Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Қазақ ұлттық баспасөзінің қалыптасуы және даму тарихы»Дата27.12.2016
өлшемі140.36 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3 деңгейлі ОӘК құжат

ПОӘК

ПОӘК


042-18-18. 1.

03/01-2014.«Қазақ ұлттық баспасөзінің қалыптасуы және даму тарихы»

пәнінің оқу- әдістемелік кешені


№1 Басылым

18.09.2014Пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Қазақ ұлттық баспасөзінің қалыптасуы және даму тарихы»
0114 «Тарих» мамандығына арналған
Оқытушы үшін пәнінің жұмыс бағдарламасы

Семей-2014


 1. ӘЗІРЛЕГЕН:

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

5В0114 «тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған.
Құрастырушы: Ибраемова М.С. «Қазақстан тарихы» кафедрасы т.ғ.к., доцент

« 03» 09 2014 жыл2.ТАЛҚЫЛАҒАН:

2 ҚАРАЛДЫ

  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

« Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында қаралды

Хаттама №_1__ « 03_»_09_ 2014 жыл

2.2. Гуманитарлық – заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №_1__ «__»__09_ 2014 жыл

Факультеттің ОӘБ төрайымы: Кеңесбаева Ш.С.

3.БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №_1___ «_18_»__09__2014 жыл
ОӘК төрайымы : Искакова Г.К.

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ (немесе №4 «_13» _09. 2013_ ж. баспа ОРНЫНА)

Мазмұны
1 Қолдану аумағы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ереже

4 Оқу пәннің мазмұны (модуль)

5 Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі

6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер
 1. Қолданылу аумағы

«Қазақ ұлттық баспасөзінің қалыптасуы және даму тарихы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В0114 -«Тарих» мамандықтары студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы және қажеттілігін, қурс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.
 1. Нормативтік сілтемелер

«Қазақ ұлттық баспасөзінің қалыптасуы және даму тарихы» пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :

050114 -«Тарих» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ҚР МЖБС 3.08.273-2006, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «23» 12 2006 жылғы, № 779 бұйрығы бойынша әрекетке еңгізілді және бекітілді.

- СТУ 042- ГУ -4-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және ресімдеудің жалпы талабы» университет стандарты

-ДП 042- 1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжатталған процедура
 1. Жалпы ереже

Оқытушының аты-жөні- Ибраемова М.С. «Қазақстан тарихы» кафедрасы т.ғ.к., доцент

Қатыстық ақпарат: телефон-44-38-26 (деканат); №1 ғимраттағы № 1006

Жүргізілу орны -№ 1 оқу ғимараты Кестеге сәйкес

Кредит саны -3

Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (№ 1 кесте)

3.1 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты

Қазақстан Республикасының – Қазақстан тарихының деректемесі ол мемлекеттік жалпы міндеттік мамандығы бойынша білім беру стандартында белгіленген, заң жоғары оқу орындары мен факультеттерінде оқитын студенттерге арналған маңызды құқық саласының бірі.

Қазақстан тарихының деректемесі Қазақстан егемендік алып, тәуелсіз даму жолына түскен уақытта Қазақстан тарихының деректемесі сабағының отандық тарихтың ақтандықтарын толтыруда атқарар ролі зор. Пән ел тарихында елеулі оқиғаларға қатысты тарихи тұлғаларды жетелей танып, баға беру. Өткен тарихымыздағы істердің маңыздылығын аша отырып, зерттеу қажетілігін көрсетеді.

Тарихшы студенттерді даярлауда «Қазақстан тарихының деректемесі» пәнінің орны ерекше. Пәнді оқытудағы мақсат-тарихшы ретінде тұлғаның жекелей ерекшеліктерін, халқы үшін атқарған өшпес ерліктерін тани отырып, бағалау, маңызын түсіну.

Осындай жағдайда білім салаларының арасында «Қазақстан тарихының деректемесі» ерекше орын алады. Оның себебі, ұлтымыздың тарихын тек қана кәсіби тарихшы мамандардың жаза алатындығында. Сондықтан тарихымыздың белгісіз беттерін айшықтауда осы пәннің қыр-сырын танып білу өте маңызды. Қазақстан тарихының деректемесін оқып, студент зерттеудің негізгі әдісімен танысып, өзіндік зерттеудің заңдылықтарын сақтай отырып, тарихшы мамандардың пікірлерін оқи отырып өзіндік көзқарас қалыптастыра алады.
3.2 Пәннің негізгі мақсаты:

Курс бойынша оқу материалын жетілдіру.Тарихи ғылымдар жүйесінде «Қазақ баспасөзінің қалыптасуы және дамуы» курсының орнын ашып көрсету. Тарихи ғылым ретінде «Қазақ баспасөзінің қалыптасуы және дамуы» курсының мәнін анықтау. Қазақ баспасөзінің қалыптасуы және дамуы процесін тарихи тұрғыда қарастыру. Қазақ баспасөзінің қалыптасу және даму тұтастығын айқындау және мәнін ашу. Қазақ баспасөзінің қалыптасуы және дамуы, оның негізгі аспектілерімен таныстыру. Отандық тарихта «Қазақ баспасөзінің қалыптасуы және дамуы» курсының тарихын тұтас курс ретінде қарастыру.3.3 Пәннің негізгі міндеттері:

 • Пән мазмұнын студенттерге жан-жақты таныстыра отыра, тереңдете оқыту.

 • Студенттердің тарихи деректермен, құжаттармен жұмыстар жасауына басшылық беру, ұйымдастыру, қадағалау.

 • Монографиялық еңбектерге, әрбір жеке тарихи оқиғаларға пікірлер беруге, баяндамалар, рефераттар әзірлеуге үйрету, баулу т.б.

 • Курс теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, студенттердің тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіруді мақсат ете отырып, оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімдеуіне де баса назар аударады.

 • «Қазақ баспасөзінің қалыптасуы және дамуы» курсының кезеңдерін, Отандық тарихта алатын орнын, қазақ баспасөзінің даму ерекшеліктерін, тарихи даму үрдісін студенттерге ғылыми негізде түсіндіруді алға міндет етіп қояды.

 • Студенттердің аталынған пәннен алған білімдерін болашақта ұстаздық қызметтері барысында дүниежүзілік тарихты оқу кездерінде дұрыс пайдалана білуге бағыттар беру, жұмыстары барысында қолдануға үйрету.


3.4. Курсты оқып-үйрену барысында студенттер:

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде:


Нені білуі керек:


- тарихи фактлермен тарихи құбылыстардың өзара байланысын ашып, тарихи оқиғаларды салыстыру арқылы тарихи түсініктердің мәнін ашу және оған талдау жасау;

- әртүрлі деректерден нақты ақпаратттарды ала білу;

- анықтамалық және ғылыми әдебиеттермен, тарихи құжаттармен және монографиялармен жұмыс істеу;

- алған теориялық білімдерін іс жүзінде жүзеге асыра алу;


3.5 Пән пререквизиті: Пәнді толық меңгеру үшін студенттер Ежелгі Қазақстан тарихы, «Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы», пәнін оқып игеруі тиіс. Сонымен қатар конспект жасау, реферат жаза білу, ғылыми оқу-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білуі қажет.

3.6 Пән постреквизиті: Бұл пән бойынша алынған білім «Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы», «ХІХ – ХХ ғасыр басындағы Қазақстан мәдениеті» арнайы пәндерін меңгеру үшін қажет.

Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (№ 1 кесте)

Кесте- № 1

курс

семестр

кредит

Дәріс

семинар

СОӨЖ

СӨЖ

барлығы

Бақылау

түрі


4

7

3

30

15

45

45

135

емтихан 1. Оқу пәннің мазмұны (модуль)

  Тақырыптың атаулары

  Сағат саны

  Дәріс сабақтары

  19 ғасырдың аяғындағы қазақ тіліндегі алғашқы газеттер.

  2

  Алғашқы орыс революциясы ықпалымен жарық көрген газеттер.
  1905 – 07 жылдардағы қазақ баспасөзі.

  2

  Революциялық жаңа өрлеу және бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы қазақ баспасөзі.

  2

  Ақпан төңкерісінен кейінгі қазақтың жалпы ұлттық бағыттағы демократиялық басылымдары.

  4

  Қазақ баспасөзі қазан революциясы және Кеңес өкіметі орнауы тұсында.
  Кеңестік қазақ баспасөзі.

  2

  Семинар сабақтары

  19 ғасырдың аяғындағы қазақ тіліндегі алғашқы газеттер.

  1. «Түркістан уалаятының газеті».

  2. «Дала уалаятінің газеті».


  2

  1905 – 07 жылдардағы қазақ баспасөзі.

  1. «Торғай газеті» (1895-1910).

  2. «Қазақ газеті» және оның ұстанған бағыты.

  3. «Серке газеті» (1907).

  4. «Орал газеті» (1907).


  2

  Революциялық жаңа өрлеу және бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы қазақ баспасөзі.

  1. «Қазақстан» газеті.

  2. «Айқап» журналы.

  3. «Қазақ» газеті.

  4. Қолжазба «Садақ» журналы.

  5. «Ешім даласы» газеті.  2

  Ақпан төңкерісінен кейінгі қазақтың жалпы ұлттық бағыттағы демократиялық басылымдары.

  1. «Сарыарқа» газеті.

  2. «Бірлік туы» газеті.

  3. «Жас Азамат» газеті.

  4. «Алаш» газеті.

  5. «Абай» журналы.  4

  Кеңестік қазақ баспасөзі.

  1. «Тіршілік» газеті.

  2. «Қазақ мұны» газеті.

  3. «Жетісу еңбекші халқының хабаршысы» газеті.

  4. «Ұшқын» газеті.

  5. «Көмек» газеті.

  6. «Дұрыстық жолы» газеті.

  7. «Мұғалім» журналы.

  8. «Қазақ тілі» газеті


  2

 2. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
1

Алғашқы қазақ баспасөзі.

2

1905-1907 жылдардағы баспасөз.

3

Айқап журналы.

4

Қазақ газеті.

5

Сарыарқа газеті.

6

Абай журналы.

7

Алаш газеті.

8

Жас азамат газеті.

9

Кеңестік басылымдар.

10

Қазақ тілі газеті.

11

Қызыл Қазақстан.

12

Еңбекші қазақ.6. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің аттары

Жалпы саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы,%

Атабаев Қ. Қазақ баспасөзі Қазақстан тарихының дерек көзі (1870-1918) – Алматы: Қазақ университеті. 2000 – 358 б.


3

8

25

Аргынбаев М. Особенности развития Национальной печати Казахстана (1946-1958гг) – Алма-Ата, 1979 – 374 с.


1

8

10

Бекхожин Х., Қозыбаев С.К., Матвиенко С.С. Очерки истории журналистики Казахстана. Алма-Ата, 1988ж.


3

8

25

Имашев С. Зарождение политической печати в Казахстане. Алма-Ата: КазИС издат. 1961.


2

8

20


7.Әдебиеттер:

7.1Негізгі әдебиеттер:

 1. Аймауытов Ж. Бес томдық шығармалар жинағы. 5т. Алматы: Ғылым, 1999ж. 263 б.

 2. Амандосов Қ. Верныйдағы большевиктік тұңғыш қазақ газеті. –Алматы: Казмелбас, 1959ж. 36 б.

 3. Аргынбаев М. Особенности развития Национальной печати Казахстана (1946-1958гг) – Алма-Ата, 1979 – 374 с.

 4. Атабаев Қ. Қазақ баспасөзі Қазақстан тарихының дерек көзі (1870-1918) – Алматы: Қазақ университеті. 2000 – 358 б.

 5. Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 1 т. Алматы: Ғылым, 1997ж., 51, 420 б.

 6. Бекхожин Х. Қазақ баспасөзі тарихының очеркі (1866-1958жж) Алматы, «Мектеп», 1981, 79 б.

 7. Бекхожин Х. Қазақ баспасөзінің даму жолдары. Алматы. 1964ж. 239 б.

 8. Бекхожин Х., Қозыбаев С.К., Матвиенко С.С. Очерки истории журналистики Казахстана. Алма-Ата, 1988ж.

 9. Бейсембиев Н. Идейно-политическое течение в Казахстане конца ХІХ – начала ХХ века. Алма-Ата, Акад.наук. Каз ССР, 1961. 379.

 10. Бөкейханов Ә. Шығармалары. Алматы, Қазақстан, 1994ж. 237 б.

 11. Введение в теорию журналистики: Учебно-метод. пособие /Сост. Е.П.Прохоров, М., 1993.

 12. Ворошилов В.В. Журналистика. Учебник – СПб: Изд-во Михайлова В.А. 1999-304стр; 2-е изд.-СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000 – 336 стр.

 13. Зиманов С.З., Идрисова К.З. Общественно-политические взгляды М.Сералина. Алма-Ата: Наука, 1989ж. 163 с.

 14. Имашев С. Зарождение политической печати в Казахстане. Алма-Ата: КазИС издат. 1961. 112 с.

 15. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы. Санат. 1994ж. 231 б.

 16. Қазақ ССР тарихы (Көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. ІІІ том. Алматы, Қазақ ССР-інің «Ғылым» баспасы.

 17. Қазақ әдебиеті тарихының өзекті мәселелері /Құраст. Т.Қожакеев. – Алматы: Қазақ университеті, 1993 – 144 б.

 18. Қазақ совет энциклопедиясы. І том. Алматы. 1972–648 б.

 19. Қазақ ССР тарихы. (Көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. ІІІ том. Алматы. Ғылым. 1965ж.

 20. Қозыбаев С., Рамазанова А, Қырықова А. Әлем баспасөзі тарихынан Алматы, Санат, 1998ж. 36-37 б.

 21. Қожакеев Т. Жыл құстары. Алматы. Қазақстан. 1991ж. 240 б.

 22. Қирабаев С. Жүсіпбек Аймауытов, Алматы, «Рауан» 1991ж. 39 б.

 23. Машақов С. Ақ көңіл: өлеңдер мен поэмалар. Алматы, «Жазушы», 1982ж. 5 б.

 24. Мәрсекұлы Р. Қазақ қайда бара жатыр. Алматы. «Арыс». 2001ж. 225 б.

 25. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. Алматы. «Ататек» 1995,123, 195 б.

 26. Ожанова Ж. Халел Хаббасов //Қазақ тарихы 2004ж. №4, 101-108 б.

 27. Сейфуллин С. Тар жол тайғақ кешу. Алматы. 1960ж. 94,202,204 б.

 28. //Семей таңы 1969 4 декабрь.

 29. Сейсенұлы Д. Семей Елі, жері. (Деректі әңгіме, очерк, публицистика, толғау). Семей қаласы. 2001ж., 450 б.

 30. Субханбердина У. Қазақ халқының атамұралары мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш. Алматы. Қазақстан Республикасы Орталық – ғылыми кітапхана. 199ж., 58-60 б.


7.2.Қосымша деректер:

7.2.1. Аллаберген К., НұсқабайұлыЖ., Оразай Р. Қазақ журналистикасының тарихы (1920-1995жж) – Алматы: Рауан, 1996ж.

7.2.2. Бес арыс. Естеліктер, эссерлер мен зерттеу мақалалар. /Құраст. Д.Әшімханов, Алматы: Жалын, 1992ж. 544 б.

7.2.3. Дулатов М. Шығармалары /Құраст.Әбсеметов М, ДулатоваГ. Алматы, Жазушы, 1991ж., 348 б.

7.2.4.Жақып Б. Мұхтар Әуезов – публицист. Алматы: Ана тілі, 1997ж., 175 б.

7.2.5. Кенжебаев Б. Қазақ баспасөзі тарихынан. Алматы, Ғылым, 1981ж., 280 б.7.2.6. Кенжебаев Б. ХХ ғасыр басындағы әдебиет. Алматы, Білім, 1993. 200 б.

7.2.7. Кенжебаев Б., Қожакеев Т. Қазақ совет баспасөзі тарихынан. – Алматы, 1962ж.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет