Лекция: 18 сағат Практикалық (семинар) сабақтары: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат: 45 Сынақ: Емтиханбет13/15
Дата23.10.2016
өлшемі3,21 Mb.
#19
түріЛекция
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

D) Эстетикалық сезім


Е) Эмоцияитермелеитш, ақыл-ой Іс-әрекетшен

4. Адам белсенділігін төмендетіп, элсірететін сезімдер

А) Жоғарғы

В) Астеникалық

С) Стресс

D) Фобия

Е) Депрессия


5. Шапшаңдығымен, құбылмалылығымен ерекшеленетін ширақ темперамент типі:

А) Сангвиник

В) Холерик

С) Меланхолик


D) Индивид


Е) Флегматик
6. Темпераменттің физиологиялық негізі:
А) Мінез

В) Эмоция

С) Жоғарғы жүйке жүйесі

D) Білім

Е) Бейнелеу


7. Мінез:

А) Таным процесі

В) Қимыл әрекет

С) Ой тәсіліD) Психикалық күй

Е) Психикалық қасиет
8. Аз мағыналы, бірақ маңызды бөлшектерді байқап қалатын жеке
тұлғаның қасиеті:

А) Апперцепция

В) Байқағыштық

С) МінезD) Иллюзия

Е) Тұрақтылық
9. Қабілеттің дамуының алғы шарттары:
А) Нышан

В) Тілек


С) Әрекет

D) Дарын

Е) Дағды
10.Қабілеттердің жоғарғы жэне қайталанбас деңгейдегі дамуы:

А) Талпынушылық

В) Бейімділік

С)Іскерлік

D)Нышан

Е) Данышпандық


11.Адамды белгілі бір іс-эрекетке итермелейтін психологиялық ішкі күш:

А) Мотив

В) Мақсат

С) Дағды

D) Арман

Е) Мінез
12.Балалық шақта қоршаған орта шындығын иегруге бағытталған іс-эрекет түрі: А)0қуВ) Еңбек

С) Ойын


D) Әнімділік

Е) Мотив
ІЗ.Адам іс-әрекетінің нёгізгі түрлері:А) Оқу, жұмыс, тәрбие

В) Оқу, еңбек, ойын

С) еңбек, оқу, даму

D) Еңбек, оқу, қалып

Е) Оқу, жұмыс, даму


14.Топтағы мүшелердің ұйымдасып, бірлесіп іс-әрекет жасауы:

А) ӨміршілдікВ) Ымырашылдық

С) ДирективтіD) Демократиялық

Е) Басқарушы


15-Түлға аралық қарым-қатынас кезінде жетекшіге (лидерге) сөзсіз бағыну стилі

А) ¥жым


В) Әміршілдік

С) Демократиялық

D) Аффект

Е) Конфронтация


І6.Психофизикалық зейінді А.А. Ухтомский не арқылы түсіндіреді?

А) Мидың сыртқы қабығының эрекеті арқылы

В) Доминанта

С) Мидың сыртқы қабығына ретикулярлық формациялық эсер етуі

D) Н.М. Ливановтың константасы

Е) "Ақ дақ" теориясы


17.Доминанта түсінігін ғылыми айналымға енгізген:

А) У. НейссерВ) В.М. Бехтереев

С) А.А. Ухтомский

D) П.Я. Гальперин

Е) И.П. Павлов18.Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей эсер етуінен пайда болған мидағы бейнелер:

А) Ойлау

В) Ерік

С) ТүйсікD) Қабылдау

Е) Сөйлеу


19.Толып жатқан объектілердің ішінен адамның қажеттілігіне, қызығушылығына және бағыттылығына байланысты заттарды іріктеп алу қабылдаудың қай заңдылығына жатады?

А) Таңдамалылығы

В) Тұтастай

С) Уақытты

В) Апперцепциялылығы

Е) Иллюзиялы
20.Шектеусіз уақытқа созылатын материалды сақтауға негізделген ес түрі:

А) Қысқа мерзімді

В) Ұзақ мерзімді

С) ОперативтікD) Механикалық

Е) Эйдетикалық


21.Түрлі пішіндегі бейнелерді еске қалдыру қабілеті:

А) Эмоциялық ес

В) Қозғалыс ес

С) Бейнелік есD) Сөз-логикалық ес

Е) Эйдетикалық ес
22. Абстракция дегеніміз не:

А) Біртекті заттардың, құбылыстардың ортақ қасиеттерін оймен біріктіруВ) Шьшдықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліпалу

С) СинтезD) Жалпылау

Е) Анализ


23.Алдын-ала жоспарланған жэне бағдарланған бір адамның сөйлеуі:

А) Жазбаша

В) Монологты
С) Жағдайға байланысты

D) Эгоцентрикалық

Е) Диалогты
24.Қиялда бейнелер қолдану қалай жасалады?

А) Жүйелеу арқылы

В) Типтік бейнелер арқылы

С) Жапсыру

D) Гипербола

Е) Нақтылау
25.Бұрын қабылдау негізінде жаңа бейнелер жасауды қамтамасыз ететін психикалық процесс:

А) Түйсіктер

В) Қабылдау

С) ОйлауD) Қиял

Е)Ес
Вариант II

1. Адамның қоғамдағы іс-әрекетінің мінез-құлық заңдылықтарын
зерттейтін ғылым:

А) Медициналық психология

В) Жалпы психология

С) Әлеуметттік психология

О) Балалар психологиясы

Е) Педагогикалық псйхология2. Объективті дүниенің субъективті бейнесі бүл -...
А) Психика

В)Қиял


С) Әдіс

D) Ғылым

Е) Қабілет


3. Адамның айналадағы заттарға және қүбылыстарға деген қарым-
қатынасы:

А) Эмоция

В) Сезім

С) ДостықD) Ғашықтық

Е) Махаббат


4. Эмоциялық күйдің селқостық, енжарлық түрі:
А) Синестезия

В) АпперцепцияС) Атрофия

D)Апатия

Е) Интеракция


5. Темпераментті алғаш сипаттаған:
А) Аристотель

В) Платон

С) Гиппократ

D) Кречмер

Е) Б. Спиноза


6. Танымға деген ұмтылыста көрінетін жоғарғы сезім:

А) Қызығушылық

В) Ақыл-ой

С) ТабандылықD) Адамгершілік

Е) Эстетикалық
7. Іс-әрекетте және қарым-қатынаста көрінетін дербес адамның жеке-
даралық ерекшеліктерінің бірлігі:

А) Темперамент

В) Зейін

С) Мінез


D)Қиял

Е) Қажеттілік8. Мінез-қоғамдық қарым-қатынастардың ... (керегін қою)?
А) Кереғарлығы

В) Қалпы


С) Бейімделуі

D) Қабілеттілігі

Е) Жиынтығы
9. Шығармашылық іс-эрекетті орындауға мүмкіндік беретін қабілеттің
жоғарғы деңгейі:

А) Зейін


В) Нышан

С) ДанышпандықD) Сензитивтік

Е) Сенсибилизация


10. Қабілет анықтамасы:

А) Жемісті іс-эрекетті қамтамасыз ететін жеке тұлғаның жеке даралық

психологиялық ерекшеліктері

В) Нышандар

С) Жеке тұлғаның даралық ерекшеліктері

D) Білім, іскерлік, дағды

Е) Дарындылық


1 1 . Тірі жэндіктер психикасының алғашқы даму сатысы?

А) Интеллектуалдық

В) Сенсорлық

С) КоммуникативтілікD) Перцептивтілік

Е) Аддитивтілік


12. Адамдар арасында хабар алмасуын жүзеге асыратын іс-әрекет?
А) қарым-қатынас

В) ойын


С) оқу

D) еңбек

Е) спорт
13. Бірлескен іс-эрекетті жасаудағы адамдар арасындағы байланыс;
А) Филогонез

В) Онтогенез

С) Қарым-қатынас

D) Монолог

Е) Қызығушылық


14. Кіші топтағы адамдар саны:
А) 50-ден 100 дейін

В) 10-нан 150 дейін

С) 20-дан 35 дейін

D) 2-3-тен 20-30 дейін

Е) 1-ден 10 дейін
15. Топтың жоғары дәрежеде ұйымдасқан түрі:
А) ¥жым

В) Корпорация

С) Ассоциация

D) Топ

Е) Композиция


16. Объектіге көңіл аудару дәрежесі бұл

А) Зейіннің шоғырлануыВ) Көлем

С) АуысуыD) Бөлінушілігі

Е) Тарату
17. Зейіннің физиологиялық негізін доминанта теориясы бойынша
түсіндірген:

А) Юнг К.В) Маслоу А.

С) Торндайк Э.

D)Морено Дж.

Е) Ухтомский А.А.
18. Адаптация деген не?

А) Объективті тіркелген, бірақ адам саналамаған ағзаның

тітіргендіргіштерге жауап қайтаруы

В) Тітіргендіргіштер эсерінен анализаторлардың сезімділігінің біртіндеп

бейімделуі

С) Бір анализатор сезімділігінің өзара эрекеттесу нәтижесінде

басымдылығы

D) Тітіргендіргіштердің әсерінен басқа сезім анализаторларының пайда

болуы


Е) Терінің фотосезгіштігі
19. Сезім мүшелеріне тікелей әсер теуде құбылыстар мен заттардың жеке
қасиеттерінің бейнелену процесі:

А) Қабылдау

В) Түйсіктер

С)Ес


D) Ойлау

Е) Қиял
20. Ес процесіндегі байланыстар:


А) Адаптация

В) Филогенез

С) Онтогенез

D) Ассоциация

Е) Доминанта


21. Естің бүзылуы:
А) Амнезия

В) Парамнезия

С) Синестезия

D) Гипермнезия

Е) Гипомнезия


22. Жалпыдан жекеге қарай жүретін ой қорытындысы:

А) Пікір

В) Ой қорытындысы

С) Индукция

О) Дедукция

Е) Пайымдау


23. Ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке
бөліктерге бөлу:

А) Анализ

В) Синтез

С) Абстракция

D) Жалпылау

Е) Дедукция


24. Өзара байланысты емес қасиеттерді "желімдеу" арқылы пайда болған
жаңа бейнелерді жасау әдісі:

А) Гипербола

В) Типтік бейнелер жасау

С) Акцент жасауD) Агглютинация

Е) Схематизация25. Қоғам дамуын, өсуін іске асыратын қандай психикалық процесс:
А) Қиял

В) Ойлау


С)Ес

D) Түйсіктер

Е) Зейін
Вариант IIIІ.Оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын зерттейтін психологияның қолданбалы саласы:

А) Жас ерекшеліктер психологиясы

В) Балалар психологиясы

С) Педагогикалық психология

О) Әлеуметтік психология

Е) Психодиагностика2.Стандартталған сұрақтар мен тапсырмаларды пайдалана отырып, белгілі маңызды қасиеттерді анықтайтын психологиялық эдіс:

А) Әңгіме

В) Анкета

С) Тест


О) Психоанализ

Е) Референтометрия3. Жұмыс қабілеттілігі азайғандағы шаршау қалпы?

А) Қажу


В) Тыныштық

С) Фанатизм

О) Талаптану

Е) Өзін-өзі реттеушілік4. Қандай бір жетістікке жетудегі санадан тыс ұмтылыс

А) Фобия

В) Ынтызарлық

С) ЭмоцияD)Қызығу

Е) Қиял
5.Қызбалық және асығыстықты сипаттайтын темперамент типі

А) Меланхолик

В) Холерик

С) Сангвиник

D) Флегматик

Е) Флегмахалик


6. Жұмысқа қабілеттілігі жоғары, өткір тілді, жылдам, жігерлі, шриақ тип:

А) Сангвиник

В) Холерик

С) ФлегматикD) Меланхолик

Е) Бағынышты


7. Еңбекке теріс қатынасын білдіретін мінез бітісі:

А) АдамгершілікВ) Жалқаулық

С) ӨзімшілдікD) Өр көкіректік
Е) Түйықтылық
8. Жеке тұлғаның іс-эрекеті, айналасындағылармен қарым-қатынасында орын алатын тұрақты даралық ерекшеліктерінің жиынтығы -

А) Мінез


В) Ойлау

С) Қабілеттер

О) Этнос

Е) Экстраверттік


9. Іс-эрекеттің кез-келген түрінің жемісті болуын қамтамасыз ететін қабілет:

А) Жалпы


В) Арнаулы

С) Табиғи

О) Коммуникативті

Е) Ұйымдастырушылық


10. Белгілі бір ауданда немесе эрекет саласында көрнекті адам ететін адам қабілеттері дамуының жоғарғы сатысы?

А) Генотип

В) Құштарлық

С) БеделділікD) Альтурализм

Е) Данышпандық


11. Адамның өзінің қасиеттеріне, құндылықтары мен кемшіліктеріне
баға беруі:

А) Өзіне-өзі баға беруВ) Өзін өзі ұстау

С) Өзін-өзі байқауD)Өзін-өзі кемсітуі

Е) Өзгелерді бағалауы


12. Адамның адамдармен бірлесіп жұмыс істеуі:

А) БірлестікВ) Бәсекелестік

С) Жарыс

D) Қайғыру

Е) Зұлымдық


13. "Жеке тұлға дамуының қайнар көзі іс-әрекет" деп қай теорияны

қарастырады?А) Когнитивті

В) Бихевиористік

С) Іс-әрекеттік

D) Гуманистік

Е) Психодинамикалық
14. Моральдық норма негізінде құрылған адамдардың жоғары
дэрежеде дамыған шағын тобы:

А) ¥жым


В) Ассоциация

С) Тобыр


В) Корпорация

Е) Жиылыс15. Өзгелерге қиындық тудыруға бағытталған қасақана жасалынатын
саналы эрекеттер

А) Серіктестік

В) Тай-таластық

С) Ынтымақтастық

D) Ұжымшылдық

Е) Өзімшілдік


16. Зейіннің негізгі қасиеттері:

А) Тұрақтылығы, көлемі, еріксіз

В) Тұрақтылығы, аударылуы, бөлінушлігі, шоғырландырылуы

С) Қабылдауға қосымша, импатиялық, интерактивтіD) Уақыттың қысқалығы, ұзақтылығы, сэттілігі

Е) Нақтылығы, көлемі, жүйелілігі.


17. Қабылдаудың қай ерекшелігі арқылы әлемді тұрақты және өзгермелі қабылдаймыз.

А) Заттылығы

В) Тұрақтылығы

С) Тұтастылығы

D)Саналылығы

Е) Категориялылығы
18. Проприоцептивті түйсіктің қызметі:
А) Ішкі гомеостазды сақтау

В) Интуитиыті алдын-ала сезінудің қызметіС) Кеңістіктегі дененің орналасу координациясы, қозғалу координациясы

D) Қоршаған орта туралы ақпараттарды қайта өңдеу

Е) Күшті тітіргендіргіштерге бейімделу


19. Заттар мен құбылыстардың жеке сапасы мен қасиеттерін бейнелейтін процесс:

А) Сезім

В) Түйсік

С) Қабылдау

D) Образ

Е) Ойлау
20. Бастан кешкен және сақталған сезімдерге негізделген еске сақталатын түрі:
А) Эмоционалды

В) Сөз-логикалық

С) Механикалық

D) Бейнелік

Е) Қозғалыс есі
21. Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы, естің түріне жатпайды:
А) Қозғалыс есі

В) Бейнелі есС) Эмоционалды ес

D) Сөздік-логикалық ес

Е) Интуитивтік ес


22. ІС жүзіндегі міндеттерді шешуге бағытталған ойлаудың түрі:

А) Ырықты, ырықсыз

В) Көрнекі-бейнелі

С) Абстрактылы-логикалықD) Практикалық

Е) Теориялық


23.Объектілердің арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты анықтауға негізделген ойлау операциясы:

А) Анализ

В) Нақтылау

С) ҚорытындыD) Синтез

Е) Салыстыру


24.Түс көру:

А) Шындықтың санада бейнеленуі

В) Қиялдың пассивті түрі

С) Гипнозға берілушіліктің жоғары нәтижесіD) Галлюцинацияның ерекше түрі

Е) Қиялдың белсенді түрі


25.Мақсат пен мотив негізінде жаңа бейнелерді жасайтын қиялдың түрі:

А) Арман


В) Еріксіз

С) ШығармашылықD) Ерікті

Е) Галлюцинация
ВариантIV

1. Қорқу, қуану, қайғыру - бүл:
А) Сезім мүшелері

В) Психикалық процесс

С) Психикалық жағдай, қалып

D) Рецепторлар
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет