Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, кбет5/8
Дата31.12.2019
өлшемі1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
- Қазақстан Республикасының далалық-құмды аумақтарындағы каналдарда кеңінен пайдаланылатын құмтұтқыш құрылымдарының конструкциялары жайлы, бойлық саңылаулы құмтұтқыштарды жобалау және оларды қолдану нәтижелері туралы мәліметтер, құмтұтқыштардың жаңа конструкцияларын каналға үйлестіру бойынша ұсыныстар беру және магистранттарға, докторанттарға, ғылыми қызметкерлерге жобалау жұмыстарын орындағанда құмтұтқыштарды есептеу мен жобалаудың әдіснамасы берілген.Монография, мамандығы 6М080500-«Су ресурстары және суды пайдалану», 6М074400-«Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар» және 6М081000-«Мелиорация, жерді баптау және қорғау» магистранттарына, докторанттарға, жоо-ның ғалымдарына және де тұндырғыштар мен құмтұтқыштарға жұмысы байланысты ғылыми қызметкерлерге арналған.«Бойлық саңылаулы құмтұтқыштарды жобалау әдіснамасы» монографиясы «Су ресурстары» кафедрасы мәжілісінде (Хаттама № 4 «30» қараша 2015ж.) және «Су шаруашылығы, экология және құрылыс» институтының оқу-әдістемелік бюросы мәжілісінде (Хаттама №3, «26» қараша 2015ж.) қаралып, М.Х.Дулати атындағы ТарМУ ғылыми-техникалық Кеңесі шешімімен баспадан шығаруға ұсынылған

5400Жолдасов С.Қ.

Су тасымалы жүйелерінің жалғастыру құрылымдарының конструкцияларын зерттеу және жетілдіру

172

монография

2019

Монографияның мақсаты - су шаруашылығында қолданылатын жасанды бұжырлықты тезағарлар конструкциясын жасау және зерттеу, жалғастыру құрылымы ретінде пайдаланылатын жасанды бұжырлы тезағарлардың жұмысын зерттеп, тиімділігін көтеруді іске асыру, жаңа конструкциялы жасанды бұжырлықты тезағарларды өндірісте қолдану мен пайдалану бойынша ұсыныстар беру және магистранттарға, докторанттарға, ғылыми қызметкерлерге жобалау жұмыстарын орындау кезінде тезағарларды есептеу мен жобалаудың әдістемесін беру.Монография, мамандығы 6М080500-«Су ресурстары және суды пайдалану» және 6М074400-«Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар» магистранттарына, докторанттарға, жоо-ның ғалымдарына және де су тасымалы жүйелерінің жалғастыру құрылымдарының конструкцияларымен жұмысы байланысты ғылыми-зерттеу институтының қызметкерлеріне арналған.«Су тасымалы жүйелерінің жалғастыру құрылымдарының конструкцияларын зерттеу және жетілдіру» монографиясы «Су ресурстары» кафедрасы мәжілісінде (Хаттама №4 «30» қазан 2015 ж.) және «Су шаруашылығы, экология және құрылыс» институтының оқу-әдістемелік бюросы мәжілісінде (Хаттама №3, 26 қараша 2015 ж.) қаралып, баспадан шығаруға ұсынылған. Сурет 31. Кестелер 10. Әдебиеттер саны – 51.

5500Жумадина Ш. М.

Физиология человека и животных

204

учебное пособие

2019

Данное учебное пособие рекомендуется для студентов специальности 5В060700 – Биология, студентов и магистрантов естественнонаучных специальностей высших учебных заведений. Учебное пособие направлено на усвоение теоретического материала, овладение приемами физиологических экспериментальных исследований и применения их на практике

5500Жумашев /Zh.Zh. Zhumashev. G.B.Kossaliyeva. S.N.Sarymbekova.

BIOCHEMISTRY OF CARBOHYDRATES AND LIPIDS

108

Educational-methodological manual on biochemistry of animals

2019

The educational-methodical manual on biochemistry of animals is devoted to the chemicalnature, structural features, properties of the carbohydrates and lipids their role in life. The base attention are given on the biochemicalrole of carbohydrates and lipids as the most important biochemical components, whichknowledge will help Students, Magistrs, Ph- doctorats and all to another, wishing more to understand and acquire deep biochemical processes of carbohydrates and lipids metabolism and use them in practical work and improve their health

5300Жунисбеков С., Үркімбаев М., Жашен С.

Машина бөлшектері

196

 

2019

Бұл машина жасау жөніндегі советтік және шетелдік ғылым мен тәжірибеге сүйене отырып, белгілі бір жүйе бойынша жазылған. Мұнда негізінен халық шаруашылығының барлық салаларында қолданылатын машиналар мен қондырғылардың бөлшектері жайлы егжей-тегжей айтылады.Жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған

5700Жүнісбеков С. (Жунисбеков), Жашен С.Ж., Жүнісбеков Б.С.

Уран өндіруге арналған негізгі әдістерді салыстырмалы түрде экологиялық – экономикалық талдау. Сравнительный эколого-экономический анализ основных методов добычи урана

144

Оқулық

2019

Бұл еңбекте, сұрыпталған нақты мәліметтерге сүйеніп, радиоэкологияның әсері туралы жалпы халыққа, қоғамдық пікірді қалыптастырушы белсенділерге, еліміздің әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешіп жүрген жауапты тұлғаларға қарапайым түрде объективті ақпарат беру. Қазақстан уран өнімдеріне өте бай екенін, атом энергетикасы басқа энергия көздеріне қарағанда экологиялық, экономикалық тұрғыдан тиімді екенін оқырмандарға жеткізу. Уран өндіру саласында жерасты ұңғылап шаймалау әдісі сияқты жаңа технологияларды, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жаңа жабдықтарды пайдаланып, кәсіби деңгейі жоғары жұмысшы, инженер кадрларын дайындап, Қазақстан шаруашылығына атом энергетикасын енгізу бүгінгі күннің талабы екенін ел алдында айта кету. Жаһанды энергетикалық дағдарыс тығырығынан шығаратын ең дұрыс және жалғыз жол - ол атом энергетикасы екенін жалпы халыққа түсіндіру. Авторский коллектив основной задачей данной работы видел в том, чтобы на основе имеющегося обширного фактического материала в упрощённом варианте представить населению республики максимально объективную информацию о проблемах радиоэкологии. Это книга адресовано тем, кто формирует общественное мнение, а особенно административным работникам, на которых лежит ответственность за принятие прекрасных решений по социально-экономическому развитию регионов. В книге обобщен материал, показывающий экономическую целесообразность, техническую и экономическую безопасность и социальную необходимость развития атомной энергетики. Сейчас большинство стран мира стремительно наращивает темпы строительства атомных электростанций. Казахстан, обладающий огромным запасом урана – самого дешёвого топлива для атомных электростанций, передовой экологически чистой технологией его добычей и квалифицированными кадрами, обязан использовать этот потенциал

5400Жүнісбеков С. /Жунисбеков, Жашен С.Ж., Жүнісбеков Б.С.

МИНЕРАЛДЫ ШИКІЗАТТАРДЫ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨҢДЕУ КЕЗДЕРІНДЕГІ РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ И
ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

132

Монография

2019

Бұл еңбектегі авторлар ұжымының негізгі мақсаты – республика халықтарының назарын келесі жауапты мәселелерге аудару:Адамзат үздіксіз ізденістері арқылы көптеген жаңа заттарды, сонымен қатар жаңа техногенді радионуклидтерді тапқаны бәрімізге мәлім. Бұл жетістіктер адам баласының алдына радиациялық қауіптің табиғатын терең зерттеуді, қоршаған ортадағы оның деңгейін күнделікті өлшеп, талдап отыру міндеттерін жүктейді; Ең бастысы радиоактивтілікті сауатты түрде сараптап, радиоактивті материалдардан адамзат үшін экологиялық және экономикалық тұрғыдан өте тиімді арзан атом энергиясын алып халық игілігіне пайдалану. Сондықтан жаңа технологияны қолдану арқылы жаңа өндіріс орындарын ашқан кезде, осы қос фактор сол өндірістердің тағдырын анықтайтын шешуші көрсеткіштері болып қалыптасуы керек. Жалпы, халық өндірістердің адамзатқа әкелетін пайдаларымен қатар олардың қоршаған ортаға тигізетін әсерлері туралы толық ақпараттар алып тұруға құқылы

5400Жүнісбеков С. /Жунисбеков/, Джакияев Д.Қ.

Серпімділік, пластикалық, жылжу теорияларының негіздері

264

Оқулық

2019

Кітапта құрылыс, машина жасау, жобалау кездерінде кеңінен пайдаланылатын серпінділік, пластикалық және жылжу деформация теорияларының негізгі теңдеулері беріледі де, сол теңдеулер арқылы тұрмыста жиі кездесетін, әр түрлі құрылыс элементтерінің, машина бөлшектерінің беріктігін, қатаңдығын, және орнықтылығын теориялық жолмен есептеу, зерттеу, жобалау әдістері қысқа түрде қарастырылады.Бұл ғылыми еңбек техникалық жоғары оқу орындарындарының білімгерлеріне, ұстаздарына және машина жасау, құрылыс салаларында жұмыс істейтін инженерлер мен ғылыми ізденісте жүрген қызметкерлерге арналады

6000Жұмағулова С.К. (Жумагулова С.К.)

Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы

100

Оқу құралы

2019

«Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы» оқу құралдың негізгі мақсаты – студенттерде мәліметтер базаларын әзірлеу мен оларды пайдалануға деген жүйелі көзқарас қалыптасыру, заманауи IT-технологиялардың құралдары арқылы ақпараттық жүйелердің ақпараттық қамтамасын құру процесіне теориялық және тәжірибелік дағдыларды бекіту, сонымен бірге мәліметтер базаларын жобалауда пәндік облысқа талдау және сараптау әдістемесін білетін мамандарды даярлау.
Оқу құралы ақпараттық технологиялар саласындағы техникалық мамандықтарының студенттеріне арналған, сонымен бірге «Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы» пәні бойынша қызығатын тұлғаларға пайдасы бар.

4900Заурбекова К. К.

3D моделдеу

142

оку-әдістемелік құрал

2019

Бұл оқу-әдiстемелiк құрал жобалау мен дизайнның қазіргі кездегі компьютерлік технологияларының негіздерін меңгеруге арналған және жоғарғы оқу орындарындағы «Компьютерлік графика», «3 D модельдеу» сияқты пәндерге әдістемелік қолдау жасайды. Осы оқу-әдiстемелiк құралдағы зертханалық жұмыс тапсырмаларын орындай отырып, қолданушы-студент компьютерлік жобалау орталарында жұмыс істеу технологияларын және компьютерлік графика негіздерін оқып үйренуге мүмкіндік алады. Оқулық кеңістікте модельдеудің қолданушы-студентке арналған практикалық базалық жиынтығы болып табылады. Бұл құрал математикалық және компьютерлік модельдеу, информатика, ақпараттық жүйелер, жаратылыстану және техника мамандықтары студенттеріне, сонымен қатар жаратылыстану-ғылыми, физика-математикалық және технологиялық бағыттарындағы жоғарғы сынып оқушыларына арналған

5200Зейниденов А.Қ.

Наноматериалдарды алу және зерттеу негіздері

133

Оқу құралы

2019

Оқу құралында наноматериалдардың классификациясы беріліп, олардың қасиеттеріне талдау жасалған. Наноматериалдардың және нанотехнологияның жалпы сипаттамасы беріліп, наноматериалдарды зерттеудің негізгі әдістері қарастырылып, әр түрлі наноматериалдардың құрылымы мен қасиеті, олардың қолдану саласы, оларды алудың ерекшеліктері сипатталған. Студенттер жұмысты орындау барысында нанобөлшектер мен наноматериалдарды алудың кейбір әдістерімен танысып, нанометрлік өлшемдегі объектілермен жұмыс жасау дағдысы қалыптасады және зерттеудің заманауи физика-химиялық әдістерін игереді. Нанотехнологиялар, конденсирленген күй физикасы және химия саласында мамандандырылатын магистранттар мен студенттер үшін

5400Зейнуллина А.Ж.

Басқару есебінің негіздері

168

оқу құралы

2019

Осы ұсынылып отырған оқулықта басқару есебінің негізгі түсініктері және ұғымдары ашылып жазылған. Қазіргі заманға сай басқару есебінің теориялық негіздері, талдау әдістемесі, сонымен қатар кәсіпорындарда басқару есебін және талдауын ұйымдастыруды жетілдіру жолдары қарастырылған. Сондай-ақ, өнімінің өзіндік құнын есептеу, «директ-костинг» жүйесінің мәні, оның ерекшеліктері мен қажеттілігі, маржа табысының есебін ұйымдастыру теориясы және тәжірибесі, оның аудиті, зиянсыздық нүктені анықтау қажеттілігі және талдау әдістемесі, соған байланысты басқарушылық шешімдерді қабылдау үрдісі қарастырылған.
Сонымен қатар, басқару есебінің құжаттарын өңдеу және талдау әдістемесінің кейбір үлгілерін тәжірибеде пайдалану туралы, баға анықтау үлгісін жетілдіру туралы сұрақтар ашылып жазылды.
Ұсынылған оқулық жоғарғы оқу орындарының экономика факультетінің оқытушылары және студенттеріне арналған. Кәсіпорындардың тәжірибелік қызметкерлері әдістемелік нұсқау ретінде осы оқулықты қолдана алады.

5300Зейнуллина А.Ж. , Слямова З.А., Толымгожинова М.К.

Экономический анализ для бухгалтеров

196

Курс лекций, задачи, тесты

2019

В учебном пособии в краткой и доступной для студентов форме рассмотрены теоретические основы экономического анализа хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе, функциях, принципах, задачах и методике, также предложены к решению задачи и тесты. Главная цель учебного пособия – помочь студентам овладеть аналитическими инструментами, позволяющими объективно проводить комплексную оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия и на их основе принимать эффективные управленческие решения, способствующие экономическому росту предприятия.
Для студентов, обучающихся по специальности 5В050800 «Учет и аудит».

5400Зейнуллина А.Ж. , Толымгожинова М.К., Слямова З.А.

Современное состояние управленческого учета и перспективы его развития на отечественных предприятиях

232

Монография

2019

Работа посвящена теоретико-методологическим проблемам управленческого учета, связанным со структурированием информации, необходимой для принятия решений по управлению затратами. Большое внимание уделено управленческому учету снабженческой, производственной, коммерческо-сбытовой деятельности, бюджетированию, а также зарубежным системам управленческого учета. Предложен комплексный подход к организации управленческого учета, новые его формы и подходы к организации и структурированию информации, что позволит повысить эффективность менеджмента хозяйствующих субъектов.

6000Зейнуллина А.Ж., Искакова М.С., Сарсенбаева А.А.

Ілгерілемелі қаржылық есеп

164

Оқу құралы

2019

Оқу құралында ілгерлемелі қаржылық есеп корпорациялық басқарудың құралы ретінде бухгалтерлік есептіліктің құрастырылуын жіне олардың есеп жүйесіне әсерін ашып көрсетеді. Корпорациялық есептілікті жасаған кезде есептің креативтік әдістерінің қолдануын қарастырады.
Ұсынылып отырған оқу құралы жоғарғы оқу орындарының экономика факультетінің оқытушылары, магистранттары және студенттеріне арналған. Кәсіпорындардың тәжірибелік қызметкерлері де әдістемелік нұсқау ретінде осы оқу құралын қолдана алады.

5300Зейнуллина А.Ж., Сарсенбаева А.А.

Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысудың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру

136

Монография

2019

Монографияда еңбекақының негізгі түсініктері мен ұғымдары жазылған. Қазіргі заманға сай еңбекақының теориялық негіздері, талдау әдістемесі және жетілдіру жолдары қарастырылған. Еңбек ақыны есептеу жолдары, еңбек ақыға әсер ететін факторлар мен еңбек ақыдан ұсталынатын ұсталымдар кеңінен ашылып жазылған.
Ұсынылып отырған монография жоғарғы оқу орындарының экономика факультетінің оқытушылары, магистранттары және студенттеріне арналған. Кәсіпорындардың тәжірибелік қызметкерлері де әдістемелік нұсқау ретінде осы монографияны қолдана алады.

5200Зейнуллина А.Ж.,Толымгожинова М.К., Паримбекова Л.З., Слямова З.А.

Тереңдетілген аудит

180

оқу құралы

2019

Осы оқу құралында түгендеу жүргізу тәртібі мен ресімделуі, ағымдағы және ұзақ мерзімді активтер аудитінің маңызды сұрақтары: ақшалай қаржылардың, дебиторлық қарыздың, тауарлы-материалдық қорлардың, негізгі құралдардың, ұзақ мерзімді инвестициялардың, материалды емес активтердің аудиті ашылып жазылды. Сонымен қатар жеке меншік капиталдың, міндеттемелердің, табыстар мен шығындардың аудиті қарастырылды. Аудиттегі қаржылық талдауға үлкен назар аударылды. Оқу құралында тесттер және есептер шығаруға ұсынылды.
Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының экономика факультетінің оқытушылары және магистранттарына арналды. Кәсіпорындардың тәжірибелік қызметкерлері де әдістемелік нұсқау ретінде оқу құралды қолдана алады.

5400Зейнуллина А.Ж./Zeinullina A.Zh., Tolymgozhinova M.K., Slyamova Z.A., Toktayeva A.S.

Economic Analysis for Accountants

168

A course of lectures, tasks, tests

2019

In the tutorial in a concise and accessible for students form the theoretical basis for economic analysis of economic activity as a system of generalized knowledge of his subject, methods, functions, principles, objectives and methods are also being proposed to solve the problem and tests. The main objective of the training manual - to help students master the analytical tools to objectively conduct a comprehensive assessment of the financial and economic activity of the enterprise and based on them to make effective management decisions, contributing to the economic growth of the enterprise.
For students enrolled in the specialty 5B050800 "Accounting and Auditing".

5300Зинина О.В., Ребезов М.Б., Бауыржанова А.З.

Консервы мясные баночные

140

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрен современный ассортимент мясных баночных консервов, технологический процесс производства, используемое оборудование, требования к качеству готовой продукции. Приведена методика расчетов при производстве консервов. Представлены тесты для самоконтроля.
Учебное пособие предназначено для студентов по направлениям: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; пищевая биотехнология; технология перерабатывающих производств; пищевая безопасность.

 Зинина О.В., Ребезов М.Б., Асенова Б.К.

Инновационные технологии переработки сырья животного происхождения

104

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены инновационные технологии переработки сырья мясной, молочной и рыбной отраслей, способы интенсификации технологических процессов, пути рационального использования сырья.
Учебное пособие предназначено для магистров дневной и заочной форм обучения по направлениям: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; пищевая биотехнология, технология перерабатывающих производств; пищевая безопасность.

5000Зиядин С.Т, Баймульдина Г.Б.

Жалпы статистика

350

Оқу құралы

2019

Статистика экономикамыздың маңызды салаларының бірі. Оқу құралы теориялық материалдан, өзін-өзі тексеру сұрақтарынан, типтік есептерді шешу мысалдарынан, өзіндік жұмыс тапсырмаларынан, тестілік тапсырмалардан тұрады. Есептерді шешу жолдары мысалмен көрсетілген. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, оқытушыларына ұсынылады.

6300Зиядин С.Т.

Цифрлы экономика негізінде салаларды әртараптандыру

320

монография

2019

Цифрлы экономика жағдайы қазіргі таңдағы маңызды мәселелердің бірі. Оқу құралы теориялық материалдан, мәселелерді шешу мысалдарынан, жаңалықтардан тұрады. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, оқытушыларына ұсынылады.

5700Ибатов М.К., Мухтаров Т.М., Кутьенко С.Ю.

Методы и средства управления дорожным движением

81

Учебное пособие

2019

В пособии представлены разделы, дающие представления об основах управления дорожным движением. Приведены основные составные части автоматизированных систем управления дорожным движением, описаны технические средства, взаимодействие между ними, их функции и возможности. Включено описание математического обеспечения. Описаны основные этапы проектирования и внедрения АСУД, уделено внимание задаче определения эффективности систем. Для проверки знаний в конце каждого раздела приведены контрольные вопросы. Пособие предназначено для студентов специальности 5В090100 «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» и магистрантов специальности и 6М090100 «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта».

4800Ибилдаев Б.

Долговечность подшипниковых узлов машин с упругими посадками

162

монография

2019

Монография посвящена вопросам повышения долговечности подшипниковые узлов машин за счет снижения износа подшипников и улучшения условий работы подшипниковых узлов при восстановлении посадок наружных колец подшипников эластомерами Монография состоит из введения, пяти основных глав, заключения и списка использованных источников. Проведен анализ долговечности подшипников качения, причин отказов подшипников качения, способов снижения неравномерности распределения нагрузки между телами качения подшипников. Изложены теоретические предпосылки повышения долговечности подшипников качения, с посадками из эластомера герметик 6Ф, результаты исследований и их анализ и рекомендации по повышению долговечности подшипников качения и эксплуатации подшипников качения.

5300Ибрагимов Ж.

Саяси құқықтық ілімдер тарихы

238

Оқулық

2019

Саяси құқықтық ілімдер тарихы оқулығында ежелгі кезеңнен қазіргі күнге дейінгі саяси және құқықтық идеялар, саяси құқықтық жүйелердің, институттардың және қатынастардың тәртіпке келтірілген тәжірибесіне қатысты саяси құқықтық идеялар мен доктриналарға жүйелі талдау жасаланады. Бүгінгі таңдағы саяси-құқықтық реформалардың қайнар көздері ретінде әр заманның заңгер-ғалымдарының құқықтық ілмдеріне тарихи-құқықтық тұрғыдан шолу жасалады
Оқулық заңтану, халықаралық құқық мамандықтары бойынша білім алушыларға, мемлекет және құқық, заңнама саласына қызыға қарайтын көпшілік қауымға арналған

6000Ибрагимов Ж.И.

Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы дауларды шешудің өзекті мәселелері

320

Монография

2019

Ғылыми еңбек Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласына орай әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің ұлттық код ретінде қалыптасуы және даму эволюциясына арналған. Еңбекте қазақтың әдет-ғұрып құқығының қоғамдағы дауларды құқықтық реттеуші қызметі ерекше ашып көрсетіледі. Рухани жаңғыру аясындағы азаматтардың мемлекетіне қызмет етуіндегі құқықтық сана мен құқықтық мәдениеттің үлкен роль атқаратындығы ғылыми деректер, мұрағат құжаттары негізінде жан-жақты, жүйелі түрде зерделенген. Еңбекте әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің бүгінгі талаптарға сәйкестендіріліп қолданылуы рухани жаңғыру аясында құқықтық дамуға үлкен серпілістер беретіндігі айтылады.Еңбек заң факультетінде білім алушыларға, сот және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, қазақ елінің құқықтық рухани жаңғыруына қызыға қарайтын көпшілік қауымға арналған.

6100Ибраев Ж.С.

Современные методы диагностики подвижного состава

160

Учебное пособие

2019

В учебном пособие изложены:
- методы оценки технического состояния объектов – отдельных узлов и агрегатов или подвижного состава в целом,
- классификация средств технического диагностирования и их основные задачи, - методы диагностирования и средства технической диагностики, применяемые на железнодорожном транспорте.

5500Ибраев Н.Х., Гладкова В.К.

Атомдық спектроскопия

104

Оқу құралы

2019

Оқу құралы атомдық спектроскопия бойынша негізгі теориялық мағлұматтарды құрайды. Бұл оқу құралында атомдық спектрлердің құрылымы, плазманы диагностикалаудағы спектроскопиялық әдістердің тақырыптары бойынша зертханалық жұмыстардың циклының орындалуын қамтамасыз ететін атомдық спетроскопияның негізгі теориялық мәліметтері бар.
Жоғары оқу орындарындағы физика-техникалық факультетінің 5В071600 – «Прибор жасау» және басқа да инженерлік-техникалық мамандықтарында оқитын студенттерге зат құрылымын және спектроскопия облысында спектроскопиялық әдістерді оқып үйренуге, сонымен қатар магистранттарға, PhD докторанттарына арналған.

5000Иманбаева А.Б.

Жуықтап есептеу әдістері

88

 

2019

«Жуықтап есептеу әдістері» дәрістер жинағы пән бағдарламасының және оқу жоспары талаптарына сәйкес құрастырылды. 5B060100-Математика мамандығының студенттері үшін арналған. «Жуықтап есептеу әдістері» пәнінен дәрістер жинағы сабақтарының тақырыптарына сәйкес жасалды. Бұл жинағ студенттер үшін тиімді қосымша әдебиет ретінде ұсынылып отыр

4900Иманбаева А.Б.

Математика в экономике

192

Учебное пособие

2019

Учебное пособие состоит из элементов аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, рядов, элементов теории вероятностей и математической статистики

5700Иманбаева З. О.

Басқару есебі

286

Оқу құралы

2019

«Басқару есебі» оқу құралында басқару есебінің теориялық негіздері, процедуралары, оның бастапқы принциптері және логикасы қарастырылады. Сонымен қатар нарық жағдайында кәсіпорынның табыстылық көрсеткіштерінің жүйесі, табыстардың рөлі және негізгі функциялары зерттеледі. Рентабельділік көрсеткіштерінің мәні және рөлі анықталады, капиталдың табыстылық деңгейіне факторлардың әсер етуін талдау әдістемесі, өндірістік қорлардың рентабельділік деңгейінің талдау факторлық моделі қарастырылады. Капиталды пайдалану және орналастыруда, әріптестерді таңдауда, кәсіпорынның бәсекелестігін анықтауда, пайдаланусыз қалған мүмкіндіктерді бағалауда басқару есебінің мәні анықталады. Сонымен бірге кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі зерттеледі, кәсіпорынның кредиторлық берешектігінің құрамы мен құрылымы және кредиторлық берешек талданады. Кәсіпорын қызметінің нәтижелілігі және қаржылық тұрақтылықтың талдауы көрсетіледі. Бұл оқу құралы ЖОО-ның студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына,
оқытушыларына және жалпы оқырман қауымға арналады

6000Имандосов А.Т.

Көлік құралдарымен жолаушы тасымалдау негіздері

228

оқу құралы

2019

Оқу құралында жолаушылар тасымалдаушы автомобиль көліктерін коммерциялық пайдалану және басқару; жолаушылар ағымын жасақтау, оны анықтау және зерттеу әдістері; қалада және қала маңындағы аудандарда тиімді маршруттар жүйесін жасақтау; жолаушылар тасымалдаушы автокөлік құралдарының түрлері мен техникалық-пайдалану мінездемелері және олардың қажетті санын анықтау әдістері; жүргізушілер еңбегін ұйымдастыру; жылжымалы құрамның қозғалысын ұйымдастыру; жолаушылар тасымалдаушы көлік құралдарының қозғалысын бақылау және басқару жүйесі туралы мәліметтер берілген.Қалалық, қала маңында және қала аралық жолаушылар тасымалдаушы автомобиль көліктері жұмысының техникалық пайдалану көрсеткіштерін анықтау бойынша білімгерлердің және магистранттардың өзбетінше орындауы тиіс болған есептердің варианттары берілген. Есептерді шешу үшін қажетті формулалар және формула үшін қабылданған шартты белгілеулер келтірілген. Есептерді шығару бойынша әдістемелік нұсқаулар беріліп, әр түрлі тақырыпқа берілген есептерді шешу жолдары мысалдармен көрсетілген

5700Исабаева Г. М.

Азық-түлік өнімдері салаларының технологиясы

410

Оқулық

2019

Азық-түлік өнімдері салаларының технологиясы оқулығында келесі негізгі мәселелері қарастырылған: шикізатты өңдеудің ғылыми-негізделген теориялық процесін, жартылай өнімдер мен дайын өнімдерді диеталық және мектептік тамақтандыру, қазақ ұлттық тағамдарын дайындаудың прогрессивті технологиясын, безендіру ережесі, жіберу ережесі, сапаға қойылатын талаптар, тағамдар және аспаздық бұйымдардың жинау кітабын, нормативтік-техникалық құжатты және анықтама құжаттарын және ғылыми әдебиеттерді пайдаланып, инженер технологқа қажетті шикізатты рационалды қолдануы. Оқулықта шикізаттың технологиялық қасиеттеріне, химиялық құрамына және жылулық өнделгеннен кейінгі қасиеттеріне ерекше көңіл аударылған. Сонымен қатар, өнімді қабылдау және өндеу әдістері, дайын өнімнің сапасын жақсарту әдістері қарастырылды

6200Исабаева Г. М.

Аналитическая химия (количественные, физико-химические методы анализа)

170

учебное пособие

2019

В учебном пособии излагаются основы химического и физико-химического метода анализа, описаны (гравиметрические, титриметрические) и инструментальные (оптические, электро-химические, хроматографические) методы количественного анализа. Особое внимание уделено проблеме пищевых производств в аспекте аналитической химии, химизму процессов обработки сырья и продуктов пищевой промышленности.Пособие выполнено в соответствии с типовой программой. Предназначено для студентов специальности «Технология продовольственных продуктов», «Стандартизация и сертифкация», «Экология»

5500Исабаева Г. М.

Емдік тамақтану технологиясы

160

Оқу құралы

2019

«Емдік тамақтану технологиясы» оқу құралында, кең таралған әр түрлі ауруларға шалдыққандар үшін, емдік тамақтану технологиясы берілген. Сонымен қатар, аурудың эпидемиологиясы, ауырған мүшенің физиологиясы да жазылған. Ерекше назар жүкті әйелдердің, бала емізген әйелдердің, жасы ұлғайған адамдардың тамақтану тәртіптері мен кейбір сәнді диеталарға бөлінген.Аталмыш оқу құралы «Азық-түлік технологиясы», «Мейрамхана және мейманхана ісі», «Туризм», «Әлеуметтік жұмыс» мамандықтарда оқитын студенттерге және қызығушылық білдіргендерге арналған

5500Исабаева Г. М.

Органическая химия

196

Учебное пособие

2019

Курс органической химии излагается на основе современных теоретических представлений в соответствии с утвержденной типовой программой для специальности «Технология продовольственных продуктов».
Особое внимание уделяется общим закономерностям, останавливаясь в то же время на свойствах наиболее важных органических соединений, подробно рассматриваются те соединения, которые составляют основную массу органического вещества пищевого сырья и готовой продукции (углеводы, белки, липиды, карбоновые и аминокислоты).

5500Исабаева Г. М.

Особенности технологии национальной и зарубежной кухни (казахская кухня, кухня стран СНГ, восточная кухня)

176-А4

Учебное пособие

2019

Курс «Особенности технологии национальной и зарубежной кухни» является курсом по выбору для специальностей «Технология продовольственных продуктов», «Туризм», «Ресторанное дело и гостиничный бизнес».Студентам предлагается краткое исследование кулинарных традиций и особенностей национальных кухонь различных народов, дается представление о характерных приемах приготовления пищи, содержит рецептуры наиболее популярных и вкусных блюд. Учебное пособие поможет не только правильно приготовить блюдо, но и изысканно подать его, а также составить меню согласно обычаям и вкусовым пристрастиям различных народов.В курсе также рассматривается географическое положение, климатические условия, религиозные табу и этногенез той или иной национальности и в соответствии с этим различие технологий блюд данной национальной кухни, что очень полезна студентам специальности «Туризм».Учебное пособие опирается на Сборник рецептур блюд зарубежной кухни профессора Васюковой А.Т.

5500Исабаева Г. М.

Химия для специальности "Экология"

300

Учебное пособие

2019

В учебном пособии излагаются основы общей и неорганической химии, химии атмосферы, гидросферы и литосферы.Освещается современная теория строения атома, энергетика характеристики химических реакций и общие свойства растворов.Обосновывается биогеохимический круговорот и роль химических элементов в жизни живых организмов. Большое внимание уделено влиянию некоторых химических соединений на окружающую среду.Предназначено для студентов специальности «Экология».

6000Исабаева Г.М.

Ет және ет өнімдері. Мясо и мясопродукты

96-А4

кейс

2019

Қазіргі кезде, 7 млрд адамды етпен қамтамасыз ету үшін, дүние жүзінде 60 млрд бас мал өсіруде – бүл деген бүкіл адамзат тарихында болмаған сан. 2050 жылы жер жүзінде 9 млрд адам өмірсүреді екен, енді дамып кележатқан мемлекеттерде тұтынушылық қасиеттері өзгере бастайды, сол себептен етті өткен кезендерденде көп қабылдайтын болады, сонда мал саны- 100 млрдқа дейін өсетіні абзал

5500Исабаева Г.М.

Спортивная диетология

232

учебное пособие

2019

Учебное пособие «Спортивная диетология» рассматривает вопросы спортивной нутрициологии, лечебно-восстановительного питания для восстановления организма спортсменов после интенсивных физических нагрузок и при наиболее распространенных заболеваниях. Особое внимание уделено питанию спортсменов – юниоров, а так же токологическому и геронтологиче-скому питанию. Пособие знакомит с основным содержанием распространённых «модных» диет.
Учебное пособие предназначено для магистрантов, студентов, тренеров, врачей и преподавателей.

5700Исабаева Г.М.

Технология спортивного и лечебного питания

224

учебное пособие

2019

Курс «Основы технологии спортивного и лечебного питания» является курсом по выбору для специальностей: «Технология продовольственных продуктов», «Стандартизация и сертификация», «Социальная работа», «Ту-ризм», «Ресторанное дело и гостиничный бизнес», «Физическая культура и спорт».
В пособии рассматриваются вопросы по спортивной нутрициологии, во-просы лечебно-профилактического питания при наиболее распространенных заболеваниях. Особое внимание уделено токологическому и геронтологиче-скому питанию. Пособие подробно знакомит с основными принципами вегета-рианства и распространённых «модных» диет.

5700Исанова Б.Х. , Жаксыбаева Г.Ш.

Циклдік қосылыстар химиясы

150

Оқу құралы

2019

Циклдік қосылыстар органикалық химияның екінші бөліміның ғылым саласы ретінде қалыптасуына әсер етті. Ұсынылып отырған оқу құрал жоғары дәрежедегі химик-технолог мамандарына қойылатын соңғы уақыттағы талаптарға сай құрастырылған. Оқу құралы үш бөлімнен турады.
Бірінші бөлімінде алициклді қатар қосылыстары: циклоалкан, циклоалкен, циклоалкадиен, циклоалкин көмірсутектері, олардың туындылары және терпендер қарастырылған.
Екінші бөлімінде ароматты қатар қосылыстары: бір және бірнеше бензолды ядросы бар ароматты қосылыстары және олардың туындылары қарастырылған.
Үшінші бөлімінде гетероциклді қосылыстары қарастырылған: оттек, күкірт және азоттың циклдік қосылыстары. Гетероциклді қосылыстардың табиғатта кеңінен таралуы (витаминдер, алкалоидтер, пигменттер және т.б.), олардың биологиялық процестерде маңызды рөлі осы бөлімде келтірілген.
«Циклдік қосылыстар химиясы» оқу құралы бакалаврларды және магистрлерді дайындау деңгейіне құрастырылған, оқушылар үшін пайдалы.

5300Исанова Б.Х. , Жуманазарова Г. М.

Жалпы химия

228

Оқу құралы

2019

Оқу құралында жалпы, анорганикалық және органикалық химиядан орта білім алуға арналған бағдармалық материалдар толық қамтылған. Әр тараудың соңынан өз бетімен шығаруға арналған жаттығулар мен есептер берілген және оларды қалай шығарудың әдістірі көрсетілген. Оқу құралы «Химия» мамандықтарының оқу жоспарымен сәйкес бакалаврларды дайындау деңгейіне құрастырылған, студенттер үшін пайдалы.

5700Исанова Б.Х., Жаксыбаева Г.Ш.

Алифатты қатар қосылыстарының органикалық химиясы

220

Оқу құралы

2019

Алифатты қатар қосылыстары органикалық химияның бірінші бөлімі ғылым саласы ретінде қалыптасуына әсер етті. Ұсынылып отырған оқу құрал жоғары дәрежедегі химик-технолог мамандарына қойылатын соңғы уақыттағы талаптарға сай құрастырылған. Оқу құралы төрт бөлімнен турады.
Бірінші бөлімінде органикалық химияның теориялық мәселелері, екіншіде - алифатты қатар көмірсутектері, үшіншіде - алифатты қатар көмірсутектердің туындылары, төртіншіде - алифатты қатар көмірсутектердің аралас функциялы туындылары қарастырылған. Оқу құралында органикалық химиядан жалпы білім алуға арналған бағдарламалық материалдар толық қамтылған.
«Алифатты қатар қосылыстарының органикалық химиясы» атты оқу құралы бакалаврларды және магистрлерді дайындау деңгейіне құрастырылған, оқушылар үшін пайдалы.

5600Исанова Б.Х., Жуманазарова Г.М.

Химия пәні бойынша есептер мен жаттығулардың жинағы

180

Оқу құралы

2019

Химия пәні бойынша оқу құралында қысқаша теориялық бөлімдер, типтік есептердің шығару үлгілері, өзбетімен орындауға арналған есептер мен жаттығулар, бақылау тапсырмасының нұсқалар және өздік тексеру үшін берілген тесттік сұрақтар келтірілген. Оқу құралы мамандықтардың оқу жоспарымен сәйкес, бакалаврларды дайындау деңгейіне құрастырған.

5400Исатаева Ф.М.

Разработка инновационных подходов к системе управления экономикой региона (на примере Карагандинского региона)

130

Монография

2019

 

5600Исатаева Ф.М., Кучер В.Н.

Әлеуметтік-мәдени сервистің қызмет көрсету технологиясы

101

Оқу құралы

2019

Оқу құралы студенттерге сервис саласындағы техника мен технологияның ғылыми-теориялық аспектілерін, сондай-ақ, сервистік және туристік қызметті оңтайландыратын нақты әлеуметтік технологияларды зерделеу мүмкіндігін береді.
Қазіргі жағдайларда сервис жөніндегі маман қызметті оңтайландыру үшін әлеуметтік процестерді технологияландыру дағдыларын меңгеруі қажет. Сондықтан әлеуметтік-мәдени сервистегі техника мен технология ерекшелігін зерделеу білім беру процесінде маңызды орын алады.
«Әлеуметтік-мәдени сервистің қызмет көрсету технологиясы» оқу құралы 5В090400 «Әлеуметтік-мәдени сервис» мамандығының студенттеріне арналған.

5300Исина Б.М. , Малыбаев С. Қ.

Тасымалдауды ұйымдастырудағы қазіргі технологиялар

190

Оқулық

2019

Оқулықта теміржол көлігінің жұмыс технологиясы, автомобиль көлігі классификациялары, әуе көлігі артықшылықтары мен кемшіліктері, су көлігінің тасымалдау қабілеттіліктерін жоспарлау қарастырылған. Жүк және коммерциялық жұмыстарды жетілдіру және дамудың негізгі бағыттары берілген. Тасымалданудағы жүктің сақталуын қамтамасыз ету, тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару қарастырылған. Халықаралық жолаушы әуе жолы тасымалдары, көлiк кемелерiнiң жұмысын техникалық мөлшерлеу қарастырылған.
Оқулық «Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану» мамандығындағы магистранттарға арналған.

5500Исина Б.М., Малыбаев С.К., Балгабеков Т.К.

Организация IT технологии перевозочного процесса на железнодорожном транспорте

210

Монография

2019

В монографии рассматриваются основные понятия управления перевозочным процессом, принципы и положения, регламентирующие перевозочный процесс транспорта. Перевозочный процесс объединяет все дорожные автоматизированные системы оперативного управления перевозками и интегрирует весь комплекс разработанных программных средств по управлению перевозочным процессом.
Монография предназначена для научно-технических работников в области транспорта, специалистов железнодорожного транспорта, также для магистрантов и докторантов, занимающихся вопросами транспорта.

5700Исинтаев Т.И.

Динамика механических систем

208

Учебное пособие

2019

В учебном пособии сжато и доступно изложены основы динамики механической системы. Изложены основные понятия и аксиомы и теоремы этого раздела теоретической механики. В каждой главе приведены примеры, которые нужны для успешного овладения теорией и приобретения минимальных навыков в решении задач. В приложении приведены плакаты, в которых кратко представлены материалы, изложенные в учебном пособии.Пособие предназначено для магистрантов, обучающихся в рамках Республиканской программы Государственного инновационно-индустриального развития Казахстана (ГПИИР-2), и будет полезным для преподавателей технических дисциплин, докторантов, магистрантов и студентов инженерных специальностей

5700Исинтаев Т.И., Қайыпбай Б.Б.

Методы утилизации отходов животноводства

116

Рекомендации

2019

В рекомендациях обобщены технологии переработки отходов животноводства. Основной упор делается на биоконверсию отходов и продукты их переработки. Предлагаемые перспективные технологии обладают несравненным преимуществом — они экологичны. Отходы из опасного источника загрязнения превращаются в ценное сырье для получения удобрений, кормов и горючих материалов.Рекомендации предназначены для специалистов, которым необходимо знать преимущества и недостатки альтернативных систем переработки отходов, работников сельского хозяйства, научно-исследовательских организаций, фермеров и предпринимателей

5000Исинтаев Т.И., Қайыпбай Б.Б.

Основы термической обработки опасных биологических отходов

184

Монография

2019

В монографии даны основные положения экологического и ветеринарного законов РК, регулирующие вопросы сбора, транспортировки, хранения и утилизации биологических отходов Рассмотрены методы и технологии утилизации биологических отходов, изучен международный опыт по утилизации отходов. Раскрыты современные способы термической утилизации. Даны характеристики и принципы работы инсинераторов и крематоров. Приведены основные неисправности установок и методы их устранения Предназначено для специалистов, занимающихся утилизацией биологических и медицинских отходов, и может быть полезно другим работникам сельского хозяйства, научно-исследовательских организаций, преподавателям и студентам медицинских и ветеринарных специальностей

5400Искаков М.Б.

Ақпараттық-өлшеуіш желілер және телеөлшеу

120

Оқу құралы

2019

Оқу құралында өндіріс орындарын автоматтандыруда кең қолданылатын желілік технологиялар мен телемеханика жүйелер, оның ішінде телеөлшеу жүйелерін ұйымдастыру үшін соңғы кездерде қолданылып жүрген құралдар мен технологиялар қарастырылған. Бірінші тарауда қашықтықтан өндіріс технологияларын бақылау және басқару жүйелерінің құрамы, атқаратын міндеттері мен даму кезеңдері туралы мәліметтер берілген. Екінші тарауда телемеханика жүйелері ішіне кіретін жүйелердің құрылымы, жұмыс істеу реттері берілген. Үшінші және төртінші тарауларда желілерді ұйымдастыруда соңғы кезде кең қолданылып жүрген әдістер мен технологияларға шолу жасалынған, ақпараттық жүйелерде деректерді қорғау мәселелері мен желіде ақпаратты қорғауға арналған әдістер мен әрекеттердің сипаты берілген. Оқу құралының әрбір тарауының соңында әдебиеттер тізімі мен пысықтауға арналған сұрақтар келтірілген. Оқу құралы, жоғарыда аталып кеткен жүйелерді құру, баптау және қолдану мәселелеріне қатынасы бар техникалық мамандықтарды игеруге ұмтылған жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған

5100Искакова А. С. , Нұрымов Б. С.

MatLab жүйесінде моделдеу элементтері

92

Оку кұралы

2019

Основу этого учебного пособия составляют лекции и лабораторные занятия по компьютерному модлелированию. Содержание пособия повещенно изучению основ математического моделирования в системе Matlab.Предназначена для студентов и магистрантов естественно-научных и технических специальностей. Оқу-құралына лабораториялық жұмыстар енгізілген. Студенттер математикалық анализден (дифференциалдық және интегралдық есептеулер, дифференциалдық теңдеулерді шешу), комплекс сандардан, векторлар мен матрицалардан негізгі білімдері бар деп ұйғарылады

4900Искакова А.С.

Решение задач теории вероятностей в системе Matlab

208

Учебное пособие

2019

Учебное пособие содержит основные разделы курса теории вероятностей с широким применением прикладного пакета Matlab. Предназначено длястудентов, магистрантов, докторантов, соискателей и преподавателей математических, технических и экономических факультетов высших учебных заведений и научно-исследовательских центров, использующих в своей деятельности прикладные задачи теории вероятностей и систему программирования Matlab

5500Искакова А.С., Нуримов Б.С.

Matlab жүйесінде ықтималдықтар теориясының есептер шешімі

192

Оку кұралы

2019

Оқу құралы ықтималдықтар теориясы курсының негізгі бөлімдеріне Matlab қоданбалы пакетін кеңейтілген қолданумен қамтылған. Студенттерге, магистранттарға, ғылыми ізденушілерге және жоғарғы оқу орнының математикалық, техникалық және экономикалық факультеттердің оқытушыларына және өз қызметтерінде ықтималдықтар теориясының қолданбалы есептері мен Matlab бағдарламалау жүйесін қолданатын ғылыми зерттеу орталықтарына арналған

5400Искакова А.С., Тлеулесова А.Б.

Ықтималдықтар теориясы пәнінен есептер жинағы

176

Оқулық

2019

Есептер жинағы кітапшасында ықтималдықтар теориясы бойынша оқу курстарының негізгі бөлімдерінде 500-ге жуық тапсырмалар мен жаттығулар бар. Бұл тапсырма оқушыларға, магистранттарға, докторанттарға, жоғары оқу орындарының математикалық, техникалық және экономикалық факультеттерінің талапкерлеріне және оқытушыларына арналған

5300Искендирова Р.Ә.

Өсімдікті биологиялық қорғау

320

Оқу құралы

2019

Бұл оқу құралда 5В081100 - Өсімдік қорғау және карантин, 5В080100 - Агрономия, 5В080800 - Топырақтану және агрохимия, 5В080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандықтары үшін «Өсімдікті биологиялық қорғау» пәнінен сабақтар тақырыптарының сипаттамасы берілген.Дәріс, зертханалық және тәжірибелік сабақтарда осы оқу құралды пайдалана отырып, бакалавриаттар берілген тақырыптарды толық меңгере алады. Әрбір студенттің толықтай мағлұмат алуы арқылы конспект тақырыптарын толықтай игеруіне мүмкіндік жасайды. Сабақтардың тақырыптары айқындалып, бақылау сұрақтары берілген, суреттермен бейнеленген. Көрсетілген суреттер тақырыптардың мазмұнын меңгеруге көмектеседі.

6300Исмаилова Г.К., Дюсекенева И.М., Какимова Ж.Х, Асенова Б.К., Байбалинова Г.М., Мирашева Г.О., Хасенова К.Е.

Терминологический словарь для специальностей биотехнологического профиля

316

словарь

2019

Данный трехъязычный терминологический словарь содержит термины, являющиеся предметной областью биотехнологии. Термины приведены в алфавитном порядке, и, помимо перевода, содержат краткое объяснение. Целью данного словаря является оказание по-мощи в организации учебной деятельности для студентов биотехно-логического профиля в системе полилингвального образования.
Словарь предназначен преподавателям вузов, студентам, а также заинтересованному кругу лиц.

6200Кабди К., Босак М., Майерник М.

Автокөліктің рециклинг технологиясы

256

Оқулық

2019

Еліміздегі оқу орындарында автокөлік техникасы, өндірістік технологиялар және қоршаған ортаны қорғау бағытында дәріс алып жүрген шәкірттер бұл оқулықтан автокөлік техникасының қалдық түрлерін өндірістік өңдеуден өткізіп, екінші реттік шикізат түрінде кәдеге жарату технологияларының еуропада қалыптасқан озық үлгілерімен таныса алады. Сонымен қатар кез-келген экологиялық мазмұны бар шара ауқымды инвестициялық қаржы шығынын талап ететіндіктен оны жүзеге асыру заңнамалық тұрғыдан мәжбүрлеуге әкеліп соқтыратынын ескере отырып, Еуроодақ аумағындағы жағдайдан түсінік беретін заң талаптары да талқыланған. Оқулықтың бастапқы бір-екі тарауын оқып шығып, өз пікірін білдірген Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университетінің ұстазы, PhD доктор

Каталог: new -> wp-content -> uploads -> 2019
new -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
new -> Сабақтың түрі: Жаңа сабақ. Сабақтың әдіс-тәсілдері
new -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
new -> Исатай Кенжалиев
new -> Батыс қазақстан ауыл шаруашылығЫ 1946-2000 жылдарда
new -> Қайрғалиева гулфайруз батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны
new -> Боранбаева бақтылы сансызбайқызы ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі
new -> Құрастырғандар
2019 -> Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, к


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет