Жұмыс бағдарламасы «Ұйымдастырушылық тәртіп»Дата19.02.2017
өлшемі170,69 Kb.
#10554
түріЖұмыс бағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕББМ
«МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК» КАФЕДРАСЫ
Оқу-әдістемелік Кеңесшешіміменбекітілген

Кеңес төрайымы

____________ Н.Дүйсенғұлова

« ___ » __________ 20__ ж., № __


Бакалавриат білім беру бағдарламасы

5В050507– «Менеджмент» мамандығы

Жұмыс бағдарламасы
«Ұйымдастырушылық тәртіп» пәні бойынша

Алматы, 2014


Құрастырған: аға оқытушы ________________ Садуллаева А.П.
«Ұйымдастырушылық тәртіп» жұмыс бағдарламасы 5В050507 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған.
Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған
«____»_______________ 20___ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі__________________ О.М.Залученова

1 Алғы сөз

Кіріспе
«Ұйымдасытрушылық тәртіп» оқу пәні 5В050700 – «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған. Ұйымдасытрушылық тәртіп пәні ұйым қызметінің нәтижесіне елеулі ықпал ету мақсатында ұйымдық құүрылым жұмысшыларының тәртібін зерттейді. Бұл пән әртүрлі әртүрлі ұйымдық жағдайда адамдардың іс-әрекеттерін, зерттеу әдістерін жасауға, жұмысшылардың іс-әрекеттерінің себептерін түсіндіруде практикалық тәжірибені жалпылауға, жұмысшылардың іс-әрекеттерін анықтау және олардың тәртібін басқарудың ықтималды моделін жасауға бағытталады.

Пәнді оқытудың мақсаты: Ұйымдағы жеке адамның және топтың мінез-құлығын басқару әдістері мен тәсілдерін меңгеру болып табылады. Ұйымдастырушылық тәртіп саласында студенттердің кәсіби дағдылары мен білімдерін қалыптастыру.

Пәнді оқытудың міндеттері:


 • ұйымдастырушылық мінез-құлығының кәзіргі жағдайы және даму тенденциялары туралы орын алған мәліметтерді студенттерге жеткізу;

 • адам және оның қажеттіліктері орталығы болатын ұйымдастырушылық жүйелерді құру әдістерін оқып білу;

 • ұйым іс-әрекетінің тиімділігін арттыру мақсатында индивид және топтың мінез-құлығын басқару дағдыларын беру.

Аталмыш пәнді оқыту әдісі төмендегідей:

 • дәріс (лекция) оқу;

 • практикалықсабақтар жүргізу;

 • ОБСӨЖ;

 • СӨЖ

Алдыңғы деректемелер: Экономикалық теория, Менеджмент

Соңғы деректемелер: Инновациялық менеджмент, Ұйымдағы өзгерсітерді басқару, Персоналды басқару

Пәнді оқу барысында студенттер бакалаврдың біліктілік моделіне сәйкес төмендегідей біліктіліктерді меңгеруі керек:

Жалпы біліктілік:

-білу керек: ұйымдастырушылық мінез-құлықтың ерекшелігін, пәннің негізгі ұғымдарын;

- ұйымдастырушылық мінез-құлық және көшбасшылықтың замануи және классикалық теорияларының негіздерін; • дағдыны меңгеру: еңбекті мотивациялаудың тиімді жүйесін қалыптастыру және еңбек мінез-құлығының ауытқуларына алып келетін қателерді табу дағдылары;

 • көшбасшылық қасиеттерін бағалау дағдылары

Пәндік мамандандырылған:

- білу керек: ұйымдастырушылық мінез-құлықтың факторларын және оларды ұйымның мақсаттарына жету мәселелеріне қолдану мүмкіндіктерін;

- персоналға ықпал жасаудың тиімді әдістерін. • істей алу: қызмет етуде дұрыс шешім қабылдау, ситуациялық талдау жа қызметкерлердің мінез-құлығын реттеу бойынша ұсыныстарды жасауды

- дағдыны меңгеру: ұйымдастырушылық мінез-құлыққа ықпал жасау үшін тәжірибелік тәсілдерді қолдану дағдылары;

- халықаралық бизнес жүйесінде тиімді ұйымдастырушылық мінез-құлықты қалыптастыру дағдылары.2 «Ұйымдастырушылық тәртіп»

пәнін оқытудың тақырыптық жоспарыТақырып атаулары

Барлығы

Байланыс сағаттары

ОБСӨЖ

СӨЖ


Оның ішінде

Дәрістер

Практика-

лық сабақтарЗертхана-лық сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйымдастырушылық тәртіп түсінігі

6

1

1

-

1

3

2

Ұйымдастырушылық тәртіптің негізгі теориялық тәсілдері

6

1

1

-

1

3

3

Ұйымдастырушылық тәртіптің үлгілері

6

1

1

-

1

3

4

Коммуникацияны басқару

6

1

1

-

1

3

5

Әлеуметтік жүйе және ұйымдық мәдениет

6

1

1

-

1

3

6

Мотивация және сыйақы

6

1

1

-

1

3

7

Еңбек нәтижесін бағалау және сыйақы

6

1

1

-

1

3

8

Жетекшілік және өкілеттік беру

6

1

1

-

1

3

9

Өкілеттік беру және басқаруға қатысу

6

1

1

-

1

3

10

Ұйым қызметкерлерінің жеке және топтық тәртібі

6

1

1

-

1

3

11

Ұйым мен индивид арасындағы қатынаста туындайтын мәселелер

6

1

1

-

1

3

12

Тұлғааралық тәртіп

6

1

1

-

1

3

13

Топтық тәртіп

6

1

1

-

1

3

14

Команда және оны құру

6

1

1

-

1

3

15

Ұйымдағы өзгерістер және оның салдары

6

1

1

-

1

3
Барлығы:

90

15

15
15

45


Пән мазмұны
1-тақырып. Ұйымдастырушылық тәртіп түсінігі

Ұйымдасытрушылық тәртіп мәні. Ұйымдасытрушылық тәртіп зерттеу объектілері. Ұйымдасытрушылық тәртіп мақсаттары. Ұйымдасытрушылық тәртіп сипатты белгілері. Ұйымдасытрушылық тәртіп негізгі тұжырымдамалары


2-тақырып. Ұйымдастырушылық тәртіптің негізгі теориялық тәсілдері

Ұйымдастырушылық тәртіптің адами ресурсқа бағыттлаған тәсілі. Ұйымдастырушылық тәртіптің ситуациялық тәсілі. Ұйымдастырушылық тәртіптің нәтижеге бағытталған тәсілі.


3-тақырып. Ұйымдастырушылық тәртіптің үлгілері

Ұйымдастырушылық тәртіп жүйесінің элементтері. Ұйымның ҰТ философиясы. Нақты алғышарттар.Құндылық алғышарттары. Кіріспе Ұйымдастырушылық тәртіп моделдері. Басқару теориялары (Д. Макгрегордың Х теориясы және Ү теорисы)


4-тақырып. Коммуникацияны басқару

Коммуникация негіздері. Коммуникация мақсаттары.. Коммуникативті кедергілер барьеры. Тікелей коммуникация. Көлденең коммуникация. Электронды коммуникация және бейформалды қарым қатынас. Коммуникацияның басқа да нысандары.


5- тақырып. Әлеуметтік жүйе және ұйымдық мәдениет

Әлеуметтік жүйе түсінігі. Әлеуметтік тепе-теңдік. Әлеуметтік мәдениет. Әлеуметтік мәдениетті құраушылар. Ұйымдағы индиаидттің ролі. Роль түсінігі. Статус. Статус иерархиясы (статустар жүйесі), статус символдары. Ұйымдық мәдениет. Ұйымдық мәдениеттің атқаратын қызметтері.


6- тақырып. Мотивация және сыйақы

Мотивациия модельдері. Мотивация түсінгі. Мотивациялық түрткі. Жетістікке, топқа қатысуға, құзыретке, билікке Қажеттілк типтері. Адам қажеттіліктерінің үш негізгі теориясы (т А. Маслоу, Ф. және К. Алдерфер теориялары).


7- тақырып. Еңбек нәтижесін бағалау және сыйақы

Ұйымдастырушылық тәртіп және қызмет нәтижесі бойынша аттестаттау. Қызмет нәтижесі бойынша аттестаттаудың мақсаттары. Аттестациялық сұхбаттасу. аттестаттау. Аттестаттау және оның басқару тиімділігіне байланысты мәселелер. Материалды-ақшалай ынталандыру.


8- тақырып. Жетекшілік және өкілеттік беру

Басқару табиғаты. Басқару түсінгі және басқарудың негізгі элементтері. Басқару стиліне тәртіптік тәсіл. Басқару стилі түсінгі. Басқару стиліне ситуациялық тәсіл. Ситуациялық тәсіл. Ф.Фидлер моделі П. Герси және К. Бланчардтың ситуациялық басқару (өмір сүру циклі) моделі. (или жизненного цикла). «Жол-мақсат» басқару әдісі. (Мартин Эванс, Роберт Хаус).


9-тақырып. Өкілеттік беру және басқаруға қатысу

Өкілеттік беру және басқаруға қатысу негіздері. Қызметкерлерге өкілеттелік берудің негізгі тәсілдері. Басқаруға қатысу механизмдері. Басқаруға қатысу процесінің моделдері. Басқаруға қатысудың бағдарламалары. Нысандар: кеңес беру менджменті, қызметкерлер ұсыныстарының бағдардламалары; сапаға акцент (сапа үйірмесі); орта қатардағы менджерлер комитеті; өз-өзін басқаратын командалар; жұмысшылардың жеке жоспары.


10- тақырып. Ұйым қызметкерлерінің жеке және топтық тәртібі

Қызметкерлерді орналастыру табиғаты. Орналастыру түсінігі, еңбекпен қанағаттану, еңбек процесіне тарту, жұмысшының адалдығы. Еңбекпен қанағаттанудың қызметкерлер жұмысына ықпалы. Кадрлар ағымын басқару. Кадр ағымын басққару кезеңдері. Кешігу және жұмысқа келмеу. Кешігу және жұмысқа келмеу көрсеткіштері. Еңбекпен қанағаттанудың деңгейін зерттеу.


11- тақырып. Ұйым мен индивид арасындағы қатынаста туындайтын мәселелер

Ұйымның заңды әсер ету салалары. Еңбек міндеттемелері және индивидтердің жұмыстан тыс қызметтері. Ұйымның жұмысшыларға ықпал етуінің заңдылығы моделі. Жұмыстан тыс тәртіп. Жеке өмірге құқық. Жұмысшыларпдың жеке өміріне деген құқығын бұзатын іскерлік белсенділіктің түрлері. Қызметкерлердің жеке өміріне араласуын регламенттеу. Электронды мониторинг. Алкоголизм проблемасы. Кемсітушілік. Жыныстық кемсітушілік. Еңбекке қабілеттілігінің шектеулілігі бойынша және жас ерекшелігі бойынша кемсітушілік. Көптік кемсітушілік (комбинированная) дискриминация.


12- тақырып. Тұлғааралық тәртіп

Ұйымдағы жанжал. Жанжал түсінігі. Тұлғаішілік жанжал. Тұлға аралық жанжал. Топтар арасындағы жанжал. Жанжалды шешу стратегиясы. Ассертивті тәртіп. Ассертивті тәртіп кезеңдері. Трансакционды талдау. Ұйымдағы билік және саясат мәселелері. Биліктің негізгі типтері. Ұйымдастырушылық саясат.


13- тақырып. Топтық тәртіп

Топтық динамика. Э. Мэйо. К. Левин (басқару түрлері). Топтық өзара әрекеттестік түсінігі. Формалды және бейформалды ұйым табиғаты. Бейформалды ұйым сипаттамалары. Әлеуметтік бақылау. Бейформалды көшбасшы.. Бейформалды ұйымды басқару.. Хоманса моделі. Топтық динамика Топтық динамиканы басқару.Топта жұмыс істеудің әлеуетті кемшіліктері. Топтық ойлау. Поляризация. Жауапкершілікті бөлу.


14- тақырып. Команда және оны құру

Командада жұмыс істеу. Кезеңдері. Тиімді командалық жұмыстың негізгі шарттары. Командалық құрылым. Процес бойынша кеңес беру және кері байланыс. Өздігінен басқараылатын командалар.


15- тақырып. Ұйымдағы өзгерістер және оның салдары

Стресс түсінігі. Стреске реакция нысандары. Моралды жарақат. Жұмыс орнындағы моралды жарақат. Стрессс себептері. Стресс туғызатын еңбек процесіне қатысты сыртқы факторлар. Фрустрация түсінігі. Стресс және жұмыс тапсырмаларын орындау көрсеткіштері.Стресс алдындағы әлсіздік. Стрессті басқару әдістері. Әлеуметтік қолдау. Релаксация. Психологиялық кеңес беру. Психологиялық кеңес берудің мақсаттары.


4 Практикалық сабақтардың тақырыбы
1-тақырып. Ұйымдастырушылық тәртіп түсінігі

Ұйымдасытрушылық тәртіп мәні. Ұйымдасытрушылық тәртіп зерттеу объектілері. Ұйымдасытрушылық тәртіп мақсаттары. Ұйымдасытрушылық тәртіп сипатты белгілері. Ұйымдасытрушылық тәртіп негізгі тұжырымдамалары


2-тақырып. Ұйымдастырушылық тәртіптің негізгі теориялық тәсілдері

Ұйымдастырушылық тәртіптің адами ресурсқа бағыттлаған тәсілі. Ұйымдастырушылық тәртіптің ситуациялық тәсілі. Ұйымдастырушылық тәртіптің нәтижеге бағытталған тәсілі.


3-тақырып. Ұйымдастырушылық тәртіптің үлгілері

Ұйымдастырушылық тәртіп жүйесінің элементтері. Ұйымның ҰТ философиясы. Нақты алғышарттар.Құндылық алғышарттары. Кіріспе Ұйымдастырушылық тәртіп моделдері. Басқару теориялары (Д. Макгрегордың Х теориясы және Ү теорисы)


4-тақырып. Коммуникацияны басқару

Коммуникация негіздері. Коммуникация мақсаттары.. Коммуникативті кедергілер барьеры. Тікелей коммуникация. Көлденең коммуникация. Электронды коммуникация және бейформалды қарым қатынас. Коммуникацияның басқа да нысандары.


5- тақырып. Әлеуметтік жүйе және ұйымдық мәдениет

Әлеуметтік жүйе түсінігі. Әлеуметтік тепе-теңдік. Әлеуметтік мәдениет. Әлеуметтік мәдениетті құраушылар. Ұйымдағы индиаидттің ролі. Роль түсінігі. Статус. Статус иерархиясы (статустар жүйесі), статус символдары. Ұйымдық мәдениет. Ұйымдық мәдениеттің атқаратын қызметтері.


6- тақырып. Мотивация және сыйақы

Мотивациия модельдері. Мотивация түсінгі. Мотивациялық түрткі. Жетістікке, топқа қатысуға, құзыретке, билікке Қажеттілк типтері. Адам қажеттіліктерінің үш негізгі теориясы (т А. Маслоу, Ф. және К. Алдерфер теориялары).


7- тақырып. Еңбек нәтижесін бағалау және сыйақы

Ұйымдастырушылық тәртіп және қызмет нәтижесі бойынша аттестаттау. Қызмет нәтижесі бойынша аттестаттаудың мақсаттары. Аттестациялық сұхбаттасу. аттестаттау. Аттестаттау және оның басқару тиімділігіне байланысты мәселелер. Материалды-ақшалай ынталандыру.


8- тақырып. Жетекшілік және өкілеттік беру

Басқару табиғаты. Басқару түсінгі және басқарудың негізгі элементтері. Басқару стиліне тәртіптік тәсіл. Басқару стилі түсінгі. Басқару стиліне ситуациялық тәсіл. Ситуациялық тәсіл. Ф.Фидлер моделі П. Герси және К. Бланчардтың ситуациялық басқару (өмір сүру циклі) моделі. (или жизненного цикла). «Жол-мақсат» басқару әдісі. (Мартин Эванс, Роберт Хаус).


9-тақырып. Өкілеттік беру және басқаруға қатысу

Өкілеттік беру және басқаруға қатысу негіздері. Қызметкерлерге өкілеттелік берудің негізгі тәсілдері. Басқаруға қатысу механизмдері. Басқаруға қатысу процесінің моделдері. Басқаруға қатысудың бағдарламалары. Нысандар: кеңес беру менджменті, қызметкерлер ұсыныстарының бағдардламалары; сапаға акцент (сапа үйірмесі); орта қатардағы менджерлер комитеті; өз-өзін басқаратын командалар; жұмысшылардың жеке жоспары.


10- тақырып. Ұйым қызметкерлерінің жеке және топтық тәртібі

Қызметкерлерді орналастыру табиғаты. Орналастыру түсінігі, еңбекпен қанағаттану, еңбек процесіне тарту, жұмысшының адалдығы. Еңбекпен қанағаттанудың қызметкерлер жұмысына ықпалы. Кадрлар ағымын басқару. Кадр ағымын басққару кезеңдері. Кешігу және жұмысқа келмеу. Кешігу және жұмысқа келмеу көрсеткіштері. Еңбекпен қанағаттанудың деңгейін зерттеу.


11- тақырып. Ұйым мен индивид арасындағы қатынаста туындайтын мәселелер

Ұйымның заңды әсер ету салалары. Еңбек міндеттемелері және индивидтердің жұмыстан тыс қызметтері. Ұйымның жұмысшыларға ықпал етуінің заңдылығы моделі. Жұмыстан тыс тәртіп. Жеке өмірге құқық. Жұмысшыларпдың жеке өміріне деген құқығын бұзатын іскерлік белсенділіктің түрлері. Қызметкерлердің жеке өміріне араласуын регламенттеу. Электронды мониторинг. Алкоголизм проблемасы. Кемсітушілік. Жыныстық кемсітушілік. Еңбекке қабілеттілігінің шектеулілігі бойынша және жас ерекшелігі бойынша кемсітушілік. Көптік кемсітушілік (комбинированная) дискриминация.


12- тақырып. Тұлғааралық тәртіп

Ұйымдағы жанжал. Жанжал түсінігі. Тұлғаішілік жанжал. Тұлға аралық жанжал. Топтар арасындағы жанжал. Жанжалды шешу стратегиясы. Ассертивті тәртіп. Ассертивті тәртіп кезеңдері. Трансакционды талдау. Ұйымдағы билік және саясат мәселелері. Биліктің негізгі типтері. Ұйымдастырушылық саясат.


13- тақырып. Топтық тәртіп

Топтық динамика. Э. Мэйо. К. Левин (басқару түрлері). Топтық өзара әрекеттестік түсінігі. Формалды және бейформалды ұйым табиғаты. Бейформалды ұйым сипаттамалары. Әлеуметтік бақылау. Бейформалды көшбасшы.. Бейформалды ұйымды басқару.. Хоманса моделі. Топтық динамика Топтық динамиканы басқару.Топта жұмыс істеудің әлеуетті кемшіліктері. Топтық ойлау. Поляризация. Жауапкершілікті бөлу.


14- тақырып. Команда және оны құру

Командада жұмыс істеу. Кезеңдері. Тиімді командалық жұмыстың негізгі шарттары. Командалық құрылым. Процес бойынша кеңес беру және кері байланыс. Өздігінен басқараылатын командалар.


15- тақырып. Ұйымдағы өзгерістер және оның салдары

Стресс түсінігі. Стреске реакция нысандары. Моралды жарақат. Жұмыс орнындағы моралды жарақат. Стрессс себептері. Стресс туғызатын еңбек процесіне қатысты сыртқы факторлар. Фрустрация түсінігі. Стресс және жұмыс тапсырмаларын орындау көрсеткіштері.Стресс алдындағы әлсіздік. Стрессті басқару әдістері. Әлеуметтік қолдау. Релаксация. Психологиялық кеңес беру. Психологиялық кеңес берудің мақсаттары.5 Тақырыптар, СӨЖ-ді орындау тапсырмалары мен сұрақтары
1-тақырып. Ұйымдастырушылық тәртіп түсінігі

Тұлға ұйымдастырушылық мінез-құлық объектісі ретінде. Коспект. Жазбаша жұмысты қорғау


2-тақырып. Ұйымдастырушылық тәртіптің негізгі теориялық тәсілдері

Ұйымда жеке тұлғалық мінез-құлықтың ерекшелігі, когнитивті диссонанс Коспект. Жазбаша жұмысты қорғау.


3-тақырып. Ұйымдастырушылық тәртіптің үлгілері

Топ жұмысының ролі және мәні, тиімді топтық жұмыстың шарттары мен факторлары, топаралық дауларды басқару. Тақырып бойынша слайд қорғау


4-тақырып. Коммуникацияны басқару

Коммуникация арналары. Формалды және бейформалды коммуникация. Эссе, мысалдар келтіру.


5- тақырып. Әлеуметтік жүйе және ұйымдық мәдениет

Ұйым этикасы. Ұлттық ерекшелік және оның іскерлік коммуникацияға әсері.Эссе, мысалдар келтіру.


6- тақырып. Мотивация және сыйақы

Психологиялық тестілеу қорытындысы бойынша өзінің жеке және психологиялық ерекшеліктерін сипаттау Ауызша сұрау


7- тақырып. Еңбек нәтижесін бағалау және сыйақы

Ұйымда топтық мінез-құлықты басқару. Мәселелік жағдайды шешу.


8- тақырып. Жетекшілік және өкілеттік беру

Менеджердің қызметінде пайда болатын коммуникативтік қателерді талдау, оларды жою әдістері. Іскерлік ойындар жүргізу және талқылау


9-тақырып. Өкілеттік беру және басқаруға қатысу

Көшбасшылық теориялары, үлгілері, концепциялары және тәсілдері, көшбасшылық пен биліктің үйлесуі. Мәселелік сұрақтарды шешу.


10- тақырып. Ұйым қызметкерлерінің жеке және топтық тәртібі

Ұжымның топтастығын талдау, отандық ұйым мысалында. Командалық жұмыс ережелерін әзірлеу. Қорғау, ауызша сұрау.


11- тақырып. Ұйым мен индивид арасындағы қатынаста туындайтын мәселелер

Корпоративтік мәдениетті және ұйымдағы жаңа еңгізілімдерді басқару. Қорғау, ауызша сұрау


12- тақырып. Тұлғааралық тәртіп

Тұлға аралық жанжал. Топтар арасындағы жанжал. Жанжалды шешу стратегиясы. Ұсынылған тақырыпқа презентация дайындау.


13- тақырып. Топтық тәртіп

Жеке адам туралы мәліметтер мен ақпарат алу әдістері. Практикалық тапсырмалар мен жағдайларды орындау. Ауызша сұрау


14- тақырып. Команда және оны құру

Өзерістерге қызметкерлердің қарсылық білдіру мәселесі жөнінде эссе жазу


15- тақырып. Ұйымдағы өзгерістер және оның салдары

Халықаралық компанияның ұйымдастырушылық мінез-құлық ерекшеліктері (нақты мысалында). Ұсынылған тақырыпқа презентация дайындау.


Ұсынылатын негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1.Құнанбаева Д.Ә. Ұйымдастырушылық мінез-құлық: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2012.

2.* Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение.– СПб: Питер, 2004.

3. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. – М.: ЮНИТИ, 2009.

4. *Зготник Л.В. Организационное поведение. – М.: Дашков и Ко, 2010.

5.* Никуленко Т.Г. Организационное поведение. – М.: Феникс, 2006.6.Оксинойд К.Э. Организационное поведение. – М.: Кнорус, 2009
Қосымша әдебиеттер:

 1. Таменова С. Организационное поведение: Учеб. пособие / Под ред. Н.К.Мамырова. – А.: Экономика, 1999.

 2. Ньюстром ДЖ.В., Дэвис К. Организационное поведение: Поведение человека на рабочем месте – СПб.:Питер, 2000.

 3. Карташова Л.В. Организационное поведение: Учеб.пособие. / Л.В.Караташова. – М.: ИНФРА-М, 2006.

 4. Карташова Л.В. Организационное поведение: Учебник / Л.В.Карташова, Т.В.Никонова, Т.О.Соломанидина. – М.:ИНФРА-М, 2006.Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы

Каталог: download
download -> БАҒдарламасы 5-9 сыныптар Астана 2010 Қазақстан республикасы білім және ғылым инистрлігі
download -> БАҒдарламасы қазақ әдебиеті кафедрасы Астана-2013
download -> Зияткерлік мектеп оқушылары оқуы тиіс 100 кітап аясында қазақ әдебиетінен ұсынылатын шығармалар тізімі Негізгі мектеп
download -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
download -> Өмірбаяны Ақан сері, Ақжігіт Қорамсаұлы (1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Үлкен Қоскөлдің маңы 1913 жылы, сонда) ақын, әнші, композитор. Әкесінің есімі Қорамса, шешесі Жаңыл
download -> «Бекітемін» Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы
download -> Абылай хан
download -> Бағдарламасы 5-9 сыныптар Астана 2010 Қазақстан республикасы білім және ғылым инистрлігі
download -> Ғалымдардың ең ежелгі адамды атауы
download -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет