Тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік өндеубет1/4
Дата29.01.2018
өлшемі0,69 Mb.
  1   2   3   4ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Қалыпты және патологиялық физиология кафедрасы044 -31/ - ( )
56 беттің -беті

Тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік өндеу

Тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік өндеу

Пән: Клиникалық патология

Пән коды: ҚP - 5302

Мамандық: 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»

Оқу сағатының (кредиттің) көлемі – 90 (2 кредит)

Оқытылатын курс пен семестр: V- курс ІХ - семестр

2014 жылы

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген


«___» ______ 2014 ж Хаттама № _____

Қалыпты және патологиялық физиология

кафедрасының меңгерушісі м.ғ.к., доцент ___________ Жолымбекова Л.Д.

Кредит№1

1.1.Тақырыбы: Жүрек-қантамыр жүйесінің клиникалық патофизиологиясы. Ишемиялық синдром- атеросклероздың негізгі патофизиологиялық феномені.

2.Мақсаты: студенттердің ойлау,қабілетін түзеудегі дисциплинаның орнын негіздеу, жүрек-қантамыр жүйесінің клиникалық патофизиологиясын және жүрек қызметінің сүлде жеткіліксіздігін толық меңгеру.

3.Оқыту мақсаты:

жүрек-қантамыр жүйесінің клиникалық патофизиологиясын оқып түсіндіру:

ишемиялық синдром жайлы толық меңгеру:

жүрек қызметінің жеткіліксіздігін оқып үйрету:4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:.

1.жүрек қызметінің сүлде жеткіліксіздігі дегеніміз не?

2.жүрек алдылық жүктеме артуының маңызы қандай?

3.жүрек соңылық жүктеме артуының маңызы қандай?

4.жүрек қызметінің сүлде жеткіліксіздігінің клиникалық көріністері атаңыз?

5.жүрек қызметінің сүлде жеткіліксіздігінің емдеу шаралары қандай?5. Білім берудің және оқытудың әдістері: : (шағын топтар, пікірталас, ситуациялық тапсырмалар, жұптасып жұмыс жасау, презинтациялар, кейс-стади және т.б.)

Тәжірибелік жұмыс:

  Бақаның жүрегінде жүрек жеткіліксіздігінің үлгісін алу мақсатымен сульфгидрильдік топқа жататын бөгегіш-бромдықкадмийді перфузиялаған.

Сұрақтар:

  1. Бұл жағдайда жүрек жеткіліксіздігінің қандай түрі дамиды?

  2. Бұл жағдайдағы жүрек жеткіліксіздігінің даму механизмі қандай?

6.Әдебиет

Қазақ тілінде

негізгі:

1.Нұрмұхамбетұлы Ә. Патофизиология: оқулық. – өнд., толықт. 3-бас. – Алматы, 2011.

2.Нұрмұхамбетұлы Ә. Клиникалық патофизиология: оқулық. – Алматы: Эверо, 2010.

3.Нұрмұхамбетұлы Ә. Ұрық дамуы мен балалық шақ ауруларының патофизиологиясы: монография. – Алматы, 2006.

4.Хасенова К. Патологиялық физиологиядан дәрістер жинағы: оқу құралы. Түркістан, 2005.

5.Нұрмұхамбетұлы Ә. Орысша-қазақша медициналық (физиологиялық) сөздік = Русско-казахский медицинский (физиологический) словарь. – Алматы, 2007.қосымша:

1.Нұрмұхамбетұлы Ә. Орысша-қазақша медициналық (физиологиялық) сөздік. – Алматы:Эверо, 2007.Орыс тілінде

негізгі:

1.Патофизиология: учебник: в 2-х т. /Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.В. Уразовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – Т. 1.

2.Патофизиология: учебник: в 2-х т. /Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.В. Уразовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – Т. 2.

3.Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

4.Патологическая физиология: учебник /Под ред. Н.Н. Зайко. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2006.

5.Патофизиология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие /Под ред. В.В. Новицкого, О.И. Уразовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.қосымша:

1.Долгих В.Т. Общая патофизиология: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2007.

2.Баркова Э.Н. Руководство к практическому курсу патофизиологии: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2007.

3.Патофизиология и физиология в вопросах и ответах: учебное пособие /Л.З. Телль [и др.]. – М., 2007.

4.Фролов В.А. Общая патофизиология: электронный курс по патофизиологии и вступ. статья к нему: учебное пособие. – М., 2006. + 1 CD-ROM.

5.Рубцовенко А.В. Патологическая физиология: монография. – М., 2006.

6.Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник: в 2-х т. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – Т. 1.

7.Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник: в 2-х т. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – Т. 2.

8.Желтова Н.А. Патологическая физиология: учебное пособие. – М., 2005.

9.Патофизиология: учебное пособие /Под ред В.Ю. Шанина. – СПб., 2005.

10.Зайчик А.Ш. Патофизиология. Общая патофизиология (с основами иммунопатологии): учебное пособие для студентов мед. вузов. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: ЭЛБИ-СПб,

7.Бақылау

Сұрақтар

Тестілік сұрақтар:

1. Қауырт жүрек жеткiлiксiздiгiнiң себебi

| өкпе артериясының стенозы

| митралды қақпақшаның жеткiлiксiздiгi

| аортаның стенозы

| аортаның жеткiлiксiздiгi

| митралды стеноз

2. Оң қарыншалық жеткiлiксiздiктiң бiр белгiсi

| терi мен шырышты қабаттардың көгеруi, iш шеменi

| тұншығу ұстамасы

| қан құсу

| өкпе iсiнуi

| бозару

3. Сол қарыншалық жеткiлiксiздiктiң себебi

| митралды қақпақшаның жеткiлiксiздiгi

| өкпе артериясының тарылуы

| үшжарғақы қақпақшаның жеткiлiксiздiгi

| оң қарыншаның инфарктi

| өкпе аурулары

4. Жүрек жеткiлiксiздiгiнiң зорығулы түрi дамиды

| гиперволемияда

| миокард ишемиясында

| миокардиттерде

| жүрек ақауларында

| қан тамырларының шеткi кедергiсiнiң жоғарлауында

5. Жүректiң көлеммен зорығуы дамуы мүмкiн

| жүрек қақпақшаларының жеткiлiксiздiгi кезiнде

| артериялық гипертензия кезiнде

| артериялық гипотензия кезiнде

| қақпақшалар тарылуы кезiнде

| гиперволемия кезiнде

6. Жүрек жеткiлiксiздiгiнiң зорығулық түрi дамиды

а) қанның көлемi азайғанда

б) миокард ишемиясы кезiнде

в) миокардиттер кезiнде

г) жүрек қақпашаларының ақаулары кезiнде

д) гиперволемия кезiнде

| г,д


| б, в, г

| а, б, в

| б, в

| а, в


7. Жүрек жеткiлiксiздiгiнiң компенсациялық сатысына тән

а) тоногендiк дилятация

б) тахикардия

в) миокард гипертрофиясы

г) миогендiк дилятация

д) жүрек қуысында қалдық қанның көбеюi

| а, б, в

| а, б, д

| б, в

| в, г


| в, г, д

8. Жүрек жеткiлiксiздiгiнiң миокардиалды түрi пайда болады

| миокард инфарктiсiнде

| гипертониялық ауруда

| қанды артериовенозды шунттауда

| қолқа коарктациясында

| жүрек қақпақтарының ақауларында

9. Жүрек бұлшық етiнiң коронарогендi некрозының себебi болып табылады

| коронарлы қан тамырларының тромбозы

| гормондық бұзылыстар

| миокардты вирустық зақымдануы

| биогендi аминдердiң әсерi

| катехоламиндер әсерi

10. Миокард ишемиясы кезіндегі компенсаторлы механизм болып табылады

| коллатералді қан айналымның күшеюі

| аневризманығ дамуы

| жүрекке симпатикалық әсердің күшеуі

| аритмияның дамуы

| майлардың асқын тотығы өнімдерінің жиналуы

11. Жедел миокард ишемиясының салдары болып табылады

| некрозға дейiн клеткалардың зақымдануы

| перикардиттiң дамуы

| жүрек ақауының дамыу

| қолқа коарктациясы

| бiрiншiлiк артериялық гипертензия

12. Ишемия кезiндегi кардиоциттердiң метаболизмдiк үрдiстердiң бұзылыстарына жатады

| AТФ түзiлуi төмендеуi

| АТФ артуы

| калийдiң жиналуы

| метаболиттiк алкалоз

| гипогидратация

13. Жүрек жеткiлiксiздiгiнiң декомпенсациялық сатысының көрiнiстерi

а) көгеру

б) iсiнулер

в) систолалық көлемнiң жоғарылауы

г) жүрек қуысында қанның қалдық көлемiнiң ұлғаюы

д) артериялық қысымның жоғарылауы

| а, б, г

| а, б, в

| г, д


| б, г, д

| в, г


14. Созылмалы жүрек жеткiлiксiздiгi кезiндегi гемодинамикалық көрсеткiштер сипатталады

| тамырлардың жалпы шеткi кедергiлерiнiң жоғарылауымен

| қанның минуттық көлемi азаюымен

| қан ағыс жылдамдығы жоғарылауымен

| сол жақ қарыншаның жиырылу қуаттылығының жоғарылауымен

| орталық веноздық қысымның азаюымен

15. Аритмиялар кезіндегі re-entry механизмі

| өткізгіштік жүйе және жиырылғыштық миокард зонасына импульстің қайта кіруі және кейіннен жиырылуы

| синусты-жүрекшелік түйің жасушаларының спонтанды диастолалық деполяризация үрдісінің баяулауы

| пейсмейкер жасушаларының баяу спонтанды диастолалық деполяризациясы жылдамдығының тербелуі

| І реттік ырғақ жүргізушілерінің миграциясы

| диастоладағы гиперполяризацияЖағдайлық есеп:

65 жасар науқас сол жақ қарыншаның айқын жеткіліксіздігі бойынша ауруханаға түскен. Күндіз де,

Түнде де көп уақыт бойы аяғын төмен түсіріп, төсекте отырып өткізуге мәжбүр болған. Төсекке жатқан кезде ентігу бірден күшейіп, мазаланған.

1.Тақырыбы: Серпіндердің қалыптасуы мен өткізілуінің біріккен бұзылыстарынан дамитын жүрек аритмиялары.

2.Мақсаты: Серпіндердің қалыптасуы мен өткізілуінің біріккен бұзылыстарынан дамитын жүрек аритмияларын анықтау.

3.Оқыту мақсаты:


  • аритмиялардың түрлерін, этиологиясын және патогенезін оқытып, түсіндіру.

  • өткізгіш жүйеде серпіндердің өткізілуі өзгерістерінен дамитын аритмия түрлері .

4.Тақырыптың негізгі сүрақтары:

  1. Аритмиялар, түсінігі, жіктелуі.

  2. Автоматизм бұзылысына байланысты дамыған аритмиялар, себептері, патогенезі, ЭКГ-дағы өзгерістер..

  3. Өткізгішітіктің бұзылысына байланысты дамыған аритмиялар, себептері, патогенезі, ЭКГ-дағы өзгерістер. .

  4. Эстрасистолия, түсінігі, себептері, даму тетігі, ЭКГ-дағы өзгерістер.

  5. Ұстамалы тахикардия және жыпылықтаушы аритмиялар туралы түсініктер. Аритмияның дамуында re-entry даму тетігінің маңызы.

5.Білім берудің және оқытудың әдістері: (шағын топтар, пікірталас, ситуациялық тапсырмалар, жұптасып жұмыс жасау, презинтациялар, кейс-стади және т.б.)

Тәжірибелік жұмыс

Эксперимент жүзінде бакатериалық интоксикацияға ұшыратылған тәжірибелік жануарлардың миокардтарының метаболизмдік жағдайын зерттеу кезінде креатинкиназа ферменті белсенділігінің тежелегендігі және креатинфосфаттардың деңгейі төмендегендігі анықталған.Сұрақтар:

Мұндай жағдайда миокард талшықтарының сапалы толық жиырылуы мүмкін бе?6. Әдебиет

Қазақ тілінде

негізгі:

1.Нұрмұхамбетұлы Ә. Патофизиология: оқулық. – өнд., толықт. 3-бас. – Алматы, 2011.

2.Нұрмұхамбетұлы Ә. Клиникалық патофизиология: оқулық. – Алматы: Эверо, 2010.

3.Нұрмұхамбетұлы Ә. Ұрық дамуы мен балалық шақ ауруларының патофизиологиясы: монография. – Алматы, 2006.

4.Хасенова К. Патологиялық физиологиядан дәрістер жинағы: оқу құралы. Түркістан, 2005.

5.Нұрмұхамбетұлы Ә. Орысша-қазақша медициналық (физиологиялық) сөздік = Русско-казахский медицинский (физиологический) словарь. – Алматы, 2007.қосымша:

1.Нұрмұхамбетұлы Ә. Орысша-қазақша медициналық (физиологиялық) сөздік. – Алматы:Эверо, 2007.Орыс тілінде

негізгі:

1.Патофизиология: учебник: в 2-х т. /Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.В. Уразовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – Т. 1.

2.Патофизиология: учебник: в 2-х т. /Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.В. Уразовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – Т. 2.

3.Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

4.Патологическая физиология: учебник /Под ред. Н.Н. Зайко. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2006.

5.Патофизиология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие /Под ред. В.В. Новицкого, О.И. Уразовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.қосымша:

1.Долгих В.Т. Общая патофизиология: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2007.

2.Баркова Э.Н. Руководство к практическому курсу патофизиологии: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2007.

3.Патофизиология и физиология в вопросах и ответах: учебное пособие /Л.З. Телль [и др.]. – М., 2007.

4.Фролов В.А. Общая патофизиология: электронный курс по патофизиологии и вступ. статья к нему: учебное пособие. – М., 2006. + 1 CD-ROM.

5.Рубцовенко А.В. Патологическая физиология: монография. – М., 2006.

6.Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник: в 2-х т. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – Т. 1.

7.Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник: в 2-х т. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – Т. 2.

8.Желтова Н.А. Патологическая физиология: учебное пособие. – М., 2005.

9.Патофизиология: учебное пособие /Под ред В.Ю. Шанина. – СПб., 2005.

10.Зайчик А.Ш. Патофизиология. Общая патофизиология (с основами иммунопатологии): учебное пособие для студентов мед. вузов. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: ЭЛБИ-СПб,

7.Бақылау

Тестілік бықылау:

1. Аритмиялар кезіндегі re-entry механизмі

| өткізгіштік жүйе және жиырылғыштық миокард зонасына импульстің қайта кіруі және кейіннен жиырылуы

| синусты-жүрекшелік түйің жасушаларының спонтанды диастолалық деполяризация үрдісінің баяулауы

| пейсмейкер жасушаларының баяу спонтанды диастолалық деполяризациясы жылдамдығының тербелуі

| І реттік ырғақ жүргізушілерінің миграциясы

| диастоладағы гиперполяризация

2. Шынайы коронарлық жеткіліксіздіктің себебі:Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет