Практикум Павлодар (075. 8) Ббк-32. 98-02я73 с д 72. Т. Дүзелбаев, Т. С. Сабыровбет1/145
Дата31.01.2018
өлшемі16,08 Mb.
түріПрактикум
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145
С.Т. Дүзелбаев, Т.С. Сабыров, Ә.С. Дүзелбаева, С.О. Юсубекова

МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛДЕР МЕН ДК ИНЖЕНЕРЛІК ЕСЕПТЕУДЕ

ҚОЛДАНУ

ПавлодарҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С.Т. Дүзелбаев, Т.С. Сабыров, Ә.С. Дүзелбаева, С.О. Юсубекова

МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛДЕР МЕН ДК ИНЖЕНЕРЛІК ЕСЕПТЕУДЕ

ҚОЛДАНУ

жоғарғы кәсіптік мамандар дайындайтын
техникалық оқу орындарының студенттері үшін арналған
практикум

Павлодар
УДК 004.94 (075.8)

ББК-32.98-02я73
С
Д 72
.Т. Дүзелбаев, Т.С. Сабыров,


Ә.С. Дүзелбаева, С.О. Юсубекова

Математикалық моделдер мен ДК инженерлік есептеуде қолдану: жғарғы кәсіптік мамандар дайындайтын техникалық оқу орындарының студенттері үшін арналған практикум.- Павлодар.: ПМУ РББ, 2005.- 96 б.

Бұл практикум жоғарғы кәсіптік маман дайындайтын оқу орындары студенттерінің аталған пәннен жаттығу жұмыстарын орындаудағы өздік жұмыстарын жеңілдету мен қатар ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің алғашқы математикалық сынақ қою тәсілі мен оның нәтижесін өңдеуге машықтандырады.


Пікір жазып қолодаушылар: к.ф-м. н., доцент Ж.К. Нурбекова, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті және т.ғ.д., профессор А.А. Шарипбаев, Л. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті.
Баспаға ұсынушы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесі.

Д

ISBN 9965-539-21-Х

 С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


© Дүзелбаев С.Т.

Сабиров Т.С.

Дүзелбаева Ә.С.

Юсубекова С.О.


 С. Торайғыров атындағы Павлодвар мемлекеттік университеті

С.Т. Дүзелбаев, Т.С. Сабыров, Ә.С. Дүзелбаева, С.О. Юсубекова


Математикалық моделдер мен ДК

инженерлік есептеуде қолдану

жғарғы кәсіптік мамандар дайындайтынтехникалық оқу орындарының студенттері үшін арналған

практикум

Подписано в печать 10.12.2003.

Гарнитура Times.

Формат 29,7 х 421/4. Бумага офсетная.

Объем 3,65 усл.печ.л. Тираж 500 экз.

Закаэ № 0280
Научно-издательский центр

Павлодарского государственного университета

им. С. Торайгырова

637034, г. Павлодар, ул. Ломова, 64Кіріспе
«Қолданбалы математика», «ДК инженерлік есептеудегі қол-данысы», «Математикалық әдістердің қолданысы және ДК», «Мате-матикалық моделдер мен ДК инженерлік есептеуде қолдану» пәндерін оқытудағы мақсат – инженерлік есептеулерде және проектілерді тиімділеуде математикалық моделдеудің әдістерін және олардың қолданысын үйрету болып табылады.

Математикалық моделдеу процесінде сандық тәсілдер кеңінен қолданылады. Ал оны жүзеге асыру үшін инновациялық әдістер мен жаңа технологияны қолданған дұрыс. Бұл мәселені «Математикалық моделдер мен ДК инженерлік есептеуде қолдану» пәнінде және ол пәнге арналып жазылған осы жаттығу оқу құралы бойынша жүзеге асыру көзделген.

Жаттығуға арналған бұл оқу құралында көптеген математикалық моделдер мен олардың инженерлік есептеулердегі сандық қолданысы келтірілген.

Пәндік жаттығу оқу құралы Жоғары инженер-техникалық оқу орындарының суденттеріне арналған. Оқу орындарының пәндер бойынша оқу жоспарлары ҚР БжҒМ бекіткен біріңғай стандартына негізделгенімен пәнді оқыту мерзімі, оның көлемі және тақырып-тарды оқу реттілігі әр түрлі болуы мүмкін. Сондықтан, бұл жұмысты оқу процесінде қолданғанда, ондай өзгерістерді кафедралар ескергені жөн.«Математикалық моделдер мен ДК инженерлік есептеуде қолдану» пәнін оқытуда және жаттығу жұмыстарын жүргізгенде компьютерлік кластың болғаны міндетті. Мәселен, жаттығу сабағын өткізу үшін INTEL Celeron 900-1300 MHz /DIMM SDRAM 128 Mb /HDD 10-20 Gb /FDD 3,5” / CD-ROM 52-x speed /Monitor 15” Samsung 551s / Keybord / Mouse /Mouse pad/ Sound Bluster компьютерлерімен жабдықталған 10-15 орынды класс болса жеткілікті.

Студенттер пәнді терең меңгеруі үшін Жоғары инженерлік-техникалық оқу орындарында оқылатын «Сызықтық алгебра», «Диф-ференциалдық және интегралдық есептеулер», «Дифференциалдық теңдеулер» және «Математикалық физика теңдеулері» пәндердің жарты семестрлік курстарын тыңдауы қажет.

Бұл оқу құралы авторлардың, соңғы 5-6 жыл аумағында, С. Тор-айғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Металлургия, машина жасау және көлік», «Энергетика және автоматизациялау», «Сәулет және құрылыс» институттарының студенттеріне оқылған дәріс және өткізілген жаттығу сабақтарының негізінде жазылды. Сондықтан оқу құралын тексеруден (аппробациядан) өтті деп те айтуға болады. Солай болғанымен, ара-арасында, әттеген-ай деген сәттері болуы мүмкін. Ол жөнінде пікірлеріңізді біздің мекен жайымыз: Павлодар қаласы, Ломов көшесі 64, С.Торайғыров атындағы ПМУ, «Механизмдер мен машиналар теориясы және машиналар тетіктері» немесе «Алгебра және математикалық талдау» кафедраларының біріне жіберсеңіздер құба-құп болар еді.

Оқу құралында  • дәріс сабақтарының тақырыптары;

  • жаттығу сабақтарының тақырыптары;

  • өздік жұмыстардың тапсырмалары;

  • жаттығу жұмысының тапсырыстары;

  • бақылау жұмыстарының тапсырмалары мен олардың варианттары;

  • сандық есептеулердің алгоритмдері;

  • алгоритм бойынша стандартты Паскаль тіліндегі програм-малардың листингтері;

  • пайдаланылған әдебиеттер тізімі

келтірілген.

Оқу құралын пайдаланғысы келген өзге оқу орындары стандарт-ты Паскаль тіліндегі программалардың орнына кез келген «Қолдан-балы программалар дестесін» пайдалануына болады.Оқу құралында кездесетін математикалық, информатикалық жә-не экономикалық терминдердің қазақ тіліндегі баламалары Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы бекіткен Қазақша-орысша, орысша-қазақша термин-ологиялық: Математика, т. № 2, Информатика мен есептеу техникасы, т. № 3, Экономика және қаржы, т. № 28 сөздіктерден алынды.

Біз осы жұмысты оқұ процесінде пайдаланып, әртүрлі кеңес берген өз әріптестерімізге және оқу құралына пікір жазаған Л. Гуми-лев атындағы Еуроазия ұлттық университетінің «Есептеу техникасы мен информатика» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д., профессор Алтынбек Шәріпбаевқа, С. Торайғыров атындағы ПМУ «Информа-тика» кафедрасының меңгерушісі доцент Жанат Нұрбековаға өз алғыстарымызды білдіреміз.

Авторлар ұжымы.


Бақылау жұмыстарын жасау мен рәсімдеу ережесі

«Математикалық моделдер мен ДК инженерлік есептеудегі қолданысы» пәнін оқығанда студенттер семестріне бір бақылау жұмысын орандауы тиіс. Студент бақылау жұмысын орындамас бұрын пәннің мазмұнында көрсетілген дәрістік және жаттығулық жұмыстардың жәйтімен танысуы қажет. Ұсынылған әдебиеттерді пайдалану тиімдірек болады.

Бақылау жұмысын орындамағанда төменде көрсетілетін ережелерді қатаң ұстану қажет. Осы ережелерді ұстанбай орындалған жұмыс сынаққа алынбайды және студентке қайтадан орындауға қайтарылады.

1 Бақылау жұмыстың есептері, осы оқу құралының 2 бөлімінде келтірілген есептерден, студенттің сынақ кітапшасы номерінің (сынақ кітапшасының шифрының) соңғы екі цифрымен анықталатын вариантпен алынады. Студенттің өзінің вариантына сәйкес келмейтін бақылау жұмысы да сынаққа алынбайды.

2 Бақылау жұмысы ДК орындалып, тексеруге электрондық түрде (3,5 дискетте) тапсырылады. Дискет ақаусыз болуы керек.

3 Дискетаға студенттің тегі, тобы, бақылау жұмысының варианты, орындау мерзімі көрсетілген этикетка жапсырылады (Мысалы: ЕРЛИК Алшер, АиАХ-31, № 1 б.ж., 7 вариант, 09.11.04ж).

4 Бақылау жұмысының рәсімі әрбір есептің шартын, қысқаша теориялық мағұлыматтарды, есептің шартына сәйкес шығару алгоритмінің блок-схемасын, есепті шығаруының бағдарламасы мен оның түсініктемесін, бағдарламаның орындалу нәтижесін, қортындыны және пайдаланған әдебиеттер тізімін қамтуы қажет.

5 Бақылау жұмысы рәсімі түсініктемелік жазба түрінде дайындалып, бағдарламары 3,5 дюймдік дискетада жазылуы тиіс. Түсінікте-мелік жазба даярлаудың талабы: жалпы көлемі А4 форматты қағазда 20-25 бет. Қағаз бетінің параметрлері: үстінен - 2 см, төменнен – 2,5 см, сол жағынан – 2,5 см, оң жағынан – 1,5 см; кітәптік басылым. Формат: ен бойынша түзеу, абзацтық шегерілу – 1,25.Түсініктемелік жазбаның мәтіні: негізгі мәтіннің стилі – «кәдімгі» («обычный»), кегель – 12; тақырып стилі – «жартылай қарайтылған» («полужирный»), кегель – 14; гарнитура - Times New Roman (орыс, ағылшын тілдері үшін), Kz Times New Roman (мемлекеттік тіл үшін), жол аралығы – дара (бірлік интервал).
Нұсқалық А кестеЖеке номердің соңғы саны
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Жеке номердің соңғы санының алдындағы сан

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

2

8

7

6

5

4

3

2

1

19

20

3

20

19

14

13

12

11

10

9

8

7

4

6

5

4

3

2

1

18

17

16

15

5

14

13

20

19

10

9

8

7

6

5

6

4

3

2

1

18

17

16

15

12

11

7

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

8

2

1

18

17

16

15

19

20

13

14

9

10

9

8

7

13

6

14

12

2

1

0

5

4

3

11

20

19

17

18

15

16


Графигі түйін нүктелерінен ең аз ауытқитын функцияны анықтау қажет»

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі жүсіпов нартай қуандықҰЛЫ
buuk -> Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
buuk -> МӘШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку
buuk -> Кітаптану және кітап тарихы 050418 «Кітапханатану және библиография»
buuk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
buuk -> Психотерапия технологиялары
buuk -> ДӘСТҮР – ДӘріс қазақ тілі пәнінен студенттерге арналған оқу құралы Павлодар Кереку 2010 Т. Х. Сматаев ДӘСТҮР – ДӘріс
buuk -> Ашимбетова Р. Д. Журналистің тіл мәдениеті Оқу құралы 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет