Құрастырған: ЕршоваЛ. Абет1/4
Дата16.11.2016
өлшемі2,67 Mb.
  1   2   3   4Құрастырған: ЕршоваЛ.А.Мерхадинова М.Ш.

Нәсіпова Д.А. Редактор: Әлмағамбетова Д.Р.

Оқырмандарға

Ғылыми кітапханада ¥лы Жеңістің 65 жылдығына арналған «Бүл күндердің даңқы өшпейді...» тақырыптық библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші дайындалды.

Библиографиялық көрсеткіштің мақсаты -Ұлы Отан соғысы жылдары, тылда жігерлі еңбек еткен және майданда соғысқан қазақстандықтардың ерлігі туралы әңгімелейтін, кітапхана қорында бар басылым туралы оқырмандарға ақпарат беру.

Библиографиялық көрсеткіш екі бөлімнен тұрады: «Отан үшін шайқаста», «Майдан мен тылдың бірлігі». Бөлім ішінде кітаптар туралы мәліметтер қазақ тілінде, одан кейін орыс тілінде авторлары мен атаулары әліпбилік ретпен орналасқан. Мерзімді басылымдардан алынған мақалалар хронологиялық ретпен кітаптардан соң орын алады. Әр жыл шамасында-мақалалар сипаттамасының авторлары мен атаулары әліпбилік ретпен басында қазақ тілінде, одан кейін орыс тілінде берілген.

Көрсеткіште, кітаптар, 1945-2010 жж. аралығындағы басылымдарды, соңғы 10 жыл ішіндегі мерзімді басылымдардағы мақалаларды камтиды.

Материалдарды іріктеу 2010 жылдың 20 сэуірінде аяқталды.

К читателям

Тематический указатель литературы «Помнит мир спасенный» подготовлен научной библиотекой к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель библиографического указателя - представить читателям информацию об изданиях, имеющихся в фонде библиотеки и рассказывающих о мужестве казахстанцев, сражавшихся на фронтах и самоотверженно трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Библиографический указатель состоит из двух разделов: «В боях за Родину», «Единство фронта и тыла». Внутри разделов в начале приведены сведения о книгах на казахском языке, затем - на русском языке в алфавите авторов и названий. Статьи из периодических изданий представлены после книг и расположены в хронологическом порядке. В пределах каждого года -в начале идут описания статей на казахском языке, затем на русском языке в алфавите авторов и названий.

Книги, включенные в указатель, изданы в период с 1945 по 2010 годы издания. Статьи из периодических изданий представлены за последние 10 лет.

Отбор материала закончен 20 апреля 2010 г.

Бейбітсүйгіш халқымыз қашан да «соғыс» атты сұм атауды барынша жек көріп, оған лағнет айтқан. Өткен ғасырдың сонау 1941 жылғы 22 маусымында неміс-фашистерінің бейбіт жатқан елімізге опасыздыкпен басып кіруі бүкіл еліміздің, халкымыздың жүрегіне жазылмас жара салды.

Ұлы Отан соғысы жылдарында ел басына төнген каһарлы қатер миллиондаған кеңес адамдарын басқыншыларға қарсы күреске жұмылдырды. Қазақстан өзінің барлық мүмкіндіктерін - адамдар, өндірістік қуаттар, табиғат байлығы мен рухани қорын майдан талабына бағындырды.

Майданға Қазақстанның әрбір төртінші азаматы аттанды. Партия ұйымдарының үштен екіден астамы майдан даласында жауға қарсы ерлікпен шайқасты.Соғыстың алғашқы күнінен бастап Қазақстан жалпы майданның ең куатты тірегіне айналды. Бүл, әсіресе, жау қолында қалған, өндірістік қуаты көшірілген қалалардың, Кеңестер Одағының өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығының жалпы одақтық экономикаға қосар үлесін толыктыру үшін қажет болды. Сөйтіп, қарбалас кезеңнің өзінде бүрыннан бізге бейтаныс өндірістерді игеріп, экономиканың жаңа салаларын жолға қою сияқты соны міндеттер қойылды.

Қазақстандықтар бұл іске өте белсене кірісті, әсіресе, Қарағанды шахтерлерінің еңбегі ерекше. Донбастан ауып келген жұмысшылармен бірге соғыстың 4 жылының ішінде Қарағанды 34 миллион тонна көмір өндірді. Мұның өзі осы кен орны ашылғаннан бергі 86 жылдың ішінде шығарылған көмірдің мөлшерінен әлдеқайда асып түсті. Сол еңбек ерлерінің арасында «Қарағанды көмір» комбинатының бастығы Г. Г. Спицин, көмір комбайнының инженер-конструкторы С. С. Макаров, шахта директоры Т. Күзембаев жэне А. Г. Стаханов, шахтерлар Ж. Мүқанов, Б. Нүрмағамбетов, И. Нуров жэне тағы да көптеген кеншілер болды. Орал-Ембі мұнай өндіретін ауданында сұйық отын өндіру 39 пайызға көтерілді. Соғыс жылдары Қазақстан одақ көлемінде мыс (30 %) пен қорғасын (85 %) өндіруден жетекші орынға ие болды.Бірақ соғыс пен халық тағдырын майдан даласындағы ұрыстар шешті. Асқан ерлігі және соғыс өнеріндегі ғаламат жанқиярлығы үшін Отанның ең жоғары мәртебесі - Кеңестер Одағының Батыры атағына 11 649 жауынгер, офицерлер мен генералдар ие болды. Олардың 497-сі - Қазақстанда туған немесе Қазақстанның әскери комиссариатынан майданға шақырылғандар. Герман басқыншылырына қарсы соғыста көрсеткен ерлігі үшін 1941 жылдың 22 шілдесінде Алтын жұлдыздың ең алғашқы иегері болған адам - 19-танк дивизиясының командирі генерал-майор К.А. Семенченко. Ал соңғысы 1942 жылы жоғары атаққа үсынылған Б. Момышүлы еді, бірақ ол атақ батырдың өзі қайтыс болғаннан кейін, 1990 жылдың 11 -желтоқсанында берілді.

Кеңестер Одағы Батыры атағын алған қазақстандықтардың ішінде Қарулы Күштердің барлық түрлерінің және әскери есеп мамандарының өкілдері, қатардағы жауынгерден бастап, корпус командиріне дейін болды.

Фашистік Германиямен соғыста 55 миллион боздақ құрбан болды. Әсіресе, Кеңестер Одағы халықтары орны толмас адам шығынын тартты. Біз

майдан даласында мыңдаған офицерлер мен жауынгерлерден айрылдық, уақытша басып алынған аумақтарда, концлагерлер мен каторгалық жұмыстарда 18 миллион бейбіт тұрғындар жау қолында қаза тапты. Біздің республикамыздың да адам шығыны зор болды. Бұл соғыста Қазақстан 602 939 адамнан айрылды. Әрбір екінші қазақстандық майдан даласынан қайтып оралмады.

Кеңес Одағы халқының фашистік Германияны жеңген аса зор құрбандығы осындай. Бірақ бұл жеңістің аса маңыздылығы - КСРО халыктарының тек өздерін қорғап қалғанында жэне болашақ дамуға ғаламат құрбандықпен жол салғанында ғана емес, жалпы адамзат баласын аман алып қалғандығында. Сондықтан да сұрапыл соғыста қайтпас қаһармандығымен, қайсарлығымен жеңіске жеткен ата-бабамыздың даңқы арта берсін демекпіз.

Война СССР с Германией с 1941-1945 гг. является неотъемлемой частью истории Казахстана. Несмотря на обновление государственного устройства, подвиг бойцов Великой Отечественной войны должен оставаться в благодарной памяти потомков. Это подвиг наших предков, наших отцов, дедов и уже прадедов. В той войне они сражались за правое дело, слава и доблесть должны жить в веках. Наши соотечественники тоже участвовали в защите Родины.

В годы войны Казахстан превратился в мощный военный лагерь, где формировались лучшие части и соединения Красной Армии. Достаточно вспомнить, что одна треть всех направленных казахстанцев на фронт вошли в состав прославленных дивизий и бригад. На территории республики были созданы и направлены на фронт 12 стрелковых дивизий, 4 национальные кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, в том числе 2 национальные стрелковые бригады. Кроме того, здесь формировалось около 50 полков и батальонов, различных видов войск.В республике была проделана большая работа по переводу экономики на военные рельсы. Резко сократились расходы мирного назначения. Подавляющее болыненство предприятиий перешло на выпуск оборонной продукции. Казахстан принял и разместил на своей территории огромную массу людей, производственного потенциала и культурных ценностей, эвакуированных из прифронтовой полосы. Всего за 1941-1945 гг. было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и отдельных производств. За годы войны промышленное производство в Казахстане выросло на 37%. Эти результаты были достигнуты ценой напряженного труда, лишений и невзгод. Самоотверженно трудились труженики сельского хозяйства. Здесь основная тяжесть легла на плечи женщин и подростков. Казахстан стал надежным арсеналом страны.

Кажется, на вопрос « Что помогло нам выстоять и победить в этой тяжелой войне?» исследователи неоднократно давали ответ. Однако, демонтировав тоталитарную систему, общество по -новому ставит этот вопрос, иначе рассматривает незнакомые страницы собственной истории.

В последнее время под благовидным предлогом восстановления исторической правды на страницах различных газет и журналов нагромождаются публикации, искажающие истинный смысл и значение важнейших событий минувшей войны. Замалчиваются, принижаются и даже оглупляются личности и подвиги ее участников, народам навязывается миф о потерянных поколениях.

Сегодня в республике проживают 15 тысяч участников Великой Отечественной войны,65 тысяч тружеников тыла.

Уходят люди, имеющие великие заслуги перед историей, пронесшие через свою жизнь святую веру в свои идеалы, люди одновременно счастливой и трагической судьбы. Счастливой — потому, что они были душевно чистыми, целеустремленными, не теряли оптимизма и бодрости, веры в жизнь. Это поколение- поколение несгибаемых, одолевших фашизм и

4

небывалую хозяйственную разруху. Но они- и трагическое поколение , которому пришлось пережить крушение идеалов и символов былой жизни. Ряды ветеранов редеют. И чем дальше, тем быстротечнее становится этот процесс. Поэтому наш священный долг - помнить обо всех, кто не вернулся с войны. Еще важнее воздать по заслугам и бережно относится к живым.
ОТАН ҮШІН ШАЙҚАСТА В БОЯХ ЗА РОДИНУ

Кітап. Книги

1. Абдрахман X.Тарихыңды таны: Отан тарихының очерктері / Хайруш Абдрахман. - Алматы : Дэнекер, 2002.-172 6.

2. Алексеенко Г.Партизандар айқасқа аттанды : әскери естелік/ Г. Алексеенко. - Алматы : Жалын, 1995. - 1836.

3 Аманжолов Қ.Жауынгерлік туы астында : Қызыл Армия Қазақстанда құрылған әскери бөлімдері мен құрамаларының ерлікпен өткен жолдары (1918-1945 жж.) / Аманжолов Қ. - Алматы : Қазақстан, 1991. - 176 6.

4. Аманжолов К. Р.

Ерліктің жарқын беттері: Ұлы Отан соғысында қазақстандық құрамалардың жеңіспен өткен жолдары.1941-1945 /Аманжолов К.Р. - Алматы : Қазақстан, 1987. - 96 б.

5. Аманжолов К. Р.

Шайқаста шындалған достық: научное издание /Аманжолов К.Р. - Алматы : Мектеп, 1985. -96 6. : сур.

6. Артықбаев Ж. О.Шет өңірінің тарихы : научное издание / Артықбаев Ж.О., Жакин М.С. - Қарағанды : Қарағанды мемлекет ун-тінің басп., 1998. - 275 6.: ил.


 1. Арулар отты

  Каталог: download -> KAZ
  download -> Зияткерлік мектеп оқушылары оқуы тиіс 100 кітап аясында қазақ әдебиетінен ұсынылатын шығармалар тізімі Негізгі мектеп
  download -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
  download -> Өмірбаяны Ақан сері, Ақжігіт Қорамсаұлы (1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Үлкен Қоскөлдің маңы 1913 жылы, сонда) ақын, әнші, композитор. Әкесінің есімі Қорамса, шешесі Жаңыл
  download -> «Бекітемін» Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы
  download -> Абылай хан
  download -> Ғалымдардың ең ежелгі адамды атауы
  download -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
  KAZ -> Журналист, жазушы, ксро және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, географиялық қоғам мүшесі, Қарағанды қаласының құрметті азаматы
  KAZ -> БАҒдарламасы өскемен қ., 2012 жыл 1 паспорт


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет