Ветеринариялық медицина кафедрасында расталып,мақұлданғанДата19.05.2017
өлшемі315,66 Kb.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
Ветеринариялық медицина кафедрасы


Жануарлардың аутоиммунды аурулары

Пәннің оқулық-методикалық кешені

Мамандығы 6М120100- Ветеринариялық медицина


Қостанай, 2011

Құрастырушы:

В.ғ.к., доцент Байкенов М.Т.
Ветеринариялық медицина кафедрасында расталып,мақұлданған

07. 06. 2011 г. хаттама № 6

Кафедра меңгерушісі А. Тегза
Ветеринария және өндірістік өнім технологиясы факультетінің методикалық кеңесімен расталған 15 . 06 . 2011 г. хаттама № 10


Методикалық кеңес төрайымы Г. Байкадамова

ПОМК мазмұны


№ р/н

Құжат тізімі

Ескертпе

1

Типтік оқулық бағдарлама (көшірме)

кафедрада

2

Пәннің жұмыс оқулық бағдарламасы

кафедрада

3

Пән бойынша оқыту бағдаламасы (Syllabus) магистрант үшін

магистрантта

4

Пән бойынша тапсырманы орындап,тапсыру графигі

магистрантта

5

Пәннің оқулық-методикалық қамтамасыз ету картасы

кафедрада

6

Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және тарату материалы, ұсынылатын әдебиет тізімі)

ОМК-да

7

Практикалық сабақтар (семинарлық) жоспары

кафедрада

8

Пәнді оқу бойынша методикалық ұсыныстар

кафедрада

9

Типтік есеп,лабораторлық жұмыс орындау,есептік-графикалық жұмыс,курстық проект (жұмыс)бойынша методикалық ұсыныстармен нұсқаулар

кафедрада

10

Магистранттардың өзіндік жұмыс материалдары (үй тапсырмаларының тексттік жиынтығы, өзіндік бақылау материалдары, жұмыстың күнделікті тапсырмаларын,реферат және еңбек көлемімен әдебиетін көрсету арқылы т.б. үй тапсырмаларын орындау бойынша материалдары

кафедрада

11

Оқушылардың оқулық жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдар (жазбаша бақылау тапсырмалар,тесттік тапсырмалар,рубеждік бақылау сұрақтары,емтихан сұрақтары және т.б.)

ОМК-да

12

Оқулық сабақтардың бағдарламалық және мультимедиялық жүргізулері

Дәріс презентациялары

13

Арнайы аудиториялар,кабинеттер,лабораториялар тізімі

Корп 4, ауд 129

14

Магистранттарға ПОМК

Локальді жұйеде

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
«А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті»РМҚК
Ветеринария және өндірістік өнім технологиясы факультеті
БЕКІТЕМІН

Оқулық жұмыс және оқудың жаңа технологиясы бойынша проректор

_______________Ф.Майер

_____._________2011ж.Ветеринариялық медицина кафедрасы
ОҚУ бағдарламасы

(Syllabus)пәні Жануарлардың аутоиммунды аурулары


мамандығы 6 М120100- Ветеринариялық медицина

бағыты ғылыми және педагогикалық

кредит саны 3

Костанай, 2011


Жануарлардың аутоиммунды аурулары пәні бойынша оқу бағдарламасын доцент, в.ғ.к. М.Т.Байкеновпен құрастырылған 20.05.2011ж. ______________________


Ветеринариялық медицина кафедрасының 07.06.2011ж. хаттама№ 6
отырысында қарастырылып,мақұлданған.


Кафедра меңгерушісі А. Тегза
Ветеринария және өндірістік өнім технологиясы факультетінің методикалық кеңесімен расталған 15 . 06 . 2011 г. хаттама № 10


Методикалық кеңес төрайымы Г. Байкадамова


1 Пән жөнінде мәлімет

Пән атауы: Жануарлардың аутоиммунды аурулары

Сабақ өткізу орынымен уақыты: сабақтар кестеге сай 4 ғимаратта өткізіледі

Кеңес сағаттары: кеңес графигімен кестеге сай қафедрада (МОӨЖ оф.)Пән пререквизиттері

Жануарлардың аутоиммунды аурулары пәнін меңгеру үшін практикалық хирургия,ветеринарлық хирургияны оқуда алынған білім,дағды қажет.Пән постреквизиттері

«Жануарлардың аутоиммунды аурулары» курсын меңгеру, одан әрі хирургия, ғылыми зерттеулер, хирургиядан сабақ беру аумағында мамандықты ойдағыдай меңгеруге мүмкүндік береді.Пәннің қысқаша мәні

Жануарлардың аутоиммунды аурулары пәні хирургиялық патологияда иммундық процесс бұзылуының этиологиялық факторларының теоретикалық негізін оқып зерттейді.Жарақат,тері,бұлшық ет,буын,сүйек аурулары және т.б. үлпалармен торшалардың патогенезін оқып зерттейді. Аутоиммунды аурулардың алдын алу және емін қарастырады.Пән аяқ ауруларымен олардың асқынуында,сонымен қатар хирургиялық патологияда аяқ ауруларының салмақ салуына қарай қазіргі кезеңдегі кешенді ем аумағында білім береді.Пән мақсаттарымен міндеттері

Пән мақсаты: Аутоиммунды ауруларды превентизациялау және емдеу әдістерін өңдеуге бағытталған теоретикалық біліммен қамтамасыз ету.

Пәннің міндеті – хирургиялық патологияда иммундық процесс бұзылуының этиологиялық факторларының теоретикалық негізін оқып зерттеу.

Курсты оқуда магистрант білуі тиіс: аяқ ауруларымен олардың асқынуында,сонымен қатар хирургиялық патологияда аяқ ауруларының салмақ салуына қарай қазіргі кезеңдегі кешенді емі.
2 Пән мазмұны


 1. Аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиялық факторлары. Аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиялық факторлары

 2. Аутоиммунды аурулардың патогенезі. Аутоиммунды аурулардың патогенезі

 3. Аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері. Аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

 4. Аутоиммунды аурулардың мониторингі. Аутоиммунды аурулардың мониторингі

 5. Аутоиммунды ауруларды емдеу мәселелерін шешуде методологиялық жақындау жолының қағидалары. Аутоиммунды ауруларды емдеу мәселелерін шешуде методологиялық жақындау жолының қағидалары.

 6. Аутоиммунды аурулардың превентизациясымен емінің әр түрлі әдістерін өңдеу. Аутоиммунды аурулардың превентизациясымен емінің әр түрлі әдістерін өңдеу


3 Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі :

1 Ярилин А.А. Основы иммунологии. М.: Медицина. 1999. 608

2 Фонталин Л.Н. Молекулярно-клеточные механизмы иммунологической толерантности. М. : Наука, 1994, 150 с.

3. Ройт А., Бростофф Дж., Мейбл Д. Иммунологии, М., 2000.

4. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. М.: Медицина. 2000. 432

5. Иммунодиагностика и иммунокоррекция в клинической практике. Под редакцией И. Д. Столярова. - СПб.: Сотис, 1999. - 176 с.

6 Кузнецов В.П., Беляев Д.Л., Бабаянц А. А. Концепция иммунокоррекции при многофакторных иммунодефицитных состояниях, инфекционных и онкологических заболеваниях. ЖМЭИ, 1996 г, №5, стр. 104-110

7 Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., Воробьев А.А. Эндогенные иммуномодуляторы. 1992.

8 Тотолян А.А., Фрейдлин И.С. Клетки иммунной системы. I-II. СПБ: Наука. 1999.232 с

Қосымша:

1 Авроров В.Н., Лебедев А.В. “Ветеринарная офтальмология” Агропромиздат, 1985 г.

2. Магда И.И. и др., Оперативная хирургия. М, 1990.

3 Лебедев А.В., Липовский К.А. “Общая ветеринарная хирургия” Учебник. Колос, 2000 г.

4 Калашник А.И., Лабунский В.М., Передера Б.Я., Русинов А. “Практикум общей хирургий. Учебное пособие М., Колос, 1982.

5 Шакалов К.И., Башкиров Б.А., Калашник А.И., Авроров В.Н., Островский Н.С., Лебедев А.В., Семенов Б.С., “Частная ветеринарная хирургия” М., Агропромиздат, 2000 г.

6 Белов А.Д., Беляков И.М., Лукьяновский В.А. “Физиотерапия и физиопрофилактика болезней животных” М., Колос, 1983 г.

7 Лукьяновский В.А., Белов А.Д., Беляков И.М. “Болезни костной системы животных” М., Колос, 1984 г.

8 Белов А.Д. и др. Общая хирургия, М., 1990.

9 Лебедев А.В., Липовский К.А. "Общая ветеринарная хирургия" Учебник. Колос, 200010 Петров Р.В Иммунология. М.: Изд-во МГУ. 1998, 480 с.

11 Практикум по иммунологии (под ред.И.А. Кондратьевой, В.Д. Самуилова), М.: Изд-во МГУ, 2001, 224 С.

12 Адо В.А. Аллергология. - Новосибирск: Наука, 1986

13 Хаитов Р. М., Пинегин Б. В. Современные иммуномодуляторы: основные принципы их применения //Иммунология. - 2000. - № 5. - С 4-7.

14 Фролов А.К., Арцимович Н.Г., Сохин А.А. Иммуногенетика. М.: Медицина, 1993. 239 с

15 Ярилин А.А. Основы иммунологии. М.: Медицина. 1999. 608

16 Терехов П.Ф. “Ветеринарная онкология” М., Колос, 1977 г

Магистранттар үшін (Syllabus) оқу бағдарламасы

2011-2012 оқу жылына Жануарлардың аутоиммунды аурулары пәні бойынша

ABZh 5206 (1)

1. Негізгі ақпарат

Факультет

Ветеринария және ӨӨТ

Мамандығы

Ветеринарлық медицина

Курс

1

Семестр

2

Оқу түрі

күндізгі

Бағдарлама

негізгі

Пән циклі

БД

Компонент

Таңдау бойынша

Кредит саны

3

Сағат саны

225

Сабақ өткізу орыны

4 ғимарат аудитория № 129.

Дәрісші

Доцент Байкенов М.Т.

Оқытушы

Доцент Байкенов М.Т.

Кеңес уақыты

(МОӨЖ оф.)1-ші апта

1-ші апта

1-ші апта

Жұма 14.00-17.00

Жұма 14.00-17.00

Жұма 14.00-17.00

2 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер

Жануарлардың аутоиммунды аурулары пәнін меңгеру үшін практикалық хирургия, ветеринарлық хирургияны оқуда алынған білім,дағды қажет.


Постреквизитте

«Жануарлардың аутоиммунды аурулары» курсын меңгеру, одан әрі хирургия, ғылыми зерттеулер, хирургиядан сабақ беру аумағында мамандықты ойдағыдай меңгеруге мүмкүндік береді.

3 Пән мақсатымен міндетері

Мақсаты

Жануарлардың аутоиммунды аурулары мал өмірімен өнімділігін сақтауды қамтамасыз етуде емдік көмек көрсетуге бағытталған магистрантты теоретикалық біліммен практикалық қабылдаулармен қамтамасыз етеді.

Міндеті

Ауру мал өміріне қауіптілігімен байланысты жіті жарақат және оның күйінде аумақта ғылыми жетістіктердің теоретикалық және практикалық мәліметтері

4 Академиялық сағат тарату

Барлығы

Дәр.

Практ.

Лаб.

МОӨЖ ауд.

МОӨЖ оф.

МӨЖ

Бақылау формасы

3 кредит 225 сағат

5

40

0

0

30

150

Емтихан

5 Пәннің мәні

Жануарлардың аутоиммунды аурулары пәні ауру мал өміріне қауіптілігімен байланысты жіті жарақат және оның күйінде аумақта ғылыми жетістіктердің теоретикалық және практикалық мәліметтерін оқып зерттейді. Сонымен қатар пән,зақымданған метоболизм коррекциясына бағытталған және белсенді қалыпқа келетін операциядан кейінгі терапияның қазіргі кезең аумағында білім береді.

6 Курс саясаты

Магистрант сабақтарға арнайы киіммен,сабаққа дайын болып,кешікпей келуге міндетті. Бақылаудың барлық түрлері тек бір рет тапсырылады.Емтиханды егер кері баға алған жағдайда ғана тапсыруға тиіс.графикте көрсетілген мерзімнен кейін коллоквиум тапсыруда рейтинг 0,8 коэфицентке төмендейді.

7 Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі

1 Авроров В.Н., Лебедев А.В. “Ветеринарная офтальмология” Агропромиздат, 1985 г.

2. Магда И.И. и др., Оперативная хирургия. М, 1990.

3 Лебедев А.В., Липовский К.А. “Общая ветеринарная хирургия” Учебник. Колос, 2000 г.

4 Калашник А.И., Лабунский В.М., Передера Б.Я., Русинов А. “Практикум общей хирургий. Учебное пособие М., Колос, 1982.

5 Шакалов К.И., Башкиров Б.А., Калашник А.И., Авроров В.Н., Островский Н.С., Лебедев А.В., Семенов Б.С., “Частная ветеринарная хирургия” М., Агропромиздат, 2000 г.


Қосымша

1 Ярилин А.А. Основы иммунологии. М.: Медицина. 1999. 608

2 Фонталин Л.Н. Молекулярно-клеточные механизмы иммунологической толерантности. М. : Наука, 1994,150 с.

3. Ройт А., Бростофф Дж., Мейбл Д. Иммунологии, М., 2000.

4. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. М.: Медицина. 2000. 4325. Иммунодиагностика и иммунокоррекция в клинической практике. Под редакцией И. Д. Столярова. - СПб.: Сотис, 1999. - 176 с.8 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

№ апт

Дәріс сабақтарының тақырыптарысағат

Практикалық сабақтар тақырыптары

сағат
сағат

1

Аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиялық факторлары

1

Аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиялық факторлары

2

Аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиялық факторлары

2

2Аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиялық факторлары

3

Аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиялық факторлары

2

3Аутоиммунды аурулардың патогенезі

3

Аутоиммунды аурулардың патогенезі

2

4

Аутоиммунды аурулардың патогенезі

1

Аутоиммунды аурулардың патогенезі

2

Аутоиммунды аурулардың патогенезі

2

5Аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

3

Аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

2

6Аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

3

Аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

2

7

Аутоиммунды аурулардың мониторингі

1

Аутоиммунды аурулардың мониторингі

2

Аутоиммунды аурулардың мониторингі

2

8Аутоиммунды аурулардың мониторингі

3

Аутоиммунды аурулардың мониторингі

2

9Аутоиммунды ауруларды емдеу мәселелерін шешуде методологиялық жақындау жолының қағидалары.

3

Аутоиммунды ауруларды емдеу мәселелерін шешуде методологиялық жақындау жолының қағидалары.

2

10

Аутоиммунды ауруларды емдеу мәселелерін шешуде методологиялық жақындау жолының қағидалары.

1

Аутоиммунды ауруларды емдеу мәселелерін шешуде методологиялық жақындау жолының қағидалары.

2

Аутоиммунды ауруларды емдеу мәселелерін шешуде методологиялық жақындау жолының қағидалары.

2

11Аутоиммунды аурулардың иммуннокоррекциясының әдістерін өңдеу

3

Аутоиммунды аурулардың иммуннокоррекциясының әдістерін өңдеу

3

12Аутоиммунды аурулардың иммуннокоррекциясының әдістерін өңдеу

3

Аутоиммунды аурулардың иммуннокоррекциясының әдістерін өңдеу

3

13

Аутоиммунды аурулардың превентизациясымен емінің әр түрлі әдістерін өңдеу

1

Аутоиммунды аурулардың превентизациясымен емінің әр түрлі әдістерін өңдеу

2

Аутоиммунды аурулардың превентизациясымен емінің әр түрлі әдістерін өңдеу

3

14Аутоиммунды аурулардың превентизациясымен емінің әр түрлі әдістерін өңдеу

3

Аутоиммунды аурулардың превентизациясымен емінің әр түрлі әдістерін өңдеу

3

15Аутоиммунды аурулардың превентизациясымен емінің әр түрлі

3

Аутоиммунды аурулардың превентизациясымен емінің әр түрлі

3
Барлық сағат

5
40
459 Пән бойынша тапсырманы орындау және тапсыру


Сабақ түрлері

Бақылау түрлері

Бақылау формасы

Баллдар

Апталар

Рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

8

1 атт.

9

10

11

12

13

14

15

2 атт.

семестр

Қорыт.

Жалпы
КБ


Дәріс сабақтарында белсенділік

100

*
*

*
*

*
50

*

*
*

*
*


50


Практикалық сабақтарда белсенділік

100*

*
*

*
*


50

*
*

*
*

*


50


РБ

Коллоквиум 1

100

*


100


Коллоквиум 2

100

*


100

СБ


Реферат 1 и 2

100


*

100*

100


Ауызша емтихан

10040Барлығы
30


30

60

40

100


Ескертпе 1. Семестр аяғында максималды семестрлік рейтингтың 50% жинаған және бақылаудың барлық түрлерінен оң баға алған магистрант, емтиханға жіберіледі.

Ескертпе 2. Дәріс және практикалық сабақтар бойынша қалдырған сабақтары болса,оларды орындау және қорғау арқылы жұйе жүзеге асырылады.

Баға критерилары

Салттық баға

Өте жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағатсыз

Баллдар (max = 100 балл))

90-100

75-89

50-74

0-49

10 Рейтингтік баллдар (үлгірім бекітілуі)
Магистрант жұмысымен сабақ түрлері

Рейтингтік баллдар

Балл суммасы

1. Ағымды бақылау

1.1 Аудиторлық жұмыс
 • Дәріс сабағында белсенділігі • Практикалық сабақта белсенділігі

1.2 Білімнің рубеждік бақылауы • Коллоквиум I (8 апта)

 • Коллоквиум II (15 апта)

Коллоквиумға рұқсат дәріс конспекті болған жағдайда жүзеге асырылады

1.3 Аудитордантыс жұмыс • Реферат жазу (8 және 15 апта)Әр сабаққа 10 балл


Әр сабаққа 10 балл
100 балл

100 балл


Қорғаған үшін 100 (8 апта) және қорғаған үшін 100 (15 апта)


60

20

10

10


20

10

1020

10

102. Аралық аттестация (ауызша)

Емтиханға жіберілу жүзеге асырылады: • практикалық жұмысты тапсыруда

 • коллоквиум тапсыруда

 • курстық жұмыс тапсыруда

 • практикалық тапсырмалармен реферат тапсыруда

 • практикалық сабақтарға қатысу немесе қалдырған тақырыпты орындауда

 • 60 балл жинауда (есеп бойынша 30 балл) ағымды бақылаудан

Әр қайсысына 100 баллдан 4 сұрақ

40

Пән бойынша барлығы

100Бағдарлама в.ғ.к.,доцент М.Т.Байкеновпен құрастырылған

­­15. 05_. 2011 ж. ____________________

Ветеринариялық медицина кафедрасында қарастырылып,бекітілген 07.06_2011 ж. хаттама №_5_


Кафедра меңгерушісі А. Тегза

Рубеждік бақылау №1

1 Аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиялық факторлары

2 Аутоиммунды аурулардың патогенезі

3 Аутоиммунды ауруларды балаудың клиникалық белгілері

4 Аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

5 Аутоиммунды ауруларды балаудың арнайы әдістері

6 Аутоиммунды аурулардың мониторингі

7 Аутоиммунды аурулардың болжамы

8 Терінің аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

9 Терінің аутоиммунды аурулар патогенезі

10 Терінің аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

11 Терінің аутоиммунды аурулар болжамы

12 Терінің аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

13 Терінің аутоиммунды ауруларды балаудың арнайы әдістері

14 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

15 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар патогенезі

16 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

17 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар болжамы

18 Бұлшық ет балаудың лабораторлық әдістері
Рубеждік бақылау №2

19 Сұйектің аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

20 Сұйектің аутоиммунды аурулар патогенезі

21 Сұйектің аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

22 Сұйектің аутоиммунды аурулар болжамы

23 Сұйектің аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

24 Буындардың аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

25 Буындардың аутоиммунды аурулар патогенезі

26 Буындардың аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

27 Буындардың аутоиммунды аурулар болжамы

28 Буындардың балаудың лабораторлық әдістері

29Аутоиммунды ауруларды емдеу мәселелерінің шешілуіне методологиялық жақындау қағидалары

30 Аутоиммунды ауруларды иммундықкоррекциялау әдістерін өңдеу

31 Аутоиммунды аурулардың әр түрлі әдістерін өңдеу

32 Аутоиммунды ауруларды превентизацииялау

33 Аутоиммунды ауруларды профилактикалау

Бұлшық ет аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

34 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар патогенезі

35 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

36 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар болжамы

37 Бұлшық ет балаудың лабораторлық әдістері

Емтихан сұрақтары
1 Аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиялық факторлары

2 Аутоиммунды аурулардың патогенезі

3 Аутоиммунды ауруларды балаудың клиникалық белгілері

4 Аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

5 Аутоиммунды ауруларды балаудың арнайы әдістері

6 Аутоиммунды аурулардың мониторингі

7 Аутоиммунды аурулардың болжамы

8 Терінің аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

9 Терінің аутоиммунды аурулар патогенезі

10 Терінің аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

11 Терінің аутоиммунды аурулар болжамы

12 Терінің аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

13 Терінің аутоиммунды ауруларды балаудың арнайы әдістері

14 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

15 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар патогенезі

16 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

17 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар болжамы

18 Бұлшық ет балаудың лабораторлық әдістері

19 Сұйектің аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

20 Сұйектің аутоиммунды аурулар патогенезі

21 Сұйектің аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

22 Сұйектің аутоиммунды аурулар болжамы

23 Сұйектің аутоиммунды ауруларды балаудың лабораторлық әдістері

24 Буындардың аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

25 Буындардың аутоиммунды аурулар патогенезі

26 Буындардың аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

27 Буындардың аутоиммунды аурулар болжамы

28 Буындардың балаудың лабораторлық әдістері

29Аутоиммунды ауруларды емдеу мәселелерінің шешілуіне методологиялық жақындау қағидалары

30 Аутоиммунды ауруларды иммундықкоррекциялау әдістерін өңдеу

31 Аутоиммунды аурулардың әр түрлі әдістерін өңдеу

32 Аутоиммунды ауруларды превентизацииялау

33 Аутоиммунды ауруларды профилактикалау

Бұлшық ет аутоиммунды аурулар пайда болуының этиологиясы

34 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар патогенезі

35 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар клиникалық белгілері

36 Бұлшық ет аутоиммунды аурулар болжамы

37 Бұлшық ет балаудың лабораторлық әдістеріЖануарлардың аутоиммунды аурулары пәні бойынша ветеринариялық медицина кафедрасының сабақтар жүргізуге арналған арнайы аудиторияла,кабинеттер,лабораториялар тізімі


№ р/н

Ғимарат

Аудитория №

Пәнді оқуда қолданылатын құралдармен өңдеулер,бағдарламалық қамтамасыз етілуі

1

4

129

жоқ

Құрастырушы : В.ғ.к.,доцент Байкенов М.Т.20.05.2011 ж.
Каталог: files
files -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
files -> Астрономия Мазмұны
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу