Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет5/5
Дата05.11.2016
өлшемі2,55 Mb.
1   2   3   4   5


4 Курс

7 семестр

Пәннің аталуы

Әлеуметтік болжау мен жобалау

Қысқартылған аталуы:

ӘБмЖ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, міндетті компонент

Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 15 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 30сағат, СӨЖ – 30 сағат

Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері:

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, Зейнетақымен қамтамасыз ету

Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Пәннің мақсаты - әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әртүрлі түрдегі және типтегі жобалау мен болжаудың, әлеуметтік процестерді болжау мен жобалаудың ғылыми негіздерін оқып – білу болып табылады. Пәннің міндеттері: әлеуметтік жоспарлау мен болжаудың теориясы аймағындағы білімдерді, әлеуметтік жоспарлау мен жобалаудың тәжірибесін және әлеуметтік жоспарлау мен болжау технологиясын өңдеу; әлеуметтік жұмыста болжау мен жоспарлаудың теориялық принциптерін іске асыра білу іскерлігін қалыптастыруға ықпал ету; әлеуметтік жұмыс мамандарында жоспарлау мәдениетін қалыптастыру.

Мазмұны:

Дәрістер: «Әлеуметтік жұмыстағы болжау мен жобалау» пәніне кіріспе. Әлеуметтік процестерді болжаудың методологиялық аспектілері. Әлеуметтік алдын ала болжау және жобалау. Болжау әдістері. Болжаудың мазмұны, түрлері, технологиясы. Әлеуметтік болжау және модельдеу. Болжаудың нәтижелері мен оларға қойылатын талаптар. Әлеуметтік жобалаудың теориясы мен тәжірибесі.Әлеуметтік жобалау, оның табиғаты мен мәні. Әлеуметтік жобалау мен әлеуметтік жаңашылдық. Әлеуметтік жобалаудың формалары. Әлеуметтік жобалаудың кезеңдері, әдістері, технологиялары. Әлеуметтік жобалар, олардың сипаттамасы. Әлеуметтік жобалаудың бағыттары. Басқару жүйесіндегі әлеуметтік жобалау.

Практикалық сабақ. Әлеуметтік жұмыстағы болжау мен жобалау пәнінің міндеттері мен оқу сабағы. Болжауды туындау. Әлеуметтік дамудың субъективті факторының басымдылық ролі. Әлеуметтік процестердің объективті сипаты болжау концепциясының басты методологиялық принципы. Алдын – ала болжау шындықтың бейнесін басын оқу формасы ретінде. Әлеуметтік алдын ала болжаудың мәні. Болжау әдістерінің топтамасы. Жалпы ғылыми және жеке ғылыми әдістер. Экспрополция әдісі. Әлеуметтік – экономикалық, әлеуметтік – саяси, Әлеуметтік – мәдени болжаулар. Ізденістік болжау. Әлеуметтік болжаудың әдісі ретіндегі модельдеу. Модельдердің функциялары, түрлері және мәні. Болжанатын оқиғалардың саласын анықтау. Болжаулардың нәтижелерін көрсету формалары.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік қызметкерлердің негізгі бағыттары азаматтарға нақты мүмкіндіктерді орынды пайдалану, өз бетінше айқынды шешімге келе алмайтын, сырттан біреудің көмегін қажетсінетін еңбек ету кезінде түрлі себептерге байланысты өзін-өзі қамсыздандыра алмайтындарға жағдай жасау. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.

Пәннің аталуы

Шиеленістану

Қысқартылған аталуы:

Шт.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағат

Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері:

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс

Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Шиеленістану курсын оқып уйретудің қорытындысы бойынша жоғары оқү орнын түлегі қажет: саяси ғылымыңың пәні мен әдісі түралы білім алу; саяси ойдың негізгі бағытына коніл болу; өзіндік қорытынды жасау; жазба жұмыстарды жазуға; рецензия жазуға; баяндамалар жасауға баулу; күнделікті омірде және озінің кәсібі іскерлігінде саяси мәдениеттің жаналықтарын иелену арқылы саяси білімді де менгеру қажет. Қазіргі кезде саяси-әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-әлеуметтік жағдайлар мамандар алдына, әлеуметтану ақыл-ой,қозқарас данышпандылықты игеруді талап етеді.

Мазмұны:

Дәрістер: Шиеленістердің пайда болуының теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары. Шиеленістанудің басқа ілімдермен аракатынасы. Шиеленістану әдістері. Шиеленістердің пәні, ұғымы, маңызы. Шиеленістер пәні және ұғымы. Шиеленістердің пайда болу шарттары. Шиеленістердің жіктемесі және себептері. Шиеленістердің жіктемесі. Шиеленістер себебі. Шиеленістік жағдай түрі. Шиеленістер серпіні. Шиеленістің негізгі кезеңдері. Шиеленістің негізгі фазалары. Шиеленіс формуласы. Конфликтогендер туралы ұғым жене түрлері. Шиеленістер формуласы. Шиеленіс және трансактті сараптама.

Практикалық сабақ: Қайшылықтардың пайда болу себептері. Қайшылықтардың пайда болу себептері. Қайшылықтың функционалды және дисфункционалды салдары. Басқарудағы қайшылықтар. Басқарудағы қайшылықтыр. Қайшылықтың түрлері. Қайшылық жағдайларын басқару. Қайшылық жағдайларын басқарудағы құрылымдық әдіс. Жеке адамдар стилі арқылы басқару әдістері. Ұйымдардағы өзгерістерді сәтті өткізудің шаралары. .Лэрри Грейнердің әдістері. Өзгерістерді жүзеге асыруда қызметкерлардің қатысуын пайдалану. Күйзеліс табиғаты. Стресс – жиі кездесетін құбылыс.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Шиеленістану» пәнін оқу барысында шиеленістердің пайда болуының теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, шиеленістанудің басқа ілімдермен аракатынасы, шиеленістану әдістері, шиеленістердің пәні, ұғымы, маңызы, шиеленістер пәні және ұғымы, шиеленістердің пайда болу шарттары, шиеленістердің жіктемесі және себептері және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі. /емтихан

Пәннің аталуы

Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті
Қысқартылған аталуы:

ІҚҚМ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

7
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті курсын оқып уйретудің қорытындысы бойынша жоғары оқү орнын түлегі қажет: саяси ғылымыңың пәні мен әдісі түралы білім алу; саяси ойдың негізгі бағытына коніл болу; өзіндік қорытынды жасау; жазба жұмыстарды жазуға; рецензия жазуға; баяндамалар жасауға баулу; күнделікті омірде және озінің кәсібі іскерлігінде саяси мәдениеттің жаналықтарын иелену арқылы саяси білімді де менгеру қажет. Қазіргі кезде саяси-әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-әлеуметтік жағдайлар мамандар алдына, әлеуметтану ақыл-ой,қозқарас данышпандылықты игеруді талап етеді.
Мазмұны:

Дәрістер: Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті пәнінің теориялық негіздері. Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті пәнінің басқа ілімдермен арақатынасы. Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті пәнінің түсініктемесі. Іскерлік қарым – қатынас мәдениетінің әдістері. Іскерлік қарым – қатынас мәдениетінің пәні, ұғымы, маңызы.

Практикалық сабақ:Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті пәніне кіріспе. Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, іскерлік қарым – қатынас мәдениетінің басқа ілімдермен аракатынасы, іскерлік қарым – қатынас мәдениеті әдістері, пәні, ұғымы, маңызы және т.б. туралы білімдері
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті» пәнін оқу барысында іскерлік қарым – қатынас мәдениеті теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, іскерлік қарым – қатынас мәдениетінің басқа ілімдермен аракатынасы, іскерлік қарым – қатынас мәдениеті әдістері, пәні, ұғымы, маңызы және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Іскерлік әдеп

Қысқартылған аталуы:

ІӘ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағат

Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері:

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс

Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Іскерлік әдеп курсын оқып уйретудің қорытындысы бойынша жоғары оқү орнын түлегі қажет: саяси ғылымыңың пәні мен әдісі түралы білім алу; саяси ойдың негізгі бағытына коңіл болу; өзіндік қорытынды жасау; жазба жұмыстарды жазуға; рецензия жазуға; баяндамалар жасауға баулу; күнделікті омірде және озінің кәсібі іскерлігінде саяси мәдениеттің жаналықтарын иелену арқылы саяси білімді де менгеру қажет. Қазіргі кезде саяси-әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-әлеуметтік жағдайлар мамандар алдына, әлеуметтану ақыл-ой,қозқарас данышпандылықты игеруді талап етеді.

Мазмұны:

Дәрістер: Іскерлік әдеп пәнінің теориялық негіздері. Іскерлік әдеп пәнінің басқа ілімдермен арақатынасы. Іскерлік әдеп пәнінің түсініктемесі. Іскерлік әдептің әдістері. Іскерлік әдеп пәні, ұғымы, маңызы.

Практикалық сабақ: Іскерлік әдеп пәніне кіріспе. Іскерлік әдеп пәнінің теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, іскерлік әдеп пәнінің басқа ілімдермен арақатынасы, іскерлік әдеп әдістері, пәні, ұғымы, маңызы және т.б. туралы білімдері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Іскерлік әдеп» пәнін оқу барысында іскерлік қарым – қатынас мәдениеті теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, іскерлік әдептің басқа ілімдермен аракатынасы, іскерлік әдептің әдістері, пәні, ұғымы, маңызы және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Әлеуметтік адаптация және реабилитацияҚысқартылған атауы

ӘАжРОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

7Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Азаматтану», «Әлеуметтану», «Құқық негіздері» т.б.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік интуицияның дамыуы; әлеуметтік мәселелерін шешуде адаптация және реабилитациялық жұмыстың әдістерін қолдану; «Mүгедектерді әлеуметтік қолдау және олармен жүргізілетін реабилитациялық жұмыс» туралы заңдарын практикалық түрде әлеуметтік мәселелерін шешуде қолдану; эмпатиялық қасиеттердің дамыуы.

Нәтижесінде:- адаптация және реабилитациялық жұмыстың әдістерді қолдана отырып, мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: “Әлеуметтік адаптация және реабилитация” пәнінің мақсат-міндеттері. «Адаптация» ұғымы, әлеуметтік адаптацияның түрлері мен мазмұны. Жастардың кәсіби адаптациясы, оның кезеңдері. Жетім балаларды қоршаған ортаға бейімдеу мәселелері. Мектептерде жүргізілетін адаптациялық жұмыстың ерекшелігі. Мүгедектерді қоршаған ортаға бейімдеу жұмыстарының мазмұны. Егде жастағы адамдармен жүргізілетін адаптациялық жұмыс. «Реабилитация» ұғымы. Реабилитациялық жұмыстың мақсаты және түрлнрі. Мүгедектермен жүргізілетін реабилитациялық жұмыстың ерекшелігі.

Практикалық сабақтар: “Әлеуметтік адаптация және реабилитация” пәнінің әлеуметтік қызметкерлерді даярлаудағы маңызы мен орны. Адаптациялық жұмыстың мақсаты және оның түрлері. Дезадаптация.Оның мәні. Кәсіби адаптацияның теориялық негізі және кезеңдері. Жетім балаламен жүргізілетін адаптациялық жұмыс және оның шетелдік озық тәжірибесі. Мектеп оқушыларын оқу үрдісіне және қоршаған ортаға бейімдеу мәселелері. Мүгедектерге кәсіби білім беру және жұмыспен қамту мәселелері. Егде адамдармен жүргізілетін адаптациялық жұмыс. Реабилитациялық жұмыстың нысандары және оның міндеттері. Реабилитациялық жұмыстың түрлерінің мазмұны. Мүмкіндігі шектеулі адамдармен реабилитациялық жұмыс жүргізу.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Қоғамның әртүрлі категорияларымен жүргізілетін адаптациялы және реабилитациялық жұмысты дұрыс таңдай білу; адаптациялық және реабилитациялық жұмыстың әдіс-тәсілдерін қолдана қоя білу/ емтиханПәннің аталуы

Ауыл тұрғындары арасындағы әлеуметтік жұмысҚысқартылған атауы

АТАӘЖОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

7Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «География», «Қазақстан тарихы», «Дүние жүзі тарихы», «Саясаттану»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Ауыл тұрғындарының әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін, олармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың білік- дағдыларын меңгеру; ауылдың әлеуметтік проблемаларын талдау; проблемаларды шешудің инновациялық технологияларды қолдану тәжірибелерін қалыптастыру; шетелдік ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмыс тәжірибелерін елімізде қолдана білу.

Нәтижесінде:- әлеуметтік әдістерді қолдана отырып, аулдың және ауыл тұрғындарының мәселелерні шешу дағдыларын қалыптастыру;

Мазмұны

Дәрістер: Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмысты жүргізудің маңызы мен мәні. Ауыл тұрғындарымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі. Кеңес дәуірі кезеңіндегі ауылдағы әлеуметтік жұмыстың дамуы. Төңкерістен кейінгі кезеңдегі аграрлық саясат сипаттамасы. 30-80 жылдардағы ауыл тұрғындарымен жүргізілген әлеуметтік жұмыс формалары мен мемлекеттік әлеуметтік қамтамасыздандыру.Қазіргі жағдайда ауылдарда жүргізіліп жатқан әлеуметтік жұмыстың даму ерекшелігі.XX ғасыр аяғы мен XXI ғасыр басындағы ауыл тұрғындарын әлеуметтік қолдау формаларының дамуы. Ауыл тұрғындарымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың түрлері, әдістері.Ауылда жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың инновациялық технологиясы.Шетелде ауылдық жерде жүргізілетін әлеуметтік жұмыс тәжірибелері.

Практикалық сабақтар: Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмыстың қажеттілігі мен маңызы. ЖЭС жағдайындағы мұқтаж ауыл тұрғындарын әлеуметтік қолдау ерекшеліктері. 30-80 жылдарда ауылдарда жүргізілген әлеуметтік саясат. Реформа жылдарындағы ауылдардағы әлеуметтік саладағы өзгерістер(1980-2000). «Ауыл жылы». Оның әлеуметтік мәні мен маңызы. М.Гурьяновтың ауылдық жерде әлеуметтік жұмысты дамытудың жаңа парадигмасы. Финляндия, Австрия,Германиядағы ауыл тұрғындарын әлеуметтік қолдаудың озық тәжірибелеріОқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік проблемаларын талдап шеше білу, олармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың жаңа озық әдістері мен формаларын қолдана білу./емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік диагностикаҚысқартылған атауы

ӘДОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

7Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Азаматтану», «Әлеуметтану», «Адам және қоғам», «Психология»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік диагноздың теориялық негіздерін меңгеру; әлеуметтік диагноз қоюдың білік-дағдыларын меңгеру; байқампаздық, талдай білу, қорытынды жасай білу;әлеуметтік диагностиканың тәсілдерін- әңгімелесу, сұрақ-жауап, сауалнамат.б. меңгеру

Нәтижесінде:- әлеуметтік диагностикалық әдістерді қолдана отырып, әлеуметтік мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру; - бастапқы дағды негізінде әлеуметтік сұрақтарды қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік диагностика ұғымы. Әлеуметтік диагноз қоюдың ерекшеліктері. Әлеуметтік диагноздың қажеттілігі. Әлеуметтік диагностиканың түрлері. Әлеуметтік диагностиканың теориялық концепциялары. Әлеуметтік диагноздың әдістері мен формалары. Әлеуметтік диагноз қоюдың кезеңдері мен құрылымы.Бақылау, құжаттарды талдау, анализ, синтез, қорытынды т.б.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік диагностика пәнінің әлеуметтік қызметкерлерді даярлаудағы маңызы мен қажеттілігі.Әлеуметтік диагностиканың жіктемесі. Мэри Ричмондтың «Әлеуметтік диагноз» еңбегінің мәні. И.Г.Зайнышеваның әлеуметтік диагноз әдістері. Бақылау, құжаттарды талдау, анализ, синтез, қорытынды т.б.
Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік диагноз қоя білу; Әлеуметтік диагноздың әдістерін қолдана білу/емтиханПәннің аталуы

Тәрбие әлеуметтануыҚысқартылған аталуы:

ТӘОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

7Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, зейнетақымен қамтамасыз етуБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен әлеуметтік тәрбие қызметін ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай – ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу.Мазмұны:

Дәрістер: Тәрбие әлеуметтануы. Тұлғаның әлеуметтік мінез – құлқысы және оны қалыптастыру себептері. Тәрбие социологиясы: пәні және құрылымы. Тәрбие социологиясы пәнінің міндеттері және қызметі. Қоғам және тұлға. Қоғам және тұлғаның тәрбие жүйесіндегі өзара әрекет ету деңгейлері. Тәрбие социологиясы аясындағы қоғамның жағдайы. Тәрбие социологиясы аясындағы әлеуметтік реттегіштер. Тәрбие социологиясындағы құндылықтар туралы ілім. Әлеуметтік орта және тәрбие мәселесі. Әлеуметтік орта және тұлға. Әлеуметтік ортадағы тұлғаның ролі. Әлеуметтендіру түсініктемесінің мәні және қызметі. Әлеуметтендіру – жеке тұлғаның әлеуметтік ортаға бейімделу жүйесі. Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі.

Практикалық сабақ. Әлеуметтік тәрбиенын негізгі үрдісі. Әлеуметтендірудің негізгі макрофакторлар (ел,когам, мемлекет). Әлеуметтік педагогикалык виктимология . Әлеуметтендірудің түсініктемесі. Әлеуметтендірудің негізгі мезофакторлары(этнос, тип поселения, СМИ). Әлеуметтендірудің агенттері. Әлеуметтендірудің құралдары Әлеуметтік педагогикалык виктимология. Өз Өзін тәрбилеу және әлеуметтендіру. Әлеуметтік педагогтын профессионалдык мәдениеттті. Әлеуметтік тәрбиенын негізгі үрдісі. Жалпы акпарат кұралдары және адамнын әлеуметтендіру. Әлеуметтік педагогтын профессионалдык мәдениет. Әлеуметтендіру негізгі факторлары. Отбасы және баланың әлеуметтендіру проблемасы. Адам әлеуметтендірудін обьектісі. Мегафакторлардын әлеуметтендіру мәселелері /космос.әлем,/.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік қызмет жүйесі көп салалы, көп аспектілігімен ерекшеленеді. Пәнді оқудың қажеттілігі мен өзектілігі. Оның демократиялық тенденциялардың дамуы, адамгершілігі мол және салауатты үрпақ тәрбиелеуге мүдделі болатын қазіргі қоғам қажеттілігінен көрінеді. «Тәрбие әлеуметтануы» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Әлеуметтік қызмет жүйесі көп саналы, көп аспектілермен ерекшеленеді. Бұл әрекеттің нәтижелілігі маманның шеберлігіне, оның этикалық нормаларды, принциптерді сақтаумен белгілі кәсіби және іскерлік қабілеттерін дамытумен байланысты. Адамдарға көмек көрсете отырып, әлеуметтік қызметкерлерде жоғары адамгершілік мәдениетімен қатар, әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық нормаларын сақтауға тиісті. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесіҚысқартылған аталуы:

ӘІЖӘОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

7Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, зейнетақымен қамтамасыз етуБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемелік қызметін ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай – ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу.Мазмұны:

Дәрістер: Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі пәніне кіріспе. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі пәнінің мазмұны, мақсаты мен міндеттері. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі пәнінің ғылыми – теориялық негіздері. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі пәнінің негізгі ұғымдары мен қызметі. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың негізгі әдістері. Ғылыми – ізденушілік жұмыстың түрлері. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың өзіне тән ерекшеліктері және айырмашылықтары.

Практикалық сабақ. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі пәні туралы түсінік. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі пәнінің қызметі. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістері. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі пәнінің ғылыми – теориялық негіздері. Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі пәнінің негізгі ұғымдары мен қызметі.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік қызмет жүйесі көп салалы, көп аспектілігімен ерекшеленеді. Оның демократиялық тенденциялардың дамуы, адамгершілігі мол және салауатты үрпақ тәрбиелеуге мүдделі болатын қазіргі қоғам қажеттілігінен көрінеді. «Әлеуметтік ізденушілік жұмыстың әдістемесі» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.Пәннің аталуы

Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмысҚысқартылған аталуы:

ББМӘЖОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

7Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, зейнетақымен қамтамасыз етуБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай – ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу.Мазмұны:

Дәрістер: Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс пәніне кіріспе. Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс пәнінің мазмұны, мақсаты мен міндеттері. Білім беру мекемелері туралы түсінік. Мектептерде, жоғары оқу орындарындағы жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың маңызы. Қазіргі күнде ҚР-сындағы әлеуметтік қызметтің және әлеуметтік жұмыстың орны мен ролі. Әлеуметтік қызметкердің білім беру мекемелеріндегі қызметінің маңыздылығы. Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік қызметкердің атқаратын жұмыстары.

Практикалық сабақ. Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс пәнінің түсініктемесі. Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыстың мәні мен маңызы. Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс пәнінің заңдылықтары. Әлеуметтік қызметкердің мектеп оқушыларымен жүргізетін жұмысының маңыздылығы. Әлеуметтік қызметкердің нашар отбасының балаларымен атқаратын жұмысы.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

«Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмыс» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Әлеуметтік қызмет жүйесі көп саналы, көп аспектілермен ерекшеленеді. Бұл әрекеттің нәтижелілігі маманның шеберлігіне, оның этикалық нормаларды, принциптерді сақтаумен белгілі кәсіби және іскерлік қабілеттерін дамытумен байланысты. Адамдарға көмек көрсете отырып, әлеуметтік қызметкерлерде жоғары адамгершілік мәдениетімен қатар, әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық нормаларын сақтауға тиісті. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.Пәннің аталуы

Патронат және патронатты отбасымен әлеуметтік жұмысҚысқартылған атауы

ПжПОӘЖОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

7Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур Абрахмановна.Доцент /оқытушы:

ДоцентЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Азаматтану», «Әлеуметтану», «Құқық негіздері» т.б.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Патронат және патронатты отбасымен әлеуметтік жұмыс» пәні әлеуметтік жұмыс мамандарын жетімдіктің теориялық негіздерімен, жетімдіктің түрлері мен ерекшеліктерімен, олармен жүргізілетін жұмыстың мазмұнымен қаруландыруды мақсат етіп көздейді.Мазмұны

Дәрістер: «Патронат және патронатты отбасымен әлеуметтік жұмыс» пәнінің мақсат- міндеттері. «Патронат» ұғымы. Жетімдіктің ғылыми теориялық-әдіснамалық негіздері. «Жетімдік» ұғымы. Әлеуметтік жетімдіктің мәні мен себептері. Жетімдерді қоршаған ортаға бейімдеу мәселелері. ҚР-ның жетімдерді әлеуметтік қорғау және қолдау саясаты. Қамқоршылық және қорғаншылық мәселелері. Жетімдерді асырап алу, уақытша алу мәселелері. Жетімдерді отбасыға алу және тәрбиелеу жұмыстарының ерекшеліктері

Практикалық сабақтар: «Патронат және патронатты отбасымен әлеуметтік жұмыс» курсының әлеуметтік жұмыс мамандары үшін қажеттілігі мен маңызы.Жетімдердің әлеуметтік-психологиялық ерекшелігі мен сипаттамасы. Жетімдермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың әдіс-тәсілдері мен формалары. Жетімдерді отбасыға алу мәселелері. Қамқоршылық және қорғаншылық. Шетелдердегі патронат жұмыстарының озық тәжірибелері.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Оқу жұмысының нәтижесінде болашақ маман жетімдермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың әдістерін ; жетімдерді отбасыға алутәртібін; , тәрбиелеу жұмыстарының мазмұнын іс- тәжірибеде қолданады/ емтиханПәннің аталуы

Педагогикалық түзетуҚысқартылған атауы

ПТОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

7Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур Абрахмановна.Доцент /оқытушы:

ДоцентЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Психология», «Әлеуметтану», «Өзін-өзі тану», «Этика»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік жұмыс мамандары қоғамның әр түрлі категорияларының: ауытқушылығы бар балалар, жасөспірімдермен, психологиялық ауытқушығы бар тұлғалармен, әлеуметтік патологиясы бар адамдармен жұмыс атқаратындықтан олардың ауытқушылықтарын түзету жұмыстарының теориясы, әдіс-тәсілдері, формалары , технологиялары жайлы білік-дағдыларды меңгеруді мақсат етіп көздейді.Мазмұны

Дәрістер: «Педагогикалық түзету» курсының мақсат, міндеттері. Әлеуметтік-педагогикалық коррекцияның категориялары. Педагогикалық коррекция үрдісінің мәні мен мазмұны.Түзетудің қағидалары. Педагогикалық коррекцияның әдістері: жалпы, арнайы. Олардың сипаттамалары. Педагогикалық коррекцияның тиімділігінің алғышарты.Әлеуметтік ауытқушылығы бар тұлғалармен түзету жұмыстары. Психологиялық ауытқушылығы бар тұлғалармен түзету жұмыстары т.б.

Практикалық сабақтар: «Педагогикалық түзету» пәнінің әлеуметтік жұмыс мамандары үшін маңызы мен қажеттілігі. «Коррекция» түсінігі. Түзету жұмыстарының классификациясы. Түзету жұмыстарының әдістері мен тәсілдері. Психокатарсис әдісі. т.б. Ерік жігерді түзету тәсілдері .Әлеуметтік түзету мәні.Педагогикалық және психологиялық түзетудің бір-бірімен байланысы. т.б.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік- педагогикалық коррекцияның әдістері мен формаларын қолдана білу/емтиханПәннің аталуы

Педагогикалық психологияҚысқартылған атауы

ППОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

7Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур Абрахмановна.Доцент /оқытушы:

ДоцентЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Азаматтану», «Әлеуметтану», «Адам және қоғам», «Психология»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Педагогикалық психологияның теориялық негіздерін меңгеру; педагогикалық-психологиялық жұмыстың білік-дағдыларын меңгеру; байқампаздық, талдай білу, қорытынды жасай білу, педагогикалық-психологиялықәдіс-тәсілдерді. меңгеру

Нәтижесінде:- педагогикалық психологияның әдістерін қолдана отырып, оқушылардың, студенттердің әлеуметтік-психологиялық мәселелерін шешу дағдыларын қалыптастыру; - бастапқы дағды негізінде педагогикалық-психологиялық сұрақтарды қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Педагогикалық психология ұғымы. Пәннің мақсат міндеттері, негізгі ұғымдар. Педагогикалық психологияның қағидалары мен әдістері. Педагогикалық психологияның ерекшеліктері. Педагогикалық психологияның әлеуметтік қызметкерлерге қажеттілігі. Педагогикалық психологияның әдістерінің түрлері.Педагогикалық психологияның теориялық концепциялары. Педагогикалық психологиялық жұмыстың кезеңдері мен құрылымы.

Практикалық сабақтар: Педагогикалық психология пәнінің әлеуметтік қызметкерлерді даярлаудағы маңызы мен қажеттілігі.Педагогикалық психологиялық жұмыстың жіктемесі. Психикалық ауытқышылығы бар балалармен педагогикалық психологияның жұмыс әдістері мен формалары.
Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Педагогикалық- психологиялық талдама жасай білу; Педагогикалық психологияның әдістерін қолдана білу/емтиханПәннің аталуы

«Әлеуметтік геронтология»Қысқартылған атауы

ӘГОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

7Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур АбрахмановнаДоцент /оқытушы:

доцентЖұмыс тілі

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пәндер циклі, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15 , ОСӨЖ-15, СӨЖ-15Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

1Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: пәндi игеру үшiн жалпы орта бiлiм негiзiндегi Әдебиет, Әдептану, Азаматтану,Қазақстан тарихы пәндерiнен мазмұнынан хабардар болуы керекБілім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік қызмет жүйесі көп саналы, көп аспектілермен ерекшеленеді. Бұл әрекеттің нәтижелілігі маманның шеберлігіне, оның этикалық нормаларды, принциптерді сақтауымен белгілі кәсіби және іскерлік қабілеттерін дамытумен байланысты. Адамдарға көмек көрсете отырып, әлеуметтік қызметкерде жоғары адамгершілік мәдениетімен қатар, әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық нормаларын сақтауға тиісті.

Нәтижесінде:-Болашақ-әлеуметтік қызметкерлерде әлеуметтік- геронтология саласында білім жүйесін және-әлеуметтік геронтологиялық бағыттағы іс-әрекетті тиімді қолдану іскерлігін қалыптастыру. Қарт адамдардың әлеуметтік байланыстарын тиімді қамтамасыз етуге өзінің кәсіби қосылуының маңыздылығын болашақ әлеуметтік қызметкерлердің түсінуіне көмектесу;

Мазмұны

Дәрістер: Әлеу.геронтология: обьекті, тақырыбы, мақсаты, мәселелері мен бағыттары. Г-я. Басқа ғылыми салалармен байланысы. Г-я.Негізгі категориялары. Қарт адам проблем шешуі әлеумет қызметкер ролі мен алатын орны. Жас шамасы, оның көрсеткіштері. Қоғамдағы қарт адамның жағдайының тарихи аспекті. Биологиялық жас шамасын бағалаудың әдістері. Уақытынан бұрын қартаюдың проблемасы. Оның көрінісінің негізгі факторлары мен формалары. Ұзақ өмір сүру феномені. Ұзақ өмір сүру көрінісінің этномәдениеттік аспекті. Геронтологиялық ғылымдағы қартаюдың себептерін іздестіру проблемалары. өмір ұзақтығы – комплексті медициналық-әлеуметтік проблема. Қартаю процесінің жалпы заңдылықтары.

Кексе және қарт жастағы адамдардың денсаулық түсініг: денсаулықтың негізгі аспектері. Өмір салтының қартаюды тездету сипаты мен қартаюдың өтуіне тигізетін ықпалы. Кексе және қарт адамдардың белсенділік топтары. Психикалық қартаю түсінігі. Психикалық әлсіреу. Жайлы кәрілік. Жалғыздық феномені. Жалғыздық эконом. әлеуметтік аспектілері. Әлеуметтік кәрілік. Кексе және қарт адамдардың отбасылыық қарым қатынастары. Әлсіз және қарт адамдар үшін үй күтімінің ролі.. Қарт адамдардың психо-әлеуметтік денсаулығындағы отбасының маңызы. Кексе және қарт жастағы еңбекке жарамдылығының негізгі топтары. қартайғанда Жас шамалық реабелитакциялау мәні. Зейнетақы алдындағы Жас шамасында реабелитакциялау принциптері Зейнеткерлікке шыққаннан кейінгші кезеңде Еңбекті жалғастырудың мотивациялары. Жас шамасы бойынша зейнеткерлікке шыққан адамдардың еңбекке жарамдылығын пайдалану мүмкіндігі. Кексе және қарт адамдардың өмірдің зейнеттік кезеңіне бейімдеу процесіндегі әлеуметтік қызметкердің ролі. Кексе және қарт жастағы адамдарға әлеуметтік қызмет ету.Кексе және қарт жастағы адамдарға әлеуметтік қызмет көрсету формалары: сиационарлық, жартылай стационарлық, стационарлық емес. Кәрілік бойынша зейнетақылық қызмет көрсету. Зейнетақы жарналарын есептеу тетіктері. ҚР зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесінің даму перспективасы. Кексе және қарт жастағы адамдардың жүйелі әлеуметтік жұмыс жүргізудің маңызы. Геронтологиялы бағыттағы әлеуметтік жұмыстың принциптері. Қазіргі кексе және қарт адамдардың дифференциалдық сипаттамасы, мінез құлқының стериеотиптері Әлеуметтік геронтология қызметкерлердің кәсіпкерлігіне қоятын талаптары.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік мәселелерді қоя білу; жобаларды жоспарлай білу/ емтихан
Пәннің аталуы

Этникааралық топтармен әлеуметтік жұмыс
Қысқартылған аталуы:

ЭТӘЖ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

7
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, Әлеуметтік этнография және демография
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Этникалық топтармен әлеуметтік жұмыс курсын оқып уйретуде туденттердi әлеуметтік этникалық топтармен жұмыс қызметiн ұйымдастыруға арнайы бiлiммен, дағдылармен орындарында қазiргi мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру әрбiр студентке әлеуметтік қызметiнiң маңызды әлеуметтiк құбылыс ретiндегi ролi мен орнын сезiнуiне көмектесу, оны тәжiрибелi машықтанудың өзiндiк жұмыстарына үйрену, сондай-ақ маңызды қайнар көздердi, құжаттарды және басылымдарды өздiгiнен меңгеруге баулу.
Мазмұны:

Дәрістер: Этникалық қарым – қатынастың тұрақдандырудың теориялық – методологиялық негіздері. Этникалық қарым – қатынас ұғымы, мәні, мазмұны. Қазақстан Республикасындағы этникалық қарым – қатынастар. Этникалық қарым – қатынасты тұрақдандырудың қайнар көздері. Әлеуметтік этникалық топтар арасындағы өзара қарым – қатынастың шиеленісу себептері. Әлеуметтік этникалық топтар арасындағы ерекшеліктер. Әлеуметтік этникалық топтар арасындағы отбасы және бала тәрбиелеу мәселелері. Әлеуметтік этникалық топтар арасындағы неке мәселесі. Қоғамдағы этникалық қарым – қатынасты тұрақдандырудағы әлеуметтік қызметкерлер жұмысының мазмұны.

Практикалық сабақ: Ұлттық сана-сезім. Ұлтаралық қайшылықтардың себебін зерттеу. Этникалық ортадағы әлеуметтік жұмыстардың ерекшелігі. Әлеуметтік этникалық топтардың салт – дәстүрлері, әдет – ғұрыптары. Ұлттық мәдениет және тілге болған құрмет. Ата – ананың бала тәрбиесіндегі рөлі.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Этникалық топтармен әлеуметтік жұмыс» пәнін оқу барысында этникалық қарым – қатынастың тұрақдандырудың теориялық – методологиялық негіздері, этникалық қарым – қатынас ұғымы, мәні, мазмұны, Қазақстан Республикасындағы этникалық қарым – қатынастар және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс
Қысқартылған аталуы:

ЖАӘЖ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

7
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, Әлеуметтік этнография және демография
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Жалғазбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс курсын оқып уйретуде студенттердi әлеуметтік жұмыс қызметiн ұйымдастыруға арнайы бiлiммен, дағдылармен орындарында қазiргi мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру әрбiр студентке әлеуметтік қызметiнiң маңызды әлеуметтiк құбылыс ретiндегi ролi мен орнын сезiнуiне көмектесу, оны тәжiрибелi машықтанудың өзiндiк жұмыстарына үйрену, сондай-ақ маңызды қайнар көздердi, құжаттарды және басылымдарды өздiгiнен меңгеруге баулу.
Мазмұны:

Дәрістер: Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәніне кіріспе. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәнінің теориялық – методологиялық негіздері. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәнінің ұғымы, мәні, мазмұны. ҚР-сындағы жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік қызметкердің жұмыс істеунің мәні мен мазмұны.

Практикалық сабақ. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәнінің түсініктемесі. Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс жүргізу. ҚР-сындағы жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмысының маңызы. ҚР – сындағы жалғызбасты адамдарға берілетін әлеуметтік жәрдемақылар.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс» пәнін оқу барысында жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыс пәнінің ұғымы, мәні, мазмұны, ҚР-сындағы жалғызбасты адамдармен әлеуметтік жұмыстың мәні мен мазмұны және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Еңбек нарықын ұйымдастыру
Қысқартылған аталуы:

ЕНҰ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

7
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ 45-сағат, СӨЖ – 45 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Зейнетақымен қамтамасыз ету
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттер «Еңбек нарықын ұйымдастыру» пәнiнiң оқу барысында пәннің мақсаты мән міндеттерін қалыптастыра білуі қажет және әлеуметтік жұмыс қызметің міндеттерінің айырмасын таба білуі тиіс. Студенттердi Еңбек нарықын ұйымдастыру қызметiн ұйымдастыруға арнайы бiлiммен, дағдылармен орындарында қазiргi мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру әрбiр студентке әлеуметтік қызметiнiң маңызды әлеуметтiк құбылыс ретiндегi ролi мен орнын сезiнуiне көмектесу, оны тәжiрибелi машықтанудың өзiндiк жұмыстарына үйрену, сондай-ақ маңызды қайнар көздердi, құжаттарды және басылымдарды өздiгiнен меңгеруге баулу.
Мазмұны:

Дәрістер: Еңбек нарықын ұйымдастыру пәні, зерттеу объектісі, ұғымдары, маңызы. Еңбек нарықын ұйымдастыру - ғылым ретінде қалыптасып дамуы, оның мақсаты мен міндеттері, даму кезеңдері. Еңбек нарықын ұйымдастырудың негізгі классификациясы. ҚР-сындағы еңбек нарықын ұйымдастыру мәселелері. Халықты еңбекпен қамсыздандыру. Жастарды жұмыспен қамсыздандыру мәселелері.

Практикалық сабақ: Еңбек нарықын ұйымдастыру пәнінің түсініктемесі. ҚР еңбек нарықын ұйымдастырудағы негізгі мәселелер. Еңбек нарықын ұйымдастырудың негізгі классификациясы. Халықты еңбекпен қамсыздандыру. Жастарды жұмыспен қамсыздандыру мәселелері.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Еңбек нарықын ұйымдастыру» пәнін оқу барысында еңбек нарықын ұйымдастырудың ғылым ретінде қалыптасып дамуы, оның мақсаты мен міндеттері, даму кезеңдері, ҚР жұмыссыздықты азайту мәселелері және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет