Лекция: 18 сағат Практикалық (семинар) сабақтары: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат: 45 Сынақ: Емтиханбет14/15
Дата23.10.2016
өлшемі3,21 Mb.
#19
түріЛекция
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Е) Психикалық қасиет2. Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін сихологияның әдісі:

А) Тест

В) Социометрия


С) Анкеталау

D) Интервью

Е) Әңгімелесу


3. Адамның іс-эрекеті мен мінез-құлқында көрініс беретін эмоциялық күй:
А) Ғашықтық

В) Махаббат

С) Көңіл-күйі

D) Сағыныш

Е) Зерігу


4. Қажеттіліктердің қанағаттануы
А) Қызығу

В) ЭмоцияларС) Сана

D) Ерік

Е) Сезім

5. Алғаш рет темпераменттің физиологиялық негізін ғылыми түрде зерттеген:
А) Б. Спиноза

В) ГиппократС) Леонтьев А.Н.

D) Выготский Л.С.

Е) Павлов И.П.


6. Өзгерген қоршаған орта жағдайына тез бейімделумен сипатталатын темперамент типі:

А) Меланхолик

В) Холерик

С) СангвиникD) Флегматик

Е) Флегмахолик


7. Жеке қажеттіліктерін өтеуде көрінетін мінез-бітістері:

А) Эгоизм

В) Еріншектік

С) Шешім қабылдаушылық

О) Батырлық

Е) Жігерсіздік


8. Басқа адамдарға қарым-қатынасын білдіретін мінез түрпаты:

А) Өркөкіректік

В) Адамгершілік

С) ЭгоисттілікD)Жалқаулық

Е) Еңбексүйгіштік


9. Қабілеттердің органикалық алғы щартары:

А) Табиғи нышандар

В) Қоршаған ортадағы өзара қарым-қатынас

С) Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру процесіD) Мінез бенн темпераментке байланысты

Е) Оқыту мен тэрбиелеу


10. Белгілі бір қызмет түрінде үлкен жетістіктерге жетуді қамтамасыз ететін адам қабілеттіліктері дамуының жоғары деңгейі:

А) Дарындылық

В) Ынта

С) Зейін


D) Қиял

Е) Сенім
11. Индивидтің өмірге келгеннен өліміне дейінгі даму процесі -

А) Филогенез

В) Онтогенез

С) Эволюция

D) Акселерация

Е) Эмансипация


12. Ым-ишарат, мимика, пантомимика арқылы сөз жүзіндегі емес қарым-қатынас жасау:

А) Вербальды емес қарым-қатынас

В) Вербальды қарым-қатынас

С) Қарым-қатынас түріD) Қоғамдық пікір

Е) Дипломатия


13. Мектепке дейінгілерде жетекші іс-әрекет:

А)0қу


В) Еңбек

С) ҚолөнерD) Ойын

Е) Өнер
14. Беделді және билігі топтың басқа да мүшелерімен ашық айтылатын топтың мүшесі:

А) Жетекші

В) Аутсайдер

С) Конформист

D) Нонконформист

Е) Бағынышты


15. Адамның білім, мәдениет, өнер алуға үмтылудағы қажеттілік түрі.
А) Биологиялық

В) Материалдық

С) Рухани

D) Табиғи

Е) Әлеуметтік


16. Арнайы күш жұмсамай орындалатын зейіннің түрі:
А) Табиғи үйреншікті

В) Әлеуметтік тәуелді

С) ЫрықсызD) Ырықты

Е) Тәуелсіз


17. Адам әуенді тыңдағанда бөлек дыбыстарды естімейді, тұтас әнді қабылдайды. Бұл ерекшелікті не деп атайды?

А) ТұрақтылықВ) Заттылық

С) ТұтастылықD) Саналылық

Е) Қүрылымдылық


18. Танудың сезгіштік деңгейін қүрайтындар:
А) Зейін жэне ес

В) Түйсік және ойлау

С) Қабылдау жэне қиял

D) Түйсік жэне қабылдау

Е) Ойлау және сөйлеу
19. Оптикалық тітіргендіргіштің әсері жойылғаннан кейін біраз уақыт сақталатын көру түйсігі:

А) Ұғым


В) Қабылдаудың иллюзиясы

С) Бірізді бейнелерD) Эйдетизм

Е) Түс көру


20. Жүйке процесінің уақытша байланыстары негізінде бұрынғы қабылданғандарды еске түсіру:

А) Қайта жаңғырту

В) Есте қалдыру

С) Тану


D) Ұмыту

Е) Еріксіз есте қалдыру


21. Қабылғанды, есте қалдырғандарды қажет болған кезде еске түсіре алмау,танымау немесе еске түсіру мен танудың қателесуі:

А) Афазия

В) Реминисценция

С) АмнезияD) Аффект

Е) Галлюцинация


22. Заттардың бөлшектерін біріктіретін ой операциясы:
А) Анализ

В) Синтез

С) Салыстыру

D) Классификация

Е) Абстракция


23. Белгілі бір ақпаратты білдіретін белгілер жүйесі:
А) Зейін

В) Ойлау


С) Сейлеу

D) Түсіну

Е) Қабылдау24. Қиялдың негізгі қызметі:

А) Сезім мүшелері арқылы дүниені тану

В) Қабылдау материалын пайдалану

С) Естегі сақталған мэліметтерді қайта өңдеуD) Материалды есте сақтау

Е) Көрініске сүйену


25. Алынған мәліметті өзгертілген түрде өңдеу

А) Қиялға тән

В) Ойлауға тән

С) Еске тәнD) Қабылдауға тән

Е) Түйсіктерге тән


1 - ВАРИАНТ

1. Психология ғылымының негізін қүрушы құбылыс:
а) саясат

в) математика

с) Адам болмысы

д) Әлеумет өмірі

е) Адам физиологиясы

2. Адамньщ даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым.

а) Философия

в) Социлогия

с) Педагогикад) Психология

е) Экология
3. Әр адамның өзіндік толғанысы ең алдьшен көрінеді:
а) Моральдық қатынастарында.

в) Түйсік, сезімінде.

с) Іс-әрекетінде.

д) Қимыл-қозғалыста.

е) Ойлау қабілетінде.
4. Әрекет-қылық психологиясын ғылымға енгізген бағыт:
а) Фрейдизм.

в) Гуманизм.

с) Когнитивизм.

д) Бихевиоризм.

е) Дуализм.
5. Саналық психологияның әдіснамалық негізі:
а) Идеализм.

в) Сенсуализм.

с) Материализм.

д) Метафизика.

е) Дуализм.
6. Ғылыми психологияның объектив мәнін анықтауға негіз болған
философиялық категория:

а) Интроспектілік бақылау.

в) Бейнелеу теориясы.

с) Сана біріншілігі.д) Гештальтизм.

е) Психоанализ.
7. Психиканың пайда болуын адамның келіп шығуымен байланыстырған бағыт.

а) Биопсихизм

в) Пансихизм

с) Антропсихизмд) Нейропсихизм

е) Фрейдизм
8. Сезімдік психика кезеңіне тән процесс.
а) Қабылдау

в) Түйсіну

с) Саналы ойлау

д) Сөзді өрнектеу

е) Әрекетпен бейнелеу
9. Жеке адам санасының дамуы тәуелді:
а) Қоғамдық-тарихи шарттарға

в) Биологиялық заңдылықтарға

с) Табиғаттан тыс күштерге

д) Биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға

е) Қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге
10. Саналы іс-әрекеттің бірінші формасы.
а) Болжастыру

в)Тану


с) Қабылдау

д) Сезу

е) Көру
11. Шартты рефлекстердің жасалу жолдарын ашқан:
а) Павлов

в) Сеченов

с) Рубинштейн

д) Выготский

е) Декарт
12. Іс әрекеттің психологиялық мәні:
а) Тума қабілет

в) Жаттанды орындау

с) Белсенді жасампаздық

д) Дағдылы қайталау

е) Нүсқаларға бағыну
13. Белгілі жағдайда адамды нақты іс-әрекетке бағыттайтын фактор
а) Сыртқы күш

в) Сеп-түрткі

с) Мақсат

д) Қажеттік

е) Қалау
14. Іс-әрекеттің болашақ нәтижесін күні бұрын идеалды болжау.
а) Ниет

в) Түрткі

с) Мақсат белгілеу

д) Қажеттік

е) Қызығу
15. Саналы іс-әрекеттің автоматты түрде орындалуы.
а) Инстинкт

в) Интеллект

с) Дағды

д) Апперцепция

е) Аккодомация
16. Әрекетті сана қатынасынсыз үйреншікті қалыптасқан қимылдар арқылы іске қосу -

а) Ептілік

в) Дағды

с) Әдет


д) Шеберлік

е) Талант
17. Өзара терең сыйластық жайлаған ортадағы қатынас түрі.

а) Қайшылықтыв) Үйлесімді

с) Дау-дамайлыд) Бейтарап

е)Тәуелді
18. Адамдардың тұрмыс-еңбек барысында тәсіл, идеялар мен
болжамдар бөлісу, алмасу құралы -

а)Ой


в) Зейін

с)Тіл

Д) Қиял

е) Сезім
19. Ауызша сөйлесуге тән ерекшелік.


а) Сөйлем құрылымы бүтін.

в) Ой толықтығына ие.

с) Мән-мағына әңгіме желісінен.

д) Дайындықты.

е) Баян бірізді, қатаң логикалы.
20. Ырықсыз зейіннің туындау негізі.
а) Адам мақсатына тәуелсіз.

в) Санаға байланысты.

с) Рухтық күш.

д) Жоспарлы әрекет.

е) Ниетті іс.
21. Әдейі қайталап, ерік күшін қосуды қажет ететін зейін.
а) Ырықты зейін.

в) Ырықсыз зейін.

с) Үйреншікті зейін.

д) Реттеу зейіні.

е) Бақылау зейіні.
22. Зейін көлемін эксперименталды зерттеу үшін қажет аппарат –

а)Феноскопв) Тахитаскоп

с) Кардиографд) Кинескоп

е) Кодоскоп
23. Синестезия құбылысының мәні-
а) Икемделу

в) Жоғарылаус) Төмендеу

д) Өзара ықпал

е) Қосарлану
24. Өткен тәжірибеден алған іздерді жадыда қалдырып, оларды қайта
танып, жаңғыртумен ақпарат топтауға негізделген психикалық
процесс -

а) Зейін


в) Қабылдау

с) Түйсікд) Елес
е) Ес
25. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағыталған
танымдық, психологиялық әрекет -

а) Зейін


в) Түйсік

с) Қабылдау

д)Ес

е) Ойлау
2-ВАРИАНТ

1. Әлеуметтік процестерді зерттеуде барша гуманитарлық ғылымдар
үшін қажетті деректер негізі:

а) философияда

в) психологияда

с) социологияда

д) логикада

е) географияда
2. Психологиялық дүниенің бірінші ерекшелігі:

а) әр адамның өзіндік білімі

в) өзіндік дағды-ептілігі

с) өзіндік толғанысыд) өзіндік көзқарасы

е) өзіндік толғамы
3. Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының
эдіснамалық тұғыры:

а) объектив идеализм.

в) диалектикалық материализм.

с) діни догматика.д) дуалистік философия.

е) метафизикалық көзқарас.
4. Материя эволюциясының шындыққа сай схемасы:

а) жануар - өсімдік - адам.

в) өсімдік - жануар - адам.

с) адам - жануар - өсімдік.

д) жануар - адам - өсімдік.

е) өсімдік - адам - жануар.
5. Психикалық бейне негізі -

а) материя қасиеті, ми қызметі.

в) табиғаттан тыс күштер туындысы.

с) тумадан берілген қабілет.д) адамға өздігінен қосылатын қасиет.

е) адам миының өзіндік қасиеті.
6. Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті:

а) ойлау және қорытындылау.

в) анализдеу

с) синтездеуд) жалпылау және негіздеу

е) сигнал жеткізу және реттеу
7. Жєндік-жануарлар дүниесі кезеңіне сай психикалық құбылыс.

а) сезім

в) тітіркену

с) қабылдауд) ойлау

е) сөйлеу


8. Психика дамуының ең жоғары шегі - интеллектуалды тірішілік түрі.

а) кооцерваттар

в) су жануарлары

с) өсімдіктерд) қанатты жануарлар

е) сүтқоректілер.
9. Сананың пайда болу негізі.

а) тума беріледі

в) табиғаттан тыс күштен

с) табиғаттанд) еңбек пен қоғамдық қатынастардан

е) адамның өзіндік әрекетінен.
10. Сана қалыптасуының негізгі себебі.
а) тума қасиеттер

в) қоршаған орта

с) тіл мен еңбек

д) үлгі мен өрнек

е) инстинкт
11. Көрнекті орыс физиологы А. А. Ухтомский ашқан жаңалық -
а) уақытша байланыстар теориясы

в) доминанта теориясы

с) рефлекстер теориясы

д) индукция заңы

е) дедукция
12. Іс-әрекеттің жан қабілеттерімен байланысын зерттейтін ғылым.
а) физиология

в) логика

с) психология

д) педагогика

е) дефектология
13. Адамның рухани-мэдени сан-алуан қажеттіктерінінің бір түрі -
а) қорек

в) ұрпақ жалғасыс) баспана

д) кәсіп

е) ұйқы
14. Әлі орындалмаған іс-эрекет нэтижесінің санадағы бейнесі -
а) жоспар

в) ой


с) болжам

д) пікір

е)ұғым
15. Балалардың алғашқы әріп тану эрекетімен байланысты дағды түрі-
а) қимыл-әрекеттік

в) интеллекттік

с) сезімдік

д) сезімдік-қимыл

е) сезімді - ой.
16. Қандай да бір эрекетті қажетсінуден пайда болатын адам қасиеті -
а) ептілік

в) әдет


с) дағды

д) шеберлік

е) талант
17. Адамаралық қатынастар төркіні -
а) жеке бастың қалауы

в) инстинкт

с) өмірлік қажеттілік

д) интеллект

е) биологиялық мұқтаждық
18. Коммуникативті қатынас мәні -
а) ақпарат беру

в) ақпарат алмасу

с) ақпарат алу

д) ықпал жасау

е) өзара түйсіну
19. Сананың белгілі мезетте қажет объектке бағытталуы -
а) түйсіну

в) зейін қою

с) қабылдау

д) тітіркену

е) сезу
20. Мақсатқа тәуелді зейін түрі -
а) ырықты зейін

в) үйреншікті зейін

с) ырықсыз зейін

д) импульсті зейін

е) ерікке байланыссыз зейін
21. Зейіннің физиологиялық негізі - доминанта принципін ашқан ғалым -

а) Павлов

в) Рубинштейн

с) Сеченовд) Ухтомский

е) Лурия
22. Организмнің әсерленуінен объектив шындықтың санамыздағы
сезімдік бейнесін қалыптастырушы психикалық процестер -

а) ес, қиял.

в) түйсік, қабылдау.

с) сөз, ой.д) елес, ой.

е) зейін, ойлау.
23. Иллюзия құбылысының мэні -
а) дәл тану.

в) жаңсақ тану

с) шамалап тану.

д) ауыстыра тану.

е) екіұшты тану.
24. Ес процесінің мэні -

а) сананың объектке бағытталуы.

в) өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту.

с) әсердің жеке элементтерін бейнелеу.д) тұтастай бейне туғызу.

е) Жалпыланған бейне түзу.
25. Пікір дегеніміз -

а) заттың жалпы, мәнді қасиеті.

в) бір нәрсе жөнінде мақұддау, не теріске шығару.

с) бірнеше пікірден жаңа пікір шығару.д) құбылыстың жеке элементтерін тану.

е) зат тұтастығын түзу.
3 - ВАРИАНТ

1. Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы:

а) нақтылығында

в) тылсым сыр болуында

с) айқындығында

д) жалпылығында

е) көрнекілігінде


2. Әр қандай нақты заттың қабылдаудағы кейпі мен заттың өзі.

а) сәйкес

в) тіпті ұқсамайды

с) сәйкес емес

д) ажыралып тұрады

е) айнадағыдай дәл3. Диалектикалық материализмге негізделген психикалық дүниенің негізі:

а) ой


в) іс-әрекет

с) материя

д) сана

е) қабілет


4. Психиканың бастапқы қызметі -

а) адам іс-әрекетін жоспарлау

в) тұжырымдамалар беру

с) дүние байланыстарын бейнелеу

д) анализдеу

е) синтездеу


5. Сана деректерін, заңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым.

а)логика

в) хиромантия

с) френология

д) психология

е) психопатология


7. Ес (жад) қасиетінің белгілері нышан берген тірішілік кезеңі:
а) каоцерваттар

в) жәндік-құрт

с) өсімдіктер

д) сүтқоректілер

е) приматтар
8. Жануарлар психикасының дамуы тәуелді
а) қоғамдық-тарихи шарттарға

в) биологиялық заңдылықтарға

с) табиғаттан тыс күштерге

д) биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға

е) қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге
9. Адамның саналы іс-әрекетін қалыптастыратын шарт.
а) биологиялық

в) болмыстан тыс күш

с) өз тәжірибесі

д)тіл қатынасынан

е) дағдыланудан
10. Санабұл-

а) табиғат өнімі

в) қоғамдық болмыс

с) инстинкттік өнімд) дағдыланудан

е) табиғаттан тыс берілетін қасиет
11. Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық-методологиялық негізі.

а) метафизика

в) идеализм

с) діни догматика

д) материализм

е) дуализм


12. Іс-әрекет түзілуінің негізі -
а) субъекттің қалауы

в) сыртқы қасиеттер тума қажеттілік

с) сыртқы күштер

д) тума қажеттілік

е) субъекттің объектпен байланысы
13. Адамның әлеуметтік болмысына себепші қажеттілік.
а) мәдени

в) баспана

с) ұрпақ жалғасы

д) ұйқы

е) қорек
14. Іс-әрекеттің нақты көрініске келетін танымдық қүрылым бірлігі
а) сеп-түрткі

в) жоспарлау

с) белсенділік

д) ақпаратты өңдеу

е)шешім қабылдау
15. Дағды инферренциясы дегеніміз -
а) жаңа дағдыға қолдау

в) жаңа дағдыға кедергі

с) бейтарап қимыл

д) дағды тұрақтығы

е) дағды ауысуы
16. Оқу әрекетінің міндеті -
а) жаңалық ашу

в) өткен тәжірибе, білімді игертіп, практикада қолдануға үйрету

с) жаттағанды жаңғыртып бару

д) көргенді сол күйінде орындауға машықтану

е) ептіліктер мен әдеттер қалыптастыру
17. Адамдар арқасындағы қатынастардың өзгеруіне ықпалды себеп -
а) табиғи жағдайлары

в) экологиялық ауытқулар

с) әлеуметтік-психологиялық орта

д) жеке адам қалауы

е) жаратылыстан тыс күш
18. Сөйлеу процесінің негізгі тірегі -
а) тыңдау

в) түсіну, түсінісу

с) қабылдау

д) болмыстан тыс

е) дыбыстау
19. "Зейін" сөзінің мағынасы -
а) тыңдау

в) тітіркену

с) қабылдау

д) шоғырлану, тану

е) қозу
20. Ырықты зейін дамуымен тікелей байланысты психикалық процесс -
а) қабылдау

в) түйсікс) қиял

д) сөз

е) ойлау
21. Адам зейінінің жануарлар зейінінен басты ерекшелігі -


а) бағдарлаушы рефлекс

в) индукция

с) домината

д) бағдарлы басқару

е) импульсті әрекет
22. Талдағыштардың пайда етуші өзара ықпалды әсерінен сезгіштіктің артуы -

а) синестезия

в) адаптация

с) абсолют табалдырықд) абсолют сезімталдық

е) сенсибилизация
23. Екі көздің нақты затқа бірдей бағытталып, оны басқаларынан ажырата тану қасиеті

а) корвергенция

в) акомодация

с) дивергенцияд)апперцепция

е)иллюзия
24. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған психикалық процесс

а) түйсік

в) қабылдау

с) елес


д)ес

е)ойлау
25. Бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын ойлау формасы.


а) ұғым

в) пікір


с) ой қорытындысы

Д) Қиял


е) сөз, тіл

4-ВАРИАНТ

1. Алғашқы адамдардың жан жөніндегі жалпы түсінігі.
а) тәннен ажыралмас құбылыс

в) тәнмен бірге сөнеді

с) тәннен уақытша бөлінеді

д) тәннен бөлек жасайды

е) тән жасаушы үшін жанның қажеті жоқ.
2. Психологияның дербес ғылым болп қалыптасқанына:
а) мың жыл

в) жетпіс жыл

с) төрт жүз жыл

д) екі жүз жылға жуық

е) әлі қалыптасқан жоқ.
3. Лейпцигтегі алғашқы эксперименталды психологиялық
лабораторияны ұйымдастырушы:

а) 1960, Трондайк

в)1910,Фрейд

с)1879,Вундтд) 1930, Крамер

е) 1760, Декарт
4. Психиканың бастапқы қызметі -
а) адам іс-әрекетін жоспарлау

в) тұжырымдамалар беру

с) дүние байланыстарын бейнелеу

д) анализдеу

е) синтездеу
5. Психиканың рефлекторлық принципін алғашқы айқындаған ғалым
психолог.

а) Павлов И. П.

в) М. И. Сеченов

с) Л. С. Рубинштейнд) Б. Ф. Ломов

е) А. Н. Леонтьев
6. Екі сигналдық жүйе теориясының авторы:

а) Декарт

в) И. П. Павлов

с) Маслоуд) И. М. Сеченов

е) А. Н. Леонтьев
7. Жәндіктер қылығының тумадан беріліп, ұрпақтан үрпаққа берілу қасиеті:

а) сезімдікв) инстинкт

с) дағды

д) интеллект

е) саналық
8. Адам психикасының дамуы тәуелді
а) қоғамдық-тарихи шарттарға

в) биологиялық заңдылықтарғас) табиғаттан тыс күштерге

д) биологиялық завдар мен қоғамдық шарттарға

е) қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге
9. Адамның жавдардан түпкі ерекшеліп -

а) еңбек қаруын дайындау

в) қару пайдалану

с) әрекет тәсілін білу

д) биологиялық қажетті сезу

е) объектті тану
10. Адамда ғана жақсы дамыған ми аймағы -
а) желке (қарақүс)

в)төбе (еңбек)

с) көру зонасы

д) шеке / есту зонасы

е) маңдай
11. Қоғамдық даму заңдарымен өзгеріске келетін психикалық қүбылыс
а) инстинкт

в) дағды


с) интеллект

е) адам сезімдері


12. Іс-әрекет қырларының ішінде психологияны зерттейтіні
а) объект құрылымы

в) субъект жоспары

с) іс-әрекет мазмүны

д) іс нәтижесі

е) қызмет барысы
13. Әрекет-қылықтың түрткісі (мотиві) дегеніміз
а) инстинктті керексіну

в) саналы қабылданған қажеттілік

с) сыртқы ықпал нәтижесі

д) жеке бастың қызғуы

е) импульстік ниеттер
14. Қоғамдық қызметке бағытталған әрекеттер жиынтығы.
а) манипуляция

в) операция

с) іс-әрекет

д) еңбек

е) қимыл
15. Білімдер дағдылардың қалаған нақты әрекетте көрінуі
а) шабыт

в) ептілік

с) шеберлік

д) талант

е) дарындылық
16. Адамдар арасындағы сыйластық пен араздықтан, сенім ме
күдіктенуден тұратын қатынас атамасы -

а) қоғамдық қатынас

в) топтық қатынас

с) жеке қатынасд) қызметтік қатынас

е) әлеуметтік қатынас
17. Адам мінезі мен дене қүрылысының өзара байланысты екенін

дәлелдеген ғалымдар.

а) Торндайк, Уотсон

в) Кречмер, Шелдон

с) Павлов, Сеченов

д) Галь, Фуранс

е) Узнадзе, Лурия
18. Сөздің пайда болу көзі.
а) табиғат

в) нәсілдік

с) қоғам

д) болмыстан тыс

е) ген қажеті
19. Іс-әрекетті бақылау және реттеу қызметін атқарушы психикалық
процесс -

а) қабылдау

в) ойлау

с)сөйлеу

д)ес

е) зейін
20. Кіші жастағы баланың ырықты зейін қалыптастыру негізі -


а) әдеттерін өз талаптарына бағындыру

в) үлкендердің нұсқауларымен

с) ережелерді орындау

д) инстинкттік қасиеттер

е) дағдыланудан
21. Зейін тұрақтылығын күшейтуші фактор.
а)ес

в) елес


с) ақыл – ой

д)сөз


е) қиял.
22. Сезім мүшелерінің тітіркендіргіштері біртіндеп икемделуі –

а) адаптация

в) сенсибилизация

с) синезтезияд) синтестезия

е) табалдырық
23. Көздің қашықтықтағы заттарды көруге байланысты икемделу қабілеті -

а) конвергенция

в) дивергенция

с) аккодомацияд) апперцепция

е) галюцинация
24. Адамның танымдық жақтарын кеңейтуші психикалық әрекет -
а) қиял

в) зейін


с)сөйлеу

д) сезім

е) ойлау
25. Бөліктер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білуге
бағытталған ой-қабілеті -

а)талдау

в) біріктіру

с) салыстыруд) дерексіздендіру

е) нақтылау
1-ВАРИАНТ

1.1. Біріктіру (синтез) дегеніміз

а) бір сананың заттық негізінен бөлініп қаралуы

б) ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білуге қаратылған ой әрекеті

в) әрқилы қасиеттер мен әрекеттерді тұтас бірлікке келтіру

г) құбылыстарды ортақ және мәнді белгілеріне орай ойда біріктіру

д) ойдың жалпы күйден көрнекілікке келтірілуі
1.2. Құбылыстардың есте қалған елес, тұрпаттарын пайымдаумен
орындалатын ой түрі

а) заттай

б) әрекетті

в) көрнекі-бейнелі

г) сөзді

д) мағыналы
1.3. Адам тәжірибесін түрлендіруші және өзгеріске келтіруші тосын
бейнелерге негізделген психологиялық процесс -

а) ес

б) елес

в) ой
г) қиял

д) қабылдау


1.4. Қиялдың ойлаудан ерекшелігі

а) жалпылығы

б) жанамалығы

в) нақты бейнелігі

г) дерексіздігі

д) логикалығы
1.5. Қиялдың физиологиялық негізі -

а) ескі жүйке байланыстарының қозуы

б) ескі жүйке байланыстарының тежелуі

в) жүйке байланыстарының жаңа жүйеде бірігуі

г) көшу

д) интерференция
1.6. Жаңа қайталанбас бейнелер мен идеяларды қиялдау түрі

а) жасампаз

б) шығармашыл

в) иллюзия

г) галюцинация

д) шизойдты
1.7. Іс-әрекеттің қалаған түріндегі шығармашыл қиялдың маңыздылығы

а) жоқтан барды шығару

б) барды қайталау

в) дүниені өзгертіп, жаңалау

г) жалқылау

д) жалпылау
1.8. Акценттеу дегеніміз -

а) қиял элементтерінің бір бейнеде қосылуы

б) элементтің қалыптан тыс кейіпке енуі

в) елестердің бірігуі

г) үқсас тараптарының алға тартылуы

д) елес бұзылулары
1.9. Шығармашылдықтың ең жоғары деңгейі

а) ептілік

б) шабыт

в) дағды

г) дарын

д) талант
1.10. Жеке адамның коғамдық мәнін танытушы негізгі фактор -

а) табиғи болмысы

б) нәсілдігі

в) қажеттік-себеп аймағы

г) сырт көрінісі

д) қылық әрекеті
1.11. Жеке адамның дербестігін қамтамасыз қамтамасыз етуші негізгі фактор -

а) табиғи болмысы

б) жоғары интелекті

в) қоғамның жоғары даму дәрежесі

г) сырттай жоғарғы рухани күш

д) қоршаған орта ықпалдары
1.12. Жеке адамға байланысты "мен" ұғымының мәні -

а) басқаларды бағалау қабілеті

б) өз қадірін сезе білу

в) дүниеге сезімталдық

г) заттасқан құндылыққа жақын болу

д) астар сана ықпалына тәуелділік
1.13. "Мотив" - қажетсіну аймағы түсінігінің мәні -

а) дамудағы сеп-түрткілер жиынтығы

б) ізгі мұраттар

в) ішкі ниет-тілектер

г) барша қажетсінулер

д) нақты қызмет әрекеттері
1.14. Жеке адамның бағыт-бағдарының негізі
а) табиғи

б) тума

в) нәсілдік

г) рухани

д) әлеуметтік
1.15. Көңіл-күйге үлесімсіз ақиқаттарды санадан шығарып тастау қорғанысы -

а) ығыстыру

б) жоққа шығару

в) көшіру

г) оқшаулау

д) жаңалау
1.16. Адамның өз борышын орындауы тәуелді

а) сезімге

б) танымға

в) ерікке

г) мінезге

д) қабілетке
1.17. Қандай мақсат жолында қиыншылықтарды жеңу үшін ерік коса білу тәуелді

а) терең түсінімге

б) қалауға

в) ниетке

г) қажетсінуіне

д) сезімге

1.18. Ырықты әрекеттерге, яғни ерікпен егіз болатын жүйке құрылымы -

а) мишық

б) сопақша ми

в) жұлын

г) пирамидалы жасушалар

д) ми қабығы
1.19. Ерік әрекеттерін орындауда адамның саналы әрекеттерін реттеуші жүйке құрылымы -

а) бірінші сигналдық

б) екінші сигналдық

в) бірінші және екінші сигналдық

г) жұлын

д) сопақша ми
1.20. Шешім қабылдаумен адамда пайда болатын еріктік әрекеттік ерекше сипаты -

а) дербестік

б) белсенділік

в) табандылық

г) жауапкершілік

д) борыш
1.21. Ниет қоюмен байланысты мақсат жолындағы әрекет сатысы -

а) шешім қабылдау

б) орындау

в) жоспарлау

г) нәтиже талдау

д) мотив (сеп-түрткі) таңдау
1.22. Өмірлік принциптер мен мұраттарды көздеген мүдделі мақсат түрі -

а) тактикалық

б) оперативтік

в) стратегиялық

г) қиялдық

д) иллюзиялық
1.23. Субъекттің өз іс-әрекеттерінің салдарын қоғамдық-тарихи талаптар
тұрғысынан сараптай білу қасиеті

а) белсенділік

б) табандылық

в) жауапкершілік

г) батылдық

д) ержүректілік
1.24. Бала еркінің саналы көзі -
а) еліктеу

б)еңбек


в) ойын

г) дағдылану

д) әдеттену
1.25. Әр адамның нақты жағдайда белгілі құбылысқа болған сезімі

а) жеке-дара

б) үжымдық

в) жалпы

г) дерексіз

д) елес түріндеДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет