Семинар сабақ 15 сағат ожсөЖ 45 сағат Барлығы 135 сағат Орал 2009 жбет4/12
Дата05.11.2016
өлшемі2,18 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Әдебиеттер:


 1. Тәжіктің халық ертегілері. /Ауд. М. Модиева. - Алматы, 1956.

 2. Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999.

 3. Күмісбаев Ө. Иран әдебиетінің тарихы // Күмісбаев Ө. -Алматы, 2001.

 4. 2.Интернациональное и национальное в литературах Востока. Москва, 1972.

 5. История литератур народов Средней Азии и Казахстана. Москва, I960.

 6. Шәлекенов У.Х., Шәлекенов М.У. Әлем халықтарының этнологиясы. - Алматы, 2002.

 7. История мировой литературы в 9 томах.

10 СӨЖ. Гомер шығармашылығы. «Илиада» мен «Одиссеяның» сюжеттік арналары.СӨЖ мазмұны:

Гомер. Оның “Илиада” және “Одиссея” поэмалары. Гомер сұрағы. Оның туындау себептері мен тарихы.


Әдебиеттер:

  1. История мировой литературы в 9 томах.

  2. Н.К.Чистякова, Н..Вулих. История античной литературы. М., 1971

 1. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 2. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 3. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.


Хрестоматиялар

  1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.11-апта

1 кредит сағат

21 Дәріс. Көне грек комедиясы. Аристофан.

Дәріс мазмұны:

Ежелгі грек комедиясы. Комостар әні. Комедия бастулары. Дионис құдайға арналған мейрамдар. Алғашқы комикалық агон. Эпихарм, Софрон, Кратин, Евполид – алғашқы комедиографтар. Аристофан – комедияның атасы. Өмір жолы. Шығармалары. “Ахарндықтар”, “Салт аттылар”, “Бұлттар”, “Құстар”, “Лисистрата”, “Әйелдер мейрамда”, “Құрбақалар”, “Халық жиналысындағы әйелдер”, “Байлық” және т.б. комедиялардың мазмұндық, сюжеттік, идеялық ерекшеліктері. Аристофан – ежелгі грек комедиясының көрнекті өкілі.


Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н..Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.


Қосымша әдебиет:

 1. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего раз­вития: В 2 кн. — М., 1994.

22 дәріс сабақ. Тақырыбы: Шумер және Вавилон әдебиетіДәріс мазмұны:

Ниппур каноны: мифтер, дұғалар, гимндер. Гильгамеш туралы аңыз.


Әдебиеттер:

 1. История литератур народов Средней Азии и Казахстана. Москва, I960.

 2. Шәлекенов У.Х., Шәлекенов М.У. Әлем халықтарының этнологиясы. - Алматы, 2002.

 3. История мировой литературы в 9 томах.

 4. Әлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Әбілмәжінов. — Алматы, 1992.

 5. Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999.

11 семинар. Аристофан комедияларының өзекті тақырыптары.Семинар мазмұны:

Аристофан – комедияның атасы. Өмір жолы. Шығармалары. “Ахарндықтар”, “Салт аттылар”, “Бұлттар”, “Құстар”, “Лисистрата”, “Әйелдер мейрамда”, “Құрбақалар”, “Халық жиналысындағы әйелдер”, “Байлық” және т.б. комедиялардың мазмұндық, сюжеттік, идеялық ерекшеліктері. Аристофан – ежелгі грек комедиясының көрнекті өкілі.Әдебиеттер:

  1. История мировой литературы в 9 томах.

 1. Н.К.Чистякова, Н..Вулих. История античной литературы. М., 1971

 2. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 3. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 4. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.


Хрестоматиялар

  1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.


Қосымша әдебиет:

 1. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего раз­вития: В 2 кн. — М., 1994.

11 ОСӨЖ: ҚҰРАНМазмұны:

Құран (араб тілінен аударғанда - "естіп оқу", "тақпақтата дауыстап оқу", "мәнерлеп оқу") - мұсылмандардың негізгі қасиетті кітабы. Мұхаммед пайғамбардың уағыздары. Құранның алғашқы жазбаша нұсқалары. Құранды канонизациялау процесі. Құран сүрелері. Құран айдармалары. Зерттелу тарихы.


1.Қүран хикаялары. - Алматы, 1991.

 1. Бердібаев Р. Ғасырлар толғауы. Алматы, 1977.

 2. Грюнебаум Г. Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. Москва, 1981.

 3. Дербісөлиев Ә. Араб әдебиеті (жогары оқу орындарына арналған оқу қүралы. - Алматы, 1987.

 4. Ислам энциклопедиясы. Алматы, 1995.

 5. Климович Л. И. Қүран туралы кітап / Ауд. О. Оралбсков. Алматы, 1990.

11 СӨЖ. Аристофан комедияларының өзекті тақырыптары.СӨЖ мазмұны:

Аристофан – комедияның атасы. Өмір жолы. Шығармалары. “Ахарндықтар”, “Салт аттылар”, “Бұлттар”, “Құстар”, “Лисистрата”, “Әйелдер мейрамда”, “Құрбақалар”, “Халық жиналысындағы әйелдер”, “Байлық” және т.б. комедиялардың мазмұндық, сюжеттік, идеялық ерекшеліктері. Аристофан – ежелгі грек комедиясының көрнекті өкілі.


Әдебиеттер:

  1. История мировой литературы в 9 томах.

 1. Н.К.Чистякова, Н..Вулих. История античной литературы. М., 1971

 2. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 3. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 4. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.


Хрестоматиялар

  1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.


Қосымша әдебиет:

 1. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего раз­вития: В 2 кн. — М., 1994.12-апта

1 кредит сағат

23 Дәріс. Шекспир шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

Англиядағы гуманизм дамуы. Жалпы шолу. ХІҮ ғасырдағы Англияның саяси және әлеуметтік өмірі. Джеффри Чосер (1340-1400). “Кентербери әңгімелері”. Томас Линакр, Томас Мор, Френсис Бэкон. Уильям Шекспир шығармашылығы. Шекспир өмір сүрген кезең. Алғашқы шығармалары. “Венера мен Адонис”, “Жазғы түндегі түс”, “Венециандық көпес”, “Жоқтан шыққан дабыра”, “Он екінші түн” және т.б.

Әдебиеттер:


 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Шетел әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


Қосымша әдебиет:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 5. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 6. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 7. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

 8. Пинский Л. Е. Шекспир: Основные начала драматургии. — М., 1971.

 9. Брандес Г. Шекспир: Жизнь и произведения. — М., 1997.

 10. Шекспир в меняющемся мире: Сб. статей: Пер. с англ. — М., 1966.

24 дәріс сабақ. Тақырыбы: Көне еврей әдебиеті.


Дәріс мазмұны:

 1. Библия – көне еврей әдебиетінің мәңгі өшпес мұрасы. Ветхий завет (Көне өсиет) және Новый завет (Жаңа өсиет) - христиан діні мен христиан әдебиетінің бастауы.


Әдебиеттер:

 1. Шәлекенов У.Х., Шәлекенов М.У. Әлем халықтарының этнологиясы. - Алматы, 2002.

 2. История мировой литературы в 9 томах.

 3. Әлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Әбілмәжінов. — Алматы, 1992.

 4. Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999.

 5. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері. – А., 1986.

12 семинар. Шекспир драматургиясы. Сонеттер.Семинар мазмұны:

Уильям Шекспир шығармашылығы. Шекспир өмір сүрген кезең. Алғашқы шығармалары. “Венера мен Адонис”, “Жазғы түндегі түс”, “Венециандық көпес”, “Жоқтан шыққан дабыра”, “Он екінші түн” және т.б.

Әдебиеттер:


 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Шетел әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


Қосымша әдебиет:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 5. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 6. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 7. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

 8. Пинский Л. Е. Шекспир: Основные начала драматургии. — М., 1971.

 9. Брандес Г. Шекспир: Жизнь и произведения. — М., 1997.

 10. Шекспир в меняющемся мире: Сб. статей: Пер. с англ. — М., 1966.

12 ОСӨЖ: Мың бір түнМазмұны:

"Мың бір түн" - араб тілінде жинақталған өлем әдебиетініц үздік үлгісі. "Мың бір тун" — араб, үнді, парсы, түркі халық-тарыньщ әр ғасырда туған ертегілсріиің жиынтыгы. Пайда болу тарихы. Зерттелуі. Шығарманың әлем әдебиетіне тигізген ықпалы. Мың бір түн сюжеттері.Әдебиеттер:

 1. Мың бір түн: төрт томдық / Ауд. Қ. Әбдіқадыроп. - Алматы, 1995.

 2. Бердібаев Р. Ғасырлар толғауы. Алматы, 1977.

 3. Грюнебаум Г. Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. Москва, 1981.

 4. Дербісолиев Ә. Шыңырау бұлақтары. Алматы, 1982.

 5. Дербісөлиев Ә. Араб әдебиеті (жогары оқу орындарына арналған оқу қүралы. - Алматы, 1987.

 6. Ислам энциклопедиясы. Алматы, 1995.

 7. Фильштинский И.М. Арабская классическая литература, Москва, 1965.


13-апта

1 кредит сағат


12 СӨЖ. Шекспир драматургиясы. Сонеттер.

СӨЖ мазмұны:

Уильям Шекспир шығармашылығы. Шекспир өмір сүрген кезең. Алғашқы шығармалары. “Венера мен Адонис”, “Жазғы түндегі түс”, “Венециандық көпес”, “Жоқтан шыққан дабыра”, “Он екінші түн” және т.б.Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Мамандық бойынша оқытылатын аймақ елдерінің әдебиеті мен мәдениеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


Қосымша әдебиет:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 5. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 6. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 7. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

 8. Пинский Л. Е. Шекспир: Основные начала драматургии. — М., 1971.

 9. Брандес Г. Шекспир: Жизнь и произведения. — М., 1997.

 10. Шекспир в меняющемся мире: Сб. статей: Пер. с англ. — М., 1966.

25 Дәріс. Ги де Мопассан.Дәріс мазмұны:

Ги де Мопассан – ффранцуз әдебиетінің көрнекті өкілі. өмір долы Мопассан өскен орта. Мопассан шығармашылығының кезеңдерге бөлінуі: бастапқы кезең – алғашқы әңгімелері, драмалары, өлеңдері (шәкірттік кезең), реалистук творчествосының гүлденген жылдары, жазушының дағдарысқа ұшыраған күрделі кезеңі. Мопассан дүниетанымы. Көзқарастары. Новеллалары (300-ден астам): Тельн үйі”, “Мадемуазель Фифи”, “Вальдшнеп әңгімелері”, “Ай нұры”, “Мисс Гарриет”, “Иветта” және т.б.


Әдебиеттер:

1.История всемирной литературы в 9 томах., М., 1984

2.Зарубежная литература XX века: Практикум / Сост. и общ. редакция Н.П.Михальской и Л.В.Дуловой. - М., 1999.

3.История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. — М., 1970.


Хрестоматиялар

  1. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979.

  2. Храповицкая Г.Н., Ладыгин М.Б., Луков В.А. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. — Т. 1: 1871 — 1917 / Под ред. проф. Н.П.Михальской и проф. Б.И.Пуришева. — М., 1980.

  3. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия — Т. 2: 1917—1945 / Под ред. Б.И.Пуришева, Н.П.Михальской. — М., 1986.


Қосымша әдебиеттер:

  1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. и науч. редакторы А. А. Грица-нов и М.А. Можейко. — Минск, 2001.

 5. Неупокоева И.Н. История всемирной литературы: Проблемы си­стемного и сравнительного анализа. — М., 1976.

 6. Моруа А. От Монтеня до Арагона. — М., 1983.

26 дәріс сабақ. Тақырыбы: «Махабхарата» және «Рамаяна». Панчатантра.Дәріс мазмұны:

«Махабхарата» және «Рамаяна», «Панчатантра» - көне үнді поэзиясының ескерткіштері. Шығармалардың пайда болу және зерттелу тарихы.


Әдебиеттер:

 1. Шәлекенов У.Х., Шәлекенов М.У. Әлем халықтарының этнологиясы. - Алматы, 2002.

 2. История мировой литературы в 9 томах.

 3. Әлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Әбілмәжінов. — Алматы, 1992.

 4. Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999.

 5. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері. – А., 1986.

 6. Мағауин М. Ғасырлар бедері. Әдеби зерттеулер, - А., 1991

13 семинар. Мопассан новеллалары.Семинар мазмұны:

Ги де Мопассан – француз әдебиетінің көрнекті өкілі. Өмір долы Мопассан өскен орта. Мопассан шығармашылығының кезеңдерге бөлінуі: бастапқы кезең – алғашқы әңгімелері, драмалары, өлеңдері (шәкірттік кезең), реалистік творчествосының гүлденген жылдары, жазушының дағдарысқа ұшыраған күрделі кезеңі. Мопассан дүниетанымы. Көзқарастары. Новеллалары (300-ден астам): Телье үйі”, “Мадемуазель Фифи”, “Вальдшнеп әңгімелері”, “Ай нұры”, “Мисс Гарриет”, “Иветта” және т.б.

Әдебиеттер:


 1. История всемирной литературы в 9 томах., М., 1984

  1. Зарубежная литература XX века: Практикум / Сост. и общ. редакция Н.П.Михальской и Л.В.Дуловой. - М., 1999.

 2. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. — М., 1970.


Хрестоматиялар

  1. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979.

  2. Храповицкая Г.Н., Ладыгин М.Б., Луков В.А. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. — Т. 1: 1871 — 1917 / Под ред. проф. Н.П.Михальской и проф. Б.И.Пуришева. — М., 1980.

  3. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия — Т. 2: 1917—1945 / Под ред. Б.И.Пуришева, Н.П.Михальской. — М., 1986.


Қосымша әдебиеттер:

   1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

   2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

   3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

   4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

   5. Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. и науч. редакторы А. А. Грица-нов и М.А. Можейко. — Минск, 2001.

   6. Неупокоева И.Н. История всемирной литературы: Проблемы си­стемного и сравнительного анализа. — М., 1976.

   7. Моруа А. От Монтеня до Арагона. — М., 1983.

13 ОСӨЖ: ЖАПОН ӘДЕБИЕТІМазмұны:

Жапон өдебиетінің ежелгі бастаулары. Жапон фольклорындағы түрмыстық-салттық жырлар. Бестармақтық өлеңдер танка өлшемінің ерекшеліктері. Батыс аймағының өлеңдері. Шығыс аймағының өлеңдері. VII—XIII ғ.ғ. Ежелгі Жапонияның поэзиясы. IX—XIII ғ.ғ. ортағасырлық жапон поэзиясы. Жапон поэзиясындағы алты тармақтық — сэдока өлшемі. ХІХ-ХХ ғ.ғ. жапон сөз онеріндегі жаңа әдебиеттің ("киндай-бунгаку") дамуы.


Әдебиеттер:

 1. Жапон ертегілері / Ауд. Ш. Рақымбеков. — Алматы, 1959.

 2. Японская любовная лирика / Сбориик. Сост., коммент.пер.со старояп. А.Глускииой. - Москва, 1988.

 3. Японские трехстишия. Хокку. Пер. С япон. (Вступ. статья с 5- 33 и коммснт). В. Марковой, Москва, 1960.

 4. Григорьева Т., Логунова В. Японская литература. - Москва: Наука, 1964.

 5. История мировой литературы в 9 томах. М., 1983.

13 СӨЖ. Мопассан новеллалары.СӨЖ мазмұны:

Ги де Мопассан – француз әдебиетінің көрнекті өкілі. Өмір долы Мопассан өскен орта. Мопассан шығармашылығының кезеңдерге бөлінуі: бастапқы кезең – алғашқы әңгімелері, драмалары, өлеңдері (шәкірттік кезең), реалистік творчествосының гүлденген жылдары, жазушының дағдарысқа ұшыраған күрделі кезеңі. Мопассан дүниетанымы. Көзқарастары. Новеллалары (300-ден астам): Телье үйі”, “Мадемуазель Фифи”, “Вальдшнеп әңгімелері”, “Ай нұры”, “Мисс Гарриет”, “Иветта” және т.б.Әдебиеттер:


 1. История всемирной литературы в 9 томах., М., 1984

  1. Зарубежная литература XX века: Практикум / Сост. и общ. редакция Н.П.Михальской и Л.В.Дуловой. - М., 1999.

 2. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. — М., 1970.


Хрестоматиялар

  1. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979.

  2. Храповицкая Г.Н., Ладыгин М.Б., Луков В.А. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. — Т. 1: 1871 — 1917 / Под ред. проф. Н.П.Михальской и проф. Б.И.Пуришева. — М., 1980.

  3. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия — Т. 2: 1917—1945 / Под ред. Б.И.Пуришева, Н.П.Михальской. — М., 1986.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. и науч. редакторы А. А. Грица-нов и М.А. Можейко. — Минск, 2001.

 6. Неупокоева И.Н. История всемирной литературы: Проблемы си­стемного и сравнительного анализа. — М., 1976.

 7. Моруа А. От Монтеня до Арагона. — М., 1983.


14-апта

1 кредит сағат

27 Дәріс. Данте шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

Данте Алигьери. Өмір жолы. “Жаңа өмір” кітабы – Дантенің тырнақалды шығармасы. Саяси көзқарастары мен еңбектері. Данте – Гвидо Гвиницеллидің шәкірті және оның дәстүрін жалғастырушы. “Құдіретті комедия” – Данте шығармашылығының биік шыңы.Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Шетел әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


Қосымша әдебиет:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 5. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 6. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 7. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

28 дәріс сабақ. Тақырыбы: Түрік әдебиеті.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет