Реферат: 1 семестр Емтихан: 2 семестр Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Силлабус 5В0712 «Машина жасау»бет1/3
Дата29.03.2017
өлшемі0.5 Mb.
  1   2   3Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бетҚазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


Бекітемін

АТжЭФ деканы

_________Г. Мухамедиев

« » ж.


НЕМІС ТІЛІ

Силлабус
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Силлабус
Мамандық: 5В0712 «Машина жасау», 5В0713 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072200 «Полиграфия», 5В072300 «Техникалық физика», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В080600 «Аграрлық техника және технология», 5В0901 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 1


Семестр: 1, 2

Кредит саны: 6

Сағат саны: 270

Дәрістер:

Іс-тәжірибелік сабақтар: 90

Зертханалық сабақтар:

СОӨЖ: 60

СӨЖ: 120


Курстық жоба (жұмыс):

Реферат: 1 семестр

Емтихан: 2 семестр

Өскемен


Усть-Каменогорск

2013


Силлабус 5В0712 «Машина жасау», 5В0713 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072200 «Полиграфия», 5В072300 «Техникалық физика», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В080600 «Аграрлық техника және технология», 5В0901 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Шетел тілдер» кафедрасында дайындалды.

Шетел тілдері кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі А.Сарсембаева
____________________ж. №____ хаттама

Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төраға Т.Абдрахманова
______________________ж. №____ хаттама

Дайындаған


доцент Т.Абдрахманова

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
Шет тілдер кафедрасы, АТжЭФ, Г-2-316 сынып

Сабақ беретін мұғалімдер:

Абдрахманова Т.М., ф.ғ.к., доцент, Сарсембаева А.А., п.ғ.к., доцент
Жұмыс телефоны: 540-951

Аудиторлық сағаттар және кеңес уақыты кестеге байланысты.


1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


Берілген бағдарлама практикалық неміс тілін біріші шет тілі ретінде жүргізу РК 5.04.019 – 2011 жылы ҚР МЕМЛ.бекітілген және ШҚМТУ-нің кредиттік технология бойынша 5В0712 «Машина жасау», 5В0713 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072200 «Полиграфия», 5В072300 «Техникалық физика», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В080600 «Аграрлық техника және технология», 5В0901 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандықтарында оқитын студент-бакалаврларға арналған. Неміс тілі 1 және 2 семестрлерде өтіледі. Жалпы сағат саны 270, оның ішінде аудиторлы жұмыс – 150 сағат, СӨЖ – 120 сағат.

Курстың ішіне мыналар кіреді:

- практикалық неміс тілінің грамматикасының дәрістері;

- семинар сабақтар,дәрісте алған теориялық білімдерін бекіту мен неміс тілін меңгеруін арттыру;

- ОБЖӨЖ (оқытушымен бірлесіп жасайтын өздік жұмыс) дегеніміз студенттер үшін жеке консультация беру, мәтіндермен және грамматикалық жаттығулармен жеке және топпен жұмыс жасау;

- СӨЖ (студенттердің өздік жұмысы), теориялық материалмен жұмыс жасау, тақырыптар бойынша Power Point бағдарламасымен презентация дайындау жасау семинар сабақтарына дайындалу.

Курс материалының барлық көлемін орындау, әрбір сабаққа дайындалу, барлық аудиторлық тапсырмаларын орындауда белсенді қатысу міндетті.
1.2 Пән оқыту мақсаттары

Неміс тілін жалпы білім беретін пән ретінде оқыту мақсаты- студенттердің лингвистикалық, дискурсивті және социо-мәдени құзырлылығын қалыптастыру.

Лингвистикалық құзырлықтың мазмұнына бағдарламасымен белгіленген француз тілінің фонетикасы, грамматикасы және лексикасы кіреді.

Дискурсивті құзырлық кәсіби қатынасу бағдарламасымен белгіленген тақырыптар бойыанша бойынша әңгімелей алу бейімділігін қамтиды.

Социо-мәдени компонент студенттердің халықаралық коммуникация білімдерін, ҚР-мен Германия мемлекеті арасындағы қарым-қатынас туралы білімдерін дамытады.


2.3 Пәннің оқу нәтижелері
Білімі :

Оқу барысында студентт білу керек (тіл аспекттісіне байланысты):


«Неміс тілін» игеру үшін студенттерге мынадай тіл аспектілерін білу қажет:

фонетиканегізгі оқу ережесін және оқу ережесін, алфавиттегі әріптерді және әріп қосындыларын оқу ;

орфографияәріп және оның қосындыларын жазу ;

лексика жиі кездесетін сөздер, сөзжасайтын модельдер;

грамматика – негізгі грамматикалық конструкциялар.

Дағдылары:

- мәтіндерді сөздікпен оқып, сөздіксіз оның мазмұнын түсіну;

- мәтіндерді француз тілінен өз тіліне сөздікпен аудару;

- өтілген мәтіндерді ауызша айтқан кезде түсіну;

- өтіп кеткен мәтіндер бойынша сұрақтар қойып, оларға жауап беріп және немісше өз ойын білдіре отырып әңгімелесе алулары қажет.

Құзыреттері:

- неміс тілінде белгілі сұрақтарға жауап бере алу және сұрақ қоя алу;

- белгілі тақырыптарға әңгіме құрай алу;

- тыңдаған мәліметті ұғып алу.
2.4 Пререквизиттер
Алматы – 2005 жалпыбілімдік пәндер типтік оқу бағдарламалары цикліне сай шетел тілдерінің оқытуы студенттердің жоғарғы оқу орынына дейінгі дайындығына байланысты вариативтік түрде болу керек.

Жоғарғы оқу орынында неміс тілін бастап үйренушілерге неміс тілінің әліпбиін білу керек.

Мектептен кейін неміс тілін жалғастырып оқып жатқан студенттерге шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық компетенциялар деңгейіндегі (Common European Framework of Reference – CEFR) А1 (сау қалы деңгейі)/ А2 (шама алдыңғы деңгейі) икемділіктер қажет. Олар мынандай болады:


Элементтік меңгеру

А1

Нақты тапсырмаларды орындау үшін керекті сөйлемшелер мен белгілі сөздерді түсініп және айту қабілеттер. Танысу, біреуді таныстыру, заттар, таныстар, тұрған жер туралы сұрақ қойып сұраққа жауап беру қабілеттер. Егер әңгімелесуші баяу және анық сөйлесе, және көмектесуге дайын болса жеңіл әңгімеге қатысу қабілеттер.

А2

Өмірдің негізгі салаларымен байланысты жиі кездесетін сөздермен сөйлемдерді түсіну қабілеттер (мысалы, өзі және жанұясы туралы, сауда туралы, жұмысқа тұру туралы және т.б.). Күнделікті немесе таныс тақырыпқа мағлумат айырбастау қабілеттер. Жеңіл сөйлемшелерде өзі туралы, өзінің жақындары туралы айту, күнделікті өмірдегі негізгі аспектілер туралы айту қабілеттер.2.5 Постреквизиттер

«Неміс тілі» курсын аяқтағаннан кейін студенттер алынған білім өздігімен дамытып жақсарта алады.Курстың соңында студенттер В2 деңгейіне жетуге тиіс, бұл деңгей шетел тілдерінің меңгеруіне байланысты бүкіл еуропалық құзыреттеріне (Common European Framework of Reference — CEFR) сай болу керек:

  • Белгіленген және жалпы тақырыптардағы күрделі мәтіндердің мазмұнын түсініп білу

  • Шетелден келген азаматтармен тез және қиналмай сөйлесу

  • Әртүрлі тақырыптарға анық, толық хабарлама жасап білу

  • Негізгі мәселеге өзінің ойын білдіру, басқа пікірлердің жақсы және жаман жақтарын айтып үйрену


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет