Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, кбет7/8
Дата31.12.2019
өлшемі1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине «Объекты биотехнологии» составлены в соответствии с требованиями ТУП и РУП специальности и включают все необходимые сведения по освоению дисциплины и приобретению необходимых компетенций студентов специальности 5В070100-«Биотехнология»

5200Күзембаева Г., Күзембаев Қ. (Кузембаев К.)

Азық-түлік тауарларын тану және сараптау. 1том

244

Оқу құралы

2019

Тауартану – тауарлардың тұтынушылық қасиеттерін зерттейтін ғылыми пән. Бұл ғылым пән үшін тауарлардың тұтынушылық құнын зерттеу маңызды орын алады. Кез келген тауардың тұтынушылық құны болады. Тауарды өндіруге кеткен қажетті қоғамдық еңбектің мөлшері оның құнын анықтайды. Тауардың пайдалылығы, адамның кез-келген қажеттілігін қанағаттандыру қабілеті тұтынушылық құн деп аталады. Тауардың тұтынушылық құны оның қасиеттеріне негізделген. Өнімнің қасиеті дегеніміз оны өндіруде, қолдануда және тұтынуда айқындалатын объективті ерекшелігі. Тауардың қасиеттері табиғи және өндіру үдерісінде, сақтауда өзгеруі мүмкін.
Тауартану ғылым ретінде XVІ ғ. ортасында қалыптасты. Бұл кезде шығарылатын тауарлардың көлемі мен түрлері ұлғайды, олар туралы жүйеленген мәлімет пен білім, яғни тауартану қажеттілігі пайда болды. Өнеркәсіптік өндірістің өсуімен тауартану алдында әртүрлі мақсаттар туындады.

5700Күзембаева Г., Күзембаев Қ. (Кузембаев К.)

Азық-түлік тауарларын тану және сараптау. 2том

260

Оқу құралы

2019

Тауартану – тауарлардың тұтынушылық қасиеттерін зерттейтін ғылыми пән. Бұл ғылым пән үшін тауарлардың тұтынушылық құнын зерттеу маңызды орын алады. Кез келген тауардың тұтынушылық құны болады. Тауарды өндіруге кеткен қажетті қоғамдық еңбектің мөлшері оның құнын анықтайды. Тауардың пайдалылығы, адамның кез-келген қажеттілігін қанағаттандыру қабілеті тұтынушылық құн деп аталады. Тауардың тұтынушылық құны оның қасиеттеріне негізделген. Өнімнің қасиеті дегеніміз оны өндіруде, қолдануда және тұтынуда айқындалатын объективті ерекшелігі. Тауардың қасиеттері табиғи және өндіру үдерісінде, сақтауда өзгеруі мүмкін.
Тауартану ғылым ретінде XVІ ғ. ортасында қалыптасты. Бұл кезде шығарылатын тауарлардың көлемі мен түрлері ұлғайды, олар туралы жүйеленген мәлімет пен білім, яғни тауартану қажеттілігі пайда болды. Өнеркәсіптік өндірістің өсуімен тауартану алдында әртүрлі мақсаттар туындады.

5700Күзембаева Г., Күзембаев Қ. (Кузембаев К.)

Қоғамдық тамақтандыру өнімдерінің технологиялары

352

Оқу құралы

2019

Тамақтандыру кәсіпорындарының қауіпсіздігі, тиімділігі және бәсеке қабілеттілігі көп мөлшерде кәсіпорынды басқарумен, өндірісті рационалды ұйымдастырумен байланыты, сонымен қатар тамақтандыру саласында жұмыс істейтін жоғары білікті мамандарды кәсіби дайындау сапасына тікелей байланысты. Қоғамдық тамақтандырудың ары қарай дамуы тағамдарды дайындау технологиясын жетілдірумен, оны өндіру мен өткізуді ұйымдастырумен , саланың материалды-техникалық базаны кеңейтумен, жаға технологиялық жабдықтармен жабдықталған технологиялық үдеріске негізделген заманауи қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын іске енгізу және меңгерумен байланысты. Осы мәселеледі шешуде қоғамдық тамақтандыру кәсіпорынарының тиімді жұмыс істеуін, шығарылатын өнімнің сапасын жақсартуды қамтамасыз ете алатын, прогрессивті технология мен жаңа техниканы меңгерген жоғары білікті мамандар үлкен рөл атқарады.

6000Күреңкеев Т.Б. (Куренкеев Т.Б)

Сандық әдістер

208

оқулық

2019

Оқулықта кәзіргі кездегі сандық әдістер арқылы шешілетін негізгі есептердің шешу жолдарына қысқаша шолу жасалған. Оқулық жоғарғы оқу орындарының «Математика», «Информатика», мамандықтары білімгерлеріне арналған

4800Күреңкеев Т.Б. (Куренкеев Т.Б)

Теориялық механика. Физика математика және кейбір техникалық мамандық студенттеріне арналған оқулық

178

Оқулық

2019

Физика математика және кейбір техникалық мамандық студенттеріне арналған оқулық

5300Күреңкеев Т.Б. (Куренкеев Т.Б)

Физикалық процестерді математикалық модельдеу әдістері

144

Оқулық

2019

Оқулықта кейбір күрделі физикалық процестерді зерттеудің математикалық әдістері қарастырылған. Табиғаттың іргелі заңдарына сүйене отырып, прцестерді математикалық модельдеу жолдары көрсетілген. Сонымен бірге, кейбір экологиялық, демографиялық процестері модельдеу әдістері келтірілген. Кейбір күрделі процестрді зерттеудің сандық әдістері көрсетілген. Оқулық жоғарғы оқу орындарының «Физика», «Математика», «Информатика», мамандықтары, және басқа да техникалық мамандықтар суденттеріне арналған.

5200Қабашев Р.А., Тұрысбеков Б.Т. / Турысбеков Б.Т.

Жол-құрылыс машиналары. 1бөлім

260

Оқулық

2019

«Жол-құрылыс машиналары» оқулығы мемлекеттік тілде білім алатын «1410000 Автомобильдер жолдары мен аэродромдар салу» және «1402000 Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)» мамандықтарын дайындайтын оқу орындарына арналған.
Бұл кітап қазіргі кезде қолданылып жүрген жол-құрылыс жұмыстарындағы машиналар мен жабдықтардың жаңа түрлеріне негізінделіп жазылған.
Кітап түрлі-түсті суреттер және сұлбалар арқылы безендірілген, ол тақырыпты оқушылардың сапалы меңгеруге септігін тигізеді. Оқулық орта буынды арнаулы оқу орындарының оқушыларына арналған, жоғарғы оқу орындарының осы мамандық бойынша білім алатын студенттерінің пайдалануына болады.

6000Қабашев Р.А., Тұрысбеков Б.Т. / Турысбеков Б.Т.

Жол-құрылыс машиналары. 2бөлім

264

Оқулық

2019

«Жол-құрылыс машиналары» оқулығы мемлекеттік тілде білім алатын «1410000 Автомобильдер жолдары мен аэродромдар салу» және «1402000 Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)» мамандықтарын дайындайтын оқу орындарына арналған.
Бұл кітап қазіргі кезде қолданылып жүрген жол-құрылыс жұмыстарындағы машиналар мен жабдықтардың жаңа түрлеріне негізінделіп жазылған.
Кітап түрлі-түсті суреттер және сұлбалар арқылы безендірілген, ол тақырыпты оқушылардың сапалы меңгеруге септігін тигізеді. Оқулық орта буынды арнаулы оқу орындарының оқушыларына арналған, жоғарғы оқу орындарының осы мамандық бойынша білім алатын студенттерінің пайдалануына болады.

6000Қалдияров Д.А. /Калдияров/, Нұрмуханқызы Д., Беделбаева А.Е.

Банктік операциялар

180

оқу құралы

2019

«Банктік операциялар» оқу құралында банктегі операциялардың негізгі түрлері қарастырылған, олардың ұйымдастырылуы және құқықтық қамсыздандырылуы ашылып көрсетілген. Банктің пассивтік және активтік операцияларының құрылымы, қолма-қол және қолма-қолсыз төлемдер мен есеп айырысуларды жүргізу реті сипатталған. Банк несиелерінің түрлері, несиелік тәуекелдердің жіктелімі, банктік несиені ұсыну тәртібі көрсетілген. Банктедің валюталық операцияларды, лизинг, факторинг, форфейтинг операцияларын жүргізудің барлық маңызды аспектілері толық қарастырылған.Оқу құралы экономикалық жоғары оқу орындарының оқытушыларына, білімгерлеріне, сондай-ақ, банк саласының қызметкерлеріне арналған

5400Қалдыбаева Б.М., Ешанкулов А. А., Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Хусанов А.Е.

Өлшеулердің жалпы теориясы

118

Оқулық

2019

Оқулықта өлшеу теориясының негізгі көрсеткіштері, өлшеулердің негізгі объектілері, физикалық шамалар, Халықаралық СИ жүйесі, өлшеулер шкаласы, физикалық шамалар бірліктерін туындылау және олардың өлшемдерін беру, физикалық шамалар бірліктері эталондары, қателіктер теориясының негізгі түсініктерінің мәліметтері қамтылған. Оқулықта қарастырылған өлшеу теориясы халық шаруашылығының түрлі салаларында қолданылады. Қазіргі таңдағы өлшеу теориясының негізгі қағидалары, өлшеу әдістері мен қателіктер түрлері, эталондар мен оларды тексерудің принципиалды сұлбалары келтірілген.

5100Қалыбеков Т., Аукажиева Ж.М., Әбен А.С.

Геодезия

348

оқулық

2019

Оқулықта геодезия және картография туралы жалпы мәліметтер, халық шаруашылығының әртүрлі саласында жүргізілетін геодезиялық жұмыстар мен қолданылатын аспаптар толығынан келтірілген. Геодезиялық өлшеулерді орындаудың теориясы мен әдістері, тіректік және түсірулік тораптарды дамыту тәсілдері, дәстүрлі және автоматтандырылған әдістерді пайдаланумен топографиялық түсірістерді жүргізу баяндалған. Геодезиялық өлшеулер қателіктерінің теориясынан мәліметтер келтірілген. Геодезиялық тірек тораптарының сипаттамалары және қосымша тірек пункттерінің орындарын анықтаудың тәсілдері жан-жақты түрде ұсынылған. Геодезиялық өлшеулерді қауіп-қатерсіз жүргізуді ұйымдастырудың және дала жұмыстары кезінде табиғатты қорғаудың негізгі ережелері келтірілген.Оқулық жоғары оқу орындарының геодезия және картография мамандығы студенттеріне арналған, сонымен қатар геодезияны оқып-үйренетін басқа да студенттер, магистранттар және докторанттар үшін де пайдалы бола алады

6300Қамысбаева Д.Қ.

Судa жүзудің техникaсы мен тaктикaсын үйрету

88

Оқу құрaлы

2019

Бұл оқу құралды судa жүзуді үйренгісі келетін кез-келген жaстaғы aдaмдар қолдaнып, өздеріне керекті мәліметтерді aлулaрынa болaды

4900Қаратаев Ж.

Математикалық талдау -I

300

есептер жинағы

2019

Оқу құралы жоғары оқу орындарында оқылатын «Математикалық талдау – I » пәнінің бағдарламасына сәйкес жазылған. Оқу құралының әрбір параграфында теориялық қағидалар келтіріліп және оны жақсы меңгеруге жәрдемдесетін мысалдар мен жаттығулар толық түсіндірмесімен шығарылған. Сонымен қатар әр тақырыптың соңында аудиторияда және өздігінше шығарылатын есептер топтамасы берілген. Студенттердің өз бетінше міндетті түрде орындалуына тиісті және олардың білімін тексеруге арналған әр қайсысы 26 нұсқадан тұратын жаттығулар мен есептер берілген.

6000Қасенұлы Ы.

Пісіру ісінің негіздері

336

Оқу құралы

2019

Металдарды пісіру кезінде өтетін негізгі процестер, пісіру жалғастары мен жіктерінің құрылғылық элементтері, пісіру тәсілдері мен металдардың пісіруге икемділігі туралы мәліметтер келтірілген. Болат, шойын, түсті металдар мен олардың қорытпаларын пісіру технологиясы, пластмассаларды пісіру мәселері қарастырылған. Көп тараған құрылғыларды дайындау технологиясы мен оларды жинастыру, пісіру сапасын бақылау тәсілдері, пісіру мен бақылау кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері туралы мәліметтер берілген. Пісірушілерді және пісіру өндірісінің мамандарын аттестациялауға қажетті ақпараттар бар. Техникалық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, пісіру бұйымдарын өндіретін және техниканы жөндеумен айналысатын шағын кәсіпорын мамандарына, сондай-ақ пісіруді пайдаланатын шаруашылықтар мен жеке тұлғаларға пайдалануға болады

6000Қасымбек Ж.Н., Ветров Н.Ф.

Технологическое оборудование хлебопекарных предприятий. 1-часть

164

Учебник

2019

В учебной литературе «Технологические оборудования хлебопекарного производства» рассматриваются основные технологические оборудования в хлебопекарных предприятиях и цехах, изготавливающих мучные и кондитерские изделия. Приведены структурное описание машин и аппаратов, принципы их работы и технологические расчеты. Кратко изложены методы дальнейшего усовершенствования оборудования на предприятиях. Дано техническое описание производимых в Республике Казахстан и за рубежом машин и аппаратов. Дополнительное оборудование и обрудование энергоснабжения (транспортеры, источники питания, компрессоры и т.д.) рассматриваются в объеме, определенном требованиями сертификата, которые установлены в сфере производства.

5300Қасымбек Ж.Н., Ветров Н.Ф.

Технологическое оборудование хлебопекарных предприятий. 2-часть

192

Учебник

2019

В учебной литературе «Технологические оборудования хлебопекарного производства» рассматриваются основные технологические оборудования в хлебопекарных предприятиях и цехах, изготавливающих мучные и кондитерские изделия. Приведены структурное описание машин и аппаратов, принципы их работы и технологические расчеты. Кратко изложены методы дальнейшего усовершенствования оборудования на предприятиях. Дано техническое описание производимых в Республике Казахстан и за рубежом машин и аппаратов. Дополнительное оборудование и обрудование энергоснабжения (транспортеры, источники питания, компрессоры и т.д.) рассматриваются в объеме, определенном требованиями сертификата, которые установлены в сфере производства.

5400Қасымбек Ж.Н., Ветров Н.Ф., Байболов К.Б.

Нан пісіру өндірістерінің технологиялық жабдықтары. 1-бөлім

160

Оқулық

2019

«Нан пісіру өндірістерінің технологиялық жабдықтары» оқулығында ұн-кондитерлік өнімдерін шығаратын нан пісіру мекемелері мен цехтарындағы негізгі технологиялық жабдықтар қарастырылған. Машиналар мен аппараттардың құрылылымдық сипаттамалары, олардың жұмыс істеу принциптері және негізгі технологиялық есептеулер келтірілген. Мекемелердегі жабдықтарды ары қарай жетілдіру жолдары қысқаша баяндалған. Қазақстан Республикасы мен басқа елдерде жасалынатын машиналар мен аппараттардың техникалық сипаттамасы келтірілген. Қосымша және энергетикалық жабдықтар (транспортерлер, қоректендіргіштер, компрессорлар және т.б.) осы жабдықтарға өнеркәсіп саласы қойған спецификалық талаптар бойынша анықталған мөлшерде ғана қарастырылған. Оқулықта берілген материалдар типтік оқу бағдарламасына сәйкес және оқу стандарттарының талаптарына сай құрастырылған. Ұсынылып отырған оқулық нан пісіру саласын игеріп жатқан колледж студенттеріне, сала бойынша мекемелер мен жобалық мекемелердің қызметкерлеріне арналған.

5300Қасымбек Ж.Н., Ветров Н.Ф., Байболов К.Б.

Нан пісіру өндірістерінің технологиялық жабдықтары. 2-бөлім

192

Оқулық

2019

«Нан пісіру өндірістерінің технологиялық жабдықтары» оқулығында ұн-кондитерлік өнімдерін шығаратын нан пісіру мекемелері мен цехтарындағы негізгі технологиялық жабдықтар қарастырылған. Машиналар мен аппараттардың құрылылымдық сипаттамалары, олардың жұмыс істеу принциптері және негізгі технологиялық есептеулер келтірілген. Мекемелердегі жабдықтарды ары қарай жетілдіру жолдары қысқаша баяндалған. Қазақстан Республикасы мен басқа елдерде жасалынатын машиналар мен аппараттардың техникалық сипаттамасы келтірілген. Қосымша және энергетикалық жабдықтар (транспортерлер, қоректендіргіштер, компрессорлар және т.б.) осы жабдықтарға өнеркәсіп саласы қойған спецификалық талаптар бойынша анықталған мөлшерде ғана қарастырылған. Оқулықта берілген материалдар типтік оқу бағдарламасына сәйкес және оқу стандарттарының талаптарына сай құрастырылған. Ұсынылып отырған оқулық нан пісіру саласын игеріп жатқан колледж студенттеріне, сала бойынша мекемелер мен жобалық мекемелердің қызметкерлеріне арналған.

5400Қожабекова А.Ж., Абаева Қ.Т., Шабалина М.В.

Қазақстанның ағаш және бұталы өсімдіктері

192

Оку кұралы

2019

Оку кұралында ағаш өсімдіктердің қабығы мен ағашы бойынша негізгі жапырақты орманды құрайтын өсімдік түрлерін анықтау бөлімі бар. Жұмыс соңында ағаш және бұталы өсімдіктердің латынша атауын дұрыс айту жөніндегі қысқаша анықтама сөздігі бар. Дәріс барысында мұғалім студенттерді жұмыс тақырыбымен және тапсырмалардың орындалу тәртібімен таныстырады. Пәнді меңгеру кезінде студенттер дәрістерге қатысады, кітапханаға барады, зертханалық-практикалық жұмыстарды орындап, курстың аяқталу соңында емтихан тапсырады

5400Қожахмет Х.Ж.

Әскери самбо

88

оқу құралы

2019

Бұл оқу құралын теориялық және практикалық материалды қамтып, «Әскери самбоның» оқыту жүйесінің негізін үйрету әдістемесіне сай дайындаған. Жоғарғы оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, колледж бен мектеп мұғалімдеріне, бапкерлерге, жалпы Отан қорғаушыларына ұсынылады

4900Қойшыбаев М.

Жалпы фитопатология

348

 

2019

Кітапта өсімдік ауруларының негізгі түрлері мен белгілері, патологиялық өзгерістердің жалпы сипаттамасы, саңырауқұлақтар мен бактериялар, микоплазмалар мен вирустардың жіктелуі, олардың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері, инфекция ошақтарының табиғатта сақталу жолдары жайлы мәліметтер берілген. Сонымен қатар, аурулардың таралуы мен дамуына қоршаған ортаның тигізетін әсері, оларды болжауға арналған үлгілер келтірілген. Өсімдік ауруларының дамуы мен зияндылығын шектеуге бағытталған кешенді жүйе және аурулардың түрлерін, таралуы мен дамуын анықтауда қолданылатын әдістемелер қарастырылған. Фитопатология ғылымының соңғы жетістіктерімен қатар, Қазақстанда осы сала бойынша жарты ғасырдан астам уақытта атқарылған негізгі жұмыстар ескерілген.

5800Қоныспай Қ.

Агроинженерлік атаудың орысша–қазақша сөздігі

148

Сөздік

2019

Сөздікте орыс тіліндегі 8000 агроинженерлік атаудың қазақша баламасы берілген.
Сөздік ауыл шаруашылығы мамандарына, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне арналған.

5200Құланова Қ.Қ. /Куланова/, Аханов А.Т.

ЖОО-дағы тоғызқұмалақ ойындығы

108

оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу-әдістемелік құрал жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған және аталмыш пән бойынша студенттердің жеке дайындықтарын жетілдіруге арналған теориялық материалдардан тұрады.Құрал күндізгі оқу бөлімінің мемлекеттік тілде оқитын мамандықтардың студенттеріне ұсынылады

4900Құланова Қ.Қ. /Куланова/, Марчибаева Ұ.С.

Студентердің кәсіби қолданбалы дене дайындығы

220

Оқу-әдістемелік құрал

2019

Бұл оқу -әдістемелік құралы заман талабына сай болашақ мамандар дайындауға арналған.Жұмыстың ерекше назар аударатын- дене шынықтыру жаттығуларының заманауи тәсілдерімен салауатты өмір салтын қалыптастыруға болады

5500Құланова Қ.Қ., Марчибаева Ұ.С. аева

Жалпы және арнайы дене дайындығы

140

Оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу-әдістемелік құрал жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған және аталмыш пән бойынша студенттердің жеке дайындықтарын жетілдіруге арналған теориялық материалдардан тұрады.Құрал күндізгі оқу бөлімінің мемлекеттік тілде оқитын мамандықтардың студенттеріне ұсынылады

5100Құланова Қ.Қ./Куланова/, Аханов А.Т.

Ұлттық спорт түрлерінің әдістемесі

260

оқу құралы

2019

Ұлттық спорт түрлері- қазіргі кезде жастарды тәрбиелеуде орасан зор рөл атқарады. Оқулықта қазақтың ұлттық ойындарының даму тарихы және дене тәрбиесі сабағында ұлттық ойындарды қолдану қарастырылған.Қазақтың ұлттық ойындарын тарихына қысқаша шолу жүргізілген, соңынан жекелеген ойын атауларына тоқталып, олардың ерекшелігі мен қыр-сырын ашуға тырысқан. Оқулықта ерекше назар аударатын–ұлттық ойындарды дұрыс орындалуы және сол арқылы денсаулықты нығайтуға әсер ету. Оның мазмұны мен көлемі ұдайы толықтырылып отырған.Бұл әдістемелік құрал дене тәрбие мұғалімдер мен жаттықтырушыларға, сондай-ақ осы салада істейтін мамандарға арналған әдістемелік құрал

5800Құрақбаев Д.С., Ибрагимов О.М., Лесбаев А.У.

Есептеу математикасына кіріспе

168

оқу құралы

2019

Оқу құралында «Сандық әдістер» пәнінің жуықтап ссептеу әдістеріне байланысты теориялық, зертханалық, практикалық (семинарлық) сабақтарға арналған материалдар келтірілген. Сонымен қатар, студенттердің өзіндік жумыстарына тапсырмалар ұсынылған. Мұнда алгебралық және трансцендент теңдеулерді шешу әдістері, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешу (Крамер, Гаусс, Жордан - Гаусс, итерация, Зейдель және квадрат түбірлер әдістері), жай дифференциалдық теңдеулерді жуыктап шешу әдістері, вариациялық әдістер, дербес туындылы дифференциалдьіқ теңдеулерді шешудің жуық әдістері және интегралдық теқцеулерді шешудің жуық әдістері келтірілген. Жоғарыда көрсетілген әдістерге мысалдар және Герілген әдістерге Паскаль тілінде бағдарламалар келтірілген. Оқу құралы жоғары оқу орындарының күндізгі, сырттай және қашықтықтан оқып жүрген студенттеріне «Сандық әдістер» пәнін өз бетінше меңгеру үшін арналған.

5200Құрақбаев Ж. /Куракбаев/ Ибрагимов О. Махатова А.Х.

Экономикадағы математикалық модельдеу

120

Оқу құралы

2019

Оқу құралында сызықты программалаудың теориялық негіздері және практикада қолдану мәселелері қарастырылған. Онда сызықты программалау есептерін шешу әдістері, яғни экономикалық есептердің негізгі қойылымы, екі айнымалылы есептерді графикалық әдіспен, көп айнымалы есептерді симплекс әдіспен, жасанды базисті симплекс әдіспен шешу сипатталған. Сонымен қатар, сызықты программалаудың қосалқы есебі және көлік есебінің тиімді шешімін табу әдістері қаралған. Оқу құралында осы аталған мәселелер мысалдармен көрнекі түрде сипатталған. Сонымен қатар оқу құралында берілген есептер нұсқалары мен тапсырмалар, оның мазмұнын түсінуге көмектеседі.Оқу құралы университеттiң 5В060200–«Информатика» және 6М060200–«Информатика» мамандығы бойынша оқитын студенттер мен магистранттарға арналған

5100Құрманұлы О., Нурахметов Т.

Радиоэлектрониканың негіздері

236

Оқу құралы

2019

Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған «Радиоэлектрониканың негіздері» пәнінің бұл оқу құралыҚРМЖБС-ныңмазмұнына,квалификациялық сипаттамасына, мамандықтардың типтік және жұмыс жоспарына және дайындау бағытына сәйкес өңделген, оқылатын пәннің негізгі мазмұнын береді. Сондай-ақ, электроника ғылым мен техника, өнеркәсіп салаларына электрондық өлшеуіш және электрондық технологиялық құрылғыларымен қызмет жасау, бақылау, басқару, электрлік энергияны түрлендіру мәселелерімен шұғылданады.Ғылым мен техниканың бір саласы электрониканың зерттейтін проблемалары:шалаөткізгіш аспаптарға, микросұлбаларға және тағы басқа да электроникалық аспаптарға қатысты физикалық құбылыстар; шалаөткізгіш аспаптардың, микросұлбалардың және тағы басқа да электроникалық аспаптардың сипаттамалары мен параметрлері; электрондық аспаптар жүйесі мен құрылғылардың қасиеттері; кванттық және нано электрониканың мәселелері

5700Құсайынова Л.К. (Кусаинова), Қасым А.С.

Жалпыланған функциялар теориясы элементтері

94

Оқу құралы

2019

Бұл оқу құралында жалпыланған функциялар теориясының басты ережелері жазылған. Жалпыланған функциялар теориясы іргелі математиканың қазіргі заманғы бағыттарның бірі болып табылады. Сондай-ақ, кӛптеген табиғи процестерді модельдеу кезінде туындайтын мәселелердің математикалық тұжырымдамасын қойып шешуді табу үшін қажет. Авторлардың мақсаты жоғарғы оқу орындарының жаратылыстану факультеттерінің студенттері үшін осы абстрактты математика бағытының қазіргі заманғы арнайы әдебиетінің оқылуын қол жетімді ету болды

4900Құсмиденов М.Е.

Дене шынықтыру және спорт жөніндегі ғылыми – зерттеу жұмысының негіздері

71

Оқу құралы

2019

Бұл оқу құралы «Дене шынықтыру және спорт» пен «Бастапқы әскери дайындық» мамандығы бойынша «Ғылыми – әдістемелік әрекетшілдігінің негіздері» пәнің меңгеру үшін арналған. Оқу құралында педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы жөніндегі түсініктер, ұғымдар мен қағидаттар көрсетілген және дене шынықтыру және спорт бойынша ғылыми зерттеу жұмысының міндеттері, зерттеу әдістері мен амалдары берілген.
Оқу құрал жоғары және орта арнаулы оқу орындарында «дене шынықтыру және спорт» және «бастапқы әскери дайындық» мамандығы бойынша оқып жүрген студенттерге және мектептегі дене шынықтыру мұғалімдеріне ұсынылады.

4800Құсмиденов М.Е.

Мектепте гимнастикалық жаттығуларды оқыту әдістемесі

89

Оқу құралы

2019

Бұл оқу құралы «Дене шынықтыру және спорт» пен «Бастапқы әскери дайындық» мамандығы бойынша «Гимнастика» пәнің меңгеру үшін арналған. Оқу құралында гимнастиканың дене тәрбие жүйесіндегі орны, міндеттері, оқыту әдістері мен әдістемелік ерекшеліктері, мектепте оқытылатын гимнастикалық жаттығулардың орындау техникасы мен оқыту әдістемесі беріледі.
Оқу құрал жоғары және орта арнаулы оқу орындарында «дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша оқып жүрген студенттерге және мектептегі дене шынықтыру мұғалімдеріне ұсынылады.

4900Қырықбайұлы С., Телеуғали Т.М.

Ветеринариялық-санитариялық сараптау практикумы

362

 

2019

Бұл кітапта ет пен мал-өсімдік өнімдерінің сапасын анықау әдістері және ауру алдан алынған өнімдерді ветеринариялық-санитариялық сараптан өткізу әңгімеленеді. Ет пен ет өнімдері, май, сүт, жұмыртқа, балық, бал, көкөністерді, сезімдік және зертханалық тексерулерден өткізу тәсілдері және ет комбинаттары мен ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханаларында сабақтарды өткізу тәртіптері баяндалады. Кітап ветеринария мамндығы бойынша оқитын жоғары оқу орындарының студенттеріне және ветеринариялық лаборатория қызметкерлеріне арналған. Сол сияқты кітап, шаруашылықта, базарда, ет комбинаты, мал сою, өңдеу мекемелерінде тағамдық өнімдерді бақылайтын ветеринария қызметкерлеріне арналған.

6000Қыстаубаева З.Т.

Орталық жүйке жүйесінің анатомиясы, эволюциясы және жоғары жүйке әрекеті

142

оқу құралы

2019

Оқу құралында жүйке жүйесінің жалпы сипаттамасы, эволюциялық дамуы, ұғым мен терминдер берілді, омыртқалы жануарлардың негізгі кластарының жүйке жүйесі, адам миының пренатальды кезеңінде дамуы қарастырылды. Орталық жүйке жүйесінің жеке бөлімдерінің құрылысы, жоғары жүйке әректі толығымен көрсетілген.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының биология, психология мамандықтарына оқитын студенттеріне, оқытушыларына және кәсіптік орта білім беретін мұғалімдеріне арналған.

5200Леньков Ю. А., А. Х. Мусин, А. С. Барукин

Выбор кабелей и коммутационных аппаратов в электроустановках до 1000 в собственных нужд электростанций и подстанций

300

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены вопросы расчета токов короткого замыкания, выбора кабелей, плавких предохранителей, магнитных пускателей и автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В. Рассмотрены принципы работы коммутационных аппаратов и их конструкции и приведены их основные номинальные параметры и защитные характеристики.
Учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических специальностей и может быть использовано специалистами-электроэнергетиками.

6300Леньков Ю. А., Барукин А. С.

Проектирование электрических станций

282

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены вопросы проектирования электрической части тепловых электростанций, вопросы выбора структурных схем, методика технико-экономических расчетов с учетом надежности, выбор коммутационных аппаратов и проводников, выбор схем распределительных устройств и схем собственных нужд.
Учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических специальностей и может быть использовано специалистами-электроэнергетиками.

5600Леньков Ю. А., Барукин А. С.

Справочные материалы по измерительным трансформаторам и турбогенераторам

184

Учебное пособие

2019

В учебном пособии приведены условия выбора и проверки измерительных трансформаторов тока и напряжения и основные сведения о параметрах измерительных трансформаторов. Приведены так же основные номинальные параметры синхронных турбогенераторов и комплектных экранированных токопроводов.
Учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических специальностей.

5900Леньков Ю.А., Мусин А.Х., Сейтказин С.Б., Барукин А.С.

Электр станциялар мен қосалқы станциялардың өзіндік мұқтаждықтарының, 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы кабельдер мен коммутациялық аппараттарды таңдау

308

оқу құралы

2019

Оқу құралында кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылардағы қысқа тұйықталу токтарын есептеу, кабельдерді, балқымалы сақтандырғыштарды, магнитті іске қосқыштар мен автоматы ажыратқыштарды таңдау сұрақтары қарастырылған. Коммутациялық аппараттар мен олардың құрылысының жұмыс істеу принциптері қарастырылған және олардың негізгі оминалды параметрлері мен қорғаныс сипаттамалары келтірілген. Оқу құралы электрэнергетикалық мамандықтың студенттеріне арналған және электрэнергетик-мамандар пайдалануы мүмкін.

6900Леньков Ю.А., Хожин Г.Х., Барукин А.С., Динмуханбетова А. Ж.

Электр станцияларды жобалау

288

оқу құралы

2019

Жылу электр станциялардың электрлік бөлігін жобалау, құрылымдық сұлбалар таңдау, сеңімділік есебі мен технико-экономикалық есептеу әдістері, коммутациялық аппараттарын мен өткізгіш бөліктерін, тарату құрылғыларының және өзіндік мұқтаждар сұлбаларын таңдау сұрақтары оқу әдістемесінде қаралған. Оқу құралы электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған және электрэнергетиканың жұмысшылар пайдалануы мүмкін.

6100Мадияров Н.К.

Аналитикалық геометрия

223

Оқу құралы

2019

Оқу құралы жоғары оқу орындарында оқылатын «Жоғары математика» курсының «Аналитикалық геометрия» бөлімінің бағдарламасына сәйкес жазылған. Оқу құралының әрбір параграфында теориялық қағидалар дәлелдемесімен келтіріліп және оны жақсы меңгеруге жәрдемдесетін мысалдар мен жаттығулар толық түсіндірмесімен шығарылған. Әрбір тараудың соңында практикалық сабақ өткізу кезінде шығарылатын есептер мен жаттығулар топтамасы жауабымен келтірілген. Оқу құралының соңында студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тапсырмалар топтамасы (әр қайсысы 25 нұсқадан) берілген.Оқу құралы лекция және практикалық сабақтарды жүргізу үшін және студенттердің өзіндік жұмыстарын өз бетінше оқып-үйренуіне арналған

5600Маженов /Mazhenov N., Smirnov Yu., Smakova N.

Physics

152

Textbook

2019

The textbook outlines the basic concepts and principles of modern physics which are used in the study of general physics. The book contains 12 chapters. Each section describes the basic concepts and experiences. The manual can be used for the fifst-year

5200Маженов Н.А. Смирнов Ю.М. Копбалина Қ.Б

Электр және электрониканың физикалық негіздері

160

оқулық

2019

Ұсынылып отырған оқулық барлық оқу орындарына кредиттік технологиямен оқитын бакалавриаттармен сабаққа дайындалу барысында студентерге, әрі физика пәнінің жас оқытушыларына арналған. Бұл оқулықтың мазмұны ықшамды, электродинамиканың негізгі тұжырымдары жүйелі түрде шоғырланған. Семинар және зертханалық жұмыстарды жүргізген кезде оқулықтағы материалдарды пайдалануға, студенттердің сынаққа дайындалуға, техниканың салаларын меңгеруге осы оқулықтың мазмұны көмек бере алады

5300Майдырова А. Б.

Развитие «Электронного правительства» как фактор вовлечения экономики Республики Казахстан в глобальное информационное общество

180

монография

2019

Научные, социальные, экономические и прикладные результаты сегодня ложатся под пресс требований современной эпохи. Они представляются тем, что в условиях современных информационных технологий и развития цифровой экономики, экономический результат определится применением новой информационной методологии, которая позволит принципиально иначе исследовать традиционно сложившиеся процессы в казахстанской экономике, поставив задачу формирования нового информационного капитала в качестве современного совокупного естественного и искусственного интеллекта. В этой связи, актуализируется разработка единого подхода в области внедрения и совершенствования информационных технологий в экономике Казахстана, наблюдение социально-экономических последствий, вызванных ими. Это предопределило необходимость научного исследования «электронного правительства» в неразрывной связи с последствиями, которые происходят в экономике страны. Монография предназначена для государственных служащих, докторантов и магистрантов и др., имеющих интерес к этой проблематике

5300Майдырова А. Б. Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С.

Макроэкономика 1 том

228

Оқулық

2019

Аталған оқулықта макроэкономика пәнінің базалық сұрақтары жан-жақты қарастырылған. Тақырыптық мәселелер теориялық тұрғыдан ғана емес, өзін-өзі тексеру сұрақтары, жаттығулар, есептер, графиктер мен кестелер, тест тапсырмалары, статистикалық деректер және негізгі ұғымдар көмегімен де жатық түсіндіріледі. Оқулық оқыту жүйесінің кредиттік технологиясына негізделеді және 5В050600-Экономика, 5В050700-Менеджмент, 5В050800-Есеп және аудит, 5В050900-Қаржы, 5В051000-Мемлекеттік жергілікті басқару, 5В052100-Мемлекеттік аудит, басқа да экономикалық мамандықтарды даярлайтын жоғары оқу орындарының білім алушыларына, оқытушыларға, сондай-ақ, макроэкономика ғылымын өз бетінше оқитын оқырман қауымға арналады.

5600Майдырова А. Б. Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С.

Макроэкономика 2 том

200

Оқулық

2019

Аталған оқулықта макроэкономика пәнінің базалық сұрақтары жан-жақты қарастырылған. Тақырыптық мәселелер теориялық тұрғыдан ғана емес, өзін-өзі тексеру сұрақтары, жаттығулар, есептер, графиктер мен кестелер, тест тапсырмалары, статистикалық деректер және негізгі ұғымдар көмегімен де жатық түсіндіріледі. Оқулық оқыту жүйесінің кредиттік технологиясына негізделеді және 5В050600-Экономика, 5В050700-Менеджмент, 5В050800-Есеп және аудит, 5В050900-Қаржы, 5В051000-Мемлекеттік жергілікті басқару, 5В052100-Мемлекеттік аудит, басқа да экономикалық мамандықтарды даярлайтын жоғары оқу орындарының білім алушыларына, оқытушыларға, сондай-ақ, макроэкономика ғылымын өз бетінше оқитын оқырман қауымға арналады.

5500Максимюк Н.Н., Горелик О.В., Ребезов М.Б.

Продукция животноводства. Молоко. 1 часть

232

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены вопросы строения молочной железы, физиологические основы молокообразования и молоковыведения; условия организации производства молока высокого качества.
Представлены мотоды ветсанэкспертизы молока

5700Максимюк Н.Н., Горелик О.В., Ребезов М.Б.

Продукция животноводства. Молоко. 2 часть

252

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены вопросы строения молочной железы, физиологические основы молокообразования и молоковыведения; условия организации производства молока высокого качества.
Представлены мотоды ветсанэкспертизы молока.

5700Малыхин В., Нуртазина К.Б.

Қаржылық математика

257

оқулық

2019

Айқынддалған жағдайдағы қаржылық математиканың мәселелері қарастырылған (арттырылған және дисконтталған сомалар, төлемдердің ағындары, ренталар, несие есеп айырысулары, инвестициялық жобаларды бағалау, құнды қағаздар нарығының қаржылық есеп айырысулары). Сонымен қатар айқындалмаған жағдайлар да қарастырылған. Оның ішінде: үтымды портфель теориясы, теоретикалық-ықтималдық әдістер және қаржылық тәуекелдер зерттелген. Өзін өзі тексеру сұрақтары мен өз бетінше шығару есептері және олардың жауаптары берілген.

5900Мамаева Л.А. /Mamaeva L.A., Zh.M.Suleimenova, G.E.Zhumaliyeva/

Biotechnological bases of production of fermented milk products for medical and prophylactic purposes

90

Монография

2019

The theoretical basis of this monograph is the analysis of numerous works of domestic and foreign authors who develop and improve the biotechnology of the production of products for therapeutic and preventive nutrition. In the present work we present information from publications of domestic and foreign authors on the problem under study.
This monograph presents the results of our own research on the use of highly active strains in the production of fermented milk products for functional nutrition.
It is recommended for bachelors, students, masters, graduate students and specialists engaged in the field of biotechnology and food industry.

4900Мамбетов Н.Т., Каиров Б.С., Назаров В.К., Сердалин С.М., Ергашев Н.Б., Машинецкий В.М.

Подготовка офицера запаса. Сухопутных войск. I книга (1 часть)

292

учебное пособие

2019

В разделе данной книги представлен учебный материал по «Тактике» для подготовки офицеров -воспитателей. Учебное пособие предназначено для студентов (курсантов) высших, а так же учащихся средних образовательных учреждении.

6000Мамбетов Н.Т., Каиров Б.С., Назаров В.К., Сердалин С.М., Ергашев Н.Б., Машинецкий В.М.

Подготовка офицера запаса. Сухопутных войск. I книга (2 часть)

296

учебное пособие

2019

В разделе данной книги представлен учебный материал по «Тактике» для подготовки офицеров -воспитателей. Учебное пособие предназначено для студентов (курсантов) высших, а так же учащихся средних образовательных учреждении.

6000Мамырбекова А., Мамырбекова А.

Тұрмыстық химия тауарлары

100

оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу құралы жоғары оқу орнында 5В011200, 5В060600 - Химия мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге «Тұрмыстық химия» пәніне арналған. Оқу құралында синтетикалық жуғыш заттардың сипаттамасы, жуғыш беттік-активті заттардың физика-химиялық қасиеттері, химиялық және оптикалық ағартқыштар, лактар, бояулар, желімдер, тыңайтқыштар, косметика-гигиеналық жуғыш заттар туралы мәліметтер берілген.

4800Мамырбекова Айгуль, Мамырбекова Айжан

Биотехнология өндірісіндегі тіршіліктің химиялық негіздері және нанотехнология: пәнінен зертханалық сабақтарға арналған оқу-әдістемелік құрал

92

оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының химия-биологиялық мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге арналған. Оқу-әдістемелік құралда биологиялық химия және нанобиотехнология пәнінен зертханалық жұмыстардың жүру барысы көрсетілген. Ұсынылатын оқу-әдістемелік құралдың мақсаты – нақты тәжірибелік мәселелер шешу үрдісінде білімдерді тереңдету және кеңейту, тәжірибе жасау дағдыларды меңгеру, алынған тәжірибелік нәтижелерді талдау жасауды игеру

4700Мансуров С.М., Абильмажинов Е.Т., Шаяхметов Е.Я.

Подъемно-транспортные машины

208

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для изучения основ подъемно транспортных машин, рассмотрены вопросы классификации грузоподъемных и транспортирующих машин, основные понятия и принципы, особенности конструкции и эксплуатации грузоподъемных машин и конвейеров. Приведены иллюстрации, чертежи и кинематические схемы основных типов машин, даны основы расчета талей, кранов и конвейеров. Дается тестовый материал для самопроверки и методический материал для выполнения основных лабораторных и практических работ. Материалы, приведенные в учебном пособии, могут быть использованы при выполнении самостоятельных заданий, дипломного и курсового проектирования.
Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов технических специальностей ВУЗов.

5800Марчибаева У.С.

Дене шынықтыру

112

учебно-методического пособия

2019

Ұсынылған оқу-әдістемелік құрал дене тәрбиесі бойынша оқу тәрбие үдерісінің негізгі бөлігі ретінде жоғарғы оқу орындарында білім алушыларының педагогикалық және әдістемелік дайындық мәселелеріне арналған. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бекіткен жоғары оқу орындарына арналған «Дене шынықтыру» пәні бойынша білім беру стандарттары мен типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Оқу-әдістемелік құралы иллюстрациялық материалдармен жабдықталып, арнайы құрастырылған әдістемелік ұсыныстар негізінде озық арнайы әдістемелер ұсынылған. Оқу құралы жоғары оқу орындарының дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша білім алушылар мен оқытушыларына арналған

5300Марчибаева У.С.

Жеңіл атлетика

144

оқу құралы

2019

«Жеңіл атлетика» - арнайы спорттық және педагогикалық бiлiмдерді қалыптастыратын пән. Қазiргi жағдайда - 5В010800 және 6М010800 Дене тәрбиесі және спорт мамандығында бiлiм алушы студенттер мен магистранттардың толыққанды бiлiм алуына, сол арқылы жеңіл атлетика құралын оқып-үйренуге көмектеседi. Бұл оқу құралында жоғарғы бiлiмдi маманға арналған қажетті теориялык мағлұматтар, әдіснамалык жүйелер, негiзгi ұғымдap берiлiп, жас ерекшiлiктерiне байланысты адамдарды қозғалысқа үйрету, денсаулықтарын нығайту, дене дамыту амалдары, әдістері, қағидалары, әдістемелері көрсетілген

5500Марчибаева Ұ.С., Қ.Қ. Құланова, Р.Е. Тасполатова, Д.Ж. Боронбаева

Емдік дене шынықтыру

216

учебно-методического пособия

2019

Бұл оқулықта қарастырылған емдік дене шынықтыру жаттығуларының заманауи тәсілдері аурудың алдын - алуға, адам бойындағы күш-жігерін дамытуға, адамның еңбекке қабілеттілігін қалыптастыруға және адамның ажар келбеті мен жалпы саулығын арттыруға бағытталған. Дене тәрбиесі мен спорт саласындағы мамандарға, студенттерге арналып, оқулық ретінде жазылған

5300Матвеев С.К., Джайчибеков Н.Ж., Шалабаева Б.С.

Математические модели сплошных сред в динамике газовзвеси и разреженного газа

146

монография

2019

Монография посвящена актуальным вопросам моделирования и расчета обтекания тел двухфазным потоком (газовзвесью) с учетом хаотического движения частиц, а также их приложения в динамике разреженного газа. Монография может быть полезна научным работникам, занимающимися исследованиями в области механики гетерогенных течений, а также магистрантам, аспирантам и докторантам.

5200Махамедова Б.Я.

Урбаэкология

212

Оқу құралы

2019

Оқу құралдарында урбанизациялану – қаланың санитарлық – гигиеналық жағдайы, қызметтік аймақтарының орналасуы мен дамуы, ауылдақ мекендердің қалаға айналуы, қоғамдық өмірде қала маңызының артуы, ауылшаруашылықсыз қызметтің қалыптасуы, қала жағдайының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуі және оны тұрақты дамытудың қазіргі заманғы талаптары ғылыми тұрғыда сипатталған. Сонымен қатар қала өміріне экологиялық зиян келтіретін нысандар, қаланы көкалдандыру, прогресстік инновациялық технологияларды пайдаланудың ерекшеліктері қарастырылған.Оқу құралының басты міндеті – барлық табиғи процестердің бірлігі және олардың өзара тығыз байланыстылығы және урбанизация яғни адам баласының қалаларда тұруы үшін ең қолайлы жағдайды жасауға бағытталған мәселелерді қамту, экологиялық жағдайларды жақсарту. Ол қала гигиенасының әртүрлі мәселелерімен: жоспарлау гигиенасымен, атмосфералық ауаны санитарлық тұрғыдан қорғаумен, сумен қамтамасыз ету гигиенасымен коммуналды тұрмыс қалдықтарынан ластанатын су қоймалырының санитарлық қорғау және санитарлық тазарту мен тікелей байланысты. Оқу құралы білім беру саласында білім алатын жоғары оқу орындарының білімгерлеріне, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, колледжлерге және экологиялық курстарға арналып қайта өңделіп, баспаға ұсынылып отыр.

5700Махатов Б.М., А.М. Мелдебеков, В.И. Абрикосова, Н.А. Акимжан, М.К. Байбатшанов

Краткий терминологический словарь в птицеводстве

140

Словарь

2019

Словарь – справочник, охватывает все стороны содержания, разведения и выращивания кур, гусей, уток, а также индеек, цесарок, страусов, голубей и перепелов. Книга также содержит описание различных пород домашней птицы, дает информацию о возможных заболеваниях и способах профилактики болезней птиц. Данный справочник рассчитан для специалистов, птицеводов и любителей, которые занимаются вопросами разведения птиц.

5400Махатова А.Х, Құрақбаев Ж.С., Махатова Ә.

MathСad ортасында жұмыс істеу

112

Оқу құралы

2019

Оқу құралы әйгілі математикалық пакет MathCad ортасында жұмыс істеп үйренуге арналған. MathCad ғылыммен білімнің және техниканың әр түрлі аймақтарын автоматтандыру үшін математикалық есептеулерге арналған пакет. MATHCAD-тың көмегімен кітап, диссертация, ғылыми есеп дипломдық және курстық жобаларды тек әртүрлі үлгідегі сапалы мәтін мен ғана емес, ең күрделі математикалық формула жиынтығымен, есептеулермен, графиктік көріністерді дайындауға болады. Оқулықта MathCad ортасында жұмыс істеп үйрену үшін қажет мәліметтер және көптеген математикалық есептердің шығару тәсілдері қарастылған. Өткен материалдарды пысықтау және «Mathcad ортасында қолданбалы есептерді моделдеу» пәнінен практикалық дағдыларды қалыптастыру үшін өзіндік жұмыстарға есептер қарастырылған. Оқу құралының материалдары MathCad ортасын пайдаланатын барлық пайдаланушыларға, студенттерге, инженерлерге және ғылыми қызметкерлерге де үлкен үлесін қосады. Оқу құралы 5B060200 және 5B011100 «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған.

5000Махмұтов С.М.

Зоология

328

Оқулық

2019

Оқулықта зоология пәні бойынша өтілетін материалдардың жалпы сипаттамасы берілген. Онда жануарлар дүниесінің жүйесі туралы қазіргі деректерді және жануарлардың негізгі топтарының экологиясын ұсынады. Сонымен қатар жануарлардың биологиясы, тіршілік ортасы, табиғатта таралуы жан-жақты баяндалған. Жануарлардың әртүрлі ауруларды таратудағы маңызы жайлы мағлұматтар берілген. Жер бетіндегі таралған жануарларды қорғау тіршіліктің үнемі дамып, жаңарып отыруын қадағалау, жануарлардың халық шаруашылығында және адам өміріндегі маңызы жайлы деректерді ұсынады. Оқулықта зоология курсы бойынша омыртқасыз және омыртқалы жануарлар жөнінде толық сипаттама берілген. Ұсынылып отырған оқулық педагогикалық, медициналық, ветеринарлық жоғары оқу орындарының студенттеріне, оқытушыларына және басқа биология салаларының мамандарына арналған

6100Медеубаев Н.А., М.Н. Алмағамбет

Электр доғалы газбен дәнекерлеу

132

оқу құралы

2019

Оқу құралында газ жалынымен өңдеудің негізгі тәсілдері қарастырылған. Болат, шойын, түсті металдарды газ жалынымен өңдеудің теориясы мен технологиясы ұсынылған. Бұл процестерге метал және метал емес материалдарды біріктіру, қорыту, газбен, оттегі ерітіндісімен, гпз электрімен, найзалық кесу, дәнекерлеу мен бетін шынықтыру, газбен түзету, термоөңдеу, плазмаменметалдарды және басқалары жатады. Сондықтан дәнекер қосылыстардың талап етілетін қасиеттерін қамтамасыз ету үшін конструкцияның материалдарын таңдаудың маңызы бар. Дәнекерлік конструкцияларды жобалау кезінде олардың тұтас құймалы болып табылатынын есепке алу керек. Аса жетілген конструкцияларды әзірлеу үшін үлкен мүмкіндіктер тудыратын бұл қасиеттер олардың жұмыс шарттарын біршама күрделендіреді. Электр доғалы газбен дәнекерлеу оқу құралы оқу жоспарына сәйкес «Машинажасау», «Құрылыс» және «Металлургия» мамандықтарының жоғарғы оқу орындарының студенттері үшін тағайындалған

5100Медеубаев Н.А., М.Н. Алмағамбет

Дәнекерлеу өндірісінде беріктікті бақылау

160

монография

2019

Өнімді металдарды және қорытпаларды, жартылай фабрикаттарды, бұйымдарды, түйін мен машиналарды өткізу және қабылдау кезінде бөлек технологиялық операция өнімнің сапалық бақылау мәселесі ғылым-зерттеу институттарының, жобалы - конструкторлы ұйымдары мен зауыттарының басты назарында. Жетілген технологияның өзі толық ақаусыз материалды алуды қамтамасыз ете алмайтындығына негізделген. Эксплуатация шартындағы механизмдер және машиналар бөлшектеріндегі ақаулардың болуы жөніндегі сұрақ тууының өзі мәнді. Осы сұрақтарға жауап табуда бақылаудың әдістеріне үлкен рөл жүктейді. Бақылау әдістерін қолданудың өзі қазірде көптеген авария мен оқыс оқиғаларының болмауының алдын алуға мүмкіндік берді. «Дәнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау» пәні бойынша «Машина жасау», «Құрылыс» мамандықтарының студенттеріне және ҚарМУ-дың инженерлік жылуфизика кафедрасының «Беріктікті бақылаудың физикалық әдістері» пәні бойынша «Жылуэнергетика» мамандығының магистранттарына арналған

5200Мейрамкулова К.С. (Meiramkulova K.S.)

Ecological toxicology

195

Textbook

2019

В основу учебника положены современные представления о способах поступления и накопления различных токсинов в живых организмах. Существуют общие закономерности влияния основной группы загрязняющих веществ, способа их получения и миграции, трансформации и накопления в окружающей среде и организме. Существуют аспекты научного подхода к проблеме адаптации супраорганизмов; основные понятия и принципы оценки токсичности с точки зрения эпидемиологической токсикологии и экотоксикологии. Также характерны особенности токсикологического, экотоксикологического нормирования. Экотоксикологические исследования сосредоточены на изучении миграции ксенобиотиков (чужеродных для живых организмов соединений, не вступающих в пластический или энергетический обмен в клетке) в экологических системах, механизмов их включения в природные циклы, а также воздействия Изменения в естественном потоке веществ в биосфере - это нарушение экологического баланса и преобразование элементов биосферы, вымирание биоразнообразия, риск для здоровья человека. Предназначено для студентов специальности «Экология», а также студентов биологических , сельскохозяйственного и медицинского профиля, рекомендуется для использования на семинарах и в лабораториях, а также для выполнения отдельных работ.

5400Миронова И.В., Галиева З.А., Ребезов М.Б., Мотавина Л.И., Смольникова Ф.Х.

Основы лечебно-профилактического питания

112

учебное пособие

2019

В учебном пособии освещаются теоретические основы лечебно-профилактического питания; представлены рекомендации по выполнению лабораторных работ и практических занятий.
Данное учебное пособие предназначено для магистрантов дневной и заочной форм обучения по направлениям: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; пищевая биотехнология; технология перерабатывающих производств; пищевая безопасность.

5000Михеева Е.В., Асташкина А.П., Газалиев А.М.., Кабиева С.К.., Малыбаева М.К.., Балпанова Н.Ж.

Физикалық және коллоидтық химиядан есептер жинағы

 

Оқу құралы

2019

«Физикалық және коллоидтық химия» пәнінің негізгі тараулары бойынша оқу құралына 600-ден астам есептер енгізілді.Әр тарауға қысқаша теориялық бөлім, типтік есептерді шығару жолдары және өздік шығаруға арналған есептер енгізілген. Әрбір тақырып бойынша есептердің көп болуы оқытушыларға студенттермен өздік, аудиториялық және аудиториядан тыс жұмыстар ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Оқу құралы «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының студенттері мен магистранттарына, «Металлургия», «Пайдалы қазбаларды байыту» мамандығының студенттеріне арналған. Есептер жинағы «Физикалық және коллоидтық химия» пәнінің бағдарламасына сәйкес, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің өнеркәсіптік экология және химия кафедрасында дайындалған.

5800Молдашев Г.К.

Системы менеджмента качества

272

Учебное пособие

2019

В пособии рассматриваются концептуальные положения менеджмента качества и процессного обеспечения менеджмента изменений, изложены суть процедур создания, внедрения, поддержки, оценки результативности и совершенствования СМК организации на базе МС ISO серии 9000. Актуализированы требования к сертифицированным организациям страны в связи с необходимостью их перехода на МС ISO 9001:2015 пятого поколения. Расширены темы по основным положениям, аудиту, процессному подходу, порядку создания и модернизации СМК предприятий. Содержание соответствует РУП по одноименной элективной дисциплине по специальности 5В050700 «Менеджмент» UIB и изложено с позиции современных тенденций развития менеджмента качества, сложившихся под воздействием объективных изменений в мировом общественном развитии.
Предназначено для обучающихся вузов по специальностям «Менеджмент», «Ресторанное дело и гостиничный бизнес», «Предпринимательство и инновации».

5900Молдашева Р.Ж.

UR – 3319. Управление человеческими ресурсами

80

Учебно-методический комплекс

2019

Учебно-методический комплекс дисциплины «Управление человеческими ресурсами»» составлен на Учебной программы дисциплин компонента по выбору «Управление человеческими ресурсами по специальности 5В050700»Менеджмент»,

4800Молдашева Р.Ж.

Введение в специальность (включая эволюцию развития маркетинга

140

учебное пособие

2019

Учебное пособие для специальности 5В050511 "Маркетинг"
Введение в специальность (включая эволюцию развития маркетинга)
Аннотация Учебного пособия для специальности 5В050511"Маркетинг" Введение в специальность (включая эволюцию развития маркетинга) студентов разработано в соответствии с содержанием ГОСО РК, квалификационных характеристикой, типовым и рабочими учебными планами специальности и направлений подготовки с учетом языка обучения и отражает основные содержание преподаваемой дисциплины.

5200Молдашов Н.О., Ауелбекова А.Қ.

Экономика ілімдерінің тарихы. Кестелі оқу құралы (практикум)

140

оқу құралы

2019

Экономикалық теория, макро-микро және басқа теориялық пәндер бойынша студенттердің өзіндік дайындық жұмыстарына көмектесу мақсатында экономиканың негізгі ғылыми мектептерінің теориялық тұжырымдары оқу құралында диаграмма және кестелер негізінде қысқа қарастырылған. Студенттердің өзіндік білімін тексеру үшін әрбір тақырып бойынша сөзжұмбақтар мен тест сұрақтары берілген. Оқу құралында сонымен қатар, экономика ілімінде аты қалған ғұлама экономистердің қысқаша өмірбаяны келтірілген.Оқу құралы студенттер мен оқытушыларға арналған. Бұл жұмыс студенттерге уақытты тиімді пайдалана отырып, экономикалық теория, макро-микро және басқа теориялық пәндер оқу барысында өзіндік жұмысына және сынаққа дайындалуға үлкен көмегін тигізеді.

5200Молдогазиева Г.М. /Moldogaziyeva G.M., Alzhanova A.A./

Marketing

208

TEXTBOOK

2019

Textbook contain the systematized minimum of scientific knowledge of a training course "Marketing" There are stated the content and methods of marketing management, approaches to development of strategic alternatives and a ways of implementation of the made decisions and other questions provided by the training program.Textbook is intended for students on specialty 5В050600 Economy, 5B050900 Finance, 5B050800 Account,5B051100 Marketing

5300Муратова Р.А.

Теория государственного управления

160

учебное пособие

2019

В учебном пособии «Теория государственного управления» собраны материалы по теоретическим и практическим задачам государственного управления. Рассматриваются вопросы развития классической и новой институциональной теории государства Пособие предназначено для изучения студентами экономических специальностей, а также для всех заинтересованных лиц

5800Мусабаева Г.К., Акилбеков А.Т., Мусабаев К.К.

Введение в физику атомного ядра

200

Учебное пособие

2019

В данном учебном пособии изложены вопросы, которые, на взгляд авторов, могут составить основы учебного курса «Введения в физику атомного ядра» (типовой учебной программы нет).При изложении этого вводного курса авторы стремились добиться простого и ясного освещения содержания понятий, доведения расчётной стороны по возможности до численного результата. Учитывая, что это вводный курс, авторы подробно осветили, например, резерфордовский подход к выводу классического сечения упругого рассеяния альфа-частиц. Показали, что его классическая формула совпадает с соответствующей квантовой формулой и объяснили, почему возможен такой исход.Данное учебное пособие предназначено для студентов третьего курса, обучающихся по специальности «Ядерная физика»

5500Мусаев Ж.С.

Оптимизация ходовых частей грузовых вагонов

144

Монография

2019

В настоящей монографии объектом исследования являются тележки грузовых вагонов. Цель данной научно-исследовательской работы – определение технической и экономической целесообразности перевода парка грузовых вагонов Республики Казахстан на тележки нового поколения с коническими подшипниками кассетного типа. При написании монографии использованы следующие методы: аналитические и теоретические методы, оценка показателей надежности расчетно–экспериментальным методом, сравнительный анализ.
В результате выполненных исследований научно обоснована целесообразность перевода грузового парка вагонов на тележки нового поколения штампосварной конструкции с коническими кассетными подшипникам; экспериментально установлена правомерность применения корректированной линейной гипотезы для оценки показателей надежности боковой и надрессорной балки тележки модели 18–100, определены пути совершенствования методики статистической обработки экспериментальных данных при определении параметра степенного уравнения кривой усталости; разработана методика расчетно–экспериментальной оценки показателей надежности вагонных конструкций по критерию сопротивления усталости, а так же установлены значения, позволяющие количественно оценить уровень стандарта эксплуатационных динамических напряжений в наиболее опасных сечениях деталей тележки (при наличии экспериментальных данных испытаний от эксплуатационной нагруженности деталей – аналогов), необходимого для исследования влияния условий эксплуатации на показатели надежности механической части вагона. Кроме того исследованы параметры сопротивления усталости боковой рамы и надрессорной балки тележки модели 18–100, анализ результатов расчетов показал недостаточную надежность литых деталей тележек, особенно надрессорных балок и боковых рам.

5400Мухамбетова Л.К., Турекулова Д.М., Бабошкина П.А., Тургаева А.А.

Управление персоналом организации. 1 том

232

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для специалистов в области управления персоналом: теория управления человеческими ресурсами, основы формирования системы управления персоналом предприятия, организация и планирование кадровой работы, технологии управления трудовыми ресурсами, развитие персонала и оценка результативности его деятельности, а также вопросы управления мотивационной структурой и деловой карьерой работников. Кроме того, представлен комплекс практических заданий. Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и докторантов экономических специальностей, а также для специалистов организаций, принимающих участие в формировании системы управления кадрами и систем управления предприятием в целом

5700Мухамбетова Л.К., Турекулова Д.М., Бабошкина П.А., Тургаева А.А.

Управление персоналом организации. 2 том

184

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для специалистов в области управления персоналом: теория управления человеческими ресурсами, основы формирования системы управления персоналом предприятия, организация и планирование кадровой работы, технологии управления трудовыми ресурсами, развитие персонала и оценка результативности его деятельности, а также вопросы управления мотивационной структурой и деловой карьерой работников. Кроме того, представлен комплекс практических заданий. Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и докторантов экономических специальностей, а также для специалистов организаций, принимающих участие в формировании системы управления кадрами и систем управления предприятием в целом

5500Мухамедрахимова Г.И., Калиева С.А., Мухамедрахимов К.У., Байкенов А.С.

Мобильді байланыс жүйелері

320

Оку кұралы

2019

Қазақстанда Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығындағы студенттерге арналған «Мобильді байланыс жүйелері» пәні мемлекеттік қазақ тілінде кең насихатты, қолдауды қажет ететін бағыттардың бірі деуге болады. Жастардың бұл мамандыққа келуі артса да, ана тіліндегі оқулықпен қамсыздандырылуы төмен. Оған қоса, дүние жүзінде, ТМД елдерінде және Қазақстанда радио-технологиялар қарқынды дамып, заманауи телекоммуникациялық қондырғыларды тиімді бағаға ұсынылатын телекоммуникациялық қондырғылар нарығында жаңа компаниялар пайда болды. Сондықтан ұялы байланысты құрудың концепциялары әрбір 3-5 жылда жаңартылып отыруды қажет етеді. Олай болса, біздің де жұмысымыз осы оқу-әдістемелік құралмен шектелмейді. Оқу құралы радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығындағы студенттерге арналған «Мобильді байланыс жүйелері» пәні бойынша дәріс негізінде құрастырылған, Силлабус пен ПОӘК сәйкес жасалып, толықтырылған материалдар салынды, құралдың елеулі де маңызды бөлігі болып табылатын тарауы – глоссарийдің үлкен бөлімі кірді. Оған кірген терминдер орыс тілінен аударылса да, олардың шығу көзі (яғни, шығу тілі – грекия, латын) зерттеліп, техникалық терминнің қазақ тіліне аударуға жатпайтындарын, қолданыста жүрген белгілі анықтамалары да ескерілді.

6100Мухамедрахимова Ғ.И., Калиева С.А., Мухамедрахимов К.У., Чежимбаева К.С.

Радио-толқындардың таралу теориясы

124

оқу-әдістемелік құрал

2019

Қазақстанда Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығындағы студенттерге арналған «Радио-толқындардың таралу теориясы» пәні мемлекеттік қазақ тілінде кең насихатты, қолдауды қажет ететін бағыттардың бірі деуге болады. Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығына келген жастар үшін ана тіліндегі оқу құралдарының, оқу-әдістемелік құралдарының тапшылығы әлі де орын алады.Оқу-әдістемелік құрал «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығындағы студенттерге арналған «Радио-толқындардың таралу теориясы» пәні бойынша оқылған дәріс негізінде құрастырылған, толықтырылған материалдар салынды. Сонымен қатар бұл оқу-әдістемелік құралының тағы да бір ерекшелігі – блок-схемаларды қолдана отырып, дәрісті жүргізу түрі қолданылған. Оған кірген блок-схемаларды қолдану осы күндері кең өріс алғанын ескерсек, онда дәріс материалдарын беруде бұл әдіс пәнді оқытудың ерекше түріне жатқызуға болады.

5000Мухамедрахимова Ғ.И., Мухамедрахимов К.У., Калиева С.А., Байкенов А.С.

Теория распространения радиоволн

140

Учебное пособие

2019

В курсе

Каталог: new -> wp-content -> uploads -> 2019
new -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
new -> Сабақтың түрі: Жаңа сабақ. Сабақтың әдіс-тәсілдері
new -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
new -> Исатай Кенжалиев
new -> Батыс қазақстан ауыл шаруашылығЫ 1946-2000 жылдарда
new -> Қайрғалиева гулфайруз батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны
new -> Боранбаева бақтылы сансызбайқызы ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі
new -> Құрастырғандар
2019 -> Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, к


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет