Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет105/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   131

53-кесте Таблица 53

НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ ӨЛІ ТУЫЛУЫ, ПЕРИНАТАЛДЫ ЖӘНЕ ЕРТЕ НЕОНАТАЛДЫ ӨЛІМ-ЖІТІМ КОЭФФИЦИЕНТІ

МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ, ПЕРИНАТАЛЬНАЯ И РАННЯЯ НЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ

Барлық ведомстволар Все ведомства
өлі туғандардың санын 1000 тірі және өлі туғандарға шаққанда

Число родившихся мертвыми на 1000 родившихся живыми и мертвыми

өлі туғандар және 0-6 тәулікте қайтыс болған нәрестелердің санын 1000 тірі және өлі туғандарға шаққанда

Число мертворожденных и умерших новорожденных в возрасте 0-6 суток

на 1000 родившихся

живыми и мертвыми

0-6 тәулікте қайтыс болған нәрестелердің санын 1000 тірі

туғандарға шаққанда

Число умерших новорожденных

в возрасте 0-6 суток

на 1000 родившихся живыми
2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

9.6

9.1

15.1

13.3

5.6

4.2

Pеспублика

КазахстанАқмола

9.8

9.6

15.0

14.2

5.2

4.7

Акмолинская

Ақтөбе

7.9

7.0

8.7

7.3

0.7

0.3

Актюбинская

Алматы

7.9

7.3

14.6

12.9

6.7

5.7

Алматинская

Атырау

11.4

10.5

18.8

14.8

7.6

4.3

Атырауская

Б.Қазақстан

10.0

7.9

14.7

11.2

4.7

3.4

З-Казахстанская

Жамбыл

7.0

8.2

12.4

15.3

5.4

7.2

Жамбылская

Қарағанды

8.6

9.1

12.6

12.8

4.0

3.8

Карагандинская

Қостанай

13.9

11.6

18.3

14.2

4.4

2.7

Костанайская

Қызылорда

8.7

9.6

16.8

15.0

8.2

5.4

Кызылординская

Маңғыстау

12.2

12.6

20.2

17.6

8.0

5.1

Мангыстауская

О.Қазақстан

11.3

11.2

18.4

15.8

7.2

4.7

Ю-Казахстанская

Павлодар

9.9

9.3

10.6

9.7

0.7

0.4

Павлодарская

С.Қазақстан

9.2

10.3

13.3

13.9

4.2

3.6

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

10.2

9.7

12.9

11.3

2.7

1.7

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

8.1

7.7

11.7

11.0

3.6

3.4

г.а.Астана

Респ.ұйымдар *)

11.7

8.1

20.1

15.9

8.4

7.9

Респ. организации *)

Алматы қ.ә.

8.4

5.9

14.9

9.8

6.5

3.9

г.а.Алматы

Ескертпе: * ) Алматы және Астана қалаларындағы республикалық ұйымдар

Примечание: * ) Республиканские организации гг. Алматы и Астаны54-кесте Таблица 54

НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ

Барлық ведомстволар Все ведомства
Ауырып туғандардың және ауырған нәрестелердің саны

Число родившихся больными и заболевших новорожденных
абсолюттік саны

абсолютные числа

1000 тірі туған нәрестелерге шаққанда

на 1000 родившихся живыми2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

47786

42992

124.0

110.5

Pеспублика

КазахстанАқмола

1730

1287

141.8

108.9

Акмолинская

Ақтөбе

572

248

29.9

13.2

Актюбинская

Алматы

3841

3485

101.5

89.6

Алматинская

Атырау

2451

2436

157.3

154.0

Атырауская

Б.Қазақстан

1526

1563

123.5

123.0

З-Казахстанская

Жамбыл

2569

2502

96.3

92.6

Жамбылская

Қарағанды

3799

3668

153.8

148.6

Карагандинская

Қостанай

2386

2505

183.0

191.7

Костанайская

Қызылорда

4767

1949

238.4

103.7

Кызылординская

Маңғыстау

2163

1906

128.3

104.7

Мангыстауская

О.Қазақстан

7379

7090

95.1

90.6

Ю-Казахстанская

Павлодар

104

66

8.1

5.1

Павлодарская

С.Қазақстан

1267

1113

154.7

139.1

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

4455

5144

195.7

229.4

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

2340

1859

109.9

82.2

г.а.Астана

Респ.ұйымдар *)

1486

1040

266.9

183.6

Респ. организации *)

Алматы қ.ә.

4951

5131

128.5

130.5

г.а.Алматы

Ескертпе: * ) Алматы және Астана қалаларындағы республикалық ұйымдар

Примечание: * ) Республиканские организации гг. Алматы и Астаны55-кесте Таблица 55

АУРУХАНА ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ ӨЛІМ-ЖІТІМІ

СМЕРТНОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ В БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства
Тірі туған нәрестелердің ішінде қайтыс болғаны

Умерло новорожденных
абсолюттік саны

абсолютные числа

1 000 тірі туған нәрестелерге шаққанда

на 1 000 родившихся живыми2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

3465

2729

9.0

7.0

Pеспублика

КазахстанАқмола

79

71

6.5

6.0

Акмолинская

Ақтөбе

14

6

0.7

0.3

Актюбинская

Алматы

284

428

7.5

11.0

Алматинская

Атырау

192

93

12.3

5.9

Атырауская

Б.Қазақстан

74

56

6.0

4.4

З-Казахстанская

Жамбыл

214

349

8.0

12.9

Жамбылская

Қарағанды

133

132

5.4

5.3

Карагандинская

Қостанай

70

45

5.4

3.4

Костанайская

Қызылорда

230

139

11.5

7.4

Кызылординская

Маңғыстау

251

197

14.9

10.8

Мангыстауская

О.Қазақстан

1197

597

15.4

7.6

Ю-Казахстанская

Павлодар

9

5

0.7

0.4

Павлодарская

С.Қазақстан

59

44

7.2

5.5

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

67

40

2.9

1.8

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

129

123

6.1

5.4

г.а.Астана

Респ.ұйымдар *)

116

103

20.8

18.2

Респ. организации *)

Алматы қ.ә.

347

301

9.0

7.7

г.а.Алматы

Ескертпе: * ) Алматы және Астана қалаларындағы республикалық ұйымдар

Примечание: * ) Республиканские организации гг. Алматы и Астаны56-кесте Таблица 56

АБОРТТАР (абсолюттік саны)

АБОРТЫ (абсолютные числа)

Барлық ведомстволар Все ведомства
Жалпы аборттардың саны (мини-абортты қосқанда)

Всего абортов (включая мини-аборты)

олардың ішінде:

в том числе от:
өздігінен болған түсік

самопроизволь-

ные

медициналық түсік

медицинские

медициналық

көрсетімдер

бойынша

по медицинским показаниям

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

95654

84265

42926

44528

32062

25429

4323

4185

Pеспублика

КазахстанАқмола

6093

5350

1764

1387

3752

3270

143

121

Акмолинская

Ақтөбе

3764

3920

1509

1462

881

817

88

217

Актюбинская

Алматы

6078

5458

2670

3998

1954

689

572

312

Алматинская

Атырау

2090

2138

1307

1701

255

202

470

234

Атырауская

Б.Қазақстан

3493

3038

2069

2261

1256

524

114

156

З-Казахстанская

Жамбыл

5060

4714

3047

3223

1591

1060

174

216

Жамбылская

Қарағанды

9597

8621

3833

3200

3694

2972

457

418

Карагандинская

Қостанай

5375

5575

1844

2189

2548

2830

146

162

Костанайская

Қызылорда

1168

1282

664

905

393

113

48

197

Кызылординская

Маңғыстау

2577

2577

1516

1508

439

402

169

190

Мангыстауская

О.Қазақстан

6033

7958

4580

5415

459

788

836

975

Ю-Казахстанская

Павлодар

4620

4322

2273

2343

2209

1842

125

124

Павлодарская

С.Қазақстан

4043

3833

1424

1287

2186

2115

63

101

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

11011

10140

4848

4846

4405

4113

185

180

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

5406

6226

2640

3324

1605

1668

188

189

г.а.Астана

Респ.ұйымдар *)

1232

1238

1150

1112

65

90

16

35

Респ. организации *)

Алматы қ.ә.

18014

7875

5788

4367

4370

1934

529

358

г.а.Алматы


Денсаулық сақтау министрлігі
Демографиялық көрсеткіштер
Халықтың денсаулық көрсеткіштері
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары
Топтары бойынша өмірінде алғаш тіркелген аурулардың саны
Барлық ведомств
Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда
Ауыл халқы сельское население
Тиісті халықты 100 000 адамға шаққандағы сырқаттардың
Отан соғысы мүгедектеріне медициналық көмек көрсету
Денсаулық сақтау желісі
Атауы наименование
Санитарлық - эпидемиологиялық ұйымдар саны
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар *)
Халыққа стоматологиялық көмек көрсету
Кадрлар кадры
Медицина кадрлары
Халықтың негізгі мамандықтардың орта медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуі
Жекеменшік ұйымдардағы медицина кадрлары
Ауыл халқы сельское
Ауыл халқы сельское население
Төсек-орын қоры
Төсек - орын қоры
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі
Жекелеген аурулар бойынша стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген
Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны және төсек-орын айналымы
Аурухана ұйымдарындағы хирургиялық жұмыс
Операциядан кейінгі өлім-жітім
Заболеваемость детей первого года жизни и детей до 5 лет жизни
Мүгедек балалар
Аурухана ұйымдарында
Аналар өлім-жітімі
Аборттар (абсолюттік саны)
Аборттан кейінгі асқынулар (абсолюттік саны)
Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар
Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар
Халықтың әр түрлі жас тобында кездесетін урогениталдық хламидия жұқпасы
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Смертность от злокачественных новообразований *)
Халықты наркологиялық көмекпен қамту
Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Туберкулезден айығу көрсеткіштері.
Туберкулезден өлім-жітім
Xvi фармацевтикалық қызметпен
Xix салауатты өмір салтын қалыптастыру

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   131


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу