Пән бойынша оқу бағдарламасының сыртқы парағы (Syllabus)Дата15.06.2017
өлшемі308,79 Kb.

Пән бойынша оқу бағдарламасының сыртқы парағы (Syllabus)
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/34Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі


С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті.
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті
Дене шынықтыру және спорт кафедрасы
Дене шынықтыру және спорт 5В010800 мамандығының студенттеріне арналған
Баскетбол пәні бойынша
ПӘН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

_____________ Ахметов Қ.Қ.

2011 ж. «___»____________

Құрастырушы: аға оқытушы Омаров Т.С. _______________

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы5В010800 Дене шынықтыру және спорт мамандығының

студенттеріне арналған


Баскетбол


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________2011 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
2011ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ Ю.А.Мастобаев 2011 ж. «____» ________


Химиялық технология және жаратылыстану факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2011ж. «__»______ №_ хаттама
ОӘК торайымы ________________________ У.Д. Буркитбаева

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Дене шынықтыру және спорт кафедрасының аға-оқытушысы Омаров Т.С.

Кафедраға келу уақыты: пән бойынша тәжірибелік сабақтар мен кеңестердің оқу кестелері (11.00-12.00с., дүйсенбі,сәрсенбі, жұма)

Стадион: №, 673668

НОК спорт залы: № 673669

2 Пән туралы мәліметтер:

Атауы: «Баскетбол».

Сағат көлемі: 2 кредит, 90сағат: 6 сағат дәріс, 6 сағат тәжірибелік сағаттар, 78 сағат СӨЖ.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Оқыту

түрі

Пәннің ауқымдылығыСеместр бойынша бақылау

түрі


семестр

Семестр бойынша студентттер жұмысының көлемі

кредит

Аудиториялық сабақтар

(ак.сағат)СӨЖ

Кредит

Академиялық сағат
барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

кж

барлығы

Дәр

Тәж

зерт

барл.

ОСӨЖ

Кәсіби білім негізінде

2

90

12

78

4

-

-

3

4


2

12

6

-


-

6


-

-


78

12


4 Пәннің мақсаты Курс бағдарламасы баскетболды оқытудың теория мен методика сұрақтарын оқытуды, техникалық әдістер мен тактикалық әрекеттерді үйренуді, қажет тәжірибе алып, баскетбол пәнінің жаттықтырушысы, оқытушысы ретінде түрлі жаттығушылармен өздігінен жұмыс артқара алуды қарастырады.

Пәннің міндеті:

- Дене шынықтыру тәрбиесі жүйесінің теориялық және әдістемелік негіздері;

- Студенттердің тәжірибелік қызметте алынған білімдерін қолдана білуі және қызметке дағдылануы;

- Жарыстардың ережелерін, ұйымдастыру және түрлі деңгейлі жарыстарды өткізу әдістемесін білу;

- Түрлі деңгейлі жарыстарды ұйымдастыру және өткізу;
5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын

Топпен, сыныппен сабақтың дайындық бөлімінің жалпы сабақты, жаттығуларды таңдап, дене шынықтыру дайындығы бойынша кешенін құрастыру. Сабақтың талдауын жасау;Пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер:

білу керек:

- Топпен, сыныппен сабақтың дайындық бөлімінің жалпы сабақты, жаттығуларды таңдап, дене шынықтыру дайындығы бойынша кешенін құрастыру. Сабақтың талдауын жасау;

- Жұмыс жоспарын, әдістемелік, оқы-спорттық және қаржы-сметалық құжаттамаларын құрастыру ;

- ҒЗЖ-да өткізу, тестілеуді өткізу әдістерін, дипломдық жұмысты рәсімдеу және ұсыну әдістерін меңгеру.


қабілетті болу керек

- ойын техникасының жеке элементтері мен арнайы жаттығуларын түсіндіру және көрсету;- спорт ойындарының жарыстарын бағалау

6 Пререквизиттер:

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: - Дене шынықтыру және спорт тарихы


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: - Мектептегі баскетболдың теориялық және әдістемелік негіздері.8 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыр/с

Тақырыптардың атаулары

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

ОПБ, ЖПБ базасындағы с/б

Дәріс

Тәжіри-бе

СӨЖ

1

Спорт түрінің қалыптасу тарихы

1

1

10

2

Әдістік – тәсілдік әрекеттердің жіктелуі. Ойын ережесі, құрал-жабдықтар.

1

1

18

3

Ойыншылар қызметі.Жеке, топтық және командалық тәсілдік әрекеттер.

1

1

10

4

Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру


1

1

10

5

Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және арнайы дене дайындығы.

1

1

10

6

Әдістік, тәсілдік дайындық.Төрешілік ету және жарыс ережесі.Оқыту әдістемесі

1

1

20

БАРЛЫҒЫ: 90 с

6

6

78


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Баскетболға ойын техникалық және тактикалық әрекеттерінің әр түрлілік және өзіне меншікті ойындық қызмет тіршілік маңызды дағдылардың құруына арналған бірегей қасиеттермен ие болады және орта мектеп жас балаларының іскерліктерінің жан-жақты дамудың олардың физикалық және психикалық сапалардың . Баскетболға ойын игерілген қимылдатқыш әрекеттері және кездесетіндер оларға денсаулық нығайтулары физикалық жаттығулар нәтижелі құралдармен келеді және үзілістің және өмірдің оның барлық бойыда адаммен қолданыла алады дербестерді физикалық мәдениет жұмыстарының түрлерінде .10 Курстың компоненттері
Пәннің тақырыптарының мазмұны
Тақырып 1. Спорт түрінің қалыптасу тарихы

Қысқаша тарихи анықтама. Баскетболдың даму тарихы. ҚР-дағы баскетболдың дамуы. СШК, ҚР СШ, ҚР ТСШ спорттық разрядтарын орындаудағы нормативті талаптар.

Тақырып 2. Әдістік – тәсілдік әрекеттердің жіктелуі. Ойын ережесі, құрал-жабдықтар.

Ойын техникасы түсінігінің анықтамасы. Ойын техникасының әдістерін классификациялау және оның құрылымы. Шабуылда және қорғаныста ойын техникасы әдістерінің сипаттамасы. Рационалды, вариативті және сенімді техника түсініктері. Ойын тактикасы түсінігінің анықтамасы. Ойын тактикасының құрылымы және оның әдістерін классификациялау. Қорғаныста және шабуылда ойын тактикасы әдістерінің сипаттамалары Рационалды, вариативті және сенімді тактика түсініктері.

Баскетолдағы ойын ережелері, инвентарь және жабдықтар. Алаң ауданы.

Тақырып 3. Ойыншылар қызметі.Жеке, топтық және командалық тәсілдік әрекеттер.

Баскетболдағы ойыншылардың орналасуы: Ойынды бастайтын ойыншының функциясы. Орталық ойыншының функциясы. Жеңіл форвард функциясы. Ауыр форвард функциясы. Қорғаушы функциясы.

Тақырып 4. Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

Жоспарлау түрлері. Сабақтарды ұйымдастыру формаларыТақырып 5. Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және арнайы дене дайындығы.

Жаттықтыру әдістемесі, біртіндеп жаттықтыру. Финттер мен бөгет жасауды үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері. Доп лақтыруды үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері. Ойын техникасын үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері.


Тақырып 6. Әдістік, тәсілдік дайындық.Төрешілік ету және жарыс ережесі.Оқыту әдістемесі

Ойын техникасы. Түсініктер мен сипаттамалар. Шабуылда және қорғаныстағы ойын техникасы. Ойын техникасы түсінігінің анықтамасы. Ойын техникасының әдістерінің классификациясы және құрылымы. Шабуылда және қорғаныста ойын техникасы әдістерінің сипаттамалары. Рационалды, вариативті және сенімді техника түсініктері. Допты ұстап алуды үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері.
Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. Спорт түрінің қалыптасу тарихы

Дене шынықтыру жүйесіндегі баскетболдың орны және халықты сауықтыру.Тақырып 2. Әдістік – тәсілдік әрекеттердің жіктелуі. Ойын ережесі, құрал-жабдықтар.

Баскетбол жарыстарының жалпы және жеке ережелері. Сілтеулер.Тема 3. Ойыншылар қызметі.Жеке, топтық және командалық тәсілдік әрекеттер.

Жеке, топтық және командалық әрекеттер. Ойыншылар функциялары.Тақырып 4. Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

Оқу-жаттығу үрдісіндегі жарыстардың маңызыТақырып 5. Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және арнайы дене дайындығы.

Жұппен, үш адаммен допты жүргізуді жаттықтыру, кедергімен және қорғаныссыз ойынның тәжірибелік элементтерін тапсыру.


Ойыншылардың орналасуы. Шекара арқылы, айып алаңы арқылы шабуылдың және қорғаныстың тактикалық әрекеттері, алыс және орташа дистанциялардан доп лақтыру.

Шекара арқылы, айып алаңы арқылы шабуылдың және қорғаныстың техникалық әрекеттері, алыс және орташа дистанциялардан доп лақтыру.

Қозғалыс кезінде доп лақтыру мен өтулер. Жұппен, үш адаммен допты жүргізуді жаттықтыру, кедергімен және қорғаныссыз ойынның тәжірибелік элементтерін тапсыру.

Тақырып 6. Әдістік, тәсілдік дайындық.Төрешілік ету және жарыс ережесі.Оқыту әдістемесі

Баскетболдағы орын ауыстыру және қозғалу. Орын ауыстыру және қозғалу элементтерін үйрету. Орын ауыстыру және қозғалуды қайталап, жаттықтыру. Орын ауыстыру және қозғалуды орындау. Элементті толық орындау.Допты иелену (допты ұстап алу).

Допты иеленудің жеке элементтерін үйрету: а) екі, үш және одан да көп ойыншылырадың бірігіп әрекет етуін үйрету; б) оқытушының тапсырмасымен допты ұстап алуға үйрету.

Терминдер мен нұсқаулар. Жарыс ережелері.СӨЖ мазмұны (ОПБ, ЖПБ базасындағы с/б)

СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат шаққандағы көлемі

1

Семинар сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспектілеу

Сабаққа қатысуы

30

2

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Есеп

Баяндама

15

3

Әдебиет анализі

Конспектілеу


Баяндама, қорғау

10

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2,

Тестілеу23

Барлығы:

78Студенттерге өздігінен оқуға ұсынылатын тақырыптар

Тақырып 1. Спорт түрінің қалыптасу тарихы

Спорт түрінің даму тарихы. Санаттық талаптар. ФТ жүйесіндегі баскетболдың орны және халықты сауықтыру. Баскетболдың Қазақстанда даму тарихыТақырып 2. Әдістік – тәсілдік әрекеттердің жіктелуі. Ойын ережесі, құрал-жабдықтар.

Технико-тактикалық әрекеттердің классификациялану принциптері. Жаттықтыру ойындарында тактикалық әрекеттерді анализдеу, баскетболдық әдістерді орындау техникасы.Тақырып 3. Ойыншылар қызметі.Жеке, топтық және командалық тәсілдік әрекеттер.

Ойыншылар функциясы. Жеке, топтық және командалық әрекеттер. Жаттықтыру ойындарында ойыншылардың әрекеттерін анализдеуТақырып 4. Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

Оқу-жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру. Көпжылдық жоспарлау. Жылдық жоспарлау.Тақырып 5. Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және арнайы дене дайындығы.

Жалпы және арнайы дайындықтың маңызы, олардың спорттық дайындық жүйесіндегі орныТақырып 6. Әдістік, тәсілдік дайындық.Төрешілік ету және жарыс ережесі.Оқыту әдістемесі

Спорттық дайындық жүйесіндегі тактикалық дайындықтың орны.

Спорттық дайындық жүйесіндегі техникалық дайындықтың орны.

Баскетбол жарыстары хаттамаларының және құжаттамаларының түрлері.. Баскетболдың түрлі жарыстарының ережелері (жарыс түрлері).11 Курстың саясаты


Оқытушылар мен студенттердің этикасы мен академиялық тәртібі университеттің ішкі күн тәртібіндегі ережелермен сай келуі керек. Оқу үрдісіне (меңгерілетін оқу материалдары бойынша мәселенің дұрыс қойылуы мен логикалық және ойланатын сұрақтардың дұрыс берілуі, өзін-өзі бақылау оқуда маңызды болып табылады) белсенді қатысу керек. Оқытушылар мен курстастарға құрметпен қарау керек. Оқытушы сөйлеген кезде, дауыстап сөйлеуге жол берілмейді, екінші ескертуден кейін студент аудиториядан шығарылады. Сабақты босатпау керек. Ауырған жағдайда немесе басқа орынды себепке байланысты ақтайтын құжат көрсетуі керек, қатысым балдарын алып, босатылған сабақтағы жұмыс балдарын оқытушының уақыт, кеңес кестесіне (11.00-12.00 дүйсенбі, сәрсенбі, жұма) сай өтеуі керек. Сабаққа кешікпеуі керек (5 минутқа кешігу мүмкін, ал одан көпке кешіксе, студент сабаққа кіргізілмейді. Кешігудің объективті себебін немесе қалуын алдын ала ескертуі керек). Үй тапсырмасын ынтамен атқару керек. Дайындалған жазбаша деректерді дәл уақытында тапсыру керек. Бақылау жұмысы, тестілеу, емтихан кезінде көшіруге болмайды, екінші ескертуден кейін студент аудиториядан шығарылады. Сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілуі тиіс. Курстың жеке құрамдары бойынша баға қою критериясы.

Максималды балл сабақты нақты және дер кезінде орындағанда, курс сабақтарына жүз пайыз қатысқанда қойылады.Тәжірибелік сабақтың дәрісінде студенттің жұмыс істеу және қатысым есебі:

- дәріске қатысу, материалды конспектілеу – 4 балл (қатысым 2 балл, конспектің болуы 2 балл);

- тәжірибелік сабаққа қатысу – 2 балл;

- топта белсенді жұмыс істеу – 1 балл;

- ұй тапсырмасын орындау және қорғау – 3 балл (үй тапсырмасының орындауына 1 балл, қорғауына 2 балл).

Курс тақырыптары бойынша ағымдағы бақылау білімі өтілген тақырыптар бойынша 20 сұрақтардан (әрбір дұрыс жауапқа 1 балдан ) құрылған тесттер түрінде жұмасына бір рет өткізіледі. Үшінші жұмада 50 сұрақтардан құрылған (әрбір дұрыс жауап үшін 2 балдан, тестілеу уақыты 100 минут).Аяқталатын курс бағасы максималды және айыптық балдар арақатынасының есебінде қойылады. Курс пән бойынша тесттерден құралған емтихан тапсыруымен аяқталады. Тесттер 25 сұрақтардан құралады, дұрыс жауап үшін 1 балдан, жинақталған балдар 100-ге көбейтіледі және сұрақтар көлеміне бөлінеді. Мысалы: 25 сұрақтың ішінде 20-сы дұрыс. 20 балды 100-ге көбейтеміз және 25-ке бөлеміз, нәтижесі 80 бал. Нәтижесінде студент соңғы курс емтиханында 100 балл алуы тиіс.

Айыптық санкциялар: Көрсетілген талаптарды орындамаса жарты немесе айыптық балдар қойылады. Айыптық балл білім бағасының сызбасынан бекітіледі.

Мысалы:


дәріске бармау (орынсыз себепсіз) сәйкесінше (-2 балл);

дәрістегі конспекттің толық болмауы сәйкесінше (-2 балл);

тәжірибелік сабаққа қатысып, топ жұмысына араласпаса (-1 балл) және т.б.

Білім алушылардың бағалық шкаласы


Баллмен есептегенде-гі қорытын-ды баға (Қ)

Баллдың сандық ба-ламасы (С)

Әріптік жүйедегі баға

(Ә)


Дәстүрлі жүйедегі баға (Д)

90 - 94

3,67

A-

Өте жақсы
85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-


55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағаттанарлықсыз


12 Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

1. Баскетбол, волейбол, гандбол,: Организация и проведение соревнований по упрощенным правилам:: Учеб. пособие/ В.Ф.Мишенькина, И.А.Рогов, О.С. Шалаев, Д.В.Карбанов. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2004.– 115 с.

2. . Спортивные игры: Техника, тактика обучения/ Под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. – М.: Academia, 2001. – 518 с. – (Высш. образование).

Қосымша:

3. . Правила игры в баскетбол: (Официальные правила НБФ РК). – Алматы.: 2008. – 120 с.4. 10. Шестаков М.П. Гандбол: Такт. подготовка/ М.П.Шестаков, И.Г. Шестаков. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 129 с. – (Методика спорт. тренировки).

5. http://www.sportzone.ru

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет