Бағдарламасының негізіндегі «Жаратылыстану»Дата06.07.2018
өлшемі29,2 Kb.
түріБағдарламасы


ТҮСІНІК ХАТ
Ұсынылып отырған күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған оқу бағдарламасының негізіндегі «Жаратылыстану» пәні бойынша 5 - сыныпқа арналған.

Тақырыптық – күнтізбелік жоспар 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына және 2016 жылдың 3 қарашасындағы №668 бұйрықтың негізіндегі типтік оқу бағдарламаларының негізінде жасалынды.

«Жаратылыстану» білім саласының мазмұны кіріктірілген. Оның құрамына жаратылыстану ғылымының пәндері: жаратылыстану, география, биология, химия, физика кіреді.

Негізгі орта білім деңгейінде «Жаратылыстану» білім саласы бойынша келесі пәндер оқытылады:

5-сыныпта – «Жаратылыстану»;

7-сыныпта - «География», «Биология», «Химия», «Физика».

Пәндер бойынша оқу бағдарламалары «шиыршық» принципі арқылы құрастырылған, білім алушылар оқу процесі барысында бастапқы проблеманы назарынан шығармау, сонымен қатар мәселеге қатысты білімді біртіндеп кеңейту және тереңдету, қажетті дағдыларды қалыптастыру мен дамыту мүмкіндігіне ие болады.

Оқу бағдарламасы оқу жылы барысында бағдарламаның бөлімдерінің зерделену жүйесін анықтайтын ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес жүзеге асырылады. Тоқсан ішіндегі тақырыптардың оқытылу реті және сағат санын бөлу мұғалімнің қалауынша өзгертілуі мүмкін. Ұзақ мерзімді жоспар күнтізбелік-тақырыптық жоспарды әзірлеудің негізі болып саналады.«Жаратылыстану» оқу пәні бойынша 5-сыныптағы оқу жүктемесінің көлемі – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат.

Ұсынылатын оқулық: Жаратылыстану, авторы: Верховцева Л.Л., Костюченко М.В., Ушакова М.В. «Алматы кітап» баспасы 2017ж.
Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-сыныбына арналған

«Жаратылыстану» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар


Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімшелер

Оқу мақсаттары. Білім алушылар:

сағаты

күні

р/с

1-тоқсан1

5.1А

Ғылым әлеміҒылымның рөлі

5.1.1.1- ғылымның қызметтерін адам іс-әрекетінің түрі ретінде анықтау

1
2

Зерттеу сұрағы

5.1.2.1- зерттеу сұрағы мен болжамды тұжырымдау

1
3

Зерттеуді жоспарлау

5.1.3.1- зерттеу жоспарын құрастыру

1

4

5.1.3.2 - зерттеу жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін тұжырымдау

Деректерді жинау және жазу

5.1.4.1- нысандар параметрлерін өлшем бірліктермен анықтау

1
5

5.1.4.2- бақылаулар мен өлшеу деректерін тіркеу

Деректерді талдау

5.1.5.1 -қайталанған өлшеулер кезіндегі арифметикалық орташа шаманы есептейді және тенденцияларын анықтау

1
6

Қорытынды және талқылау

5.1.6.1- зерттеу сұрағы бойынша қорытынды тұжырымдау

1
7

5.1В

Адам. Жер. ҒаламЖер және өмір

5.2.1.1- макро- және микроәлем нысандарын ажырата білу және мысалдар келтіру

1
8

5.2.2.1- Жер ғаламшарының пайда болуын түсіндіру

1
9

5.2.2.2- Жердің құрылысы мен құрамын атау

5.2.3.1- Жер қабықтарын және олардың құрамдас бөліктерін сипаттау

5.2.4.1 -Жерде тіршіліктің пайда болуын сипаттау

1
10

5.2.4.2- тіршілік етуге қажетті жағдайларды анықтау

Жер бетін бейнелеу тәсілдері

5.2.5.1 -«жоспар» және «шартты белгілер» ұғымдарын түсіндіру

1
11

5.2.5.2 -шартты белгілерді қолданып, жергілікті жердің планын оқу
5.2.5.3 -бір тәсіл бойынша жергілікті жердің түсірілімін жасау (көз мөлшермен түсіру, полярлық түсіру, бағдарлық түсіру)

1
12

5.2.5.4- тіркеу талаптарына сай жергілікті жердің қарапайым пландарын сызу

1
13

Материктер мен мұхиттар

5.2.6.1- материктер мен дүние бөліктерін игеру және зерттеу тарихын сипаттау

1
14

5.2.6.2- мұхиттарды зерттеу тарихын сипаттау

Халық географиясы

5.2.7.1 -дүниежүзі халқының нәсілдік құрамын, негізгі нәсілдер мен нәсіларалық топтардың таралу аймақтарын анықтау

1
15

5.2.7.2 -нәсілдік белгілердің қалыптасу факторларын анықтау

5.2.7.3 -нәсілдер теңдігін дәлелдеу

Жиынтық бағалау
1
16

Тоқсандық сағат саны 16 (БЖТ -2, ТЖБ 1,)

2-тоқсан


5.2А

Заттар және материалдарЗаттардың құрылысы мен қасиеттері

5.3.1.1- бөлшектердің сұйық және газтектес заттарда таралуын түсіндіру

1
17

5.3.1.2- заттардың қатты, сұйық және газ күйіндегі құрылымын бөлшектер теориясына сәйкес түсіндіру

1
18

5.3.1.3-заттардың қасиеттерін: тығыздығын, аққыштығын, жылу және электрөткізгіштігін, созылғыштығын, иілімділігін сипаттау

2
19,20

5.3.1.4- физикалық және химиялық құбылыстарды ажырату

1
21

Заттардың жіктелуі

5.3.2.1- қоспалар мен таза заттарды ажырату

1
22

5.3.2.2 -қоспалардың түрлерін сипаттайды және бөлу әдістерін ұсыну

2
23,24

5.3.2.3- құрамы белгілі ерітіндіні дайындау

2
25,27

5.3.2.4- еріген заттың массалық үлесін есептеу

1
26

5.3.2.5- заттарды ерігіштігі бойынша, металдар және бейметалдарға жіктеу

2
28,29

Заттардың түзілуі және алынуы

5.3.3.1 -кейбір табиғатта түзілген және жасанды жолмен алынған заттарға мысалдар келтіру

1
30

5.3.3.2 -зертханалық жағдайда заттарды бөліп ала алу

1
31

Жиынтық бағалау
1
32

Жиынтық бағалау
1Тоқсандық сағат саны 16 (БЖТ -1, ТЖБ 1,)

3-тоқсан


5.3А

Тірі және өлі табиғаттағы үдерістерӨлі табиғаттағы үдерістер

5.4.1.1- өлі табиғатта болатын үдерістерді атау (табиғатта заттардың айналымы, тау түзілу, үгілу, климаттық үдерістер)

1
33

5.4.1.2- өлі табиғаттағы болып жатқан үдерістердің себеп-салдарларын түсіндіру

1
34

Тірі табиғаттағы үдерістер

5.4.2.1- тірі ағзалардың ортақ қасиеттерін сипаттау

1
35

5.4.2.2 -тірі ағзалардың құрылымдық деңгейлерін сипаттау

1
36

5.4.2.3 -микроскоппен жұмыс істеу ережелерін қолдану

1
37

5.4.2.4 -уақытша микропрепарат дайындау

1
38

5.4.2.5- фотосинтез үдерісін түсіндіру

1
39

5.4.2.6- өсімдіктерде пигменттердің болуын зерттеу

1
40

5.4.2.7 -фотосинтездің жүруі үшін қажетті жағдайларын зерттеу

2
41,42

5.3В

Энергия және қозғалысЭнергия түрлері мен көздері

5.5.1.1 -энергия түрлерін ажырату

1
43

5.5.1.2 -температура мен жылу энергиясын ажырату

1
44

5.5.1.3 -термометрді пайдалана отырып температураны өлшеу

5.5.1.4- ғимараттарда жылу оқшаулағыштарын пайдаланудың практикалық әдістерін түсіндіру

2
45,46

5.5.1.5 -жылулық ұлғаюды сипаттау

1
47

5.5.1.6 - энергияның өзара айналымына мысалдар келтіру

1
48

Қозғалыс

5.5.2.1- тірі және өлі табиғатта қозғалыстың маңыздылығына мысалдар келтіреді және түсіндіру

1
49

5.5.2.2- әртүрлі жануарлардың қаңқа түрлерінің ерекшеліктерін зерттеу

1
50

5.5.2.3 денелер қозғалысының себебін анықтау

1
51

Жиынтық бағалау
1
52

Тоқсандық сағат саны 20 (БЖТ -2, ТЖБ 1,)

4-тоқсан

5.4А

Экология және тұрақты дамуЭкожүйелер

5.6.1.1 -экожүйенің құрамдас бөліктерін анықтау

1
53

5.6.1.2 -экожүйе түрлерін жіктеу

1
54

5.6.1.3- экологиялық факторлардың экожүйе қызметіне ықпал етуін түсіндіру

1
55

5.6.1.4 -табиғи және жасанды экожүйелерді салыстыру

1
56

Тірі ағзалардың сан алуандығы

5.6.2.1- ағзаларды тірі табиғат дүниелеріне жіктеу

1
57

5.6.2.2- біржасушалы және көпжасушалы ағзаларды сипаттау

1
58

Табиғатты қорғау

5.6.3.1 -Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелерін атау

2
59,60

5.6.3.2 -өз аймағының экологиялық мәселелерін зерттеу

2
61-62

5.6.3.3- Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының маңыздылығын анықтау

1
63

5.4В

Әлемді өзгертетін жаңалықтарӘлемді өзгертетін жаңалықтар

5.7.1.1 -әлемді өзгерткен ғылыми жаңалықтарға мысалдар келтіру

2
64,65

5.7.2.1 -болашақ ғылыми зерттеулер үшін зерттеу идеяларын ұсыну

1
66

Қайталау сабағы
1
67

Жиынтық бағалау
1
68

Тоқсандық сағат саны 16 (БЖТ -2, ТЖБ 1,)

Жалпы 68 сағат (БЖТ -7, ТЖБ 4,)
Каталог: files -> loader
loader -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
loader -> №23 орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі
loader -> Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас қонысы көрнекті ақын. Өлеңдері ел ішінде көп тараған. Дулат шығармалары негізінен дидактикалық негізде жазылған
loader -> Сабақтың тақырыбы: Абай шаңырағы Сабақтың мақсаты
loader -> Рассказ. Б. Комеков, С. Утениязов. «Шокан Уалиханов». Рассказ. Ж. Касымбаев. «Абылай хан»
loader -> Сабақтың мақсаты: Оқушыларды ақын өмірбаянымен
loader -> Ануарбек Дуйсенбиев «Зима в лесу»
loader -> Қарағанды тарландары


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет