Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, кбет3/8
Дата31.12.2019
өлшемі1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8Каганов И.Л.

Промышленная электроника

 

Учебник

2018

В книге имеются следующие главы: двухэлектродные при¬боры и маломощные выпрямители; трех- и многоэлектродные приборы и усилители; генераторы синусоидальных колебаний и формирователи импульсов; фотоэлементы и другие индикаторы лучистой энергии; электроннолучевые приборы и их приме¬нение; тиристоры и их применение в коммутационных устрой¬ствах и преобразовательных системах. В каждой главе освещаются свойства приборов и их элек¬трические характеристики, а также проводится анализ режимов работы данного типа приборов в схемах их типового примене¬ния. В последней главе кратко изложены элементы, относящиеся к энергетической электронике. Учебник предназначен для студентов электротехнических и энергетических вузов. Может быть также полезен инженерно- техническим работникам.

6500Конопаткин А.А

Эпизология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных

 

Учебник

2018

 

6500Косолапова Г.Я

Вредители запасов зерна

172

Книга

2018

В книге даны сведения об опасных видах вредителей запасов зерна (зерновой точильщик, фасолевая зерновка и др.), проникших на территорию республики за последние годы, о биологии малоизученных видов (бархатистый грибоед, красноногий синяк, бурый складской кожеед и др.), о последних достижениях науки по защите запасов зерна от вредителей. Приведен видовой состав складских вредителей, распространенных в сельских зернохранилищах республики, впервые подробно описываются внескладские резервации. Книга рассчитана на широкий круг работников, связанных с хранением, переработкой и реализацией зерна: агрономов, работников карантинных и контрольно-семенных лабораторий, специалистов и организаторов по защите растений, научных работников и студентов.

6800Қуатов Р., Шоланов Қ., Ысқақов Қ.

Астық өндірудің тиімділігін арттыру

 

Кітап

2018

Астық өндірудің тиімділігін арттыру – егіннен мол өнім алу, өнімнің өзіндік құнын арзандатып, оның рентабельділігін көтеру, өнімнің сапасын жақсарту, егіншіліктің барлық жұмыстарын ғылыми негізде жүргізу және ұйымдастыру факторларына байланысты. Авторлар оқырмандарға ұсынып отырған кітабында өздері көп жылдар бойы жүргізген және жинақтап қорытқан нақтылы материалдарға сүйеніп, жоғарыда аталған факторларды – астық өндірудің тиімділігін арттыру жолдарын жан-жақты баяндайды. Кітапта егіншіліктің рентабельділігін көтерген озат шаруашылықтардың жұмыс тәжірибелеріне ерекше көңіл бөледі. Совхоздар мен колхоздардың басшылары үшін жоспарлау және ауыл шаруашылығы экономистері мен қызметкерлері үшін өте пайдалы да құнды кітап.

6500Құлдыбаев М.

Ауыл шаруашылығы микробиологиясы

284

оқулық

2018

Микроорганизмдер әлемі өте бай және әр қилы. Олар адам мен жануарлар денесінде және өсімдіктерде, топырақта, суда, ауада мекендеп, қақаған аязды Арктикада, өте ыстық Экватор бойында да, шөл далалалрда да тіршілік етеді.Микроорганизмдердің табиғатта өтіп жататын көптеген құбылыстарға тікелей қатысы бар. Олардың халық шаруашылығына, адам өміріне тигізетін пайдасы да, зияны да мол.Бұл оқулық ауыл шаруашылығы микробиологиясының теориялық және практикалық мәселелерімен танысатын жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттері мен зерттеушілерге арналған.

7500Матющенко Л.

Мал азығына арналған қант қызылшасы

56

Кітап

2018

 

6200Момынбаев Б., Өстеміров К.

Тракторлар мен автомобильдер пәнін оқыту методикасы

204

Кітап

2018

Кітап орта кәсіптік-техникалық училищелердің инженер-педагогтарына, мұғалімдеріне, өндірістік оқыту шеберлері мен методистеріне арналған. Кітаптың бірінші тарауын техника ғылымдарының кандидаты, Қазақ ауылшаруашылық институтының «Педагогика және инженерлік ауылшаруашылық пәндерін оқыту методикасы» кафедрасының меңгерушісі доцент Б. Момынбаев, екінші бөлім осы кафедраның аға оқытушысы К. Өстеміров жазған.

7000Орынбаев С., жадайбаев Ж

Өсімдіктің көзге көрінбейтін қорғаушылары

112

Кітап

2018

Ауыл шаруашылық дақылдарының толып жатқан аурулары мен зиянкестері бар. Олар егін шығымдылығын арттыруға – өнімді молайтуға едәуір кедергі келтіреді. Сондықтан өсімдік аурулары мен зиян¬кестеріне қарсы ойдағыдай күрес жүргізу зор маңызды іс. Ауыл шаруашылығының мамандарына ұсынылып отырған бұл кітапшада өсімдік аурулары мен зиян¬кестеріне қарсы микробиологиялық күрес жолдары, атап айтқанда, ауруды қоздырушыларға және зиян¬ды насекомдapғa қарсы бактерияларды, актиноми¬цеттерді және түрлі грибтерді пайдалану тәсілдері, бұл саладағы соңғы ғылыми жетістіктер мен озат тәжірибе әңгіме болады.

6500Плешков Б.П.

Биохимия сельскохозяйственных растений. Ітом

316

Учебник

2018

Учебник для студентов сельскохозяйственных вузов по специальности «Агрохимия и почвоведение». Содержит современные представления о важнейших химических соединениях, входящих в состав растений, и биохимических превращениях веществ и энергии, а также изменчивости химического состава растений от условий выращивания.

7500Плешков Б.П.

Биохимия сельскохозяйственных растений. ІІтом

344

Учебник

2018

Учебник для студентов сельскохозяйственных вузов по специальности «Агрохимия и почвоведение». Содержит современные представления о важнейших химических соединениях, входящих в состав растений, и биохимических превращениях веществ и энергии, а также изменчивости химического состава растений от условий выращивания.

7800Родичев В.А., Родичева Г.И.

Тракторы и автомобили

414

Учебник

2018

Изложены сведения по устройству и работе механизмов и систем совре¬менных сельскохозяйственных тракторов и автомобилей.В отличие от первого издания (вышло в 1982 г. в издательстве «Высшая школа») описано устройство основных механизмов автомобиля КамАЗ-5320, а также приведены основные операции по регулировкам механизмов тракторов и автомобилей:Для подготовки трактористов-машинистов широкого профиля в средних ПТУ. Учебник может быть использован для профессионального обучения ра¬бочих на производстве.

7800Соболев С.С.

Защита почв от эрозии и повышение их плодородия

232

Книга

2018

В книге рассказывается о природе водной и ветровой эрозии почв, о причинах ее возникновения, описаны основные типы эрозии, методы ее учета и закономерности развития эрозионных процессов. Основное внимание автором уделено агротехническим, лесомелиоративным и гидротехническим мероприятиям по борьбе с эрозией почв в различных сельскохозяйственных зонах страны.

6900Төребаев С. Шілдебаев Ж

Арамшөппен күрестің биологиялық шаралары

156

Кітап

2018

Ауыл шарушылық өндірсін дәйекті түрде интенсивтендіру, жерді тиімді пайдалану, материалдық-техниалық базаны барынша нығайту, ғылыми жетістіктер мен озық тәжірибені практикаға жедель енгізуге КПСС XXVII съезі, Қазақстан Компартиясы XVI съезі шешімдерінде ерекше көңіл бөлінді. Ауыл шаруашылығын дамытудағы игілікті істерді жүзеге асыруда егістікке, мал жайылымына үлкен зиян келтіретін арамшөптермен күрестің маңызы зор. Астық өнімін арттыру үшін ауыл шаруашылығында улы химикаттарды дұрыс пайдаланумен қатар, арамшөптермен күрестің биологиялық әдістерін жетілдіру, оны кең көлемде өндіріске енгізу қажет. Кітапта арамшөптермен биологиялық күрес шараларының маңызы, оны өндіріске енгізудің және ортаны қорғаудағы ролі баяндалады. Арамшөп зиянкестері табу, оларды өсіру, қолдану жолдары ұсынылады. Кітап ауыл шарушылығы мамандарына, басшыларына, жоғару оқу орындаларының студенттеріне арналады.

6700Төребеков О.Т.

Сиырдың акушерлік-гинекологиялық аурулары

224

Оқу құралы

2018

Бұл оқу құралында сиырдың акушерлік және гинекологиялық ауруларын балау үшін қолданатын бірнеше тиімді клиникалық және лабораториялық әдістер туралы жазылған. Сонымен қатар, осы ауруға ем жүргізуге арналған кестелер құрастырылған және алдын алу туралы нақты ұсыныстар берілді. Сиыр бедеулігінің пайда болуына және дамуына себепші болатын бірнеше акушерлік¬-гинекологиялық аурулар және сүт безі аурулары туралы да жазған. Оқу құралы «Ветеринариялық медицина», «Ветеринариялық санитария» мамандығы бойынша оқитын студенттерге және осы сала мамандарына арналған.

7100Угинчус А.А.

Гидравлика, гидравлические машины и основы сельскохозяйственного водоснабжения

 

Книга

2018

 

6500Фисюнов А.В.

Справочник по борьбе с сорняками

 

Справочник

2018

В справочнике дана характеристика наиболее распространенных в СССР и вредоносных сорных растений. Описаны организационные, предупредительные, агротехнические, химические и биологические меры борьбы с сорняками с учетом их биологических особенностей, почвенно-климатических условий, свойств засоряемой культуры. По сравнению с первым изданием (вышло в 1976 г.) справочник дополнен новыми разделами об организации и особенностях борьбы с сорняками почвозащитной обработке почвы.

6500Фисюнов А.В.

Сорные растения

 

Книга

2018

 

6500Флексер Я.Н.

Практикум по гидравлике водоснабжению и гидросиловым установкам

 

Учебное пособие

2018

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов обучающихся на факультетах механизации и электрификации сельского хозяйства. Книга состоит из трех частей: 1) гидравлика, 2) водоснабжение и 3) гидросиловые установки. Для студентов факультетов электрификации сельского хозяйства предназначаются все три части книги, а для студентов факультетов механизации сельского хозяйства – первая и вторая части книги.

6500Шек Г.Х.

Календарь защиты растений от вредителей

100

Книга

2018

 

6500Шоқанов Н.

Микробиология

 

Кітап

2018

 

6500Шоқанов Н., Сағындықова С., Серікбаева Ф.

Микробиология

188

Кітап

2018

 

6900Алибиев Д.Б., Нестерик Э.В., Жумашева А.Т., Махметова А.Т., Алимкулова С.Ж., Жетписбаева Б.А.

Англо-русско-казахский словарь компьютерных и Интернет- терминов

264

словарь

2019

Англо-русско-казахский словарь компьютерных и Интернет-терминов создан на основе уже существующих словарей по данной тематике, содержит около 4500 терминов, cоставлен по алфавитному принципу, включает все основные термины, словосочетания и выражения, используемые в компьютерной и Интернет-индустрии, приводит толкования для целого ряда понятий и содержит большое количество аббревиатур.Словарь предназначен для студентов, магистрантов и преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, переводчиков текстов технической тематики, работников компьютерной и Интернет-индустрии, а также для широкого круга пользователей персональных компьютеров

5800Алимжанов М.Д., Дузельбаев С.Т., Туякбаев Ш.Т.

Теоретическая механика

215

Учебник

2019

Учебник написан в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования для технических специальностей ВУЗов в условиях кредитной системы обучения и содержит: статику, кинематику, динамику и элементы аналитической механики. Методика изложения материала позволяет при относительно небольшом объеме учебнике охватить довольно обширный круг вопросов разделов теоретической механики, необходимых для овладения техникой используемой в современном производстве.
Приведены примеры решения некоторых задач, иллюстрирующие теоретический материал. Учебник предназначен для обучающихся по программе бакалавриата. Он может быть полезен и для обучающихся по программе послевузовского образования – магистратура.

5500Алимжанова Л.В. /Әлімжанова Л.В./

Сүт өнімі

175

Оқулық

2019

Оқулық "Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы" мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған. Онда сүттің физикалық, биохимиялық, технологиялық қасиеттері сипатталған. Жоғары сапалы сүт, май, ірімшік, ашыған сүт өнімдерін, ұлттық тағамдар дайындау технологиясы қаралған. Қазақстандағы сүт өндірісінің даму тарихы, сонымен бірге осы саладағы әр түрлі ұйымдастыру мәселелері жайлы сөз қозғалады.

5300Альмусин Г.Т., Нешина Е.Г.

Проектирование системы кондиционирования воздуха промышленного предприятия

61

пособие

2019

В пособии рассмотрены актуальные вопросы проектирования систем кондиционирования воздуха, освоение методик расчета типового режима кондиционируемого здания (помещения) для конкретной технологии; выбор методов и технологической схемы обработки воздуха; расчет нагрузок на элементы технологической схемы; расчет и подбор оборудования СКВ; конструирование системы кондиционирования воздуха; анализ режимов работы СКВ.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями учебного плана и предназначено для студентов специальности 5В071700 «Теплоэнергетика» при изучении дисциплины «Кондиционирование воздуха и холодоснабжение».

3900Амирханов К.Ж., Асенова Б.К., Смольникова Ф.Х., Нургазезова А.Н., Нурымхан Г.Н., Касымов С.К., Игенбаев А.К., Конганбаев Е.К.

Совершенствование технологии зерновых продуктов с использованием зародыша зерна пшеницы

116

Монография

2019

В данной монографии рассмотрены вопросы технологии зерновых продуктов с зародышем зерна пшеницы. В монографии рассматриваются сырье и основные компоненты пищевых производств, технологические режимы и процессы.

5100Амирханов К.Ж., Асенова Б.К., Смольникова Ф.Х., Ребезов М.Б., Нургазезова А.Н., Нурымхан Г.Н., Касымов С.К., Игенбаев А.К., Конганбаев Е.К.

Технология сухих зерновых
продуктов и пищеконцентратов

128

учебное пособие

2019

В данном учебном пособии рассмотрены вопросы технологии сухих зерновых продуктов: технология кукурузных палочек, технология воздушного риса, технология пищеконцентратов, технология каш быстрого приготовления. В учебном пособии рассматриваются сырье и основные компоненты пищевых производств, технологические режимы и процессы.

5100Андасова Б.З., Ташатов Н.Н., Сатыбалдина Д.Ж.

Ақпаратты кодтау

132

оқу құралы

2019

Оқу құралында кодтау теориясының негізгі ұғымдары мен жіктелуі, сондай-ақ ақпараттың шығу көздерін кодтау, деректерді сығу үшін қолданылатын кодтау әдістері мен алгоритмдері қарастырылады. Әр бөлім тақырыбы бойынша мысалдар, бақылау сұрақтары, өздік жұмыс тапсырмалары беріледі.
Оқу құралы ақпараттық технологиялар мамандықтарының білім алушыларына және оқытушыларға арналған.

5100Аңламасова /Анламасова/ Г.А.

Топырақ биологиясы

360

Оқу құралы

2019

Топырақ биологиясы кешенді ғылыми пән, ол топырақтағы тірі организмдер тіршілігін, олардың өзара жоғары өсімдіктермен қарым-қатынасын зерттеу, тірі организмдердің топырақ құнарлылығының деңгейін арттырудағы және төмендетудегі ролін білдіреді. Топырақ биологиясы негіздерін білу-болашақ биология мамандарының дүниетанымын қалыптастырады. 050113 «Биология» мамандағының студенттеріне арналған

6400Арпабеков М.И., Қуанышбаев Ж.М.

Лицензиялаудың және сертификациялаудың негіздері

248

Оқу құралы

2019

Оку құралында ҚР көлік түрлері бойынша сертификаттау және лицензиялаудың құрылымының жалпы жағдайы, патенттеу туралы түсінік, өнімді таратудағы лицензиялау мен сертификациялау аймағындағы білімнің керекті дәрежесі және де тауар мен көліктік өнімнің бәсеке қабілеттілігінің салмақтық жасау сапасының лицензиялау мен сертификациялаудың артықшылығымен мүмкіншілігі, республикадағы сыртқы экономикалық іс-әрекеттің дамуымен нарықтық экономиканың қалыптасуы осы бағыттың қажеттілігі қарастырылған

5700Арпабеков М.И., Қуанышбаев Ж.М., Тлепиева Г.М.

Көлік және қойма логистикасы

352

Оқу құралы

2019

Ұсынылған оқу құралыжоғары оқу орындарының техникалық мамандықтары студенттеріне «Көлік және қойма логистикасы» курсын оқып үйренуде мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес бекітілген 5В090900, 6М090900-«Логистика», 5В090100, 6М090100 -«Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану» манадықтарында арнайы пәндер курсын таңдау оқу бағдарламасына сәйкес дайындалған. Жеке маман тұлғасын қалыптастыруда, оның қөзқарасын қалыптастыруда, болашақ маман ұстанымына негіз болатын материалдар кеңінен талқыланып, нақты және толық етіп жазылған. Аталған оқу құралындаматериалдардың бөлімі, тарауы, тақырып бойынша бөлінуі және олардың арасындағы байланысы дұрыс көрсетіліп, оқу материалының ашылу логикасы көлік-қойма логистикасын оңтайландыру мәселелері өзара байланыста жазылған. Сонымен қатар мамандардың біліктілігін арттыру факультеттеріне, PhD докторанттарға арналған

6000Арпабеков М.И., Давыдов А.А., Макенов А.А.

Автомобиль. Основы проектирования 1том

232

Учебник

2019

Рассматриваются основные положения проектирования автомобиля. Проанализированы конструкции узлов, агрегатов и систем, изложены тен­денции их развития, представлены методы определения нагрузок на детали автомобиля и их расчет. Учебник предназначен для студентов и магист­рантов вузов, обучаю­щихся по специальности «Транспорт, транспортная техника и технологии»

5700Арпабеков М.И., Давыдов А.А., Макенов А.А.

Автомобиль. Основы проектирования 2 том

224

Учебник

2019

Рассматриваются основные положения проектирования автомобиля. Проанализированы конструкции узлов, агрегатов и систем, изложены тен­денции их развития, представлены методы определения нагрузок на детали автомобиля и их расчет. Учебник предназначен для студентов и магист­рантов вузов, обучаю­щихся по специальности «Транспорт, транспортная техника и технологии»

5600Арпабеков М.И., Сулейменов Т.Б., Қуанышбаев Ж.М.

Көлік логистикасы I бөлім

325

Учебник

2019

Ұсынылған оқулық жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтары студенттеріне «Көлік логистикасы» курсын оқып үйренуде мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес бекітілген 5В090900- «Логистика», 5В090100-«Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану» манадықтарында арнайы пәндер курсын таңдау оқу бағдарламасына сәйкес дайындалған. Жеке маман тұлғасын қалыптастыруда, оның қөзқарасын қалыптастыруда, болашақ маман ұстанымына негіз болатын материалдар кеңінен талқыланып нақты, толық етіп жазылған. Аталған оқулықта материалдардың бөлімі, тарауы, тақырып бойынша бөлінуі және олардың арасындағы байланысы дұрыс көрсетіліп, оқу материалының ашылу логикасы келісті байланыста жазылған. Сонымен қатар мамандардың біліктілігін арттыру факультеттеріне, магистранттарға, PhD докторанттарға, арналған

6000Арпабеков М.И., Сулейменов Т.Б., Қуанышбаев Ж.М.

Көлік логистикасы IІ бөлім

289

Учебник

2019

Ұсынылған оқулық жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтары студенттеріне «Көлік логистикасы» курсын оқып үйренуде мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес бекітілген 5В090900- «Логистика», 5В090100-«Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану» манадықтарында арнайы пәндер курсын таңдау оқу бағдарламасына сәйкес дайындалған. Жеке маман тұлғасын қалыптастыруда, оның қөзқарасын қалыптастыруда, болашақ маман ұстанымына негіз болатын материалдар кеңінен талқыланып нақты, толық етіп жазылған. Аталған оқулықта материалдардың бөлімі, тарауы, тақырып бойынша бөлінуі және олардың арасындағы байланысы дұрыс көрсетіліп, оқу материалының ашылу логикасы келісті байланыста жазылған. Сонымен қатар мамандардың біліктілігін арттыру факультеттеріне, магистранттарға, PhD докторанттарға, арналған

6000Асанбаев Т. Ш.

Породное районирование и породоиспытание в животноводстве

176

учебное пособие

2019

В селекционно-племенной работе животноводства республики следует иметь в виду, что высокопродуктивные породы скота максимально проявляют свой генетический и географический потенциал только при определенных природно-климатических, экономико-социальных факторах и соответствующих условий кормления и содержания. В ином случае, любая порода теряет свои ценные качества в течение 1-2 поколений и окажется на уровне аборигенных пород, или исчезнет как порода. С этой целью в нашей стране разработан план породного районирования, который предусматривает плановое распределение пород с\х животных по регионам, и направленного их совершенствования в зависимости от естественно-исторических и экономических условий региона. Наряду с этим, породное районирование животных, являясь одним из основных элементов разведения и совершенствования пород скота, не является раз и навсегда установленным действием. Оно может изменяться в связи с интенсификацией зон разведения, выведением новых пород и др. факторов создаваемых человеком. Изучение данной дисциплины дает представление о роли и значении породного районирования на качественное преобразование отечественных пород сельскохозяйственных животных, роли отечественных ученых и специалистов в правильном выборе и разведении пород в конкретных экономических и региональных зонах разведения животноводства. В учебном пособии «Породное районирование и породоиспытание животных» затрагиваются вопросы не только касающиеся районирования пород, но и не менее маловажные вопросы организации и проведения породного испытания вновь выводимых отечественных пород, породных групп, заводских типов, линий и семейств, а также завозимых в настоящее время в массовом количестве пород животных зарубежной селекции, представляющих интерес для селекционеров в вопросах повышения племенных, продуктивных и приспособительно-адаптационных качеств разводимых животных

5300Асанбаев Т. Ш. , Бексеитов Т.К.

Жануарлардың әлемдік генофондын қолдану

252

Оқулық

2019

Ұсынылған «Жануарлардың әлемдік генофонын қолдану» оқулығы ауыл шаруашылық малдарының оқу пәндері бойынша құрастырылған оқу құралы болып табылады. Барлық әлемде таралған жануарлардың түрлері, олардың өнімдік сипаттамасы, әлем елдерінде таралуы осы оқулықта толық келтірілген. Халықаралық деңгейде әрбір асыл тұқымды жанурлардың қай елде шығарылғаны, олардың өнім беру қабілеттілігі, тұқымдық стандарттары, сонымен бірге қазіргі кезде қандай елдерде өсірілетінің оқып білуге болады. «Жануарлардың әлемдік генофондын қолдану» оқулығын әзірлеуде пәннің теориялық-әдістемелік және әдіснамалық негіздерін, міндеттерін, дамыту мәселелерін зерттеген шетелдік, отандық ғалымдардың еңбектері басшылыққа алынған. Дүние жүзінде жануарлардың әлемдік генофонды жайындағы ғылыми, әдіснамалық еңбектерді талдау нәтижесінде осы мәселеге арналған елеулі зерттеу жұмыстарының бар екендігі көрінді. Оқулықтың теориялық-әдіснамалық бөлімінде халықаралық жануарлар селекциясына қатысты күрделі мәселелерді зерттеп, ғылыми-теориялық тұжырым жасауға үлес қосқан отандық және ТМД елдерінің белгілі ғалымдарының қосқан үлесі көрсетілген.Ауыл шаруашылығы жануарларының генетикалық қорын қолдану оқулығында жануарлар әлемінің генетикалық қорын әлемдік, сондай-ақ аймақтық көлемде сақтау мәселесі қозғалады, өсірілетін жануарлардың асыл тұқымдық, өнімділік және бейімделгіштік қасиеттерін жоғарлату мәселесінде селекционерлер үшін қызығушылық тудыратын Қазақстанда және шет елдерде өсірілетін жануарлардың тұқымдары сипатталған. Оқулық магистрат және бакалавриат мамандықтарының студенттеріне арналған. Бұл оқулықты баспаға шығаруға ұсынамын

5500Асанова У.О.

Кәсіби қазақ тілі (Құқықтану мамандығында оқитын орыс тілді топтарға арналған)

132

оқу-әдістемелік құралы

2019

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құрал заң факультеттерінің студенттеріне арналады. Мамандық тілін меңгерту қазақ тілінің грамматикалық құрылысының негіздерін, орфография және орфоэпия нормаларын басшылыққа ала отырып, қазақ тілінің ерекшеліктерін жүйелі түрде үйрету бағытында жүргізіледі.
Кітапта кәсіби бағыттағы лексика-грамматикалық тақырыптармен бірге, танымдық дағдыларды қалыптастыратын, сондай-ақ тілдік құзіреттілікті дамытуға қатысты мәтіндер таңдалып алынған. Еңбекте сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, оқылым, айтылым және жазылым арқылы білім алушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру мiндеттерi де ескерілген.
Бұл оқу-әдістемелік құралда тілді меңгерудің С1, С2 деңгейлеріне сәйкес келетін тапсырмалар қамтылған. Мәтіндер типтік оқу бағдарламасына сәйкес алынды.

5100Асенова Б.К., Ребезов М.Б., Амирханов К.Ж., Нургазезова А.Н., Бакирова Л.С.

Ет өнімдерін өндірудің физика-химиялық және биохимиялық негіздері

160

Оқу құралы

2019

Оқу құралында ет және ет өнімдерін өндірудің физика-химиялық және биохимиялық негіздері бойынша дәріс курстары қамтылған. Технологиялық факторлар мен микроорганизмдердің, ферменттердің әсерінен ет пен ет өнімдерінің қасиеттерінің өзгеруі және етті тұздау, кептіру техникасы мен технологиясы жан-жақты қарастырылған.
Оқу құралында ет өнімдерінің технологиясы саласындағы ғылыми қызметкерлерге, өндіріс мамандарына, сонымен қатар студенттерге, ғылыми қызметкерлер мен оқытушыларға арналған.

5300Асенова Б.К., Ребезов М.Б., Топурия Г.М.,Топурия Л.Ю., Смольникова Ф.Х.

Контроль качества молока и молочных продуктов

236

Учебное пособие

2019

В учебном пособии приводятся сведения о контроле качества молока и молочных продуктов. Главными задачами ехнохимического контроля являются следующие: предотвращение выработки и выпуска предприятием продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации; укрепление технологической дисциплины и повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции; осуществление мер по рациональному использованию материальных ресурсов. Данное учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов дневной и заочной форм обучения по направлениям: технология продовольственных продуктов; технология перерабатывающих производств; продукты питания животного происхождения, агроинженерия; пищевая безопасность.

6300Атақұлов Т. А. /Атакулов /, Ержанова К.М.

Агрометеорология практикумы

94

оқу құралы

2019

Оқу құралында агрометеорология жөнiнде түсiнiк, оның ауыл шаруашылығына тигiзетiн әсерi берiлген.
Агрометеорология оқу құралында ауыл шаруашылық мамандарына метеорологиялық элементтерге бақылау жүргiзу, олардың өзгеруiне байланысты дұрыс агротехникалық шаралар ұйымдастыру, зиянды метеорологиялық құбылыстардың алдын алып, олардың әсерiн азайту мәселелерi қарастырылған.
Келешек ауыл шаруашылық 5В080100 – Агрономия, 5В080800 – Топырақтану және агрохимия, 5В080900 – Жеміс, көкөніс шаруашылығы мамандарына және фермерлер мен шаруа қожалығы қызметкерлерiне арналған.

4700Атақұлов Т.А. /Атакулов /, Ержанова К.М.

Агрометеорология

234

Оқулық

2019

Оқулықта агрометеорология жөнiнде түсiнiк, оның ауылша-руашылығына тигiзетiн әсерi берiлген.
Агрометеорология оқулығында ауылшаруашылық мамандары үшін метеорологиялық элементтерге бақылау жүргiзу, олардың өзгеруiне байланысты дұрыс агротехникалық шаралар ұйымдас-тыру, зиянды метеорологиялық құбылыстардың алдын алып, олардың әсерiн азайту мәселелерi қарастырылған.
Келешек ауыл шаруашылық жоғары және арнаулы орта оқу орындарының ауылшаруашылығы мен орман шаруашылығы мамандықтары студенттеріне және фермерлер мен шаруа қожалығы қызметкерлерiне арналған.

5800Аубакирова Ф.Х.

Проектирование и расчет устройств нижнего бьефа гидротехнических сооружений

96

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены элементы крепления нижнего бьефа при различных гидравлических режимах сопряжения бьефов, освещены вопросы гидродинамических нагрузок на плиты водобоев и рисберм, приведены методы борьбы со сбойными течениями, сведения о русловых переформированиях в зоне нижнего бьефа, основы проектирования и расчета устройств нижнего бьефа. Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В080500 - «Водные ресурсы и водопользование».

4900Афанасьева А.И., Асанбаев Т.Ш., Бексеитов Т.К., Бурамбаева Н.Б.

Биолого – физиологические особенности лошадей

204

учебное пособие

2019

В данном учебном пособии приведены сведения об анатомических, физиологических и биологических показателях лошадей. Отражены все системы организма лошадей, их функциональные, биологические характеристики и особенности. Предназначено для магистров и студентов высших учебных заведений по направлениям подготовки: 36.03.02 и 36.04.02 «Зоотехния»; 5В080200 «Технология производства продуктов животноводства»; 36.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; по специальности 36.05.01 «Ветеринария».

5500Аханов У.К.

Лабораторный практкум по дисциплине "Физиология человека"

132

Лабораторный практикум

2019

Лабораторный практикум составлен в соответствии с требованиями учебно го плана и программой дисциплины «Физиология человека и животных» и вклю чает все необходимые сведения по выполнению лабораторных работ курса. Лабораторный практикум предназначены для студентов специальности 5В070100- «Биотехнология».

5100Ахмеджанова Б., Тажибекова К.Б.

Методика преподавания экономических дисциплин

200

Учебное пособие

2019

Учебное пособие содержит 6 тем, в которых системно отражены дидактические аспекты педагогического процесса, дан анализ конкретных форм учебного процесса: лекций, семинарских и практических занятий, самостоятельной работы студента, организация контроля знаний студентов, к каждой части приведена специальная учебная литература, предложены вопросы для организации самостоятельной работы студентов. Авторы стремились привлечь внимание к новым методикам в преподавании экономических дисциплин, дать ориентиры к творческому поиску в педагогической деятельности специалистам, избравшим профессию педагога-экономиста. Учебное пособие предназначено магистрантам специальности 6М050600 «Экономика», молодым преподавателям, а также всем читателям, имеющим отношение к преподаванию экономических дисциплин

4900Ахметжанов Б.А., Шаметова А.А., Тажибекова К.Б.

Экономика и менеджмент горного предприятия

276

Учебник.

2019

В книге подробно освещены вопросы экономики горной промышленности, раскрыты современные методы и схемы управления отраслями и производственными объединениями. Большое внимание уделено повышению эффективности использования производственных фондов, росту производительности труда, формированию себестоимости, ценообразованию и рентабельности горных предприятий. Рассмотрены вопросы экономической эффективности капитальных вложений и новой техники, экономического обоснования размещения предприятий горной промышленности, а также вопросы экономической безопасности и реструктуризации горной промышленности. Показаны формы организации общественного производства, стратегическая и тактическая основа управления предприятием. Представлены современные данные, характеризующие состояние, проблемы и перспективы развития горной промышленности Казахстана.Учебник предназначен для студентов, магистрантов, докторантов, преподавателей вузов экономических специальностей вузов, а также для инженерно-технических работников горной промышленности

5900Ахметова Қ.А., Ә.Құрмашқызы

Кәсіби қазақ тілі
(Техникалық физика мамандығында оқитын студенттерге арналған)

144

Оқу құралы

2019

Бұл оқу құралы оқу жұмыс бағдарламасына сай физика-техникалық факультетінің техникалық физика мамандығының студенттеріне арнап жазылған. Студенттердің мамандықтарына қатысты мәтіндермен жүйелі түрде жұмыс істеу мақсатында түрлі тапсырмалар легі жан-жақты құрастырылған. Жоғары оқу орындарының орыс тілді аудиториясында білім алып жатқан студенттерге және өздігінен білім-біліктілігін жетілдіруші қауымға арналады.

5200Ахметова С.Т., Шаймерденова Л.Е.

IT-технологияларды жобалау

180

Дәрістер жинағы

2019

Дәрістер жинағы «IT-технологияларды жобалау» пәні бойынша оқу бағдарламаға сәйкес құрастырылып, пән бойынша барлық мәліметтерді қамтиды. Дәрістер жинағы 6М070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету» магистранттарына арналған. Дәрістер жинағында келесі тақырыптар қамтылған: инструменталды құралдарды жіктеу, программаларды құрастырудың тәсілдері мен құрал-саймандары, программаны құрастырудың өмірлік циклі мен жобалау тәсілдері, моделдеудің біріздендірілген тілі (UML).

5400Бабкина С.С., Улахович Н.А.

Метрология в аналитическом контроле

104

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для студентов ВУЗов, исследователей и сотрудников аналитических лабораторий, использующих метрологию в аналитическом контроле. Изложены основы математической статистики. Рассмотрены характеристики методик измерения экспериментальных величин, способы их оценивания и нормирования. Обсуждены способы оценки случайных и систематических погрешностей при метрологической аттестации химического состава различных объектов. Даются рекомендации по точечным и интервальным (доверительным) оценкам как истинного значения измеряемой величины и точности измерений, так и параметров эмпирических формул. Приведены простейшие методы проверки гипотез и основные сведения о корреляционных и регрессионных зависимостях.

4900Бабкина С.С., Улахович Н.А., Медянцева Э.П.

Основы химической экотоксикологии.

112

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для студентов ВУЗов, специализирующихся в области химии, экологии, фундаментальной медицины и биологии. Особое внимание уделено наиболее опасным токсикантам (тяжелым металлам, хлорорганическим и фосфорорганическим соединениям). Рассмотрены особенности аэрозольной составляющей атмосферы, а также проблемы тропосферного и атмосферного озона. Описаны свойства наиболее распространенных химических загрязнителей окружающей среды, экологическое значение их метаболизма и трансформации в биосфере.

5000Баганов Н.А.

Грузоведение

272

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены вопросы классификации, транспортного состояния и транспортных характеристик грузов, приема груза к перевозке, выбора условий перевозки и хранения грузов. Приведены методики расчета для решения некоторых прикладных задач, связанных с перевозкой и хранением грузов. Пособие предназначено для студентов специальности 5В090100 «Ор¬ганизация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» и 5В090900 «Логистика». Оно может быть использовано на практических аудиторных занятиях, при самостоятельной работе студентов, а также при дипломном проектировании.

6000Баганов Н.А., Черкасов Ю.Б.

Грузовые перевозки

204

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены вопросы классификации, транспортного состояния и транспортных характеристик грузов, приема груза к перевозке, выбора условий перевозки и хранения грузов. Приведены методики расчета для решения некоторых прикладных задач, связанных с перевозкой и хранением грузов.
Пособие предназначено для студентов специальности 5В090100 «Ор-ганизация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» и 5В090900 «Логистика». Оно может быть использовано на практических аудиторных занятиях, при организации самостоятельной работы студентов, а также при дипломном проектировании.

5700Базарбаева Г.С., Баймадиева Ғ.Ә., Райхан М.

Жоғары математика. 1том

304

Оқу құралы

2019

Ұсынылып отырған «Жоғары математика. І бөлім» оқу құралы жоғары оқу орындарының жаратылыстану, техникалық мамандықтары бағыттары бойынша дайындайтын студенттеріне және оқытушыларына арналған

6000Базарбаева К.Қ.

Студенттік жастағы тұлғаның базалық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту

196

Монография

2019

Монографияда «қабілеттілік» түсінігінің мәні зерттеледі, оның түрлері, әлеуметтік мәдени, танымдық және жеке тұлғалық әрекеттерде психикалық әлеуеті ретінде даму жағдайлары нақтыланады, жастардың студенттік шақта әлеуметтік үйренулері, әлеуметтенуі, дамып жетілуі кезінде когнитивті, интеллектуалды, кәсіби, тұлғалық базалық қабілеттерінің және сонымен қоса қоғамда қалыптасуы, «Мен - концепциясының», эго - бірегейліліктің, өзінінің өзектілігін және өзін-өзі билеудің іске асуы барысында базалық қабілеттердің даму ерекшеліктері сипатталады; стратегиялар анықталады және бейнеленеді, жеке тұлғаның базалық қабілеттерін белсенді етуге және дамытуға бағытталған әлеуметтік – психологиялық тренингтер сипатталады.

5400Базарбекова А.А. , Базарбеков А.Б.

Жоғары математика (есептер жинағы)

120

Оқулық

2019

Педагогикалық және психологиялық мамандықтар бойынша білім алатын студенттер мен магистранттарға арналады, сонымен қатар басқа мамандықтар бойынша білім алушы суденттермен магистранттарға қызығушылық тудыруы мүмкін, қабілеттер психологиясы проблемаларына қызығушылық тудырушы мамандарға пайдалы болуы мүмкін

5300Базарбекова А.А. , А.Б. Базарбеков.

Жоғары математика

368

Оқулық

2019

Бұл оқулық жоғарғы оқу орындарында оқылатын «Жоғары математика» пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес жазылған. Дәріс, практика және өздік жұмыс материалдары осы оқулықта бір жерде топтастырылған. Көптеген типтік есептердің шешулері келтірілген. Ұсынылып отырған оқулық жоғарғы оқу орындарында «Жоғары математика» пәні бойынша білім алып жүрген барлық мамандықтардың студенттеріне, сонымен қатар, жоғары және орта мектеп мұғалімдеріне арналған.

6500Байбатшанов /Baybatshanov М.K., Otegen N.,

Quail Production (Перепеловодство)

236

book

2019

In this book there are the features of the reproductive function of quail, it disclosed the effect of complex biological factors - crossing, nutrition, physiological stimulation of generative and endocrine systems of the body, light and thermal performance on productivity. It also studied the practical conversion of quail’s local population with regard to the specific climatic conditions of Kazakhstan. The book is designed for a wide range of industry experts and students of agricultural poultry profile. It will be of great assistance to many novice quail producers.

5700Байгазиева Г.И. /Baigaziyeva G.I., Bayazitova M.M.

"Industry оf alcoholic beverage" laboratory workshop

100

laboratory workshop

2019

Данное учебное пособие предназначено для изучения теоретического материала лабораторных и самостоятельных работ по курсу "технология спирта" по специальности "Технология брожения и виноделие". Приведены данные о химическом составе и свойствах основных видов сырья, полупродуктов и продуктов спиртового производства, рассмотрены методы анализа и обработки полученных результатов.

5500Байгулова Н.З. /Baigulova N.Z.

Mathematics II

192

Lectures /Лекции

2019

Lectures prepared in accordance with the requirements of the curriculum and program of the discipline “Mathematics II” and include all the necessary information. In lectures provides information of a theoretical nature, collected and illustrated by examples of methods for the solution, given a large additional material helps to better study this section of mathematical analysis.
Lectures designated for students of specialty - 5B072600

5500Байдыбекова С.К.

Бухгалтерлік есептің компьютеризациясы І-том

332

Оқу құралы

2019

Соңғы жылдары барлық қызмет түрлері аясында жаппай компьютерлендіру үдерісі жүріп жаттыр. Бұл үдеріс қаржы-экономикалық қызмет саласына да ене бастады.Компьютерлердің енгізілуімен байланысты кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша көптеген арнайы бағдарламалар пайда болды. Бухгалтерлік бағдарламалардың ең кең тараған түрі 1С-Кәсіпорын.1С- Кәсіпорын бағдарламасын үйрену мақсатында автор «Бухгалтерлік есепгің компьютеризациясы» атты оқулықты ұсынады. Оқулықта әртүрлі бухгалтерлік ақпараттық жүйелердің (Алтын, Лука-ПРО, ТСВ-Бухгалтерия және т.б.) қолданылуы мен мазмұндары ашып көрсетілген. Оқу құралында «1С- Кәсіпорын 8.2» бағдарламасына ерекше назар аударылған. Жалпы теориялық сұрақтармен қатар, оқу құралы «1С-Кәсіпорын 8.2» бағдарламасымен жұмыс жасау әдістерін де қарастырады. Оқу құралы «Есеп және аудит», «Қаржы», «Экономика», «Менеджмент» мамандықтарының студенттеріне, магистранттарға, оқытушыларға және тәжірибедегі бухгалтерлерге арналған

6000Байдыбекова С.К.

Бухгалтерлік есептің компьютеризациясы 2-том

336

Оқу құралы

2019

Соңғы жылдары барлық қызмет түрлері аясында жаппай компьютерлендіру үдерісі жүріп жаттыр. Бұл үдеріс қаржы-экономикалық қызмет саласына да ене бастады.Компьютерлердің енгізілуімен байланысты кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша көптеген арнайы бағдарламалар пайда болды. Бухгалтерлік бағдарламалардың ең кең тараған түрі 1С-Кәсіпорын.1С- Кәсіпорын бағдарламасын үйрену мақсатында автор «Бухгалтерлік есепгің компьютеризациясы» атты оқулықты ұсынады. Оқулықта әртүрлі бухгалтерлік ақпараттық жүйелердің (Алтын, Лука-ПРО, ТСВ-Бухгалтерия және т.б.) қолданылуы мен мазмұндары ашып көрсетілген. Оқу құралында «1С- Кәсіпорын 8.2» бағдарламасына ерекше назар аударылған. Жалпы теориялық сұрақтармен қатар, оқу құралы «1С-Кәсіпорын 8.2» бағдарламасымен жұмыс жасау әдістерін де қарастырады. Оқу құралы «Есеп және аудит», «Қаржы», «Экономика», «Менеджмент» мамандықтарының студенттеріне, магистранттарға, оқытушыларға және тәжірибедегі бухгалтерлерге арналған

6000Байдыбекова С.К.

Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО 2-том

288

Учебное пособие

2019

В условиях рыночной экономики в процессе образования предприятий различных форм собственности управление предприятием, контроль за его работой, анализ хозяйственной деятельности предприятий являются основой для принятия администрацией оперативных решений. Последовательная интеграция Республики Казахстан в мировое экономическое сообщество, широкая возможность предприятий и фирм осуществлять внешнеэкономическую деятельность делает необходимой прозрачность национальной системы учета и отчетности.В условиях глобализации экономики все большее значение приобретает необходимость обеспечения конкурентоспособности стран СНГ. При этом одним из условий обеспечения конкурентоспособности и транспарентности экономики является соответствие системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и контроля международным стандартам.Для решения принципиальных задач по развитию рыночных механизмов управления экономикой первоочередное место занимает реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности. Необходимость теоретических исследований в области бухгалтерского учета и аудита определяется в условиях развития рыночных отношений новыми требованиями, предъявляемыми к оценке объектов учета, к организации бухгалтерского учета и отчетности на принципах международных стандартов финансовой отчетности.Учебное пособие «Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО» предназначено для студентов, магистрантов специальности «Учет и аудит», «Финансы», студентов экономических специальностей, преподавателей, практикующих бухгалтеров

6000Байдыбекова С.К.

Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО I-том

296

Учебное пособие

2019

В условиях рыночной экономики в процессе образования предприятий различных форм собственности управление предприятием, контроль за его работой, анализ хозяйственной деятельности предприятий являются основой для принятия администрацией оперативных решений. Последовательная интеграция Республики Казахстан в мировое экономическое сообщество, широкая возможность предприятий и фирм осуществлять внешнеэкономическую деятельность делает необходимой прозрачность национальной системы учета и отчетности.В условиях глобализации экономики все большее значение приобретает необходимость обеспечения конкурентоспособности стран СНГ. При этом одним из условий обеспечения конкурентоспособности и транспарентности экономики является соответствие системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и контроля международным стандартам.Для решения принципиальных задач по развитию рыночных механизмов управления экономикой первоочередное место занимает реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности. Необходимость теоретических исследований в области бухгалтерского учета и аудита определяется в условиях развития рыночных отношений новыми требованиями, предъявляемыми к оценке объектов учета, к организации бухгалтерского учета и отчетности на принципах международных стандартов финансовой отчетности.Учебное пособие «Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО» предназначено для студентов, магистрантов специальности «Учет и аудит», «Финансы», студентов экономических специальностей, преподавателей, практикующих бухгалтеров

6000Байдыбекова С.К.

Компьютеризация бухгалтерского учета (Версия 8.2) 2-том

260

Учебное пособие

2019

В учебном пособии «Компьютеризация бухгалтерского учета (Версия 8.2)» за основу берутся знания, получен­ные при изучении основ бухгалтерского учета, финансового учета и на их базе рассматриваются вопросы теории и практики финансового учета материальных, трудовых и денежных ресурсов, источ­ников формирования средств и составления финансовой отчетности. Изучение курса направлено на то, чтобы научить студентов,магистрантов организовать и осуществлять бухгалтерский учет в программе «1С» в организациях различных форм собственности, самостоятельно принимать решения по вопро­сам, связанных с учетно-аналитической деятельностью организаций и анализировать полу­ченные результаты. Задачей курса «Компьютеризация бухгалтерского учета» является изучение вопросов организации ведения бухгалтерского учета в условиях новых информационных технологий. Учебное пособие «Компьютеризация бухгалтерского учета (Версия 8.2)» предназначено для студентов, магистрантов специальностей «Учет и аудит», «Экономика», «Финансы», «Менеджмент», преподавателей, руководителей, практикующих бухгалтеров и аудиторов

6000Байдыбекова С.К.

Компьютеризация бухгалтерского учета (Версия 8.2) І-том

232

Учебное пособие

2019

В учебном пособии «Компьютеризация бухгалтерского учета (Версия 8.2)» за основу берутся знания, получен­ные при изучении основ бухгалтерского учета, финансового учета и на их базе рассматриваются вопросы теории и практики финансового учета материальных, трудовых и денежных ресурсов, источ­ников формирования средств и составления финансовой отчетности. Изучение курса направлено на то, чтобы научить студентов,магистрантов организовать и осуществлять бухгалтерский учет в программе «1С» в организациях различных форм собственности, самостоятельно принимать решения по вопро­сам, связанных с учетно-аналитической деятельностью организаций и анализировать полу­ченные результаты. Задачей курса «Компьютеризация бухгалтерского учета» является изучение вопросов организации ведения бухгалтерского учета в условиях новых информационных технологий. Учебное пособие «Компьютеризация бухгалтерского учета (Версия 8.2)» предназначено для студентов, магистрантов специальностей «Учет и аудит», «Экономика», «Финансы», «Менеджмент», преподавателей, руководителей, практикующих бухгалтеров и аудиторов

6000Баймуканов А., Тоханов М., Баймуканов Д.А., Юлдашбаев Ю.А., Тоханов Б.М., Дошанов Д.А.

Технология производства продукции верблюдоводства

320

Монография

2019

Монография посвящена актуальным вопросам технологии продукции верблюдоводства (молоко, мясо, шерсть и кожевенное сырье). Подробно описываются основные технологические процессы производства верблюжьего молока и молочных продуктов (шубат, биойогурт, балкаймак и шалап), верблюжатины, шерсти и кожевенного сырья высокого качества.Впервые представлены данные авторов по технологии производства шубата, балкаймака, шалапа, биойогурта по оригинальной рецептуре. Подробно описываются технологические требования к верблюжьему молоку при производстве шубата, а также технология производства сухого верблюжьего молока (шубата) и его таблетирования.Монография состоит из 25 глав, рассчитана на научных работников, студентов, преподавателей выших учебных заведений по агротехническим и биологическим специальностям

6000Баймуканов Д.А., Родионов Г.В., Юлдашбаев Ю.А., Алентаев А.С., Дошанов Д.А.

Технология содержания молочного скота и производства молока

252

Учебное пособие

2019

В пособии представлены данные по технологии содержания коров, особенностям пород крупного рогатого скота молочного и комбинированного направления продуктивности, составу, пищевым и технологическим свойствам молока коров; требования к качеству молока, предъявляемые техническим регламентом, ГОСТами и молочными предприятиями; нормативные документы, регламентирующие требования к молоку и молочным продуктам; методы контроля качества молока, методики оценки качества молока и факторы, влияющие на качество и технологические свойства молока. Данное учебное пособие по содержанию отвечает учебным программам. Пособие рекомендуется для студентов по направлению подготовки 5В080200 «Технология производства продуктов животноводства» степени бакалавр и магистр, а также научных сотрудников, специалистов хозяйств, фермеров, переработчиков молока.

5800Баймуканов Д.А., Тарчоков Т.Т, Алентаев А.С., Юлдашбаев Ю.А., Дошанов Д.А.

Основы генетики и биометрии: практикум

128

практикум

2019

Учебное пособие облегчает понимание и освоение вопросов по закономерностям наследования признаков при половом размножении, хромосомной теории наследственности, генетике популяций, молекулярным основам наследственности, иммуногенетике и особенностям наследования количественных признаков. Пособие рассчитано на самостоятельное выполнение заданий студентами, что повышает эффективность освоения теоретического курса. Включает общие положения, методические указания и задания, вопросы и тесты для контроля знаний студентов.
Практикум с основами генетики и биометрии рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности – 5В080200 «Технология производства продуктов животноводства» (квалификация (степень)- «бакалавр»). Практикум составлен в соответствии специальности и рабочей программой по дисциплине "Генетика и биометрия".
Пособие представляет интерес для магистров аграрных и технологических факультетов высших учебных заведении, PhD (докторов философии), а также научных сотрудников научно – исследовательских институтов.

5300Баймульдин М.К., Кайбасова Д.Ж.

Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі

87

Оқу құралы

2019

Оқу құралы ақпараттық технологиялар қауіпсіздігінің ақпараттық жүйелердегі негізгі қасиеттерімен танысуға арналған. Ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау жүйесін жобалаудың негіздері терең қарастырылады. Ақпараттық қауіпсіздік саясаты және негізгі элементтері келтірілген. Ақпаратты қорғау есептерін шешуге қажетті қорғау элементтері мен объектілерінің сипаттамалары анықталған. Сонымен қатар, оқу құралында ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары сипатталған. Компьютерлер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары қарастырылады. Ақпаратты қорғау жүйелерін құрудың негізгі принциптері, компьютерлік және желілік ақпараттарды қорғауды ұйымдастыру және техникалық құралдары келтірілген. Ақпараттық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң мақсаттары мен мiндеттерi бейнеленген. Оқу құралы 6М070300 «Ақпараттық жүйелер» және 6М070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтарының магистранттарына, сонымен қатар тәжірибелі кәсіпқойларға да анықтама құралына айналады деген оймен жазылған.

4900Байхожаева Б.У., Хаймулдинова А.К., Джумадилова Н.М., Косанова И.М.

Тұтынушы мәдениетінің негіздері

316

Оку кұралы

2019

Қазіргі өтпелі нарықтық экономика кезеңі ретінде сипатталатын уақытта, тұтынушы негіздерін оқып-үйрену үлкен сұранысқа ие болып келеді. Тұтынушылық мәдениетті қалыптастыру мәселесі заманауи білім беруді дамытумен тікелей байланысты. Тұтынушылық тұрғыдан сауатты болу яғни, дұрыс өнімді таңдау, қажет жағдайда тұтынушы өз құқықығын қорғау үшін арнайы техникалық, экономикалық және құқықтық білім қажет.Оқу құралында тұтынушы құқығын қорғау, өнім сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы заңнамалар келтірілген. Сондай-ақ оқылатын пәннің мәнін анықтауға байланысты теориялық мәселелерді қамтылып, тұтынушылық білімнің тұжырымдамалық аппаратымен таныстырылады. Осы оқу құралы стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша білім алушы студенттерге, магистранттарға арналады

6100Байысбаева М. П.

Нан өнімдерінің технологиясы

350

ОҚУЛЫҚ

2019

Оқулықта нан өнімдері өндірісінің технологиясы қарастырылған. Наубайхана өндірісінде қолданылатын шикізаттардың сапасы мен қасиеті, нан дайындаудың технологиялық үдерісінің сатылары және мақсаты, нан сақтау, нан шығымы, нан ақаулары мен аурулары, нан өнімдерінің тағамдық құндылығы және оны жоғарылату жолдары, нан ассортименттері берілген.
Содай-ақ қамыр дайындаудың аппаратуралық-технологиялық және қамырды бөлшектеп өңдеудің технологиялық сызбанұсқалары ұсынылған.
Оқулық жоғары оқу орындарының – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы бойынша білім алатын студенттеріне және магистранттарына, сонымен қатар наубайхана өндірісінің технологтары және жетекшілеріне, менеджерлеріне арналған.

6500Байысбаева М. П.

Наубайхана кәсіпорындарын жобалау

196

Оқу құралы

2019

Оқу құралында наубайхана кәсіпорындарын жобалау туралы жалпы түсінік берілген. Оқу құралы наубайхана кәсіпорынын жобалау бойынша дипломдық жұмысты жүргізудің негізгі сұрақтарын қарастыруға арналған. Оқу құралында жалпы нан алу технологиясының негізгі сатылары, жобалауды ұйымдастыру сұрақтарының реті, шикізаттарды сақтау жабдықтары, қамыр илеу және ашыту жабдықтары, қамырды бөлшектеп-өңдеу құралдары, жетілдіру жабдықтары, наубайханалық пештер, дайын өнімдерді сақтау құрал жабдықтары жөнінде мағұлмат келтірілген. Наубайхана кәсіпорынын жобалау бойынша есептеуді орындаудың әдістері барлық бөлімдерге мысалдар келтіре отыра берілген.Ұсынылып отырған оқу құралы жоғары және орта оқу орындарының 5В072800 – «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы студенттеріне арналған

5500Байысбаева М. П.

Наубайхана өндірісінде қолданылатын шикізаттар мен материалдар

120

Оқу құралы

2019

Оқу құралында нан өндірісінің негізгі сатылары берілген. Наубайхана өндірісінде қолданылатын негізгі және қосымша шикізаттардың сапасы, химиялық құрамы, қасиеті және оларға қойлатын талаптар келтірілген.Нан және нан өнімдері өндірісіндегі ең негізгі шикі затқа жататын ұнның наубайханалық қасиеттері және оны анықтау әдістеріне түсініктеме берілген. Ұсынылып отырған оқу құралы жоғары және орта оқу орындарының 5В072800 – «Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы студенттеріне арналған

5000Бакирбекова А.М. Манақбай Д.Б.

Компанияның басқару жүйесіндегі әлеуметтік жауапкершілік

157

Монография

2019

Монографияда компанияның басқару жүйесіндегі әлеуметтік жауапкершіліктің ғылыми негіздері қарастырылған, компания әлеуметтік жауапкершілігінің қазіргі жағдайы мен оның дамуына талдау жүргізілген, корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің шетел тәжірибесі келтірілген, сондай-ақ компанияның басқару жүйесіндегі әлеуметтік жауапкершілікті дамыту жолдары қарстырылып, ұсынылған Ғылыми басылым экономикалық мамандық студенттеріне, магистранттарына, жоғарғы оқу орнының оқытушыларына және басқару жүйесіндегі әлеуметтік жауапкершілік мәселелерімен айналысатын зерттеушілерге арналған

5300Балабаев О.Т., Акашев А.З., Рожков А.В.

Спецкурс конвейерного транспорта

220

учебник

2019

В книге изложены вопросы теории и расчета конвейерного транспорта для горнорудных предприятий. Даны общие сведения, основные направления развития и требования к проектируемым конвейерам. Приведены структурный и сравнительный анализ, а также предпосылки к изысканию и созданию принципиально новых, перспективных схем конвейеров. Описан прочностной расчет конструкции отклоняющих барабанов грузовой ветви рудных ленточных конвейеров. Предназначено для магистрантов траектории «Промышленный транспорт» специальности 6М090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта», изучающих дисциплину «Спецкурс конвейерного транспорта». Может быть рекомендовано докторантам, инженерно-техническим и научным работникам, желающим ознакомиться с исследованиями в области конвейерного транспорта

5600Балапанов Е.К, Бурибаев Б., Даулеткулов А.Б.

Новые информационные технологии: 30 уроков по информатике

354

Учебник

2019

Данная книга является учебником по новым информационным технологиям. Центральное место уделено изучению идеологии работы в системе MS Windows, а также приложений Windows: Paint, Microsoft Word, Microsoft Excel. Важную роль играет включение в учебник материалов по компьютерной сети Internet, электронной почте и компьютерным сетям.
Учебник адресован учащимся и преподавателям школ, техникумов, колледжей, а также может быть использован для самообразования всеми желающими.

6000Балапанов Е.Қ, Бөрібаев Б.(Бурибаев Б.), Дәулетқұлов А.Б.

Жаңа ақпараттық технологиялар: информатикадан 30 сабақ

350

Оқулық

2019

«Жања информациялыќ технологиялар: информатикадан 30 сабаќ» - жања информациялыќ технологиялар туралы жазылѓан оќулыќ. Оныњ негізгі маќсаты- оќушыларѓа компьютерлік технологиялардыњ ерекшеліктері мен м‰мкіндіктерін кµрсету негізінде наќты ж±мыс істеуді ‰йрету. Сондыќтан, жалпы алѓанда, осы оќулыќ ќ±рал ќазіргі кездегі ќолданбалы информатиканыњ бір ж‰йеге келтірілген курсы болып табылады.

6000Балгимбеков Д.У., Минжанов Н.Н., Сейтхожин Б.У.

Тактические особенности допроса по делам об экономической контрабанде

120

Монография

2019

В монографии раскрываются тактические особенности допроса по делам об экономической контрабанде и возможности получения достоверных сведений при производстве такого следственного действия. Кроме того, рассматривается правовые основы и организационно – тактические аспекты использования полиграфа. Монография предназначена для преподавателей, магистрантов и слушателей, научных и практических работников.

5100Баракбаев Б.

Сүт және сүт тағамдары

 

Оқу құралы

2019

Кітапта сүттің құрамы мен қасиетінен бастап күнделікті пайдаланып жүрген дайын қалпына жеткізу аралығындағы процестері сөз болады. Сондай-ақ сүт және сүт өнімдерінен жасалатын тағамдар технологиясы да кеңінен әңгімеленеді. Кітап сүт өнімдерін жасайтын кәсіпорындардың қызметкерлеріне, көпшілік оқырман қауымға арналған.

5700Баубек А.А., Арпабеков М.И., Касимова Б.Р.

Электрофильтр с улучшенной регенерацией осадительных электродов для повышения эффективности пылеулавливания на промышленных предприятиях

336

монография

2019

Загрязнение окружающей среды по отношению к увеличению населения Земли растет в геометрической прогрессии. И если в Казахстане наметился некоторый спад количества выбросов в окружающую среду, то это связано со спадом производства и в ближайшем будущем «наверстает» упущенное. В этой связи усиление давление на природу техногенных газовпромышленностиможет привести к необратимым последствиям. В настоящее время с ростом и бурным развитием промышленности большое внимание уделяется ее экологической безопасности, а именно проблеме очистке дымовыхгазовых при выбросе их в атмосферу. В монографии рассматривается разработанный инновационный электрофильтр для очистки промышленных газов промышленных предприятий с вращающимся осадительных электродов

6000Баубек А.А., Арпабеков М.И., Куанышбаев Ж.М., Сулейменов Т.Б.

Разработка устройства крекинг-газа для системы питания двигателей внутреннего сгорания

408

Монография

2019

В монографии рассмотрены вопросы обзор общих свойств топлива для двигателей внутреннего сгорания на основе рассмотрения всех видов топлива используемых на ДВС. Проведены анализ существующих в мире технологий обработки и получения топлива, а также новейших разработок в области его переработки и химического разделения на компоненты. На основе этого проведены исследование и моделирование инновационной системы питания ДВС на высокооктановом крекинг-газе, получаемом непосредственно на автомобиле из низкооктанового бензина, а также изучения выбросов вредных веществ в окружающую среду, методы оптимизации процессов нейтрализации вредных газов

6000Баубеков С..Д., Таукебаева К.С.

Агробизнесті ұйымдастыруға арналған есептер жиынтығы

180

Оқу құралы

2019

Оқу құралының бірінші бөлімінде маркетинг, менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру түсініктері келтірілген. Екінші бөлімінде маркетинг бойынша теориялық материалдарды дұрыс меңгеруі үшін тапсырмалар, менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру жөнінде қысқаша әдістемелік түсініктемелер және осы тапсырмаларды орындау үшін мысалдар қарастырылған.
Оқу құралы колледждерге және экономикалық кәсіптік мектептердегі фермерлік ісі мамандықтарына арналған.

5400Баубеков С.Д.

Кормление сельскохозяйственных животных

162

Учебное пособие

2019

Оценка энергетической питательности кормов, имеющая важное значение как при сравнении отдельных кормов, так и в нормировании кормления, не может дать полной характеристики питательной ценности корма и физиологических потребностей животного. Правильная, биологически обоснованная оценка корма может быть сделана только при разносторонней характеристике его питательных свойств, определяемой наличием в нем (количественно и качественно) всех необходимых для жизнедеятельности животного веществ: белка, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов.
В учебном пособии приведены основы методов решения проблем К. с. ж. как: изучение потребности животных в питательных веществах, определение питательной ценности кормов, установление норм кормления, составление кормовых рационов, разработка правильной техники и организации кормления.

5300Баубеков С.Д., Ақтаев Е.Қ.

Механика пәнінің практикумы. Жоғары кәсіптік мамандар дайындайтын техникалық оқу орындарының студенттеріне арналған

192

Оқу құралы

2019

Бұл оқу әдістемелік құралы жоғарғы кәсіптік мамандар дайындайтын техникалық оқу орындарының күндізгі және сыртай оқитын бөлімдерінің оқу жоспарлары мен пәннің типтік бағдарламаларына сәйкес даярланған. Ол күндізгі оқитын студенттердің есептеу–сызба жұмыстарын, ал сырттан оқитын студенттердің бақылау жұмыстарын мезгілінде орындап, теория мен жаттығуды ұштастыруға машықтандырады.

5400Баубеков С.Д., Белик В.Ф.

Бахчеводство

192

Учебное пособие

2019

В учебном пособии освещены народнохозяйственное значение бахчевых культур, их классификация, наиболее распространенные сорта. Дана технология возделывания и уборки арбуза, дыни, тыквы. Рассмотрены приемы получения ранней продукции бахчевых культур в открытом и защищенном грунте, способы транспортировки и хранения плодов.Специальный раздел отведен семеноводству бахчевых

5500Баубеков С.Д., Неклепаев Б.Н., Крючков И.П.

Электрическая часть электростанций и подстанций

256

Учебное пособие

2019

Приведены основные данные о параметрах и характеристиках электрических машин, силовых трансформаторов, электрических аппаратов и проводников, а также материалы для разработки главных схем, схем собственных нужд и конструкций РУ электростанций и подстанций. Издание переработано с учетом новых ГОСТ, прейскурантов и других нормативных документов. Для студентов электроэнергетических специальностей вузов, может быть полезна инженерно-техническим работникам энергосистем

5800Баубеков С.Д., Петров Е.Ф., Соловьев В.А., Черных А.А.

Лиманное орошение и влагонакопление

150

Учебник

2019

Книга «Лиманное орошение и влагонакопление» освещает методы комплексного использования местного стока для накопления влаги в почве, лиманного орошения и обводнения. В книге дана характеристика различных видов лиманного орошения полей, сенокосов и лесных полос, рекомендованы нормы лиманного орошения, способы производства земляных работ при строительстве лиманов и приемы ухода за участками лиманного орошения. Книга может служить практическим пособием для агрономов, мелиораторов и бригадиров полевых и тракторных бригад в южных и юго-восточных районах страны.

5200БАУБЕКОВ С.Д., ТАУКЕБАЕВА К.С.

Научные основы расчета рычажно-шарнирных муфт с упругими элементами карданных механизмов

142

МОНОГРАФИЯ

2019

В учебнике рассмотрен анализ конструктивных особенностей рычажно-шарнирных муфт с упругими элементами. Приведены методы и результаты структурного, кинематического и динамического анализа рычажно - шарнирных муфт с упругими шарнирами карданных механизмов. Даны результаты экспериментальных исследований по определению нагруженности валов полумуфт при различных значениях углов расхождения валов и технологических нагрузок.
Для научных работников, магистров и студентов.

5000Баубеков С.Д., Таукебаева К.С.

Машинатанудағы инновациялар. Теория және практикасы

292

Оқулық

2019

Оқулықта машинатанудағы инновациялар берілген. Атап айтсақ қазақстанда жасыл экономиканы дамыту аясында машинатанудың перспективасы мен маңызы, жаңартылатын энергия немесе жаңартылмалы энергия оларды алу әдістері, металтанудағы инновациялар, нанотехнология, композит материалдар, композит материалдан жасалған тор көзді пластиналар теориясы қарастырылған.
Жеңіл өндірісінің тігін машиналарын автоматтандырудағы инновациялық әдістер мен құрылымдар, олардың жұмыс істеу қабылетін зерттеуге ерекше көңіл бөлінген.
Металды механикалы өңдеудегі құрал-саймандарды механикаландыру және автоматтандыру қарастырылған.
Машиналардың қасиеттерін бағалау әдістеріне, технологиялық машиналар мен жабдықтардың тозуы және оларды анықтау әдістері, олардың функционалды және экономикалық ескіруін (тозу) зерттеу, машиналар мен жабдықтарды іс жүзінде бағалауға практикалық сабақтар келтірілген.
Металды өңдеудегі инновациялар - бағдарламалық басқару жүйелері, илемді термиялық беріктендіру туралы зертханалық жұмыс тар берілген.
Оқулық ЖОО мен кәсіптік оқыту ұжымдарының техникалық мамандықтар бойынша білім алатын студенттеріне арналған

6000Баубеков С.Д., Таукебаева К.С.

Тамақ және сауда жабдықтарын жөндеудің алдын алу әдістері

210

Оқу құралы

2019

Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру орындарында білім алатын «Тамақ және ет өнеркәсібінің өндіріс жабдықтары» пәнінің бағдарламасына сәйкестендіріліп жазылған. Мұнда қазіргі замандағы республикамыздың кәсіпорындарында кең тараған тамақ және сауда жабдықтарын жөндеудің алдын алу әдістері жайлы айтылған.
Құрал 1118000- «Тамақ және ет өнеркәсібінің өндіріс жабдықтары» мамандығы бойынша дайындалған және орта және кәсіптік оқу орындарының оқушылары мен колледж студенттеріне арналған.

5500Баянов Е.Б., Баянова У.Ш.

Əкімшілік құқық. Ерекше бөлім

272

Оқулық

2019

Оқулық əкімшілік құқық пəнінің бағдарламасына жəне мемлекеттік білім стандартына сəйкес, Қазақстан Республикасының заңнамасының негізінде жəне осы пəн бойынша орыс тіліндегі оқулықтар пайдаланылып жазылды. Мұнда əкімшілік құқықтың негізгі институттары мен субъектілері, азаматтардың, коммерциялық жəне қоғамдық ұйымдардың мемлекеттік басқару органдарымен қарым-қатынастарындағы құқықтары мен міндеттері қаралады. Оқулықта кəсіпкерлік қызметті лицензиялау мен заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тəртібіне, мемлекеттік басқаруда заңдылықты қамтамасыз етудің тəсілдеріне, құқық бұзушылық пен жауапкершіліктің жаңа заңдық негіздеріне ерекше көңіл аударылған. Сонымен қатар, экономика, қаржы, банк жəне статистика салаларындағы басқару, өнеркəсіп, құрылыс жəне туристік қызмет салаларындағы басқару, агроөнеркəсіптік кешен саласындағы мемлекеттік реттеу, көлік байланыс жəне ақпараттандыру салаларындағы басқару негіздері, қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы басқару, мəдениет саласын құқықтық реттеу, əлеуметтік-мəдениет саласын, білім жəне ғылым саласындағы басқару, дене шынықтыру жəне спорт саласындағы мемлекеттік реттеу жəне басқару, ішкі істер саласындағы басқару, сыртқы істер саласындағы басқаруды қамтиды.
«Əкімшілік құқық» (жалпы жəне ерекше бөлім) оқулығы жоғары оқу орындарының білім алушыларына арналған

5900Бегiмқұл Б. К./Бегимкулов/

Молекулалық генетика және биотехнология негіздері

218

Оқу құралы

2019

Оқу құралында организмнiң тұқым қуалаушылық заңдылықтары ген, хромосома, клетка және организм деңгейiнде қарастырылған. Клетканың генетикалық элементтерi, олардың табиғаты, ген қызметi және оның реттелу жолдары, генетикалық инженерия және рДНҚ мен клетка негiзiндегi биотехнология, сондай-ақ гендiк мутацияның, иммунитеттiң және эволюцияның молекулалық негiздерi баяндалады. Оқу құралы жоғары оқу орындары студенттерiне арналған

6000Бегаришева Г.Г.

C# тілінің негіздері және .NET платформасы

144

Оқу құралы

2019

Оқу құралында .NET платформасында қосымшаларды өңдеуге пайдаланатын Microsoft C# .NET бағдарламалау тілінің синтаксисі, кластар жиынтығы сиапатталады. Объектті бағытталған бағдарламалау негіздері, қолданушы интерфейс элементтерін құру әдістері қарастырылған.Оқу құралы 5В070400 - «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету», 5В070300 - «Ақпаратттық жүйе» және 5В011100 - «Ақпараттану» мамандықтарының студенттеріне заманауи бағдарламалау технологиясын оқу барысында қосымша оқу құралы ретінде ұсынылады

5200Бегаришева Г.Г.

Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы

108

Оқу құралы

2019

«Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы» оқу құралы 5В070300 - «Ақпаратттық жүйелер» мамандығының типтік бағдарла­масына сәйкес материалдармен қамтылған: ақпараттық жүйелердегі мәлметтер базасын құрудың теориялық негіздері, ақпараттық жүйелердегі мәлметтерге қолданатын негізгі операциялар, ақпараттық жүйелерде мәлметтерді өңдеу және іздеу әдістерін ұйымдастыру, мәлметтерді суреттейтін және қимылға келтіретін құралдар, мәлметтердің негізгі модельдерінің принциптерін құруды және олардың қазіргі кездегі заманауи МББЖ-н қолдануы баяндалған. Оқу құралы 5В070300 - «Ақпаратттық жүйелер» мамандығының студенттеріне және оқытушыларға арналған

5000Бейсенбі М. А.

Бейсызықтық автоматты басқару жүйелерінің теориясы

137

оқулық

2019

Кітап бейсызықтық, стационарлы автоматты басқару жүйелері теориясының негіздеріне арналған. Онда автоматтты басқару жүйелерінің бейсызықтық теориясының негізгі іргелі тұжырымдары, бейсызықтық жүйелердегі басқарудың негізгі проблемалары мен заңдылықтары, бейсызықтық автоматты басқару жүйелері теориясының осы заманғы талдау және синтездеу тәсілдері қамтылған «Автоматты басқару теориясы» пәндерін зерделейтін техникалық мамандықтарда оқитын студенттерге арналған. Автоматты басқару теориялары негіздерін зерделеуге мүдделі ғылыми және инженерлік қызметкерлерге ұсынылады

5100Бейсенбі М. А.

Модели методы системного анализа и управления учебное пособие по курсу «Системный анализ»

148

учебное пособие

2019

В пособии излагаются основы системного анализа и приводятся методики и постановки решения задач системного анализа с помощью основных моделей и методов оптимизаций – методов линейного и динамического программирования, методов теории игр и теории массового обслуживания. Пособие используется при проведении практических и выполнении текущих, промежуточных и самостоятельных заданий студентами по курсу «Системный анализ».Пособие предназначено для студентов следующих специальностей: «010500 - Информатика», «150100 – информационные системы», «3601 – Автоматизация и информатизация в системах управления», «3701 – компьютерные системы обработки информации и управления» и других родственных специальностей

5200Бейсенова Л.З.

Мемлекеттік сектордағы қаржылық бақылау

276

Оку кұралы

2019

Оқу құралында мемлекеттік қаржылық бақылаудың пайда болу және даму тарихы, теориялық негіздері қарастырылған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесінің сипатта­ма беріле отырып сыртқы және ішкі мемлекеттiк қаржылық бақылауды ұйымдастыру тәртібі келтірілген. Сонымен қатар, нәтижеге бағытталған бюджеттеу жағдайындағы тиімділікті бақылауды ұйымдастыру және жүргізу сұрақтары қрастырылған. Оқу кұралы «Мемлекеттік аудит» мамандығы бойынша білім алушы студент­тер мен магистранттарға арналған

5900Бейсенова Л.З., Берстембаева Р.К.

Планирование, контроль и оценка эффективности расходов бюджета

220

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для изучения элективного курса «Планирование, контроль и оценка эффективности расходов бюджета» для обучающихся в магистратуре и разработано на основе авторского курса лекций по данной дисциплине. В работе содержатся особенности планирования расходов бюджета в Республике Казахстан в условиях реализации бюджетирования, ориентированного на результаты, содержание и организация оценки эффективности бюджетных программ, методология и практика контроля эффективности бюджетных расходов. Для наиболее полного освоения теоретических аспектов пособие содержит контрольные вопросы и тестовые задания. Для развития у магистрантов и студентов навыков аналитического мышления и выработки умения решать конкретные управленческие задачи авторами разработаны задания для самостоятельной работы магистрантов, а также методические рекомендации по их выполнению. Пособие может представлять интерес для студентов и магистрантов экономических специальностей вузов и для широкого круга читателей. Адресуется руководителям органов государственной власти и управления, финансистам, банкирам, научным работникам, студентам, магистрантам, докторантам, слушателям финансово-банковских школ и колледжей

5700Бейсенова Л.З., Берстембаева Р.К.

Бюджет шығындарын жоспарлау, нәтижелілігін бағалау және бақылау

224

Оку кұралы

2019

Оқу құралы «Бюджет шығындарын жоспарлау, нәтижелігін бағалау және бақылау» элективті курсы Мемлекеттік аудит мамандығының білім алушыларына арналған және осы пәннің авторлық курс дәрістері негізінде өңделген. Бұл жұмыс Қазақстан Республикасында нәтижеге бағытталған бюджеттеуді жүзеге асыру шарттарына байланысты, бюджет шығындарын жоспарлау ерекшеліктері, бюджеттік бағдарлама нәтижелігін бағалауды ұйымдастыру, бюджеттік шығындардың нәтижелігін бақылау тәжірибесі және әдістемесінен құралған.
Оқу құралында теориялық аспектілерді толық меңгеру үшін бақылау сұрақтары мен тесттік тапсырмалар берілген. Магистранттар мен студенттердің аналитикалық ойлау қабілетін дамыту және нақты басқарушылық тапсырмаларды шешу қабілетін қалыптастыру мақсатымен авторлармен өзіндік жұмыс тақырыптыры ұсынылған, сонымен қатар оларды орындауға әдістемелік кеңестер өңделген

5600Бекбаев А., Сулеев Д., Хисаров Б.

Сызықты және бейсызықты жүйелердің автоматты реттеу теориясы

328

Оқулық

2019

Бұл кітап автоматты реттеу теориясын жүйелі түрде қарастыратын қазақ тілінде жарық көрген алғашқы оқулық.Кітапта автоматты реттеу теориясының принциптері мен заңдылықтары, реттеу жүйелерін құру жолдары, оларды математикалық бейнелеу және мо-дельдеу әдістері, орнықтылықты бағалау критерийлері баяндалған. Бейсы-зықты және импульстік жүйелер жөнінде көлемді түсініктер берілген.Оқулық «Автоматтандыру және басқару», «Электроэнергетика» және бас-қа да техникалық мамандықтар бойынша оқып жүрген студенттерге, магист-ранттарға, аспиранттарға, докторанттарға арналған.

6100Бекбаев А.Б., Әбітаева Р.Ш.

Энергетикалық жүйедегі өтпелі процестер

182

Оқу құралы

2019

«Энергетикалық жүйедегі өтпелі процестер» курсы екi бөлiкке бөлiнген: бiрiншi электромагниттi өтпелi процесс, ал екiншiсі электромеханикалық процесс.
Оқу құрал маманның біліктіліктік мінездемесінің талаптарымен, ұйымдастырудың педагогика-психологиялық негіздерімен және оқу сабақтарының өткізілуімен сәйкестендіріле құрылған.
Осы оқу құрал өтпелі процестер бойынша келесі сүрақтар қарастырылған: энергожүйелердің жүктеме тұйіндеріндегі статикалық және динамикалық орңықтылықтары және есептеулері, кернеуі 1000В-қа дейін және одан жоғары желілерде қысқаша тұйықталу тоқтары және есептеу жолдары, электрқозғалтқыштардын өздігінен қосылатыны және есептеулері.
Берілген оқу құрал 5В071800 - Электроэнергетика мамандығы студенттер үшін пайдалы бола алады.

5500Бекбаева Р.С.

Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау

138

Оқу құралы

2019

Бұл оқу құралы - 050704 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша «Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау» пәнінің типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды. Оқу құралы дәрістік материалдардан және дербес компьютерлер үшін Турбо Паскаль бағдарламалау ортасында жұмыс істеу негіздерінен тұрады. «Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау» пәнінен студенттер алгоритмдерді құру және Турбо Паскаль бағдарламалау тілінде бағдарламаларды құру тәсілдерін үйренеді. Оқу құралын алгоритмдеу негіздерімен, бағдарламалаудың қазіргі технологиясымен танысамын, Турбо Паскаль бағдарламалау тілінде өздерінің бағдарламасын құрамын деген «Информатика», «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарының студенттері, оқушылар, мектеп мұғалімдері және қолданушылардың кең ортасында қолдануға болады.

5200Бекетова А.М.

Учет и аудит

111

Учебное пособие

2019

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины «Аудит» и включает все необходимые сведенияВ данном учебном пособии раскрываются теоретические и практические аспекты, кроме того, включены необходимые материалы для проведения семинарских занятий, СРСП, которые окажут практическую помощь в успешном усвоении материала.Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В050800 «Учет и аудит».

5100Бектанов Б. К.

Геодезиялық өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу

212

оқу құралы

2019

Оқу құралы 5В071100 - Геодезия және картография, 5В090300 - Жерге орналастыру және 5В090700 - Кадастр мамандықтарының ІІ курс студенттеріне арналған. Оқу құралында ықтималдылық теориясының элементтері, математикалық статистикадан мәліметтер келтірілген және өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеудің кезегі және үлгісі көрсетілген. Сондай-ақ, геодезиялық жиілендіру торларын теңестіру, қосымша пунктердің координаталарын анықтау тәсілдері мен дәлдіктері, ең кіші квадраттар тәсілінің негіздері, теңестіру тәсілдері және анықтама мәліметтер берілген

6000Берденов Ж.Г.

Современное состояние и геоэкологический анализ геосистем бассейна реки Илек

172

монография

2019

Монография написана на основе многолетних комплексных физико-географических исследований, проведенных в условиях стационарных и экспериментально-экспедиционных исследований полупустынно-степных комплексов бассейна реки Илек в период с 2010 по 2016 годы. Исследования охватили территорию Актюбинской и Западно-Казахстанской областей (РК) и Оренбургской области (РФ), относящихся к бассейну реки Илек. В работе раскрыта роль техногенных факторов непосредственно влияющих на компоненты геосистем. Дана геоэкологическая оценка природно территориальных комплексов бассейна реки Илек, применяя современные методы ГИС-технологий, на основе скоординированного геоэкологического мониторинга созданы карты ореолов загрязнения компонентов природной среды, выявлены закономерности функционирования бассейновых геосистем территории бассейна реки Илек. По результатам исследований сформирована методика прогнозирования тенденции изменения природной среды при изменении техногенной нагрузки. Книга рекомендована для исследователей в области физикой географии, геоэкологии, специалистов экологических органов, студентов высших учебных заедений, будет полезна широкому кругу читателей.

5300Бердоңғаров К., Махмутов С.

Қоянды қолда өсіру

140

кітап

2019

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді молайтуға кәсіпорынның және азаматтардың меншікті қосалқы шаруашылықтары үлкен үлес қосып отыр. Бұл міндетті орындауда қолда қоян өсірудің де маңызы зор. Кітапта қолда өсірілетін қоян тұқымдарының түрлері, биологиялық ерекшеліктері, оларды бағып-күту мәселелері және ет, тері, түбіт өнімдерін алу, өңдеу жолдары ғылыми тұрғыдан әңгіме болады. Сондай-пқ қоян етінің тағамдық қасиеті және одан тағам әзірлеу әдістері айтылады. Кітап қолда қоян өсіретін азаматтарға және кәсіпорын мен мектепте, арнаулы шаруашылықтарда қоян өсіретін мамандарға арналған.

5100Берікханова Г.Е. (Берикханова Г.Е.), Нұрсұлтанова Г.К.

Комбинаторика, ықтималдық және статистика

240

Оқу-әдістемелік құрал

2019

«Комбинаторика, ықтималдық және статистика» оқу-әдісте-мелік құралы сегіз тараудан тұрады. Әр тарауда қысқаша теориялық материал, есептер және олардың шығару жолдары көрсетілген. Тараудың соңында өз бетімен жұмыс істеуге арналған тапсырмалар, бақылау жұмыстары мен тест тапсырмалары берілген. Бұл оқу-әдіс-темелік құрал мектеп мұғалімдеріне элективті курс ретінде ұсынылады және жоғарғы сынып оқушыларына білім жетілдіруге көмектеседі. Сонымен бірге, бұл оқу құралы 050602 –«Информатика», 050701 – «Биотехнология», 050506 – «Экономика» мамандығында оқитын студенттеріне де, колледждердің студенттеріне де пайдалы құрал болып табылады.

5200Бестереков У., Сахы М., Назарбек Ұ.Б.., Ермеков С.Р.

Сода және азотты қосылыстар өндірістерінің технологиялық негіздері мен есептеулері

224

Оқу құралы

2019

Оқу құралы жоғары оқу орындарының химия-технологиялық мамандықтарының студенттеріне арналған. Сонымен қатар бұл оқу құралын химия өндірістерінің инженер және техник мамандары да пайдалануына болады.Оқу құралында бейорганикалық заттар технологиясы мамандығының бағдарламасына сәйкес дайындалған каустикалық және қақталған сода, азот қышқылы, аммиак, аммоний нитраты өндірістерінің технологиялық негіздері мен есептеулері келтірілген. Жинақталған мәліметтерде бейорганикалық заттар технологиясындағы соңғы жетістіктер ескеріліп, есептеулердің жаңа тәсілдері, есептеу машиналары пайдаланылған. Келтірілген есептеулер технологиялық процестердің физика-химиялық мәніне негізделіп өнім шығымын, порцестер жылдамдығын материалдық және жылулық ағындар есептеулерін, өндірістік тәртіпті тиімдендіру, технологиялық құрылғылардың қажетті саны мен өлшемдерін, өндірістік шығындар мөлшерін және т.б. технологиялық көрсеткіштерді анықтауға мүмкіндік береді.Қазақстан Республикасы білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі баспасының жоспары бойынша басылды

5700Бигалиев А.Б.

Экологическая генетика 1 том

383

учебник

2019

В учебнике рассматриваются основы общей и частной генетики как фундаментальной биологической науки. Излагаются механизмы мутационного процесса, мутагенных факторов внешней среды, а также основные механизмы и закономерности устойчивого существования биологических систем разного уровня в условиях изменяющейся природной среды. Все понятия экологической генетики и наиболее общие генетические закономерности увязаны с проблемами современного антропогенного влияния на биосферу в целом, так и на её компоненты, что позволяет понять научные основы рационального природопользования и охраны окружающей среды.Учебник предназначена для студентов университетов специальностей «Биология» и «Экология», аспирантов, преподавателей и научных сотрудников

5500Бигалиев А.Б.

Экологическая генетика 2 том

383

учебник

2019

В учебнике рассматриваются основы общей и частной генетики как фундаментальной биологической науки. Излагаются механизмы мутационного процесса, мутагенных факторов внешней среды, а также основные механизмы и закономерности устойчивого существования биологических систем разного уровня в условиях изменяющейся природной среды. Все понятия экологической генетики и наиболее общие генетические закономерности увязаны с проблемами современного антропогенного влияния на биосферу в целом, так и на её компоненты, что позволяет понять научные основы рационального природопользования и охраны окружающей среды.Учебник предназначена для студентов университетов специальностей «Биология» и «Экология», аспирантов, преподавателей и научных сотрудников

5500Бияшев К.Б., Киркимбаева Ж.С., Анда Валдовска, Сарсембаева Н.Б.
Е.С.Ермагамбетова

Санитарно-микробиологические исследование в ветеринарии

144

Учебное пособие

2019

Учебное пособие «Санитарно-микробиологические исследование в ветеринарии» предназначено для магистрантов ветеринарных вузов. Содержит основополагающую информацию по занятиям санитарной микробиологии, практические задания и методические указания для их выполнения, вопросы контроля знаний по изучаемой теме.
Подробно описана микрофлорора объектов внешней среды, сырья и продуктов питания животного происхождения. Показаны возможные источники инфекции на производстве, профилактика и меры борьбы с микробами – возбудителями порчи сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Приведена схема санитарно-микробиологического исследования продуктов животноводства и птицеводства в соответствии с международными требованиями.

5400Богатова О.В., Карпова Г.В., Ребезов М.Б., Топурия Г.М., Клычкова М.В., Кичко Ю.С.

Современные биотехнологии в сельском хозяйстве

164

монография

2019

Монография посвящена изучению влияния безвредных и пригодных для массового применения кормовых средств, в частности препаратов с пробиотическими свойствами благоприятно влияющих на организм птицы. Рассмотрены и рекомендованы производству рациональные варианты введения ферментативной гидролизованной сыворотки, пептидного биорегулятора тимогена.
Предназначена для специалистов птицеводческой отрасли, сотрудников и специалистов сельского хозяйства, а также для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов вузов.

5300Бозшатаева Г.Т., Оспанова Г.С., Тұрабаева Г.К

Жобалық оқыту технологиясы

198

Оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу-әдістемелік құрал студенттердің заманауи оқыту технологиялары мен әдістері бойынша теориялық білімдеріне қойылатын талаптарға қажетті барлық мәліметтер негізінде құрастырылған. «Жобалық оқыту технологиясы» оқу-әдістемелік құралында жобалық оқыту технологиясының заманауи білім беру үдерісіндегі орны, Республикалық деңгейде жүйелі түрде өткізілетін мектеп оқушыларының ғылыми жобалар байқауынының талаптарына сай жобаларды дайындау, ғылыми жобаны жүргізу әдістемесі, сондай-ақ авторлардың мектеп оқушыларымен және студенттермен жасаған жобаларының үлгілері ұсынылған. Оқу-әдістемелік құралды студенттердің педагогикалық іс-тәжірибесі мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда, сонымен қатар мектеп мұғалімдері оқушылармен ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ғылыми жобаларды дайындау мен жүргізуде қолдануына болады

5500Бозымов К.К., Баймишев Х.Б., Есенгалиев К.Г., Сидихов Б.М., Слесаренко Н.А.

Анатомия домашних животных 1 часть

320

учебное пособие

2019

Учебное пособие содержит основные сведения о строении организма животных с учетом новейших научных данных российских и зарубежных ученых. В пособии изложены материалы по спланхнологии, органов пищеварения и дыхания, системы органов размножения. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 5В120100 «Ветеринарная медицина», может быть полезно магистрам, аспирантам, ветеринарным специалистам

6500Бозымов К.К., Баймишев Х.Б., Есенгалиев К.Г., Сидихов Б.М., Слесаренко Н.А.

Анатомия домашних животных 2 часть

220

учебное пособие

2019

Учебное пособие содержит основные сведения о строении организма животных с учетом новейших научных данных российских и зарубежных ученых. В пособии изложены материалы по спланхнологии, органов пищеварения и дыхания, системы органов размножения. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 5В120100 «Ветеринарная медицина», может быть полезно магистрам, аспирантам, ветеринарным специалистам

6500Бозымов К.К., Баймишев Х.Б., Есенгалиев К.Г., Сидихов Б.М., Слесаренко Н.А.

Анатомия домашних животных 3 часть

440

учебное пособие

2019

Учебное пособие содержит основные сведения о строении организма животных с учетом новейших научных данных российских и зарубежных ученых. В пособии изложены материалы по спланхнологии, органов пищеварения и дыхания, системы органов размножения. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 5В120100 «Ветеринарная медицина», может быть полезно магистрам, аспирантам, ветеринарным специалистам

6500Борбасова З.Н., Улаков С.Н., Осик Ю.И., Толысбаев Б.С.

Управление маркетингом территорий

160

Учебное пособие

2019

В учебном пособии представлена современная концепция территориального управления маркетингом. Рассмотрены основные вопросы территориального маркетинга: маркетинговая среда территории, комплекс средств территориального маркетинга, сегментация, позиционирование и дифференциация территории, конкурентные преимущества и конкурентоспособность территории, деловые стратегии развития территории. Анализируется поведение потребителей в территориальном маркетинге, представлен процесс внедрения маркетинга, значительное внимание уделяется реализации территориального маркетинга страны, региона, города, в том числе на примере Казахстана.Учебное пособие адресовано руководителям и специалистам органов государственного и местного управления, преподавателям, студентам, магистрантам, докторантам высших учебных заведений, обучающимся по экономическим специальностям, а также всем, кто интересуется вопросами маркетинга территорий

5200Ботагариев Т.А.

Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі

240

Оқу құралы

2019

Оқу құралы модульдерге бөлініп теориялық, тәжірибелік материалдардан, өзін-өзі тексеру сұрақтарынан, тест тапсырмаларынан жүйеленіп білім алушыға сапалы игеруге мүмкіндік береді. Әрбір модуль өзара логикалық байланыста бірізді қалыптасып, сызбалар түрінде көрнекілік принципінің жүзеге асуын қамтамасыз етеді.Оқу құралы «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша студенттер мен оқытушылар құрамына арналған

5700Ботагариев Т.А.

Физическое воспитание школьников в регионах.

292

Монография

2019

В монографии расскрыты современные тенденции развития системы физического воспитания. Проанализированы научно-теоретические основы программно-нормативных основ физического воспитания школьников, региональных особенностей признаков физического совершенства. Представлены результаты динамики социально-экономических и экологических условий региона и их влияния на уровень физической подготовленности, физического развития и заболеваемости школьников. На основе вскрытых противоречий разработана региональная программа физического совершенствования школьников.Для специалистов физической культуры, учителей-предметников, студентов, родителей, учащихся, магистрантов, докторантов

6000Ботагариев Т.А., Тулегенов Е.К., Мамбетов Н.М, Аралбаев А.С., Срымова Б.Ж., Кубиева С.С.

Использование информационных технологий в учебном процессе по предмету «Физическая культура» в ВУЗе и школе

272

Монография

2019

В монографии раскрыты основные понятия информационных технологий в физической культуре и спорте. Проанализированы основные направления использования информационных технологий в физическом воспитании студентов и школьников. Представлены авторские разработки по применению информационных технологий в физическом воспитании студентов вузов и школьников общеобразовательных школ. Дано экспериментальное обоснование эффективности использования информационных технологий в учебном процессе по физическому воспитанию в общеобразовательной школе и высшем учебном заведении.

5900Ботагариев Т.А., Тулегенов Е.К., Мамбетов Н.М., Аралбаев А.С.

Физическое воспитание в ВУЗе

256

учебное пособие

2019

В учебном пособии в соответствии с типовой программой по предмету «физическая культура» представлен теоретический, практический материал. В теоретическом материале рассмотрены основные понятия физической культуры и спорта, расскрыты проблемы, стоящие в вузовской физической культуре и спорте на современном этапе.Данное пособие предназначено для студентов, преподавателей высших учебных заведений, атакже может быть рекомендовано для слушателей институтов повышения квалификации

5800Ботағариев Т.Ә. /Ботагариев/, Кубиева С.С.

Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері

228

Оқу құралы

2019

Бұл оқу құралында «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері» пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес теориялық, практикалық материал ұсынылады. Материал он модуль бойынша беріледі, әрбір модульде теория, практика, тестілік тапсырмалары қарастырылған.Бұл жұмыс «денешынықтыру және спорт» мамандығы бойынша студенттер мен оқытушыларға, сонымен қатар мектептегі денешынықтыру мұғалімдері, білім жетілдіру институтындағы тыңдаушыларға, әдіскерлерге арнайы курста оқу құралы ретінде арналған

5700Брейдо И.В., Лапина Л.М.

Автоматизированный электропривод типовых промышленных установок

168

Учебное пособие

2019

В данном пособии приведена классификация технологического оборудования, рассмотрены основные режимы работы электродвигателей, кинематические схемы механизмов циклического и непрерывного действия. Приведены характеристики и классификация электроприводов, применяющихся в прокатном производстве, а также характеристики и классификация машин для подземных и наземных разработок. Большое внимание уделено электроприводам конвейеров, лифтов, подъемных машин. Приведены схемы пуска и торможения. Должное внимание уделено электроприводу городского транспорта. Перспективы внедрения современных полупроводниковых систем электропривода в промышленности Казахстана.Данное пособие может быть использовано студентами специальности 050718 «Электроэнергетика», а также магистрантами и преподавателями при изучении дисциплины «Автоматизированный электропривод типовых промышленных установок»

5300Брейдо И.В., В.В. Каверин, Е.Б. Потёмкина, Г.Т. Шошымбекова

Күштік түрлендіру құрылғылары

82

Оқу құралы

2019

Оқу құралында «Күштік түрлендіру құрылғылары» пәні бойынша дәріс курсы берілген. Берілген оқу құралында электр энергиясын реттейтін түрлендіргіштердің типтік құрылымы және құраушы модульдері, күрделі түрлендіргіштердің жіктелімі, күрделі түрлендіргіштер, сенімділікті көбейту тәсілдері, вентильдерді таңдау және есептеу негіздері, басқару жүйесінің сұлбалары, элементтерді есептік таңдау, презиционды түзеткіш, басқару жүйесі және т.б. тақырыптар қарастырылған. «Күштік түрлендіру құрылғылары» курсының оқу құралы – «Электрэнергетика» мамандығының студенттерінің, магистранттарының және докторанттарының жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес келеді.Осы оқу құралында қолданылған терминдердің қазақша-орысша сөздігі келтірілген.

4800Брейдо И.В., Лапина Л.М.

Системы управления электротехническими комплексами

124

Учебное пособие

2019

Пособие содержит основные понятия в области автоматического управления электротехническими комплексами, математическое описание и принципы построения систем управления, классификацию замкнутых систем регулирования скорости и момента электропривода постоянного тока, системы регулирования скорости асинхронного электропривода. Рассмотрены системы управления электроприводами различных технологических комплексов, а также программная реализация средств управления электроприводами. Данное пособие может быть использовано студентами магистрантами специальностей 6М071800 «Электроэнергетика», 6М070200 «Автоматизация и управление», а также преподавателями высших учебных заведений при изучении дисциплины «Системы управления электроприводами»

5100Бугубаева Р.О., К.С. Айнабек, Н.И. Видрицкая, Б.У. Сейтхожин

Экономическая безопасность и проблемы ее обеспечения в Республике Казахстан

174

Монография

2019

Монография на тему: «Экономическая безопасность и проблемы ее обеспечения в Республике Казахстан» посвящена теоретической разработке проблем обеспечения экономической безопасности.
Авторы монографии отражают влияние теневой экономики на экономическую безопасность государства, показывают систему государственных органов, осуществляющих финансовый контроль, направленный на обеспечение экономической безопасности, обосновывают ряд научных и практических положений, направленных на совершенствование законодательства в области обеспечения экономической безопасности.
Монография предназначена студентам, магистрантам, докторантам и преподавателям юридических ВУЗов, практическим работникам правоохранительных органов, практикующим юристам и экономистам.

5400БузауоваТ.М., Жауыт Ә.

Тіс кескіш құралдарды жобалау

104

Оқу құралы

2019

Оқу құралында кең таралған тіс кескіш құралдар бұрамдық фреза және қашаулар, оларды есептеу жолдары, жобалауға қажетті бастапқы мәліметтері, тіс кескіш құралдардың жұмысшы сызбасы және конструкциялау мысалдары келтірілген. Оқу құралы 5В071200 «Машинажасау» мамандығы бойынша оқитын студенттерге, сонымен қатар машина жасау саласының жобалау, конструкциялаумен айналысатын мамандарға арналған.

5000Бузова О.В., Айжарикова А.К.

Специальные технологии переработки органических веществ и нефти, газа и угля. Часть1. Переработка полимеров

100

учебное пособие

2019

В учебном пособии изложены особенности технологии переработки пластмасс в изделия. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 5В072100 – «Химическая технология органических веществ» очной и заочной форм обучения.

5000Букенов М.М., Азимова Д.Н., Ракишева Д.С.

Есептеу әдістері

140

оқу құралы

2019

Оқу құралында классикалық сандық әдістерінің тақырыптары: интерполяциялау, сандық интегралдау, САТЖ шешу әдістері, сызықты емес теңдеулер мен теңдеулер жүйелерін, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, теңдеулер жүйелерін сандық шешу қарастырылады. Сонымен қатар соңғы шыққан әдістер оқулықта орын алған. Әр тақырыпқа сәйкес бақылау сұрақтары мен тесттер келтіріліген. Кітап жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына арналған

5400Бурамбаева Н

Микропроцессорлық құралдар және жүйелер

88

Учебное пособие

2019

ҚР МЖМБС құрамына енбейтін және студенттер білім алатын ақпараттық жүйелермен байланысты мамандықтардың негізгі курстарының бірі бойынша сегіз зертханалық жұмысқа нұсқаулық берілген. Әр жұмысқа қысқаша теория берілген және түрлі типтегі есептеу жүйелерін зерттеуге арналған модельдеуші бағдарламалар сипатталған. Жұмысты орындау реті анықталған, есеп мазмұны және зерттелетін материалды бекіту үшін бақылау сұрақтар тізімі берілген.Әдістемелік нұсқаулар «Радиотехника, электроника и телебайланыс», «Есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама» мамандықтарында білім алушы студенттерге арналған. Олар сәйкес класстардың реалды есептеу жүйелерін зерттеу кезінде қолданылуы мүмкін

4900Бурлакова Л.Н, Жамкеева М.К., Уажанов М.У.

Государственное и местное управление

271

учебное пособие

2019

Учебное пособие подготовлено для студентов и магистрантов, обучающихся по специальностям «Государственное и местное управление», «Менеджмент».
Объектом внимания авторов стали вопросы целенаправленного, организующего и регулирующего воздействия государства в целом и его территориальных органов на общественные процессы, отношения и деятельность людей.
В данной работе также дан анализ нынешней государственной политики и процессам государственного и местного управления, концепциям и принципам государственного управления и самоуправления, роли и месту органов государственной власти в управлении экономическими процессами, а также вопросам современной государственной службы, проблемам становления и развития местного государственного управления и самоуправления.

5400Бурцева Т.И., Ребезов М.Б., Асенова Б.К., Стадникова С.В.

Развитие технологий функциональных и специализированных продуктов питания животного происхождения

240

учебное пособие

2019

В учебном пособии освещаются основные характеристики и составляющих функциональных и специализированных продуктов питания; описаны подходы, используемые при их создании продуктов питания животного происхождения; обосновывается использование продовольственного сырья, пищевых добавок и методов обработки при создании функциональных и специализированных продуктов.
Данное учебное пособие предназначено для магистрантов дневной и заочной форм обучения по направлениям: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; технология перерабатывающих производств; пищевая безопасность.

6100Вайскробова Е.С., Ребезов М.Б.

Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов

252

Учебное пособие

2019

В учебном пособии «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов» рассмотрены основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности: приведена краткая характеристика законов, регламентирующих качество и безопасность пищевых продуктов, представлены основные этапы технического регулирования, приведена общая характеристика нормативных документов, применяемых в пищевой промышленности. При рассмотрении состава стандартов на систему ХАССП уделено вниманию системе стандартов Комиссии Codex Alimentarius, основным положениям Регламента ЕС №852/2004 по гигиене пищевых продуктов, системы FSSC 22000, ГОСТ Р 51705.1-2001, ИСО 22000.
Пособие предназначено для обучающихся всех уровней высшего образования по направлениям подготовки: 27.03.02 Управление качеством, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 27.04.03 Системный анализ и управление, 27.04.04 Управление в технических системах. Пособие рекомендовано при изучении дисциплин: «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов», «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Всеобщее управление качеством», «Правовые основы управления качеством», «Статистические методы в управлении качеством», «Статистические методы контроля и управления качеством». Информация, приведенная в пособии, будет полезна также инженерно-техническим и научным работникам, интересующимся вопросами обеспечения качества и контроля безопасности пищевых продуктов.
Учебное пособие необходимо для реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

6300Валиханова Г.Ж.

Биотехнология растений

328

Учебник

2019

В книге изложены теоретические основы и методические принципы культивирования изолированных клеток, тканей, органов растений на искусственных питательных средах в асептических условиях. Метод культуры клеток рассматривается как основа биотехнологии растений – новой отрасли экспериментальной биологии, разрабатывающей технологию получения экономически важных веществ и создания высокопродуктивных сортов растений. Книга может служить основным учебником к спецкурсу «Биотехнология растений» и учебным пособием к общему курсу «Биотехнология», а также общих курсов физиологии растений, биохимии, цитологии, генетики и селекции растений. Учебник предназначается для студентов университетов, сельскохозяйственных и педагогических институтов, книга будет полезна для аспирантов, преподавателей, научных сотрудников. Этот учебник переиздан в силу спроса ВУЗов.

6200Варивода А.А., Кенийз Н.В.,Ребезов М.Б., Прохасько Л.С.

Особенности производства продуктов для детского питания

276

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены особенности детского питания, изучены требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой продукции для питания детей и технологии производства данных продуктов питания. Особое внимание уделено организации питания детей различного возраста, а также при наличии некоторых видов патологий. Предназначено для студентов и специалистов. Учебное пособие необходимо для реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

6300Габов Ю.А.

Вещественный состав послеплутонических даек северной части Балхашского сегмента земной коры 1 том

300

сборник анализов

2019

Сборник содержит уникальный материал о вещественном составе послеплутонических даек Северного и Центрального Казахстана (1000 полных силикатных анализа, 949 количественных химических и спектральных анализов на 16 малых элементов, 1479 количественно-минеральных подсчетов в шлифах) и данные о составе акцессорных минералов в 558 искусственных протолоках из даек. Сведения о некоторых экзотических типах даек приведены впервые. Данные, приведенные в сборнике, характеризуют все типы послеплутонических даек на указанной территории и представляют собой результаты более 20-летних исследований.Рассмотрены вопросы классификации и номенклатуры даек и обсуждены результаты изучения дифференции в них. Впервые на обширном материале сделана попытка установления зависимости содержаний элементов-примесей в дайках от мощности. Рассчитаны средние составы различных типов даек. Сборник, несомненно, будет представлять большой интерес для специалистов, занимающихся петрологией, геохимией и металлогенией в Казахстане.

5800Габов Ю.А.

Вещественный состав послеплутонических даек северной части Балхашского сегмента земной коры 2 том

184

сборник анализов

2019

Сборник содержит уникальный материал о вещественном составе послеплутонических даек Северного и Центрального Казахстана (1000 полных силикатных анализа, 949 количественных химических и спектральных анализов на 16 малых элементов, 1479 количественно-минеральных подсчетов в шлифах) и данные о составе акцессорных минералов в 558 искусственных протолоках из даек. Сведения о некоторых экзотических типах даек приведены впервые. Данные, приведенные в сборнике, характеризуют все типы послеплутонических даек на указанной территории и представляют собой результаты более 20-летних исследований.Рассмотрены вопросы классификации и номенклатуры даек и обсуждены результаты изучения дифференции в них. Впервые на обширном материале сделана попытка установления зависимости содержаний элементов-примесей в дайках от мощности. Рассчитаны средние составы различных типов даек. Сборник, несомненно, будет представлять большой интерес для специалистов, занимающихся петрологией, геохимией и металлогенией в Казахстане.

5700Габов Ю.А., Кист В.Э.

Восточный Казахстан: проблемы и решения

276

Монография

2019

Авторами выполнен анализ экологической ситуации в техногенном регионе Восточного Казахстана. Рассмотрены качественные и количественные показатели загрязнения различных компонентов окружающей среды в связи с медицинской статистикой заболеваемости населения, в том числе рабочих отрасли цветной металлургии. Выявленные факторы загрязнения окружающей среды накладываются на существующую естественную биогеохимическую провинцию с аномальным набором биологически активных веществ и микроэлементов. Дана оценка состояния проблемы накопления, утилизации и обезвреживания отходов металлургической промышленности ВКО, а также возможности эффективной переработки ТБО. Приводятся новые данные о радиационной обстановке на территории Восточного Казахстана. В работе получили отражение также некоторые аспекты социального и экономического развития ВКО (в сравнении с другими регионами). Книга продолжает цикл экологических публикаций авторов и включает обширный материал, позволяющий читателю составить свое полное представление о реальной экологической ситуации региона

6000Габов Ю.А., Кист В.Э.,

Западный Казахстан: перспективы, проблемы и решения 1 том

292

Монография

2019

Монография представляет собой завершающий труд шеститомного исследования проблем региональной экологии Республики Казахстан. В ней содержится комплексный анализ экологической и социально-экономической ситуации в регионе Западного Казахстана, оценен уровень загрязнения окружающей среды и связь с ним заболеваемости местного населения. В частности, рассмотрены перспективы деструкции в продуктивности Северного Каспия в связи с ростом добычи углеводородного сырья. Отраслевые эколого-производственные проблемы отдельных предприятий региона оценены с точки зрения возможности повышения эффективности и безопасности функционирования нефтегазовой и других отраслей промышленности. Дан анализ социально-экономической обстановки в предкризисный период, энергоэффективности и энергоемкости ВВП, корпоративной социальной ответственности предприятий и государственной политики в сфере решения эколого-социальных проблем региона.

5800Габов Ю.А., Кист В.Э.,

Западный Казахстан: перспективы, проблемы и решения 2 том

300

Монография

2019

Монография представляет собой завершающий труд шеститомного исследования проблем региональной экологии Республики Казахстан. В ней содержится комплексный анализ экологической и социально-экономической ситуации в регионе Западного Казахстана, оценен уровень загрязнения окружающей среды и связь с ним заболеваемости местного населения. В частности, рассмотрены перспективы деструкции в продуктивности Северного Каспия в связи с ростом добычи углеводородного сырья. Отраслевые эколого-производственные проблемы отдельных предприятий региона оценены с точки зрения возможности повышения эффективности и безопасности функционирования нефтегазовой и других отраслей промышленности. Дан анализ социально-экономической обстановки в предкризисный период, энергоэффективности и энергоемкости ВВП, корпоративной социальной ответственности предприятий и государственной политики в сфере решения эколого-социальных проблем региона.

5800Габов Ю.А., Кист В.Э., Бекмагамбетов Б.И., Хамзин Б.С.

Северный Казахстан: проблемы и решения

256

Монография

2019

Авторами произведена комплексная экологическая оценка показателей и факторов загрязнения окружающей среды Северного Казахстана и показана их связь с состоянием здоровья населения региона. Сделан ряд предложений по оптимизации экологической политики в области управления отходами производства, взаимоотношениями государства с общественными экологическими организациями и относительно регулирования деятельности ТНК. Представленная монография является частью многотомного труда по региональной экологии Казахстана и может быть использована студентами, преподавателями, сотрудниками экологических НПО в качестве информационно-справочного пособия. Представленные в монографии материалы охватывают период до 2008 г.

Каталог: new -> wp-content -> uploads -> 2019
new -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
new -> Сабақтың түрі: Жаңа сабақ. Сабақтың әдіс-тәсілдері
new -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
new -> Исатай Кенжалиев
new -> Батыс қазақстан ауыл шаруашылығЫ 1946-2000 жылдарда
new -> Қайрғалиева гулфайруз батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны
new -> Боранбаева бақтылы сансызбайқызы ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі
new -> Құрастырғандар
2019 -> Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, к


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет