1. Қасқасу шатқалының орналасуы мен табиғат жағдайы


Capparidaceae juss - Каперсовые -бет4/7
Дата29.01.2018
өлшемі2,21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Capparidaceae juss - Каперсовые - Кеуел тұқымдасы.
205. Capparis herbacea Willd - Каперцы колючие - Тікенді кеуел Жартылай бұта. Шалшықты, тұзды топырақта, шөлейтті аймақтарда өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: тағамдық.
Brassicaceae juss - Капустные - Қырыққабат тұқымдасы.
206. Alliaria petiolata Bieb - Чесночник лекарственный - Дәрілік пиязшөп. Екі жылдық. Жапырақты ормандарда, бұталы тоғайда және тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, дәрілік.

144. Eutrema integrifolium Bunge — Эутрема цельнолистая — тұтас жапырақты деңгел. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы тау белдеулерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

208. Sisymbrium brassiciforme С.А.Меу.- Гулявник капустовидный -Қырыққабат сарбосқурай. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

209. S. loeselii L. - Г. Леземив – Сарбасқурай. Бір жылдық. Екі жылдық. Бұталы тоғайда, далалы жерде, өзен жағалауларында өседі және ұсақ тасты беткейлерде жабайы түрінде кездеседі.

V-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Үй жануарларына беретін жем шөп

210. S. palymorphum Roth - Г. изменчивый – сарбасқурай. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты бөктерде, жартастарда және шалғындықтарда өседі.

IV-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

211. S. altissimum L. - Г. высокий - Биік сарбасқурай. Бір жылдық. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде, дала аңғарларында өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Үй жануарларына жақсы жем шөптік.

212. Torulario humilis Batsch - Четочник низкий - Аласа тікентүк. Бір жылдық. Далалы тау бөктерінің тұзды топырағында өседі.

V гүлдeйдi, VI жеміс салады.

213. Т. glandulosa Vass - Ч. железистый - Безді тікентүк. Бір жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінің шалшықты және тасты беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

214. Arabidopsis wallichii Busch - Резушка одуванчиколистая –Ақшешекше. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде өседі және жартастарда кездеседі.

V-VIII гүлдейді.

215. Drabobsis nuda Stapf- Крупичка голая - Жалаңаш бөртек. Бір жылдық. Құмды, адыр - бұдырлы далалы жерлерде және тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

216. Deseurainia Sophia Webb, ex Prante - Дескурайная София - София сармаласы. Бір жылдық. Тасты-ұсақ тасты тау бөктерінде және өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді.

217. Sophiopsis sisymbrioides Schlz — Софийка гулявниковая — Сарбас тәрізді қыдық. Екі жылдық. Тасты тау бөктерінде және өзен жағалауларында өседі.

VI гүлдейді.

218. S. ашша Schulz - С. однолетняя - Қыдық. Екі жылдық. Шалшықты, тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

219. Smelovshia calycina C.A.Mey. - Смеловские чашечная -Тостағаншалы бұрыш. Көп жылдық. Альпі белдеуінің тасты және ұсақ тасты беткейлерінде, жартастарда өседі.

220. Erysiseum marschallianum Andrz - Желтушник Маршалловский -Маршаллов ақбасқурай. Екі жылдық. Далалы аймақтарда, қыраттарда, бұталардың арасындағы шықтарда өседі.

V-VIII гүлдейді.

221. Е. sisymbrioides C.A.Mey - Ж. Гулявниковый – Ақбасқурай. Бір жылдық. Далалы аймақтардың құмды және тұзды топырақтарында өседі.

IV-V гүлдейді.

222. Е. Violascens - Ж. Фиолетовый. Екі жылдық. Тауда тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

223. Bablarea stricta Andrz - Сурепка прямая - Түзу қышабас. Екі жылдық. Ылғал топырақта және суқоймаларының жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді.

224. В. vulgaris R.Br. - С. обыкновенная - Кәдімгі кышабас. Екі жылдық. Тау бөктерінде өседі, сондай-ақ шалғындықта жабайы түрде жиі кездеседі.

V-VI гүлдейді.

225. В. arcuata Opiz - С. дуговидная - Имек қышабас. Екі жылдық- Альпі белдеуіне дейінгі ылғалды топырақта, шығанақта және орман шалғындығында, суқоймаларының жағалауларында өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: дәрілік, тағамдық, техникалық.

226. Cardamine impatiens L. - Сердечник недотрога - Баймана Екі жылдық. орманда, бұталы тоғайда, өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді.

227. Turritis glabra L. - Вяжечка гладкая - Жылтыр дүнгілше.

Бір жылдық. ¥сақ топырақты, кейде тасты беткейлерде өседі, шалғындықтарда, ашық жерлерде кездеседі.

V-VI гүлдейді.

228. Arabis pendula L. - Резуха повислая – Ақшешек.

Екі жылдық. Ағынды су қоймаларының жағалауларында, орманды белдеуінің тасты бөктерінде өседі.

IV-ІХ гүлдейді.

229. A. montbretiana Boiss - Р. Монбретовская - Ақшешек. Бір жылдық. Таудың Құрғақ беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

230. A. auriculata Lam - Р. ушковая - Құлақты ақшешек. Бір жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

231. A. Popovii Botsch et Vved - P. Попова - Попов ақшешегі. Көп жылдық. Ортаңғы тау белдеуінде өседі, жартас сызаттарында кездеседі.

IV-VI гүлдейді.

232. Isotis costata Kar.et Kir - Вайда рибристая – Шытыршық. Екі жылдық. Ұсақ тасты, ұсақ топырақты және тасты беткейлерде, далалы аймақтарда, өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: техникалық.

233. Tauscheria losiocarpa Fisch ex DC - Таушерия опушенноплодная -Түсіңкі жемісті жолан. Бір жылдық. Далалы аймақтың шалшықты топырағында өседі, тасты беткейлерде кездеседі.

IV-VI гүлдейді.

234. Goldbachia laevigata DC - Гольдбахия гладкая - Жылтыр сәрияш. Бір жылдық. Далалы аймақтардың құмды, тұзды топырағында өседі, сондай-ақ тау бөктерінде кездеседі.

235. Pseudoclausia turkestanica Vassil - Ложноклаусия туркестанская -Түркістан жалғанкүрені. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде, жартастарда және өзен арналарында өседі.

V гүлдейді.

236. P. mollisima Vassil - Л. мягчайшая - Жұмсақ жалғанкүрен. Екі жылдық. Таулы аймақтардың тасты беткейлерінде өседі, сондай-ақ жартас сызаттарында кездеседі.

IV-VI гүлдейді.

237. P. gracillima Vassil- Л. тончайшая - Жңішке жалғанкүрен. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің ұсақ топырақты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

238. P. hispida М.Рор - Л. Щетинистоволосистая. Екі жылдық. Таулы аймақтарда, тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

239. P. tschimganica Vassil - Л. Чимганская. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде өседі, сондай-ақ кепкен өзен арналарында кездеседі.

VI-VII гүлдейді.

240. Neuroloma asperrimem Botsch - Нервоплодник шершавый. Көп жылдық. Таулы аудандарда, ұсақ тасты, тасты беткейлерде, жартастарда өседі.

IV-VII гүлдейді.

241. N. albidum Botsch - Н. Беловатый. Жартылай бұта. Жартастардың жоғарғы белдеуіне дейін, тасты беткейлерде, өзен және жылға жағалауларында өседі.

VII гүлдейді.

242. N. runcinatum Botsch - Н. Струговидный. Бұта. Таудың жоғарғы, кейде ортаңғы белдеулерінің тасты беткейлерінде және жартаста өседі.

VI – VII гүлдейді.

244. N. stenocarpum Botsch - Н. узкоплодный. Көп жылдық. Альпі белдеуінің шалғындығымен, ұсақтасты және тасты жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

245. Stirigmostemum trichocarpa Bieb- Стеригмостемум волосистоплодная. Бір жылдық. Төменгі белдеуде ұсақ тасты және тасты беткейлерде, тау өзендерінің аңғарында өседі.

ІV – V гүлдейді.

246. Trichochitum inconspicum Kom - Волосатик незометный - Елеусіз қозықұлақ. Бір жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде өседі, жартас пен ағаштардың көлеңкелерінде кездеседі.

V-VIII гүлдейді.

247. Euclidium syriacum R.Br. - Крепкоплодник сирийский - Сириялық тасжеміс. Бір жылдық. Шығыста далалы аудандарда, батпақты тұзды қыртыстарда өседі.

ІVгүлдейді.

Шаруашылық маңызы: мал азықтық.

248. Ally sum stenostachyum Regel - Бурачок узкополосый - Жауылша Бір жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде өседі.

IIV-VI гүлдейді.

249. А1. szovitsianum Fisch - Б. шовица - Жауылша Біржылдық. Таулы аудандарда, жартастарда өседі.

IV-VI гүлдейді.

250. Draba oreades Schrenk - Крупка горная - Таулы әжік. Көп жылдық. Альпі белдеуінде ұсақтасты - тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

VI-VIII гүлдейді.

251. D. talassica Pohll - К. таласская - Талас әжігі.

Көп жылдық. Таудың ұсақтасты-тасты альпі беткейлерінде өседі.

VII гүлдейді.

252. D. huetii Boiss - К. Хюта. Бір жылдық. Таудың тасты беткейлерінің төменгі, аз мөлшерде ортаңғы белдеулерінде кездеседі.

V гүлдейді.

253. D. stenocaopa Hook - К. узкоплодная - Жіңішке жемісті әжік. Бip жылдық. Субальпі және альпі шалғындықтарында өседі, ұсақтасты-тасты беткейлерде, өзен аңғарларында өседі.

ІV-VI гүлдейді.

254. D. nemorosa L. - К. лесная - Орман әжігі. Бір жылдық. Далалы аудандарда, шалғындықта өседі, сонымен катар тауда, жартаста, тасты-ұсақтасты беткейлерде өседі.

III-VII гүлдейді.

255. Crambe kotschyana Boiss - Катран котчиевский - Котчиев катыраны. Көп жылдық. Тау бөктерінде ұсақтасты - тасты беткейлерде және өзен аңғарларында өседі.

III-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: омарталық, мал азықтық.

256. Conringia planisiligua Fisch - Конрингия плоскоплодная - Жалпақ жемісті кепсек. Бір жылдық. Өзен арналары мен аңғарларында өседі, кейде көшеде өседі.

V-VI гүлдейді.

257. Cardaria draba Pesv - Сердечница крупковая - Жүрекшөп. Көп жылдық. далалы аудандарда, аз тұзды қыртастарда, су қоймаларының жағалауларында және өзеннің құрғақ арналарында өседі.

IV-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Мал азықтық.

258. С. rpens Jarm - С. ползучая - Жүрекшөп. Көп жылдық. Далалы аудандарда, балшықты қыртыстарда, су қоймалардың жағалауларында, тасты беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

259. С. pubescens Jarm - С. пушистая - Түкті жүрекшөп.

Көп жылдық. Далалы аудандарда, тұзды қыртыстарда және таудың тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

260. Stroganowio paniculata - Строгановия метальчатая - Шашақты ергеш. Көп жылдық. Таулы далаларда шалғындық беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

261. S. intermedia kar - С. промежуточная - Арадағы ергеш. Көп жылдық. Таулы далаларда және тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

262. Stubendorffia orientalis Schrenk - Штубендорфия восточная - Шығыс пайызы.

Көп жылдық. Таудың тасты-ұсақтасты оңтүстік беткейлерінде және таулы аудандарда өседі.

V-VI гүлдейді. Шаруашылық маңызы: Мал азықтық, омарталық.

263. S. lipsky N.Busch - Ш. Липского - пайыз. Көп жылдық. Таулы аудандарда тасты-ұсақтасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

264. S. grocilis Pavl - Ш. Тонкая - Жіңішке пайыз. Көп жылдық. Тау бөктерінде және таудың тасты беткейлерінің төменгі белдеуінде өседі.

V-VI гүлдейді.

265. Megocarraea orbiculata Fedtsch - Крупноплодник округлый -Аймақтық балшөп. Көп жылдық. Таудың тасты-ұсақтасты беткейлерінде өседі.

ІV гүлдейді.

266. М. gigantea Regel - К. гигантский - Алып балшөп. Көп жылдық. Таулы аудандардың тасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

267. Thlaspi arvense L. - Ярушка полевая - Егістік қанатжеміс. Бір жылдық. Орманды, далалы аудандарда, таулы бөктерде, өзен аңғарлары мен арналарында өседі, арамшөптеледі.

IV-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік.

268. Neurotropis kotschyana Czer - Неуротропис кочи Бір жылдық. Таулы аудандардың тасты беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

269. Microthlaspi perfoliatum E.K.Mey - Микроярутка кронзенная. Бір жылдық. Тау бөктерінің ұсақтасты-тасты беткейлерінде, шалғындықта, бұталы тоғайларда өседі.

IV-VI гүлдейді.

270. Neslia paniculata Desv - Неслия метальчатая - Шашақбас бүйрекбет. Бір жылдық. Көбінесе далалы және ормандалалы аудандарда беткейлерде өседі, жол жағалай арамшөптенеді.

V-VI гүлдейді.

271. N. apiculata Fisch - Н. остроконечная - Үшкір бүйрекбет. Біржылдық. Таулы аудандарда шөпті беткейлерде өседі.

III-V гүлдейді.

Resedaceae - Резедовые - Шашақгұл тұқымдасы.

272. Reseda luteola L. - Резеда красильная - Бояу шашақгүл. Екі жылдық. Тау-бөктерінің құрғақ беткейлерінде өседі.

IV- VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: техникалық.


Crassulaceae - Толстянковые тұқымдасы.
273. Rhodiola kirilowii Boriss- Родиола кириллова - Кириллов семізоты. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы белдеулерде тасты жартастың сызаттары мен беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

274. Sedum ewersii L. - Очиток эверса – Бозкілем. Көп жылдық. Таулы аудандарда тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

VII-VIII гүлдейді.

275. S. alberti Regel - О. Альберта - Альберт бөзкілемі. Көп жылдық. Таулы аудандардың ұсақ тасты және тасты беткейлерінде, жартас сызаттарында өседі.

V-VIII гүлдейді.

276. S. pentapetalum Boriss - О. пятилепестный - Бес күлтелі бозкілем. Бір жылдық. Таулы аудандардың тасты және ұсақтасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

277. Pseudosedum longidentatum Boriss - ложноочиток длиннозубчатый -Ұзын тісті жалғанбозкілем.

Көп жылдық. Ортаңғы белдеуге дейінгі ұсақ тасты далалы беткейлерде және ағаштардың, бұталардың арасында өседі.

IV-V гүлдейді.

278. Rosularia paniculata Berger - розеточница метельчатая - сыпыртқы бас жертағы. Көп жылдық. таулы аудандардың тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

279. R. turkestanica - Р. туркестанская - Түркістан жертағаны. Көп жылдық. Таулы аудандарда ұсақтасты және тасты беткейлерде, жартастарда өседі.

VI гүлдейді.
Saxifagaceae - Комнеломковые - Тасжарған тұқымдасы.
280. Saxifaga macracalyx Tolm - Камнелонка крупночашечкогая - тастарған. Көп жылдық. таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты беткейлерде және альпі шалғындығында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

281. S.sibirica L. - К. сибирская - Сібір тасжарғаны. Көп жылдық. жоғарғы белдеуге дейінгі ұсақтасты - тасты беткейлерде, жартас сызаттарында өседі.

V-VII гүлдейді.


Parnassiaceae - Белозоровьые - Кездікқын тұқымдасы.
282. Parnassia palustris L. - Белозор болотный - Батпақ кездікқын. Көп жылдық. Орманды далалы аудандарда, альпі белдеуіне дейінгі ылғалды шалғындықта және өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлденеді.

283. P. laxmannii Pall - Б. Лаксманна - лаксман кездіккын. Көп жылдық. Ортаңғы және жоғарғы белдеулердің тасты беткейлерінде, шалғындықта және өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді.


Rosaceae - Розоцветные тұқымдасы.
284. Spiraea pilosa Franch - Таволга волосистая - Табылғы бұта. Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеулерінде тасты беткейлерде және жартастардың арасында өседі.

VI-VII гүлдейді.

285. S.hypericitifolia- Т.зверобоелистая - шайқурай жапырақты тобылғы. Бұта. Орманды - далалы аудандарда, тасты беткейлерде, өзен жағалауларында, бұталардың арасында өседі.

IV-V гүлдейді.

286. Cotoheaster melanocarpus Fisch - Кецильник черноплодный - Қара жемісті ырғай, қара ырғай. Бұта. Жапырақты орманда өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік және тағамдық.

287. C.megalocarpus М.Рор - К.крупноплодный - ірі жемісті ырғай. Бұта. Орманның жапырақты белдеуінде, тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

288. C.oliganthus Pojark - К.малоцветковый - Аз гүлді ырғай. Бұта. Тау етегінің тасты және ұсақтасты беткейлерінде, өзен жағалауларында өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.

289. C.suavis Pojark - К.приятный - ырғай. Бұта. Таудың жоғарғы белдеуіне дейінгі жапырақты орманда және өзен арналарында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

290. Pyrus regelii Rehd - Груша регелия - Регелия алмұрты.

Ағаш. Таулы аудандарда құрғақ, тасты беткейлерде және өзен арналарында өседі.

V гүлдейді.

291. Malus sieversii M.Roem - Яблоня сиверса - сивер алмасы. Ағаш. Таулы аудандарда беткейлерде және өзен арналарында өседі, сондай-ақ бүкіл орман жасай орналасады.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық.

292. Sarbus tianschaniko Rupr - Рябина тяньшанская - Тянь-Шань шетені. Ағаш. Таулы аудандарда, шыршалы ормандарды және бұталы тоғайда өседі.

VII гүлдейді.

293. S.persica Hedl - P.персидская - шетен. Ағаш. Таулы аудандарда, бұталы тоғайда өседі.

VI гүлдейді.

294. Crataegus chlorocarpa Lenne - Боярышник алтайский - Алтай доланасы. Ағаш. Жапырақты орманда, бұталы тоғайда және өзен арналарында өседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Сәндік, техникалық, дәрілік, омарталық.

295. C.pontica C.Koch - Б.понтийский - Понти доланасы. Ағаш. Таулды аудандарда тасты және ұсақ топырақты құрғақ беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, омарталық және сәндік.

296. C.songarica C.Koch - Б.джунгарский - Жоңғар доланасы. Ағаш. Таудың ортаңғы белдеуінде ұсақ тасты және тасты беткейлерде, өзен арналарында өседі.

V гүлдейді.

297. C.turkestanica Pojark - Б.туркестанский - Түркістан доланасы. Ағаш. Таудың ортаңғы белдеуінде ұсақ тасты - тасты беткейлерде, орманда және бұталы тоғайда өседі.

VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық, омарталық.

298. Rubus caesins L. - Ежевика - Қарабүлірген.

Көп жылдық. шалғындықта, бақшада және орманда, бұталы тоғайда, өзен және жылға жағалауларында өседі.

VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық.

299. Fragaria vesca L. - Земляника лесная - орман бүлдіргені. Көп жылдық. Бұталы тоғайда өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық.

300. F.viridis Duch - З.зеленая - Жасыл бүлдірген.

Көп жылдық. Орманда, шалғындықта және ашық, далалы тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық.

301. Pentaphylloides phyllocalyx Sajak - Курильский чай листочашечный - Куриль шайы. Бұта. Альпі шалғындығында, тау өзендерінің жағалауларында, жартаста өседі.

VI- VIII гүлдейді.

302. Potentilla orientalis Jus - Лапчатка восточная - Шығыс қазтабаны. Көп жылдық. таудың төменгі белдеуінде ұсақ тасты және ұсақ топырақты беткейлерде, су қоймаларда, жолдарда өседі.

V-VII гүлдейді.

303. P.tianschanica - Л.тяньшанская - Тянь Шань қазтабаны. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, жартас сызаттарында өседі.

VI-VII гүлдейді.

304. P.multifiola Th. Wolf- Л. многонадрезная. Көп жылдық. далалы аудандарда тасты беткейлерде өседі, шалғындықта орманда кездеседі.

VI-VIII гүлдейді.

305. P.soongarica Bunge - Л. джунгарская - жоңғар қазтабаны. Көп жылдық таудың төменгі белдеуінде далалы беткейлерде өседі.

IV- VI гүлдейді.

306. P.asiatica Juz - Л.азиатская - Азия қазтабаны. Көп жылдық. Таулы аудандарда, далалы шалғындықта және өзен алқаптарында өседі.

V-VII гүлдейді.

307. Geum urbanum L. - Гравилат городской - Кала шыршайы. Көп жылдық. Орманды далалы аудандарда, өзен жағалауларында өседі.

V-VIII гүлдейді.

308. Orhurus heterocarpus Juz - Прямохвостник разноплодный - Түрлі: жемісті түзуқұйрық. Көп жылдық. таулы аудандарда сай-саламен, бұталардың арасында, жартасты I және жылғада өседі.

V-VI гүлдейді.

309. Alchemilla retropilosa Juz - монжетка отклоненно - волосистая. |Көп жылдық. Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеулерінде, субальпі шалғындығында өседі.

VI- VIII гүлдейді.

310. A.krylovii Juz - М.Крылова. Көп жылдық. субальпі және альпі шалғындығында, қатты дымқылданған жерлерде және жылға жағалауларында өседі.

VI- VIII гүлдейді.

311. Agrimonia asiatica Juz - Репейничек азиатский - Азия шоғайы.

Көп жылдық. Далалы және орманды далалы аудандарда, бақшада, алқаптарда және беткейлерде өседі. VI- VIII гүлдейді.

312. Sanguisorba officinalis L- Кровохлебка аптечная - Әптиек бүршінгүлі. Көп жылдық. Далалы аудандарда, шалғындықты бөктерде, және қылканды, жапырақты, аралас ормандарда өседі.

VI- VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: техникалық, дәрілік.

313. Poterium polygamum Waldst, et Kir - Черноголовник многобрачный -қарабас шөп.

Көп жылдық. Таулы аудандарда тасты жерлерде өседі. VII-VIII гүлдейді.

314. P.lasiocarpum Boiss - Ч.махнотопладный - Сбалақ жемісті қарабас шөп, қойоты.

Көп жылдық. Таулы аудандарда Құрғақ беткейлерде және өзен алқаптарында

өседі. IV-VI гүлдейді.

315. Rosa alberti Regel - Шиповник Альберта - Альберт итмұрыны. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде өседі. Бұталы тоғайда, орманда кездеседі.

VII- VIII гүлдейді.

Шаруашылык маңызы: Дәрілік.

316. R.laxa Retz - Ш.рахлый - Бұжыр итмұрын. Бұта. Далалы және орманды далалы аудандарда, беткейлерде және су қоймаларының жағалауларында өседі.

VI үлдейді. Шаруашылық маңызы: дәрілік.

317. R.beggerana schrenk - Ш.Белгеровский. Бұта. Таулы аудандарда, жартаста және өзен жағалауларында өседі.

VI- VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: дәрілік.

318. R.nanohamnus Bouleng - Ш. карликовый - Тырбақ итмұрын. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде тасты бөктерде өседі.

VI гүлдейді.

319. R.hissarica Slob - Ш. Гиссарскаий. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде тасты бөктерде өседі, жартаста кезедеседі.

VII- VIII гүлдейді.

320. R.kokanica Regel - Ш. Кокандский. Бұта. Таулы аудандарда беткейлер мен сай-салаларда өседі.

V- VI гүлдейді.

321. R.maracanolica Bunge - Ш.смаркандский. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде тасты бөктерде өседі.

IV-VI гүлдeйдi.

322. R.carymbifera Dumort - Ш.щитконосный. Бұта. Таулы аудандарда, ашық беткейлерде және өзен жағалауларында өседі.

323. Hulthemia persica L. - Гультемия персидкая - қарараушан. Бұта. Шалшықты, тұзды құмда, тасты беткейлерде өседі.

ІV гүлдейді.

324. Pranus sogdiana - Слива согдиская, алыча - Соғды қараөрігі. Ағаш. Таулы аудандарда солтүстік беткейлерде өседі, өзен арналарында және аралас орманда кезедеседі.

III- IV гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: тағамдық.

325. Amugdalus communis L. - миндань обыкновенный - кәдімгі бадам. Бұта. Таулы аудандарда ұсақ топырақты - ұсақ тасты және тасты беткейлерде өседі.

ІV гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, техникалық, дәрілік, омарталық.

326. A.petunnikowii Litv - М.Петунникова - Петунников топырақты беткейлерде өседі.

IIV- V гүлдейді.

ШІаруашылык маңызы: дәрілік.

327. A.spinossima Bunge - М. колючейший - Тікенді бадам. Бұта. Таудың жоғарғы белдеуіне дейінгі ұсақ тасты - ұсақ топырақты беткейлерде және жартастарда өседі.

III-IV гүлдейді. Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.

328. Cerasus crythocarpa L. - Вишня красноклодная - қызыл жемісті шие. Бұта. Жоғарғы белдеуге дейін тасты беткейлерде, бұталы тоғайда өседі.

IV- V гүлдейді.

329. C.verrucosa Nevski - В.бородавчатая - шие. Бұта. Ортаңғы белдеуге ұсақ топырақты, тасты бөктерде, шықтарда және жартастардың арасында өседі.

IV- V гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: сәндік.

330. C.thianschanica Pojark - В.тяньшанская - Тянь-Шань шиесі. Бұта. Ортаңғы және төменгі бұталы тоғайда, тасты бөктерде өседі.

I V-VІ гүлдейді.

331. Padellus mahaleb L.Vass - Паделлус антикка. Бұта. Тасты бөктердің төменгі белдеуінде, бұталы тоғайда және орманда өседі.

V - VI гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Тағамдық, техникалық.

332. Armeniaca vulgaris Lom - Абрикос обыкновенный - кәдімгі өрік. Ағаш. Таудың төменгі белдеуіндегі тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

III- IV гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, техникалық, сәндік.
Fabaceae lindl. - Бобовые - Бұршақ тұқымдасы
333. Gleditschia triacanthos L - Гледичия трехиглая - үш тікенді карамала. Ағаш. Оңтүстік қаланың мәдени отырғызуларында кезедеседі.

V- VI гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік, техникалық, тағамдық, омарталық.

334. Vexibia alopecuroides L.Bunge - Брунец месохвостный, софора -Түлкібас бөктерінде, құнды топырақта өседі.

V гүлдейді, V- VI жеміс салады.

335. V. расhусаrра С.А.Меу - Б. толстоплодный - ірі жемісті ақмия. Көп жылдық. Өзен жағалауларында, шалғындықта өседі.

V - VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Улы өсімдік.

336. Thermopsis alterniflora Regel - термопсис очередно цветковый -тентек мия. Көп жылдық әр түрлі шөптердің арасында, өзен жағалауларында, таудың төменгі белдеуінің бөктерінде өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс береді.

Шаруашылықтағы маңызы: Улы өсімдік.

337. Nephromedia dosycarpa - Нефранедия волосистоплодная. Бір жылдық. Тасты Czer - ұсақ топырақты беткейлерде, аласа тауларда эфемердердің арасында өседі.

IV-V гүлдейді.

338. Trigonella gandiflora Bunge - Пожитник крупноцветковый - Ірі гүлді бойдана. Бір жылдық. Шалшықты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

339. Medicado tianschanica Vass - Люцерна тяньшаньская - Тяньшань жоңышқасы. Көп жылдық. Субальпі белдеуіндегі ұсақ топырақты ұсақ тасты және тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: жем шөптік, гүлдеген кезде омарталық.

340. М. sativa L - Л. посевидная - Егістік жоңышқасы. Көп жылдық. Егістікте мәдени өседі, кейде ашық жерлерде, жолда жабайы түрде өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөп, омарталық.

341. М. falcata L. - Л. серновидная или желтая - Сарыбас жоңышқа Көп жылдық. Алкапты шалғындықта, шөпті және тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

342. М. orbicularis L - Л. Округлая. Бір жылдық. Шөпті, бұталы тоғайда, дал алы жерлерде, құмда өседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

343. М. minima L - Л. маленькая - Кіші жоңышқа.

Бір жылдық. Шалшықты, тасты, ұсақ тасты беткейлерде өседі, сондай-ақ эфемерлі өсімдіктердің арасында кездеседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жабайы шөп.

344. Melilotus officinalis Pall - Донник лекарственный - Дәрілік түйежоңышқа. Екі жылдық. Далалы шалғындықта, өзен алқаптарында, жол жағаларында және егісте өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, тағамдық, омарталық, жем шөптік.

345. Trifolium bonannii L - клевер пренебрежный – Беде. Көп жылдық. Ылғалды сортаң шалғындықта, өзен, жылға, арық жағалауларында және тау бөктерінде өседі.

IV-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

346. Т. pratense L - к. луговой - Шалғындық беде. Көп жылдық. Ылғалданған шалғындықта, өзен жағалауларында және тау беткейлерінде өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

347. Psoralea drupacea Bunge - Псеролея костянковая - Сүйекті аққурай. Көп жылдық. Құрғақ ұсақ топырақты беткейлерде, төбелерде, эфемерлі өсімдіктердің арасында өседі.

V-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік, техникалық.

348. Chesneya ternata М.Рор- Чезнея тройчатая - Үшқұлақ аспара. Көп жылдық. Ұсақ тасты және шалшықты беткейлерде өседі, 1800 м биіктікке дейін жетеді.

IV-V гүлдейді

349. С. borissovae Pavl - Ч. Борисовой - Борисова аспарасы. Көп жылдық. Оңтүстік тасты тау бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

350. Astragal lithophilis Kar, et Kir- Астрагол комнелюбивый - Таспа шөп. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде, биік тауларда өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

351. A.subscaposus - А. стрелковый – Таспа. Көп жылдық. Биік тауды далалы және шалғындықты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді.VII-IX жеміс салады

352. A. amygdalinus Bunge - А. миндельный - Бадамды таспа. Көп жылдық. Эфемерлі шалғындықта, орманды тау бөктерінде, далада өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

353. A. sewersowii Bunge - А. Северцова - Северцова таспасы. Көп жылдық. Ортаңғы және төменгі тау белдеуінде, бұталардың арасында, тасты және дал алы беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жайлымда гүлдегенге дейін малға жақсы жем шөп.

354. A. losisosemius Boiss - А. мохнатый – Таспа. Бұта. Таудың ортаңғы және төменгі тау белдеуінде, тасты және ұсақтасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

355. A. tibetanus benth ex Bunge - Аю тибетский - Тибет таспасы. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы тау белдеуінде, шалғындықта, далалы жерлерде, бұталы тоғайда өседі.

IV-VIII гүлдейді, VI-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамында алколойд болғанымен үй жануарларына жақсы жем шөп болады.

356. A. Vicarius Liski - Аю замещабщий. Бір жылдық. Тасты - ұсақ тасты, ұсақ топырақты тау бөктерінде, эфемерлі өсімдіктер арасында өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Көктемгі жайылымда бағалы жем шөп болады.

357. A. bungei С. Winkl et В. Fedtsch - А. Бунга. Бір жылдық. Әртүрлі шөпті эфемерлі өсімдіктердің арысындағы ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

358. A. sesamoides Boiss - А. кунтужный. Бір жылдық. Орманды тау бөктерінде және тасты беткейлердегі эфемерлі шөптердің арасында өседі.

V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: көктемгі жайлымдағы бағалы жем шөп болады.

359. A. rytilobus Bunge - А. маршинистолопастной. Бір жылдық. Орманды тау бөктерінде, аласа тауларда өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: бағалы жем шөп.

360. A. alopecias Pall - А. лисовидный Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

361. A. nematodes Bunge - А. нитовидный - Жіп таспа. Көп жылдық. Таудың белдеуіндегі тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: құрамында алколоид бар.

362. A. stenanthus Bunge - А. тонкоцветный - Жіңішке гүлді таспа. Көп жылдық. Тау бөктерінде тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VIII жеміс салады.

363. A. shorniahowii В. fedtsch - А. скорнякова - Скорняков таспасы. Көп жылдық. Тау бөктерінде және өзен арналарында өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: мал азық етеді.

364. A. neo-lipskyanus М. Pop - А. новый Липского. Бұта. Таудың төменгі белдеуінде тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік

365. A. ugamicus М.Рор - А. угамский. Бұта. Құрғақ ұсақ тасты, кейде тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік, жайылым өсімдік.

366. A. xanthomeloides Kor et М. Pop - А. черно-желтый - Қара -сары таспа. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік

367. A. pseudonobilis М. Pop - Л. ложноблогродный Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

368. Oxytropis glabra DC. - Остролодочник голый - Тықыр кекек, у кекек Көп жылдық. Шалғынлықта және өзен жағалауларында өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: малға, әсіресе жалқыға улы өсімдік.

369. О. talassica Gontsch - О. таласский - Талас кекегі. Көп жылдық. Шалғындықта және тасты-ұсақ тасты тау бөктерінде, таудың жоғарғы белдеуінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

370. О. tshimganica Gontsch - О. Чимганский - Шымған кекегі. Көп жылдық. Биік таудың тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

371.0. Macrodontha Gontsch - О. крупнозубый - Ірі тісті кекек. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің шөпті беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді

372. О. baissunensis Vass - О. байсунский. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің шөпті беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

373. О. rosea Bunge - О. розовый - Қызғылт кекек. Көп жылдық. Тасты, ұсақтасты және ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді

374. О. adschendens Gontsch - О. Восходящий. Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

375. Glycyrrhiza glabra - Солодка голая - Жалаң мия. Көп жылдық. Далалы жерлерде, шөлейтті және жартылай шөлейтті жерлерде өседі, жабайы түрінде егістікте жиі кездеседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

376. G. uralensis Fisch - С. уралськая - Орал миясы. Көп жылдық. Сортаң шалғындықта, далалы және тоғайлы жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

377. Meristotropis eryuthrocapra Wass Раздельнолозочник красноплодный - Қызыл жемісті тікентұршақ. Көп жылдық. Тасты беткейлерде, су ағындарының құрғақ жағалауларында, сай-салада өседі.

V-VI гүлдейді.

378. Hedysarum seversovii Bunge - Конеечник Северцова - Северцов тиынтағы. Көп жылдық. Аласа иаудың тасты және ұсақ тасты шыңдарында өседі.

V-VI гүлдейді.

379. Н. pshemense М. Pop ex В. fedtsch - К. Пскемский - Піскем тиынтағы. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде және жылға жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

380. Н. ferganense Korsh - К. ферганский – Тиынтақ. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты төменгі белдеудің тау бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

381. Н. jaxarticum М. Pop - К. сырдарьинский - Сырдария тиынтағы. Көп жылдық. Аласа таудың ұсақтасты және шалшықты бөктерінде өседі, сондай-ақ далалы төбелерде кездеседі.

V-VI гүлдейді.

382. Н. acutifolium Bait - К. остролистый. Көп жылдық. Тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

383. Onobrychis echidua Lipsky - эспарцетехидна эспарцет. Бұта. Таудың альпі белдеуінің тасты және жартасты жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

384. О. microntha Schrenk - Э. мелкоцветный - Майда гүлді эспарцет. Бір жылдық - Тасты және далалы беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

385. О. amoena M. Pop - Э. приятный

Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде, шалшықты топырақта өседі. VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

386. Cicer flexuosum Lipsky - нут извлистый - Kip ноқат. Kөn жылдық. Ұсақ тасты - тасты оңтүстік беткейлерде және өзеннің тасты арналарында өседі.

VI-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

387. Vicia subvillosa Boiss - Горошек маловолосистый – Сиыржоңышқа. Көп жылдық. Аласа таудың шалшықты және ұсақ тасты беткейлерінде, далалы жерлерде, сай-салада және құмда өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

388. V. peregrina L. - Г. иноземный. Бір жылдық. Мекен орындарында, егінжайларда, шөпті далалы беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік, жабайы шөп.

389. V. hybrida L - Г. помесный. Бір жылдық. Егінжайда және бау-бақшаларда жабайы түрінде өседі.

IIV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

390. Lens orientalis Schmalh - Чечевица восточная - Шығыс жасымығы. Бір жылдық. Эфемерлі өсімдіктердің арасында өседі, егінжайларда жабайы түрінде кездеседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: азықтық.

391. Lathyrus ciceris L - Чина нушовая - Ноқат әсікен. Бір жылдық. Таудағы бұталардың арасында, далалы бөктерінде, өзен алқаптарында жабайы түрінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады. Шаруашылық маңызы: азықтық

392. L. inconspicuus L. - Ч.незаметная - Әйкен. Бір жылдық бұталардың арасында, егіншілікте және далалы тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.Cyperaceae juss - осоковые -
Geraniaceae juss - гераниевые
Verbenaceae juss -

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ф 7 –007-02 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2013 -> Мазмұны Кіріспе–––––––––––––––––––––––– 3-9
2013 -> Мазмұны Кіріспе Тарау -I. Кеңестік шығармашылық интеллигенциясы калыптасуының бастапқы кезеңІ
2013 -> Жанғабыл Қабақбаев, Қазақстан Республикасы журналистер Одағының
2013 -> Әл Фараби дүние жүзілік мәдениет пен білімнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы атанған. Ол данышпан философ, энциклопедист ғалым, әдебиетші ақын, математик. Әл Фараби 870 ж
2013 -> Өмірбаяны ІІ негізгі бөлім
2013 -> Ф 15-07 Қазақстан Республикасының білім ЖӘне ғылым министрлігі
2013 -> Кіріспе. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмысының өзектілігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет