, Ү-І

Ұ-Е, Ұ-Ә, Ұ-Ө, Ұ-Ү, Ұ-І

І-Е, І-Ә, І-Ө, І-Ұ, І-Ү

3-жаттығу (П-Б)

ПИ-ПЭ-ПА-ПО-ПУ-ПЫ

ПЕ-ПӘ-ПӨ-ПҮ-ПҰ-ПІ

БИ-БЭ-БА-БО-БУ-БЫ

БЕ-БӘ-БӨ-БҮ-БҰ-БІ

Пи-пи-пи-пи-пипп, пэ-пэ-пэ-пэ-пэпп, па-па-па-па-папп, по-по-по-по-попп, пу-пу-пу-пу-пупп, пы-пы-пы-пы-пыпп.

Пе-пе-пе-пе-пепп, пә-пә-пә-пә-пәпп, пө-пө-пө-пө-пөпп, пү-пү-пү-пү-пүпп, пұ-пұ-пұ-пұ-пұпп, пі-пі-пі-пі-піпп.

Би-би-би-би-бипп, бэ-бэ-бэ-бэ-бэпп, ба-ба-ба-ба-бапп, бо-бо-бо-бо-бопп, бу-бу-бу-бу-бупп, бы-бы-бы-бы-быпп.

Бе-бе-бе-бе-бепп, бә-бә-бә-бә-бәпп, бө-бө-бө-бө-бөпп, бү-бү-бү-бү-бүпп, бұ-бұ-бұ-бұ-бұпп, бі-бі-бі-бі-біпп.

Пиби-пибби, пэбэ-пэббэ, паба-пабба, побо-поббо, пубу-пуббу, пыбы-пыббы.

Пебе-пеббе, пәбә-пәббә, пөбө-пөббө, пүбү-пүббү, пұбұ-пұббұ, пібі-піббі.

Бипи-биппи, бэпэ-бэппэ, бапа-баппа, бопо-боппо, бүпү-бүппү, бұпұ-бұппұ, быпы-быппы.

Бепе-беппе, бәпә-бәппә, бөпө-бөппө, бүпү-бүппү, бұпұ-бұппұ, біпі-біппі.

4-жаттығу (Ф-В)

ФИ-ФЕ-ФА-ФО-ФУ-ФЫ

ВИ-ВЕ-ВА-ВО-ВУ-ВЫ

Фи-фи-фи-фи-фифф, фе-фе-фе-фе-фефф, фа-фа-фа-фа-фафф, фо-фо-фо-фо-фофф, фу-фу-фу-фу-фуфф, фы-фы-фы-фы-фыфф.

Ви-ви-ви-ви-вивв, ве-ве-ве-ве-вевв, ва-ва-ва-ва-вавв, во-во-во-во-вовв, ву-ву-ву-ву-вувв, вы-вы-вы-вы-вывв.

Фи-ви-фивви, фэвэ-фэввэ, фава-фавва, фово-фовво, фуву-фувву, фывы-фыввы.

Вифи-виффи, вефе-веффе, вафа-ваффа, вофо-воффо, вуфу-вуффу, выфы-выффы.
5-жаттығу (К-Г)

КИ-КЭ-КА-КО-КУ-КЫ

КЕ-КӘ-КӨ-КҮ-КІ

ГИ-ГЭ-ГА-ГО-ГУ-ГЫ

ГЕ-ГӘ-ГӨ-ГҮ-ГІ

Ки-ки-ки-ки-кикк, кэ-кэ-кэ-кэ-кэкк, ка-ка-ка-ка-какк, ко-ко-ко-ко-кокк, ку-ку-ку-ку-кукк, кы-кы-кы-кы-кыкк.

Ке-ке-ке-ке-кекк, кә-кә-кә-кә-кәкк, кө-кө-кө-кө-көкк, кү-кү-кү-кү-күкк, кі-кі-кі-кі-кікк.

Ги-ги-ги-ги-гигг, гэ-гэ-гэ-гэ-гэгг. га-га-га-га-гагг, го-го-го-го-гогг, гу-гу-гу-гу-гугг, гы-гы-гы-гы-гыгг.

Ге-ге-ге-ге-гегг, гә-гә-гә-гә-гәгг, гө-гө-гө-гө-гөгг, гү-гү-гү-гү-гүгг, гі-гі-гі-гі-гігг.

Киги-кигги, кэгэ-кэггэ, кага-кагга, кого-когго, кугу-куггу, кыгы-кыггы. Кеге-кегге, кәгә-кәггә, көгө-көггө, күгү-күггү, кігі-кіггі.

Гики-гикки, гэкэ-гэккэ, гака-какка, гоко-гокко, гуку-гукку, гыкы-гыккы.

Геке-гекке, гәкә-гәккә, гөкө-гөккө, гүкү-гүккү, гікі-гіккі.


6-жаттығу (Т-Д)

ТИ-ТЭ-ТА-ТО-ТУ-ТЫ

ТЕ-ТӘ-ТӨ-ТҰ-ТҮ-ТІ

ДИ-ДЭ-ДА-ДО-ДУ-ДЫ

ДЕ-ДӘ-ДӨ-ДҰ-ДҮ-ДІ

Ти-ти-ти-ти-титт, тэ-тэ-тэ-тэ-тэтт, та-та-та-та-татт, то-то-то-то-тотт, ту-ту-ту-ту-тутт, ты-ты-ты-ты-тытт.

Те-те-те-те-тетт, тә-тә-тә-тә-тәтт, тө-тө-тө-тө-төтт, тұ-тұ-тұ-тұ-тұтт, тү-тү-тү-тү-түтт, ті-ті-ті-ті-тітт.

Ди-ди-ди-ди-дидд, дэ-дэ-дэ-дэ-дэдд, да-да-да-да-дадд, до-до-до-до-додд, ду-ду-ду-ду-дудд, ды-ды-ды-ды-дыдд.

Де-де-де-де-дедд, дә-дә-дә-дә-дәдд, дө-дө-дө-дө-дөдд, дұ-дұ-дұ-дұ-дұдд, дү-дү-дү-дү-дүдд, ді-ді-ді-ді-дідд.

Тиди-тидди, тэдэ-тэддэ, тада-тадда, тодо-тоддо, туду-тудду, тыды-тыдды.

Теде-тедде, тәдә-тәддә, төдө-төддө, тұдұ-тұддұ, түдү-түддү, тіді-тідді.

Дити-дитти, дэтэ-дэттэ, дата-датта, дото-дотто, дуту-дутту, дыты-дытты.

Дете-детте, дәтә-дәттә, дөтө-дөттө, дұтұ-дұттұ, дүтү-дүттү, діті-дітті.
7-жаттығу (Б,П,В,Ф,Г,К,Д,Т)

Гбди-гбдэ-гбда-гбдо-гбду-гбд.

Гбде-гбдә-гбдө-гбдұ-гбдү-гбді.

Кпти-кптэ-кпта-кпто-кпту-кпты.

Кпте-кптә-кптө-кптұ-кптү-кпті.

Бдги-бдгэ-бдга-бдго-бдгу-бдгы.

Бдге-бдгә-бдгө-бдгү-бдгі.

Птки-пткэ-птка-птко-птку-пткы.

Птке-пткә-пткө-пткү-пткі.

Вгди-вгдэ-вгда-вгдо-вгду-вгды.

Вгде-вгдә-вгдө-вгдұ-вгдү-вгді.

Фкти-фктэ-фкта-фкто-фкту-фкты.

Фкте-фктә-фктө-фктұ-фктү-фкті.

Вдги-вдгэ-вдгавдго-вдгу-вдгы.

Вдге-вдгә-вдгө-вдгү-вдгі.

Фтки-фткә-фткө-фткү-фткі.


8-жаттығу (Ш-Ж)

ШИ-ШЭ-ША-ШО-ШУ-ШЫ

ШЕ-ШӘ-ШӨ-ШҰ-ШҮ-ШІ

ЖИ-ЖЭ-ЖА-ЖО-ЖУ-ЖЫ

ЖЕ-ЖӘ-ЖӨ-ЖҰ-ЖҮ-ЖІ

Ши-ши-ши-ши-шишш, шэ-шэ-шэ-шэ-шэшш, ша-ша-ша-ша-шашш, шо-шо-шо-шо-шошш, шу-шу-шу-шу-шушш, шы-шы-шы-шы-шышш.

Ше-ше-ше-ше-шешш, шә-шә-шә-шә-шәшш, шө-шө-шө-шө-шөшш, шұ-шұ-шұ-шұ-шұшш, шү-шү-шү-шү-шүшш, ші-ші-ші-ші-шішш.

Жи-жи-жи-жи-жижж, жэ-жэ-жэ-жэ-жэжж, жа-жа-жа-жа-жажж, жо-жо-жо-жо-жожж, жу-жу-жу-жу-жужж, жы-жы-жы-жы-жыжж.

Же-же-же-же-жежж, жә-жә-жә-жә-жәжж, жө-жө-жө-жө-жөжж, жұ-жұ-жұ-жұ-жұжж, жү-жү-жү-жү-жүжж, жі-жі-жі-жі-жіжж.

Шижи-шижжи, шэжэ-шэжжэ, шажа-шажжа, шожо-шожжо, шужу-шужжу, шыжы-шыжжы.

Шеже-шежже, шәжә-шәжжә, шөжө-шөжжө, шұжұ-шұжжұ, шүжү-шүжжү, шіжі-шіжжі.

Жиши-жишши, жэшэ-жэшшэ, жаша-жашша, жошо-жошшо, жушу-жушшу, жышы-жышшы.

Жеше-жешше, жәшә-жәшшә, жөшө-жөшшө, жұшұ-жұшшұ, жүшү-жүшшү, жіші-жішші.
9-жаттығу (С-З)

СИ-СЭ-СА-СО-СУ-СЫ

СЕ-СӘ-СӨ-СҰ-СҮ-СІ

ЗИ-ЗЭ-ЗА-ЗО-ЗУ-ЗЫ

ЗЕ-ЗӘ-ЗӨ-ЗҰ-ЗҮ-ЗІ

Си-си-си-си-сисс, сэ-сэ-сэ-сэ-сэсс, са-са-са-са-сасс, со-со-со-со-сосс, су-су-су-су-сусс, сы-сы-сы-сы-сысс.

Се-се-се-се-сесс, сә-сә-сә-сә-сәсс, сө-сө-сө-сө-сөсс, сұ-сұ-сұ-сұ-сұсс, сү-сү-сү-сү-сүсс, сі-сі-сі-сі-сісс.

Зи-зи-зи-зи-зизз, зэ-зэ-зэ-зэ-зэзз, за-за-за-за-зазз, зо-зо-зо-зо-зозз, зу-зу-зу-зу-зузз, зы-зы-зы-зы-зызз.

Зе-зе-зе-зе-зезз, зә-зә-зә-зә-зәзз, зө-зө-зө-зө-зөзз, зұ-зұ-зұ-зұ-зұзз, зү-зү-зү-зү-зүзз, зі-зі-зі-зі-зізз.

Сизи-сиззи, сэзэ-сэззэ, саза-сазза, созо-соззо, сузу-суззу, сызы-сыззы.

Сезе-сеззе, сәзә-сәззә, сөзө-сөззө, сұзұ-сұззұ, сүзү-сүззү, сізі-сіззі.

Зиси-зисси, зэсэ-зэссэ, заса-засса, зосо-зоссо, зусу-зуссу, зысы-зыссы.

Зесе-зессе, зәсә-зәссә, зөсө-зөссө, зұсұ-зұссұ, зүсү-зүссү, зісі-зіссі.
10-жаттығу (Л)

ЛИ-ЛЭ-ЛА-ЛО-ЛУ-ЛЫ

ЛЕ-ЛӘ-ЛӨ-ЛҰ-ЛҮ-ЛІ

Ли-ли-ли-ли-лилл, лэ-лэ-лэ-лэ-лэлл, ла-ла-ла-ла-лалл, ло-ло-ло-ло-лолл, лу-лу-лу-лу-лулл, лы-лы-лы-лы-лылл.

Ле-ле-ле-ле-лелл, лә-лә-лә-лә-ләлл, лө-лө-лө-лө-лөлл, лұ-лұ-лұ-лұ-лұлл, лү-лү-лү-лү-лүлл, лі-лі-лі-лі-лілл.

Лили-лилли, лэлэ-лэллэ, лала-лалла, лоло-лолло, лулу-луллу, лылы-лыллы.

Леле-лелле, ләлә-ләллә, лөлө-лөллө, лұлұ-лұллұ, лүлү-лүллү, лілі-ліллі.
11-жаттығу (М)

МИ-МЭ-МА-МО-МУ-МЫ

МЕ-МӘ-МӨ-МҰ-МҮ-МІ

Ми-ми-ми-ми-мимм, мэ-мэ-мэ-мэ-мэмм, ма-ма-ма-ма-мамм, мо-мо-мо-мо-момм, му-му-му-му-мумм, мы-мы-мы-мы-мымм.

Ме-ме-ме-ме-мемм, мә-мә-мә-мә-мәмм, мө-мө-мө-мө-мөмм, мұ-мұ-мұ-мұ-мұмм, мү-мү-мү-мү-мүмм, мі-мі-мі-мі-мімм.

Мими-мимми, мэмэ-мэммэ, мама-мамма, момо-моммо, муму-мумму, мымы-мыммы.

Меме-мемме, мәмә-мәммә, мөмө-мөммө, мұмұ-мұммұ, мүмү-мүммү, мімі-міммі.
12-жаттығу (Н)

НИ-НЭ-НА-НО-НУ-НЫ

НЕ-НӘ-НӨ-НҰ-НҮ-НЫ

Ни-ни-ни-ни-нинн, нэ-нэ-нэ-нэ-нэнн, на-на-на-на-нанн, но-но-но-но-нонн, ну-ну-ну-ну-нунн, ны-ны-ны-ны-нынн.

Не-не-не-не-ненн, нә-нә-нә-нә-нәнн, нө-нө-нө-нө-нөнн, нұ-нұ-нұ-нұ-нұнн, нү-нү-нү-нү-нүнн, ні-ні-ні-ні-нінн.

Нини-нинни, нэнэ-нэннэ, нана-нанна, ноно-нонно, ну-ну-ну-ну-нунну, ныны-нынны.

Нене-ненне, нәнә-нәннә, нөнө-нөннө, нұнұ-нұннұ, нүнү-нүннү, ніні-нінні.
13-жаттығу (Р)

РИ-РЭ-РА-РО-РУ-РЫ

РЕ-РӘ-РӨ-РҰ-РҮ-РІ

Ри-ри-ри-ри-рирр, рэ-рэ-рэ-рэ-рэрр, ра-ра-ра-ра-рарр, ро-ро-ро-ро-рорр, ру-ру-ру-ру-рурр, ры-ры-ры-ры-рырр.

Ре-ре-ре-ре-рерр, рә-рә-рә-рә-рәрр, рө-рө-рө-рө-рөрр, рұ-рұ-рұ-рұ-рұрр, рү-рү-рү-рү-рүрр, рі-рі-рі-рі-рірр.

Рири-рирри, рэрэ-рэррэ, рара-рарра, роро-рорро, руру-рурру, рыры-рырры.

Рере-рерре, рәрә-рәррә, рөрө-рөррө, рұрұ-рұррұ, рүрү-рүррү, рірі-ріррі.
14-жаттығу (Р,Л,М,Н)

Рли-рлэ-рла-рло-рлу-рлы

Рле-рлә-рлө-рлұ-рлү-рлі

Лри-лрэ-лра-лро-лру-лры

Лре-лрә-лрө-лрұ-лрү-лрі

Мли-млэ-мла-мло-млу-млы

Мле-млә-млө-млұ-млү-млі

Лми-лмэ-лма-лмо-лму-лмы

Лме-лмә-лмө-лмұ-лмү-лмі

Мни-мнэ-мна-мно-мну-мны

Мне-мнә-мнө-мнұ-мнү-мні

Нми-нмэ-нма-нмо-нму-нмы

Нме-нмә-нмө-нмұ-нмү-нмі

15-жаттығу (Ж,З,Д,Р)

Жздри-жэздрри, жздрэ-жздррэ, жздра-жздрра, жздро-жздрро, жздру-жздрру, жздры-жздрры.

Жздре-жздрре, жздрә-жздррә, жздрө-жздррө, жздрұ-жздрұ, жздрү-жздррү, жздрі-жздррі.

Бағдарлама

Сәкен Сейфуллиннің әсемдік әлемі

11сынып оқушыларына арналған

(аптасына – 1 сағат, барлығы – 34 сағат)
Мұқышева Мария Қалимолдақызы

Мүсілім Базарбаев атындағы №138 гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғаліміПікір жазғандар: Қазыбек Г.Қ.., Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры
Түсініктеме хат мазмұны

І.І Пәннің мақсаты:

Дәрістің негізгі мақсаты – қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі,

ХХ хасырда қазақтың ұлтық әдебиетінің жаңа жолмен дамуына үлкен үлес қосқан қаламгерлердің бірі – Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығын өз дәуіріндегі әдебиетпен байланыстыра көрсету.

Оқушыларымызға Кеңес өкіметі құрылғаннан кейін, сол кезеңде яғни социализм заманында жасалған істерге, әсіресе, рухани дүниеге күдіктене қарау былай тұрсын, орынсыз мансұқтау ниеті байқалып қалып жүргенінен хабардармыз. Мектеп бағдарламасында да аз айтылады. Осы тенденция ,яғни, негізгі бағыт, ой қазақ-совет әдебиетін жасаушыларға, әсіресе, жаңа заман идеясын басқалардан пәрменді жырлаған, білік күшін көбірек қосқан Сәкен Сейфуллин атамызға әр түрлі пікірлер айтылып, жазылып жататынын үлкендердің аузынан ара- тұра естиміз.

Сол себепті жаңа әдебиеттің негізін салушы Сәкен Сейфуллиннің атқарып кеткен істерінің қадіріне жетіп, қасиетін айқындау, қазақ әдебиеті тарихын жасаудағы ерен еңбегін дұрыс бағалау керекті туралы ойлаймыз.

Бұл бағдарламаның мақсаты айтулы азаматтың еңбегін жан-жақты тану проблемасын алға қояды.І.2.Пәннің міндеті:

Сәкеннің қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасуына қосқан үлесі мен көркем әдебиетке әкелген жаңалықтарынан хабардар ету, таныстыру.

Қазақ –совет әдебиетінің басында тұрған адамдарға Қазақстан тәуелсіздік

алған жылдардан кейінгі көзқарастың оң- терісін айырып, тарата түсіну,түсіндіру. Заман, қоғам өзгерістеріне сай мұндай дүниелердің оң-терісін анықтау, дұрыс бағасын алу мүмкіндігі туып жатқаны да белгілі.

Тұрақтылау (мазмұндық бөлімі)

Сәкен Сейфуллиннің әдебиеттің барлық жанрына қалам тартқанын білеміз.

Ақыннның еңбек жолымен тереңірек танысқаннан кейін сөз өнерінің ұлттық тарих екенін біле түсеміз.

Сәкен Сейфуллин қаламының қарымдылығы – ұлт байлығы. Ұлт байлығы – ұлт тарихы.

Сәкен Сейфуллиннің әсемдік әлемін:

– ұлт тарихымен;

– халық әдебиетімен;

– ұлт тілімен;

– ұлт мәдениетімен;

– ұлт әдебиетімен;

– ұлт ғылымымен байланыстыра қарау керек.

Себебі ақын тек шығармашылықпен ғана айналысқан жоқ, ол қоғамдық істерге белсене қатысып, ұлттық мәселелердің ыстығына да, суығына да араласып, халықтың сөзін айтқан.Сәкентанудың қалыптасу кезеңдері (1920-1927 ж.)

– Жеке жинақтары, оқыған дәрістеріне айтылған сын, олардың жаңа әдебиетті өркендетуге тигізген ықпалы т.б. (1920-25 ж).

– Әдеби дамудың бағытын айқындау

– Мадақ пен мансұқ (1937 ж)Сәкен шығармашылығын ғылыми тұрғыдан игеру (1957-1990)

– Ақталу және қауырт насихат

– Сәкенді көркемдік тұрғыдан игеру (өлең, жыр, поэма, пьеса, пьеса, естелік т.б.)

– Сәкен шығармашылығын зерттеу (Е.Смайылов,М.Қаратаев, С.Қирабаев,Т.Кәкішев т.б).

– Сәкен Сейфуллин шығармашылығының мән-маңызын айқындау, мектеп,

Жоғарғы оқу орындары оқулығын жасау (1957 -1989 ж.)Совет үкіметінің құлауы және оның қалыптасуына көркемдік тұрғыдан жәрдемдескен дарындардың тағдыры (1990-2000 ж.)

–Дауылды кезең ...

– Шынайы шындық...

Сәкен Сейфуллиннің қазақ әдебиеттану ғылымының туып-қалыптасуына қосқан үлесі

– Қазақтың ескі әдеби нұсқалары (1931ж.)

– Батырлар жыры (1933 ж.)

– Ы.Алтынсарин (1934 ж.)

– Ақан сері (1934 ж.)

– Ақмолла (өлеңдері)

– Шәкәрім «Ләйлі–Мәжнүн»

–Әдебиеттану оқу құралы (Б.Майлин, Сейфуллин,Ә.Мәметова, І.Жансүгіров )

– 5 сынып үшін Ө.Тұрманжанов екеуі жасаған қазақ совет әдебиеті туралы алғашқы оқулық

Нормативті бөлім

р/с

Тақырып аты

Жалпы сағат

саны


Өткізілу түрлері

Білімдік қазына, нәтиже

Бар-

лығы


Дә-

ріс


Прак-

тика


І жартыжылдық

1

Кіріспе Сәкен өмірі,

қоғамдық қызметі2

2
Дәріс

Терең түсінік алу

2

Шығармашылығы, зерттелуі

(жеке жинақтарымен танысу)2

1

1

Дәріс

(Танысу, оқу)
Тарихи, мәдени білім алу

3

Сәкен Сейфуллин және қазақ поэзиясы

2

1

1

Дәріс

(шолу)


Танымдылық

4

Сәкен өлеңдерінің өрімі

(І– ІІ том)2

1

1

Практика

( Көркемдігін тану, талдау)

Мәнерлеп оқу, поэзия жанрының табиғатын меңгеру

6

Дәуір тудырған жаңалық поэзия тілінде...

2

1

1

Дәріс

Көркемдікті тани білу

7


Сәкен – публицист

(«Бірлік», «Тіршілік»

«Еңбекші қазақ», «Әдебиет майданы», «Жұлдыз»)...


1


1
Дәріс


(Танымдылық)

Саясаткерлігін, мә-дениет жаршысы екендігін танимыз8

Поэмалары («Қызыл ат», «Лашын әңгімесі»)

2

1

1

Дәріс

Ғылымилық жағына көңіл бөлу

9

Поэмалары(«Көкшетау»,

Советстан»,»Социалистан» )2

1

1

Дәріс

«Өмір–өнер» екендігін ұғыну

10

Сәкен Сейфуллин және Алаш

азаматтары (Сәкен,Әлихан)1

1Дәріс11

Семинар

Сәкен және қазақ поэзиясы1

1
Практика

(Түсіну, оқу)Білім көкжиегінің көрінуі

17ІІ жартыжылдық

1

Тұғыры биік тұлға (зерттеулер, естеліктер, мақалалар)

2

1

1

Дәріс

(Әңгімелеу)Ізденушілік

2

Сәкен және Мағжан шығарма-

шылық байланыстылығы2

1
Дәріс

(Салыстыру)Шығармашылық үндестігін табу

3

Сәкен және Әлихан Бөкейханов

1

1
Ойтолғау (Пікір тудыру)


Ізденушілік, тереңірек тану

4

Сәкен және Міржақып Дулатов

2

1

1

Ойтолғау

Тағдыр үндестігін тану,білім толықтыру

5

Сәкен және А.Байтұрсынов

2

1

1

Дәріс

Білім толықтыру

6

Сәкен және Сәбит Мұқанов

1Пікірталас

Білім көкжиегінің көрінуі

7

Ақталу, қауырт насихат(1957–1964 ж)

2

1

1

Пікірталас

Еркін сөйлеу шеберлігіне баулынады

8

Мүшелтой (1964ж – ақынды тану, насихаттаудың амалдары)

1

1
Дәріс

(Әңгіме әдісі)Ізденушілік

9

Ақын шығармаларын көркемдік тұрғыдан игеру (Пьеса,естелік...)

2

1
Дәріс

ӘңгімелеуКөркемдікті тану

10

Сәкен ата туралы ойларым

2

1

1

Практика

Ойтолғау


Өз ойларын жинақтай білу

Білім көкжиегі, шеберлігін байқату

17


Алматы қаласы білім басқармасы
Ақпараттық - әдістемелік бөлім
Тұрақтылау (мазмұндық) бөлімі
Шәкәрімтану 11 сынып оқушыларына арналған (аптасына – 1 сағат, барлығы – 34сағат) дошанова р.с.
Шығармашылық жұмыс - 3
Ақпараттық – әдістемелік бөлім
Ақпараттық – әдістемелік құрал
Информационно – методическая часть
Информационно-методическая часть.
Знаки препинания между частями сложного предложения (4ч.)
Нормативная часть
Ақпараттық -
Информационно-методическая часть
Информационно-методическая часть.
Список использованной литературы
Констатирующая часть. программное содержание.
Календарное планирование
Способы контроля
Констатирующая (содержательная) часть
Часть 1. введение. цели и задачи курса. (1 час).
Бағдарламаның мақсаты:
Play and learnойла да ойна
Нормативті бөлім
Информационно – методическая часть курса
Учащиеся 4 класса должны знать:
Содержание 2017 г.

Каталог: images
images -> 6 Хромтау гимназиясы тәрбие жұмысының жылдық жұмыс жоспары Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие
images -> БАҒдарламасы қазақ филологиясы кафедрасы Орал-2014
images -> БАҒдарламасы қазақ филологиясы кафедрасы Орал-2014
images -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
images -> Абай Құнанбайұлы (1845—1904)
images -> Автобиография кандидата в депутаты районного маслихата по избирательному округу №5
images -> «Қазақстан тарихы» пәнінен «6М020300-тарих» мамандығына арналған жазбаша емтихан сұрақтары 1 блок
images -> Мазмұны Қазақстандағы жоғары білім, Ғылым және МӘдениет
images -> Үлгілік оқу жоспары
images -> Сембі Жансая Хасанқызы Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   47


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет