Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет1/5
Дата05.11.2016
өлшемі2,55 Mb.
  1   2   3   4   5
Ф.7.06-32
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
КАФЕДРА «Мәдениеттану, әлеуметтік жұмыс және музей ісі»


Оқу курстарының каталогы

«Әлеуметтік жұмыс» - 050905

Шымкент 2010Құрметті студенттер!

Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті пәндер мен таңдау пәндер компонентінен тұрады. Студент эдвайзер мен факультетадминистраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды. Студент жеке оқу жоспарын 128 кредит көлемінде қалыптастырады, оның ішінде бір семестрде 18-21 кредит көлемінде өтеді.

Пәндердің оқу каталогында барлық пәндердің сипаттамасы келтіріліп, оны жетік меңгергеннен кейінгі дағдысымен анықталады. Пәндерді таңдау және оған курстарға жазылу ЖОО АЖ жүйесіне автоматты түрде келесі кезеңдерде: 1 курс студенттері үшін – 25 тамыз бен 31 тамыз аралығында .2,3,4 курс студенттер үшін – 15 наурыз бен 15 сәуір аралығында жүзеге асырылады.
050905 -Әлеуметтік жұмыс мамандығының оқу жұмыс жоспары


1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

Қазақстан тарихы

2 лек., 1 пр.3кредит__Жалпы_педагогика_және_әлеуметтік_педагогика_1лек,1пр.__2кредит'>3кредит__Халықты_еңбекпен_қамту_және_оны_реттеу_2_лек.,_1_пр._3_кредит'>3кредит'>2кредит'>3 кредит

Орыс тілі 1

3 пр.


3 кредит

Философия

2 лек., 1 пр.3 кредит

Саясаттану

1 лек., 1 пр.2 кредит

Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері

1 лек., 1 пр.2 кредит

1.Мемлекеттік тілде іс-қағазда

рын жүргізу

2.Электронды үкімет

3.Интелектуалды жеке меншікті қорғау 1 пр.

1 кредит

Әлеуметтік болжау мен жобалау

1 лек., 1 пр.2 кредит


Диплом алдындағы іс-тәжірибе есебі

13 апта

Экология және тұрақты даму 1лек,1пр.

2кредит

Шет тілі 1

3 пр.


3 кредит

Қазақ тілі 3 пр.

3 кредит

Экономикалық теория негіздері

1лек,1пр.2 кредит

Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері

1 лек., 1 пр.2 кредит

Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері

2 лек., 1 пр.3 кредит

1Шиеленістану

2.Іскерлік қарым -қатынас мәдениеті

3.Іскерлік әдеп

2 лек., 2 пр.

4 кредит
Информатика 1лек, 2пр. 3кредит

1.Абайтану

2М.Ауезовтыңшығармашылық қызметі

3. Абайдың әлем әдебиетінен алатын орны

1лек,1пр.

2кредит

Шет тілі 2

3 пр.


3 кредит

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы 1лек,1пр.

2кредит

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыздандыру 1 лек., 1 пр. 2 кредит

Әлеуметтік саладағы әкімшілік және басқаруды ұйымдастыру

2 лек., 1 пр.3 кредит

1.Әлеуметтік адаптация және реабилитация

2. Ауыл тұрғын

дары арасын

дағы әлеумет

тік жұмыс

3.Әлеуметтік диагностика

2 лек., 1 пр.

3 кредит
Құқық негіздері 1лек,1пр.

2кредит

Әлеуметтану 1лек,1пр.

2кредит

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы 1лек,2пр.

3кредит

Әлеуметтік саясат 2лек,1пр.

3кредит

1.Әлеуметтік адаптация және реабилитация

2. Ауыл тұрғындары арасындағы әлеуметтік жұмыс

3.Әлеуметтік диагностика

2 лек., 1 пр. 3кредит

1.Тынығутану

2. Ойын-сауық тынығуын ұйымдастыру

3. Мәдени-ағартушылық жұмыстың теориясы мен әдістемесі

2 лек.,1 пр.

3 кредит

1. Тәрбие әлеуметтануы

2. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі

3.Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыс 2 лек., 1 пр. 3кредит
Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері 1пр. 1кредит

Халық денсаулығын қорғаудың медициналық әлеуметтік негіздері 1лек,1пр.

2кредит

Жалпы психология және әлеуметтік психология 2лек,1пр.

3кредит

Жастармен әлеуметтік жұмыс 2лек,1пр. 3кредит

1. Тәрбие әлеуметтану

2.Тұлғаның әлеуметтену теориясы

3.Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс 2 лек., 1 пр. 3кредит

Халықты еңбекпен қамту және оны реттеу 2 лек., 1 пр. 3 кредит

1.Патронат және патронатты отбасымен әлеуметтік жұмыс

2.Педагогикалық түзету

3.Педагогикалық психология

2 лек., 1 пр.

3 кредит
1.Мәдениеттану

2.Әлемдік мәдениет

3.Қазақ халқының рухани мәдениеті 1лек,1пр. 2кредит1.Шетелдегі әлеуметтік жұмыс

2.Әлеуметтік жұмыстағы ұлттық дәстүр

3.Әлеуметтік қорғаудың шетелдік концепциялары 2лек,1пр.

3кредит

Жалпы педагогика және әлеуметтік педагогика 1лек,1пр.

2кредит

Әлеуметтік этнография және демография 1лек,1пр.

2кредит

1.Әлеуметтік салада

тынығуды ұйымдастырудың теориясы

мен әдістемесі

2.Әлеуметтік салада өнерпаз

дықты ұйымдас

тырудың теориясы мен әдістемесі 1лек., 2 пр. 3 кредит

Отбасымен және балалармен әлеуметтік жұмыс

2 лек., 2 пр.4 кредит

Әлеуметтік геронтология

1 лек. 1 кредит


Мамандыққа кіріспе 1лек. 1кредит

1.Балалық шақты әлеуметтік қорғау

2. Әйелдер мүддесін әлеуметтік қорғау

3. Жас мүгедектерді әлеуметтік қорғаужүйесі 2лек,1пр.

3кредит

Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері 1лек. 1кредит

Психодиагностика 1лек,1пр.

2кредитӘлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг 2лек., 1 пр.

3 кредит

1.Этникааралық топтардағы әлеуметтік жұмыс

2.Жалғызбасты адамдармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс

3.Оралмандармен жүргізіле

тін әлеуметтік жұмыс 1 лек., 1 пр. 2 кредит

1.Этникааралық топтардағы әлеуметтік жұмыс

2.Жалғызбасты адамдармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс

3.Еңбек нарығын ұйымдастыру

2лек., 1пр.3 кредит
1.Әлеуметтік коммуникация

2.Әлеуметтік экология

3. Шешендік өнер 2лек,2пр.

4креди

1.Мүгедектермен әлеумет

тік жұмыс

2.Әлеуметтік сақтандыру

3.Денсаулық сақтау мекемелеріндегі әлеумет

тік жұмыс 1лек,1пр.

2кредит


Оқу іс-тәжірибесі есеп

2апта
Өндірістік іс-тәжірибе есеп

4 апта
Бакалав бітіруші біліктілікжұмыс

6 апта

18 кредит

18 кредит

18 кредит

18 кредит

18 кредит

19 кредит

19 кредит
8 емт.

7 емт

7 емт.

1 курс жұмыс8 емт.,

2 курстық жұмыс, 1 есеп7 емт.

1 курстық жұмыс7 емт., 1 есеп


7 емт.,

Бітіру білітілік жұмысы, 1 есеп

Таңдау пәндері курсивпен белгіленген

1 Курс

1 семестр

Пәннің аталуы

Қазақстан тарихы
Қысқартылған атауы

Қаз. тарихы
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

1
Оқытушының Т.А.Ж.:

Молдахметова Ж
Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақ тілі
Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент
Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер/сынақ бірліктері

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизитері: Мектеп бағдарламасы бойынша қазақстан тарихын жетік меңгеру қажет.
Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты- ежелгі, орта ғасырлық, жаңа және жаңашыл уақыт кезеңдегі қоғамның даму заңдылықтарымен, спецификалық терминдермен және түсініктермен студенттерді таныстыру, әр кезеңнің ерекшеліктерін көрсету.
Мазмұны

Лекция: Қазақстан тарихының әдістері, оқу қөздері және тарихнамасы. Олардың қазіргі жағдайдағы тарихи сананы қалыптастыру мен «Гуманитарлық білім тұжырымдамасының» негізгі ережелеріне сәйкестігі. Прототүркілік территориядағы адам дамуының тарихы. Тайпалар және тайпалық одақтар, Қазақстан территориясындағы ертедегі мемлекеттер, Қазақстан және Евразия тарихындағы ғұндардың рөлі. VI-XIII ғғ. Қазақстан территориясындағы түркілік мемлекеттер, олардың мәдениеті. Монғолдардың Қазақстан территориясын жаулап алуы және оның зардаптары. Қазақ халқы қалыптасуының аяқталуы.

Практикалық сабақтар: Қазақ хандығы оның пайда болуы, XV-XVII ғғ. экономикалық, саяси-әлеуметтік және мәдени дамуы. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі, қазақ хандары, билері мен батырларының жерді, бостандықты және тәуелсіздікті қорғаудағы рөлі. Қазақстанның Ресей патшалығына қосылу үдерісі. Қазақстан Ресей империясының құрамында. Қазақстан тарихындағы кеңестік кезең. Қазақстан тәуелсіздік жолында егемендік орнауының негізгі кезеңдері Қазақстанның даму тенденциялары, ҚР – дағы осы заманғы экономикалық әлеуметтік және саяси үдерістер.
Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Тарихи құжаттармен жұмыс жүргізу, ақпараттарды талдау дағдысын игеру. әдебиеттермен жұмыс істеу/ мемлекеттік емтихан.
Пәннің аталуы

Экология және тұрақты даму

Қысқартылған атауы

ЭТД

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, лабораториялық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ж.:

Дуанбекова А

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ– 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: орта білім базасының жақсы білуі; биология, химия, табиғаттану негіздерін білуі; соңғы экологиялық және саясаттағы оқиғалар мен өзгерістерді білуі керек.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студенттердің экологиялық білімін жоғары дәрежеге көтеріп, қоршаған ортаны қорғауға және оны көркейтуге деген оң көзқарастарын қалыптастырып, жауапкершіліктерін арттыру.

Мазмұны

Лекция: Экология туралы түсінік. Экология ғылымының дамуы мен қалыптасуы. Экологияның мақсаты мен міндеттері, зерттеу әдістері. Экология – табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі. Негізгі тіршілік орталары, олардың сипаттамалары. Популяция – түрдің тіршілік ету формасы, популяцияның негізгі критерийлері. Негізгі биогендік элементтердің экожүйедегі айналымы. Экожүйелердің орта түзушілік рөлі жəне бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру. Биосфера және оның ресурстары.Биосфераның құрылысы жəне биосфера шекаралары.Экономикалық және саяси мәселелерді шешудегі экологияның рөлі мен орны. Қоршаған ортаның факторлары мен жүйелоның ері, биологиялық әралуандыққа тигізетін әсері. Биоценоз, экожүйе және биогеоценоз туралы түсінік. Биосфера туралы ілім. Табиғи ресурстар мен оларды тиімді пайдалану. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау. Өзекті экологиялық мәселелер. Қоршаған ортаны бақылаудың жай-күйі мен негізгі экологиялық мониторингті ұйымдастырудың жолдары.

Практикалық сабақтар: В.И.Вернадскийдің ноосфера туралы ілімінің Тұрақты даму тұжырымдамасын қалыптастырудағы бағыттаушы ролі. Тұрақты қоғам моделі, оның белгілері жəне қызмет атқару принциптері. Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы. Қоршаған орта жəне тұрғындардың денсаулығы. Тұрақты даму. Қазіргі заманның əлемдік экологиялық проблемалары бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімшарттар. Қазақстан Республикасының ерекше қорылатын табиғи территориялары. Қазақстаның экологиялық проблемалары. Арал өңірінің әлеу-меттік экологиялық проблемалары. Семей ядролық полигоны. Үшінші əлем” проблемалары. Мешеуліктен құтылу - тұрақты дамудың өзекті мəселесі. Өмір шындығы жəне тұрақты дамуды қамтамасыз етудің ықтимал уақыт кезеңдері

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Студенттерді экологиялық проблемалармен таныстыру: глобалды, жергілікті, ҚР-ның негізгі түсініктемелерін және жалпы экология зандарын, табиғат қорғаудың қоғамдық ғылыми негіздерін білуі шарт; студенттердің экологиялық білімін арттыру үшін активті жұмыс жасауын қамтамасыз ету; қоғамның тұрақты дамуы үшін қоршаған ортаның сапасын сақтауға деген жауапкершілікке дағдыландыру/емтихан.

Пәннің аталуы

Информатика

Қысқартылған атауы

Инф.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, лабораториялық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ж.:

Тилеуов Х.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, лабораториялық – 30, ОСӨЖ – 45, СӨЖ– 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 - кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: “Информатика” пәнін оқу барысында студенттер орта мектепте информатикадан, математика және физикадан алған білімдерінің нәтижесін пайдаланып компьютерді жатық меңгеруге дағдыланады. Жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемдегі білім алу үшін студент әдебиеттермен, оқу құралдарымен, сөздіктермен, компьютермен жұмыс жасай білу қажет.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Дербес компьютерді пайдалана білу; алгоритмдерді пайдалана отырып, есептерді шығару; басқа пәндерді оқып түсіну үшін қажетті білім алу; компьютерлік әдебиетпен өз бетінше жұмыс істей білу; Windows-тың қосымша бағдарламаларымен жұмыс істей білу; берілгендер қорын құра білу; Excel-де экономикалық есептерді шеше білу; Power Point-та бос слайдтарды құрып үйрену.

Мазмұны

Лекция: Информатика пәні, объектісі және құрамдас бөліктері. Ақпаратты көрсету формалары. Сан жүйелері. Сандарды аудару әдістері; екілік арифметика: Дескретизация ұғымы, белгіленген және жылжымалы үтірлі сандармен арифметикалық операцияларды орындау. Тілдер үшін обътілер және процесстер кескіндеу тәсілі. Казіргі заманғы есептеу техникасының кұрылысы. Ақпаратты компьютерде беру. Бульдік алгебра және компьютерің логикалық схемасы. Логикалық схемалар және логикалык машиналар. Компьютердің негізгі блоктарының элементтерінің негіздерін ұйымдастыру. Процессордың архитектуральқ ұйымдасуы. Компьютердің жадын ұйымдастыру, про-грамманы баскару принципі, функционалдьқ және құрылымдық компьютердің уйымдастыру, мәліметтерді ендеудегі желілік технологиялар.

Лабораториялық сабақтар: Программалауға кipicne. Есептерді алгоритмдеу негіздері. Алгоритмдер (типтер, касиеттері, беру тәсілдері). Алгоритмдік структуралар. Программалауды оқыту тілдері. Жалпы кызметтік программала тілдері. Қолдаңбалы программалаумен камтамасыз ету, ақпаратты өндеу. Берілгендер базасын басқару жүйесі. Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникацияльқ технологиялар. Желілер жөнінде жалпы мағлұмат, компьютерлерлердің желшік қарым-қатынасының қажеттілігі. Ақпаратты қоpғav негіздері. Ақпараттық; кауіпсіздік және оның құрамалары. Ақпараттык; процесстерге заңсыз енуден қорғау. ¥йымдастыру шаралары, ақпаратты қорғаудың инженерлік~техникальң және де баскаша әдістері. Локалдық; компьютерлік желідегі ақпаратты қорғау, антивирустық қорғану.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Алгоритмдер, есептерді шығарудың этаптары, алгоритмнің түрлері; буль алгебрасы және компьютердің логикалық схемасы; жаңа құжаттарды құру және оларды тиімді редактірлеумен қатар құжаттарды көрнекілей білу; бүкіл әлемдік желімен жұмыс, Internet Explorer-де қажетті материалды таба білу; электрондық поштамен жұмыс істеу, күнтізбені құрастыру мен уақытты жоспарлау; берілгендерді енгізу және оны талдау, қажетті ақпаратты іздеу және оны сұрыптау; берілгендер қорын құру, ақпаратты енгізу және ақпаратты ұйымдастыру /емтихан.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет