Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет4/5
Дата05.11.2016
өлшемі2,55 Mb.
1   2   3   4   5


3 Курс

5 семестр
Пәннің аталуы

Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологияларыҚысқартылған атауы

ӘЖӘТОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Дарибаева Раушан ДосқұлқызыДоцент /оқытушы:

пед.ғыл.канд.,доцентЖұмыс тілі

қазақша, орысшаОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндетті компонентОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мамандыққа қіріспе», «Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы», «Әлеуметтік жұмыстың кәсіби этикалық негіздері», «Жастармен әлеуметтік жұмыс».Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік қызметкерді дайындауда әр түрлі іс - әрекет аспектілерін топтастыратын оқу пәндерінің қатарларын қарастырады. Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиясына болашақ мамандардың іс - әрекетінің тиімділігін анықтап ерекше көңіл аударылады. Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістерінің маңызын теориялық мәселелерін мәні мен маңызын ашып қарастыру, халықтардың әр түрлі категориялары мен әлеуметтік жұмыстың технологияларын игеру, осы әлеуметтік жұмыс қарастырған іс - әрекеттің қарастыратын мәселелерінің аумағанда студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруы алғашқы дайындықтарын қалыптастыру.

Нәтижесінде:- әлеуметтік технологияны сыннан өткізу; әлеуметтік әдістерді жан-жақты талдау; әлеуметтік құжаттарды бір-бірімен салыстыру; әлеуметтік мағлұматтардың шынайлық дәрежесін анықтау; деректерді сыныптау жолдарын меңгеру.

Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік технология, мәні,классификацисы «әлеуметтік технология» түсінігі. Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік технология ерекшелігі. Әлеуметтік жұмыс модельдерінің технологиялық ерекшеліктері. Әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологиясы:өзіндік байланысы Әлеуметтік жұмыс әдістері, оның классификациясы. Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру әдістері. Әлеуметтік жұмыстағы социологиялық әдістері Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық әдістер. Әлеуметтік жұмыстағы педагогикалық әдіс. Әлеуметтік экономикалық әдістері.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік технологияның типологиясы. Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік –технологиялық спецификасы.Әлеуметтік жұмыс практикасының модельдері: технологиялық специфика. Әлеуметтік жұмыс әдістер: классификация, сипаттама.Әлеуметтік жұмыстағы технологияның спецификасы және классификациясы.Әлеуметтік жұмысты технологиясындағы әлеуметтік диагностика.Әлеуметтік профилактика әлеуметтік жұмыстың технологиясы ретінде. Әлеуметтік қызмет көрсету әлеуметтік жұмыстың технологиясы ретінде.Әлеуметтік жұмыстағы педагогикалық әдіс. Әлеуметтік-экономиқалық әдістері. Әлеуметтік жұмыстағы адаптациялық процестер және олардың құралу әдістері.Әлеуметтік реабилитация әлеуметтік жұмыс технологиясы ретінде. Әлеуметтік терапия және оның құрылу әдістері.Әлеуметтік жұмыстығы делдалдық және консультация жасау.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік мәселелерді қоя білу мен шешу жолдарын қарастыру; Әлеуметтік модельдердің технологиясын игеруді білу.Пәннің аталуы

Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздеріҚысқартылған атауы

ӘЖЭНОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс ШарыпханқызыДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндетті компонентОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқықтану» пәндері қажет.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Болашақ әлеуметтік сала мамандарына әлеуметтік жұмыс экономикасының құрамды бөліктерін және оның қазіргі деңгейде ұйымдастыру принцмптерін меңгеруде көмек көрсету. Әлеуметтік жұмыс экономикасының курсында қоғам мүшелерінің арасында жеке индивидтер де , топтар да, мемлекетпен немесе өздерінің арасында болатын экономикалық қатынастар жайлы білім беру кіреді.Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері. Тұрғындарды әлеуметтік қорғау және мемлекеттік саясаттағы орны. Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік қамсыздандыруды ұйымдастырудың экономикалық негіздері. Тұрғындардың экономикалық дифференциясы. Қаржыландырудың негізгі көздері және түрлері. Салық салу-әлеуметтік сферадағы қаржыландырудың маңызды құралы. Әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерлік қызмет. Жалпы профильді және мамандандырылған әлеуметтік қызметтің экономикасы. Әлеуметтік жұмыстар әсерлігі. Япониядағы азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері. Тұрғындарды әлеуметтік қорғау және мемлекеттік саясаттағы орны. Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік қамсыздандыруды ұйымдастырудың экономикалық негіздері. Тұрғындардың экономикалық дифференциясы. Қаржыландырудың негізгі көздері және түрлері. Салық салу-әлеуметтік сферадағы қаржыландырудың маңызды құралы. Әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерлік қызмет. Жалпы профильді және мамандандырылған әлеуметтік қызметтің экономикасы. Әлеуметтік жұмыстар әсерлігі.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Болашақ әлеуметтік сала мамандары әлеуметтік жұмыс экономикасының құрамды бөліктерін және оның қазіргі деңгейде ұйымдастыру принцмптерін меңгереді./ емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыздандыруҚысқартылған атауы

ӘЖҚҚОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Садыбекова ГДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндетті компонентОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Адам және қоғам», «Қазақстан тарихы» ,«Саясаттану», «Құқықтану» пәндерімен таныс болуы қажет. «Әлеуметтік жұмыстағы стандарт пен мониторинг», «Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері», «Социология», т.б. пәндерімен жан-жақты әрі терең байланыта қарастырылады.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандыру» пәні әлеуметтік қамсыздандырудың құқытық негізі, оның қайнар көздері, іс-шараларды қаржыландыру мәселелері және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар тағайындап бекіту, адрестік көмек, қоғамның әр түрлі жіктеріне көрсетілетін әлеуметтік жеңілдіктер классификациясы, әлеуметтік сақтандыру түрлері жайлы теориялық негіз береді және алған білімдерін әлеуметтік жұмыстың практикасында тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру.
Мазмұны

Дәрістер: . Әлеуметтiк қамтамасыздандыруға құқықтық формалары Азаматтардың өз денсаулық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы.Білім алудағы мемлекеттік кепілдіктер. Әлеуметтік кепілдік құрылымы, түрлері.Балалардың азаматтық алуы.Бала құқығы декларациясы.Балалар мүддесін қорғаудағы мемлекеттік саясат.Ата-аналардыі құқығын қалпына келтіру және

шектеу.Баланың қорғаншысының құқықтары мен

міндеттері.Жәрдемақы алу құқығы.Біржолғы жәрдемақы түсінігі,олардың түрлері. Атаулы әлеуметтік көмек түсінігі.Атаулы көмек алу құқығы.Еңбекті қорғау жөніндегі ережелерді бұзғандығы үшін жауапкершілік.Медицина қызметкерлерінің кәсіптік міндеттері тиісті деңгейде орындамағаны үшін жауапкершілік.ҚР-ның Конституциялық құқығының түсінігіӘлеуметтік қамсыздандыру саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттар.Міндетті және ерікті зейнетақы.Зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін өтініш жасау тәртібі және құжаттарды қарау мерзімі.Жәрдемақылар тағайындау және төлеу тәртiбi.Мүгедектерге арналған жеңiлдiктер.Мүгедектерге медициналық, кәсіптік, әлеуметтік көмек көрсету.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтiк қамтамасыздандыру құқығының затыӘлеуметтiк қамтамасыздандыру құқығы жүйесi.

Әлеуметтiк қамтамасыздандыру құқығының әдiстерiАзаматтардың денсаулық сақтау құқығы.Азаматтардың денсаулығына келтірілген зиянды өтеу құқығы.Білім алудағы мемлекеттік кепілдіктер. Экологиялық апат және дағдарыс салдарынан зардап шеккен азаматтардың статусы.Бала құқығы декларациясы.Жасөспірімдерді еңбекке орналастыру ерекшеліктері.Ата-аналық құқықты жою негіздері және жоюдың тәртібі.Патронаттық отбасы.Жәрдемақыны тағайындау шарты.Атаулы әлеуметтік көмек түсінігі.Зейнетақыме қамсыздандыру заңдылығын бұзғандығы үшін жауапкершілік.Әлеуметтік қамсыздандыру саласындаы халықаралық нормативті-құқықты құжаттар.Мүгедектерге мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы. Зейнетақы төлемдерін төлеудің жалпы ережелері.Міндетті және ерікті зейнетақы.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

«Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандыру» пәнінің мақсаты: студенттерді халықтың әлеуметтік құқықтары мен міндеттері, олардың құрылымдары, әлеуметтік құқық және әлеуметтік заңдылық, қоғамның әр түрлі топтарының әлеуметтік құқықтары жайлы теориялық, іс-тәжірибеде қолдана білу / емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік адаптация және реабилитацияҚысқартылған атауы

ӘАжРОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Азаматтану», «Әлеуметтану», «Құқық негіздері» т.б.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік интуицияның дамыуы; әлеуметтік мәселелерін шешуде адаптация және реабилитациялық жұмыстың әдістерін қолдану; «Mүгедектерді әлеуметтік қолдау және олармен жүргізілетін реабилитациялық жұмыс» туралы заңдарын практикалық түрде әлеуметтік мәселелерін шешуде қолдану; эмпатиялық қасиеттердің дамыуы.

Нәтижесінде:- адаптация және реабилитациялық жұмыстың әдістерді қолдана отырып, мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: “Әлеуметтік адаптация және реабилитация” пәнінің мақсат-міндеттері. «Адаптация» ұғымы, әлеуметтік адаптацияның түрлері мен мазмұны. Жастардың кәсіби адаптациясы, оның кезеңдері. Жетім балаларды қоршаған ортаға бейімдеу мәселелері. Мектептерде жүргізілетін адаптациялық жұмыстың ерекшелігі. Мүгедектерді қоршаған ортаға бейімдеу жұмыстарының мазмұны. Егде жастағы адамдармен жүргізілетін адаптациялық жұмыс. «Реабилитация» ұғымы. Реабилитациялық жұмыстың мақсаты және түрлнрі. Мүгедектермен жүргізілетін реабилитациялық жұмыстың ерекшелігі.

Практикалық сабақтар: “Әлеуметтік адаптация және реабилитация” пәнінің әлеуметтік қызметкерлерді даярлаудағы маңызы мен орны. Адаптациялық жұмыстың мақсаты және оның түрлері. Дезадаптация.Оның мәні. Кәсіби адаптацияның теориялық негізі және кезеңдері. Жетім балаламен жүргізілетін адаптациялық жұмыс және оның шетелдік озық тәжірибесі. Мектеп оқушыларын оқу үрдісіне және қоршаған ортаға бейімдеу мәселелері. Мүгедектерге кәсіби білім беру және жұмыспен қамту мәселелері. Егде адамдармен жүргізілетін адаптациялық жұмыс. Реабилитациялық жұмыстың нысандары және оның міндеттері. Реабилитациялық жұмыстың түрлерінің мазмұны. Мүмкіндігі шектеулі адамдармен реабилитациялық жұмыс жүргізу.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Қоғамның әртүрлі категорияларымен жүргізілетін адаптациялы және реабилитациялық жұмысты дұрыс таңдай білу; адаптациялық және реабилитациялық жұмыстың әдіс-тәсілдерін қолдана қоя білу/ емтиханПәннің аталуы

Ауыл тұрғындары арасындағы әлеуметтік жұмысҚысқартылған атауы

АТАӘЖОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «География», «Қазақстан тарихы», «Дүние жүзі тарихы», «Саясаттану»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Ауыл тұрғындарының әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін, олармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың білік- дағдыларын меңгеру; ауылдың әлеуметтік проблемаларын талдау; проблемаларды шешудің инновациялық технологияларды қолдану тәжірибелерін қалыптастыру; шетелдік ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмыс тәжірибелерін елімізде қолдана білу.

Нәтижесінде:- әлеуметтік әдістерді қолдана отырып, аулдың және ауыл тұрғындарының мәселелерні шешу дағдыларын қалыптастыру;

Мазмұны

Дәрістер: Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмысты жүргізудің маңызы мен мәні. Ауыл тұрғындарымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі. Кеңес дәуірі кезеңіндегі ауылдағы әлеуметтік жұмыстың дамуы. Төңкерістен кейінгі кезеңдегі аграрлық саясат сипаттамасы. 30-80 жылдардағы ауыл тұрғындарымен жүргізілген әлеуметтік жұмыс формалары мен мемлекеттік әлеуметтік қамтамасыздандыру.Қазіргі жағдайда ауылдарда жүргізіліп жатқан әлеуметтік жұмыстың даму ерекшелігі.XX ғасыр аяғы мен XXI ғасыр басындағы ауыл тұрғындарын әлеуметтік қолдау формаларының дамуы. Ауыл тұрғындарымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың түрлері, әдістері.Ауылда жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың инновациялық технологиясы.Шетелде ауылдық жерде жүргізілетін әлеуметтік жұмыс тәжірибелері.

Практикалық сабақтар: Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмыстың қажеттілігі мен маңызы. ЖЭС жағдайындағы мұқтаж ауыл тұрғындарын әлеуметтік қолдау ерекшеліктері. 30-80 жылдарда ауылдарда жүргізілген әлеуметтік саясат. Реформа жылдарындағы ауылдардағы әлеуметтік саладағы өзгерістер(1980-2000). «Ауыл жылы». Оның әлеуметтік мәні мен маңызы. М.Гурьяновтың ауылдық жерде әлеуметтік жұмысты дамытудың жаңа парадигмасы. Финляндия, Австрия,Германиядағы ауыл тұрғындарын әлеуметтік қолдаудың озық тәжірибелеріОқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік проблемаларын талдап шеше білу, олармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың жаңа озық әдістері мен формаларын қолдана білу./емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік диагностикаҚысқартылған атауы

ӘДОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Азаматтану», «Әлеуметтану», «Адам және қоғам», «Психология»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік диагноздың теориялық негіздерін меңгеру; әлеуметтік диагноз қоюдың білік-дағдыларын меңгеру; байқампаздық, талдай білу, қорытынды жасай білу;әлеуметтік диагностиканың тәсілдерін- әңгімелесу, сұрақ-жауап, сауалнамат.б. меңгеру

Нәтижесінде:- әлеуметтік диагностикалық әдістерді қолдана отырып, әлеуметтік мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру; - бастапқы дағды негізінде әлеуметтік сұрақтарды қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік диагностика ұғымы. Әлеуметтік диагноз қоюдың ерекшеліктері. Әлеуметтік диагноздың қажеттілігі. Әлеуметтік диагностиканың түрлері. Әлеуметтік диагностиканың теориялық концепциялары. Әлеуметтік диагноздың әдістері мен формалары. Әлеуметтік диагноз қоюдың кезеңдері мен құрылымы.Бақылау, құжаттарды талдау, анализ, синтез, қорытынды т.б.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік диагностика пәнінің әлеуметтік қызметкерлерді даярлаудағы маңызы мен қажеттілігі.Әлеуметтік диагностиканың жіктемесі. Мэри Ричмондтың «Әлеуметтік диагноз» еңбегінің мәні. И.Г.Зайнышеваның әлеуметтік диагноз әдістері. Бақылау, құжаттарды талдау, анализ, синтез, қорытынды т.б.
Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік диагноз қоя білу; Әлеуметтік диагноздың әдістерін қолдана білу/емтиханПәннің аталуы

Тәрбие әлеуметтануыҚысқартылған аталуы:

ТӘОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

5Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, зейнетақымен қамтамасыз етуБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен әлеуметтік тәрбие қызметін ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай – ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу.Мазмұны:

Дәрістер: Тәрбие әлеуметтануы. Тұлғаның әлеуметтік мінез – құлқысы және оны қалыптастыру себептері. Тәрбие социологиясы: пәні және құрылымы. Тәрбие социологиясы пәнінің міндеттері және қызметі. Қоғам және тұлға. Қоғам және тұлғаның тәрбие жүйесіндегі өзара әрекет ету деңгейлері. Тәрбие социологиясы аясындағы қоғамның жағдайы. Тәрбие социологиясы аясындағы әлеуметтік реттегіштер. Тәрбие социологиясындағы құндылықтар туралы ілім. Әлеуметтік орта және тәрбие мәселесі. Әлеуметтік орта және тұлға. Әлеуметтік ортадағы тұлғаның ролі. Әлеуметтендіру түсініктемесінің мәні және қызметі. Әлеуметтендіру – жеке тұлғаның әлеуметтік ортаға бейімделу жүйесі. Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі.

Практикалық сабақ. Әлеуметтік тәрбиенын негізгі үрдісі. Әлеуметтендірудің негізгі макрофакторлар (ел,когам, мемлекет). Әлеуметтік педагогикалык виктимология . Әлеуметтендірудің түсініктемесі. Әлеуметтендірудің негізгі мезофакторлары(этнос, тип поселения, СМИ). Әлеуметтендірудің агенттері. Әлеуметтендірудің құралдары Әлеуметтік педагогикалык виктимология. Өз Өзін тәрбилеу және әлеуметтендіру. Әлеуметтік педагогтын профессионалдык мәдениеттті. Әлеуметтік тәрбиенын негізгі үрдісі. Жалпы акпарат кұралдары және адамнын әлеуметтендіру. Әлеуметтік педагогтын профессионалдык мәдениет. Әлеуметтендіру негізгі факторлары. Отбасы және баланың әлеуметтендіру проблемасы. Адам әлеуметтендірудін обьектісі. Мегафакторлардын әлеуметтендіру мәселелері /космос.әлем,/.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік қызмет жүйесі көп салалы, көп аспектілігімен ерекшеленеді. Пәнді оқудың қажеттілігі мен өзектілігі. Оның демократиялық тенденциялардың дамуы, адамгершілігі мол және салауатты үрпақ тәрбиелеуге мүдделі болатын қазіргі қоғам қажеттілігінен көрінеді. «Тәрбие әлеуметтануы» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Әлеуметтік қызмет жүйесі көп саналы, көп аспектілермен ерекшеленеді. Бұл әрекеттің нәтижелілігі маманның шеберлігіне, оның этикалық нормаларды, принциптерді сақтаумен белгілі кәсіби және іскерлік қабілеттерін дамытумен байланысты. Адамдарға көмек көрсете отырып, әлеуметтік қызметкерлерде жоғары адамгершілік мәдениетімен қатар, әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық нормаларын сақтауға тиісті. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.Пәннің аталуы

Тұлғаның әлеуметтену теориясыҚысқартылған аталуы:

ТӘТОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

5Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, зейнетақымен қамтамасыз етуБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

«Тұлғаның әлеуметтену теориясы» курсы студенттердің тұлғаның әлеуметтеніп қалыптасуының теориялық негіздерін, әлеуметтенудің түрлі концепцияларының маңызын , тұлғаның әлеуметтенуінің негізгі кезеңдері мен факторлары, агенттері жайлы білік-дағдыларды меңгеруді мақсат етеді.Мазмұны:

Дәрістер: Социологиядағы тұлға проблемасы, жеке тұлғаға тән ерекшелiктер, белгiлер.Макросоциологиялық деңгейдегi жеке тұлғалар типтерi.Жеке тұлғаның әлеуметтену үрдісі,тұлғаның әлеуметтенуiне әсер ететiн факторлар.

Жеке тұлға теориясы Ч.Х. Кули, Дж, МИД, Зигмунд Фрейд, Эрик Эриксон, Жан Пиаже, Колберг. Жеке тұлғаның әлеумететнуiндегi отбасының ролi мен маңызы, жеке тұлғаның әлеуметтенуiндегi отбасының жалпы проблемаларыПрактикалық сабақ. «Индивид», «Адам», «Тұлға» ұғымдарының анықтамасы. Тұлғаның қалыптасқандығының критерилері. Тұлғаның әлеуметтенуінің теориялық негіздері. Жеке тұлға теориясы Ч.Х. Кули, Дж, МИД, Зигмунд Фрейд, Эрик Эриксон, Жан Пиаже, Колберг. Тұлғаның әлеуметтенуінде қоршаған ортаның маңызы. Тұлғаның әлеуметтенуінің факторлары, агенттері, механизмдері.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Тұлғаның әлеуметтену үрдісін талдай біледі, тұлғаның регресивті әлеуметтенінің алдын алу шараларын меңгереді.«Тұлғаның әлеуметтену теориясы» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.Пәннің аталуы

Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмысҚысқартылған аталуы:

ББМӘЖОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

5Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, зейнетақымен қамтамасыз етуБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай – ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу.Мазмұны:

Дәрістер: Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс пәніне кіріспе. Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс пәнінің мазмұны, мақсаты мен міндеттері. Білім беру мекемелері туралы түсінік. Мектептерде, жоғары оқу орындарындағы жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың маңызы. Қазіргі күнде ҚР-сындағы әлеуметтік қызметтің және әлеуметтік жұмыстың орны мен ролі. Әлеуметтік қызметкердің білім беру мекемелеріндегі қызметінің маңыздылығы. Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік қызметкердің атқаратын жұмыстары.

Практикалық сабақ. Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс пәнінің түсініктемесі. Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыстың мәні мен маңызы. Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс пәнінің заңдылықтары. Әлеуметтік қызметкердің мектеп оқушыларымен жүргізетін жұмысының маңыздылығы. Әлеуметтік қызметкердің нашар отбасының балаларымен атқаратын жұмысы.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

«Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Әлеуметтік қызмет жүйесі көп саналы, көп аспектілермен ерекшеленеді. Бұл әрекеттің нәтижелілігі маманның шеберлігіне, оның этикалық нормаларды, принциптерді сақтаумен белгілі кәсіби және іскерлік қабілеттерін дамытумен байланысты. Адамдарға көмек көрсете отырып, әлеуметтік қызметкерлерде жоғары адамгершілік мәдениетімен қатар, әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық нормаларын сақтауға тиісті. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі./емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік салада тынығуды ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесіҚысқартылған аталуы:

ӘСТҰТӘОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

5Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур АбрахмановнаДоцент / оқытушы:

ДоцентЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Әлеуметтану,Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыста тынығуды ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтануМазмұны:

Дәрістер: «Әлеуметтік салада тынығуды ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі» пәнінің мақсат-міндеттері. Адам өміріндегі бос уақыттың маңызы мен мәні. Қоғам мен адамның қалыптасуындағы тынығудың орны. Тынығуды ұйымдастырудың негізгі формалары. Бос уақыт және жеке тұлғаның дамуы, отбасылық тынығу, әр түрлі әлеуметтік-демографиялық топ мүшелерінің тынығуын ұйымдастырудың ерекшелігі. Тынығутану және әлеуметтік институттар.Бос уақыт және шұғылданымпаздылық ұғымы. Қоғамдық ұйымдар, қорлар және қозғалыстар әлеуметтік тынығу қызметінің субъектілері мен объектілері ретінде.

Практикалық сабақ. Мәдени тынығу қызметінің потенциалы және оның педагогикалық ұйымдастырылуы. Әлеуметтік тынығу қызметін әлеуметтік қызметкер – ұйымдастырушы. Әлеуметтік салада тынығуды ұйымдастырудың ерекшеліктері. Әлеуметтік салада тынығуды ұйымдастыру әдістемесі. Әлеуметтік салаларда тынығуды ұйымдастыру бағдарламаларын түзу.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

«Әлеуметтік салада тынығуды ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Бұл әрекеттің нәтижелілігі маманның шеберлігіне, оның этикалық нормаларды, принциптерді сақтаумен белгілі кәсіби және іскерлік қабілеттерін дамытумен байланысты. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі./емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік салада өнерпаздықты ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесіҚысқартылған аталуы:

ӘСӨҰТӘОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

5Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур АбрахмановнаДоцент / оқытушы:

ДоцентЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика,Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу.Мазмұны:

Дәрістер: Әлеуметтік салада шығармашылық пен көркемдік қызметті ұйымдастырудың теориялық негізі. Өзіндік көркемдік шығармашылықты ұйымдастырудың әдістері мен формалары.

Көркем өнерпаздықтың әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық табиғаты. Тұрғындар арасында әр түрлі өнерпаздықты ұйымдастырудың әдістері.. Ойынды дұрыс ұйымдастырудың алғышарттары. Ойынды тұрғындарға жеткізу мен түсіндірудің тәсілдері. Бұқаралық және отбасылық мерекелерді және ұлттық көркем шығармашылықты дамыту.Практикалық сабақ: «Әлеуметтік салада өнерпаздықты ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі» пәнінің мақсат- міндеттері. Тұрғындардың әр түрлі категориялары арасында көркем өнерпаздықты ұйымдастырудың ерекшеліктері, әр түрлі формалары, әдіс-тәсілдері.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

«Әлеуметтік салада өнерпаздықты ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі./емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторингҚысқартылған атауы

ӘҚСмМОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс ШарыпханқызыДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пәндер циклы, міндетті компонентОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқықтану» пәндері қажет.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Болашақ әлеуметтік сала мамандарын жұмысында әлеуметтік қызметтегі стандартар мен мониторингтің мемлекет пен қоғамның әлеуметтік дамуы мақсаты туралы әрекеті және сол мақсатқа сәйкес келетін әлеуметтік көрсеткіштерге жету жөніндегі қызмет шеңберінде білім беру.Мазмұны

Дәрістер: Нарық әлеуметтік қызметтің көпқырлы кешенді жүйесі ретінде. Әлеуметтік стандарт: түсінігі, мәндік сипаттары. Стандарттаудың пайда болуы мен дамуының тарихи аспектілері. Әлеуметтік көрсеткіштер (индикаторлар), әлеуметтік көрсеткіштер, әлеуметтік нормалар. Халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік стандарттар. Күнделікті өмір сүру минимумы әлеуметтік стандарт ретінде. Әлеуметтік – еңбек қатынастары саласының минималды әлеуметтік стандарты. Әлеуметтік қамсыздандырудағы стандарттар мен нормативтер. Әлеуметтік қызмет көрсету мен әлеуметтік жұмыс. Білім беру саласында қызмет көрсету стандарттары. Медициналық қызмет көрсету стандарты. Халықаралық ұйымдардың қызметтерін қарайтын әмбебап әлеуметтік стандарттар. Әлеуметтік мониторинг: мәні, принциптері, ұйымдары. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі мониторинг қызметінің сапасы.

Практикалық сабақтар: Нарық әлеуметтік қызметтің көпқырлы кешенді жүйесі ретінде. Әлеуметтік стандарт: түсінігі, мәндік сипаттары. Стандарттаудың пайда болуы мен дамуының тарихи аспектілері. Әлеуметтік көрсеткіштер (индикаторлар), әлеуметтік көрсеткіштер, әлеуметтік нормалар. Халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік стандарттар. Күнделікті өмір сүру минимумы әлеуметтік стандарт ретінде. Әлеуметтік – еңбек қатынастары саласының минималды әлеуметтік стандарты. Әлеуметтік қамсыздандырудағы стандарттар мен нормативтер. Әлеуметтік қызмет көрсету мен әлеуметтік жұмыс. Білім беру саласында қызмет көрсету стандарттары. Медициналық қызмет көрсету стандарты. Халықаралық ұйымдардың қызметтерін қарайтын әмбебап әлеуметтік стандарттар. Әлеуметтік мониторинг: мәні, принциптері, ұйымдары. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі мониторинг қызметінің сапасы.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Болашақ әлеуметтік сала мамандары жұмысында әлеуметтік қызметтегі стандартар мен мониторингтің мемлекет пен қоғамның әлеуметтік дамуы мақсаты туралы білім алады./емтихан
3 Курс

6 семестрПәннің аталуы

Мемлекеттік тілде іс-қағаздар жүргізуҚысқартылған атауы

МТІҚЖОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ,СӨЖСеместр:

6Оқытушының Т.А.Ә.

Донбаева А.Б.Доцент / оқытушы:

Ф.ғ.к. Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пәндер, таңдау компоненті.Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

практикалық–15, ОСӨЖ–15,СӨЖ–15
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағатКредиттер / сынақ бірліктері

1Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Бағдарлама бойынша сауатты жазу, тіл дамыту, сөздік қорды байыту, құжаттарды мемлекеттік тілде дұрыс толтыру. Іс қағаздарын мемлекетттік тілде сауатты жазып, оның түрлерін үйрене білу әрбір тақырып бойынша мұқият қарастырылған.Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болашақ маман келесі дағдыларды меңгеруі тиіс.

А) Іс қағаздары қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы өте зор. Мемлекет, республика, қала, кәсіпорын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда іс қағаздары ақпараттың табылмас қайнар көзі бола алады.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Қазақ тілі - мемлекеттік тіл. Іс қағаздары туралы ұғым. Өтініш. Арыз. Фамилялар мен есімдердің жазылуы. Өмірбаян. Мінездеме. Мемлекет басшысының атауындағы сөздер. Жеке іс парағы. Түсінік хат. Географиялық атаулардың жазылуы. Анықтама. Хабарландыру. Реттік белгілердің жазылуы.Хаттама. Қосарланған тыныс белгілерінің қолданылуы. Қолхат. Жеделхат. Факс арқылы жіберілетін құжаттар.Сандардың жазылуы. Сенімхат. Алғысхат. Қазақ тіліндегі қосымшалардың қолданылуы.

Келісімшарт. Шарт. Сөздерді тасымалдау ережелері. Үндеу. Заң. Ереже. Мемлекеттік рәміздердің жазылуы.Кепілхат. Қазақ тіліндегі қосымшалардың қолданылуы. Қызметтік хаттар. Бұйрық. Рим цифрларының жазылуы. Заң. Қаулы. Мемлекеттік рәсімдердің жазылуы. Сөздерді тасымалдау ережелері. Жарғы. Жарлық.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Іс қағаздарының тарихымен, негізгі түрлерімен танысу.

–Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу және оның әлеуметтік қызметін кеңейту.

–Студенттерді мемлекеттік тілде іс қағаздарын сауатты жазып, оның түрлерін білуге үйрету.

–Іс қағаздар стилінің өзіндік лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру./емтихан

Пәннің аталуы

Электронды үкіметҚысқартылған атауы

ЭҮОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

6Оқытушының Т.А.Ж.:


Доцент/ оқытушы:


Жұмыс тілі

Қазақ тіліОқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компонентіОқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық– 15, ОСӨЖ – 15, СӨЖ – 15.Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

1Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизитері: «Математика», «Физика», «Информатика»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты ақпараттарды кең түрде қолданысқа негізделген бтліктің жергілікті органдардың және үкімет қызметтерінің механизмін зерделеу қажет.Мазмұны

Практикалық сабақтар: Электрондық үкіметті қалыптастыру принциптері, электронды үкіметтерді қалыптастыруға сілтемелер, электронды үкіметті қалыптастыру ортасындағы мемлекеттік саясаттың стратегиясымен негізгі принциптері электорнды үкіметті құру бағытындағы халықаралық өзара әрекеттесу электронды үкіметті қалыптастырудың мүмкін жолдары, электронды үкіметке өтуге дайындықты бағалауЖұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқу процессінде және емтиханды тапсыруда студент ЭҮ теорияның бастапқы түсінігін білу қажет, сонымен қатар электронды үкіметтің Web порталы үшін Интернет жүйесін пайдаланудың практикалық дағдыны меңгеру/емтихан.Пәннің аталуы

Интеллектуальды жеке меншікті қорғауҚысқартылған атауы

ИЖМҚОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ,СӨЖСеместр:

6Оқытушының Т.А.Ә.

Мырқасов Б.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пәндер, таңдау компоненті.Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

практикалық–15, ОСӨЖ–15,СӨЖ–15
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағатКредиттер / сынақ бірліктері

1Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Құқық негіздері», «Стандарттау және сертификаттау» , «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті»Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болашақ маман келесі дағдыларды меңгеруі тиіс.

Интеллектуальды жеке меншіктің құқықтық негізін теориялық меңгеру; авторлық құқық алу үшін қажетті критерилерді меңгеру, патент берудің және алудың тәртібін меңгеру, авторлық құқық бұзылған жағдайдағы жауапкершіліктің деңгейлерін ажырата білу

Мазмұны

Практикалық сабақтар: «Интеллект» және «жеке меншік» ұғымы. Интеллект жекеменшігін қорғаудың маңызы.Инттелектуальды жеке меншікті қорғаудың құқықтық нормативтік негізі. Интеллект жекеменшігінің түрлері. «Авторлық құқық» ұғымы. Патент және петент алудың тәртіп ережелері. Авторлық құқықтың бұзылуы және ол үшін жауапкершілік .Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Оқу жұмысының нәтижесінде маман интеллектуальды жеке меншікті қорғаудың теориялық негіздерін іс-тәжірибеде қолдана білу /емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологияларыҚысқартылған атауы

ӘЖӘТОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

6Оқытушының Т.А.Ә.

Дарибаева Раушан ДосқұлқызыДоцент /оқытушы:

пед.ғыл.канд.,доцентЖұмыс тілі

қазақша, орысшаОқу жоспарымен сәйкестігі


Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы –135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мамандыққа қіріспе», «Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы», «Әлеуметтік жұмыстың кәсіби этикалық негіздері», «Жастармен әлеуметтік жұмыс».Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік қызметкерді дайындауда әр түрлі іс-әрекет аспектілерін топтастыратын оқу пәндерінің қатарларын қарастырады. Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиясына болашақ мамандардың іс-әрекетінің тиімділігін анықтап ерекше көңіл аударылады. Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістерінің маңызын теориялық мәселелерін мәні мен маңызын ашып қарастыру, халықтардың әр түрлі категориялары мен әлеуметтік жұмыстың технологияларын игеру, осы әлеуметтік жұмыс қарастырған іс - әрекеттің қарастыратын мәселелерінің аумағанда студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруы алғашқы дайындықтарын қалыптастыру.

Нәтижесінде:- әлеуметтік технологияны сыннан өткізу; әлеуметтік әдістерді жан-жақты талдау; әлеуметтік құжаттарды бір-бірімен салыстыру; әлеуметтік мағлұматтардың шынайлық дәрежесін анықтау; деректерді сыныптау жолдарын меңгеру.

Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік жұмыс технологиясын зерттеу. Әлеуметтік жұмыстағы бейімділік процестері және оларды реттеу әдістері. Әлеуметтік қалпына келтіру (реабилитация). Әлеуметтік терапия және оны жүзеге асырудың әдістері. Кенес беру және әлеуметтік жұиыстағы делдалдақ. Әлеуметтік асырап алу және қамқорлыққа алу. Отбасындағы әлеуметтік жұмыс технологиялары.Ересек адамдармен әлеуметтік жұмыс. Мүгедектермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың технологиясы. Этникалық ортадағы әлеуметтік жұмыстың технологиясы. Әйелдер қауымымен әлеуметтік жұмыс технологиясы.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік жұмыстың технологиясындағы әлеуметтік алдын-алу шаралары. Әлеуметтік сараптау технологиясы.Әлеуметтік болжаудың технологиярары. Жастармен әлеуметтік жұмыс технологиясы. Дезадаптивтік балалармен және жасөспірімдермен әлеуметтік жұмыс технологиясы. Тұрмысытық жағдайы төмен адамдардың күнделікті өмірдегі деңгейін көтеру жөніндегі әлеуметтік жұмыс технологиясы. Қөші-қон адамдармен әлеуметтік жұмыс техлоногиясы. Жұмыссыздармен әлеуметтік жұмыс жүргізу технологиясы. Әскери қызметткерлермен және олардың отбасыларымен әлеуметтік жұмыс технологиясы. Тұрақты мекен-жайы жоқ адамдармен әлеуметтік жұмыстың технологиясы және ұйымдары.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік мәселелерді қоя білу мен шешу жолдарын қарастыру; Әлеуметтік модельдердің технологиясын игеруді білу./емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік саладағы әкімшілік және басқаруды ұйымдастыруҚысқартылған атауы

ӘСӘжБҰОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

6Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Азаматтану», «Әлеуметтану», «Құқық негіздері», «Әлеуметтік саясат» т.б.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік сфераны басқарудың теориялық негіздерімен қаруландыру; әлеуметтік сфералардың әр түрлі объектілерін кәсіби басқаруға даярлу; әлеуметтік басқару теориясының негіздерін меңгеру; әлеуметтік сфераны басқару ерекшеліктері, әлеуметтік сфераны басқарудың объектілері және субъектілерінің мәні мен құрылымы, әлеуметтік сфераны басқарудың қағидалары, функциялары және әдістері, т.б. мәселелерді меңгеру .

Нәтижесінде:- әлеуметтік саланы басқару әдістерді қолдана отырып, мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік басқару теориясының қалыптасу және даму алғы шарттары М.Вебер, А.Смолла ғылыми зерттеулерінің әлеуметтік басқарудың дамуына әсері. У.Тейлор-әлеуметтік басқару ғылымының негізін қалаушы.Әлеуметтік басқарудың қалыптасуында және дамуында ұйымдастырудағы мектептің рөлі. А.Файоль.«Адамның қарым-қатынасы теориясы» Э.Мейо.Әлеуметтік басқарудың негізгі бағыттары және ұйымдастыру құрылымы.Әлеуметтік басқару түсінік ретінде. «Ұйымдастыру» термині және оның әлеуметтік басқаруда қолдану. Әлеуметтік басқарудың негізгі бағыттары.Әлеуметтік жұмысты басқару әлеуметтік басқарудың бір түрі ретінде.Әлеуметтік жұмысты басқару» терминінің көп мағыналылығы. Басқару процесінің негізгі элементтері. Әлеуметтік жұмысты басқарудың мазмұны: әлеуметтік жұмыста әлеуметтік аурулардың алдын алу; жеке тұлғаның өзін-өзі іске асыруды қолдау; әлеуметтік жұмыс маманының интегративтілігі, әлеуметтік қызметкердің кәсіптік бағдар беруі.Әлеуметтік басқарудың түсінігі және түрлері. Басқару функцияларытүсінік ретінде.

Жоспарлау. Ұйымдастыру. Мотивация. Мотивациялардың теориялары, мотивацияларды зерттеу әдістері,әлеуметтік қызметкерлердің еңбегінің мотивациясы)Координация. Есеппен бақылау.Әлеуметтік жұмыста басқарудың ұйымдастыру құрылымы.Құрылым; Ұйымдастыру құрылым түсінік ретінде.Басқару ұйымдастыру құрылымының түрлері: сызықты, сызықты- функционалдық, матрикалық. Басқару әдістері. Басқару әдістерінің классификациясы.Әлеуметтік қызмет басқарудың институтционалдық негізі ретінде. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесі. Мекеме ұжымын басқару жүйесі. Әлеуметтік қызмет көрсетуде кадрлық саясат. Ұжымды басқару технологиялары. Ұжымды іріктеу, жұмысқа қабылдау. Еңбек карьерасы және кәсіби қызметті жоғарылатуҰжымды басқарудағы бастықтың ролі.Лидер болу. Бастыққа баға беру сындары. Басқару стилдері. Басқару қызметін құжаттау.Құжаттардың орындалуын бақылау, есептеу. Басқару мәдениеті. Басқару мәдениеттің түрлері, олардың сипаттамасы. Әлеуметтік жұмыстың тиімділігі.Тиімділікті бағалау әдістері. Әлеуметтік мониторинг менеджменттің функциясы ретінде.Әлеуметтік жұмысты басқару процесінің технологиялары және ақпарат беру жүйесі. Әлеуметтік жұмыста билік жүргізу. Билік жүргізу және басқару. Билікті жүргізудің тиімділігі ретінде субъективтік және объективтік факторлардың ролі. Өкілетті бөлуде тікелей және көлденең деңгейлер.Практикалық сабақтар: . Әлеуметтік басқарудың теориялық негіздері.Әлеуметтік саясат және әлеуметтік басқарудың негізгі бағыттары. Әлеуметтік жұмысты басқару әлеуметтік басқарудың бір түрі ретінде. Әлеуметтік жұмысты басқаруда әлемуеттік қызмет көрсету. Әлеуметтік басқару функциялары. Әлеуметтік басқаруды ұйымдастырудың құрылымы. Әлеуметтік қызмет басқарудың институтционалдық негізі ретінде. Әлемуеттік қорғаудың жергілікті мекемелері. Қарттарға, жалғыз бастыларға, мүгедектерге әлемуеттік қызмет көрстеу орталықтары. Басқару әдістерінің классификациясы және мазмұны.Мекеменің персоналын басқару жүйесі. Тұрғындарды әлемуеттік қорғау жүйесіне қызметкерлерді қабылдау, іріктеу технологиялары. Кәсіби адаптациясы, оның ерекшеліктері. Басқару стильдері және лидер болу теориясы. Басқару құжаттарымен жұмыс тәжірибесі. Ұйымдастыру-құқықтық құжаттармен практикалық жұмыс.

Әлеуметтік жұмыстағы басқару мәдениеті. Әлеуметтік басқаруда тиімділікті арттыру технологиялары. Басқарушының қызметінде хабардың ролі.Әлемуеттік жұмыстың билік ерекшеліктері.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік басқарудың ерекшеліктерін, әдіс-тәсілдерін тиімді қолдана отырып әлеуметтік саланы басқара білу / емтиханПәннің аталуы

ТынығутануҚысқартылған аталуы:

Тын.Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

6Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмысБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен тынығутану қызметін ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру-әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай–ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу. Пәндердің мазмұны олардың логикалық аяқталған бөлімдерінде дамып жетіледі.Мазмұны:

Дәрістер: Әлеуметтік табиғат. Тынығутану ғылыми білімнің саласы ретінде. Мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйесі және оның құрылымдық компоненттері. Тынығутану және әлеуметтік институттар. Мәдени тынығу қызметінің потенциалы және оның педагогикалық ұйымдастырылуы. Әлеуметтік тынығу қызметін әлеуметтік қызметкер – ұйымдастырушы. Мәдени тынығу қызметінің құралдары мен әдістері. Бос уақыт және шұғылданымпаздылық ұғымы. Әлеуметтік тынығу қызметін басқару ұйымдары, мемлекеттік басқару құрылымдары. Қоғамдық ұйымдар, қорлар және қозғалыстар әлеуметтік тынығу қызметінің субъектілері мен объектілері ретінде. Әлеуметтік мәдени тынығу қызметі еңбек және әскери ұжымдарда.

Практикалық сабақ. Мәдени тынығу қызметінің қызметі мен қағидалары. Мәдени тынығу қызметінің атқаратын қызметі, әлеуметтік тынығу қызметінің қағидалары: мәдени тынығу қызметінің қағидалары арасындағы байланыс немесе өзара қарым – қатынас. Мәдени тынығу қызметінің мәні, оның қоғамдағы адамдардың саяси экономикалық өміріндегі орны. Мәдени тынығу жұмысы мен қызметінің, демалу мен ойын – сауық түсініктері. Мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйесі және оның құрылымдық компоненттері. Педагогикалық жүйе түсінігі. Мәдени тынығу қызметінің мәнінің сипаттамасы, педагогикалық жүйесінің сан түрлілігі ретінде. Мәдени тынығу қызметін педагогикалық жүйенің бір түрі ретінде сипатталынуы. Мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйе ретіндегі құрылымдық компоненттерін оймен негіздей білуі. Тынығутану және әлеуметтік институттар.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Тынығутану» пәнін оқу барысында мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйесі және оның құрылымдық компоненттері, тынығутану және әлеуметтік институттар, мәдени тынығу қызметінің потенциалы және оның педагогикалық ұйымдастырылуы және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.Пәннің аталуы

Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыруҚысқартылған аталуы:

ОСТҰОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

6Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмысБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен тынығутану қызметін ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай-ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу. Пәндердің мазмұны олардың логикалық аяқталған бөлімдерінде дамып жетіледі.Мазмұны:

Дәрістер: Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру пәніне кіріспе. Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру пәнінің мақсаты, міндеттері. Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру пенінің аспектілері, теориялық негіздері. Әлеуметтік табиғат. Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру ғылыми білімнің саласы ретінде. Мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйесі және оның құрылымдық компоненттері. Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру және әлеуметтік институттар

Практикалық сабақ. Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру қызметінің қағидалары. Мәдени тынығу қызметінің атқаратын қызметі, әлеуметтік тынығу қызметінің қағидалары: мәдени тынығу қызметінің қағидалары арасындағы байланыс немесе өзара қарым – қатынас. Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру қызметінің мәні, оның қоғамдағы адамдардың саяси экономикалық өміріндегі орны. Мәдени тынығу жұмысы мен қызметінің, демалу мен ойын – сауық түсініктері. Мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйесі және оның құрылымдық компоненттері. Педагогикалық жүйе түсінігі. Мәдени тынығу қызметінің мәнінің сипаттамасы, педагогикалық жүйесінің сан түрлілігі ретінде.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру» пәнін оқу барысында мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйесі және оның құрылымдық компоненттері, ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру және әлеуметтік институттар, мәдени тынығу қызметінің потенциалы және оның педагогикалық ұйымдастырылуы және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.Пәннің аталуы

Мәдени ағарту жұмысының теориялық әдістемесіҚысқартылған аталуы:

МАЖТӘОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

6Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмысБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен мәдени ағарту жұмысының қызметін ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай – ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу.Мазмұны:

Дәрістер: Мәдени ағарту жұмысының теориялық әдістемесі пәніне кіріспе. Мәдени ағарту жұмысының теориялық әдістемесі пәнінің мақсаты, міндеттері. Мәдени ағарту жұмысының теориялық әдістемесі пенінің аспектілері, теориялық негіздері. Мәдени ағарту жұмысының теориялық әдістемесі ғылыми білімнің саласы ретінде. Мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйесі және оның құрылымдық компоненттері. Ойын – сауық тынығуын ұйымдастыру және әлеуметтік институттар. Мәдени тынығу қызметінің потенциалы және оның педагогикалық ұйымдастырылуы. Әлеуметтік тынығу қызметін әлеуметтік қызметкер – ұйымдастырушы.

Практикалық сабақ. Мәдени ағарту жұмысының қызметінің қағидалары. Мәдени тынығу қызметінің атқаратын қызметі, әлеуметтік тынығу қызметінің қағидалары: мәдени тынығу қызметінің қағидалары арасындағы байланыс немесе өзара қарым – қатынас. Мәдени ағарту жұмысының қызметінің мәні, оның қоғамдағы адамдардың саяси экономикалық өміріндегі орны. Мәдени тынығу жұмысы мен қызметінің, демалу мен ойын – сауық түсініктері. Мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйесі және оның құрылымдық компоненттері. Педагогикалық жүйе түсінігі. Мәдени тынығу қызметінің мәнінің сипаттамасы, педагогикалық жүйесінің сан түрлілігі ретінде.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Мәдени ағарту жұмысының теориялық әдістемесі» пәнін оқу барысында мәдени тынығу қызметінің педагогикалық жүйесі және оның құрылымдық компоненттері, Мәдени ағарту жұмысының теориясы және әлеуметтік институттар, мәдени тынығу қызметінің потенциалы және оның педагогикалық ұйымдастырылуы және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Модульдің атауы

Халықты еңбекпен қамту және оны реттеу
Қысқартылған атауы

ХЕҚжОР
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестрі

6
Модульге жауапты:

Ысқақов Қ.Қ.
Доцент:

Аға оқытушы
Тілі:

Қазақ
Оқу жоспарымен байланысы

Кәсіби пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу формасы/апталық сағат саны

Лекция-30, семинар-15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы-135сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Социология», «Әлеуметтік психология»
Ұсынылатын шарттар:

Бұл пәнді табысты игеруді қамтамасыз ететін маңызды шарт келесі пәндерді алдын ала оқу болып табылады: Экономикалық теория негіздері, Әлеуметтану, Әлеуметтік психология, Әлеуметтік жұмыс теориясы мен практикасы.
Пәнді оқытудың күтілген нәтижелері

"Халықты еңбекпен қамту және оны реттеу" пәнiнiң негiзгi мiндеттерi: студенттерге халықты еңбекпен қамтудың әлеуметтік феномен ретіндегі мәнін, халықты еңбекпен қамтудың әлеуметтік-экономикалық механизмдерін, жұмыссыздықтың экономикалық, әлеуметтік-психологиялық себептерін түсіндіру .
Мазмұны:

"Халықты еңбекпен қамту және оны реттеу" пәнiнiң мақсаты - студенттердi әлеуметтік-экономикалық феномен мәнімен таныстыру, жұмыспен қамтудың басты концепцияларын, дамыған елдердегі жұмыспен қамту саясатын реттеу тәжрибесін, нарықтық қатынасқа көшкен елдердің, Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту саясаты ерекшеліктерін жүзеге асыру, жұмыспен қамтуды реттеу мен еңбек қатынастары, олпрды республика заңдары және нормативті кесімдерімен таныстыру студенттердi әлеуметтік-экономикалық феномен мәнімен таныстыру, жұмыспен қамтудың басты концепцияларын, дамыған елдердегі жұмыспен қамту саясатын реттеу тәжрибесін, нарықтық қатынасқа көшкен елдердің, Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту саясаты ерекшеліктерін жүзеге асыру, жұмыспен қамтуды реттеу мен еңбек қатынастары, оларды республика заңдары және нормативті кесімдерімен таныстыру. «Халықты еңбекпен қамту және оны реттеу» жаңаша басқару бағытын ойластыруды қалыптастыруға және кәсіпорындар (фирмалар) еңбек ресурстарын басқару туралы жаңаша білім негіздері.
Оқытудың нәтижелері:

Студенттер бұл пәнді оқу арқылы нарық жағдайында шет елдегі еңбек ресурстарын басқару тәжірибесін зерделей отырып кәсіпорындар мен фирмалардың еңбек ресурстарын басқару туралы білімін толықтырады. Сонымен қатар, еңбек ресурстары туралы теориялык зерттеудің нәтижесін нақтылы халықты жүмыспен қамту проблемаларын шешуге қолданады./емтиханПәннің аталуы

«Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс»Қысқартылған атауы

ОжБӘЖОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

6Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур АбрахмановнаДоцент /оқытушы:

доцентЖұмыс тілі

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -30, ОСӨЖ-60, СӨЖ-60Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

4Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Студенттермен жұмыс жүргізудің негізгі түрлері мен әдістері: түп негіздерімен, арнайы әдебиетпен жұмыс жасау, ситуациялық – рөлдік, іскерлік ойындар, іс – шаралардың әдістемелік үлгілерін жазу және өткізу, педагогикалық есептерді шешу, диагностикалық жұмыс жүргізу жоспары, т.б.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Қоғамның әлеуметтік - мәдени дамуы мен жас ұрпақты әлеуметтендірудің маңызды факторы ретінде отбасы институтының мәнін ашу болып табылады.

Нәтижесінде:-студенттердің отбасы, оның ерекшеліктері, функциялары, тәрбиелік механизмдері мен психологиялық климаты туралы білімін тереңдету; отбасы мен некенің туу тарихын ашу; болашақ әлеуметтік қызметкерлердің педагогикалық мәдениетін, отбасындағы келіспеушіліктерді талдау және шеше білу қабілітін қалыптастыру; отбасындағы педагогикалық процестің мәні туралы түсінікті қалыптастыру;болашақ әлеуметтік қызметкерлердің студенттермен отбасын қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізу қабілетін жетілдіру.Мазмұны

Дәрістер:. Адам қоғамы тарихындағы отбасы мен некенің ретроспективасын қарастыру. Шетел ғалымдарының отбасы және неке эволюциясы туралы зерттеулерін негіздеу (Дж.Бахофен, Дж.Мак–Леннан, С.Мин, Л.Морган).Ф. Энгельстің «Отбасының қалыптасуы, жеке меншік және мемлекет». Әлеуметтік қызметкер отбасымен іс-әрекеттің негізгі түрі ретінде.Отбасымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс іс-әрекеті объектісінің ерекше түрі ретінде. Отбасымен және балалармен әлеуметтік жұмыс жүргізудегі мазмұны және мәні. Отбасымен және балалармен әлеуметтік жұмыс жүргізу тарихының шығу тегі. Отбасымен әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибедегі әдістемелер мен әдістік аспектілері. Әйелдер мен балаларды мемлекеттік қорғаудың ролін ашудағы Әл – Фарабидің ғылыми ізденістері. «Жеті жарғы заңы» «Қауіп–қатері бар тобындағы» отбасылардың әлеуметтік проблемаларының ерекшеліктері. Әскери қызметтегілер мен олардың отбасындағы әлеуметтік мәселелердің өзгешелігі. Отбасымен жұмыс жүргізетін әлеуметтік қызметкердің кәсіби және рухани адамгершілік қасиеттері. Отбасымен жұмыс жүргізетін әлеуметтік қызметкердің кәсіби бейнесі. Отбасы мен балаларға әлеуметтік– педагогикалық көмек беру орталығы-әлеуметтік тәрбие институты. Орталықтардың іс - әрекеттердің құрылымы, мақсаты мен міндеттері, негізгі принциптері мен жұмыс бағыттары. Отбасымен жұмыс жүргізу кезеңдері. Отбасылық қатынастардың мәселелері (отбасылық келіспеушіліктер және ажырасу). Студент жастарды отбасылық өмірге дайындау. Отбасының әлеуметтік мәнін, әрекетін түсіну. Некелік–отбасылық адекваттық ойлардың қалыптасуы. «Отбасы құруға дайындық» ұғымының анықтамасы.

Практикалық сабақтар Отбасының түрлері және құрылымы (туысқандық, жұбайлар арасындағы басқарушылығының анықталуы, балалар саны бойынша, тұрмыстық міндеттердің сипатына қарай бөлінуі, бос уақытты өткізудің сипаты). Отбасымен жүргізлетін әлеуметтік жұмыстардың басқа ғылымдармен байланысы. Кеңес үкіметі кезіндегі отбасы тәрбиесінің қалыптасу теориясының ерекшеліктері. Ата-аналардың педагогигалық мәдениетін қалыптастыру-дағы әлеуметтік педагог іс-әрекетінің рөлі. Ағылшын мәдениеттанушысы Дж. Девистің нуклеарлық отбасына әдеттегі отбасынан мемелекеттің көңіл бөлуінің ауысуы. М. Сапис пен К. Уэллстің отбасы мәселелерін оқудың жеке түсіндірме әдістемесі. Тұрғындардың әлеметтік қорғаудағы мемлекеттің рөлі. Отбасылар мен балалардың жағдайын жақсарту жұмысындағы кеңестік басқару орындарының революциядан кейінгі және соғыстан кейінгі іс - әрекеттері. Отбасының құрылымы. Отбасы мен балалардың жағдайын жақсарту мақсатындағы мемлекеттік отбасы саясатының негізгі бағыттары. Жас отбасылардың репродуктивті мінез – құлықтары. Әлеуметтік қызметкерлердің іс - әрекетінің нормативтік – құқықтық базасы. Конституция және кодекстер, заңдар, Қазақстан Республикасы Президентінің бұйрықтары; Өз аумағындағы заңдарды іске асыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының құжаттары; Некеге отырудағы санының кемуі, қоныс аударулар, ана болудағы құқықпен қамтамасыз етуді толықтыру, баласыздық. Қазіргі таңдағы отбасы мәселелері, отбасы жағдайындағы төмендеуінің себептерін анықтау. Қазіргі кездегі отбасындағы келіспеушіліктердің себептерін анықтау. Жас отбасымен жұмыс істеудің әдістері мен мазмұны: Диагностикалық жұмыс: «диагноз» қою. Өз міндеттерін дұрыс рындамайтын отбасыларын анықтау. Студенттік жастардың отбасын құруға дайындылығының ғылыми негіздері.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік мәселелерді қоя білу; жобаларды жоспарлай білу/ емтиханПәннің аталуы

Этникааралық топтармен әлеуметтік жұмыс
Қысқартылған аталуы:

ЭТӘЖ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

6
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 15 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 30сағат, СӨЖ – 30сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 90 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

2
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, Әлеуметтік этнография және демография
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Этникалық топтармен әлеуметтік жұмыс курсын оқып уйретуде туденттердi әлеуметтік этникалық топтармен жұмыс қызметiн ұйымдастыруға арнайы бiлiммен, дағдылармен орындарында қазiргi мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру әрбiр студентке әлеуметтік қызметiнiң маңызды әлеуметтiк құбылыс ретiндегi ролi мен орнын сезiнуiне көмектесу, оны тәжiрибелi машықтанудың өзiндiк жұмыстарына үйрену, сондай-ақ маңызды қайнар көздердi, құжаттарды және басылымдарды өздiгiнен меңгеруге баулу.
Мазмұны:

Дәрістер: Этникалық қарым – қатынастың тұрақдандырудың теориялық – методологиялық негіздері. Этникалық қарым – қатынас ұғымы, мәні, мазмұны. Қазақстан Республикасындағы этникалық қарым – қатынастар. Этникалық қарым – қатынасты тұрақдандырудың қайнар көздері. Әлеуметтік этникалық топтар арасындағы өзара қарым – қатынастың шиеленісу себептері. Әлеуметтік этникалық топтар арасындағы ерекшеліктер. Әлеуметтік этникалық топтар арасындағы отбасы және бала тәрбиелеу мәселелері. Әлеуметтік этникалық топтар арасындағы неке мәселесі. Қоғамдағы этникалық қарым – қатынасты тұрақдандырудағы әлеуметтік қызметкерлер жұмысының мазмұны.

Практикалық сабақ. Ұлттық сана-сезім. Ұлтаралық қайшылықтардың себебін зерттеу. Этникалық ортадағы әлеуметтік жұмыстардың ерекшелігі. Әлеуметтік этникалық топтардың салт – дәстүрлері, әдет – ғұрыптары. Ұлттық мәдениет және тілге болған құрмет. Ата – ананың бала тәрбиесіндегі рөлі.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Этникалық топтармен әлеуметтік жұмыс» пәнін оқу барысында этникалық қарым – қатынастың тұрақдандырудың теориялық – методологиялық негіздері, этникалық қарым – қатынас ұғымы, мәні, мазмұны, Қазақстан Республикасындағы этникалық қарым – қатынастар және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс
Қысқартылған аталуы:

ЖАӘЖ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

6
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 15 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 30сағат, СӨЖ – 30 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 90 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

2
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік этнография және демография
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Жалғазбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс курсын оқып уйретуде студенттердi әлеуметтік жұмыс қызметiн ұйымдастыруға арнайы бiлiммен, дағдылармен орындарында қазiргi мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру әрбiр студентке әлеуметтік қызметiнiң маңызды әлеуметтiк құбылыс ретiндегi ролi мен орнын сезiнуiне көмектесу, оны тәжiрибелi машықтанудың өзiндiк жұмыстарына үйрену, сондай-ақ маңызды қайнар көздердi, құжаттарды және басылымдарды өздiгiнен меңгеруге баулу.
Мазмұны:

Дәрістер: Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәніне кіріспе. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәнінің теориялық – методологиялық негіздері. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәнінің ұғымы, мәні, мазмұны. ҚР-сындағы жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік қызметкердің жұмыс істеунің мәні мен мазмұны.

Практикалық сабақ. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәнінің түсініктемесі. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс жүргізу. ҚР-сындағы жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмысының маңызы. ҚР – сындағы жалғызбасты адамдарға берілетін әлеуметтік жәрдемақылар.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс» пәнін оқу барысында жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәнінің ұғымы, мәні, мазмұны, ҚР-сындағы жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыстың мәні мен мазмұны және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Оралмандармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс
Қысқартылған аталуы:

ЕНҰ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

6
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 15 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ 30-сағат, СӨЖ – 30 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 90 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

2
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, зейнетақымен қамтамасыз ету
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттер «Еңбек нарықын ұйымдастыру» пәнiнiң оқу барысында пәннің мақсаты мән міндеттерін қалыптастыра білуі қажет және әлеуметтік жұмыс қызметің міндеттерінің айырмасын таба білуі тиіс. Студенттердi Еңбек нарықын ұйымдастыру қызметiн ұйымдастыруға арнайы бiлiммен, дағдылармен орындарында қазiргi мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру әрбiр студентке әлеуметтік қызметiнiң маңызды әлеуметтiк құбылыс ретiндегi ролi мен орнын сезiнуiне көмектесу, оны тәжiрибелi машықтанудың өзiндiк жұмыстарына үйрену, сондай-ақ маңызды қайнар көздердi, құжаттарды және басылымдарды өздiгiнен меңгеруге баулу.
Мазмұны:

Дәрістер: Еңбек нарықын ұйымдастыру пәні, зерттеу объектісі, ұғымдары, маңызы. Еңбек нарықын ұйымдастыру - ғылым ретінде қалыптасып дамуы, оның мақсаты мен міндеттері, даму кезеңдері. Еңбек нарықын ұйымдастырудың негізгі классификациясы. ҚР-сындағы еңбек нарықын ұйымдастыру мәселелері. Халықты еңбекпен қамсыздандыру. Жастарды жұмыспен қамсыздандыру мәселелері.

Практикалық сабақ. Еңбек нарықын ұйымдастыру пәнінің түсініктемесі. ҚР еңбек нарықын ұйымдастырудағы негізгі мәселелер. Еңбек нарықын ұйымдастырудың негізгі классификациясы. Халықты еңбекпен қамсыздандыру. Жастарды жұмыспен қамсыздандыру мәселелері.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Еңбек нарықын ұйымдастыру» пәнін оқу барысында еңбек нарықын ұйымдастырудың ғылым ретінде қалыптасып дамуы, оның мақсаты мен міндеттері, даму кезеңдері, ҚР жұмыссыздықты азайту мәселелері және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет