Опикалық диагностика *2*166*1бет1/4
Дата29.12.2021
өлшемі130,82 Kb.
#106276
  1   2   3   4
7676
5 апта срсп, 5 апта срсп, 5 апта срсп, 5 апта срсп, BerikЭлектротехника, 1-ші аралық бақылау сұрақтары, 1-ші аралық бақылау сұрақтары, Осень1слайд, Осень1слайд, Осень1слайд, Осень1слайд, Осень1слайд

опикалық диагностика *2*166*1*

#1340

*!Бет нервінің қозғалтқыш ядролары қайда орналасқан?
*таламуста

*сопақша мида

*ішкі капсулад

*+варолий көпірінде

*ми аяқшалары
#1341

*!Әкеткіш бас-ми нерві қай бұлшық етті нервтендіреді?
*төменгі тік

*жоғарғы тік

*төменгі қиғаш

*ішкі тік

*+сыртқы тік
#1342

*!Иіс сезу анализаторының зақымдануына тән симптом:
*+гипосмия

*дисфагия

*амавроз

*мидриаз

*назолалия
#1343

*!Төменгі квадрантты гомонимді гемианопсия қандай құрылым зақымданғанда дамиды?
*хиазманың медиальды бөлігі

*хиазманың латеральды бөлігі

*шүйде бөлігінің тілшік тәрізді ирелеңі

*+шүйде бөлігінің сына тәрізді ирелеңі

*ішкі капсула
#1344

*!Бас-мидың қай нерві таза қозғалтқыш болып табылады?
*үшкіл

*тіл-жұтқыншақ

*+қосымша

*бет

*кезбе
#1345

*!Қандай құрылым зақымданғанда битемпоральды гемианопсия дамиды?
*көру нерві

*көру трактісі

*+хиазманың орталық бөлігі

*хиазманың сыртқы бөлігі

*көру сәулесі
#1346

*!Қандай құрылым зақымданса биназалды гемианопсия дамиды?
*көру нерві

*көру трактісі

*хиазманың орталық бөлігі

*+хиазманың сыртқы бөлігі

*көру сәулесі
#1347

*!Бас ми нервтерінің бульбарлы тобына жататын нервтер:
*көру нерві, иіс сезу, көз–қимылдатқыш

*есту, бет, үшкіл

*көз қимылдатқыш, шығыршық

*+кезбе, тіл асты, тіл–жұтқыншақ

*бет, әкеткіш
#1348

*!Дисфагия, дизартрия, дисфония және тілдің атрофиясы АНАҒҰРЛЫМ байқалады:
*+бульбарлы салдану

*псевдобульбарлы салдану

*паркинсонизм синдромы

*орталық салдану

*гиперкинетикалық синдром
#1349

*!Көз-қимылдатқыш нервінің зақымдануына тән симптом:
*+птоз

*лагофтальм

*энофтальм

*миоз

*әкелгіш қитарлық
#1350

*!Бет нервінің зақымдануына тән симптом:
*птоз, мидриаз

*беттегі ұстамалы ауру сезімі

*+мимикалық бұлшық еттердің салдануы

*ішке қарай қылилық

*гипогевзия тілдің артқы үштен бір бөлігінде
#1351

*!Бульбарлы синдромға тән симптом:
*жұтыну рефлексінің жоғарылауы

*оральды автоматизм симптомдары

*+тілдің атрофиясы және фасцикуляциясы

*қиналып күлу немесе жылау

*тілдің алдыңғы 3/2 бөлігінде дәмді сезбеу
#1352

*!Қандай нерв зақымданғанда басты оңға бұрып, сол иықты көтеру мүмкін емес:
*шынтақ нерві сол жақтан

*+қосымша нерв сол жақтан

*қосымша нерв оң жақтан

*кәрі жілік нерві сол жақтан

*кәрі жілік нерві оң жақтан
#1353

*!Қандай бас ми нерві зақымданғанда дизартрия пайда болады?
*кезбе нерв

*тіл-жұтқынщық нерві

*+тіл асты нерві

*үшкіл нерв

*бет нерві
#1354

*!Сырқаттың бетінде ассиметрия, оң жақтан мимикалық бұлшық еттердің салдануы дамыды. Қандай бас ми нерві зақымданған?
*көз-қимылдатқыш

*үшкіл

*есту

*+бет

*кезбе
#1355

*!Бет нервінің зақымдану белгісі:
*гиперосмия

*бет аймағындағы пароксизмалды ауру сезімі

*+"Белл" феномені

*Зельдер зоналары бойынша сезімталдықтың бұзылысы

*мидриаз, сыртқа қарай қитарлық
#1356

*!Сезімталдықтың қыртыстағы проекциялық аймақтары орналасқан:
*алдыңгы орталық ирелең

*шүйде бөлігі

*+артқы орталық ирелең

*самай бөлігі, Гешле ирелеңі

*самай бөлігі, гиппокамп
#1357

*!Вернике аймағы зақымдануына тән симптом:
*моторлық афазия

*есту елесі

*конструктивті апраксия

*көру агнозиясы

*+сенсорлық афазия
#1358

*!Моторлық афазияға тән белгі:
*парафразия, логорея

*мақал-мәтел, жаңылтпаш және салыстырулардың мағынасын түсінбеу

*қоршаған адамдардың сөйлеуін толық немесе жартылай түсінбеу

*+сөйлеу қабілетінен айырылу

*заттардың атауын ұмытып қалу, етістікпен сөйлеу
#1359

*!Берілген симптомдардың кайсысы алексияға тән:
*көру қабілетінен айырылу

*көру аясының тарылуы

*сөйлеу қабілетінен айырылу

*ауызша сөйлеуді түсінбеу

*+оқу қабілетінен айырылу
#1360

*!Берілген клиникалық көріністердің қайсысы Брок орталығының зақымдануында кездеседі?
*+моторлық афазия

*семантикалық афазия

*амнестикалық афазия

*сенсорлық афазия

*дизартрия
#1361

*!Сол жақ артқы орталық ирелеңнің зақымдануына тән симптом:
*+оң жақтық гемигипестезия

*сол жақтық гемигипестезия

*оң жақтық гемипарез

*сол жақтық гемипарез

*гемианопсия
#1362

*!Сырқат экстеро- және проприцептивті сезімталдығы сақталғанымен, алақанға салынған заттарды анықтай алмайды:
*+астереогнозия

*анестезия

*гиперестезия

*синестезия

*дизестезия
#1363

*!Сенсорлық афазия қандай құрылым зақымданғанда дамиды?
*+сол жақ самайдың жоғарғы қатпары

*оң жақ самайдың ортаңғы қатпары

*төбенің жоғарғы бөлігі

*төбенің төменгі бөлігі

*маңдайдың екінші қатпары
#1364

*!Ми қыртысындағы көрудің проекциялық аймағы:
*алдыңғы орталық ирелең

*Гешле ирелеңі

*артқы орталық ирелең

*+шүйде бөлігі

*самай бөлігі
#1365

*!Астереогнозияда зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*+төбе бөлігі

*мандай бөлігі

*шүйде бөлігі

*самай бөлігі

*Гешле ирелеңі
#1366

*!Импрессивтік сөйлеу қалай анықталады:
*+ауызша сөзді түсіну

*жауабын сөзбен жеткізу

*жаза алу

*оқи алу

*музыканы ажырату
#1367

*!Сөйлеу бұзылысына жатады:
*дисфагия

*алексия

*+афазия

*агнозия

*апраксия

#1368

*!Көру гнозисі дегеніміз:
*соқырлық

*+заттарды түріне қарап ажыратып тани білу кабілеті

*көру алаңының тарылуы

*көру елесі

*көру нервінің атрофиясы
#1369

*!Маңдай бөлігінің зақымдануында кедеседі:
*анакузия

*+психиканың бұзылысы

*гемианопсия және астереогнозия

*астереогнозия және анестезия

*есту агнозиясы
#1370

*!Шүйде бөлігінің зақымдануында кедеседі:
*+гомонимді гемианопсия

*битемпоралды гемианопсия

*биназалды гемианопсия

*гетеронимді гемианопсия

*моторлық афазия
#1371

*!Вернике алаңы зақымданғанда дамиды:
*моторлық афазия

*амнестикалық афазия

*семантикалық афазия

*дизартрия

*+сенсорлық афазия
#1372

*!Алдыңғы орталық ирелеңнің ортаңғы бөлігінің тітіркенуіне тән симптом:
*оң қолдың спастикалық парезі

*сол қолдың спастикалық парезі

*сол аяқта құрысу ұстамасы

*+сол қолда құрысу ұстамасы

*оң қолда құрысу ұстамасы
#1373

*!Аграфия сипаттамасы:
*заттарды өзіне тән дыбыстары арқылы тану қабілетінің болмауы

*сөйлеу қабілетінен айырылу

*+жазу қабілетінен айырылу

*оқу қабілетінен айырылу

*ауызша сөзді түсіну қабілетінен айырылу
#1374

*!Артқы орталық ирелеңнің зақымдануына тән симптом:
*+ошаққа қарама-қарсы жақта сезімталдықтың болмауы

*ошақ жақта сезімталдықтың болмауы

*ошаққа қарама-қарсы жақта парестезия ұстамалары

*ошақ жақта парестезия ұстамалары

*ошаққа қарама-қарсы жақта құрысу ұстамалары
#1375

*!Алдыңғы орталық ирелеңнің зақымдануына тән белгі:
*ошаққа қарама-қарсы жақта құрысу ұстамалары

*ошаққа қарама-қарсы жақта сезімталдықтың болмауы

*ошақ жақта сезімталдықтың болмауы

*ошақ жақта қимыл бұзылыстары

*+ошаққа қарама-қарсы жақта қимыл бұзылыстары
#1376

*!Вегетативті нерв жүйесінің симпатикалық бөлімі қай сегменттерде орналасқан?
510

112

*+С8-L3

*Т6-L4

*С1-С4
#1377

*!Вегетативті нерв жүйесінің парасимпатикалық сегментарлы аппаратының каудальді бөлігі:
*L4-L5

*L5-S1

*S1-S3

*+S2-S4

*L3-L4
#1378

*!Вегетативті нерв жүйесінің цилиоспинальды орталығы орналасқан:
*С5-С6

*С6-С7

*+С8-Т1

*Т2-Т3

*Т3-Т4
#1379

*!Парасимпатикалық талшықтар иннервациялайтын бұлшық еттер:
*көзді қимылдатады

*қабақты көтереді

*+қарашықты тарылтады

*қарашықты кеңейтеді

*көзді сырқа әкетеді
#1380

*!Жергілікті дермографизмді қалай анықтайды:
*көз алмасын басу арқылы

*+балғашықтың сабымен басып жүргізу арқылы

*терінің ультракүлгін сәулесіне сезімталдығын анықтау арқылы

*теріде түйреуішпен штрих жүргізу арқылы

*теріні шымшу немесе суықпен тітіркендіру арқылы
#1381

*!Симпато-адреналдық кризге тән симптом:
*+тахикардия

*брадикардия

*экспираторлы ентігу

*температураның төмендеуі

*қан қысымының төмендеуі
#1382

*!Сырқатты тексерген кезде сол жақта птоз, миоз және энофтальм анықталды, сол жақ көз саңылауы тарылған.

Синдромды атаңыз.
*Валенберг-Захарченко синдромы

*Вебер синдромы

*+Клод Бернар-Горнер синдромы

*Джексон синдромы

*Авелис синдромы
#1383

*!Парасимпатикалық жүйке жүйесінің қызметі:
*+қарашықты тарылту

*қарашықты кеңейту

*бронхты кеңейтеді

*тамырларды тарылтады

*тахикардия шақырады
#1384

*!Кіші жамбас мүшелерінің бұзылысы не зақымдалғанда анықталады:
*сопақша ми

*варолий көпірі

*қыртыс асты түзілімдер

*+жұлын

*мишық
#1385

*!Ваготонияға тән белгілер:
*еркін тыныс алу

*атониялық іш қату

*тахикардия

*+брадикардия

*қан қысымы жоғары

#1386

*!Сырқатта «күртеше» сипаттағы сезімталдықтың симметриялы екі жақты диссоциирленген бұзылысы. Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*ішкі капсуланың артқы тізесінде

*көру төмпешігінде

*артқы түбіршікте

*+алдыңғы сұр спайкада

*жұлынның артқы бағанында
#1387

*!Сырқаттың оң аяғында терең сезімталдық өткізгіштік түрі бойынша бұзылған. Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*Флексиг шоғыры

*артқы түбіршік

*жұлынның артқы мүйізі

*жұлын-таламустық жол

*+Голль шоғыры
#1388

*!Сырқаттың оң жағында орталық салдану, буын-бұлшық ет сезімінің өткізгіштік түрде бұзылуы, ал сол жағында беткей сезімталдықтың өткізгіштік түрде бұзылуы.

Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*жұлын түйіні

*жұлынның толық көлденең зақымдануы

*+жұлынның жартылай көлденең зақымдануы

*сопақша ми

*жұлынның артқы мүйізі
#1389

*!Сырқат көзі жұмылған күйде жүре алмайды. Объективті: беткей сезімталдық сақталған, буын–бұлшық ет сезімі төмендеген, Ромберг сынағында көзі жұмылған қалыпта құлайды. Синдромды атаңыз:
*+жұлындық артқы бағандық синдром

*жұлындық алдыңғы бағандық синдром

*вестибулярлы атаксия

*мандайлық атаксия

*мишықтық атаксия
#1390

*!Жұлынның мойын буылтығының көлденеңнен зақымдануында сезімталдық бұзылысының қай түрі байқалады?
*зақымдалған аймақтан төмен үстірт сезімталдықтың жоғалуы

*зақымдалған аймақтан төмен терең сезімталдықтың жоғалуы

*+зақымдалған аймақтан төмен сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы

*«күртеше» тәрізді сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы

*«жартылай күртеше» тәрізді сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы
#1391

*!Жұлынның артқы мүйізі зақымданғанда сезімталдық бұзылысының түрі:
*зақымданған сегмент аймағында терең сезімталдықтың жоғалуы

*зақымданған сегментке қарама-қарсы аймақта терең сезімталдықтың жоғалуы

*+зақымданған сегмент аймағында үстірт сезімталдықтың бір жақты жоғалуы

*зақымданған сегментке қарама-қарсы аймақта үстірт сезімталдықтың жоғалуы

*зақымданған сегмент аймағында сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
#1392

*!Алдынғы сұр спайка зақымданғанда қандай сезімталдық бұзылысы байқалады?
*зақымданған сегментке қарама-қарсы аймақта терең сезімталдықтың жоғалуы

*зақымданған сегмент аймағында сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы

*зақымданған сегментте сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы

*+зақымданған сегмент аймағында үстірт сезімталдықтың екі жақты жоғалуы

*зақымданған сегмент аймағында терең сезімталдықтың екі жақты жоғалуы
#1393

*!Жұлынның артқы түбіршегі зақымданғанда байқалатын сезімталдық бұзылысы:
*«жартылай күрте» тәрізді сезімталдықтың диссоциациаланған бұзылысы

*«күрте» тәрізді сезімталдықтың диссоциацияланған бұзылысы

*зақымданған сегмент аймағында үстірт сезімталдықтың жоғалуы

*зақымданған сегмент аймағында терең сезімталдықтың жоғалуы

*+зақымданған сегмент аймағында сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
#1394

*!Жұлын түйіні зақымданғанда байқалатын сезімталдық бұзылысы:
*«жартылай күрте» тәрізді сезімталдықтың диссоциацияланған бұзылысы

*зақымданған нерв иннервация аймағында үстірт сезімталдықтың жоғалуы

*зақымданған нерв иннервация аймағында терең сезімталдықтың жоғалуы

*зақымданған нерв иннервация аймағында сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы

*+иннервация аймағында везикулярлы бөртпе және каузалгия
#1395

*!Алмастырушылық гемигипестезия қай бөліктің зақымдануында дамиды?
*артқы орталық ирелең

*алдыңғы орталық ирелең

*көру төмпешігі

*+ми бағаны

*жұлынның артқы мүйізі
#1396

*!Жұлынның артқы бағаны зақымданғанда науқаста сезімталдық бұзылысының қай түрі дамиды?
*«жартылай күртеше» тәрізді сезімталдықтың диссоциацияланған бұзылысы

*зақымдалған аймақтан төмен үстірт сезімталдықтың жоғалуы

*зақымдалған аймақтан төмен сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы

*+зақымдалған аймақтан төмен терең сезімталдықтың жоғалуы

*Броун-Секар синдромы
#1397

*!Ат құйрығы зақымданғанда науқаста байқалатын сезімталдық бұзылысы:
*сегменттік артқы мүйіздік

*полиневриттік

*мононевриттік

*ганглионарлы

*+түбіршіктік
#1398

*!Науқастың теріде салынған суретті анықтай алмауы қандай сезімге жатады?
*+екі-өлшемді кеңістіктік

*бұлшық ет–буын сезімімі

*оқшаулау сезімі

*дискриминация сезімі

*стереогноз
#1399

*!Сырқат сипап-сезу арқылы затарды ажырата алмайды. Сезимталдық бұзылысы калай аталады?
*+астереогнозия

*гиперестезия

*синестезия

*дизестезия

*анестезия
#1400

*!Сезімталдықтың өткізгіштік бұзылу типі қай құрылымның зақымдануында байқалады:


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет