Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек


*Гетерофункционалды қосылыстар*2*23*2*бет9/36
Дата10.04.2023
өлшемі0,68 Mb.
#174119
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36
Байланысты:
Ñó ì?çäàò?ûøòàðûí ?îëäàíó?à áîëàòûí ñ?éû?òû?òû? ?àéíàó òåìïåðàòó
2
етерофункционалды қосылыстар*2*23*2*
#345
*!Ацетосірке қышқылының формуласы

*HOOC-CO-(CH2)2-COOH


*HOOC-CO-CH2-COOH
*CHO-CH2-CH2-COOH
*+CH3-CO-CH2-COOH
*CH3-CO-COOH

#346
*!Ацетилсалицил қышқылының жарамдылығын анықтайтын реактив


*Cu(OH)2


*KMnO4
*+FeCl3
*FeCl2
*Br2

#347
*!Лимон қышқылындағы гидроксил тобының саны


*2
*+3


*4
*1
*5

#348
*!Алма қышқылының формуласы


*СН3СН(ОН)СООН


*НООССН2СН2СООН
*СН3СН(ОН)СН2СООН
*+НООССН(ОН)СН2СООН
*НООССН(ОН)СН(ОН)СООН

#349
*!Пирожүзім қышқылының формуласы


*HOOC-CO-(CH2)2-COOH


*HOOC-CO-CH2-COOH
*CHO-CH2-CH2-COOH
*CH3-CНOН-CH2-COOH
*+CH3-CO-COOH

#350
*!Қосылыс СН3СН(ОН)СООН аталады


*пирожүзім қышқылы


*салицил қышқылы
*+сүт қышқылы
*гликоль қышқылы
*қымыздық қышқылы
#351
*!γ-Аминоқышқылдарын қыздырғанда түзіледі

*амин
*лактон


*+лактам
*лактид
*күрделі эфир

#352
*!γ-Гидроксиқышқылдарын қыздырғанда түзіледі


*амид
*+лактон


*лактид
*жай эфир
*қанықпаған қышқыл

#353
*!α-Гидроксиқышқылдарын қыздырғанда түзіледі


*лактон
*+лактид


*лактам
*ангидрид
*күрделі эфир

#354
*!Лактонды гидролиздегенде түзіледі


*+гидроксиқышқылы


*галогеноқышқылы
*аминоқышқылы
*оксоқышқылы
*спирт

#355
*!β-Гидроксиқышқылын дегидратациялағанда түзіледі


*лактон
*лактид


*күрделі эфир
*қаныққан қышкыл
*+қанықпаған қышкыл

#356
*!п-Аминобензой қышқылы этанолмен әрекеттескенде түзіледі


*п-аминобензой қышқылының метил эфирі


*метоксибензой қышқылы
*этоксибензой қышқылы
*этилбензоат
*+анестезин

#357
*!Бейтарап α-аминоқышқылы


*аспарагин қышқылы


*глутамин қышқылы
*аргинин
*+лейцин
*лизин

#358
*!Негіздік α-аминоқышқылы


*фенилаланин


*изолейцин
*+аргинин
*аланин
*серин

#359
*!Сериннің формуласы


*NН2 – СН2 – СН2 – ОН


*СН3 – СН(NН2) – СООН
*NН2 – СН2 – СН2 – СООН
*NН2 – СН2 – СН (ОН) – СООН
*+СН2(ОН) – СН(NН2) – СООН

#360
*!Фенилаланиннің формуласы


*NН2 – СН2 –СООН


*СН3 – СН(NН2) – СООН
*ОН– СН2 – СН(NН2) – СООН
*+С6Н5– СН2 – СН(NН2) – СООН
*СН3 – СН(ОН) – СН(NН2) – СООН

#361
*!Оксобутанди қышқылы декарбоксилденгенде түзілетін қосылыс


*пирожүзім қышқылы


*шарап қышқылы
*алма қышқылы
*май қышқылы
*сүт қышқылы

#362
*!Ацетосірке эфирінің формуласы


*СН3– СО –СООС2Н5


6Н5– СН2 – СОС2Н5
*СН3 – СНОС2Н5 – СООН
*+СН3 – СО – СН2– СООС2Н5
*СН3 – СН(ОН) – СН2 – СООС2Н5

#363
*!Берілген аминоқышқылының рационалды аты

*+α-амино–β-метилвалериан қышқылы


*α-аминоизовалериан қышқылы
*α-аминопропион қышқылы
*α-аминоизомай қышқылы
*α-аминокапрон қышқылы

#364
*!Берілген аминоқышқылының тривиальды аты

*валин
*аланин


*лейцин
*треонин
*+изолейцин

#365
*!Тотығу нәтижесінде дисульфидтік байланыс түзетін α-аминоқышқылы


*метионин


*аргинин
*+цистеин
*аланин
*валин

#366
*!Салицил қышқылының фенолмен күрделі эфирінің аты


*этилсалицилат


*метилсалицилат
*фенилсалицилат
*+ацетилсалицил қышқылы
*п-метоксисалицил қышқылы

#367
*!Төмендегі пептидтің аты

*+Вал–Лей–Ала


*Ала–Сер–Глу
*Фен–Гли–Цис
*Асп–Лиз–Цис
*Сер–Тре–Вал
*Гетерофункционалды қосылыстар*3*37*3*
#368
*!α-Аминосірке қышқылының негіздік қасиеттері төмендегі қосылыспен әрекеттесу барысында анықталады

*металдық натрий


*калий гидроксиді
*азотты қышқыл
*+хлорлы сутек
*метил спирті

#369
*!Прокаин – туындысы


*+п-аминобензой қышқылының


*α-аминомай қышқылының
*сульфанил қышқылының
*салицил қышқылының
*сүт қышқылының

#370
*!Ацетосірке қышқылының этил эфиріне тән таутомерия


*лактам-лактимді


*сақиналы-тізбекті
*амино-иминді
*+кето-енолды
*цикло-оксо

#371
*!Сульфанил қышқылының құрамында болады


*меркапто және карбоксил топтары


*гидроксил және сульфо топтары
*сульфид және карбонил топтары
*+амино және сульфо топтары
*карбонил және тиол топтары

#372
*!Қосылыстағы (СН3)2СН–СН(ОН)–CН(NН2)–СООН асимметриялық көміртегі атомдарының саны


*1
*+2


*3
*4
*5

#373
*!Тетрапептидтегі пептидтік байланыстардың саны


*1
*2


*+3
*4
*5

#374
*!Ацетосірке қышқылы декарбоксилденгенде түзілетін қосылыс


*фенол
*толуол


*ацетилен
*+пропанон
*сірке қышқылы

#375
*!Анестезин гидролизденгенде түзілетін қосылыстар


*фенол, салицил қышқылы


*сірке қышқылы, п-аминофенол
*фенол, п-аминобензой қышқылы
*+этанол, п-аминобензой қышқылы
*этанол, п-гидроксибензой қышқылы

#376
*!Глиоксил қышқылы күміс гидроксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін қышқыл


*сірке
*малон


*гликоль
*пирожүзім
*+қымыздық

#377
*!Аланиннің CH3 – CH(NH2) – COOH азотты қышқылмен әрекеттесу өнімі


*+сүт қышқылы


*гликоль қышқылы
*пропион альдегиді
*глицерин альдегиді
*пирожүзім қышқылы

#378
*!Төмендегі пептидтің бірінші реттік құрылымы

*+серин, глицин, метионин


*глицин, метионин, серин
*серин, метионин, глицин
*метионин, серин, глицин
*метионин, глицин, серин

#379
*!Төмендегі пептидтің құрамындағы аминоқышқылдары

*глицин, серин, валин


*аланин, серин, валин
*аланин, глицин, валин
*+аланин, серин, лейцин
*валин, серин, изолейцин

#380
*!Төмендегі пептидтің аты

*Асп–Ала–Сер


*Гли–Сер–Глу
*Фен–Гли–Цис
*+Асп–Гли–Цис
*Сер–Гли–Вал

#381
*!Төмендегі пептидтің құрамындағы аминоқышқылдары*аланин, глицин, тирозин


*триптофан, глицин, аланин
*глицин, фенилаланин, валин
*фенилаланин, аланин, валин
*+аланин, глицин, фенилаланин

#382
*!Тотықпайтын дезаминдену нәтижесінде бутенди қышқылын HOOC – CH = CH – COOH түзетін α-аминоқышқылы


*лейцин
*метионин


*фенилаланин
*глутамин қышқылы
*+аспарагин қышқылы

#383
*!Тотығатын дезаминдену нәтижесінде 2-оксопропан қышқылын түзетін α-аминоқышқылы


*валин
*серин


+*аланин
*метионин
*фенилаланин

#384
*!Төмендегі реакцияның өнімі аталады
*α-гидроксимай қышқылы


*+β-гидроксимай қышқылы
*γ-гидроксимай қышқылы
*γ- бутиролактам
*γ- лактон

#385
*!Берілген реакцияның өнімі болып табылады

*+СН3СН(ОН)СООН


*СН2=СН-СООН
*СН3СН2СООН
*СН3СН2СН2ОН
*О=СН-СООН

#386
*!п-Гидроксифенилаланинмен ксантопротеин реакциясына түседі


*HNO2


*+HNO3
*NaOH
*FeCl3
*HCl

#387
*!Декарбоксилденгенде γ-аминомай қышқылын түзетін α-аминоқышқылы


*+глутамин қышқылы


*аспарагин қышқылы
*аргинин
*лейцин
*лизин

#388
*!Берілген қосылыстың аты НООССОСН2СООН


*шарап қышқылы


*салицил қышқылы
*ацетосірке қышқылы
*пирожүзім қышқылы
*+қымыздықсірке қышқылы

#389
*!Галл қышқылының орынбасу номенклатурасы бойынша аты


*бутанди қышқылы


*2–метилбензой қышқылы
*2–гидроксибензой қышқылы
*3, 5–диметилбензой қышқылы
*+3,4,5–тригидроксибензой қышқылы

#390
*!Сульфан ил қышқылының жүйелік номенклатура бойынша аты


*2-сульфобензой қышқылы


*4-сульфобензой қышқылы
*о-гидроксибензолсульфонамид
*4-аминобутансульфон қышқылы
*+п-аминобензолсульфон қышқылы

#391
*!2-Амино-3-гидроксибутан қышқылындағы хиральды орталықтар саны


*1
*+2


*3
*4
*5

#392
*!Аминосірке қышқылы НС1 мен түзеді


*сірке қышқылын


*хлорсірке қышқылын
*сірке қышқылының хлорангидридін
*+аминосірке қышқылының гидрохлоридін
*аминосірке қышқылының хлорангидридін

#393
*!3-Аминобутан қышқылын қыздырғанда түзілетін қосылыс


*3-аминобутаналь


*+кротон қышқылы
*акрил қышқылы
*май қышқылы
*1-бутанамин

#394
*!Сірке альдегидінен циангидрин синтезінің нәтижесінде түзілетін қышқыл


*+α-гидроксимай


*β-гидроксимай
*γ-гидроксимай
*α-гидроксипропион
*β-гидроксипропион

#395
*! γ-Аминомай қышқылынан судың молекуласы бөлінгенде түзілетін қосылыс


*дикетопиперазин


*бутиролактон
*+бутиролактам
*бутиламин
*дипептид

#396
*!п-Аминобензой қышқылы азотты қышқылмен әрекеттескенде түзілетін зат


*азот
*спирт


*сутегі
*+диазоқосылыс
*көміртегі оксиді

#397
*! –Аминоқышқылының тотықпайтын дезаминденуі нәтижесінде түзілетін зат


*N2


*N0
*+NH3
*NO2
*HNO2

#398
*!3-Оксобутан қышқылының енолдық түрі


*HOOCC(OH)=CHCH2-COOH


*HOOC-C(OH)=CH-COOH
*HOOCC(OH)=CH-COOH
*HO-CH=CH-CH2COOH
*+CH3C(OH)=CHCOOH

#399
*!Реакцияның өнімі CH3–CH=CH–COOH + HOH/H+


*α-гидроксимай қышқылы


*+β-гидроксимай қышқылы
* гидроксимай қышқылы
*β-кетомай қышқылы
*γ-бутиролактон

#400
*!2–Бромо–2–фенилсірке қышқылындағы асимметриялық көміртегі атомдарының саны


*+1
*2


*3
*4
*5

#401
*!п–Аминобензолсульфон қышқылының амиді аталады


*+стрептоцид


*сульфонамид
*бензолсульфонат
*бензолсульфонамид
*сульфанил қышқылы

#402
*!Туберкулезге қарсы қолданылатын п-аминосалицил қышқылының орынбасу номенклатурасы бойынша аты

*2-гидрокси-4-аминобензой қышқылы


*+4-амино-2-гидроксибензой қышқылы
*3-гидрокси-4-карбоксианилин
*4-амино-2-карбоксифенол
*2-карбокси-5-аминофенол

#403
*!Пирожүзім қышқылында қасиеттері бар


*альдегидтер мен спирттердің


*карбон қышқылдары мен спирттердің
*+карбон қышқылдары мен кетондардың
*альдегидтердің, спирттер мен кетондардың
*карбон қышқылдары мен күрделі эфирлердің

#404
*!Салицил қышқылының орынбасу номенклатурасы бойынша аты


*2–метилбензой қышқылы


*4-аминобензой қышқылы
*2–гидроксибутан қышқылы
*+2–гидроксибензой қышқылы
*3,4,5–тригидроксибензой қышқылы
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет