ПОӘК 042-14-5-05. 02. 20. 22/2013 № басылымбет11/11
Дата05.11.2016
өлшемі2,47 Mb.
#550
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

-мазмұн жоспарға сай келуі;

-автор жұмысының нәтижелерін, негізгі ережелерін дәлелді беруі;

-негізгі жайттарды бірізділік пен нақтылық арқылы беруі;

-ерекше мәнге ие ақпаратты белгілеп көрсету үшін графикалық және басқа да шартты таңбаларды қолдану;

-баяндаудың сауаттылығы;

-талаптарына сай рәсімделуі;

-конспектіні мерзімінде тапсыруы.
4. Эссе жазу – тақырыбы субьективті түрде ғана ашылған өзекті тақырыпқа еркін түрде шағын көлемді шығарма жазудағы өзіндік жұмыстың бір түрі.

Эссе мақсаты – мәселенің мәнін ашу, логикалық ойлаудың нәтижесінде өз пікірін жазбаша түрінде беру және әр түрлі көзқарасты ұстану.

Тапсырманы орындауға келесі нұсқаулар беріледі:

-эссе тақырыбын мұқият оқып, ондағы мәселені анықтап алу;

-эссе тақырыбы бойынша әдебиеттермен танысып, іріктеп алу;

-эссе жоспарын құру;

-мәселенің мазмұнын және оны шешу жолдарын қысқа, тұжырымды етіп көрсету;

-төмендегі үлгіні пайдалана отырып, эссені рәсімдеу:

Эссе тақырыбы мен мақсаты________________________________________

Эссе мазмұны:

-тақырыптың теория мен практика үшін өзектілігі;

-мәселені шешу үшін дәл келетін жолдарды талдау («артықшылықтары», «кемшіліктері»);

-мәселені шешудің өзіндік жолын ұсыну;

-ұсынылған жолдың шынайылыққа айналдыру (жоспары, ресурстары және т.б.);

-ұсынылған жолдың, тәсілдің «күшті» және «әлсіз» жақтарын көрсету.

Эссені бағалау критерилері:

-мазмұн эссе тақырыбына сәйкес келуі;

-мәселенің қазіргі жағдайын нақтылы бағалау;

-ұсынылған идеяның тиімділігі мен мәні;

-мәселені шешудегі ерекше жолдың, амалдың бар болуы;

-баяндаудың айшықтығы, бейнелілігі;

-баяндау сауттылығы.


5. Рецензия (сын пікір) жазу – рефератқа, кітапқа, мақалаға, шығармаға және т.б. пікір жазатын өзіндік жұмыстың бір түрі.

Рецензияны жазудағы мақсат – жұмысқа талдау жасау: оның мазмұны, «артықшылықтары» мен «кемшіліктері», зерттелініп отырған мәселеге автордың қосқан үлесі, амалдардың өзіндік ерекшелігі.

Тапсырманы орындауға арналған ұсыныстар:

-рецензияланатын дереккөзді мұқият оқып шығу;

-рецензия жоспарын құру;

-рецензияланатын дереккөздің «артықшылықтары» мен «кемшіліктерін» айқындау;

-жұмысқа баға беру;

-төмендегі үлгіні пайдалана отырып, рецензияны рәсімдеу:
Дереккөзге (реферат, мақала және т.б.)

Рецензия (Сын пікір)


Автордың аты-жөні, жұмыс атауы, басылған жылы

Жоспары:


 1. Автор туралы қысқаша мәлімет

 2. Басылым түрі (реферат, мақала, кітап және т.б.)

 3. Басылымның мақсаты мен міндеттері

 4. Басылым құрылымы және жұмыстың қысқаша мазмұны

 5. Аталған басылымның осыған ұқсас басылымдардан ерекшелігі

 6. Басылымның артықшылықтары мен кемшіліктері

 7. Басылымның практикалық мәні

 8. Баяндау стилі (қол жетімділігі, анықтылығы, бейнелілігі, көрнекілік және т.б.).

 9. Басылымның жалпы бағасы

Рецензияны бағалау критерилері:

-рецензияланатын жұмыстың толық талдауы;

-рецензияланатын дереккөздің «артықшылықтары» мен «кемшіліктерін» айқындау;

-студенттің рецензияланатын дереккөзге өзінің жеке пікірін білдіру;

-рәсімдеу талаптарына сәйкестігі;

-мазмұндаудың сауаттылығы;

-көрсетілген мерзімде өткізілуі.


6. Аннотация жазу – кітаптың, мақаланың қысқаша мазмұнын көрсететін өзіндік жұмыстың түрі.

Аннотацияны жазудың мақсаты – жұмыстың негізгі мазмұнын сипаттау және оның қандай оқырмандарға арналғаны туралы мәлімет беру.

Тапсырманы орындауға байланысты ұсыныстар:

-аннотацияланатын дереккөзді мұқият оқып шығу;

-аннотация жоспарын құру;

-негізгі ой, мәселені көрсету, автордың пікірін, оның қорытындыларын анықтау;

-үлгі бойынша аннотацияны рәсімдеу:


Дереккөзге (кітапқа, оқулыққа, монографияға, мақалаға және т.б.)

Аннотация


Автордың аты-жөні, жұмыс атауы, басылған жылы

Жоспары:


 1. Автор туралы қысқаша мәлімет

 2. Басылым түрі (реферат, мақала, кітап және т.б.)

 3. Басылымның мақсаты мен міндеттері

 4. Басылым құрылымы және жұмыстың қысқаша мазмұны

 5. Автордың көрсеткен негізгі, мәселері, пікірлері

 6. Көрсетілген мәселелерді шешудегі автордың берген ұсыныстары мен қорытындылары

Аннотация авторы

Аннотацияны бағалаудың критерилері:

-аннотацияның мазмұндылығы;

-аннотацияланатын дереккөздің негізгі ережелерін баяндау;

-рәсімдеудің талаптарға сәйкестігі;

-мазмұндау сауаттылығы;

-жұмысты көрсетілген мерзімде өткізу.
7. Тақырып бойынша жинақталған кесте құру үлкен ақпарат көлемін жүйелеу мен жинақтау арқылы кестеде көрсететін өзіндік жұмыстың бір түрі.

Кестені құру мақсаты – ақпараттың мол көлемін құрылымдау, оны дұрыс түсіну және есте сақтау үшін кестеге енгізу.

Тапсырманы орындауға байланысты нұсқаулар:

-тақырып бойынша ақпаратпен танысу;

-жұмыстың мақсатын айқындау;

-ақпаратты құрылымдау, оны қысқаша түрде көрсетіп, осы мәліметтермен кестенің негізгі графаларын толтыру;

-үлгі бойынша кесте толтыру:«Жоғары оқу орындарындағы профессорлық-оқытушылық құрамының (ПОҚ) қызмет мазмұнын айқындайтын нормативтік құжаттар» тақырыбындағы жинақталған кесте
Жоғары оқу орындарындағы ПОҚ профессиограммасы


Тұлға мен оның іс-әрекетінің сипаты

Мазмұны

1. ЖОО ПОҚ кәсіби педагогикалық іс-әрекетінің қоғамдық-әлеуметтік және кәсіби сипаттамасы

1.1 Мамандық атауы

1.2 ЖОО ПОҚ қойылатын жалпы талаптар (лауазымдық міндеттерге сипаттама)2. Кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны

2.1 ЖОО ПОҚ іс-әрекетінің саласы

2.2 Іс-әрекеттің мақсаты

2.3 ЖОО ПОҚ іс-әрекетінің мазмұны, пәні, құралдары

2.4 Іс-әрекеттің объектілері, субъектілері

2.5 ЖОО ПОҚ іс-әрекетінің құралдары

2.6 Іс-әрекетінің нәтижесі

2.7 ЖОО ПОҚ шешетін мәселелері мен міндеттері

2.8 Іс-әрекеттің түрлері мен деңгейлері

2.9 Іс-әрекеттің қызметтері және бірліктері


3. Білім, іскерлік және құзыреттілік

3.1. Кәсіби педагогикалық білім, іскерлік және құзыреттілік

4. Кәсіби маңызды қасиеттер

4.1 Интеллектуалдық қасиеттер және қабілеттер

4.2 Кәсіби педагогикалық өзіндік сананың қасиеттері

4.3 Адамгершілік қасиеттер

4.4 Жеке психологиялық ерекшеліктер


-кестені үлгі бойынша толтыру


Жинақталған кестені бағалау критерилері:

-мазмұны тақырып пен мақсатқа сай келуі;

-кесте құрылымының қисындылығы;

-ақпараттың құрылымдылығы, жүйелілігі;

-кестені талаптарға сай рәсімдеу;

-кестені уақытында өткізу.


8. Фактілік сызбаларды құру – ешбір өлшемсіз, шартты белгілердің көмегімен ақпаратты беруді құрайтын өзіндік жұмыс түрі.

Фактілік сызбалардың мақсаты – ойлардың, түсініктердің көлемдік және көрнекілік тұрғыда берілуін, олардың өзара байланыстылығы және өзара тәуелділігін көрсету.

Тапсырманы орындауға берілетін ұсыныстар:

-тақырып бойынша ақпаратпен танысу;

-басты элементтерді анықтап, олардың арасындағы өзара байланысты және өзара шарттасу белгілерін анықтау;

-ақпаратты жүйелеу;

-фактілік сызбалар құру.

Сызбаны бағалау критерилері:

-мазмұнның тақырыпқа сай келуі;

-ақпараттың жүйелілігі;

-ақпараттың басты элементтерінің арасындағы кисындық байланыс;

-тапсырманы орындауға шығармашылық тұрғыдан қарау;

-жұмысты орындаудағы мұқияттылық;

-жұмысты уақытында өткізу.


9. Тақырып бойынша сөзжұмбақтар құрастыру – ақпараттың графикалық түрде бейнелейтін өзіндік жұмыс түрі.

Сөзжұмбақтарды құрастыру мақсаты – ақпаратты жүйелеу, білім алушылардың ойлау қабілеттерін дамыту. Сонымен қатар сөзжұмбақты құрастыру өзін-өзі бақылау және өзара бақылау әдісі ретінде қолдануға болады.

Тапсырманы орындауға арналған нұсқаулар:

-тақырып бойынша оқу материалымен танысу;

-оларға сұрақтар мен жауаптар құрастыру;

-графикалық сызба сызу.

Сөзжұмбақты бағалау критерилері:

-мазмұнның тақырыпқа сәйкестігі;

-сұрақтарды дұрыс құрастыра білу;

-сөзжұмбақтың көлемі (10 сөзден кем емес);

-жұмысты уақытында тапсыру.
10. Реферат жазу – белгілі бір тақырыптағы жұмыстың немесе мақаланың, кітаптың мазмұнын қысқа да нұсқа үлгіде алу мақсатында ақпаратты жинақтау, жүйелеуге бағытталған өзіндік жұмыс түрі.

Реферат жазу мақсаты – оқылатын тақырыпқа жаңашылдық элементтерін енгізе отырып, толықтыру.

Тапсырманы орындауға байланысты нұсқаулар:

-автор шешімін табуы тиіс мәселелер мен негізігі сұрақтарды айқындау;

-автор дәлелдейтін негізгі ережелерді ерекшелеп көрсету, ол қандай тәсілдермен дәлелденетіндігін (теориялық немесе экспериментік жол) көрсету, негізгі қорытындыларды, жаңалықтарды айқындап, көзқарастарды салыстыру және авторлар пікірінің тоғысатын, алшақтайтын жерлерін көрсету;

-тақырыпқа жеке көзқарасты қысқаша түрде көрсетіп, оның теориялық және практикалық мәнін бағалау;

-рефераттың жоспарын құру.

Реферат құрылымы кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және әдебиет тізімінен тұруы керек.

Реферат кіріспесінде тақырып таңдалуы, өзектілігі және қаралатын мәселенің тереңдігі баяндалады. Ал рефераттың негізгі бөлімінде қаралатын мәселе және оның кейбір кемшіліктерін ашуда қолданылатын концепциялар, әр түрлі авторлар теориясы көрсетілуі керек. Сонымен қатар автор өз зерттеулерінің нәтижелерін де қолдана алады.

Рефератты рәсімдеу талаптарын қарастырайық.


СОӨЖ тапсырмасының кестесі.Тапсырма мазмұны

Формасы

Өткізу мерзімі(апта)

балл

саны


1

Білім беру дүниежүзілік

ақпаратты контекстегі көп

аспектілі құбылыс ретінде.


конспект

3

30

2

Жеке тұлғаның кәсіби қалыптасуы.

Сөзжұмбақтар құрастыру

5

30

3

«Мұғалім құқығы» және «оқушы құқығы»

Салыстырмалы кесте құрыңыз

7

20

4

Мұғалім мен тәрбиеші іс-әрекетінің ерекшеліктері.

Реферат

11

30

5

Мұғалімге қажетті кәсіби

маңызды қасиеттердің

қайсысы сізде көп

кездесетіні туралы жазып

көріңіз.


Жинақталған кесте құру

13

30

6

Болашақ маманның шығар

малық іс-әрекетін ынта

ландыру мәселесі.


конспект

15

20СӨЖ тапсырмасының кестесі.Тапсырма мазмұны

Формасы

Өткізу мерзімі

(апта)


балл

саны


1

Білім беру мен өркениет


ҚР «Білім туралы» заңынан білім беру жүйесінің негізгі міндеттерін сипаттаңыз.4

40

2

Сіз жаңа өмірге қадам бастыңыз.

Пікірталас
5

40

3

Қазіргі білім беру жүйесіндегі мұғалімнің жеке тұлғасына деген талаптар.


Баяндама.Неліктен қоғам дамуына

байланысты

мұғалімнің тұлғасына

қойылатын талаптар

да өзгеріп отырады?


6

50

4

Педагогтың профессиограммасын жасау

Схема құру

12

40

5

«ХХІ ғасырдағы педагог

тұлғасы» ол қандай?
Эссе жазу


13

40

6

Педагогтың педагогикалық іс-әрекетке жарамдылығын анықтау.

Тест құрастыру14

50І –рубеждік бақылау сұрақтары
1. 1.Қазіргі замандағы білім беру. Білім беру философиясы жайлы жалпы түсінік.

5.2. 2.Білім беру кұндылық ретінде.

5.2. 3.Білім беру жүйе ретінде.

5.2. 4.Білім беру процесс пен іс-әрекет ретінде.

5.2. 5.Білім беру нәтиже ретінде: сауаттылық - білімділік – кәсіби құзірет-тілік – мәдениет - діл (менталитет).

5.2.6.Адамзат тарихындағы педагогикалық кәсіптің пайда болуы және қалыптасуы.ІІ-рубеждік бақылау сұрақтары

1.Шығармашылық ұғымы.

2.Мұғалім шығармашылығы және озық педагогикалық тәжірибе.

3. Шығармашылыққа үйрену жолдары.

4.Педагогикалык қарым-қатынас туралы түсінік.

5.Педагогикалык қарым-қатынас түрлері.

6.Педагогикалык қарым-қатынас стильдері.

7.Өзін-өзі тәрбиелеу туралы түсінік, тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудегі ұжымның атқаратын қызметі.

8.Өзін-өзі тәрбиелеудің әдіс-тәсілдері.

9.Мұғалімнің өздігінен білімін жетілдіруі.


5.2 Студенттердің өздік жұмыс тақырыптары

5.2. 1.Қазіргі замандағы білім беру. Білім беру философиясы жайлы жалпы түсінік.

5.2. 2.Білім беру кұндылық ретінде.

5.2. 3.Білім беру жүйе ретінде.

5.2. 4.Білім беру процесс пен іс-әрекет ретінде.

5.2. 5.Білім беру нәтиже ретінде: сауаттылық - білімділік – кәсіби құзірет-тілік – мәдениет - діл (менталитет).

5.2.6.Адамзат тарихындағы педагогикалық кәсіптің пайда болуы және қалыптасуы.

5.2.7.Кәсіби білім беру саласындағы «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» курсының рөлі мен орны.

5.2.8.Студенттің мұғалімдік кәсіпті таңдауы және болашақ мамандығының маңыздылығын түсінуі

5.2.9.Қазіргі қоғамдағы мұғалім еңбегінің әлеуметтік маңызы.

5.2.10.Қоғам дамуына байланысты мұғалімге қойылатын талаптардың өзгеруі.

5.2.11 Мұғалім профессиограммасы.

5.2.12. 12-жылдық жалпы орта білім беру мектебінің моделі және ондағы мұғалім еңбегінің ерекшеліктері.

5.2.13Шығармашылық ұғымы.

5.2.14 Мұғалім шығармашылығы және озық педагогикалық тәжірибе.

5.2.15. Шығармашылыққа үйрену жолдары.

5.2.16. Педагогикалык қарым-қатынас туралы түсінік.

5.2.17. Педагогикалык қарым-қатынас түрлері.5.2.18.Педагогикалык қарым-қатынас стильдері.

5.2.19.Өзін-өзі тәрбиелеу туралы түсінік, тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудегі ұжымның атқаратын қызметі.

5.2.20.Өзін-өзі тәрбиелеудің әдіс-тәсілдері.

5.2.21.Мұғалімнің өздігінен білімін жетілдіруі.
Каталог: ebook -> umm
umm -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
umm -> Жалпы және заң психологиясы терминдерінің қысқаша сөздігі. І бөлім. Жалпы психология пәнінің терминдері
umm -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
umm -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
umm -> «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100- Қазақ тілінде
umm -> Оқытушы үшін «Қазақстан тарихы»
umm -> Әбікенова Гүлнафис Төкенқызы Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің лингвистикалық сипаты
umm -> Педагогика кафедрасы
umm -> Жалпы және заң психологиясы терминдерінің қысқаша сөздігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет