1. Бағдарлама қүрамыДата09.11.2016
өлшемі468,52 Kb.
1.Бағдарлама қүрамы

Аннотация

Хормен жұмыс істеу практикумы

050106 Музыкалық білім


Орындаушылық өнер кафедрасы

Филология, журналистика жэне өнер факультетіАға оқытушы Негманова Унзилэ Қабдыл-Қазизқызы

Қабылдау уақыты дүйсенбі 9.55-11.25, ауд.32 Телефон: 67-36-43 (ішкі.-296)


Курс 1 (1,2-семестрде-емтихан)

Мазмүны: Хормен жұмыс істеу практикумы пәні, жан-жақты дамытылған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара отырып, музыка-педагогика факультетіндегі вокалды-хор өнерінің барлық саласынан білімдер және оларды өз шәкірттеріне жеткізе алатын музыка мұғалім дайындау.

Пәнді оқыту мақсаты: Студенттер хор класында мызыкалық қабілеттерін(есту,есте сақтау, сезім ықыласталығы) жетілдіреді, музыкалық танымен кеңейтеді, дұрыс тыныс алуға дыбыс тазалығын түзеуге, дикцияға, әуен бояуына,а капелла орындауға үйренеді.Соңымен. бірге хор жүргізушінің қабілетіне сай профессионалдық-техникалық шеберлігін көтеруге, репертуар таңдаудағы талгамын тәрбиелеумен жауапкершілікті тәртіпке баулиды.

Пәннің міндеті: Студенттердің хорда ән салу шеберліктерімен дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ, хормен жұмыс істеу әдістерін игеру.
Тәлімгер білуі қажет: Музыка мен текст авторлары туралы өмірбаяны жайлы мәліметтер, шығарма шыққан кезеңмен, оның мазмұнымен, шығарманың идеялары мен көркемдік ерекшіліктерін білу.

Тәлімгер білуі керек:

-балаларға арналған белгілі шығармаларын


-кәп дауысты, одан аз керісінше хорды орнын ауыстырып лайықтау;

- лайықтауға берілген шығармаға қысқаша анализ жасау.

-Вокалды-хор дирижерлау техникасы;

-Хор партитурасын оқу;

-тыныс алу, дем алу, тізбек дем алу;

-хор шығармасын орындау негізінде партиялар арасында ансамбль болу үшін жеке фразалармен жұмыс істей білу;-әнді орындау кезінде көркемдік жағын ашатын мәнерлік құрал-дағдыларын пайдалана білу.
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10


050106 «Музыкалық білім» мамандығы

бойынша оқу жоспарынан көшірмесі

Хормен жұмыс істеу практикумы

Оқу түрі


Бақылау турі

Сағаттар саны

емтихан

сынақ

1-курс

жалпы

ауд.

СӨЖ

1 - семестр


2-семестр

ТӘЖ.


СӨЖ

ТӘЖ.

СӨЖ

Күндізгі

ЖОБ-МБ


негізінде

1,2

-

90

30

60,0

15


30

15

30

Күндізгі

ОКБ-МБ


негізінде

1,2

-

90

30

60

15

30

15

30

Прериквизеттер: Хормен жұмыс істеу практикумы пәні студенттердін музыкалық қабілеттерін дамытуына және де басқа пәңдерге, мысалы: сольфеджио, гармония, вокал, анализ, хорды дирижерлау, хорды аранжировкалау,аспап сабақтарына қатысуына шарт қойылады.

Негізгі әдебиет:

1. Асафьев Б. А. Хоровая литература. Л.,1968

2. Вопросы хороведения на музыкально – педагогическом факультете. 1981

З. Қазак музыка фольклорының тарихнамасы. А., 1986

4. Қазақстанның музыка мәдениеті. Құр. Аравин И. В., Ерзакович Б. Г., Алматы, Мектеп басп. 1957

5. Ерзакович Б. Г. Алматы, Мектеп басп. 1957

6. Соколов Вл. Работа с хором. М., 1967

7. Струве Г. Музыкальные воспитание. М.,1978

8. Жакеева Б. К. Хор үйірмесімен жұмыс. Алматы, Өнер, 1988

9. Әбуова К. Хор жүргізу. Алматы, 1993.,Респ. Баспа кабинеті

10. Қыдырбаева К. Хор әдебиеті. Алматы 2003ж. Респ. баспа кабинеті

Қосымша әдебиет:

11. Иванов К.К. «Волшебство музыки: Дирижирование». – М., 1983.

12. Казачков С.А. «От урока к концерту». – К., 1996.

13. Покровский Б. А. «Сотворение оперного спектакля: 60 коротких бесед об искусстве оперы». – М., 1985.

14. Романовский Н.В. «Хоровой словарь». – Л., 1972, 1990.

Тематический план Ф СО ПГУ 7.18. 2/ 07дисциплиныПәннің мазмұны

Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырыптық атаулар

Сағат саны

ЖОБ-МБ

негізіндеОКБ-МБ

негізінде
1сем

2-сем

1-сем


2-сем

Тәж

Сөж

Тәж

Сөж

Тәж

Сөж

Тәж


Сөж

1 .Әншілік қойылым

3

10

-

-

3

10

-

-

2Дем алу

3

4

-

-

3

4

-

-

3. Дыбыс майданы

3

4

-

-

3

4

-

-

4.Үзік демалу

3

6

-

-

3

6

-

-

5.Дыбыс орталығы

3

6

-

-

3

6

-

-

6.Жоғары позиция

-

-

3

5

-

-

3

5

7.Дикция

-

-

3

5

-

-

3

5

8.Вокалдық-хорлық жаттыгулар

-

-

3

6

-

-

3

6

9.Таза интонацияныңжетістектерін тәрбиелеу.

-

-

3

6

-

-

3

6

10.Бірлік манер

-

-

3

8

-

-

3

8

Итого:

15

30

15

30

15

30

15

30

Студенттердің өздік жұмысының мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

ЖОБ-МБ

негізіндеОКБ-МБ

негізінде1

Тәжірибелік сабақтарға

дайындықНоталық мысалдар

Сабаққа катысу

30

(30*1)


30

(30*1)


2

Аудиториялық сабаққа кірмеген тақырыптар

Ноталық мысалдар

Сабаққа катысу

22

22

3

Межелік бақылауға дайындық

Ноталық мысалдар

МБ1,МБ2,

МБ3,МБ4


коллоквиум

8

8

Барлығы:

60

60

Аудиториялық сабақ мазмұнына кірмей қалған материал тізімі:

1.Берілген Әуенге аккомпанемент құра білу. Ұсынылатын әдебиет:(1)40-48б.

2.Транспонирование әдістері. Ұсынылатын әдебиет:(4),24-32б.

3.Хор жаттығулары. Ұсынылатын әдебиет:(4),10-18б.

4.Балалар дауыстарының диапазоны. Ұсынылатын әдебиет:(4),32-45б.
2.Курс компоненттеріТәжірибелік сабақтардың мазмұныТақырыптық атаулар

Мазмұны

Бақылау түрі

1

1 .Әншілік қойылым

Әншілік демалуға дүрыс қойылған жұмыс, дыбыс орталығы, дикция, интонация,суйемелдемеусіз әндету

Ұй жұмысы

2

2Дем алу

Дүрыс дем алуды, жоғарғы позицияны ұйымдастыру

Тәжірибелік

жұмыс


3

3. Дыбыс майданы

Көркем бейнелерді шығармаларда орындау кезінде, барлық музыкалық айкынды орындау.

Тәжірибелік

жұмыс


4

4.Үзік демалу

Көркем бейнелерді шығармаларда орындау кезінде, барлық музыкалық айкынды орындау

Ауызша

жұмыс


5

5.Дыбыс орталығы

Дауысты дыбыстармен айта отыра, дауыссыз дыбыстармен

Ұйкастыру.Тәжірибелік

жұмыс


6

6.Жоғарғы позиция

Дем алуды жинактау, жоғарғы позицияны кұрастыру.

Тәжірибелік

жұмыс


7

7.Дикция

Дурыс дем алуды, дыбыс орталығын, дикцияны, интонацияны, сүйемелдемей әлді айтуды қалыптастыру.

Тәжірибелік

жұмыс


8

8.Вокалдық-хорлық жаттыгулар

Дем алуды кезектестіріп, жоғарғы позицияны кұрастыру.

Тәжірибелік

жұмыс


9

9.Таза интонацияныңжетістектерін тәрбиелеу.

Дауыссыз дыбысты айкын айту.

Тәжірибелік

жұмыс


10

10.Бірлік манер

Шығармаларды көркем бейнелерінкөрсете білу

Бақылау

жұмысы


(1 - курс) Оқу үлгерімінің межелік бақылау тізбегі
1 рейтинг

Жалпы баллы

апта

1

2

3

4

5

6

7


8


Максималды

балл, соынмен

бірге бақылау

түрі


11

12

15

12

15

12

11

12

100

Сабаққа

қатысуы (келуі)Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


16

Шығармашылы

қ тапсырманың

орындалуы

(баллы)


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ
5

ТЗ

5


ТЗ

5


40

Тэжірибе

жұмысы


(тақырып

нөмірі жэне

баллдар)


ПЗ

1.

4ПЗ

2.

5ПЗ

3.

4ПЗ

4.

5ПЗ

5.

4ПЗ

6.

5ПЗ

7.

4ПЗ

8.

536

Студенттің

ӨЗД1К жұмысы

СӨЖ

4

СӨЖ

48

Рубеждік

бақылау


1002 рейтинг

Барлық баллы

апта

9

10

11

12

13

14


15


Максималды

балл, соынмен

бірге бақылау

түрі


13

17

13

17

13

13

14

100

Сабаққа

қатысуы (келуі)Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


14

Шығармашылық

тапсырманың

орындалуы

(баллы)


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


35

Тэжірибе

жүмысы


(тақырып нөмірі

жэне баллдар)ПЗ

9.

6ПЗ-

10

6ПЗ-

11

6" >,


ПЗ-

12

6ПЗ

13

6ПЗ

14

6ПЗ

15

743

Студенттің өздік

жұмысы

СӨЖ

4

СӨЖ

48

Рубеждік

бақылау1003 рейтинг

Жалпы баллы

апта

1

2

3

4

5

6

7


8


Максималды

балл, соынмен

бірге бақылау

түрі


11

12

15

12

15

12

11

12

100

Сабаққа

қатысуы (келуі)Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


16

Шығармашылы

қ тапсырманың

орындалуы

(баллы)


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ
5

ТЗ

5


ТЗ

5


40

Тэжірибе

жұмысы


(тақырып

нөмірі жэне

баллдар)


ПЗ

1.

4ПЗ

2.

5ПЗ

3.

4ПЗ

4.

5ПЗ

5.

4ПЗ

6.

5ПЗ

7.

4ПЗ

8.

536

Студенттің

ӨЗД1К жұмысы

СӨЖ

4

СӨЖ

48

Рубеждік

бақылау


1004 рейтинг

Барлық баллы

апта

9

10

11

12

13

14


15


Максималды

балл, соынмен

бірге бақылау

түрі


13

17

13

17

13

13

14

100

Сабаққа

қатысуы (келуі)Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


Я

2


14

Шығармашылық

тапсырманың

орындалуы

(баллы)


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


ТЗ

5


35

Тэжірибе

жүмысы


(тақырып нөмірі

жэне баллдар)ПЗ

9.

6ПЗ-

10

6ПЗ-

11

6" >,


ПЗ-

12

6ПЗ

13

6ПЗ

14

6ПЗ

15

743

Студенттің өздік

жұмысы

СӨЖ

4

СӨЖ

48

Рубеждік

бақылау100

Бақылау түрі: К - келуі, РБ - рубежді бақылау, ШТ - шығармашылық

тапсырма, ТТ - тэжірибелік тапсырма, Сөж - студенттің өздік жұмысы.
Р1(2)=АҮ(2)*0,7+МБ(2)*0,3=max100
Қ=ЖР*СҮжр+ҚБ*СҮқб
Әрбір сабаққа міндетті түрде дайындалу керек, сондай-ақ жалпы берліген

тапсырмаға дайындалу. Сіздің теоретиялық жэне тэжірибелік дайындық

сабақ кезінде тексеріледі, мысалы: сольфеджио, музыкалық теория негіздері,

музыкалық эдебиет, музыкалық аспап.

Егер студент бакылау кезінде келмесе , онда Сізге келесі сабақтың бас

кезінде тапсыруға болады, ал керісінше «0» балл қойылады.

Семестр да екі рубежді бақылау сынақ ретінде қарастырылады. Ауызша

немесе шығармашылык түрінде өткізіледі.Рейтинг шкаласының талабы:

  1. Сабаққа «Қатысқаны» үпіін, студент - 2 балл алады

  2. Шығармашылық тапсырманы орындағаны үпіін, хорлық партитураға лайықтағаны үшін - 5 балл

  3. Тэжірибелік тапсырма талабы -6;

  4. Студенттің әздік жүмысы-8.


Курстың саясаты

Әр студент сабақтың барлық түріне қатысуы керек, топтың л^үмысына

белсенді араласуы керек, топтастарына кәмектесу керек.Сабаққа кешікпей

келу керек, өйткені ол сабаққа кедергі жасайды. Егер студент себепсізкешіксе онда оқытушы сабаққа кіргізбеуге кұқылы.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет