Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет2/5
Дата05.11.2016
өлшемі2,55 Mb.
1   2   3   4   5
Пәннің аталуы

Құқық негіздері

Қысқартылған атауы

ҚН

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекции, практические, СРСП, СРС

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ж.:

Оразалиев К.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Қазақстан тарихы», «Философия»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студенттер келесідеу түсініктреді меңгереді: қылмыстық заң, қылмыстық заңның қызметі, қылмыс, қылмыс құрамы жазалау, соттау шарттары.

Мазмұны

Лекция: “Құқық негіздері” курсы пәні және оның жүйесі. Мемлекет және құқық теориясы. Мемлекет туралы негізгі ұғымдар. Құқық және құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. Құқықтық қатынастар. Заңды мінез-құлық және құқық бұзушылық. Заңдық жауапкершілік. Қазақстан Республикасының негізгі құқық саласы–Конституциялық құқық. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару және әкімшілік құқық. Әкімшілік жауапкершілік. ҚР азаматтық құқығы туралы жалпы түсінік. Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар. Міндеттемелер туралы ережелер. Шаруашылық шарттарының жекелеген түрлері. Мұрагерлік құқық. ҚР отбасы құқығы негіздері.

Практикалық сабақтар: Құқық қорғау органдарының қызметін ұйымдастыру және оның негіздері. ҚР салық жүйесі. ҚР еңбек құқығы. Еңбек құқығы негіздері және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. ҚР қылмыстық құқық негіздері. Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Адам мен азаматтың жеке бас бостандығына қарсы қылмыстар. ҚР сақтандыру құқығы. Сақтандыру қызметін құқықтық реттеу. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының жер құқық негіздері. ҚР іс жүргізу құқығы. Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Курсты меңгеріп болғанна кейін студенттер қазіргі қоғамдағы құқықтық орны мен ролі, қтандық құқықтың салаларын дамыту тенденцияларын меңгеру/емтихан.

Пәннің аталуы

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Қысқартылған атауы

ТҚН

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә.

Рахманбердиева Жанар Нурмахаметовна

Доцент / оқытушы:

Магистр, аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–жоқ,ОСӨЖ–15,СӨЖ–15.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Еңбек қорғау, өмір тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, адамды жеке қорғану құралдары, биологиялық және химиялық қауіпсіздік, құтқару ісінің негіздері, өрт қауіпсіздігі

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі


Тіршілік қауіпсіздігі адамзат әрекетшілік саласының бірі болып табылады, сондай-ақ осы ұғымғы бір қатар аспектілер кіреді: саяси, әскери, заңдық, әлеуметтік, медициналық, ақпараттық, қаржы, ғылыми, халықаралық және т.б. Мемлекеттің міндеті, оның функциясы ретінде қарағанда Тіршілік қауіпсіздігі халықты, қоршаған ортаны шаруашылық объектілерді (нысаналарды) төтенше жағдайлардан, олардан туындаған зардаптардан қорғау жөнінде мемлекет саясатын жүргізудің басым салалардың бірі болып саналады.

Мазмұны

Дәрістер: Курстың мақсаты және маңызы. Тіршілік әрекеттерінің қаупсіздігінің негіздері. Ғылыми техникалық прогресс және адам өміріндегі туғызатың кауіптер мүмкіндігі. Осы уақыттағы азаматтық қорғаныстың рөлі және мақсаты . Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысын құру негізгі принциптері. Кәсіби қаупсіздіктің профилдері бойынша қамтамасыздандыру. Қаупті аппаратардағы туындайтын қауптер мүмкінділігі. Табиғи және техногендік авариялар мен қыйраулар. Ядролық қару. Ядролық жарылысты қыйрататын факторлар. Өткіш радиация. Радиоактивті залалдану. Химиялық қару. Әсері күшті улы заттар. Биологиялық қарулар және инфекциялық аурулар. Өндіріс объектілеріндегі жұмыстың қалыптылығы. Тұрғындарды қорғауды инженерлі-техникалық тұрғысынан қорғау шара әдістері. Азаматтық қорғаныс құрлыстары және жеке қорғану құралдары. Терроризмніңсебептері және салдары. Кәсіби қаупсіздік және денсаулықты жүйесін бағыттау ОНSАS 18001жүйесін бағыттау ОНSАS 18001.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Емтихан-тест

Пәннің аталуы

Мәдениеттану

Қысқартылған атауы

Мәд.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ж.:

Толеуов Е.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі, ағылшын тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық сабақтар-15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Әлемдік мәдениет тарихы», «Әлеуметтану», «Философия», «Қазақстан тарихы»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студенттерге мәдениеттің негізін, құрылымын, қызметтерін, заңдылығын және негізгі тарихы типтеріне қажетті теориялық білім беру; көркем мәдениетіндегі бағыттарға, стильдерге және әлемдегі мәдени симводарға бағадарлануға көмектесу.

Мазмұны

Лекция: Мәдениеттiң құрылымы мен үлгiсi. Материалдық және рухани мәдениет элементтерiнiң өзара байланысы. Тiлдiң, жазбаның, өнердi, ғылымның қалыптасуы. Қазақстан мәдениетiнiң дамуы мен оның әлемдiк мәдениет кеңiстiгiне ену тарихы. Қоғамның ғаламдық мәселелерiнен шығу жолдары: қоршаған орта және адамзат экологиясы.

Практикалық сабақтар: Шығыс мәдениетінің типтері, құрылымы және маңызы. Шығыс елдеріндегі тілдің, жазу өнерінің және ғылымның құрылымдануының ерекшеліктері. Қазақстан мәдениеті Шығыс мәдениетінің құрамдық бөлігі ретінде.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Мәдениет тұсігінімен, қызметімен, құрылымымен байланысты мәселелерді өңдеуге дағдалану; қазіргі мәдениетте болып жатқан процестерді дұрыс бағалау және қабылдау; Қазақстан халқы мәдениетінің даму ерекшеліктері және кезеңдерін көре білу/емтихан.

Пәннің аталуы:

Әлемдік мәдениет

Қысқартылған атауы

ӘМОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә.

Толеуов Е.С.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау бойынша компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ –30, СӨЖ - 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Казахстан тарихы, философия, әлеуметтану, Жалпы тарих

Білім беру мақсаттары / құзыреттілігі

Адамзат баласының мәдени жетістіктерін игеруге, мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебабтық заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік мәдениеттің інжу-маржанын өз беттерімен түсініп білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

Нәтижесінде: - жас мамандарды біртұтас және жан жақты тұлға ретінде қалыптастыру;

-олардың бойындағы өзіндік қабілеттері мен қасиеттерін барынша дамыту;

-өркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін қалыптастыру.Мазмұны

Дәрістер: Мәдениет ұғымы және оның мәні. Мәдениеттің түрлері: өнер, дін, мораль, саясат, ғылым, құқық. Мәдениет және өркениет. Мәдениеттер типологиясы және мәдениеттің тарихи өлшемдері. Номадалардың ежелгі мәдениеті. Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Антика дүниесінің мәдениеті. Исламдық әлем мәдениеті. Ортағасырлық қазақ мәдениеті. Христиандық мәдениеттің қайнар бастаулары мен басты кезеңдері. Қайта жаңғыру мәдениетінің гуманизмі. Орыс мәдениеті – мәдениеттің проваславиелік типі. Қазіргі заман мәдениетінің басты сипаттары. Егеменді Қазақстанның мәдени саясаты.

Практикалық сабақтар: Мәдениет, оның шығу тегі мен мәні. Мәдениет – адамзат әлемінің айнасы. Мәдениет болмысы: формалары, кеңістік және уақыты, даму динамикасы. Мәдениет және өркениет. «Шығыс-Батыс » дилеммасы. Мәдениет типологиясы. Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Антика дүниесінің мәдениеті. Ислам дүниесінің мәдениеті. Ортағасырлық Еуропа мәдениеті. Қайта жаңғыру және Жаңа заман мәдениеттері. Орыс мәдениетінің православиелік типі. Кеңестік дәуірдегі қазақ мәдениеті. Еуразиялық мәдени кеңістіктегі қазақ мәдениеті.

Оқу үрдісінің нәтижесі / қорытынды бақылау түрлері

Студент «Мәдениеттану» пәнін оқу барысында мәдениеттің мәні, құрылымы, функциялары, заңдылықтары және мәдениеттің тарихи типтері жайлы білімін қалыптастырады. Білім деңгейі ағымдық, аралық және қорытынды бақылау – тест түріндегі емтихан арқылы тексеріледі.

Пәннің аталуы

Қазақ халқының рухани мәдениеті

Қысқартылған атауы

ҚХРМ

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ж.:

Толеуов Е.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі, ағылшын тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық сабақтар-15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Әлемдік мәдениет тарихы», «Әлеуметтану», «Философия», «Қазақстан тарихы»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студенттерге мәдениеттің негізін, құрылымын, қызметтерін, заңдылығын және негізгі тарихы типтеріне қажетті теориялық білім беру; көркем мәдениетіндегі бағыттарға, стильдерге және әлемдегі мәдени симводарға бағадарлануға көмектесу.

Мазмұны

Лекция: «Рухани мәдениет» ұғымы. Қазақ халқының дүниетанымы. Көшпенділер мәдениеті, оның қазақ халықының рухани құндылықтарының қалыптасуына ықпалы.Ырым-жырымдар. Ертегі, аңыз, эпостық жырлар т.б. Қазақ халықының рухани мәдениетінің ерекшеліктері.Қазақ халқының әдет-ғұрыптары, салт- дәстүрлерінің рухани-мәдени негіздері.

Практикалық сабақтар: Қазақ халқының рухани мәдениетінің түрлері мен жіктемесі. Көшпенділердің дүниетанымы. Ырым-жырымдардың мәні мен мағынасы. Рухани-мәдени негізі.Салт-дәстүрлердің, әдет-ғұрыптардың Қазақ халқының рухани мәдени құндылықтыры. Ұлттық идеяны қалыптастыру – қазақ қоғамының тарихи-мәдени қажеттілігі.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Мәдениет тұсігінімен, қызметімен, құрылымымен байланысты мәселелерді өңдеуге дағдалану; қазіргі мәдениетте болып жатқан процестерді дұрыс бағалау және қабылдау; Қазақстан халқы мәдениетінің даму ерекшеліктері және кезеңдерін көре білу/емтихан.

Пәннің аталуы

Мамандыққа кіріспе

Қысқартылған атауы

МК

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Төолегенова Күлзия Калдыбековна

Доцент /оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,міндетті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, ОСӨЖ-15, СӨЖ-15

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтану», «Қоғам және адам», «Азаматтану»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік жұмыс ғылымының негізгі ұғымдарын меңгеру, әлеуметтік жұмыстың басты ерекшелігі мен міндеттерінталдап көрсету, адамның дамуы мен қалыптасуындағы әлеуметтік жұмыстың шешуші ролін көрсету. Болашақ әлеуметтік қызметкерді маман ретінде атқаратын іс-әрекеттерінің негізгі бағыттарымен таныстыру, оларды әлеуметтік қызметкер мамандығына байланысты теориялық, практикалық білімдермен қаруландыру.

Мазмұны

Дәрістер: Кіріспе.Әлеуметтік – экономикалық өзгерістер қоғамда әлеуметтік саласының мәселелерінің көкейкестілігін көтереді. Әлеуметтік саласының мамандарды даярлаудың бас кезінде категориялы- ұғымды аппаратты құрылымды талап етеді, әлеуметтік қызметкердің қызмет бабына байланысты функциялармен, міндеттерді жүктейді. Сонымен, пәннің оқу процесінде келесі әдістерді пайдаланады: дәріс әдісі, пікір-сайыс, ойын әдісі, іздеу әдісі, ақпаратты және т.б. Әлеуметтік жұмыс зерттеу саласы ретінде.Қазіргі кезеңдегі Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік жұмыстың көкейкесті мәселесі. Әлеуметтік жұмыс ғылым ретінде. Әлеуметтік жұмыс оқу пәні ретінде. Әлеуметтік жұмыс іс-әрекеттің түрі ретінде. Әлеуметтік жұмыс оқу пәні және ғылыми жүйе ретінде. Әлеуметтік жұмыс тарихы: шет елдік және отандық тәжірибелер.Қазақстандағы «Әлеуметтік жұмыс» маманының даму процесі; Ресейдегі әлеуметтік жұмыс. Генезис және эволюция. Шетелдік тәжірибелердегі әлеуметтік жұмыстың әдістемесі мен әдіснамасы. Әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби бейнесі. Әлеуметтік қызметкердің клиентпен жұмыс жүргізу кезіндегі этикалық міндеттері. «Әлеуметтік қызметкер», «әлеуметтік жұмыс маманының» анықтамалары.Әлеуметтік қызметкердің міндеттері. Әлеуметтік қызметкердің білімі мен біліктілігі.Әлеуметтік қызметкердің негізгі бағыттары. Тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсету жұмыстары, әлеуметтік қорғау. Жалғызбасты және қарттармен, мүгедектермен, жетімдермен, отбасымен әлеуметтік- педагогикалық жұмыс.Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік көмек: субъектісі мен объектісі. Қазіргі кезеңдегі «әлеуметтік қорғау» түсінігі. Әлеуметтік қорғау сөзінің тар және кең мағынасы; әлеуметтік қорғау мен әлеуметтік көмектің формалары; әлеуметтік қорғау объектісі; әлеуметтік қорғау субъектісі. «Әлеуметтік технология» типологиясы. «Әлеуметтік технология»түсінігі. Әлеуметтік технологияның классификациясы; әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік технология ерекшелігі. Жеке тұлғаның көпфакторлы жүйедегі әрекеті.Жеке тұлғаның әлеуметтік қызметтің субъектісі ретінде. Объективті- социологиялық және әлеуметтік- психологиялық ықпал ету жолдары. Жеке тұлғаның өз-өзіне көмек көрсету концепциясы, оның мәні. Әлеуметтік қызметкердің коммуниуативтік іс-әрекетінің аспектілері. «Коммуникативтік іс-әрекет» түсінігі, «коммуникативтік біліктілік»; әлеуметтік жұмыстың коммуникативтік техникасы, тұлға аралық қарым-қатынастың тәсілі ретінде; тұлға аралық қабылдау механизмі. Студенттердің іздену мәдениеті-болашақтағы маман болуға дайын. Студенттердің іздену кезеңіндегі оқу әдістерінің ерекшеліктері.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Болашақ мамандарға кәсіби қызметтің ғылыми негізін білу;

өзіндік білім алу дағдылары қалыптасуы; болашақ білікті маман

ретінде моральдық – адамгершілік сапаларының қалыптасуы./

емтихан


Пәннің аталуы

Әлеуметтік коммуникация

Қысқартылған атауы

ӘК

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс Шарыпханқызы

Доцент /оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -30, ОСӨЖ-60, СӨЖ-60

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

4

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқық» пәндері

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Ұсынылған әлеуметтік педагогтың жастар арасындағы коммуникативті қызметі атты бағдарлама курсы болашақ мамандарды қоғамдағы коммуникативті жастар тобымен жұмыс жүргізу барысында және коммуникативті байланыс орнату жөніндегі әлеуметтік мәселелерді шешу үстінде қажетті біліммен қаруландыруды көздейді.

Мазмұны

Дәрістер: Негізгі түсініктер : қарым-қатынас, іс-әрекет, коммуникация, т.б. Коммуникативтік іс-әрекеттің ақпараттық, әлеуметтік психологиялық заңдылықтары. Коммуникацияның түрлері. Тұлғааралық коммуникацияның мәні, функциялары. Адамның сөйлеу қасиеті . Сөз сөйлеу стилі ( тұрмыстық, көркем, іскерлік , ғылыми ). Диалогты, монологты, жазбаша , іштей сөйлеу. Тыңдай білудегі кемшіліктер., оларды жою жолдары. Зейіннің коммуникативті іс-әрекеттегі маңызы, зейін туралы түсінік , зейінді шоғырландыра білу . Қараым-қатынас стратегиясы. Сөз сөйтеу тактикасы. Сендіру тактикасын , оның рөлі, маңызы және өмірде қолдана білу. Әлеуметтік қызметкердің жастар арасындағы коммуникативтік қызметінің ерекшеліктері. Жастардың суб мәдениеті және оның коммуникативтік үрдіске ықпалы. «Түсіну және өзара түсінісу » түсінігі. Түсінудің диалогтық сипаттамасы және мазмұны. Жеке тұлғаның коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттерін зерттеу әдістері. Жеке тұлғаның коммуникативтік сапасы. Жастардың әлеуметтік психологиялық сипаттамасы. Жастардың коммикативтік психологиялық ерекшеліктері.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік қызметкердің коммуникативтік іс-әрекетінің теориялық негіздері .Коммуникциялық компетенттілік. Тұлға аралық коммуникацияның тиімділігінің шарттары. Вербальды және вербальды емес коммуникативтік іс-әрекет. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу дағдыларын дамыту. Темперамант және сөз сөйлеу. Тыңдау дағдысын дамыту. Сөз сөйлеу тактикасындағы Т.А. ван Дейк тәсілдері, сендірудің факторлары. Жастардың суб мәдениеті және оның коммуникативтік үрдіске ықпалы. Жастар арасындағы коммуникацияның әлеуметтік психологиялық аспектілері. Өзара түсінісу тиімді коммуникативтік іс-әрекеттің қажетті шарты. Тиімді коммуникацияның мәселелеті. Жеке тұлғаның коммуникативтік сапасы, деңгейі. Коммуникативтік сапаның көрсеткіштері. Коммуникативті сапаны бағалау әдісі. Жастарды өзіне қарата білу, тыңдата білу тәсілі. Әлеуметтік қызметкердің коммуникатор бейнесі.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Оқыту барысында студенттерді коммуникативті әрекеттердің бір саласы саналған түсіну, иландыру және оны тыңдай білу , онымен әңгіме жүргізе алу жағын меңгерту қаралған. / емтихан
Пәннің аталуы

Әлеуметтік экологияҚысқартылған атауы

ӘЭОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

1Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс ШарыпханқызыДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -30, ОСӨЖ-60, СӨЖ-60Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

4Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жақсы меңгерілген орта блім, «Әлеуметтік география», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқықтану» пәндері қажет.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Болашақ әлеуметтік сала мамандарын жұмысында әлеуметтік экология мемлекет пен қоғамның әлеуметтік дамуы мақсаты туралы әрекеті және сол мақсатқа сәйкес келетін әлеуметтік көрсеткіштерге жету жөніндегі қызмет шеңберінде білім беру.Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік экология пәнінің мақсат-міндеттері. Қоршаған орта жайлы ілім, қоршаған орта факторлары, организмдердің өмірлік формалары, популяция, биоценоз және түрлер қатынасы, адам, қоғам, табиғаттың өзара ықпалдасуы, қоршаған ортаны, ауа, су, жер, жануар, өсімдікті қорғау, табиғи ескерткіштер мен ұлттық парктерді сақтау және қорғау.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік экология пәні. Әлеуметтік экология туралы түсінік. Әлеуметтік экология пәнінің әлеуметтік қызметкер үшін маңызы және қажеттілігі. Әлеуметтік экология жайлы тарихи көзқарас. Әлеуметтік экологияның зерттеу объектісі және субъектісі. Әлеуметтік экологияның мақсаты және міндеттері, принциптері. Әлеуметтік экология пәнінің атқарын функциялары.
Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Болашақ әлеуметтік сала мамандары әлеуметтік экология пәнін өту барысында әлеуметтік экология пәні, мақсаты және міндеттері, принциптері туралы білім алады./ емтиханПәннің аталуы

Шешендік өнерҚысқартылған атауы

ШӨОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

1Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс ШарыпханқызыДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -30, ОСӨЖ-60, СӨЖ-60Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

4Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқық» пәндеріБілім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Ұсынылған әлеуметтік педагогтың жастар арасындағы шешендік өнер атты бағдарлама курсы болашақ мамандарды қоғамдағы коммуникативті жастар тобымен жұмыс жүргізу барысында және қарым-қатынастық байланыс орнату жөніндегі әлеуметтік мәселелерді шешу үстінде қажетті біліммен қаруландыруды көздейді.Мазмұны

Дәрістер: Негізгі түсініктер : қарым-қатынас, іс-әрекет. Шешендік өнердің әлеуметтік психологиялық заңдылықтары. Шешендік өнердің түрлері. Шешендік өнердің мәні, функциялары. Адамның сөйлеу қасиеті . Сөз сөйлеу стилі ( тұрмыстық, көркем, іскерлік , ғылыми ). Диалогты, монологты, жазбаша , іштей сөйлеу. Тыңдай білудегі кемшіліктер., оларды жою жолдары. Зейіннің коммуникативті іс-әрекеттегі маңызы, зейін туралы түсінік , зейінді шоғырландыра білу . Қараым-қатынас стратегиясы. Сөз сөйтеу тактикасы. Сендіру тактикасын , оның рөлі, маңызы және өмірде қолдана білу. Әлеуметтік қызметкердің жастар арасындағы коммуникативтік қызметінің ерекшеліктері. Жастардың суб мәдениеті және оның коммуникативтік үрдіске ықпалы. «Түсіну және өзара түсінісу » түсінігі. Түсінудің диалогтық сипаттамасы және мазмұны. Жеке тұлғаның коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттерін зерттеу әдістері. Жеке тұлғаның коммуникативтік сапасы. Жастардың әлеуметтік психологиялық сипаттамасы. Жастардың коммикативтік психологиялық ерекшеліктері.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік қызметкердің сөз сөйлеу мәнері .Қарым-қатынастық компетенттілік. Тұлға аралық шешендік өнерінің тиімділігінің шарттары. Вербальды және вербальды емес қарым-қатынастық іс-әрекет. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу дағдыларын дамыту. Темперамант және сөз сөйлеу. Тыңдау дағдысын дамыту. Сөз сөйлеу тактикасындағы Т.А. ван Дейк тәсілдері, сендірудің факторлары. Жастардың суб мәдениеті және оның коммуникативтік үрдіске ықпалы. Жастар арасындағы коммуникацияның әлеуметтік психологиялық аспектілері. Өзара түсінісу тиімді қарым-қатынастық іс-әрекеттің қажетті шарты. Тиімді шешендік өнердің мәселелері. Жеке тұлғаның қатынасының сапасы, деңгейі. Қарым-қатынастық сапаның көрсеткіштері. Шешендік өнерді бағалау әдісі. Жастарды өзіне қарата білу, тыңдата білу тәсілі. Әлеуметтік қызметкердің коммуникатор бейнесі.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Оқыту барысында студенттерді шешендік өнер әрекеттердің бір саласы саналған түсіну, иландыру және оны тыңдай білу , онымен әңгіме жүргізе алу жағын меңгерту қаралған. / емтихан1 Курс

2 семестрПәннің аталуы

Қазақ (орыс тілі) 1Қысқартылған атауы

Қаз. (орыс тіл.) 1Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

2Оқытушының Т.А.Ж.:

Баймурзаева К.Б.Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

Қазақ тіліОқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонентОқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасы бойынша қазақ тілін меңгеріп, тіл дамыту, сөздік қорды байыту, екі тілді қоса меңгеру, сауаттылықты арттыру қарастырылған.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Академиялық, арнаулы публицистикалық және басқа басылымдардан алынған мәтіндерді сыни көз қараспен оқи алу; эссе, баяндама, іскери хат, мазмұндама және басқа да түрдегі академиялық және арнайы прозаны сауатты жаза білу; академиялық, арнай және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасай алу; академиялық, арнайы және әлеуметтік контекстердегі ауызекі қазақ тілін түсіне алу; жоғарыда келтірілген дағдыларды игеру үшін негізгі терминологиялық өзекті меңгеру; сонымен қатар қазақ тілінің грамматикалық жүйесін меңгеру.Мазмұны

Практикалық сабақтар:Орыс тілін оқыту барысында орыс тілінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары қамтылады. Грамматика бөлімінде орыс тілінің фонетикалық, орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық нормалары мен негізгі түсініктері беріледі. Сөйлем деңгейінде жай және күрделі сөйлем құрылысындағы субъектілі-предикативтік қатынастар, жай және құрмалас салалас пен құрмалас сабақтас сөйлемдердегі объектілік, анықтауыштық, толықтауыштық мәндері ашылады. Лексика саласы бойынша төмендегілер қарастырылады: тура, ауыспалы, көп мағыналы сөздер; омоним, синоним, антоним сөздер; фразеологизмдер; лексикография; жиі қолданылатын сөздер; кәсіби лексика; экономикалық терминдер; ауыз екі сөйлеу лексикасы. Мәтін деңгейінде түрлі тақырыптағы мәтін байланыстарының құралы мен құрылымы, қазіргі орыс тілінің түрлі стилінің (ғылыми, ауыз екі, көсемсөздік, ресми-іскерлік, көркем әдебиет стильдері) ерекшеліктері негізге алынады.Оқытудағы негізгі ұстаным–үйренушінің күнделікті сөйлеу жағдаятында (әлеуметтік–тұрмыстық және кәсіби– іскерлік жағдаяттарда) тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана алуы. Сондықтан тілді үйрету барысында үйренушілердің сөйлесім әрекетінің 4 түрін-түрлі типтегі монолог, диалог, полилог құра білуге үйрету, мәтін мазмұнын талдау мен қайта жаңғыртып оқыту арқылы олардың белсенділігін арттыру көзделеді.Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Жоғары оқу орнында мектептен алған білімдерін арттыра отырып, жаңа технологиялық әдістермен қатар активті, интерактивті әдістерді қолданып, лексика-грамматикалық тақырыптарды еркін меңгертумен бірге, сөздік қорды молайту / емтихан.
Пәннің аталуы

Шетел тілі 1
Қысқартылған атауы

Шет.тіл.1
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

2
Оқытушының Т.А.Ж.:

Морозова В.Ю,Абишева А.
Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі

Ағылшын, қазақ тілі
Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент
Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер/сынақ бірліктері

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Қазақ тілі», «Орыс тілі»
Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.
Мазмұны

Практикалық сабақтар: Фонетика деңгейінде: фонетика бойынша мәліметтерді кеңейту және тереңдету, артикуляциялық дағдыларды бекіту. Сөйлемнің әр түрлі типтерін, яғни 1. хабарлы; 2. сұраулы; 3. бұйрықты сөйлемдерді интонациялық тұрғыдан рәсімдеу. Басқа тілдерден енген сөздердің жалқы есімдерді қоса алғанда, айтылуы. Морфология деңгейінде: аффикстік сөзжасам, зат және сын есімдердің, үстеудің, етістіктің префикстері: конверсия-сөзжасам тәсілі. Синтаксис деңгейінде: затты, тұлғаны, құбылысты, іс-әрекетті, жағдайды, үдрісті білдіретін грамматикалық түрлер мен конструкциялар, іс-әрекетке бейімдеу, іс-әрекеттің қажеттігі, мүмкіндігі, нақтылығы, іс-әрекеттің болған орны, уақыты, мәні, заттың, тұлғаның, құбылыстың қасиеті, сапасы. Сөйлемнің құрылымдық түрлері: сұраулы (сұраулы сөзбен), (сұраулы сөзсіз), хабарлы(болымды, болымсыз), бұйрықты: жай, құрмалас, салалас құрмалас, сабақтас сөйлем. Сөйлемдегі күрделі конструкциялар: жайылма анықтауыштың формалды белгілері, инфинитивті айналым топтың формалды белгілері. Мәтін элементтері арасындағы логикалық-мағыналық байланыстардың формалды белгілері (жалғаулықтар, жалғаулық сөздер, клише жасалған фразалар, енгізу айналымдары мен конструкциялары). Мәтін деңгейінде: экономикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Айтылым қызметі деңгейінде. Мәтін мазмұнын айту, диалог, монолог құру, іскерлік келісімдер, тұсаукесерлер өткізу. Жазу деңгейінде: резюме (түйіндеме) және іскерлік хаттар жазу.
Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті қолданысты жағдайларда сөйлесу үшін қажетті лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру, сөйлеу түрлерінің және сөйлеу қызметінің әр қилы түрлерін дамыту/ емтихан.
Пәннің аталуы

Абайтану

Қысқартылған атауы

Аб.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар,ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Өмірзақов С., Оразалиев С., Қалдыбаев Т.

Доцент/оқытушы:

ф.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндерінің циклы, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15. практикалық-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90сағат.

Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: « Қазақ әдебиеті», «Отандық әдебиет», «Әлемдік әдебиет» т.б.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Абай - қазақ әдебиетінің классигі. Абай – ұлттық жазба әдебиеттің негізін салушы. Абай – қазақ поэзиясының реформаторы. Қазақ поэзиясына Абай әкелген жаңалықтар. Абай және қазақ лирикасы. Абай – ойшыл, философ, ақын. Абай дәстүрі және оның ұлттық әдебиеттің дамуындағы рөлі. Абай өмірі мен шығармашылық мұрасынан жалпы мәліметтер. Өмірбаяны. Шығармалары. Ақындығының алғашқы кезеңі. Ақынның толысу жылдары.Аудармалары. Поэмалары. Қара сөздері. Абайтану тарихынан қысқаша мәлімет беру сияқты мәселелерді меңгерту.

Мазмұны

Дәрістер: Абайдың өмірі мен шығармашылығы. Абай - қазақ әдебиетінің классигі. Абай — ұлттық жазба әдебиеттің негізін салушы. Ақынның шығыс шайырларына қатысы. Абай — қазақ поэзиясындағы жаңашылдығы. Абай дәстүрі және оның ұлттық әдебиеттің дамуындағы рөлі. Абайдың ақын шәкірттері. Абай — өз заманының жыршысы. Абай шығармаларындағы адамгершілік тақырыбы. Абайдың ағартушылық қызметі. Ақынның сыншылдық көзқарастары. Абайдың лирикасы. Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы. Абай поэзиясындағы махаббат тақырыбы. Абайдың эстетикалық тағылымы. Ақын өлеңіндегі даналық дәрістері. Абайдың поэмалары. Абайдың көркем аудармалары. Абайдың қара сөздері. М.Мырзахметовтың зерттеуіндегі Абайтану мәселелері.

Семинар сабақтар: Абайдың өмірі мен шығармашылығы. Абай шығармаларындағы қазақ қауымының әлеуметтік бейнесі.Абайдың ағартушылық қызметі. Әлеуметтік теңсіздік, кедей жалшының мүшкіл халі. Махаббат тақырыбына Абай әкелген жаңа леп. Махаббат сезімінің баяндылығын, қазақ әйелінің бойына біткен табиғи ұстамдылығын ақынның суреттеуі. Қазақ жастарын адал сүйіспеншілік сезіміне тәрбиелейтін Абайдың махаббат лирикасының ұлттық поэзиямызда алатын орны.Ұлттық поэзиядағы көркемдік табиғатын Абайдың түсінуі. Абайдың ұстаздық тағылымы, оның өнерпаз жастарға қалдырған өсиеті. Көркемдік талғам туралы ұғым.Батыс пен Шығыс даналығын 6ip басына жинақтаған, өз заманының әpi ғұлама ғалымы, әpi кемеңгер ойшылы, әpi данышпан ақыны. Лирикалық қаһарманның көңіл күйін, жан дүниесін ашатын туындылары. Абайдың шығармашылық мұрасындағы оның поэмаларының орны. Абайдың жазба әдебиетімізде көркем аударма саласын дамыту жөніндегі еңбектері, жаңашылдық бастамасы. .Абайдың шығармашылық мұрасында оның қара сөздерінің алатын орны, ұлттық көркем прозаны дамытудағы маңызы.Қара сөздердің ақынның өлендерінде өрбітілген пікірлермен үндестігі. Автор тұрғысынан алғандағы мұның себептері.Абайтану ілімінің тарихы.

Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

Ауызша емтиханПәннің аталуы

М.Әуезовтің шығармашылық қызметі

Қысқартылған атауы

МӘШ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар,ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Өмірзақов С., Оразалиев С., Қалдыбаев Т.

Доцент/оқытушы:

ф.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндерінің циклы, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15. практикалық-15, ОСӨЖ-15, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -75 сағат.

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: « Қазақ әдебиеті», «Отандық әдебиет», «Әлемдік әдебиет» т.б.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Қазақ әдебиеттану ғылымының дербес бір саласы болып қалыптасқан Мұхтартану ғылымы – бұл күндері жан-жақты дамыған, өсіп жетілген іргелі саланың бірі. М.Әуезов творчествосы жүйелі түрде оқытылып, терең мазмұнда таныту үлкен мақсатты көздейді. Ғасырлар бойы арманы болған азаттыққа енді ғана қолы жеткен өскелең ұрпағының санасына ұлы жазушының сан қилы өмір жолын, әлемдік деңгейге көтерілген шығармашылық сапарын оқыту арқылы ұлттық болмыс, тәрбиелік тағылым беру жүзеге асырылады. Әуезов мұрасы – ұлттың рухани байлығы. Мұхтартану курсының басты мақсаты айқын міндетінің бірі де осы рухани байлықты игеру, игілікке жарату болып саналады.

Мазмұны

Дәрістер: М.Әуезовтың «Абай Құнанбаев» монографиясы. Мұхтартану ғылымы және оның міндеті мен мақсаты. М. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық қызметі. Жазушының алғашқы кезеңдегі шығармалары. М.Әуезовтің 30 жылдардағы әңгіме повестеріндегі тарихи шындықтар. Қазақ әдебиеттану ғылымы және М. Әуезов шығармашылығы. М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының қазақ әдебиетіндегі орны. М. Әуезов - Абайтану ғылымының негізін салушы. М.Әуезов романдарының жанрлық сипаты. М. Әуезов жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер бейнесі. М.Әуезовтің "Өскен өркен" романының жазылу тарихы, романның тақырыбы. М. Әуезовтің драмалық шығармалары. Жазушының әңгіме жаныры. М. Әуезов - әдебиет тарихын зерттеуші. М. Әуезов және әлем әдебиеті. Мұхтартанудың өзекті мәселелері. М. Әуезов туралы естеліктері.

Семинар сабақтар: М.Әуезов – Абайтанушы. Әуезов туралы сөз. Әуезов - ұлы суреткер .Қазақ әдебиеттану ғылымы және М. Әуезов шығармашылығы. М. Әуезовтің әңгімелерінің әдеби прцестің дамуына әсері. М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының қазақ әдебиетіндегі орны. Мұхтар Әуезовтің 30 жылдардағы әңгіме-повестеріндегі тарихи шындық. «Қилы заманның» жазылу тарихы, тағдыры. М. Әуезов - Абай ғылымының негізін салушы. М. Әуезов жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер бейнесі. М.Әуезовтің "Өскен өркен" романындағы дәуір шындығы. М.Әуезовтің драмалық шығармалары.М. Әуезов туралы естеліктерге шолу. Әуезов және оның шәкірттері М. Әуезов - әдебиет тарихын зерттеуші.Мұхтартанудың өзекті мәселелері. М. Әуезов және әлем әдебиеті. М.Әуезов шығармаларындағы жанрлық ерекшеліктері.

Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

Ауызша емтиханПәннің аталуы

Абайдың әлем әдебиетінен алатын орны

Қысқартылған атауы

Ә Ә А О

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар,ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Өмірзақов С., Оразалиев С., Қалдыбаев Т.

Доцент/оқытушы:

ф.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндерінің циклы, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15. практикалық-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -75 сағат.

Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: « Қазақ әдебиеті», «Отандық әдебиет», «Әлемдік әдебиет» т.б.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың шығармашылығы университеттердің филология факультеттерінде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім алатын студенттер үшін типтік оқу бағдарламасы негізінде XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті курсының құрамында оқытылады. Онда Абайдың өміpі мен шығармашылығы төңірегінде белгілі-бір дәрежеде кең мағлұмат беріледі. Абайтану пәнін студенттердің игеру барысында алған білімдерін одан ары тереңдете түсуге, Абай өлеңдерінің, қара сөздерінің, поэмаларының және көркем аудармаларының ішкі табиғатына талдай үңілу арқылы оларға ұлы ақын талантының көркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді. Сонымен қатар Абай шығармашылыгының зерттелуі, ақын мұрасының игерілу, жариялану тарихы жөнінде мағлұматтар беру.

Мазмұны

Дәрістер: Қазақ әдебиеттану ғылымы және Абай шығармашылығы. Ақынның әлем әдебиетіндегі орны. М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы – қазақ әдебиетіндегі төл туынды. М. Әуезов - Абайтану ғылымының негізін салушы. Абай жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер бейнесі.Абайдың шығыс әдебиетіндегі «нәзирагөйлік» үлгісі. Абай және Батыс әдебиеті. Абайдың әлем әдебиетіндегі орны. Абай туралы пікір айтқан шетел ғалымдары мен ақын-жазушылары. Абай шығармашылығының әлем әдебиетіндағы орны. М. Әуезов – Абай есімін әлемге танытушы.

Семинар сабақтар: М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы Абай бейнесі. М. Әуезов - Абай ғылымының негізін салушы. Абай жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер бейнесі. Гете және Абай. Абай туралы естеліктерге шолу. Абайдың түркі халықтары ақындарына ықпалы. Абайтанудың өзекті мәселелері. Абай және әлем әдебиеті. Абай шығармаларының маңызы. Абайтану ғылымының қалыптасуы. Абайтану ғылымын зерттеген қазақ ғалымдар. Мұхтар Әуезовке байланысты жазылған ғылыми еңбектер. Көркем әдебиеттегі Абай бейнесі. Абайдың өмірі мен шығармашылық қызметі. Абай шығармаларының жазушыға әсер ықпалы. Ақынның жазушылық, ғалымдық, қайраткерлік қызметі.

Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

Ауызша емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтану

Қысқартылған атауы

ӘТ

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур Абрахмановна

Доцент /оқытушы:

доцент

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндетті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтану жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемдегі білім алу үшін, студент әдебиеттермен оқу құралдарымен, тарихи мағлұматтармен жұмыс жасай білуі қажет: алған теориялық білімдеріне талдау жасар, компьютер-интернетпен жұмыс жасай білу қажет.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студенттерді қоғамдық дамудың заңдылықтарымен, саяси мәдениеттің көтерілуі, өзінің және басқалардың өмірі үшін жауапты шешімдер қабылдай алатын, қоғамның саясаи өміріне белсенді қатысатын субъектінің және толық тұлғаның құрылуы.

Нәтижесінде:-

-саяси ғылымының пәні мен әдісі туралы білім алу, саясаи ойдың негізгі бағытына көңіл бөлу;

-билік, мемлекет, азаматтық қоғам, саяси қарым-қатынастар және процестер саяси мәдениет жөнінде хабардар бөлу;

-саяси жүйелер мен саяси тәртіптерді ажырату, саяси партиялар мен белсенді топтарды, сонымен қатар саяси жетекшілерді білу қажет;

-өзіндік қорытынды жасауға;

-жазба жұмыстарды жазуға;

-рецензия жазуға;

-баяндамалар жасауға баулу:

-күнделікті өмірде және өзінің кәсіби іскерлігінде, саяси мәдениеттің жаңалықтарын иелену арқылы саяси білімді де меңгеруі қажет.Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтануды оқытудың пәні мен обьектісі. Әлеуметтану және басқа да социогуманитарлық ғылымдар (Философия, саясаттану, заңтану, экономика, тарих).Сциологиялық ойдың дамуы. Әлеуметтанудың социомәдени және ғылыми қалыптасуының алғы шарттары. әлеуметтанудың дамуының негізгі кезеңдері. Әлеуметтанудың постклассикалық кезеңіндегі негізгі социологиялық теориялар. Әлеуметтанудағы қоғам ұғымы. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде, оның құрылымы және негізгі элементтері. Әлеуметтік топ ұғымы. Қоғамның әлеуметтік құрылымындағы әлеуметтік топтың алатын орны. Әлеуметтік топтың түрлері: еңбек, кәсіби, жыныстық жастық, әтникалық, діни т.б. әлеуметтік топтардың қызметі. Әлеуметтік статусы және әлеуметтік роль қоғамның әлеуметтік құрылымының элементтері ретінде.Әлеуметтік статус.Әлеуметтік стратификация Дәстүрлі және индустриалды қоғамдардағы әлеуметтік стратификацияның белгіленуі мен критерилері. Мәдениет ұғымының мазмұны. Мәдениетті оқытудың социологиялық ерекшеліктері.Әлеуметтік институтының түрлері. Ұйымдастырушылық мінез-құлық әлеуметтануы. Еңбек ұжымының құрылымы. Нақты шиеленіс ситуациясын қарастырып, ондағы элементтерді көрсеті Қоғамда тұлғаның дамуының негізгі факторлары.Өлшем және өлшемнен ауытқушылық. Девияция концепциясы. Жахандану процесі және оның салдары. Қоғам дамуының негізгі жолдары. Қазіргі әлемдегі негізгі әлеуметтік қозғалыстар. Социологиялық зерттеудің бағдарламасы, оның құрылымы және құрамдас бөліктері.Социологиялық зерттеудің түрлері. Социологиялық ақпаратты жинау әдістері.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтану пәні ғылым ретінде. Әлеуметтанудың даму тарихы. Классикалық кезеңнің негізгі социологиялық теориялары. Постклас-сикалық кезеңнің негізгі социологиялық теориялары.Қоғам әлеуметтануды оқытудың объектісі ретінде. Әлеуметтік өмір және әлеуметтік құрылым

Тұлғаның әлеуметтік статусы, әлеуметтік мінез-құлық және әлеуметтік рөл.Әлеуметтік стратификация және әлуметтік мобильдік.Рухани өмір әлеуметтану. Әлеуметтік институттар және ұйымдар. Адам әлеуметтануы.Өнеркәсіп ұжымының әлеуметтік-психологиялық климаты (студенттік топтың үлгісінде). Әлеуметтік ауытқушылық.ҚР-ғы қоғам дамуының әлеумкттік ерекшеліктері және проблемалары.Әлеуметтік қозғалыстар.Қоғамдық пікір. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі социологиялық зерттеуді ұйымдастырудың ерекшелігі. Социологиялық зерттеу бағдарламасы.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік мәселелерді қоя білу; жобаларды жоспарлай білу/емтихан

Пәннің аталуы

Халық денсаулығын қорғаудың медициналық әлеуметтік негіздері
Қысқартылған атауы.

ХДҚМӘН
Оқу іс шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

2
Оқытушы

Абуова Бейбіт Жаңабайқызы
Доцент / аға оқытушы

п.ғ.к., аға оқытушы
Қазақ тілі

Ағылшын, орыс тілі
Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық 15, ОСӨЖ-30, СӨЖ -30
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы- сағат 90
Кредиттер/ сынақ бірліктері

2
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Валеология, Жасөспірімдердің физиологиясы және салауатты өмір салты пәндері
Білім беру мақсаттары құзіреттілігі

студенттерде жасына кәсібіне сай халқының денсаулығы мен аурулардың биологиялық, әлеуметтік-экономикалық, сонымен қатар экологиялық себептеріне деген көзқарасты қалыптастыру және жетістіктерін қолдану мүмкіншіліктері мен студенттерді таныстыру.
Мазмұны

Дәрістер: Денсаулық әлеуметтік байлық. ҚР халық денсаулығын қорғау жөніндегі негізгі заңдары. ҚР халық денсаулығын қорғау туралы заңдары. Азаматтардың денсаулығын қорғау жөніндегі мемлекеттік саясаттың принциптері. Әлеуметтік гигиена – қоғамдық денсаулық туралы ғылым. Валеология – дені сау адамдардың денсаулығын сақтау, нығайту тәсілдерін зерттейтін ғылым. Адам организмінің әр уақытта қалыпты жағдайын сақтайтын валеологиялық механизмдер. Өмір салты және денсаулық. Салауатты өмір салтының негізгі аспектілері. Психикалық денсаулық. «Психика» туралы түсінік. Адам мінез құлығының ерекшеліктері. Психикалық сауықтыру. Әлеуметтік гигиена және денсаулық сақтауды ұйымдастыру және оның жолдары. Кең таралған әлеуметтік аурулардың әлеуметтік-гигиеналық маңызы. Негізгі емдеу және алдын алу шаралары. Репродуктивтік денсаулық. Ана мен бала денсаулығын қорғау мәселелері.Әйелдерге арнаулы медициналық және әлеуметтік көмек көрсететін мекемелер. . Санитарлық ағарту жұмысының маңызы. Санитарлық-эпидемиологиялық жұмыс туралы түсінік. Халыққа санитарлық және эпидемияға қарсы көмек. Қала, ауыл тұрғындарына емханалық-ауруханалық көмек.Ауыл тұрғындарына емдеу-профилактикалық жәрдем түрлері. Қала тұрғындарына емханалық-ауруханалық көмек.Балалардың жұқпалы аурулары және олардың алдын алу жолдары. Иммунитет. Психикалық және репродуктивтік денсаулық. Мемлекет кепілдік берген психиатриялық жәрдемді қамтамасыз ету. Зардап шегушілерді әлеуметтік қорғау. Экология және денсаулық. Экологиялық факторлардың адам организмінің бейімделу процестеріне әсері. Эндемиялық аурулар туралы түсінік.. Зиянды әдеттермен күресу мәселелері. Темекі шегу, нашақорлық және маскүнемдік – бүгінгі таңдағы қоғамның ең басты мәселелерінің бірі. Медициналық және әлеуметтік көмекті ұйымдастыру.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік гигиена – қоғамдық денсаулық туралы ғылым. Өмір салты және денсаулық. Психикалық денсаулық. Репродуктивтік денсаулық. Тамақтану және денсаулық. Денсаулық және ауру – диалектикалық қарама-қарсы категориялар. Халық денсаулығының бұзылуының әлеуметтік – гигиеналық мәселелері.Отбасының әлеуметтік мәні. Балалар жұқпалы аурулары және олардың алдын шаралары. Иммунитет. Вакцина егу кестесі. Әлеуметтік аурулар және олардың алдын алу шаралары. ЖИТС-ның алдын алу шаралар. Маскүнемдік және оның алдын алу шаралары. Нашақорлық, оның зияндылығы және онымен күресу жолдары.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Жұмыстың нәтижелері: Студенттер дәрістермен қатар практикалық сабақтарды қамтиды. Студенттер практикалық сабақтарда әлеуметтік гигиена – қоғамдық денсаулық туралы ғылымды. Халық денсаулығының бұзылуының әлеуметтік – гигиеналық мәселелері және отбасының әлеуметтік мәні сонымен қатар әлеуметтік аурулар және олардың алдын алу шаралары зерттеп біледі.

Қорытынды бақылау түрі: Бұл курс болашақ әлеуметтік саласының қызметкерлеріне қоғамның әлеуметтік байлығы-денсаулық және оған әсер ететін әлеуметтік – экономикалық, гигиеналық, биологиялық, табиғи-климаттық, т.с.с. факторлар туралы білім беру және тұрғындардың кейбір арнайы топтарына көрсетілетін медициналық-әлеуметтік көмектің көлемімен және сапасымен таныстырады./ емтихан
Пәннің аталуы

Шетелдегі әлеуметтік жұмыс
Қысқартылған атауы

ШӘЖ
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр

2
Оқытушының Т.А.Ә.

Төолегенова Күлзия Калдыбековна
Доцент /оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі

қазақ
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компоненті
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер/сынақ бірліктері

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «География», «Жалпы тарих», «Дүние жүзі тарихы»
Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Шетелдегі әлеуметтік жұмыс» атты бағдарлама курсы болашақ мамандарды қоғамдағы әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтармен жұмыс жүргізу барысында әлеуметтік мәселелерді шешудің қажетті білімімен және озық тәжірибиелерімен қаруландыруды көздейді. Студенттерде шетелдегі әлеуметтік жұмыстың әлеуметтік – экономикалық аспектілері туралы түсінік қалыптастырып, шетелдегі әлеуметтік көмектің әр түрлі жүйелерін талдай білуге және оны практикада қолдана білуге үйретеді.
Мазмұны

Дәрістер: Шетелдегi әлеуметтiк жұмыс,, пәнiнің мақсаты және мiндеттерi. Басқа ғылым салаларымен және пәндермен байланысы.«Шетелдегі әлеуметтік жұмыс» пәнінің әлеуметтік жұмыс мамандарын даярлаудағы маңызды ролі.Шетелдегі әлеуметтік жұмыс тәжірибиелерін зерттеудің әдіснамасы мен әдістері. Жалпы және жеке әдiстердiң сипаттамасы.Тарихи әдіс. Салыстырмалы әдіс. Шетелдегi әлеуметтiк жұмыстың тарихи аспектiсi. Шетелдегі әлеуметтік жұмыстың қалыптасу тарихы. Ресейдегi әлеуметтiк жұмыстың тарихы. АҚШ-ғы, Германиядағы әлеуметтiк жұмыстың даму тарихы.Шетелдегі әлеуметтік жұмыстың теориялық моделдері.Психоаналитикалық модель. Гуманистік модель.Шетелдегі әлеуметтік жұмыстың теориялық моделдері. Бихеовиристік модель. Когнитивтік модель. т.б. Шетелдегі әлеуметтік жұмыс тәжірибиелерінің негізгі бағыттары.Шетелде қоғамның әртүрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс жүргізудің негізгі бағыттары.Шетелде қоғамның әртүрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс жүргізудің мен формалары Қазiргi таңдағы дүние жүзiндегi әлеуметтiк көмектiң моделдерi.АҚШ-ғы әлеуметтiк жұмыс.Германиядағы әлеуметтiк қорғау жүйесi. Норвегиядағы әлеуметтiк жұмыс ерекшелiгi.Исландиядағы әлеуметiк қызмет жүйесi.Голландия, Швеция және Ресейде жастармен жүргізілетін арнаулы әлеуметтік жұмыстардың тәжірибиесі. Ұлыбритания мен Жапонияда жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың тәжірибиесі.

Практикалық сабақтар: «Шетелдегі әлеуметтік жұмыс» пәнінің ғылыми негізі.Шетелдегi әлеуметтiк жұмыстың формалары мен тәсiлдерi.Шетелдегі әлеуметтік жұмыстың тарихи аспектісі. З.Фрейд, Т.Парсонс, К.Роджерс т.б көзқарастары.А.Пинкус пен А.Минаханның жүйелілік моделі.Шетелдегі әлеуметтік жұмыс тәжірибиелерінің негізгі бағыттары. Қазiргi таңдағы дүние жүзiндегi әлеуметтiк көмектiң моделдерi. АҚШ-тағы әлеуметтік қорғау жүйесінің басты ерекшеліктері.Германиядағы әлеуметтiк қорғау жүйесi.Норвегиядағы әлеуметтік қызмет ұйымдары және әлеуметтік жұмыс ерекшелігі.Исландиядағы әлеуметiк қызмет жүйесi. Голландия, Швеция және Ресейде жастармен жүргізілетін арнаулы әлеуметтік жұмыстардың тәжірибиесі.Ұлыбритания мен Жапонияда жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың тәжірибиесі.
Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Шетелдегі әлеуметтік жұмыстың бағыттарын, әдістері мен формаларын білу; Шетелдегі әлеуметтік жұмыс тәжірибелерін елімізде қолдана білу/ емтихан
Пәннің аталуы

Әлеуметтік жұмыстағы ұлттық дәстүр
Қысқартылған атауы

ӘЖХД
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр

2
Оқытушының Т.А.Ә.

Төолегенова Күлзия Калдыбековна
Доцент /оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі

қазақ
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компоненті
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы –135сағат
Кредиттер/сынақ бірліктері

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Әдеп», «Жалпы тарих», «Дүние жүзі тарихы»,
Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік – ұлттық сана-сезімдерін дамыту;әлеуметтік проблемаларды шешуде халықтық дәстүрдің әдістері мен формаларын қолдану дағдыларын қалыптастыру; «Мәдени мұра» бағдарламаларын әлеуметтік проблемаларды шешуде қолдану.

Нәтижесінде:- халықтық дәстүр негіздерін қолдана отырып мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру


Мазмұны

Дәрістер: «Әлеуметтік жұмыстағы халықтық дәстүр» пәнінің мақсат-міндеттері. Әлеуметтік жұмыстың ұлттық және дәстүрлік негіздері. Есім ханның ескі заңы мен Қасым ханның қасқа жолының әлеуметтік мәні. Тәуке ханның «Жеті жарғысының» әлеуметтік мәні мен маңызы. Ұлттық салт-дәстүрлердің әлеуметтік мәні. Асар, Садақа, Жылу, Зекет, Әмеңгерлік т.б. Ата-баба ұлттық дәстүрлерінде болашақ ұрпақты қоғамға әлеуметтендіру және бейімдеу мәселесі. Жас отбасыларды жаңа өмірге даярлау және баулу мәселелері «Мәдени мұра» бағдарламасының әлеуметтік мәні мен сипаты. Бүгінгі таңда жастардың бойында әлеуметтік-мәдени құндылықтарды қалыптастыру мәселелері.

Практикалық сабақтар: «Әлеуметтік жұмыстағы халықтық дәстүр » пәнінің теориялық және әдістемелік негізі.Қасым ханның бес тараудан тұратын заңының әлеуметтік мазмұны мен маңызы. Тауке хан тұсындағы билер кеңесі жұмыстарының әлеуметтік негізі. Ұлттық салт-дәстүрлердің әлеуметтік мәні. Жастарды қоршаған ортаға бейімдеуде ұлттық тәжірибелердің мазмұны. Ұлттық-әлеуметтік тәрбие. Отбасылық өмірге жастарды даярлауда ұлттық тәрбие негіздерін қолдану. «Мәдени мұра» бағдарламасының әлеуметтік негізі. Бүгінгі таңда әлеуметтік жұмыста ұлттық салт-дәстүр негіздерін қолдану ерекшеліктері мен жолдары.
Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Ұлттық салт-дәстүрлердің әлеуметтік мәнін аша білу; Әлеуметтік жұмыста халықтық дәстүр негіздерін қолдана білу/ емтихан
Пәннің аталуы

Шетелдегі әлеуметтік қорғау концепциялары

Қысқартылған атауы

ШӘҚК

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

22

Оқытушының Т.А.Ә.

Төлегенова Күлзия Калдыбековна

Доцент /оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Жалпы тарих», «Дүние жүзі тарихы» «Әлеуметтану»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Шетелдегі әлеуметтік қолдау концепцияларын талдай білу; шетелдегі әлеуметтік қолдау концепцияларын зерттеу дағдыларының дамуы; шетелдердегі әлеуметтік қолдау жүйесінің озық тәжірибелерін Қазақстандық қолдау жүйесімен салыстыра білу , озық тәжірибелерді елімізде қолдана білу дағдыларының дамуы

Нәтижесінде:Шетелдегі әлеуметтік қолдау концепцияларын зерттей отырып, әлеуметтік мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру.Мазмұны

Дәрістер: «Шетелдегі әлеуметтік қорғау концепциялары» пәнінің мақсат-міндеттері және әлеуметтік қызметкерді даярлаудағы ролі. Шетелдегі әлеуметтік қолдаудың теориялық концепциялары. Шетелдегі әлеуметтік қолдау жұмыстырының моделдері. Әлеуметтік қорғаудың шетелдік концепцияларының классификациясы. Шетелдік концепциялардың түрлері мен мазмұны. Әлеуметтік қорғаудың шетелдік концепцияларының Қазақстанда зерттелуі және қолдану аспектісі..

Практикалық сабақтар: «Шетелдегі әлеуметтік қорғау концепциялары» пәнінің ғылыми негізі. Шетелдегі әлеуметтік қолдаудың теориялық концепциялары. Шетелдік концепциялардың түрлері мен мазмұны. Шетелдегі әлеуметтік қолдау жұмыстырының бағыттары.Шетелдегі әлеуметтік қолдау жүйелерінің ерекшеліктері. Әлеуметтік қорғаудың шетелдік концепцияларының Қазақстанда зерттелуі .

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Шетелдегі әлеуметтік қорғау концепцияларын білу; Шетелдегі әлеуметтік қорғау тәжірибелерін елімізде қолдана білу/ емтихан

Пәннің аталуы

Балалық шақты әлеуметтік қорғау

Қысқартылған аталуы:

БШӘҚ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ 45-сағат, СӨЖ – 45 сағат

Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері:

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Әлеуметтану, Психология т.б.

Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

«Балалық шақты әлеуметтік қорғау» пәнiнiң мақсаты балалық шақты әлеуметтік қорғау мен қызметінің, қарым - қатынас түсініктері, пән аралық байланыстарды орната білуі тиіс. Балалық шақты әлеуметтік қорғау пәндік міндеттерін қалыптастыру білуі қажет және балалық шақты әлеуметтік қорғау қызметің міндеттерінің айырмасын таба білуі кажет.

Мазмұны:

Дәрістер: Балалық шақты әлеуметтік қорғаудың теориялық және методологиялық негіздері. Балалармен және отбасыларымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың ерекшеліктері. Балалық шақты құқықтық қорғауды қамтамасыз етілуі. Мектепке дейінгі мекемелердегі балалық шақты әлеуметтік қорғау ерекшеліктері.Мектеп оқушыларын әлеуметтік қорғауға қатысты жүргізілетін жұмыстар. Арнайы мамандандырылған мекмелердегі балалық шақты қорғау. Мүгедек балаларды әлеуметтік қорғау. Мүгедек баласы бар отбасымен әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік қызметкердің мүгедектерді әлеуметтік қорғаудағы қызметі. Мүгедектердің құқықтарын қорғау және қолдау.

Практикалық сабақтар: Қазақстандағы балалық шақты әлеуметтік қорғау институт-тарының жұмысын жетілдіру мәселелері. Балалық шақты қорғаудың әлеуметтікқорғаудың әлеуметтік институттары. Балалық шақтың мінез құлықтық ерекшеліктері. Еліміздегі балалық шақтышақты қорғау институттарының жұмысын жетілдіру. Балаларды әлеуметтік қорғау институттары. Балалық шақтың мінез-құлықтық ерекшеліктері. Еліміздегі балалық шақты қорғау нституттарының жұмысын жетілдіру. Бала асырап алған отбасымен әлеуметтік жұмыс ерекшеліктері. Еліміздегі демографиялық жағдады ілгерілетудегі бала асырап алудың маңызы. “Қараусыз қалған балалар мен жасөспірімдер” ұғымы мен оның өзіндік ерекшеліктері. Көп балалы отбасыларындағы психологиялық хал-ахуал.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Балалық шақты әлеуметтік қорғау» пәнін оқу барысында балалық шақты әлеуметтік қорғау, балалардың құқықтары, міндеттері, Қазақстан Республикасының «Бала құқықтары туралы конвенциясы», құқық қорғау органдарының қызметі және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.


Пәннің аталуы

Әйелдер мүддесін әлеуметтік қорғау

Қысқартылған аталуы:

ӘМӘҚ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ 45-сағат, СӨЖ – 45 сағат

Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері:

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Әлеуметтік жұмыстағы болжау мен жобалау, Тәрбие әлеуметтануы

Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

«Әйелдер мүддесін әлеуметтік қорғау» пәнiнiң мақсаты студенттердің азаматтық мәдени жетістіктерін білуіне, гендерлік және жыныстық мәселесін қазіргі мәдени өмірде өзекті мәселесі жан-жақты заңдылықтарын түсініп, танып білуге бағдар беру, келешек әлеуметтік жұмыс мамандық иелеріне гендерлік аспектілерін терең түсінуге, олардың өз білімдері мен кәсіби шеберліктерін жетілдіруге қатысты дағдыларын қалыптастырады.

Мазмұны:

Дәрістер: Гендерлік жайлы түсінік, оның объектісі, негізгі әдіснамалық гендер аспектісі. Гендердің әдіснамалық теориясы. Әйелдердің қоғамдағы орны. Функционализм және дифференция теориясында жыныстық ролі. Гендер теориясы және гендерлік зерттеудің классикалық және бүгінгі күнгі ғылыми теориялық концепцияларының қалыптасу ерекшеліктері. Маскулендік және феминистік стереотипі. Феминология. Әйел және экономика. Әйел және саясат. Әйелдердің қоғамдағы әлеуметтік статусы, орны. Әйел саясат пен мемлекеттік басқаруда. Гендерлік теңдікті қолдау. Гендерлік тәрбие нысанасы. Отбасы тәрбиесінің ұлттық психологиясында әйел қызметі. Алты ғасыр бұрын өмір сүрген ғазиз аналарымыз – Домалақ ана.

Практикалық сабақтар: Гендерлік жайлы түсінік. Гендердің әдіснамалық теориясы. Әйелдердің қоғамдағы орны. Гендер теориясы және гендерлік зерттеудің классикалық және бүгінгі күнгі ғылыми теориялық концепцияларының қалыптасу ерекшеліктері. Маскулендік және феминистік стереотипі. Феминология. Әйел және экономика. Әйел және саясат. Әйел саясат пен мемлекеттік басқаруда. Гендерлік теңдікті қолдау. Гендерлік тәрбие нысанасы. Отбасы тәрбиесінің ұлттық психологиясындаәйел қызметі.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Әйелдер мүддесін әлеуметтік қорғау» пәнін оқу барысында әйелдер мүддесін әлеуметтік қорғау, әйелдердің құқықтары, міндеттері, құқық қорғау органдарының қызметі және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.

Пәннің аталуы

Жас мүгедектерді әлеуметтік қорғау жүйесі

Қысқартылған аталуы:

ЖМӘҚ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ 45-сағат, СӨЖ – 45 сағат

Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері:

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау,Әлеуметтік психология т.б.

Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

«Жас мүгедектерді әлеуметтік қорғау жүйесі» пәнiнiң мақсаты студенттердің азаматтық мәдени жетістіктерін білуіне, мүгедектердің және жас мүгедектердің қазіргі мәдени өмірде өзекті мәселесі жан-жақты заңдылықтарын түсініп, танып білуге бағдар беру, келешек әлеуметтік жұмыс мамандық иелеріне гендерлік аспектілерін терең түсінуге, олардың өз білімдері мен кәсіби шеберліктерін жетілдіруге қатысты дағдыларын қалыптастырады.

Мазмұны:

Дәрістер: Мүгедектенудің (инвалидизация) ғылыми концепциялары. Аномальды мүгедектердің түрі. Аномальды мүгедек түсініктемесі. Мінез-құлқы бұзылған балалар. Психикалық мүгедек балалар. Мүгедектікті анықтайтын мекемелер. Мүгедектерге берілетін жеңілдіктермен артықшылықтар. Тұрғын үй мен коммуналдық қызмет саласында берілетін жеңілдіктер. Мүгедектерді арнайы транспорт түрлері мен жабдықтыру. Мүгедектіктің алдын алу, әлеуметтік сауықтыру. Мүгедектердің білім алуы және кәсіптік даярлықтан өту. Әлеуметтік қызметкердің мүгедектерді әлеуметтік қорғаудағы қызметі. Мүгедектігі бойынша берілетін әлеуметтік жәрдемақылар.

Практикалық сабақ. Қоршаған тұрмыстық орта ұғымы. “Стационарлық емес жағдайдағы жеке бейімделу” түсінігі. Мүгедектердің өмір сүруіне қажетті қосалқы бейімдеу құралдарды Мүгедектерді қоршаған ғимараттық -құрылыстық орталар. Құрылыстық ғимараттық орта түсінігі. Мүгедектерді қорғаудағы құрылыстық ғимараттарға заңдық нормативтік құжаттар. Жол жиегі мен жол асты көпірлеріндегі мүгедектерге қажетті жағдайлар. Мүгедектер мен оны қоршаған ортаның әлеуметтік психология ерекшеліктері. Мүгедектердің психологиялық проблемалары. Қоғам мен мүгедектер арасындағы өзара кедергі келтіретін психологиялық интеграциялар, оның себептері. Мүгедектердің өзіне тән психологиялық ерекшеліктері. Мүгедектік және оларға білім беру мен өндірістік орталары. Мүгедектерге арналған білім беру мекемелерді жабдықтау ерекшеліктері. Мүгедектерге білім беру мекемелерінің ауласындағы қозғалысты жеңілдету.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Жас мүгедектермен әлеуметтік жұмыс» пәнін оқу барысында мүгедектерді әлеуметтік қорғау, мүгедек балалардың құқықтары, міндеттері, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қызметі және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет