«Мәдениеттану» пәні бойыншабет17/19
Дата12.09.2023
өлшемі357,5 Kb.
#180802
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Байланысты:
«М дениеттану» п ні бойынша (1)
Дневник Учебная практика 2023 (1) (копия), Реферат тақырыбы Ежелгі Қазақстан аумағындағы архаикалық мәде
Барлығы:

50 - 100


Баға
(әріптік эквивалент, пайыздық өлшем)

Критерийлер

Қанағаттанарлықсыз
F (0-24)
FХ (25-49)Егер студент пән бағдарламасын меңгермесе, ОӘК-де қарастырылған тапсырмаларды орындамаса, сонымен қатар бірікпеген жүйесіз білімі болса, сұрақтарға жауапта маңызды қателер жіберсе.

Қанағаттанарлық
D (50-54)
D+ (55-59)
С- (60-64)
С (65-69)

Егер студент негізгі оқу материалының білімін көрсетсе, бірақ оны толық емес және кейде нақты баяндай алмаса; ОӘК-де қарастырылған тапсырмаларды орындауда маңызды қателер жіберсе.

Жақсы
С+ (70-74)
В- (75-79)
В (80-84)
В+ (85-89)

Егер студент оқу материалын толық меңгерсе, оқылған материалға бағдар жасай алады және білімін саналы қолданса; жауабын сауатты баяндай алса, бірақ жауаптың мазмұны мен формасында кейбір нақтылық жоқ, маңызды қателер жібермей ОӘК-де қарастырылған тапсырмаларды уақытында орындаса

Үздік
А- (90-94)
А (95-100)

Егер студент оқу материалын толық меңгерсе, жауапта қандайда-бір қателер мен дәлсіздік жібермесе; аналитикалық және сыни ойлау дағдыларын көрсете отырып, ОӘК-де қарастырылған тапсырмаларды уақытында және дұрыс орындаса17. Өзіндік бақылау үшін тест тапсырмалары
1. Мәдениеттанудың теориялық негізі:
Мәдениет философиясы.
Философия
Тарихи материализм
Қоғамтану
Тарих философиясы
2. “Мәдениет” термині қай тілден алынған?
Араб
Қазақ
Парсы
Қытай
Үнді
3. Мәдениет қандай құрылымдық бөліктерден тұрады?
Материалдық және рухани.
Дін, білім, өнер, дүниетаным
Әдептілік, тәртіп, сұлулық
Жазу-сызу, сәулет өнері, салт-дәстүр
Қалалар, мемлекеттер, халықтар
4. “Өркениет” ұғымының бастапқы этимологиялық мағынасы:
Азаматтық қоғам.
Ақыл-ой негізінде құрылған қоғам
Мемлекеттік мүдде
Қалалық
Мәдениеттік
5. локальды-тарихи өркениет теориясы бағыттының өкілдері?
Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби
Ф.Нортроп, А.Кребер, А.Сорокин
Ф.Ницше, А.Шопенгауэр, К.Маркс
А.Швейцер, И.Кант, К. Ясперс
Д.Белл, А.Шопенгауэр, А.Тойнби
6. Мәдениет тарихы –
мәдениеттанудың, түрлі тарихи кезеңдердегі мәдениетінің айрықша белгілерін зерттейтін бөлімі.
мәдениетттің пайда болуы мен қызмет ету концепцияларын зерттейтін мәдениеттанудың бөлімі.
белгілі бір халықтың қол жеткен табыстары мен шығармашылығының зерттейтін мәдениеттанудың бөлімі.
адамдық әрекеттің белгілі бір саласының жетілу деңгейін зерттейтін бөлімі.
адамзат қауымының белгілі бір тарихи кеңістіктегі қызметі мен өзіндік ерекшеліктерін зерттейтін бөлімі.
7. “Артефакт ” термині қай тілден алынған?
Латын
Грек
Орыс
Араб
Ағылшын
8. Таңбалық белгілер жүйесі туралы ғылым?
Семиотика
Символика
Кинетика
Информатика
Математика
9. Тіл –
мәдени мұраларды ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырушы құрал
мақсатқа жету үшін әдіс-құрал
адамгершілік нормаларының негізгі құндылығы
әлеуметтік маңызы бар мәселе
қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылығы
10. Тілші-ғалым Ә.Қайдар кез келген тілдің қоғамда өзара байланысты неше түрлі қызметін көрсетті?
үш
екі
төрт
бес
алты
11. Менталитет мәдениеттің қай деңгейімен тығыз байланысты?
Ұлттық мәдениет.
Суперөркениет
Субмәдениет
Әлемдік мәдениет
Рухани мәдениет
12. “Культура” термині қай тілден алынған?
Латын
Грек
Орыс
Араб
Ағылшын
13. “Мәдениет” ұғымының құрамына енбейтін белгі:
Жұлдызды аспан
Дін
Өнер
Әдеп
Білім
14. 2017 жылғы 12 сәуірде Елбасының мақаласы шықты
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
Казахстан 2030 стратегиясы
Казахстан 2050 стратегиясы
ҚР Президентінің 5 әлеуметтік бастамалары
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
15. Семиотика -
таңбалық белгілер жүйесі туралы ғылым
дін, білім, өнер, дүниетаным туралы ғылым
әдептілік, тәртіп, сұлулық туралы ғылым
жазу-сызу, сәулет өнері, салт-дәстүр туралы ғылым
қалалар, мемлекеттер, халықтар туралы ғылым
16. Семиотика ғылымының негізін қалаған?
Чарльз Сэндерс Пирс, Чарльз Моррис, Фердинанд де Соссюр
Д.Вико, Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби.
О.Шпенглер, А.Тойнби, К.Ясперс
Д.Вико, Гердер, Гегель
Ф.Ницше, А.Шопенгауэр, К.Маркс
17. “Еуропаның ақыры” еңбегінің авторы кім?
О.Шпенглер.
А.Тойнби.
К.Ясперс.
Н.Данилевский.
К.Маркс.
18. “Тарихты игеру” ізденісінің авторы кім?
А.Тойнби.
Э.Тайлор.
Н.Данилевский.
П.Сорокин.
К.Ясперс.
19. Рухани мәдениеттің базистік элементтеріне не жатады?
әдет-ғұрыптар, адамгершілік, заңдар, құндылықтар.
миф, дін, өнер, дәстүр
құқық, саясат, экономика
адамгершілік, әдептілік, адамсүйгіштік
адам, отбасы, қоғам
20. “Homo ludens” шығармасының авторы кім?
И.Хейзинга..
К.Леви-Стросс.
Э.Кассирер.
М.Бахтин.
О.Шпенглер.
21. «Адамгершілікке тәрбиелеу құралы – еңбек пен ата-ана үлгісі» деген
Ы.Алтынсарин
А. Құнанбаев
Қ.Шәкәрім
Ш. Уалиханов
Ш. Айтматов
22. Сақ өркениетінің өнеріндегі басты стиль қалай аталады?
Жануарлық.
Реалистік
Пиктографиялық
Графикалық
Инкрустациялық
23. Ғұндар қандай этномәдени топқа жатады?
Прототүрктік.
Үндіеуропалық
Протоалтайлық
Ирандық
Парсылық
24. Қай заманда зираттар басына тас мүсіндер қойылатын дәстүр қалыптасты?
Түркілер заманында.
Көне заманда.
Қола заманда.
Сақ дәуірінде.
Ғұндар заманында.
25. Атасу өзенінен Ертіске дейінгі даланы алып жатқан көне мәдениет - ол
Беғазы-Дәндібай мәдениеті.
Андронов мәдениеті
Бұғылы мәдениеті
Ақсу-Аюлы
Бесоба
26. Б.д.д 2-і мыңжылдықта еңбек құралдары мен қару жасау үшін қолданған негізгі шикізат не?
қола.
қалайы
мыс
темір
ағаш
27. Тас дәуірдің қай кезеңінде адамдар еңбек құралдарын жасау үшін жаңа технологиялық әдістер қолданды?
Неолит дәуірінде.
Темір дәуірінде
Қола дәуірде
Мезолит дәуірінде
Ортағасырларда
28. Қазақ мәдениеті қай өркениеттік болмысқа жатады?
Көшпелілік.
Батыстық
Шығыстық
Орта Азиялық
Кіндік Азиялық
29. Сопылық бағытты жан-жақты дамытқан ғұлама кім?
Қожа Ахмет Яссауи
Әл-Фараби
Ибн-Сина
Әл-Газали
Ибн-Рушд
30. “Құтты білік” кімнің шығармасы?
Ж.Баласағұн.
М.Қашқари.
Аль-Фараби.
А.Яссауи.
М.Дулати.
31. Музыканың «Ұлы кітабын» жазған кім?
Әль Фараби.
Дулати
Ибн Сина
әль Бируни
әльГазали
32. «Диуани лұғат ат-түрк» - «Түрік сөздерінің граматикасы» кімнің шығармасы?
М.Қашғари.
Аль-Фараби.
А.Яссауи.
С.Бақырғани
М.Дулати.
33. Алтын Орда және Ақ Орда дәуірінде қандай ресми әдеби тіл қолданды?
Көне қыпшақ тілі.
Шағатай тілі
Көне түркі тілі
Араб тілі
Көне оғыз тілі
34. «Қара сөздердің» авторы
А. Құнанбаев
Қ.Шәкәрім
Ы. Алтынсарин
Ш. Уалиханов
Ш. Айтматов
35. Қазақ мәдениетіндегі дала соты:
Би
Батыр
Жырау
Акын
Сұлтан
36. Шәкәрім Құдайбердиев шығармашылығының негізгі сферасы:
мораль философиясы.
музыка
публицистика
педагогика
жаратылыстану
37. Исламнын діни-этикалық зандар жинағы қалай аталады:
шариғат
намаз
зекет
рамазан
наурыз
38. Абай шығармашылығының негізгі тақырыбы:
әлеуметтік мәселе.
достық
махаббат
табиғат
антиклерикализм
39. «Манасты» бірінші көшірген кім:
Ш. Уәлиханов
Абай Құнанбаев
Потанин
М. Әуезов
Ы. Алтынсарин
40. Мұсылмандық құндылықтар жүйесіне қайсысы кірмейді:
Пасха
Шариғат
Зекет
Қажыға бару
Намаз
41. «Зар заман» мәдениеті қай ғасырда көрініс тапты?
XVIII-XIX ғғ.
XII ғ.
XIV ғ.
XVI ғ.
XVII ғ.
42. Қазақ алфавитінің реформаторы кім болды?
А.Байтұрсынов.
А.Құнанбаев.
Ә.Бөкейханов.
Ш.Құдайбердиев.
Ы.Алтынсарин.
43. «Жаһандану» термині ғылыми айналымда бекітілді?
ХХ ғ. 80-жылдары
ХХ ғ. 60-жылдары
ХХ ғ. 70-жылдары
ХХ ғ. 90-жылдары
ХХ ғ. 50-жылдары
44. Жаңа жалпыәлемдік саяси, экономикалық, мәдени және ақпараттық тұтастық құрылуының үрдісі?
Жаһандану
Өркениет
Тарихи-мәдени даму
Гуманизм
Мәдени қозғалыс.
45. “Аккультурация” ұғымы нені білдірмейді?
Мәдени изоляция, оқшаулықты.
Мәдени сұхбат.
Мәдениеттердің өзара ықпал ету процесі.
Мәдени қарым-қатынас.
Мәдени диффузия, біріне-бірінің сіңісуі.
46. Қазақстан Республикасыеың «Мәдениет туралы» заңы қабылданды?
2006 жылы 15 желтоқсан
2005 жылы 15 желтоқсан
2006 жылы 15 қазан
2005 жылы 15 қазан
2007 жылы 15 желтоқсан
47. Қазақстан Республикасыеың «Мәдениет туралы» заңының 6-тарауы неге арналған?
мәдени құндылықтар және ұлттық мәдени игілік
мәдениет саласындағы мемлекеттік басқару
жалпы ережелер
мәдениет саласындағы қызмет
азаматтардың мәдениет саласындағы құқықтары мен міндеттері
48. 2014 жылғы 17 қаңтардағы Мемлекет басшысының жолдауы:
«Мәңгілік ел» идеясы
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
Казақстан 2050 стратегиясы
ҚР Президентінің 5 әлеуметтік бастамалары
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
49. Қазақ мәдениетінің еуразиялық бастауы туралы пікірді кім бірінші айтқан?
Л.Гумилев
Ш.Уәлиханов
Н.Конрад
Ә.Марғұлан
Г.Кляшторный
50. «Мәдени мұраның» мақсаты –
елдің тарихи-мәдени мұрасын зерттеу, қалпына келтіру және сақтау, тарихи-мәдени дәстүрлерді қайтару, шет елде Қазақстанның мәдени мұрасын үгіттеу.
тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ету
мәдени қарым-қатынастарды реттеу
қоғамдағы үлкен әлеуметтік топтық мәдени қызығушылығын арттыру
қоғамдағы мәдени идеяларды, көзқарастарды, мақсат-мүдделерді ұғындыру


Дұрыс жауаптардың кілтіСұрақтың нөмірі

Дұрыс жауап
Сұрақтың нөмірі

Дұрыс жауап

Сұрақтың нөмірі

Дұрыс жауап

Сұрақтың нөмірі

Дұрыс жауап

Сұрақтың нөмірі

Дұрыс жауап

1

А

11

А

21

А

31

А

41

А

2

А

12

А

22

А

32

А

42

А

3

А

13

А

23

А

33

А

43

А

4

А

14

А

24

А

34

А

44

А

5

А

15

А

25

А

35

А

45

А

6

А

16

А

26

А

36

А

46

А

7

А

17

А

27

А

37

А

47

А

8

А

18

А

28

А

38

А

48

А

9

А

19

А

29

А

39

А

49

А

10

А

20

А

30

А

40

А

50

А

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет