Тригонометриялық нивелирлеуде нүктелердің биіктік айырмасы Һ анықталадыбет1/2
Дата20.11.2022
өлшемі87,95 Kb.
#159058
  1   2
Байланысты:
Инж
тест инженерлік геодезия каз, № 3 практикалық жұмыс

1Тригонометриялық нивелирлеуде нүктелердің биіктік айырмасы Һ анықталады:
һ = 1\2 d*cos ν + (i –υ)
һ = Н1 – Н2
һ = ГИ -с
һ = а - b
һ = Нрп ± d*i
2 Аралық нүктелердің белгілері қалай анықталады
Наралық = ГИ -с
Наралық = 1\2 d*cos ν + (i –υ)
Наралық = Нрп ± һ
Наралық = Нрп + а
Наралық = Нрп ± d*i
3Нивелирлеу түріне не жатпайды
«ортадан» тәсілі
геометриялық
тригонометриялық
барометриялық
механикалық
4 Байланыстыратын нүктелердің белгілерің анықтау формуласы
Нбайлан = Нрп ± һ
Нбайлан = 1\2 d*tg ν + (i –υ)
Нбайлан = ГИ -с
Нбайлан = Нрп+а
Нбайлан = Нрп ± d*i
5 Байланыстыратын нүктелер белгілері қалай есептеледі
биіктік айырмасы арқылы
аспап көкжиегі-горизонт арқылы
көлбеу бұрышы арқылы
құлама еңістігі арқылы
арақашықтық арқылы
6Геодезиялық бөлу жұмыстар элементтеріне не жатады
жобалық бүрыш
жобалық горизонталь
тік сызық ауытқуы
тік шенбердің ноль орны- НО
көлбеу бұрыш
7 Нүктелердің һ- биіктік айырмасын көлденең визирлі сәулесімен анықтау кезінде қолданылады
нивелир
теодолит
буссоль
эклиметр
эккер
8 Жобалық бұрышты натураға шығару қай аспаппен орындалады
теодолит
эклиметр
буссоль
эккер
нивелир
9 ПК1 и ПК2- биіктік айырмасын һ анықтау, егер Н1 = 120,30м; Н2= 121,90м
һ=1,60
һ=-1,60
һ= 1,00
һ= 2,60
һ =-2,60
10 Геодезиялық бөлу элементі болып табылады
жобалық ұзындық
аспап горизонт- көкжиегі
тік сызық ауытқуы
көлбеу бұрыш
арақашықтық
11 Жобалық белгілерді натураға шыгаруда қолданатын аспап
нивелир
теодолит
тахеометр
светодальнометр
кипрегель
12 Сызықтын і жоб анықтау, егер d= 2000 м, Н1= 150,50м и Н2= 250,50м
iжоб = 0.05
iжоб = 0.50
iжоб = 5.00
iжоб = 0.10
iжоб = -0.05
13 Нжоб2- жоб белгіні анықтау ?, егер d=100,0 м, Нжоб1 = 175,75м, і = 10‰
Нжоб2 = 176.75
Нжоб2= 175.75
Нжоб2 = -275. 75
Нжоб2 = 275.75
Нжоб2= -176.75
14 Сызық еңістігін анықта і, егер d=100,0 м, h= 5, 0м
i = 0.05
i= 0.04
i = 0.03
i = 0.25
i= 0.50
15Визирлік сәуле биіктік - бұл
аспап горизонты (АГ)
нүкте белгісі (Н)
биіктік айырмасы (һ)
еңістік (і)
көлденең ұзындық (d)
16 Трасса элементіне не жатады
тангенс (Т)
котангенс (cotan)
синус (sin)
көлбеу бұрыш (ν)
қисық басы (ҚБ)
17 Дөңгелек қисықтың басты нүктелеріне не жатады
қисық басы (ҚБ)
аралық нүкте белгісі (С)
биссектриса (Б)
пикет нүктесі (ПК)
икстік нүкте (Х)
18 Аспап горизонтың (АГ) есепте, егер НА= 10,500 м, ал осы нүктеден рейканың қара жағыннан алынған санақ а = 1200 мм.
АГ = 11,700
АГ = 9,300
АГ = 15,400
АГ = 22,500
АГ = - 11,700
19 Бөлу әдісіне не жатады
перпендикуляр әдісі
«ортадан» әдісі
«алға» әдісі
ең кіші квадраттар әдісі
қабылдай әдісі
20 Құрылыс сеткасын натураға шығару әдісің атаңыз
осьтік әдіс
перпендикуляр әдісі
жарма- створ әдісі
бұрыштық қиылысу әдісі
айналу әдісі
22 Бөлу жұмыстар элементтеріне жатпайды
скат көлбеуі
жобалық бұрыш
жобалық ұзындық
жобалық белгі
жобалық еністік
23 Біктік бөлу негіздеме қолданады
белгілерді көшіру үшін
аралық осьтерді бөлу үшінд
құрылыс сеткасын бөлу үшін
ғимараттардың параметрін шығару үшін
еңісті шығару үшін
24 Трасса осі бойынша пикеттер аралық (пикетаж бөлу кезінде) тең:
100 м
+50 м
+75 м
120 м
150 м
25Жұмыстық белгі - бұл:
жобалық пен жердің белгілер айырмасы
екі нүктелер белгілер айырмасы
нүктелер белгілер мен рейка санақтар соммасы
кара және жобалық белгілер соммасы
жобалық сызықтың белгісі
26 Геодезиялық бөлу жұмыстарының элементтеріне не жатады
жобалық белгі
құрылыстық ноль
көлбеу бұрыш
аралық осьтер
ғимараттың негізгі осьтері
27 Ғимараттар мен құрылымдардың контур сызықтары – болып табылады:
негізгі осьтер
басты осьтер
аралық осьтер
аспап горизонті
ноль орны
28 Сызықтың көлбеу бұрышының тангенсі
скаттың көлбеуі
көлденең ұзындық
еңістік
биіктік айырма
екі белгілер айырмасы
29 Нпк2- белгісің есептеу, егер Нпк1=120,0м ; h=0.5м
120,5
119,5
125,0
60,0
-120,5
30 Ғимараттың симметрии сызықтары болып табылады
басты осьтер
аралық осьтер
негізгі осьтер
вертикальдік осьтер
қиғаш осьтер
31Казандық қазу кезіндегі геодезиялық болу жұмыстар мақсаты
қазан терендігін бақылау
қазан түбінің еңісі
көлем есептеу
Іргетастардың дұрыс төселуін бақылау
көлбеу бұрыштарын өлшеу
32 Екі нүкте белгілер айырмасы- бұл
биіктік айырма
еңістік
көлбеулік
көлденең ұзындық
көлбеу бұрыш
33 Квадраттар бойынша нивелирлеудің байланыстырушы нүктелері бойынша бақылауды жүзеге асырады :
іргелес станциялардан нивелирлеу процесінде
бөлу жұмыстары процесінде
далалық өлшеу нәтижелерін камералдық өңдеу бойынша
барлық станцияларда нивелирлеу аяқталғаннан кейін
бөлшектеу жұмыстарын орындағанға дейін
34 Түсірудің қандай әдісімен түсірілім геодезиялық желі және егжей тегжейлі түсіру бір уақытта жүзеге асырылады:
теодолиттік түсіріс
нивелирлеу
мензульдік түсіріс
тахеометриялық түсіріс
фототеодолиттік түсіріс
35 Құрылымның тік күйіне орнату жүзеге асырылады
екі нивелирмен
зенит аспаппен
эккер
буссоль
теодолит
36 Жобаны табиғатқа шығару үшін геодеректерді дайындау әдісі
аналитикалық
механикалық
камералдық
далалық
перпендикуляр
37 Тахеометриялық жүрістердегі көлденең бұрыштар мен көлбеу бұрыштарды қалай өлшеуге болады
сол жақ шеңберде жартылай қабылдау
толық қабылдау
он жақ шеңберде жартылай қабылдау
айналмалы әдістермен
қайталау тәсілімен
38 осьтердің қайсысы құрылымның басты осі болып табылады
симметрия осьтері
контур сызықтары
аралық осьтер
тік ось
көлденең ось
39 Аталған қателердің қайсысы сызықтық өлшеуді бағалау болып табылады
салыстырмалы қате
абсолютті қате
шекті қате
орташа квадраттық қате
ең кіші қате
40 Пландар мен карталардағы рельефті бейнелеу тәсілдеріне не жатпайды
картограмма
бояу
горизонтальдар
штрихтар
сандық модель
41 Бірнеше өлшеулерде өзгеріссіз қалатын немесе белгілі бір заң бойынша өлшенетін қателер деп аталады:
жүйелі
сыртқы
өрескел
кездейсоқ
тұрақты
42 Көрсетілген қателердің қайсысы бұрыштық өлшеулердің дәлдігін бағалау критерийі болып табылады
орташа квадраттық қате
салыстырмалы қате
ықтимал қате
орташа қате
абсолютті қате
43 Тік орналасу кезінде есептеледі
жұмыс белгілері
жер белгілері
жобалық белгілер
шартты белгілер
абсолютті белгілер
44 Геодезиялық бөлшектеу жұмыстарына не жатпайды
деформацияны бақылау
осьтер бойынша құрылымды орнатуды бақылау
құрылымды тігінен орнатуды бақылау
белгі бойынша құрылымды орнатуды бақылау
осьтер орталық өлшемін бақылау
45 Геодезиялық жұмыстарды өндіру жобасының (ППГР) бөлімдерінде не көзделмейді
атқарушы түсірілім
инженерлік-геодезиялық зерттеулер
құрылыстың нөлдік циклі бойынша бөлу жұмыстары
аландық тегістеу
конструкция құрылғысын бақылау
46Техникалық нивелирлеу кезінде станциядағы орташа квадраттық қателік
5мм
4мм
3мм
6мм
2мм
47 Бөлу кезінде дөңгелек қисық элементтеріне не жатпайды
қисықтың басталуы (ҚБ)
қисық ұзындығы (К)
бұрылу бұрышының төбесі(БТ)
қисық радиусы (R)
қисық тангенс (Т)
48 Жобалық бағытты шығару кезінде қолданатын аспап
теодолит
нивелир
деңгей
буссоль
курвиметр
49 Трассаны нивелирлеу элементтеріне не жатпайды
жобалық нүктелері
аралық нүктелер
икстік нүктелері
биіктік нүктелер
пикет нүктелері
50 Еністік қай формуламен анықталады
i = h / d
i = H1- H2
i = d ± h
i = d / N
i = H2-H1/ h
51 H1 нүктесінің биіктігі= 250,00 м, ал құралдың биіктігі i = 1500 мм , аспап көкжиегін-АГ анықтаңыз
251,50 м
248,50 м
265,00 м
235,00 м
100,00 м
52 Бөлу кезінде дөңгелек қисық элементтеріне не жатпайды
қисықтың соңы (ҚС)
қисық ұзындығы (К)
қисық радиусы (R)
бұрылу бұрышының төбесі (БТ)
домер (Д)
53 Геодезиялық бөлшектеу жұмыстарының элементіне не жатады
жобалық бұрыш
тік сызықтан жалтару
жобалық горизонталь
тік шеңбер нөль орны (НО)
скат көлбеуі
54 Аудандарды анықтаудың қандай әдісі жоқ
курвиметрді қолдану
аналитикалық
графикалық
планиметр
графоаналитикалық
55 Қандай нүктелердің белгілері биіктік айырмасы арқылы есептеледі
байланыстырушы нүктелер: пикет және Х
аралық нүктелер
нүктелер көлденең
дөңгелек қисық нүктелер
жобалау сызығының нүктелері
56 Жобалық сызықты табиғатқа шығаруға арналған құрал
нивелир
эккер
эклиметр
тахеометр
теодолит
57Техникалық дәлдіктің 1 км нивелирлік жүрісіндегі шекті рұқсат етілген қателік
+- 50√L
+- 5√L
+- 10√L
+- 20√L
+- 30√L
58 Тахеометриялық түсірілімде нивелирлеудің қандай түрі қолданылады
тригонометриялық
геометриялық
фотограмметриялық
барометрлік
гидростатикалық
59М 1:1000 планында ғимараттың ұзындығы 5 см болды, оның ұзындығын табиғатта анықтаңыз
50 м

500 м
250 м
100 м
60Жұмыс таспасының ұзындығын ұзындығы белгілі өлшеуіш құралмен салыстыру деп аталады
компарирлеу -салыстыру
ілу
түсіру
түзету
үйлеспеу
61М 1:5000 жоспарында ғимараттың ұзындығы 5 см болды, оның ұзындығын жергілікте анықтаңыз
250 м
50 м
500 м
25 м
100 м
62М 1:500 планында ғимараттың ұзындығы 5 см болды, оның ұзындығын жергілікте анықтаңыз
25 м
100 м
500 м
250 м
100 м
63 Жердегі сызықтың ұзындығы L =50 м, оның ұзындығы М 1: 1000 пландағы
5 см
50 см
0,5 см
2,5 см
1,5 см
64 Жердегі сызықтың ұзындығы L=150 м, оның М1: 500 пландағы l ұзындық
30 см
50 см
5,0 см
2,5 см
1,5 см
65 Жердегі сызықтың ұзындығы L =25 м, оның М 1: 1000 плана сәйкес l ұзындық
2,5 см
5,0 см
0,5 см
2,0 см
1,5 см
66 Әрекет сипаты бойынша қателер
өрескел, жүйелі және кездейсоқ
жеке және сыртқы
орташа квадрат, шекті және салыстырмалы
құрылғылардың қателіктері, сыртқы және жеке
тең және тең емес
67 Аудандарды өлшеудің ең дәл әдісі
аналитикалық
механикалық (планиметр)
графикалық
сызықтық палетканы қолдану
төртбұрышты палетканы қолдану
68 Қөлденең бұрыш "толық қабылдау"әдісімен қанша рет өлшенеді
2 рет
1 рет
3 рет
4 рет
5 рет
69 Жолдың айналу бұрышының төбесінен қисықтың ортасына дейінгі ұзындық
биссектриса
радиус
домер
қисық
тангенс
70 Деңгей бетінен көлденең күйге келтірілген көру сәулесіне дейінгі биіктік
аспап көкжиегі
құрылғының биіктігі
абсолютті белгі
биіктіктік айырма
объектив пен аспаптың окуляры арасындағы қашықтық
71 Нөлдік жұмыс сызығы деп аталады
трасса орналасу нұсқасы, оның жобалық көлбеуі ешқандай жер жұмыстарысыз сақталады
жер сызығы
профильдегі көлденең сызық
жобаланған сызықтық құрылымның осі
жобалық желісі
72 Тұрақты белгілер жер асты белгілерімен бекітіледі, олардың атаулары
орталықтар
сигналдар
пирамидалар
экер
марка
73Жобалық белгі мен жер белгісі арасындағы айырмашылық
жұмыс белгісі
қызыл белгі
құрал көкжиегі
асып кету
абсолютті белгі
74Ғимараттар мен құрылыстарды іздестіру, жобалау, салу және пайдалану кезінде геодезиялық жұмыстар мәселелерімен айналысады?
инженерлік геодезия
жоғары геодезия
фотограмметрия
картография
геодезия
75 Румбаны (r) анықтаңыз , егер дирекциялық бұрыш а = 156 °20'
гюв = 180 ° - а
гюз = а + 180°
rсв = a
rсз = 360° - а
гюз = а - 180 °
76 Техникалық нивелирлеу журналындағы беттік бақылау
( )/2 = ( )/2 =
hпр - hтеор
Зч - Зкр

Пч -Пкр
77Қандай нивелирлеу әдісімен, биіктік айырма көлденең көру сәулесімен анықталады
геометриялық нивелирлеу
аэроғарыштық нивелирлеу
барометрлік нивелирлеу
гидростатикалық нивелирлеу
тригонометриялық нивелирлеу
78 Тік және көлденең бұрыштарды өлшеуге және жерге шығаруға арналған геодезиялық құрал
теодолит
нивелир
буссоль
транспортир
кипрегель
79 A2-3 сызығының дирекциялық бұрышы = 500 00', көлденең оң бұрышы Впр3= 50000', а 3-4 дирекциялық бұрышын анықтаңыз.
180°.
170°.
190°.
150°
200°
80 Дирекциялық "А" және "r" румба бұрыштарының 4-ші ширектегі байланыстары
r = 360°- а
r = а - 360°
r = а - 270°
r = 270° - а
r = 360° + а
81 Егер дирекциялық бұрышы а = 290 болса, онда сол сызықтың румбасы неге тең болады
r = CБ: 70°
r = CШ:70˚
r = CБ: 40°
r = ОБ: 80°
r = ОШ: 20°
82 Берілген нүктедегі өтетін тік сызық пен экватор жазықтығымен жасалған бұрыш
географиялық ендік
азимут
дирекциялық бұрыш
румб
географиялық бойлық
83 Өлшеуіш таспаны компарирлеу дегеніміз
эталонмен салыстыру арқылы нақты ұзындықты анықтау
өлшеу таспасын бөлу бағасын анықтау
өлшеу таспасының жиынтығы
реттеуші күші бар таспаның кернеуі Р=10 кг
сызық ұзындығын анықтау
84 Трапецияның орта сызықтарының ұзындықтарының қосындысы, контурдың ауданын параллель палеткамен өлшегенде = 150 м, палетканың тұрақтысы 2 м. контурдың ауданы қандай
0,03 га.
300 га.
0,3 га
30 га.
3 га
85Кез-келген пішіндегі жазық фигураны дөңгелектеу арқылы оның ауданын анықтауға мүмкіндік беретін механикалық құрылғы
планиметр
экер
эклиметр
буссоль
палетка
86 Бір гектарға (1 га) сәйкес келетін аудан
10 000 м2
1 000 м2
1 000 000 м2
100 м2
10 м2
87 Түзу сызықты пішінді контурдың ауданын қалай есептеуге болады
графикалық
механикалық
аналитикалық
графоаналитикалық
aвтоматты
88 Жергілікті жердегі барлық класстардың мемлекеттік нивелирлік желісінің пункттері бекітіледі
реперлер мен маркалар
сигналдар
қазықтар мен костыльдар
башмактар
арнайы орталықтар мен күрделі сигналдар
89 Қандай геодезиялық түсіріліспен бір мезгілде ситуация мен рельефті түсіру жүзеге асырылады
тахеометриялық түсіріс
теодолитті түсіру
нивелирлеу
фототеодолитті түсіру
буссолды түсіру
90 Жобалау сызығының нүктелерінің биіктігі формула бойынша есептеледі
Н пр = Н нач +- i * Ѕпр
Н пр = Н нач-h
Н пр = Н нач * Ѕпр
Н пр = Н нач +i * Ѕпр
Нпр = Nнач / i * SPR
91 Қай формула арқылы нөлдік жұмыс нүктелеріне дейінгі қашықтықты есептейді - сол жақ (Хл)
Хл = S * һл / һл +һп
Хл =һл / һл+һп
Хл = һп / һп +һл
Хл= һл +һп
Хл = s / һл+һп
92 Квадраттар бойынша бетті тегістеу кезінде далалық өлшеу нәтижелері жазылады
далалық схемасы
тахеометриялық журнал
техникалық нивелирлеу журналы
координаттар ведомость
пикетаж журналы
93Құрылымның және оның бөліктерінің орналасуын және жалпы өлшемдерін анықтайтын нүктелерді, осьтерді және жазықтықтарды рельефке көшіру үшін орындалатын геодезиялық жұмыстар- қалай аталады
бөлу
құрылыс
түсіру
нивелирлеу
трассалау
94Егер азимут (А)= 82°15' және меридиандардың жақындауы=-2°12'болса, дирекциялық бұрышты анықтаңыз
84°27'
170°03'
27°57'
80°03'
264°27'
95 1:500 масштабтағы графикалық дәлдікті анықтаңыз
0,05 м.
0,5 м
0,5 м.
0,02 м.
0,002 м
96 1:5000 масштабының графикалық дәлдігін анықтаңыз
0, 5 м.
0,05 м
0,2 м.
50 м.
0,002 м
97 1/10000 Масштабтың графикалық дәлдігін анықтаңыз
1 м.
10 м
100 м.
0,2 м.
0,02 м
98 1: 25000 масштабтың графикалық дәлдігін анықтаңыз
2,5 м.
25,0 м
10,0 М.
250 м.
0,02 м
99Екі бастапқы реперге сүйенетін нивелирлік жүріс үшін биіктік байланыспау формуласын анықтаңыз
fh = hср- (Нкон-Ннач)
fh = hср- (Нкон+Ннач)
fh = Нкон-Ннач
fh = hср + (Нкон -Ннач)
fh = hср/2
100 х = _ осы формула бойынша не анықталады
нивелирдің басты геометриялық шартының қателігі
рейка бойынша дұрыс санақ
x нүктесінің белгісі
b және i нүктелері арасындағы асып кету
санақ айырмашылығы
101Көлденең бұрыштар мен үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы өлшенетін бір-біріне іргелес үшбұрыштарды салу әдісі қалай аталады
триангуляция
полигонометрия
трилатерация
теодолиттік жүріс салу
нивелирлеу
102Көлденең сызықтарды есептеу кезінде тахеометриялық түсірілім журналын өңдеу процесінде қандай көлбеу бұрышын елемеуге болады
2,5°
20°
10°
15 °

103 А1-2 сызығының дирекциялық бұрышы = 160°00', көлденең бұрыш (оң жақ) В3 = 50°00', а2-3 дирекциялық бұрышын анықтаңыз
а2-3 =290°
а2-3= 285°
а2-3= 280°
а2-3= 295°
а2-3= 300°
104 Егер а = 70 сызығының дирекциялық бұрышы болса, онда сол сызықтың "r" румб тең болады
r=СШ: 70°
r=ОБ: 30°
r=СБ: 80°
r=C3:70
r= ОШ: 70°
105 Кері геодезиялық есептер мақсаты
бағыттар мен көлденең сызықтарды анықтау
тараптардың қашықтығын табу
нүктелердің координаттарын анықтау
асып кетуді анықтау
азимуттарды табу
106 Рельефтің көлденең қимасының биіктігі һр = 10м. Қандай биіктік мәндері үздіксіз (негізгі) горизонталь болуы мүмкін
50 м
52,5 м
47,5 м
55 м
45 м
107 Топографиялық карталар мен пландарды сызу және белгілеу деп аталады
номенклатура
карталар мен жоспарларды бөлу
карталар мен жоспарларды нөмірлеу
топтасу
жүйесі
108 Қазақстанда геодезиялық жұмыстар үшін қабылданған жер сфероидінің неғұрлым дәл өлшемдері (параметрлері) кім анықтады
Красовский
Жданов
Бесселем
Деламбром
Кларком
109 Румб деп аталады
меридианның ең жақын ұшынан берілген сызық бағытына дейін сағат тілінің бағытымен және сағат бағытына қарсы есептелген көлденең сүйір бұрыш
көлденең бұрыш, шынайы және магниттік меридиандардың арасындағы
осьтік және географиялық меридиан бағыттары арасындағы көлденең бұрыш
көлденең бұрыш, шынайы меридианның солтүстік бағытынан сағат тілімен сызық бағытына дейін есептеледі
берілген нүктенің меридиан жазықтығы мен бастапқы меридиан жазықтығы арасындағы екіқырлы бұрыш
110 Дирекциялық бұрыш -бұл
осьтік меридианның солтүстік бағытынан сағат тілімен сызық бағытына дейін есептелетін көлденең бұрыш
көлденең бұрыш, шынайы меридианның солтүстік бағытынан сағат тілімен сызық бағытына дейін есептеледі
меридианның ең жақын бағытынан сағат тілінің бағытына және бағытына қарсы есептелген көлденең бұрыш
магниттік меридианның солтүстік бағытынан сағат тілімен сызық бағытына дейін есептелетін көлденең бұрыш
берілген нүктенің меридиан жазықтығы мен бастапқы меридиан жазықтығы арасындағы екіқырлы бұрыш
111 Азимут -бұл
көлденең бұрыш, шынайы меридианның солтүстік бағытынан сағат тілімен сызық бағытына дейін есептеледі
осьтік меридианның солтүстік бағытынан сағат тілімен сызық бағытына дейін есептелетін көлденең бұрыш
меридианның ең жақын бағытынан сағат тілінің бағытына және бағытына қарсы есептелген көлденең бұрыш
магниттік меридианның солтүстік бағытынан сағат тілімен сызық бағытына дейін есептелетін көлденең бұрыш
берілген нүктенің меридиан жазықтығы мен бастапқы меридиан жазықтығы арасындағы диедральды бұрыш
112 Шығу тегі бойынша қателер
өрескел, жүйелі және кездейсоқ
тең және тең емес
сыртқы және жеке құрылғылардың қателіктері.
жеке және сыртқы
орташа квадрат, шекті және салыстырмалы
113 Контурлардың аудандарын есептеуді автоматтандыру әдісті қолдануға негізделген
аналитикалық
механикалық
графикалық
аралас
графоаналитикалық
114 Горизонталь бұрыш қалай есептеледі
өлшенетін бұрыштың оң және сол жақ бағыттарының санақтар айырмасы
көлденең шеңбердің лимба санақтарының екі еселенген мәні
көлденең шеңбердің лимба санағы
өлшенетін бұрыштың оң және сол жақ бағыттарына санақтардың қосындысы
өлшенетін бұрыштың сол және оң жақ бағыттарының санақтар айырмасы
115Кез-келген пішіндегі жазық фигураны дөңгелектеу арқылы оның ауданын анықтауға мүмкіндік беретін құрылғы
планиметр
теодолит
кипрегель
эккер
эклиметр
116 Қайсысы дөңгелек қисық элементтеріне жатпайды
қисықтың басталуы
домер
қисық
биссектриса
тангенс
117 Репер және марка -бұл
орнатылған конструкцияның тұрақты және уақытша белгілері
геодезиялық аспаптар
ағаш немесе металл қадалар
сызықтарды бағдарлау кезінде қолданылатын аспаптар
орнатылған конструкцияның уақыт белгілері
118 Тахеометриялық жүрістердегі көлбеу бұрыштарды өлшеудің дұрыстығын бақылау
станциядағы НО тұрақтылығы
компесатор маятнигінің тербеліс дәрежесі
цилиндрлік деңгейдегі көпіршікті тербеліс
бұрышты екі рет өлшеу
бірнеше рет бұрышты өлшеу
119 Тексеру – бұл
құрылғының жұмыс күйін тексеру
бұрыштар мен қашықтықтарды өлшеу процесі
ақаулықтарды жою
өлшеудің дұрыстығын тексеру
құрылғыны нүктеден жоғары орталықтандыру
120 Нүктенің бойлығы өлшенеді
градуспен
румбада
азимуттарда
радианмен
метрмен
121 Көлденең профиль бөлуі
жолға перпендикуляр бағыттардағы рельефтің сипаттамалары
өтпелі қисықтардың бөлінуі
аудан жоспарын құру
жол осі бойынша кескін көріністері
дөңгелек қисықтарды бөлу үшін
122Көлденең бұрыштарды теодолитпен өлшеудегі коллимациялық қателік пайда болады, егер
көру түтігінің визир осі дүрбінің айналу осіне перпендикуляр емес
көлденең тор жіп теодолиттің айналу осіне перпендикуляр емес
теодолиттің тік осі теодолиттің айналу осіне перпендикуляр емес
цилиндрлік деңгей осі дүрбінің визир осіне перпендикуляр емес
цилиндрлік деңгей осі теодолиттің айналу осіне параллель емес
123 Формула бойынша Vн = Σ|hн | 2 / Σ | hн| +Σ |hв| * a2 / 4 анықталады
үйінді көлемі
көлем айырмашылығы
ойық көлемі
орташа жобалық белгі
жалпы көлемі
124 d = D * cosv осы формуласы бойынша не есептеледі
көлденең ұзындық
жер бедерінің арасындағы қашықтық
асып кету
визир сәулесінің ұзындығы
дөңгелек қисық радиусы
125 Тік орналасу - бұл
қолданыстағы рельефті түрлендіру мақсатында орындалатын жұмыстар кешені.
геодезиялық бөлу жұмыстары
жолды бөлу
құрылыс торын бөлу
жер бедерін түсіру
126 Техникалық нивелирлеу жүрісте шекті үйлеспейшілік аспау керек
мм
мм
мм
(20 мм
мм
127 Дирекциялық бұрыш а1-2 = 150°00', горизонталь бұрыш (оң) В2= 70°00', дирекциялық бұрышл 2-3 - анықтау
260°
80°
40°
140°
160°
128 “А”и“В” нүктелер биіктік айырмасын анықта, егер олардың белгілері На= 48,7 м.; Нв = 25,22 м.
–23,48 м.
–73,93 м.
–22,19 м.
23,48 м.
73,93
129 Тура геодезиялық есептеулер мақсаты:
координаттарды анықтау
арақашықты анықтау
биіктік айырманы есептеу
бағыт пен ұзындықты анықтау
азимут анықтау
130 Жер бетіндегі әртүрлі бедерінің жиынтығы деп аталады
рельеф
горизонталь
аңғарлар
аймақтар
түсірім
132Тура дирекциялық бұрышына атура = 210° сәйкес келетін кері дирекциялық бұрышты (aкері) анықтаңыз
(aкері)30°
(aкері) 60°
(aкері)150°
(aкері) 90°
(aкері)-30°
133Егер тура румб ОШ = 30°болса, кері румб (rкері) анықтаңыз
(гкері) СБ30°
(гкері) СШ 30°
(гкері) ОШ 180°
(гкері) СБ 60°
(гкері) ОБ 30°
134Егер дирекциялық бұрышы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет