Аралық қаржылық есеп пәнінен аралық мемлекеттік тест сұрақтарыДата28.01.2018
өлшемі319,13 Kb.
#35520
Аралық қаржылық есеп пәнінен аралық мемлекеттік тест сұрақтары
1. Бершектер қарызы дегеніміз:

А) ақша қаражаттарын, тауарлар мен қызметтерді алу үшін клиенттер мен басқа да тұлғаларға қойылатын талаптар

Б) болашақта алынатын ақша қаражаттары және осы түсімдердің алыну болжамы бағалану кезінде ескерілуі тиісті

В) дұрыс жауабы жоқ

Г) ) ақша қаражаттарын, тауарлар мен қызметтерді алу үшін клиенттер мен басқа да тұлғалардың қойған талаптары

Д) жөнелтілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер құнын заңды және жеке тұлғалардың осы күнге дейін төлемей отырған ақшалары

А
2. Берешектер қарызы қандай мақсаттар үшін жіктеледі

А) қаржылық есеп беру үшін

Б) баланс құру үшін

В) бәсекелес үшін

Г) салық есептері үшін

Д) тоқсандық есеп үшін

А
3. Берешектер қарызы бөлінеді:

А) қайтарымды және қайтарымсыз

Б) қысқа мерзімді және ағымдағы

В) ұзақ мерзімді және қайтарымсыз

Г) ұзақ және қысқа мерзімді

Д) ұзақ мерзімді және орта мерзімді

Г
4. Саудалық емес дебиторлық берешектерге нелер жатпайды

А) лауазымды тұлғалар мен жұмысшыларға берілген аванстар

Б) материалдарды жеткізу үшін аванстар

В) салықтар

Г) жұмыстар мен қызметтерді орындау үшін аванстар

Д) тек қызметтерді орындау үшін берілген аванстар

А
5. Айырбас бағасы дегеніміз не

А) берешектердің төлеуге тиісті сомасы

Б) куәсіз құжаттарынсыз берешектердің төлеуге тиісті сомасы

В) өткен жылғы сатып алушылардың берешек сомалары

Г) берешек алуға тиісті сома

Д) сатушы мен сатып алушы арасындағы тауар айналысы

А
6. Қайтарылмаған берешек қарыздарды есептеу әдісі

А) күмәнді берешектер бойынша шығындар әдісі

Б) алынуға тиісті шоттарды жанама азайту

В) күмәнді берешектер бойынша шығындарды тікелей есептен шығару әдісі

Г) тікелей есептен шығару әдісі, резервтік әдіс

Д) резервтік әдіс, жанама азайту

Г
7. Айырбас бағасы қандай жағдайларда мойындалады

А) берешек қарыздардың көп бөлігімен операциялар жүзеге асқанда

Б) алашақ қарызыдардың көп бөлігімен операциялар жүзеге асқанда

В) белгіленген сомалар міндетті болып есептелгенде

Г) белгіленген сомалар кіріс болып есептелгенде

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
8. Алынуға тиісті вексельдер –

А) белгіленген мерзімде белгілі бір ақша сомасын төлеу жөнінде жазбаша міндеттеме

Б) белгілі ақша сомасын төлеу жөнініде қарыз міндеттемесі

В) құнды қағаз

Г) белгілі ақша сомасын қайтару жөнінідегі ауызша міндеттеме

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
9. Күмәнді қарыздарды жабу резерві бұл –

А) сатып алушылардың төлемеген счеттары

Б) баланстық есептегі саудалық берешек қарыздар сомасынан осы сомаларды алып тастағандағы қалдық соманың шоты

В) қалдыққа байланыссыз резервтік шоттың кредитіндегі сомалар

Г) барлық жауаптары дұрыс

Д) дұрыс жауабы жоқ

Б
10. Алынуға тиісті шоттар

А) сатылған тауарлар мен қызметтер үшін сатып алушының төлеуге тиісті ауызша міндеттемесі

Б) сатылған тауарлар мен қызметтер үшін сатушының құжаттарды беру жөнінідегі ауызша сенімі

В) сатылған таурлар мен қызметтер үшін сатушының төлнген ақша сомасын қайтару жөніндегі ауызша сенімі

Г) сатылған тауарлар мен қызмттер үшін екі жақтың төлеу жөніндегі және құжаттарды беру жөнінідегі ауызша келісімі

Д) тауарларды орнына дейін жеткізі жөнінідегі сатушының жазбаша сенім білдіруі

А
11. ҚЕХС бойынша қысқа мерзімді берешек қарыздар шоттар жоспарының қай бөлімінде көрсетіледі

А) 7


Б) 3

В) 1


Г) 6

Д) 2


В
12. ҚЕХС бойынша қысқа мерзімді берешек қарыздар қандай шотарда көрсетіледі

А) 1410-1430

Б) 1210-1290

В) 1510-1520

Г) 2110-2180

Д) 3110-3190

Б
13. ТМҚ – бұл мына автивтер-

А) ұйымдардың шаруашылық және өндірістік қызметіне жұмсалатын және сатуға дайындалып, сақталуда тұрған активтері

Б) жұмыстар мен қызмттерді орындау үшін құрылымдық бөлшектер, отын, ыдыс және ыдыстық заттар

В) барлық жауаптары дұрыс

Г) ақшалар, дебиторлық борышттар, құнды қағаздар

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
14. ТМҚ өзіндік құнына кірмейді-

А) өндірістік шығындар

Б) үстеме шығындар

В) сату шығындары

Г) тасымалдау шығындары

Д) дұрыс жауабы жоқ

В
15. Инфляция кезінді ТМҚ бағалаудың қай әдісі жоғары пайда береді

А) ЛИФО


Б) ФИФО

В) бір бірліктің бағасы

Г) орташа өлшем бағасы

Д) әрбір бірліктің өзіндік құны

Б
16. Сатудың таза бағасы бұл –

А) тауарларды, жұмыстарды орындауға және сатуға мүмкін болатын шығындарды кеміту арқылы анықталатын баға

Б) тасымалдау шығындарын қоса тауарларға ұсынылған сату бағасы

В) тасымалдау шығындарын шегергендегі тауарларға ұсынылған сату бағасы

Г) сату бойынша шығындарды шегергендегі тауарлардың сатылу бағасы

Д) жарнама шығындарын шегергендегі сатудың бағасы

А
17. Босалқылардың шығындары төмендегі мерзімде танылады-

А) сатып алу-сату келісімшартын жасаған кезде

Б) тиеу кезінде

В) олармен байланысты табыстың баланстық құны танылған жағдайда

Г) барлық жауаптары дұрыс

Д) дұрыс жауабы жоқ

В
18. ұйымдарды басқару жүйесінде бухгалтерлік есеп қандай қызметтерді атқарады

А) техникалық түрде қызмет көрсету

Б) жоспарлау

В) ақпараттарды беру

Г) реттеу

Д) божамдау

В
19. Баланста ТМҚ қандай бағамен бағаланады

А) ең төменгі өзіндік құнмен

Б) нарықтық бағамен

В) таза пайдамен

Г) сату бағасымен

Д) сатып алу бағасымен

Б
20.Сатудың таза бағасы қалай анықталады:

А) негізгі тауарлар тобы және жалпы босалқылар деңгейінің әдісімен

Б) орташа өлшем бағасы әдісімен

В) негізігі тауарлар тобы әдісімен

Г) бір бірліктің бағасымен

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
21. Мерзімді есеп әдісі жүйесін қолдану кезінде ТМҚ есебі қай мерзім ішінде жүргізіледі

А) жыл ішінде

Б) ай ішінде

В) тоқсанда

Г) 15 күн ішінде

Д) есепті мерзім ішінде

В
22.Мерзімдік есепте сатылған ТМҚ өзіндік құны есептелінбейді

А) түгендеу жүргізбесе

Б) таза пайданы есептемесе

В) барлық жауаптары дұрыс

Г) сату шығындарын есепке алмаса

Д) дұрыс жауабы жоқ


23. Төмендегі жағдайларда өзіндік құн қалпына келтірілмесе сатудың таза құны қолданылады

А) ТМҚ бүлінсе, толықтай немесе жартылай ескірсе

Б) ТМҚ тозуы есептен шығарылса

В) ТМҚ нарықтық бағасы төмендесе

Г) барлық жауаптары дұрыс

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
24. Негізгі құралдар дегеніміз -

А) материалдық активтер

Б) босалқылар

В) ақша қаражаттары

Г) акциялар

Д) құнды қағаздар

А
25. Баланстық құн дегеніміз –

А) Активтің балансқа енгізілу сомасы

Б) төленген ақшалар

В) активтің өізіндік құны

Г) төленген ақшлар немесе олардың эквиваленттері

Д) қосалқы бөлшектер және құрылғылар

А
26. Негізгі құралдардың нақты құнына

А) сатып алу бағасы, кез-келген шығындар, алғашқы сатып алу құндары

Б) қауіпсіздікті қамтамасыз ету шығындары

В) негізгі құралдардың элементтері

Г) қосалқы бөлшектер және құрылғылар

Д) экономикалық үнемдер

А
27. Үкімет субсидиялары

А) белгілі мақсаттарға үкіметтің жәрдем түріндегі берген көмегі

Б) пайдаға салныған салық

В) қайырымдылық

Г) шартпен берілген ғимараттар және жер

Д) бастапқы жарна

А
28. Құнсызданудан алынған зиян:

А) активтердің баланстық құндарының олардың орнын толтыру құндарынан жоғары болу сомасы

Б) компанияның активтерді пайдалану мерзімі

В) активтерді сатып алу мерзімі

Г) қаржылық есеп беру

Д) төленген ақша сомасы

А
29. Қалпына келтіру сомасы

А) есептен шығаруға байланысты шығындарды шегеріп тастағандағы активтердің пайдалану мерзімі соңындағы компанияның алатын кірісі

Б) активке айырбастауға болатын сома;

В) жеткізу мен тиеу үшін алғашқы шығындар;

Г) сатып алу бағасы сонымен қатар импорттық баж;

Д) құнның бастапқы бағасы.

А
30. Ақша қаражаттарының эквиваленттері бұл:

А) қысқа мерзімді, жоғарғы ликвидті активтер;

Б) есеп айырысу шотында валюталық және басқа да банктегі шоттардың кассасындағы Отандық және шет елдік валютадағы құралдар;

В) ұйымға тиесілі, бірақ оның есеп айырысу шотында есептелмеген ақша қаражаттары;

Г) жабдықтаушы мен сатып алушылар арасындағы келісім бойынша таварға төлем жүргізудегі валюта;

Д) төлемнің жүзеге асырылуына мүмкіндік беретін ақша қаражаттар, вексельдер, чектер, аккредитивтер.

А
31. Ақша қаражаттарының эквиваленттерін жабу мерзімі

А) 3-тен 12 айға дейін;

Б) 1 жылдан аса;

В) 3 айдан аз емес;

Г) жедел емес;

Д) 1-ден 30 күнге дейін.

В
32. Ақша қаражаттарының эквиваленттеріне не жатады?

А) қазыналық вексельдер, қысқа мерзімді коммерциялық вексельдер, ақша қаражаттарының қорлары;

Б) акциялар мен облигациялар;

В) вексельдер мен ақша қаражаттарының қорлары;

Г) банктік овердрафтар;

Д) банктік несиелер.

А
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы қорытынды есептің мақсаты не?

А) субъектінің қаржылық жағдайындағы өзгерісі;

Б) ұйымның табыстары мен шығыстары;

В) ұйымның ақша қаражаттарынің қозғалысы есебі;

Г) ақша қозғалыс туралы ақпараттарды пайдаланушыларға тапсыру, өтімділікті есептеу, ақша ағыны қозғалысы жөніндегі ақпараттар

Д) барлық жауаптары дұрыс.

А
33. Кіші касса – бұл:

А) аванстық қорлардың көп түрлілігі;

Б) кассадағы қолма-қол ақша;

В) ақша қорының көптүрлілігі;

Г) кіші ұйымдардағы касса;

Д) кіші мақсаттарға бөлінетін ақша қаражаттары.

А
34. Ликвидтік құнды есептен шығырғандағы өзіндік құнның орнына қаржылық есеп беруде көрсетілетін активтің өзіндік құны немесе басқа сома – бұл:

А) баланстық құн;

Б) нақты құн;

В) тозу құны;

Г) орын толтыру құны;

Д) әділеттілік құны.

В
35. Жерді сатып алу кезінде қосымша шығындарға не жатады?

А) адвокаттар қызметіне төлем;

Б) дренаж құны;

В) жерді тазалау мен тегістеу;

Г) геодезистік жұмыстар;

Д) барлық жауаптары дұрыс.

Д
36. Активтің тозу құнын оның пайдалы қызметінің мерзімінде жүйелік есептен шығару үшін қандай тәсілдер қолданылады?

А) біркелкі бөлу әдісі;

Б) қалдықтың азаю әдісі;

В) коммулятивтік әдіс;

Г) өндірістік әдіс, біркелкі бөлу әдісі

Д) өнідірістік және коммулятивтік әдіс

Г
37. Негізгі активтердің пайдалы қызметінің мерзімін анықтау кезінде қандай факторлар кіреді?

А) шығарылған өнімдердің санына байланысты активтердің күтілетін пайдаланулары;

Б) активтердің физикалық тозуы;

В) техникалық және моральдық тозулар;

Г) активтерді пайдалану бойынша заңды және тағы сол сияқты шектеулер;

Д) шығарылған өнімдердің санына байланысты активтердің күтілетін пайдаланулары; активтердің физикалық тозуы; техникалық және моральдық тозулар; активтерді пайдалану бойынша заңды және тағы сол сияқты шектеулер;

Д
38. Активтердің тозуы мынаған бөлінеді:

А) тағайындалуы бойынша активтерді пайдалануға болатын кезде;

Б) активтер баланстық есептен шығарылған кезде;

В) толық тозған кезде;

Г) активтерді қалыптастыру кезінде;

Д) барлық жауаптары дұрыс.

А

39. Компания ХҚЕС-тің қай стандартына сәйкес есепті бағада өзгерістер сипаты мен әсерін ашу керек?А) ХҚЕС 8

Б) ХҚЕС 6

В) ХҚЕС 3

Г) ХҚЕС 16

Д) ХҚЕС 36

А
40. Вексель алу қарсаңында қарыздар немен бекітіледі:

А) ресми қарыздық міндеттемелермен;

Б) келісім-шартпен;

В) ауызша сөз берумен;

Г) кепілдік хатымен;

Д) ресми емес хатпен.

А
41. Күмәнді қарыздар бойынша резерв қашан пайда болады?

А) дебиторлық берешектердің берілген түгендеу негізінде жыл соңында

Б) жыл соңында

В) дебиторлық берешектердің берілген инвентаризациялары негізінде жыл басында

Г) жыл басында

Д) кез-келген уақытта

А
42. Берешек қарыздардың үмітсіз қарызына есептен шығаруы бойынша төлем қалай көрсетіледі?

А) сома есепті кезеңнің табысы болып табылады

Б) сома есепті кезеңнің табысы болып табылмайды

В) сома өткен кезеңдердің табысы болып табылады

Г) сома келесі есепті кезеңнің табысы болып табылады

Д) сома баланспен көрсетіледі

А
43. Ақша қаражаттары бұл:

А) пайдалану құрамы болып табылатын пассив

Б) орналастыру мен пайдалану құрамы болып табылатын активтер

В) жиі пайдаланатын актив

Г) банктік ортада қолданылатын қағаз тасушы

Д) қазынашылық вексельдер
44. Ақша қаражаттары өзіне қосады:

А) монеталар, депозиттік ақша қаражаттары, валюта

Б) алтын, бағалы металл, валюта

В) қазына, жинақтаушы зейнетақы қорлары,сақтандыру сомасы

Г) жылжымайтын мүліктер, машина, евро

Д) монета, жинақтаушы зейнетақы қорлары,доллар

А
45. Компенсациялық қалдықтарға жататындар:

А) шығындардың орнын толтыратын қалдықтар

Б) счетты ашуға төлем

В) банкке ТМҚ-ды алу үшін төлем

Г) банктің сыйақысыз көрсеткен қызметі үшін төлем

Д) депозитті ашқан үшін сыйақы

А
46. Банктік овердрафт мынадай жағдайларда пайда болады:

А) касса есебіндегі қалдықтан асатын жазылған чек сомасы

Б) тиелген тауарға аккредитив ашылған

В) ақша қаражаттарын салуға хабарландыру

Г) ақша қаражаттарын бөлу үшін төлем тапсырысы

Д) банктің оған тіркелген құжаттарымен есептен шығарылуы

А
47. Кассадағы қолма-қол ақша есебі қандай құжаттардың негізінде жүргізіледі:

А) кассалық шығыс ордері,төлем-тапсырмасы

Б) кассалық кіріс ордері,салымға хабарландыру

В) аккредитив, чек кітапшасы,кассалық кітап

Г) А4 қағазындағы жазулар

Д) кассалық кіріс ордері, кассалық шығыс ордері

Д
48. Ішкі бақылау жүйесі- қандай мақсатпен жүргізіледі:

А) активтерді қорғау үшін

Б) қаржылық саясатпен қатысын қамтамасыз ету үшін

В) бухгалтерлік есепте көрсетілген мәліметтердің сенімділігін қамтамасыз ету үшін

Г) қаржылық есепті пайдаланушыларды нақты ақпараттармен қамтамасыз ету үшін

Д) активтерді қорғау үшін; қаржылық саясатпен қатысын қамтамасыз ету үшін; бухгалтерлік есепте көрсетілген мәліметтердің сенімділігін қамтамасыз ету үшін; қаржылық есепті пайдаланушыларды нақты ақпараттармен қамтамасыз ету үшін

Д

49. Электрондық төлемдер жүйесі:А) телефон, телеграф немесе компьютер арқылы банктер арасындағы қаржыларды аудару тәсілі

Б) пошта арқылы төлем тәсілі

В) ірі купюралардағы қолма-қол ақшамен төлеу тәсілі

Г) чек кітапшасы негізінде төлем тәсілі

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
50. Компенсацияланған қалдықтар қандай:

А) ағымдағы және ұзақ мерзімді

Б) ағымдағы және қысқа мерзімді

В) тұрақты және өзгермелі

Г) ұзақ және қысқа мерзімді

Д) активтік және пассивтік

А
51. Ақша қаражаттарын ішкі бақылау мына қызметтерді атқарады:

А) жеке сақтау және жеке есеп

Б) қолма-қол есеп айырысудан болған барлық операциялар есебі

В) тек қажет қалдықты кассада сақтау

Г) кассадағы қалдықты кезеңдік тексеру есебі

Д) барлығы да дұрыс

Д
52. Кінәлі тұлғаны анықтау кезінде ақшаның жетіспеуі

А) Дт «Басқа да кердиторлық берешектер»

Б) Дт «Жабдықтаушылар және сатып алушылармен есеп айырысу»

В) Дт «Басқа да дебиторлық борыштар»

Г) Дт «Қысқа мерзімді қарыздар»

Д) Дт «Есеп беруге тиісті тұлғалармен есеп айырысу»

В
53. Ақша қаржаттарының артық шығуы дегеніміз –

А) шығыстардың азаюы

Б) табыстардың көбеюі

В) капиталдың қалыптасуы

Г) капиталдың қалыптасуы, шығыстардың азаюы

Д) шығыстардың азаюы, табыстардың көбеюі

Б
54. Қысқа мерзімді берешек қарыздар есеп беруде мыналар бойынша бағаланады:

А) таза құнмен

Б) таза өзіндік құнмен

В) келісілген құнмен

Г) барлық жауабы дұрыс

Д) таза сату құны бойынша

В
55. Бухгалтерлік ақпараттарды пайдаланушыларды атаңыздар

А) іші пайдаланушылар (жетекшілер, құрылытайшылар, қатысушылар мен мүлік иеденушілер) және сыртқы (инвесторлар, кредиторлар мен әртүрлі қаржылық институттар)

Б) басқарумен тура айналысатын тұлғалар

В) ұйымда жұмыс істемейтін, бірақ ұйымның іскерлігіне тікелей қаржылық қызығушылық білдіретін тұлғалар

Г) ұйымда жұмыс істемейтін, бірақ жанама қаржылық мүддделілер мен әртүрлі қаржылық институттар

Д) Банктер, салық органдары

А
56. Шаруашылық қаражаттарын қаржыландырудың көздері қандай

А) меншікті капитал, ұзақ және қысқа мерзімді бережақтар

Б) меншікті және тартылған қаражаттар көздері

В) қорлар, резервтер, пайда, қарыздар мен заимдар

Г) өндіріс қаражаттары, ақша, банк несиелері

Д) ұйымның кредиторлық бережақтары

А
57. Ұйымның міндеттемелері бұлар:

А) ұйымның активтеріне қатысты міндеттемелер

Б) жабдықтаушылар және мердігерлер алдындағы міндеттемелер

В) тауарлар мен қызметтер үшін жабдықтаушыларға міндеттемелер

Г) ағымдағы активтерді пайдалану арқылы қанағаттардырылатын кредиторлық бережақтар

Д) басқа тұлға пайдасына жасалатын тұлғаның міндеттемесі

А
58. Негізгі бухгалтерлік теңдік

А) активтер = міндеттемелер + капитал

Б) активтер = ұзақ мерзімді міндеттемелер + меншікті капитал

В) ағымдағы активтер + ағымдағы міндеттемелер = капитал

Г) ұзақ мерзімді активтер + ұзақ мерзімді міндеттемелер = капитал

Д) активтер = капитал

А
59. Пассивтік шоттардағы соңғы қалдық қалай анықталады

А) бастапқы кредиттік қалдыққа кредиттік айналым қосылып, дебеттік айналым шегеріледі, шоттың кредитіне жазылады

Б) бастапқы кредиттік қалдыққа дебеттік айналым қосылып кредиттік айналым шегеріледі, қалдық шоттың кредитіне жазылады

В) кредиттік айналымнан дебеттік айналым шегеріледі

Г) дебеттік айналымнан кредиттік айналым шегеріледі

Д) бастапқы қалдыққа кредиттік айналымды қосып, дебеттік айналымды шегереді

А
60. «Ұйымның жұмысшыларына кассадан еңбек ақы төленді» дұрыс жазуды көрсетіңіз

А) Дт 3350 Кт 1010;

Б) Дт 3310 Кт 1010;

В) Дт 1010 Кт 3380;

Г) Дт 1010 Кт 3350;

Д) Дт 3350 Кт 1050.

А
61. «Банктің қысқа мерзімді несиесі шотқа алынды» дұрыс жазуды көрсетіңіз

А) Дт 1040 Кт 3010;

Б) Дт 1010 Кт 4020;

В) Дт 4010 Кт 1010;

Г) Дт 1050 Кт 4010;

Д) Дт 3010 Кт 1010.

А
62. Негізгі өндірістің қажеті үшін отын, жанар май жұмсалды

А) Дт 8010 Кт 1310;

Б) Дт 8040 Кт 1310;

В) Дт 8030 Кт 1313;

Г) Дт 7210 Кт 1313;

Д) Дт 8031 Кт 1313 .
63. Жабдықтауылардан материалдар алынды, бірақ төлем өткізілмеді.

А Дт 1310 Кт 3310;

Б) Дт 1311 Кт 1211;

В) Дт 3310 Кт 1040;

Г) Дт 1311 Кт 4210;

Д) Дт 1311 Кт 4170.

А
64. Дайын өнімді сатуға байланысты шығындар есепке алынды, бұл операция қандай процеске жатады

А) сатуға байланысты шығындар 7110 шотында жүргізіледі

Б) өндіріс процесі

В) жабдықтау процесі

Г) саьу процесі

Д) дайын өнім шотында жүргізіледі

А
65. Түгендеу кезінде касадан артық ақша шықты

А) Дт1010 Кт 6280;

Б) Дт 1630 Кт 1010;

В) Дт 1020 Кт 1211;

Г) Дт 1040 Кт 1010;

Д) Дт 1010 Кт 6010.


66. Нақты ақшаға дайын өнімдер сатылды

А) Дт 1010 Кт 1210;

Б) Д т 1211 Кт 6010;

В) Дт 3310 Кт 1010;

Г) Дт 1040 Кт 3010;

Д) Дт 1010 Кт 6280.

А
67. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын айтыңыз Дт 1010 Кт 6280

А) түгендеу кезінде кассадан шыққан артық ақша

Б) балар мекемесінде баларды күту үшін ата-аналардың төлеген жарналары

В) пайдаланбаған аванс сомаларының қайтарылуы

Г) несиеге сатылған тауарлар үшін нақты ақша жарнасы

Д) сатып алушылардың сатылған тауарлар үшін төлемдері

А

68. Нақты ақшаға материалдар сатып алындыА) Дт 1310 Кт 1010;

Б) Дт 1020 Кт 1280;

В) Дт 1211 Кт 1010;

Г) Дт 1010 Кт 1251;

Д) Дт 1010 Кт 1311.

А
69. Жабдықтаушыларға берешек қарыз төленді

А) Дт 3310 Кт 1040;

Б) Дт 1040 Кт 1210;

В) Дт 1010 Кт 1010;

Г) Дт 1010 Кт 1280;

Д) Дт 1010 Кт 6010.

А
70. Банктен клиенттердің тапсырмасы бойынша ақшаны алу қандай құжат арқылы өткізіледі

А) чекпен

Б) төлем тапсырмасымен

В) банк көшірмесімен

Г) шығыс ордерімен

Мемориалды ордемен

А
71. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын айтыңыз: Дт 1040 Кт 3510

А) сатып алушылардан алынған аванс

Б) кредиторлық берешектерді есептен шығару

В) жабдықтаушылардың бұрын алған авнанстарын есепке алуы

Г) соңғы есеп айырысу бойынша сатып алушылардан алынған төлемдер

Д) дұрыс жауабы жоқ
72. Аккредитивке алынған ақшаларға қандай бухгалтерлік жзу беріледі

А) Дт 1070 Кт 1040;

Б) Дт 3350 Кт 1010;

В) Дт 1040 Кт 1211;

Г) Дт 3420 Кт 1040;

Д) Дт 1040 Кт 1071.

А
73. Банк қызметтері үшін төлемдер

А) Дт 7210 Кт 1040;

Б) Дт 1040 Кт 1010;

В) Дт 1040 Кт 1040;

Г) Дт 1040 Кт 7210;

Д) Дт 7110 Кт 1040;


74. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын атаңыз: Дт 3020 Кт 1040? нені білдіреді

А) басқа ұйымдардан алған кредиторлық борыштарды жабу

Б) басқа ұйымдардан түскен қарыздар

В) сатып алынған акциялар үшін төлемдер

Г) банк қарыздарын қайтару

Д) алынған қысқа мерзімді қарыздар

А

75. Дайын өнімдерді сатудан түсім кассаға тапсырылдыА) Дт 1040 Кт 1010;

Б) Дт 1040 Кт 6010;

В) Дт 6010 Кт 1040;

Г) Дт 6010 Кт 1010;

Д) Дт 1010 Кт 6010.

А
76 Еңбекақы төлеу үшін есеп айырысу шотытан кассаға ақша алынды

А) Дт 1010 Кт 1040;

Б) Дт 1040 Кт 3350;

В) Дт 3350 Кт 1040;

Г) Дт 1010 Кт 3350;

Д) Дт 3350 Кт 1010.

А
77.Сатып алушының банкісінен алдын ала төлемдерін жабдықтаушыларға сатыпалынған тауарлар үшін ақша өткізу мақсатында есеп айырысу формасы

А) аккредитивтермен

Б) чекпен

В) вексельмен

Г) пошта аударымымен

Д) несиемен

А
78. Құрылтайшылардан кассаға жарғылық қорға жарна үшін ақша алынды

А) Дт 1040 Кт 5020;

Б) Дт1010 Кт 5020;

В) Дт 1040 Кт 2180;

Г) Дт 2180 Кт 1040;

Д) Дт 1040 Кт 1010.

А
79. Сатылған өнім үшін есеп шотқа берешектер түсті

А) Дт 1050 Кт 1210;

Б) Дт 1210 Кт 1050;

В) Дт 1050 Кт 3310;

Г) Дт 3310 Кт 1050;

Д) Дт 1320 Кт 1050.

А
80. Шетел вальтасымен кассаға нақты ақшалар қабылданды

А) Дт 1010 Кт 1050;

Б) Дт 1050 Кт 1020;

В) Дт 1040 Кт 1050;

Г) Дт 1050 Кт 1010;

Д) Дт 1010 Кт 1040 .

А
81. Шетел валютасымен жабдықтаушыларға берешек қарыздар төленді

А) Дт 3310 Кт 1050;

Б) Дт 1020 Кт 3310;

В) Дт 1210 Кт 1020;

Г) Дт 1020 Кт 1210;

Д) Дт 1020 Кт 1040.

А
82. Ағымдағы шоттан Зейнетақы қорына жарналар аударылды

А) Дт 3220 Кт 1040;

Б) Дт 1040 Кт 3190;

В) Дт 3190 Кт 1050;

Г) Дт 3190 Кт 1040;

Д) Дт 1040 Кт 3140.

А
83.Ағымдағы шоттан ҚҚС төленді

А) Дт 3130 Кт 1040;

Б) Дт 1040 Кт 1420;

В) Дт 1040 Кт 1040;

Г) Дт 1040 Кт 3130;

Д) Дт 1420 Кт 1050 .
84. Ағымдағы шоттан корпаративтік табыс салығы төленді

А) Дт 3110 Кт 1040;

Б) Дт 1040 Кт 3110;

В) Дт 3140 Кт 1040;

Г) Дт 1040 Кт 3140;

Д) Дт 3110 Кт 1050.


85. Жабдқтаушыларға тауарлар үшін ұзақ мерзімді аванстар төленді

А) Дт 2910 Кт 1040;

Б) Дт 3310 Кт 1010;

В) Дт 3310 Кт 1040);

Г) Дт 1330 Кт 3310;

Д) Дт 1330 Кт 1010.

А
86. Нақты ақшаға дайын өнімдер сатылды

А) Дт 1010 Кт 6010;

Б) Дт 1040 Кт 1210;

В) Дт 1010 Кт 1040;

Г) Дт 1010 Кт 1210;

Д) Дт 1040 Кт 1010.

А
87. Мына бухгалтерлік жазудың мазмұнын атаңыз: Дт 7210 Кт 1280? нені білдіреді

А) материалдардың жетіспеуі есептен шығарылды

Б) есеп беруге тиісті адамдағы материалдардың жетіспеуі есептен шығарылды

В) есеп беруге тиісті адамның қайтармаған авнасы және берілген авансы есепте көрсетілді

Г) мердігерлерге қайтарылмаған аванстар есептен шығарылды

Д) дұрыс жауабы жоқ

А

88. Жабдықтаушылар мен мердігерлерге берілген аванстарА) Дт 1610 Кт 1040;

Б) Дт 1040 Кт 3510;

В) Дт 3310 Кт 1610;

Г) Дт 3510) Кт 1210;

Д) Дт 1040) Кт 1610.

А
89. Жұмысшыларға жеке тұрғын үй құрылысы үшін берілген қарыздар

А) 1250;

Б) 3350;


В) 3310;

Г) 1630;

Д) 4030.

А
90. Сатып алушылардың берешек қарыздары өтелді

А) Дт 1040 Кт 1210;

Б) Дт 1040 Кт 1010;

В) Дт 1250 Кт 1010;

Г) Дт 3540 Кт 1040;

Д) Дт 3350 Кт 1630.

А
91. Дт 1010 Кт 1630 бухгалтерлік жазу нені білдіреді

А) пайдаланбаған басқа да қысқа мерзімді кредиторлық борыштарды қайтару

Б) материалдардың жетіспеуі есептен шығарылды

В) пайдаланбаған аванстар қайтарылды

Г) тауарларды жеткізушілерге басқа да қысқа мерзімді активтер берілді

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
92. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын атаңыз: Дт 1250 К 1010? нені білдіреді

А) шаруашылық шығындары үшін аванс берілді

Б) дайын өнімді сатудан ақша алынды

В) аванс кассаға қайтарылды

Г) кредиторлық боырыштарды өтеу үшін кассадан ақша берілді

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
93. Есеп беруге тиісті адамның аванстық сомалары есептен шығарылды

А) Дт 7210 Кт 1250;

Б) Дт 1310 Кт 1250;

В) Дт 1420 Кт 1250

Г) Дт 7210 Кт 1010;

Д) Дт 1250 Кт 7210.

А
94. Банктен қарыз алынды

А) Дт1040 Кт 3010;

Б) Дт 1050 Кт 3020;

В) Дт 1010 Кт 1040;

Г) Дт 7310 Кт 3010;

Д) Дт 3010 Кт 6010.

А
95. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын Дт 1040 Кт 4410

А) Тапсырыс берушіден ұзақ мерзімді аванстар алынды

Б) кредиторлық бережақтар есептен шығарылды

В) соңғы есеп айырысу бойынша сатып алушыдан ақша түсті

Г) жабдықтаушылардың бұрын алнған аванстарын есепке алуы

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
96. Банктің қысқа мерзімді қарызы ағымдағы есеп шотқа түсті

А) Дт 1040 Кт 3010;

Б) Дт 1010 Кт 1250;

В) Дт 1250 Кт 1010;

Г) Дт 3310 Кт 1010;

Д) Дт 1250 Кт 1040.

А
97. Банктік овердрафт дегеніміз не

А) комиссиондық жарна

Б) банктік жарна

В) банкке салынған салымдар

Г) несие түрі

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
98. Кассадан депоненттік еңбек ақы төленді

А) Дт 3350 Кт 1010;

Б) дт 1010 Кт 1250;

В) Дт 1040 Кт 1250;

Г) Дт 1010 Кт 1320;

Д) правильного ответа нет.

А
99. Қандай көздерден қарапайым акциялар бойынша девиденттер төленеді

А) таза кірістен

Б) жалпы табыстан

В) резервтік қордан

Г) өнімнің өзіндік құнынан

Д) жарғылық қордан

А
100. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын айтыңыз: Дт 7210 Кт 2420? нені білдіреді

А) офистің негізгі құралдарына тозу есептелді

Б) алынған негізгі құралдарына тозу есептелді

В) цехтің негізгі құралдарына тозу есептелді

Г) есептен шыққан негізгі құралдарына тозу есептелді

Д) консервациядағы негізгі құралдарға тозу есептелді
101. Егер бірінші сатып алынғандардың бағасы бойынша материалдар есептен шығарылса, қандай әдіс

А) ФИФО


Б) өндірістік

В) тікелей сызықтық

Г) бірліктің бағасы

Д) Орташа өлшем бағасы

А
102. Еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталды

А) Дт 3350 Кт 3120

Б) Дт 3350 Кт 1250

В) Дт 3350 Кт 1010

Г) Дт 3350 Кт 3390

Д) Дт 3350 Кт 7210

А
103. Еңбек ақыдан есеп беуге тиісті тұлғаның берешегі ұсталды

А) Дт 3350 Кт 1250

Б) Дт 3350 Кт 3390

В) Дт 3350 Кт 1010

Г) Дт 3350 Кт 3120

Д) Дт 3350 Кт 7210

А
104. Төмендегі активтер мен олардың қолану көздерінен алашақ қарыздарды атаңыз:

А) жұмысшыларға еңбек ақы бойынша берешек, жабдықтаушылармен есеп айырысу, бюджетпен аес айырысу

Б) аяқталмаған өндіріс, жұмысшылардың берешегі, алдағыкезең шығындары

В) есеп шоттағы, кассадағы, валюталық шоттағы ақшалар

Г) шикізіттар, материалдар, отындар

Барлығы да дұрыс

А
105. Қандай әдіспен бухгалтерлік есептегі және мүліктердің нақты қолда бары салыстырылады

А) түгендеу

Б) құжаттау

В) бағалау

Г) калькуляциялау

Д) есеп беру

А
106. Қандай әдіспен жұмыстар мен қызметтердің және өнімінің бір өлшемінің өзіндік құны анықталады

А) калькуляциялау

Б) түгендеу

В) бағалау

Г) құжаттау

Д) есеп беру

А

107. Дайын өнім дегеніміз неА) өнідірістен алынған және қоймаға тапсырылған

Б) сатып алушыларға тиелген

В) сатып алушылардың төлеген

Г) сатып алушыларға тиелген, сатып алушылардың төлеген

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
108. «Негізгі өндіріс» шоты қандай қызметті атқарады

А) калькуляциялық

Б) жинақтаушы

В) есептесу

Г) мүліктік

Д) реттеуші

А
109. Лауазымды тұлғаларға еңбек ақы есептелді

А) Дт 7210 Кт 3350

Б) Дт 8010 Кт 3350

В) Дт 8030 Кт 3350

Г) Дт 8040 Кт 3350

А
110. Негізгі өнідіріс жұмысшыларына еңбек ақы есептелді

А) Дт 8010 Кт 3350

Б) Дт 8030 Кт 3350

В) Дт 3350 Кт 1010

Г) Дт 8040 Кт 3350

Д) Дт 7210 Кт 3350

А
111. Негізгі өнім өндірмейтін, бірақ өнім өндіруге жағдайлар жасайтын материалдар

А) көмекші материалдар

Б) жартылай фабрикаттар

В) негізгі материалдар

Г) қосалқы бөлшектер

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
112. Белгілі бір өңдеуден өткен, бірақ дайын өнім болып саналмайтын

А) жартылай фабрикаттар

Б) көмекші материалдар

В) негізі материалдар

Г) қосалқы бөлшектер

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
113. Компъютерлік бағдарлама кіріске алынды

А) Дт 2730 Кт 3310;

Б) Дт 2730 Кт 1010;

В) Дт 2730 Кт 1040;

Г) Дт 1010 Кт 2730;

Д) Дт 1040 Кт 2730

А
114. Қаржылық есеп беру дегенміз –

А) ұйымның қаржылық және мүліктік жағдайының жиынтық көрсеткіштері

Б) бухгалтерлік шотар жүйесінде шаруашылық операцияларын көрсету әдістері

В) ТМҚ нақты барын және бухгалтерлік есептегі мәліметімен тексеру

Г) ағымдағы есеп үшін экономикалық топтастыру тәсілі

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
115. Калькуляция бұл -

А) өнімнің бір өлшемінің өзіндік құнын анықтау тәсілі

Б) бухгалтерлік есеп объектілерін ақшалай өлшеммен көрсету тәсілі

В) бухгалтерлік шотар жүйесінде шаруашлық операцияларын көрсету тәсілі

Г) ақшалай өлшемде ұйым мүліктерін экономикалық тооптастыру тәсілі

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
116. Қаржылық есеп берудің нысандары –

А) ақша қозғалысы есебі, қаржылық қызмет туралы есеп, бухгалтерлік баланс, кірістер және шығындар есебі, капитал өзгерісінің қортынды есебі

Б) бухгалтерлік балнс және түгендеу

В) екі жақты жазу

Г) бас кітап, есеп карточкасы

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
117. Ағымдағы шотқа үкімет субсидиясы түсті

А) Дт 1040 Кт 6230;

Б) Дт 6230 Кт 1040;

В) Дт 1040 Кт 1010;

Г) Дт 1010 Кт 1040;

Д) Дт 1040 Кт 6280.

А
118. Басқарушылық есеп бұл –

А) ішкі пайдаланушыларға беру мақсатында өңделетін барлық есеп мәліметтері

Б) сыртқы пайдаланушыларға беру мақсатында өңделетін барлық есеп мәліметтері

В) шаруашылық өмірдегі сәттер

Г) мүліктің қалыптасу көздері

Д) дұрыс жауабы жоқ

А
119. Заңды тұлғалардың ақшасыз есеп айырысулары мына жағдайларда жүргізіледі, егер келісім шарт сомасы мынадан жоғары болса:

А) 5000 айлық есеп көрсеткіштен

Б) 4000 айлық есеп көрсеткіштен

В) 40000 теге

Г) 1000 айлық көрсеткіштен

Д) 10000 теңге

Б

120. Активтік нарықта бір валютаны келсі валюта түріне айырбастау қалай аталадыА) соңғы бағам

Б) валютаның нарықтық айырбас бағамы

В) ҚР Ұлттық банкі бағамы

Г) кросс-бағам

Д) банктің нақты бағамы

Б
121. ҚҚС есепке алынады, егер

А) жабдықтаушы ҚР-да ҚҚС төлеуші болып саналса, сатылған тауарлары үшін

Б) алынған тауарлар қоймаға түскенде

В) алынған тауарлар мен негізгі құралдар кәсіпкерлік қызметте пайдаланған жағдайда

С) есептеу әдісімен жұмыс істейтін ұйымдар

Д) жабдықтаушы ҚҚС төлеуші

А
122. ТМҚ жатпайтындар:

А) сату мақсатында сатып алынған активтер

Б) дайын өнім шағару үшін сатып алынған активтер

В) өндіріс және қызмет көрсетудегі активтер

Г) экономикалық пайда күтілетін қысқа мерзімді активтер

Д) пайда алу мақсатында басқа ұйымдарға салынған активтер

Д
123. Қарапайым мерзімді еңбекақы жүйесімен еңбек ақы есептеледі:

А) жұмыстың күрделігі мен еңбек интенсивтілігіне

Б) өндірген өнімдер үшін кесімді еңбек бағасымен

В) жұмысшының тәжірибесі мен іскерлігіне

Г) жеке еңбек шартына сәйкес

Д) нақты орындаған жұмыс уақыты үшін тарифтік бағамен

Д
124. Негізгі құралдарға жататындар

А) бір жылдан артық пайдаланылатын, компанияға пайда әкелетін материалдық активтер

Б) өндіріс процесінде бір жылдан артық пайдаланылатын

В) кіріс алу мақсатында компанияның иелігіндегі мүліктер

Г) сату ұшін сатып алынған активтер

Д) пайда алу мақсаты үшін басқа ұйымдарға салынған ативтер

А
125. Жерді сатып алу кезінде құнына енбейтін

А) жылжымайтын мүлік агенттеріне сйыақылар

Б) адвокат қызметтері үшін төлемдер

В) жерді тазалау және тегістеу қызметтері үшін өлемдер

Г) жерді сатыпалу үшін несие үшін сыйақылар

Д) ғимаратты бұзу үшін төлемдер

Д
126. Негізгі құралдар баланстан шығарылмайды:

А) жою кезінде

Б) жөндеу кезінде

В) айырбастау кезінде

Г) әншейін беріу кезінде

Д) сату кезінде

Б
127. Амортизация дегеніміз бұл-

А) мақсаты бойынша негізгі құралдарды пайдалану үшін қалпына келтіру

Б) негізгі құралдардың физикалық және моральдық ескіруі

В) кріс есебінен негізгі құралдарды қалпына келтіру

Г) жөндеу қорына ай сайынғы аударым

Д) негізгі құралдардың құнын біртіндеп есепті мерзімнің ағымдағы шығындарына қосу процесі

Д
128. Негізгі құралдарды қайта бағалау жүргізіледі:

А) негізгі құралдарды сату кезінде

Б) компанияны қайта құру кезінді

В) ұйымды жою, тарату кезінде

Г) негізгі құралдардың нарықтық қүндарының бастапқы құндарына сәйкес келмеген жағдайда

Д) жою құнын анықтау кезінде

Г
129. Материалдық емес активтер дегеніміз-

А) бір жылдан артық пайдаланылатын ақшасыз активтер

Б) бір жыл бойы өндірісте пайдаланылатын ақшасыз, физикалық формасы жоқ активтер

В) төлем құралы ретінде пайдаланылатын ақша эквиваленті

Г) жоғарыөтімді өнідіріс процесінде қолданылатын ақшасыз активтер

Д) ұзақ уақыт пайдаланылатын, физикалық формасы жоқ, өндіріс немесе сату процесінде пайдаланылатын ақшасыз активтер

Д
130. Серіктестіктің жарғылық қоры құрылады:

А) негізгі қызметтен алынған табыс есебінен

Б) серіктестік қатысушыларының алғашқы салған салымдарынан

В) мемлекеттік бюджет есебінен

Г) банк несиесінен

Д) мемлекеттік ұйымдарының салымдарынан

Б
131. Акционерлік қоғамның таратылуы:

А) басқа заңды ұйымдарға құқықты бермей қызметті тоқтату

Б) жағдайының жоқтығын мойындай

В) қаржылық есетерін басылымға шығару

Г) зияндардың орнын толтыру

Д) басқа ұйымдарға беру

А
132. Ақша аударымын алушы тұлға:

А) консигнатор

Б) дебитор

В) бенефициар

Г) резидент

Д) алушы

В

133. Шетел валютасымен жасалынған операциялар ұлттық валютаға қайтадан есептеледі:А) банктің ішкі бағамымен

Б) нақты мәмілемен

В) нарықтық айырбас бағамымен

Г) ҚР Ұлттық банк бағамымен

Д) айырбас бағамымен

В
134. ҚР шегінде тәуліктік іс сапар нормасы аспау керек:

А) 2 АЕК

Б) 1 АЕК


В) 0,5 АЕК

Г) 1000 теңге

Д) 3 АЕК

Д
135. Амортизация есептелінбейді:

А) өндірістік мақсаттағы ғимараттарға

Б) өндірстік құрылғыларға

В) жерге

Г) жеңіл автокөліктерге

Д) шаруашылық мүліктерге

В
136. Төмендегі шаруашылық операцияларды қандай жазулармен көрсетуге болады:

«Жеке тұлғалардан алынған материалдық емес активтер»

А) Дт 2700 Кт 3310

Б) Дт 2710 Кт 4170

В) дт 2730 Кт 3310

Г) Дт 2730 Кт 1010

Д) дт 1250 Кт 7210


137. Ағымдағы есеп жүргізу алғаш рет қайда пайда болды

А) ежелгі грецияда

Б) ежелгі мысырда

В) Вавилонда

Г) Қытайда

Д) Ресейде


138. «Счеттар» және «Жазулар» трактаттың авторы кім

А) В. Котрульи

Б) Э. Томас

В) Ж. Савари

Г) Л. Паоли

Д) дұрыс жауабы жоқ


139. Қаржылық қорытынды есептің контептуалды негізі дегеніміз:

А) сыртқы пайдаланушыларға арналған қаржалық қорытынды есеп негізіне тән ұғымдар мен ережелер тұжырымдамасы

Б) қаржылық қорытынды есепті қалыптастыру негізін ретке келтіруші құжат

В) қойылған мақсатқа көзқарас білдірушілердің қаржылық қорытынды есеп ақпараттарын пайдаланушылардың мақсаттық жүйесі

Г) бухгалтерлік есепке негізделген принциптер мен ұйғарымдар

Д) дұрыс жауабы жоқ


140. Есептелген еңбекақыдан жеке табыс салығы

А) Дт 3350 Кт 3120

Б) дт 3350 Кт 7210

Дт 3320 Кт 1040

Дт 3350 Кт 3390
141. Дайын өнімдер мен тауарлардәы және босалқыларды кіріске алғанда қандай бухгалтерлік жазу беріледі

А) Дт 7110, 7210 Кт 1320, 1330

Б) Дт 1280 Кт 1330

В) 7110, 7210 Кт 3310

Г) Дт 1320, 1330 Кт 3310

Д) Дт 2930 Кт 1320, 1330, 1350


142. Бухгалтерлік есепте амортизацияланатын активтер қай құндармен көрсетіледі

А) бастапқы

Б) қалдық

В) қалпына келтіру

Г) есепке алу

Д) дұрыс жауабы жоқ


143. Ақша ғыны жөніндегі мәліметтер қандай қызметтерден түседі

А) операциялық, сату және қаржылық

Б) акциялар және т.б құнды қағзадар шығару, инвестициялық

В) операциялық, инвестициялық және қаржылық

Г) қаржылық, сату, инвестициялық

Д) коммерциялық, қаржылық, сату


144. Төмендегі шаруашылық операцияларын қандай бухгалтерлік жазумен көрсетуге болады:

А) Дт 1060 Кт 1270

Б) Дт 10701 Кт 1280

В) Дт 1060 Кт 1070

Г) Дт 1040 Кт 1070

Д) Дт 1060 Кт 1030


145. Ең алғаш бухгалтерлік «Кредит» термині қайда пайда болды

А) ежелгі Римде

Б) ортағасырдағы Италияда

В) Қытайда

Г) ежелгі Мысырда

Д) Вавилонда


146. Төмендегі шаруашылық операциясын қандай жазумен көрсетуге болады:

«Қаржылық жалдаудан түскен табыстар»

А) Дт 1040 Кт 6130

Б) Дт 6130 Кт 1040

В) дт 1010 Кт 6120

Г) Дт 7210 Кт 1030

Д) Дт 7410 Кт 2710
147. Активтер қандай көздерден ақлыптасады

А) құрылтайшылардан

Б) міндеттемелерден

В) алынған займдардан

Г) қоюшы мердігерлерден

Д) алынған инвестициялардан


148. Бухгалтерлік баланс жүйесінің элементтеріне төмендегілердің қайсысы жатады

А) құжаттар-бухгалтерлік есеп счеттары-баланс

Б) бухгалтерлік есеп счеттар-баланс

В) екі жақтылық-бухгалтерлік счеттар-баланс

Г) бухгалтерлік есеп регистрлері- бухгалтерлік счеттар-баланс

Д) синтетикалық және аналитикалық счеттер, айналым ведомосі-баланс


149. Есеп саясатының мақсаты

А) бухгалтерлік есеп әдістерін ықпалды және икемді іске асыру

Б) есеп жүйесіне тән қатлерді болдырмау және жібермеу, қаржы жағдайын бағалау, щаруашлық қызметтердің үздіксіздігін қамтамасыз ету, таза пайда түсіру, ақпараттарды дұрыс қалыптастыру

В) басқарудың стратегиялық және тактикалық бағытын қамтамасыз ету

Г) ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту, ақпараттарды өңдеу, нормативтік құжаттарды дұрыс пайдалану

Д) дұрыс жауабы жоқ


150. Төмендегі бухгалтерлік жазудың мазмұнын айтыңыз

ДТ 7210 Кт 2420

А) кеңсе жиһаздарына есептелген амортизация

Б) кіріске алынған негізгі құралдарға есептелген тозу сомасы

В) есептен шыққан негізгі құралдарға есептелген тозу сомасы

Г) материалдық емес активтерге есептелген тозу сомасы

Д) дұрыс жауабы жоқ
151. Қарапайым акцияларға девиденттер төленеді

А) таза табыстан

Б) жалпы табыстан

В) резервтік капитал есебінен

Г) өнімдердің өзіндік құнынан

Д) жарғылық капитал есебінен


152. Төмендегі шаруашылық операцияларын қандай бухгалтерлік жазумен көрсетуге болады

«Негізгі құралдарды жоюдан алынған материалдар»

А) ДТ 1310-1310 Кт 6280

Б) Дт 1310 Кт 3310

В) Дт 1310-1330 Кт 6220

Г) Дт 1620 Кт 1330, 1350

Д) Дт 1250 Кт 1330, 1350
153. Жұмысқа уақытша жарамсыз кезінде есептелген еңбек ақыға бухгалтерлік жазу беріңіз

А) ДТ 7210 Кт 3350

Б) Дт 8010 Кт 3350

В) Дт 7110 Кт 3350

Г) Дт 7210 Кт 4170

Д) Дт 8030 Кт 4170


154. Қысқа мерзімді басқадай берешектер қарызының өтелуі қандай бухгалтерлік жазумен жазылады

А) Дт 1040 Кт 1280

Б) Дт 1030 Кт 1210

В) Дт 7210 Кт 1040

Г) Дт 1040 Кт 3520, 4420

Д) Дт 1070 Кт 1030


155. Қоюшылардан алынған тауарлы-материалдық босалқылар қандай құжаттармен рәсімделеді

А) кіріс ордерімен

Б) сенім хатпен

В) кассалық кріс ордермен

Г) кассалық шығыс ордермен

Д) шектеп-алу картасымен


156. Әрбір стандарт мазмұны нені анықтайды

А) терминологияны, әдістерді, әәдіснамаларды, есеп ұстамдарын, бухгалтерлік есеп операцияларының мәнін, есеп объектілерін

Б) тұжырымдамаларды, есеп ұстамдарын, қолданудағы стандарттарды

В) есеп объектілерін бағалау, алғы сөз, ұстамдар

Г) терминология, алғы сөз, есеп объектілерін бағалауды

Д) дұрыс жауабы жоқ


157. Табыстарды тану қандай ұстамдардан туындайды

А) сенімділік білдіру

Б) үздіксіз қызмет

В) өзіндік құн

Г) есептеу немесе сатудан

Д) дұрыс жауабы жоқ


158. Қаржылық нәтиже счеттарына:

А) калькуляциялаушы, табыстар мен шығыстар

Б) өнідірістік процесс, пайда және зиян

В) дайын өнімдерді сату, сатылған өнімдердің өзіндік құны, жиынтық табыс

Г) пайда және зиян, жиынтық табыс

Д) жинақтаушы, таратушы счетар жатады


159. Алынған ұзақ мерзімді заим есеп айырсу шотына түсті, бухгалтерлі жазу беріңіз

А) ДТ 1010 Кт 1030

Дт 1030 Кт 1610

Дт 1040 Кт 4010

Г) Дт 4010 Кт 1040

Д) Дт 4010 Кт 1030


160. Екі жақты жазу төмендегі өзара байланысты көрсетуге арналған:

А) счеттар мен баланс

Б) счеттар мен айналым ведомосы

В) бірінші және екінші тәртіптегі счеттар

Г) счеттардағы айналымдар

Д) дұрыс жауабы жоқ


161. Есептелінген еңбекақыдан ұсталынбайды:

А) алдын ал берілген аванстар

Б) алименттер

В) зейнетақы жарнасы

Г) несие алынған тауарлар үшін алажақ

Д) корпаративтік табыс салығы


162. Еңбекақы есептеу үшін қолданылатын негізгі құжат

А) төлем ведомосі

Б) есептеу карточкасы

В) есептеу ведомосі

Г) Есеп бетшесі

Д) кадрлар есебінің карточкасы


163. Еңбек ақы дегенміз:

А) еңбек үшін төленетін төлем

Б) ұлттық табстың бір бөлігі

В) негізгі құралдарды пайдаланғаны үшін төлем

Г) жұмыскерлерге төленетін сыйақы

Д) қызметкерлерге төленетін девиденттер


164. Ұйымдарда ашылған валюталық счеттарға ақша ағындары түседі:

А) резидент емес тұлғалардан, көлік және сақтандыру компанияларынан

Б) валюталық биржадан сатып алынған валюталардан

В) қызмет көрсетуші банктен бағамдалған валюталарды сатып алудын

Г) экспортталған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер

Д) барлық жауабы дұрыс


165. «Депоненттелген еңбекақын кассадан беру» кезінде қандай бухгалтерлік жазу беріледі

А) Дт 3350 Кт 1010

Б) Дт 1040 Кт 1250

В) Дт 1010 Кт 1250

Г) Дт 1010 Кт 1320

Д) Дт 1010 Кт 1040


166. Төмендегі шаруашлық операцияларын қандай бухгалтерлік жазумен көрсетесіз

А) Дт 2410 Кт 6280

Б) Дт 2410 Кт 6220

В) Дт 2410 Кт 3310

Г) Дт 2500 Кт 6280

Д) Дт 1010 Кт 2410


167. Қандай жағдайларға байланысты негізгі құралдар есептен шығады

А) жалға беруге байланысты

Б) тегін бергенде, сатқанда, физикалық және моральдыө тозу себептерінен, табиғат апатына байланысты

В) тозу есептеу тәсілдеріне байланысты

Г) негізгі құралдардың өзіндік құнын есептен шығарғанды

Д) Дұрыс жауабы жоқ


168. Табыстарды тану қандай ұстамдардан туындайды

А) сенімділік білдіру

Б) үзідіксіз қызмет

В) өзіндік құн

Г) есептеу немесе сатудан

Д) барлық жауабы дұрыс


169. Артықшылықты акциялар бойынша девиденттер ненің есебінен төлнеді

А) резрвтік капитал есебінен

Б) таза пайдадан

В) жалпы табыс есебінен

Г) сатудан түскен түсім есебінен

Д) өзіндік құ есебінен

Б
170. Ұйымның мүлік салығына мына салықтың қандай түрлері жатпайды

А) көлік құралдарына салық

Б) үйлер мен ғираттарға салық

В) құрылыс жайларға салық

Г) офис ғимараттарына салық

Д) қоғамдық тамақтану ғимараттарына салықА
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ф 7 –007-02 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2013 -> Мазмұны Кіріспе–––––––––––––––––––––––– 3-9
2013 -> Мазмұны Кіріспе Тарау -I. Кеңестік шығармашылық интеллигенциясы калыптасуының бастапқы кезеңІ
2013 -> Жанғабыл Қабақбаев, Қазақстан Республикасы журналистер Одағының
2013 -> Әл Фараби дүние жүзілік мәдениет пен білімнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы атанған. Ол данышпан философ, энциклопедист ғалым, әдебиетші ақын, математик. Әл Фараби 870 ж
2013 -> Өмірбаяны ІІ негізгі бөлім
2013 -> Ф 15-07 Қазақстан Республикасының білім ЖӘне ғылым министрлігі
2013 -> Кіріспе. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмысының өзектілігі


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет