Семинар сабақ 15 сағат ожсөЖ 45 сағат Барлығы 135 сағат Орал 2009 жбет5/12
Дата05.11.2016
өлшемі2,18 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Дәріс мазмұны:

Түрік әдебиетінің пайда болуы мен даму белестері. Торік классикалық поэзиясы және оныі әлем әдебиетінде қалдырған іздері. Түрік – қазақ әдебиеттерінің байланысы.


Әдебиеттер:

 1. Плач лани: Турецкая народная поэзия. Москва: Художественная литература, 1964.

 2. Турецкая ашыкская поэзия. Пер. с тур. (Сост., предисл., коммент. Х.Корогяы. - Москва: Худож.-лит. 1983.

 3. Айзен штейн Н. А. Из истории турецкого реализма. Москва, 1968.

 4. Алкаева Л. Очерки истории турецкой литературы (1908—1939). - Москва: ИВЛ, 1958.

 5. Алькаева Л.О. Сюжеты и герой в турецком романе (конец XIX - начала XX в), М., 1996.

 6. Гарбузова B.C. Поэты Турции: очерки жизни и деятельности, Вып. 2, 1970, 116 с. Вып., 3, 1975, 75 с.

 7. Крымский А. История Турции и ее литературы. Москва, 1910.

 8. Кямилев X. У истоков современной турецкого литературы, Москва, 1967.

 9. Тебегенов Т. Түрік әдебиеті// Тебегенов Т. Шетел әдебиеттерінің тарихы. Алматы. РБК, 1996.

 10. История мировой литературы в 9 томах.

14 семинар. «Құдіретті комедия» - Дантенің мәңгі өлмес шығармасы.Семинар мазмұны:

Данте Алигьери. Өмір жолы. “Жаңа өмір” кітабы – Дантенің тырнақалды шығармасы. Саяси көзқарастары мен еңбектері. Данте – Гвидо Гвиницеллидің шәкірті және оның дәстүрін жалғастырушы. “Құдіретті комедия” – Данте шығармашылығының биік шыңы.


Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Шетел әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


Қосымша әдебиет:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 5. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 6. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 7. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

14 ОСӨЖ: Құтб ақынМазмұны:

 1. Құтб ақын өмірі жайында түсінік

 2. «Хұсрау – Шырын» дастаны

 3. Дастанның зерттелуі. Тіл ерекшеліктері.

 4. Дастанның қысқаша мазмұны.

 5. Құтб аудармасының ерекшеліктері

 6. Шырын образы

 7. Хұсрау образы

Әдебиеттер:

 1. Н.Келімбетов «Ежелгі дәуір әдебиеті», Мектеп баспасы, 1986

 2. «Тюркологический сборник», Москва, 1966

 3. А.Ибатов Құтбтың «Хұсрау-Шырын» поэмасының сөздігі, Алматы, 1974

 4. Т.Ю. Алиев «Легенда о Хосраве и Ширин в литературных народов Востока., Москва, 1960

14 СӨЖ. «Құдіретті комедия» - Дантенің мәңгі өлмес шығармасы.СӨЖ мазмұны:

Данте Алигьери. Өмір жолы. “Жаңа өмір” кітабы – Дантенің тырнақалды шығармасы. Саяси көзқарастары мен еңбектері. Данте – Гвидо Гвиницеллидің шәкірті және оның дәстүрін жалғастырушы. “Құдіретті комедия” – Данте шығармашылығының биік шыңы.


Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Мамандық бойынша оқытылатын аймақ елдерінің әдебиеті мен мәдениеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


Қосымша әдебиет:

  1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

  2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

  3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

  4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

  5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

  6. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

  7. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

  8. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.15-апта

1 кредит сағат

29 Дәріс. Боккаччо шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

Джованни Боккаччо шығармашылығы. өмірбаяны. Алғашқы шығармалары. “Декамерон” – Боккачо творчествосының шарықтау шегі. “Декамеронның” сюжеттік және стильдік ерекшеліктері.


Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Шетел әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


Қосымша әдебиет:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 5. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 6. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 7. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

 8. Хлодовский Р.И. Декамерон: Поэтика и стиль. — М., 1982.

30 дәріс сабақ. Тақырыбы: Татар әдебиеті.Дәріс мазмұны:

Жазба әдебиеті бастаулары.Ең көне үлгілері – Ғалидың ізгі махаббатты жырлаған «Жүсіп және Зылиха» (13 ғ-дың басы) поэмасы мен авторы белгісіз діни-эпикалық «Кесікбас» («Кисекбаш») жыры, «Сопыларға өсиет» атты дидактикалық шығарма т.б.


Әдебиеттер:

 1. История литератур народов Средней Азии и Казахстана. Москва, I960.

 2. Шәлекенов У.Х., Шәлекенов М.У. Әлем халықтарының этнологиясы. - Алматы, 2002.

 3. История мировой литературы в 9 томах.

 4. Әлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Әбілмәжінов. — Алматы, 1992.

 5. Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999.

15 семинар. «Декамерон» - әлем әдебиеті қазынасының асыл мұрасы.Семинар мазмұны:

Джованни Боккаччо шығармашылығы. өмірбаяны. Алғашқы шығармалары. “Декамерон” – Боккачо творчествосының шарықтау шегі. “Декамеронның” сюжеттік және стильдік ерекшеліктері.


Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Шетел әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


Қосымша әдебиет:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 5. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 6. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 7. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

 8. Хлодовский Р.И. Декамерон: Поэтика и стиль. — М., 1982.

15 ОСӨЖ: Қарақалпақ әдебиетіМазмұны:

Қарақалпақ халқының қалыптасу тарихы. Қарақалпақ халқының фольклоры. "Қырық қыз" эпосы. Қысқаша сюжеті. Гүләйім, Арыслан, Жұрынтаз бейнелері. Эпостың көркемдік маңызы. XVIII ғасырдағы жазба әдебиеті. Жиен жырау Тағайұлы шығармашылығы. "Күйзелген халық" дастаны. Дастанда қарақалпақ халқының ауыр тұрмысының бейнеленуі. Қазақ жөне қарақалпақ өдебиетінің байланыстары.


Әдебиеттер:

 1. Қарақалпақ поэзияның антологиясы / Құраст. Ә. Ахметов. Алматы, 1979.

 2. Қырық қыз / Ауд. X. Ерғалиев, С. Мәуленов. Алматы, 1959.

 3. Мақсетов Қ. Қарақалпақ фольклористикасы. - Нокис, 1989.

 4. Мақсетов Қ., Тәжимұратов А. Қарақалпақ фольклоры. -Нокис, 1979.

 5. Нұрмұхаммедов М. Краткий очерк истории каракалпакской литературы. Ташкент, 1959.

 6. Сагитов И. Т. Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы. -Нокис, 1986.

 7. Сөз зергерлері. Алматы, 1966.

 8. Тебегенов Т. Еларалық-ұлтаралық айтыстар // Тебегенов Т. Халық ақындары шығармаларындағы әдебиет пен фольклор дәстүрі. - Алматы, 2001. - Б. 249-284.

 9. Шәлекенов У.Х., Шәлекенов М.У. Әлем халықтарының этнологиясы. - Алматы, 2002.

15 СӨЖ. «Декамерон» - әлем әдебиеті қазынасының асыл мұрасы.СӨЖ мазмұны:

Джованни Боккаччо шығармашылығы. Өмірбаяны. Алғашқы шығармалары. “Декамерон” – Боккачо творчествосының шарықтау шегі. “Декамеронның” сюжеттік және стильдік ерекшеліктері.


Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Мамандық бойынша оқытылатын аймақ елдерінің әдебиеті мен мәдениеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.


Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


Қосымша әдебиет:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 5. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 6. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 7. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

 8. Хлодовский Р.И. Декамерон: Поэтика и стиль. — М., 1982.ПАЙДАЛАНУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
Оқулықтар:


 1. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 2. Тронский И.М. История античной литературы. - М., 1988.

 3. Никола М. И. Античная литература: Практикум. - М., 2001.

 4. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. - М., 1987.

 5. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 6. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. - М., 2001.

 7. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. 3. И. Плавскина. - М., 1987.

 8. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. 3. И. Плавски­на. -М., 1991.

 9. История зарубежной литературы XIX века: В 2 ч. / Н. П. Михальская, В.А.Луков, А.А.Завьялова и др.; Под ред. Н.П.Михальской. - М., 1991.

 10. Зарубежная литература XIX века: Практикум / Отв. ред. В.А.Луков. - М., 2002.

 11. Зарубежная литература XX века: Практикум / Сост. и общ. редакция Н.П.Михальской и Л.В.Дуловой. - М., 1999.

 12. Храповицкая Г.П., Коровин А.В. История зарубежной лите­ратуры: Западноевропейский и американский романтизм: Учебник. - М., 2002.

 13. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. - М., 1970.

 14. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литера­туры. — М., 1985.

 15. Андреев Л.Г., Козлова, Н.П., Косиков Г.К. История фран­цузской литературы. - М., 1987.

 16. Штейн А.Л., Черневич М.Н., Яхонтова М.А. История фран­цузской литературы. - М., 1988.

 17. История немецкой литературы. - М., 1975.

 18. Плавскин З.И. Испанская литература XVII - середины XIX века. - М., 1978.

 19. Плавскин З.И. Испанская литература XIX-XX веков. - М., 1982.

 20. Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX века. - М., 1970.


Хрестоматииялар:


 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.

 2. Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков: Латинская, кельтская, скандинавская, провансальская, французская литературы. — М., 1974.

 3. Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков: Немецкая, испанская, итальянская, английская, чешская, польская, сербская, бол­гарская литературы. — М., 1975.

 4. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.

 5. Западноевропейская литература XVII века: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев; Предисл. и подготовка изд. В.А.Лукова. - М., 2002.

 6. Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века: В 2 т. / Сост. проф. Б. И. Пуришев и др. - М., 1970-1973.

 7. Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века / Сост. А. А. Аникст. — М., 1955.

 8. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979.

 9. Храповицкая Г.Н., Ладыгин М.Б., Луков В.А. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. — Т. 1: 1871 — 1917 / Под ред. проф. Н.П.Михальской и проф. Б.И.Пуришева. — М., 1980.

 10. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия — Т. 2: 1917—1945 / Под ред. Б.И.Пуришева, Н.П.Михальской. — М., 1986.

 11. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. — Т. 3.: 1945—1980 / Под ред. Б.И.Пуришева, Н.П.Михальской. — М., 1986.


Энциклопедия, анықтамалық әдебиет.


 1. История всемирной литературы: В 9 т. - М., 1983-1994. - Т. 1 - 8.

 2. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. - М., 1962-1978.

 3. Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987.

 4. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. - М., 1997.

 5. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 6. Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. и науч. редакторы А.А.Грицанов и М.А. Можейко. - Минск, 2001.

 7. Лауреаты Нобелевской премии: В 2 т.: Пер. с англ. - М., 1992.

 8. История западноевропейского театра. - М., 1956-1988. - Т. 1 - 8.

 9. Французская литература 1945-1990 / Отв. ред. Н.И.Балашов. — М., 1995.

 10. Де Санктис Ф. История итальянской литературы: В 2 т. - М., 1963-1964.

 11. Литературная история США: В 3 т. - М., 1977-1979.

 12. История эстетики: Памятники эстетической мысли: В 5 т. - М., 1962 - 1970.

 13. Неупокоева И.Н. История всемирной литературы: Проблемы си­стемного и сравнительного анализа. — М., 1976.

 14. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего раз­вития: В 2 кн. — М., 1994.

 15. Гуревич А.Я. Категории средневековой эстетики. М., 1972.

 16. Распаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.

 17. Голенище в-Кутузов И.Н. Романские литературы. М., 1975.

 18. Михайлов А.Д. Французский героический эпос. М., 1995.

 19. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М., 1983.

 20. Данте и всемирная литература. М., 1967.

 21. Голе нище в-Кутузов И.Н. Данте. М., 1967.

 22. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.

 23. Типология и периодизация культуры Возрождения, - М., 1978.

 24. Культура эпохи Возрождения. - Л., 1986.

 25. Культура эпохи Возрождения и Реформация. - Л., 1981.

 26. Хлодовский Р.И. Декамерон: Поэтика и стиль. - М., 1982.

 27. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Сред­невековья и Ренессанса. - М., 1990.

 28. Пинский Л. Е. Шекспир: Основные начала драматургии. - М., 1971.

 29. XVII век в мировом литературном развитии / Под ред. Ю. Б. Виппера. - М., 1969.

 30. Проблемы Просвещения в мировой литературе / Отв. ред. С. В. Тураев. - М., 1970.

 31. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. -Л., 1972.

 32. Облом невский Д. Д. Французский классицизм. - М., 1968.

 33. Виппер Ю. Б. Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII века. - М., 1967.

 34. Т р ы к о в В. П. Французский литературный портрет XIX века. - М., 1999.

 35. Луков Вал. А., Луков В л. А. Зигмунд Фрейд: Хроника-хрестома­тия. - М., 1999.

 36. Хёйзинга И. Осень Средневековья. - М., 1988.

 37. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - М., 1992.

 38. Брандес Г. Шекспир: Жизнь и произведения. - М., 1997.

 39. Шекспир в меняющемся мире: Сб. статей: Пер. с англ. - М., 1966.

 40. Кеттл А. Введение в историю английского романа: Пер. с англ. - М., 1966.

 41. Моруа А. От Монтеня до Арагона. - М., 1983.

 42. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М., 1989.

 43. Женетт Ж. Фигуры: В 2т. - М., 1998.


3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты

Балл

Бақылау түрі

1

ОЖСӨЖ тапсырмалар-ын орындау

Теориялық білімнің меңгерілуін бақылау, берілген тапсырмалардың орындалуын тексеру

ОЖСӨЖ тақырыбына байланысты

1- 15 апта

1%

Ауызша тапсырма.

зерттеулер

қорытындылары,

Жаттығулар, баяндама

2

СӨЖ тапсыр-

малары

Студенттің өз

бетімен жасаған

жұмыстарын

тексеру.

Жан-жақты ізденуге,білімін дамытуға

үйрету

СӨЖ жоспар-

лары бойынша

Сабақ кестесі бойынша1 %

Тапсырма орындалуын,

ауызша, жазбаша және орындау қабілетін, білімділігін тексеру

3

Жеке тапсырма (реферат, баяндама)


Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру4,7,11,15 апта

2%

Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

4

Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабілетін тексеру

Бірінші жұмыс 1-15 тақырыптарға байланысты.

Екінші жұмыс 15-30 тақырыптарға байланысты.

7 семинар

15 семинарТапсырмалар саны бойынша әрбір жұмыс 8% баға-

ланады

Жазба жұмысын

тексеру.

5

Емтихан

Білімді кешенді тексеру

Пән бойынша

Жазғы сессия

Тест

Студенттің білімін

бағалау.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет