ОҚытудағы инновациялық технология – білім берудің жаңа сапасымен қамтамасыз етудің кепілібет1/56
Дата31.12.2019
өлшемі5,4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ӨРЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ


ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ
АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ – ҒЫЛЫМИ ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛДАРЫ
12 желтоқсан 2013 жыл

АҚТӨБЕ


2013

УДК 37.0

ББК 74.04

О 53
Редакциялық алқа:

Кубенова Ш.И., Қибатаева Н.Қ., Қағазбаева Ә.К., Куспаева Р.Б., Бектенғалиев А.Х., Уралбаева Л.Ш., Ермекбаева Л.Ж., Нұржаубаева Р.Б., Нұрмұханбетова М.Ш., Бұхарбаев Б.Х., Байгужинова З.С.О 53 «Оқытудағы инновациялық технология - білім беруді жаңа сапамен қамтамасыз етудің кепілі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Ақтөбе, 2013. – 707 бет.
ISBN 978-601-7426-26-2

«Оқытудағы инновациялық технология - білім беруді жаңа сапамен қамтамасыз етудің кепілі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары енгізілген жинақ білім беру сапасын жетілдіру бағытындағы келесі көкейтесті мәселелерді қамтиды: Білім беру жүйесін тиімді басқарудағы жаңа технологиялар; Нәтижеге бағытталған білім сапасы: ізденістер, проблемалар және оларды шешу жолдары; Қазіргі білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; Педагог қызметкерлердің біліктілігін көтеру жүйесі: технологиялық аспекті.

Жинақ үздіксіз білім беру жүйесінің педагог қызметкерлеріне, ізденушілерге және көпшілік оқырманға арналған.

Материалы международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в обучении – залог обеспечения нового качества образования» посвящены актуальным аспектам развития качества образования по следующим направлениям: Новые технологии эффективного управления в системе образования; Качество образования, ориентированного на результат: поиск, проблемы и пути их решения; Информационно – коммуникационные технологии в современном образовании; Система повышения квалификации педагогических работников: технологический аспект.

Сборник адресован педагогическим работникам системы непрерывного образования, исследователям и широкому кругу читателей.
УДК 37.0

ББК 74.00
ISBN 978-9965-02-390-3 ©АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ

АЛҒЫ СӨЗ
Кубенова Ш.И. (Ақтөбе)
Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай-ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген.

Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сындарлы саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен, жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне байланысты. Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарының басты мақсаты – мамандықты игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім кеңістігіне ене отырып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда негізгі өзекті мәселелердің бірі. Құзырлылық ұғымы - соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субьектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым. Құзырлылықтың латын тілінен аудармасы «competens» белгілі сала бойынша жан – жақты хабардар білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара алады дегенді білдіреді.

Құзырлылық деп тұлғаның өзіндік өмірінде табысты болуын қамтамасыз ететін танымдық қасиет пен тәжірибеге ие бола алатындай бір топ мәселелерді түсінемез. Құзырлықтың маңызды белгісіне үнемі өзгеріп отыратын қоғамда үлкендердің табыстылыққа қарай өзгеруімен байланысты болатын үнемі болып тұратын өзгерістер жатады. Құзырлылық нақты жағдайда өзінің мүмкіндігін дәл бағалау арқылы таңдаулы жүзеге асыра алу іскерлігінде көрініс табады және үздіксіз білім алуды уәждеумен байланысты.

«Құзырлылық» ұғымын құрайтын элементтер: өзекті(ключевые), негізгі(базалық) және функциональды. Өзекті құзырлылық- адам өміріне қажетті құзырлықтар және олар тез өзгермелі қоғамдағы адамның кәсіби қызметіндегі жетістіктермен байланысты, басқаша айтқанда, негізгі құзырлықтар деп қоғамның әрбір мүшесіие болатын және әртүрлі жағдайларда қолданыс табатын құзырлықтарды айтамыз. Негізгі құзырлылықтар әртүрлі жағдайларда қолданылатын әмбебап болып келеді. Негізгі құзырлылық деп нақты кәсіби қызмет ерекшеліктерін бейнелейтін құзырлылықтарды түсінеміз.

Функционалдық құзырлылық нақты қызмет сипаттамаларының жиынтығы және ол берілеген жұмыс орнына тән функциялардың жиынтығын бейнелейді. Сонымен, құзырлылық тұлғаның нақты заттар мен үдерістерге қатысты болатын өзара байланыстығы сапалар жиынтығын қамтиды. Ал құзыреттілік адамның құзырлылыққа және қызмет мәніне жеке тұлғалық қатынасын қамтитын сәйкес құзырлылықтарды игеру болып табылады. Қазіргі таңда, дайын білімді беруден білімді игеруге, монологтан-интерактивті қарым-қатынасқа көшу, «нені оқыту керектігін мұғалім біледі» формуласынан-«оқушы неге үйрену керегін таңдайды» формуласына көшу маңызды роль атқарады.

Қазақстан Республикасының 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында педагог кадрлардың кәсіби- тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру басты мақсат екенін анықтай келе, 12 жылдық білім беруде педагог төмендегідей құзыреттіліктерді игеруі міндетті деп көрсетілген.Арнайы құзыреттілік – өзінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілеті.

Әлеуметтік құзыреттілік – кәсіптік қызметімен айналысу қабілеті.

Білім беру құзыреттілігі – педагогикалық және әлеуметтік психологияның негіздерін қолдана білу қабілеті.

Ендеше құзыреттілік дегеніміздің өзін қазіргі заман талабына сай педагог қауымының өзін-өзі өзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге болады. Білім саясатындағы түбегейлі өзгерістерді күнделікті оқу үрдісінде берілетін тапсырмалардан бастау қажет екендігі айқын көрсетілген. Оқушылар ұстаздар қауымынан тек білімге ғана емес, өмірге де үйрететін қабілеттілікті қажет етіп отыр. Демек, болашақ педагогтеріміз осы ақпараттық қоғамнан қалыспай: жедел ойлаушы; жедел шешім қабылдаушы; ерекше ұйымдастырушылық қабілетті; нақты бағыт – бағдар беруші болып шығуы – бұл қазіргі заманның талабы. Міне, құзыреттілік қалыптастыру дегеніміздің өзі болашақ мұғалім – қазіргі оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып ойлаудың, интелектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің жетіспеушілігін сезуіне үйрету арқылы ізденуге бағыттауды қалыптастырудағы күтілетін нәтижелер болып табылмақ. Бұның өзі өз кезегінде қазіргі ұстаздардан шәкіртті оқытуда, білім беруде, тәрбиелеп өсіруде белгілі бір құзыреттіліктерді бойына сіңірген жеке тұлғаны қалыптастыруды талап етеді. Мұндай құзырлылықтың қатарына мыналар жатады: бағдарлы құзыреттілік; мәдениеттанымдық құзыреттілік; оқу-танымдық құзыреттілік; коммуникативтік құзыретілік; ақпараттық- технологиялық құзыреттілік; әлеуметтік- еңбек құзыреттілігі; тұлғалық өзін- өзі дамыту құзыреттілігі.

Аталған құзыреттілік қасиеттерді тұлға бойына дарытуда педагог қауымның арнайы әлеуметтік білім беру құзыреттілігінің жан – жақты болуы талап етіледі. Егер педагог өзінің кәсіби өсу жобасын дұрыс жолға қоя отырып, өзінің кәсіптік қызметіне нақты берілу арқылы тұлғаның алған білімін өмірде қолдана білетіндей тапсырмалар жүйесін ұсына алатын жағдайда болғанда ғана студент құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік табады. Бір сөзбен айтқанда, тұлғаға бағытталған білімдер жүйесі білім стандартына сай тұлғаның жан – жақты дамуына негізделген, алған білімін өмірдің қандай бір жағдаяттарында қолдана алатындай дәрежеде ұсыну педагогтің құзыреттілігіне байланысты болады.

Қазіргі аса қарқынды өзгерістерге толы әлеуметтік – экономикалық жағдайда білім беру жүйесінде педагогке қойылатын талап та ерекше екендігі түсінікті. Бұл мынандай фактілерге байланысты: • оқытудың әр алуан түрлері мен әдістерін қолдану,

 • топтық жұмыс дағдыларын дамыту,

 • әрекеттерге үйрету,

 • нақты ситуацияларды талдау.

Мұғалімге өз ісінің маманы болумен қатар, оның бойында баланы жақсы көру, баланың көзқарасы мен пікірін сыйлау, тыңдай білу керек. Кез-келген ұстаз «Балалар құқығы туралы заңды» және Конвенцияны әрқашан басшылыққа ала отыруы шарт. Бала құқығын сыйлау баланың құқықтық санасын көтеруге, құқықтық тәрбие беруде маңызы зор. Құқықтық мемлекет құруды мақсат еткен Қазақстан жағдайында баланың құқықтық түсінігін ерте қалыптастыру қоғамның болашақ тәртіпті, тәрбиелі азаматтардан тұратындығына кепіл болады.

Психологтер де, педагогтер де адамның рухани интеллектуалдық, кәсіби шығармашылықпен өзін – өзі дамытуы өмірінің әр кезеңінде әрқалай деп көрсетеді. Мысалы, ұлы педагогтар А.Дистервег, К.Ушинский, А.Макаренко, В.Сухомлинский, т.б. мұғалімдік еңбекті адамтану ғылымы, адамның жан дүниесі, рухани әлеміне бойлай алу өнері дей отырып, педагогикалық шеберліктің дамуына зор үлес қосқан. Осы тұрғыдан алып қарағанда педагогикалық шеберлік – кәсіби әрекетті жоғары деңгейге көтеретін мұғалімнің жеке қасиеттерінің, оның білімі мен білігінің жүйесі. Осы мәселені терең зерттеген А.Маркова мұғалімнің кәсіби деңгейге көтерілуінің төмендегідей психологиялық критерийлерін анықтаған. Объективті критерийлер: мұғалімнің өз мамандығына қаншалықты сәйкес әлеуметтік тәжірибеге қосар үлесі қандай екендігі. Жоғарғы еңбек көрсеткіші, әртүрлі мәселелерді шығармашылықпен шеше алу біліктері;

Субъективті критерийлер: адамның мамандығы оның табиғатына байланысты. Оның еңбегіндегі бұл критерийлерге кәсіби-педагогикалық бағыттылық, кәсіптің маңыздылығын, құндылығын түсіну, маман ретінде өзіне позитивті көзқарастың болуы;

Нәтижелі критерийлер: оқыту нәтижесінде баланың психологиялық функциясының жетіліп, алған білімдерін өмірлік мәселелерді шешу барысында қолдана білуі;Шығармашылық критерийлер: мұғалім өз кәсібінің шекарасынан шыға алуы, сол арқылы өз тәжірибесін, еңбегін өзгерте алуы жатқызылады. Шығармашыл мұғалім үшін өзгенің тәжірибесін қайталағанна гөрі өз тәжірибесі мен жаңалықтарын басқаларға ұсына алуының, шығармашылық бағыттылықтың болуының мәні зор. Білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша өз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығына жағдай жасай алатын, тұлғалық-ізгілік бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген, отандық, шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби маман педагогті атаймыз.
ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. Астана, 2000.

 2. Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

 3. Ж..Б. Қоянбаев, Р. М. Қоянбаев. Педагогика. – Алматы, 2002.

 4. Ж.Ж.Қобдикова. орта мектепте білім алуды технологияландыру.-Алматы,2002.

 5. Қ.Ж.Бұзаубақова «Жаңа педагогикалық технология» тренингі/оқу әдістемелік құрал. Алматы-2005.

 6. Қ.А.Сарбасова. Инновациялық технологиялар. Алматы,2006

 7. К.Өстеміров, А.Айтбаева Қазіргі білім беру технологиялары. Алматы-2002.

 8. Инновационные обучение: Стратегия и практика. /Под.ред.В.Я.Ляудис.-М.-1994/

 9. Педагогика.-Алматы,2003

 10. Т.Мейірманқұлова. Білім берудегі инновациялық технологиялар. Алматы.,2005.


ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЧЕМУ УЭЛЬС МОЖЕТ НАУЧИТЬ АНГЛИЮ
Дэвид Хокер (Лондон)
Система образования в Уэльсе столетиями развивалась в рамках борьбы за независимость, т.к. Уэльс в течение многих веков старался противостоять британской (читай - английской) ассимиляции, тут со мной многие согласятся. Римляне покинули Британию в 410 году нашей эры, предоставив провинцию самой себе. Тогда в Англии начался стремительный упадок, в Уэльсе же все было иначе. Местное население сумело сохранить язык, а также культуру, которую мы сейчас называем кельтским христианством, и в течение двух веков (так называемое «время святых») Уэльс стал духовным центром территории, которую раньше занимала Западная римская империя. Святые Кинета, Тейло, Тисилио, конечно же, святой Давид и многие другие внесли весомый вклад в распространение христианства в Британии во временараннего средневековья, которое мы называем «Темные века». В Уэльсе это время отнюдь не было «темным», как раз наоборот, это была эпоха просвещения, распространения устной валлийской культуры, как правило, в поэтической, балладной форме. В 10 веке Хиуэл Та ввел ряд законов, которые, помимо прочего, предоставили мужчинам и женщинам равноправие в браке, и предписывали, что все дети в семье должны получать равную долю наследства, хотя ранее все состояние родителей переходило к старшему сыну. Все это помогло становлению национального самосознания, формированию уэльского характера, который население смогло сохранить, несмотря на многочисленные попытки захвата и порабощения, предпринимаемые норманнами и Плантагенетами. Как ни странно, именно Тюдоры, династия с валлийскими корнями, нанесли наибольший ущерб валлийцам как нации. Лиуэллин Второй, последний валлийский принц Уэльса, был убит английской армией под командованием Эдуарда Первого в 1282 году, а в начале 15 века Оуайн Глиндур предпринял отчаянную попытку вернуть Уэльсу независимость, которая вскоре снова была потеряна. Но оба этих поражения не оказали значительного влияния на национальную культуру, которая сохранялась в более-менее неизменном виде. Даже бытует мнение, что на начало второго тысячелетия приходится расцвет уэльской поэзии. (Мы до сих пор можем легко читать произведения того времени, т.к. с 6 века валлийский язык практически не изменился). К сожалению, Генрих Тюдор не оценил по достоинству культурное наследие Уэльса. Нам неизвестно, знал ли он валлийский язык, так как в то время правящая аристократия становилась все более «английской». Основной целью Генриха и его потомков стало создание сильного единого государства, что предполагало подавление всех противоборствующих народов, главным образом, валлийцев. После этого на протяжении четырех с половиной столетий валлийский язык совершенно не использовался на официальном уровне. В связи с этим тот факт, что в середине 19 века 95% населения Уэльса все еще говорило на валлийском языке, можно считать достижением. Существовало четкое разделение между правящей элитой, которая использовала только английский, и народом («гуэрин»), который говорил на уэльском. Валлийская культура распространялась бардами и поэтами, но не доходила до правящих классов. Тем не менее, ни одна культура не может сохранять язык в устной форме вечно. Ситуация изменилась в начале 18 века после того, как Гриффит Джоунз, выдающийся проповедник и лидер нонконформистов, в 1588 году напечатал первую Библию на валлийском языке, внеся тем самым огромный вклад в демократизацию образования. С тех пор церковные службы все чаще велись на валлийском, нежели на английском. Вместе с активистами духовного возрождения Хауэллом Хэррисом и Дэниэлом Роуландом (начавшими работу в этой сфере раньше своих английских коллег, включая Уэсли) в 1731 году Джоунз открыл первую школу для обычных детей, где преподавание велось на уэльском языке, в городе Ллантоурор под эгидой Общества по распространению знаний о христианстве. На момент его смерти через тридцать лет в Уэльсе было уже 3495 школ, а обучение в них прошло около 158 тысяч человек, что составляло более половины населения Уэльса. Безусловно, образование на валлийском языке пользуется спросом. Тот факт, что многие родители, особенно проживающие на юго-востоке Уэльса, и сами не говорящие по-валлийски, хотят отдать своих детей в уэльские школы свидетельствует о высоком качестве такого образования. Тем не менее, существует ряд проблем. Несмотря на то, что многие дети ходят в уэльские школы, они все же предпочитают сдавать экзамены для получения аттестата о среднем образовании на английском. Эта тенденция еще более очевидна среди учеников старше 16 лет. На уровне высшего образования только 3% от общего числа молодежи (всего 1500 человек) продолжают обучение на валлийском. Сейчас мы пересматриваем «Стратегию высшего образования на уэльском языке», и пытаемся найти способ заинтересовать молодежь в дальнейшем обучении на валлийском. На данный момент это наша основная задача. Если отвлечься от языковых проблем, создание Департамента по делам Уэльса стало первым шагом к ограниченной автономии Уэльса, хотя в течение первых двух десятилетий он, в общем-то, играл роль «почтового ящика» для писем от централизованного правительства. И только после внедрения национальных учебных программ в конце 80-х образовательная система действительно приобрела автономию. Все началось именно с того, что правительство Великобритании признало за Уэльсом право самостоятельно разрабатывать учебные программы. В Уэльсе было создан Совет по учебным программам, аналог Национального совета по учебным программам Англии, которому была поручена разработка учебных программ в соответствии с «Законом о реформе образования» 1988 года. Так была разработана «Уэльская учебная программа», которая не только впервые включила валлийский язык как отдельный школьный предмет, но и сделала акцент на Уэльс в других дисциплинах: истории, географии, искусстве и музыке. В 1990-х годах образовательная система Уэльса становилась все более независимой. Совет по учебным программам Уэльса превратился в Агентство по учебным программам и проверке знаний Уэльса, т.е. у него появилась дополнительная функция оценки знаний. Когда Департамент Англии по учебным программам и проверке знаний был переименован в Агентство по контролю качества высшего образования, его уэльский аналог стал называться Агентством по квалификациям, учебным программам и проверке знаний Уэльса, т.е. добавилась еще одна подконтрольная сфера (повышение профессиональной квалификации). Затем в 1997 году премьер-министром стал Блэр, который в ходе предвыборной кампании обещал предоставить Уэльсу и Шотландии большую автономию. В Шотландии расширение автономии поддерживало подавляющее большинство, а в Уэльсе референдум показал, что сторонников и противников усиления автономии почти одинаковое количество. Тем не менее, в 1999 году была создана Национальная Ассамблея Уэльса, наделенная значительным количеством полномочий, в том числе и в сфере образования (только оплата и условия труда педагогов остаются вопросами, которые Англия и Уэльс решают совместно). Вскоре уэльская политика в области образования стала существенно отличаться от английской. Поворотным пунктом стала разработка ключевой программы «Страна знаний» (2001 год), определяющей образовательную политику Уэльса. Этот документ до сих пор диктует стратегию развития образования в Уэльсе. Уэльс не поддержал национальные стратегии по повышению уровня грамотности, устанавливающие четкие правила проведения урока и предписывающие использование определенной методологии, равно как и создание разнообразных специализированных школ и академий. Не прижилась в Уэльсе и политика финансирования школ при помощи грантов централизованного правительства, предложенная консерваторами. И хотя некоторые школы все же перешли на финансирование по таким грантам, после отмены закона в Уэльсе, в отличие от Англии, не возникло споров о выделении таких школ в отдельную независимую категорию, они все вернулись под контроль местных властей. Уэльс, в отличие от Англии, не стремился привнести в образовательную систему больше разнообразия, возможностей выбора, конкуренции. В своем большинстве валлийские школы были рассчитаны на широкий круг учащихся из различных социальных слоев, в то время как в Англии наметилось четкое расслоение. В результате, устойчивая и рабочая система общего образования, сформировавшаяся 80– 90-х годах, оказалась более востребованной в Уэльсе. Фундаментальным отличием уэльской системы образования является ее подход к оценке качества обучения. Национальная Ассамблея с самого начала решила, что не имеет смысла публиковать рейтинги школ по результатам экзаменов (здесь необходимо отметить, что в Англии эту точку зрения также разделяли многие специалисты). Таким образом, в отличие от оставшейся части Великобритании, Уэльс более похож на другие европейский государства с двумя официальными языками. Однако два языка стоят недешево. Гораздо затратнее содержать систему, где есть два равноправных языка, где образование должно вестись на обоих, и где каждый официальный документ должен оформляться также на двух языках. Деньги можно потратить только один раз, поэтому постоянно приходится выбирать, какая сфера на данный момент более всего нуждается в финансировании. Правительство Уэльса уверено, что Уэльс должен быть двуязычным, и считает, что все инвестиции в это окупятся. В целом, распространению валлийского языка помогает и государственная политика в сфере телевидения и радиовещания (тон задают каналы «ВВС» и «S4C»), а также стремление Ассамблеи Уэльса сделать валлийский языком общественной жизни. Гостям Уэльса в первую очередь бросаются в глаза информационные указатели и дорожные знаки на двух языках. Они постоянно напоминают, что в Уэльсе два официальных языка, а не один.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Сеитов М.С. (Россия)
Сегодня мир переживает информационную революцию, которая фундаментальным образом модифицирует все сферы жизнедеятельности человека и сопровождается быстрым количественным и качественным ростом информационно-технологического пространства, развитием сети Интернет, многократно увеличивающей возможности и скорость осуществления коммуникации, что объективно приводит к переходу от индустриального общества к информационному.

В информационном обществе профессиональная деятельность любого специалиста носит ярко выраженный информационный характер, а ее успех во многом определяется готовностью и способностью специалиста воспринимать, критически оценивать и включать в свою профессиональную деятельность непрерывно нарастающий поток информации, управлять информационными потоками и продуцировать новую информацию, используя современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Иными словами — современный специалист должен обладать высоким уровнем информационной компетентности.

Подготовка такого специалиста не укладывается в рамки парадигмы образования, свойственной индустриальной цивилизации, необходимы ее качественные изменения. Анализ процесса информатизации системы высшего профессионального образования позволяет констатировать, что в целом проблема обеспечения вузов компьютерной техникой и коммуникациями решена на уровне, достаточном для их активного использования с целью развития информационной компетентности студентов, однако пока еще нельзя говорить о качественном улучшении данного процесса после внедрения ИКТ.

Учитывая эти обстоятельства, нетрудно предугадать необходимость совершенствования информационной подготовки студентов: не просто смены педагогической парадигмы, а кардинального пересмотра ее содержательной и методической основы с позиций конструктивистского подхода, т.е. существенной смены ориентации в использовании компьютерных технологий, а именно, как инструментов познания и построения знания. В исследованиях последних лет наметилось несколько направлений решения проблемы: • психолого-педагогические особенности использования ИКТ в учебном процессе (А.Г. Гейн, А.П. Ершов, М.П. Лапчик, В.М. Монахов и др.);

 • совершенствование образовательного процесса в вузе с использованием ИКТ (А.В. Андреев, Я. А. Ваграменко, А.Г. Гейн, Б.С. Гершунский, Л.И. Долинер, М.П. Лапчик, Д.Ш. Матрос, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Э.Г. Скибицкий и др.);

 • подготовка студентов к использованию ИКТ в профессиональной деятельности (А.А. Абдукадыров, М.И. Жалдак, А.Ю. Кравцова, И.В. Мару-сева, Е.М. Разинкина, С.А. Удалов и др.);

 • подготовка современных специалистов в области ИКТ (В.Н. Буслен-ко, Г.М. Клейман, И.В. Роберт, С. Пейперт, Б. Хантер);

 • особенности обучения информатике и информационным технологиям в вузе (Е.В. Баранова, Ю.С. Брановский, Л.И. Долинер, Э.И. Кузнецов, А.В. Могилев, Н.И. Пак и др.).

В конце XX - начале XXI веков информация превращается в основной предмет человеческого труда: если ранее преобразованию подвергались в основном вещественные, энергетические процессы, а информационные выполняли вспомогательную, обслуживающую роль, то в наши дни - центр тяжести сместился в сторону информации. Насыщенность мира мощными и интенсивными информационными потоками не только значительно трансформирует его, но и приводит к возникновению новой глобальной проблемы, связанной с подготовкой миллионов людей к жизни и деятельности в совершенно новых для них условиях информационного мира. Речь идет не просто о повышении уровня образованности людей, а о развитии у них информационной компетентности, позволяющей им не только воспринимать, хранить и воспроизводить информацию, но и продуцировать новую, управлять информационными потоками и эффективно их обрабатывать.

Как подчеркивает Ю.А. Шрейдер: «Для современных специалистов проблема информации во всех ее многообразных аспектах должна стать важным компонентом профессионального мировоззрения. Им необходимо знать структуру и основные свойства семантической информации, закономерности процессов ее роста, старения, рассеяния, современные методы поиска и переработки информации, типы информационных систем, электронных сетей и компоненты национальной и глобальной информационной инфраструктуры. Важно научить студентов использовать эти знания в ходе обучения и в последующей деятельности»/

Необходимо отметить также, что быстрый рост объемов информации породил хорошо известное явление, так называемый «информационный взрыв», следствием которого явился информационный кризис - один из парадоксов современной жизни. Парадокс заключается в том, что при избытке информации в обществе в целом, отдельная личность испытывает огромные трудности при получении доступа к этой информации и вынуждена преодолевать ряд препятствий, обусловленных законами рассеяния и старения информации, терминологическими, языковыми и другими информационными барьерами. Преодоление этих барьеров невозможно без знания свойств информации и информационных ресурсов, закономерностей распространения и способах доступа к ним. Следовательно, уже на этапе обучения человек должен получить информацию об информации, или, пользуясь термином, введенным Ю.А. Шрейдером, - метаинформацию. Восприятие и обработка подобного рода информации возможны при развитии у человека специфической компетентности - информационной.

Таким образом, возрастание роли информации в жизни общества проявляется в двух аспектах - количественном (возрастание объемов информации) и качественном (превращение информации в важнейший ресурс развития человечества). Причем оба аспекта в равной мере влияют на модель системы образования, следовательно, они должны быть учтены при ее оптимизации, в связи с чем актуальной становится проблема развития информационной компетентности всех членов общества. Поставив задачу раскрытия структуры и содержания информационной компетентности, мы вполне закономерно обратились к анализу таких понятий, как «компетенция», «компетентность», «информация», «информационная деятельность».

Одной из тенденций реформирования современного высшего образования является выдвижение в качестве приоритетного - компетентностного подхода при подготовке специалистов. Обращение к компетентности как интегральной характеристике личности профессионала обозначилось как научная и практическая задача в конце 60-х годов прошлого столетия, когда в мире произошло осознание глобальности кризиса образования, поразившего как развивающиеся, так и развитые страны. В 1980 году на конференции «Компетенция: анализ, критика, переоценка» (штат Пенсильвания, США) компетентностный подход получил свое научное обоснование и сегодня данный подход широко применяется в школах Западной Европы и США.

Для наиболее общей характеристики качества измерения и интерпретации эмпирических данных исследователи используют критерий надежности информации. Под надежной понимают информацию, в которой нет ошибок теоретического и инструментального (отбор единиц исследования и измерения характеристик отобранных единиц) характера. Показателями критерия надежности информации ученые называют следующие: обоснованность информации (отсутствие теоретических ошибок измерения); репрезентативность информации (отсутствие ошибок отбора единиц исследования); устойчивость информации (отсутствие случайных ошибок измерения); правильность и точность информации (отсутствие систематических ошибок измерения).

Обоснованность информации - Определить критерии и показатели, характеризующие уровень информационной компетентности студентов университета, и методики их диагностики

Правильность и точность информации - Определить уровни информационной компетентности, обосновать статистические показатели и критерии оценки результатов педагогического эксперимента

Репрезентативность информации - Определить необходимый объем выборки

Устойчивость информации - Определить сроки повторных срезов

В обобщенном виде выделенные задачи можно свести к трем:

1) разработать программу диагностики информационной компетентности студентов университета;

2) определить объем выборки;

3) подобрать статистические критерии оценки результатов эксперимента. Рассмотрим решение каждой из перечисленных задач.

Разработка диагностической программы осуществлялась в три этапа. На первом этапе решались две задачи: а) теоретический анализ объекта измерения; б) выбор критериев и показателей, которые дают возможность судить о его состоянии, уровне функционирования и развития.

Решая первую задачу, мы выделили компоненты информационной компетентности студентов и дали им содержательную характеристику. При решении второй задачи нам, в первую очередь, пришлось четко обозначить понятия критериев и показателей, поскольку в научно-педагогической литературе в их определении имеются значительные расхождения. На основе анализа различных точек зрения (В.А.Беликов, В.И. Загвязинский, И.Ф. Исаев, Т.Е. Климова, О.В. Лешер и др.) мы определяем критерий как качество, свойство изучаемого объекта, которое дает возможность судить о его состоянии, уровне функционирования и развития.

Выбор критериев отражает суть показателя обоснованности информации - доверять полученной информации можно только в том случае, если она адекватна объекту измерения. Опираясь на данный принцип, мы для каждого компонента информационной компетентности определили критерий, наиболее четко его характеризующий:


 • мотивационный компонент - мотивационно-ценностное отношение к информационной деятельности (информационные мотивы, интересы, ценностные ориентации);

 • когнитивный компонент - информационные знания;

 • деятельностный компонент - информационные умения;

 • рефлексивный компонент - рефлексия личностного роста.

Выделенные критерии отражают абстрактный (теоретический) уровень описания объекта измерения. Тем не менее, ответы, которые мы хотим получить в ходе эксперимента, носят конкретный характер. Переход от абстрактного уровня к конкретным наблюдениям осуществляется с помощью эмпирических индикаторов, которые обеспечивают операционализацию теоретических понятий. Эмпирический индикатор - это внешне хорошо различимый показатель измеряемого критерия. Показатель - это количественная или качественная характеристика выбранного критерия изучаемого объекта. Количественными называют показатели, значения которых выражаются числами. Качественные - это описательные показатели, значения которых выражаются не числовой, а словесной характеристикой. Поскольку в нашем исследовании объектом измерения выступает личностное качество, то мы использовали качественные показатели. Переход к количественным показателям, которые позволяют выполнить статистический анализ, мы осуществляли, опираясь на работы В.А. Беликова, М.И. Грабаря, К.А. Краснянской, Т.Е. Климовой, А.В. Усовой.

На основе теоретического анализа научно-педагогической литературы и эмпирических данных, полученных нами на констатирующем этапе педагогического эксперимента, были выделены ряд показателей критериев развития информационной компетентности студентов университета.Литература

 1. Амонашвили, Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса Текст. / Ш.А. Амонашвили. Минск: Университетское, 1990. - 559 с.

 2. Ананьев, Б.Г. Психология педагогической оценки Текст. / Б.Г. Ананьев // Избранные психологические труды в 2-ч под ред. А.А.Бодалева и др.-М.: Педагогика, 1980.-С. 128-266.

 3. Беспалъко, В.П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний Текст. / В.П.Беспалько //Советская педагогика. -1968.- №4.-С. 52-69.

 4. Гусъкова, Н. Мониторинг качества образования Текст. / Н. Гуськова, Н. Маркин, Т. Симонова // Стандарты и качество. 2000. - №5. -С. 86-88.

 5. Майоров, А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования Текст. / А.Н. Майоров. — М.: Интеллект-Центр, 2001. 296с.ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
Хасанов А.Х. (г. Ташкент)
Исключительной особенностью нынешней эпохи является «увеличение количества доступной информации, превышающего все разумные пределы и биологические возможности осмысления человеком» [1]. Поэтому в настоящее время и в сфере обучения востребованы методы, позволяющие в краткие сроки предложить, освоить и закрепить на практике большой объем информации.

Такие требования, предъявляемые сегодня в образовани можно реализовать через интерактивное обучение. Интерактивная методика – обучение через взаимодействие и посредством действия приводят к инновационным изменениям, где основой обучения воспринимается личностное развитие, так как наполненная динамикой и изменениями экономика информационной эпохи всецело зависит от компетентной и квалифицированной личности человека и специалиста. Помимо этого идеологические, социальные, политические запросы этой эпохи требуют от человека следующих знаний, умений и навыков:

- умение из большого объема информации выбрать необходимое и использование его в своих интересах;

- умение брать на себя ответственность, решать проблемы и принимать решения;

- наличие собственной точки зрения, своих идей, своего понимания, умения их доказывать и аргументированно защищать;

- умение в социуме устно и письменно общаться, совместно работать, предупреждать конфликты;

- объединение собственных жизненных взглядов, верований, потребностей, ценностей с общечеловеческими ценностями;

- умение учиться самостоятельно, постоянное развитие и пополнение своих знаний.

Как специальная методика организации познавательных действий интерактивное об/учение основывается на эффективной коммуникации участников процесса освоения знаний (обучающих и обучающихся). Пришедшее с английского языка слово «интерактивный» («interactіv») означает это же понятие - «взаимодействие».

Другими словами, интерактивной можно назвать методику, которая основой об/учения признает взаимодействие обучающих и обучающихся и создает все условия для подобной коммуникации. Термин «интерактивный» обозначает «быть с кем-то в тесном общении, взаимодействовать с ним и строить диалог». Интерактивное об/учение это методика обучения через взаимообщение (коммуникацию), посредством диалога, это общение («разговор», «беседа», «обмен мнениями», «совместные действия») в форматах «обучающий – обучающийся», «обучающийся – обучающийся», «обучающийся с самим собой» [2].

Принципы интерактивного обучения: создание среды, обучение через действия, связь с жизнью; формирование самостоятельности и индивидуальности.

Цели интерактивного обучения: • создавать условия, в котором обучающийся мог ощутить успешность своих действий;

 • создавать условия для открытого и свободного творческого общения между обучающимися;

 • преподносить знания не в готовом виде, а предоставлять возможности для поиска и исследования, направлять и стимулировать обучающихся;

 • аргументированно доказать обучающимся, что усвоение знаний наиболее эффективно только через самостоятельные действия;

 • подвигать обучающихся к активным действиям, организация процесса активного усвоения знаний посредством интерактивных приемов;

 • основывать обучение на практических действиях, рассматривать дисциплину и тему заняnий как способы решения жизненных проблем;

 • требовать от обучающихся не готовых ответов, а подвигать их к конструированию собственного мнения, самостоятельного решения проблемы через размышления, рефлексию;

 • предоставление возможности для самостоятельного конструирования нового: если обучающийся не может дать ответа, не спешить с правильным ответом, а предоставить это другим;

 • формирование у обучающихся навыков критического и аналитического мышления (умение сомневаться, формировать собственную точку зрения, видеть в информации различный смысл, строить доказательную базу).

В интерактивном обучении особое значение имеет зрительное восприятие информации и действенный характер обучения.

Имеется три точки зрения к обучению: «Расскажи мне - я забуду, покажи мне - я запомню, дай мне сделать самому - и я научусь!»(Конфуций).

Как покзывают исследования педагогов, психологов запоминание материала при использовании демонстрации (визиуализации) информации увеличивается на 30 %, слуховоим и зрительном - на 50%, при дискусии - на 70%, при эксперименте –на 80%, при обучении других –на 95%.

Фундаментальное математическое знание трудно усваивается учащимися, особенно при изучении темы «Движение». Тема «Движение» в математике дает возможность изучить свойства фигур в процессе движения, что способствует почувствовать динамику изменений в целом.Эффективным средством решения данной проблемы служит презентационный подход к представлению содержания материала на мультимединой основе. В качестве примера, представим несколько слайдов на тему: “ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИИ” (такие слайды можно предложить учащимся самим конструировать, обсуждая общие принципы сосставления и наглядного представления содержания обучения):
Литература

 1. «Концепция развития конкурентоспособности информационного пространства Республики Казахстан на 2006-2009 гг.».-Астана, 18 август 2006г.

 2. Алимов А. «Интерактивная методика обучения».- Алматы, 2011г.- 23с.


ПОЛИТИКА ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАЗАХСТАНА В ПЕРЕДОВОЕ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО
Кубенова Ш.И.(г.Актобе)
Осуществление амбициозной и актуальной задачи, которая стоит сегодня перед Казахстаном, а именно - вхождение в число экономически высокоразвитых, передовых государств мира - неотделимо от достижения и реализации таких универсальных ценностей человеческого опыта, как принцип правового государства, подлинная демократия, высокий и достойный уровень жизни членов его общества.

В свою очередь, только передовое государство с развитой материально-производственной базой на основе новейших достижений научно-технической мысли сможет выстоять в современных условиях глобализации мировой экономики и успешно развиваться, и гармонично вписаться в ряд ведущих стран мира, создав для своих граждан достойные условия жизни.

Казахстан, оставаясь полиэтническим и поликонфессиональным государством, переживает на сегодня сложный и противоречивый период своего культурно-языкового развития, о чем свидетельствует сложившаяся языковая ситуация, характеристика которой дана в Концепции языковой политики Республики Казахстан. Наиболее рельефно эта проблема применительно к языковой ситуации современного Казахстана отражена в Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Новый Казахстан в новом мире» от 2009 года. В данном документе, в целях обеспечения конкурентоспособности страны и ее граждан, предлагается поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного языка, русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику [1].

Сегодня объективно возникла необходимость по-новому осмыслить сложившиеся в период независимости традиционные концепции языковой политики и языковой ситуации.

Более того, сегодня мировая тенденция на рынке труда обуславливает востребованность высокопрофессиональных специалистов различных областей деятельности, к тому же безупречно владеющих английским языком, как международным.

В связи с этим, закономерно то, что настойчивое продвижение общества к рыночной экономике и демократическому устройству серьезно изменило цели, содержание и функции системы образования, как непременного условия модернизации общественного устройства Республики Казахстан.

Современное образование и профессиональная подготовка молодых специалистов должны соответствовать требованиям XXI века. Последнее подразумевает развитие у каждого индивида внутренней потребности к рациональному познанию и раскрытию своих интеллектуально-логико-информационных способностей, требующих их реализации в творческой, новаторской деятельности, что, таким образом, внесет вклад в развитие передовой, конкурентоспособной нации в целом.

Президент страны, Н.А.Назарбаев, определяя новую высокую планку перед отечественным образованием, отмечает необходимость его высокого качества и конкурентоспособности, с тем, чтобы выпускники казахстанских школ могли легко продолжать обучение в зарубежных вузах.

Как известно, у глобализации есть несколько сторон, как положительных, так и отрицательных. Одна из положительных, по мнению американского экономиста Джозефа Стиглица, связана с таким закономерным скачком в развитии науки, который сказывается в улучшении жизни людей... [2].

Отрицательная же сторона глобализации связана с риском "растворения в общем котле" самобытной национальной культуры экономически слабого государства, которое может впасть в зависимость от более сильных партнеров в условиях транснационального бизнеса.

Казахстанцы, как граждане независимого полиэтнического государства, смогут предотвратить такой поворот событий только при условии сохранения и дальнейшего развития нашей национальной идентичности, достояний и самобытности своей материальной и нематериальной культуры, совершенствования институтов, регулирующих внутренние общественные отношения между гражданами [3].

Другим важнейшим условием сохранения своей экономической независимости является модернизация системы образования, которая была бы способной обеспечить страну высокообразованными конкурентоспособными специалистами - интеллектуальной элитой, призванной создать мощную производственную базу на основе последних достижений науки и техники.

Реалии общественного мироустройства таковы, что человечество, будучи единым биологическим видом, не является единым социальным коллективом. Как историческая форма, культура социума на всех уровнях его существования от общины до цивилизации всегда существует в виде конкретного локального симбиоза технологий, поведенческих ритуалов и обычаев, социальных норм, моральных и религиозных ценностей, мировоззренческих построений и целеполаганий. Цельность этой системе придает как сумма объективированных продуктов культуры, так и ее «язык», т.е. относительно понятная в рамках данной культуры знаковая метасистема [4].

При этом разные сообщества людей или разные этносы, живут как в различающихся природных и исторических условиях, вырабатывая на протяжении своей истории комплексы специфических способов и форм жизнедеятельности, так и на одном локально-территориальном пространстве, формируя своеобразный симбиоз экономического взаимодействия и межкультурного сосуществования.

Иными словами, одна национальная культура вступает в диалог с другими национальными культурами, высвечивая при этом такие вещи, на которых в родной культуре внимание и не останавливалось. М.М.Бахтин писал по этому поводу: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глубины» [5]. Такова закономерность межкультурного общения, как неотъемлемая часть мирного сосуществования разных национальных культур в одном полиэтническом государстве.

Касаясь вопроса модернизации системы образования необходимо отметить отличие новой парадигмы образования, состоящее в принципиально иной доминанте содержания, связанного с пониманием человека, как находящегося в процессе становления целостной личности, где цель школы – формирование человека, способного к созидательной деятельности, диалогу с природой и окружающим миром.

При этом важнейшей стратегической задачей образования является, с одной стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение выпускников школ международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе которого – овладение государственным, русским и иностранными языками.

Высшее образование - это институт получения профессиональных компетенций и одновременно один из институтов социализации. Институт социализации никогда не изживет себя, а наоборот, со сменой экономической формации тенденция к получению престижного образования, способствующего соответствующему трудоустройству и благополучному материальному и социальному статусу граждан, крепнет во всем мире.

Так, например, университетское образование в Турции было и продолжает оставаться в определенной степени элитарным, позволяя выходцам из мало- и среднеобеспеченных слоев общества повысить свой социальный статус, поэтому число абитуриентов университета постоянно велико [6].

А высшее образование в Японии - это истинный ключ к хорошей карьере, причем устроиться на работу в крупную компанию могут лишь выпускники престижных вузов [7].

Не менее важным фактором продвижения человечества в сторону глобализации является взаимообусловленность интеллектуальной продукции и идей между исследовательскими и учебными центрами, которая способствует не только быстрому развитию интеллектуальных технологий и научных идей в мировом масштабе,но и острому росту конкуренции, как на рынке товаров и интеллектуальной продукции, так и на рынке труда, не только в масштабе одного государства, но и континентов всего мира.

На примере Индии, некогда отсталой страны - можно констатировать такой факт: достигнув критической точки в своем развитии, сегодня эта страна, благодаря революции в области информационных технологий, способна совершить гигантский рывок вперед и быстро сократить разрыв в технологическом развитии, некогда составлявший 30-50 лет между ней и западным миром. В этом немалая заслуга лидеров страны, дальновидно создававших условия для развития технологического бизнеса и, кроме того, утечка мозгов из технологических и медицинских институтов из Индии в США теперь перестает быть негативным фактором и может пойти стране на пользу.

Вхождению Индии в мировой технологический рынок способствовало техническое образование в стране, которое представлено в государственном управлении, в штатах, в совместном ведении центрального правительства и руководителей штатов, а также в частном секторе. Деятельность всех технических институтов регулируется уполномоченным органом в области высшего технического образования - Всеиндийским советом по техническому образованию, основанном правительством Индии. Но существует и другой важный фактор интеграции Индии в мировой рынок - это отсутствие языкового барьера для коренных граждан страны. В Индии английский язык является официальным языком и языком общения в сфере технического образования [8].

Возвращаясь к Казахстану, следует отметить, что практически во всех документах в области языковой политики Республики Казахстан стрежневой идеей является необходимость овладения несколькими языками. Концепция расширения сферы функционирования казахского языка, как государственного, сегодня направлена на улучшение качества обучения государственному языку, обеспечение функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни, повышение его роли как фактора укрепления межнационального согласия и казахстанского патриотизма.

Концепция языковой политики Республики Казахстан определяет русский язык как основной источник информации по разным областям науки и техники, как средство коммуникации с ближним и дальним зарубежьем.

В этой связи новое звучание приобретает проблема языкового образования. Исходным при этом является идея о том, что изучение любого языка должно сопровождаться изучением культуры носителей этого языка. Причем этот процесс должен протекать синкретно, не в раздельных плоскостях. В связи с этим было бы правомерно говорить о полилингвокультурном образовании, результатом которого должно стать многоязычие граждан общества. Слагаемыми многоязычия должны быть казахский языккак государственный, который закрепляет осознание принадлежности к своему этносу, русский язык, владение которым гарантирует успешную гражданскую интеграцию и является языком межнационального общения, иностранный (английский) язык - как источник научно-технической информации, и другие языки, развивающие способности человека к самоидентификации в мировом сообществе.

В таких условиях, актуализируется проблема становления и развития полиязычного образования, в том числе вопросы разработки его теоретико-методологических оснований. Внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы обучения на трех языках – это, безусловно, значительный шаг в реализации поставленных задач. Обучение на трёх языках, и, как следствие, владение ими практически в совершенстве, будет способствовать приобщению учащихся к культуре и традициям разных народов. Полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый, нормируемый триединый процесс обучения, воспитания и развития индивида как полилингвальной личности на основе одновременного овладения несколькими языками как «фрагментом» социально значимого опыта человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и речевой деятельности, а также в эмоционально-ценностном отношении к языкам и культурам.

Содержанием образовательной политики Казахстана определено обучение казахскому, русскому и английскому языкам. Практика взаимосвязанного обучения родному и неродному языкам свидетельствует о взаимообогащении и о положительном влиянии языков на всестороннее развитие личности обучаемого. Полиязычие и полиязычное образование - это веление времени, поскольку весь мир полиэтичен, полилингвистичен. Разумное, грамотное и правильное внедрение полиязычия даст возможность выпускникам наших школ быть коммуникативно-адаптированными в любой среде.Литература

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Новый Казахстан в новом мире» от 2009 года

2. Стиглиц Джозеф. Человеческое лицо глобализации. www.r-reforms.ru

3. Назарбаев Н.А. Ключи от кризиса. Российская газета. 02.02.2009.

4. Доброхотов А.Л. История культуры. www.megaKM.ru

5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.- М., 1979. - С. 335. 20

6. http://www.kaznau.kz

7. Бурханов К., Булекбаев С. Казахстанский путь в дилемме: Восток или Запад? - Астана: Елорда, 2010. - 336 с.

8. http://www.technobusiness/ru/tb/archiv/number5/page19.htm.Каталог: files
files -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
files -> Астрономия Мазмұны
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет