5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет14/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30


ҚЫЗЫЛОРДА, 2013


5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы

Университет 5В073100 - “Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі” мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген 03.02.2010 жылғы АБ №0137434 мемлекеттік лицензиясына 03.02.2010 жылғы №0111031 қосымшасы негізінде білім беру қызметін жүзеге асырады.Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат

Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар: Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша бакалавр ЖБП циклінің пәндерінің: Қазақстан тарихының, философияның, информатиканың, экологияның, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білуі керек. Үнемі өзгеріп отыратын әлеуметтік, экономикалық жағдайларға бейімделе білуі керек, техника мен технологияның жетілуіне, ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне ұтқыр болу және оларды қабылдау білуі қажет. өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, сонымен қатар, оның мамандыққа көзқарасы, сабаққа икемділігі болуы қажет және тәртібі қажетті деңгейде болуы шарт.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: Бітіруші қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігінің негізгі ережелерін, шарттарын және .дағдыларын біліп шығады. Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғау, еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі бойынша нұсқауларды бере алады.

5В073100-«Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығын бітіруші білімін әрі қарай аталған мамандық бойынша магистратурада (ғылыми-педагогикалық даярлық және бейінді даярлық) жалғастыруына болады.Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 6 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестаттау) - (ECTS-219 кредит)


Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
Жалпы білім пәндері

31

50
Міндетті компонент

31

50

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3

5

Inf1102

Информатика

3

5

Ale1103

Әлеуметтану

2

3

Etd1104

Экология және тұрақты даму

2

3

K(O)t1105

Орыс тілі

6

9

ETN2106

Экономикалық теория негіздері

2

3

Sht2107

Шетел тілі

6

9

KN2109

Құқық негіздері

2

3

Saya2109

Саясаттану

2

3

Fil2110

Философия

3

5
Базалық пәндер

66

96
Міндетті компонент

20

30

KK (O) 2201

Кәсіби орыс тілі

2

3

K-bsht 3202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

Mat 1201

Математика1

3

5

Mat 1201

Математика2

3

5

Fiz 1202

Физика1

3

5

Fiz 2202

Физика2

2

3

IG1204

Инженерлік графика

2

3

Him1201

Химия

2

3

MMN 3212

Маркетинг және менеджмент негіздері

1

2
Таңдау компоненті

46

66

MK1101

Мамандыққа кіріспе

1

2

TAK2206

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

1

2

HT1207

Химиялық талдау

3

5

OZh2203

Өнеркәсіптік желдету

3

5

OS2204

Өндірістік санитария

3

5

Geo2205

Геоэкология

3

5

MGOK3215

Мұнай-газ өндіру қауіпсіздігі

3

5

AKn2210

AUTOCAD және CREDO негіздері

3

5

AZhKK2212

Адамның жеке қорғаныс құралдары

4

6

GDZhA 2209

Гидро-газ динамикасы және жылу-масса алмасу

3

5

MSS3202

Метрология, стандарттау және сертификаттау

3

5

OOT3202

Өнеркәсіптік өндіріс технологиясы

OZh2203

1. Өнеркәсіптік желдету

3

5

ZhZhZhN2203

2. Жылыту, желдету жүйелерінің негіздері

OS2204

1. Өндірістік санитария

3

5

OZhKA2204

2. Өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар

Geo2205

1. Геоэкология

3

5

EM2205

2. Экологиялық менеджмент

AKn2210

1.AUTOCAD және CREDO негіздеріAMedK2206

2. Алғашқы медициналық көмек

HT1207

1. Химиялық талдау

2

3

OSEGT1207

2. Өнеркәсіптік санитария, еңбек гигиенасы және токсикология

KOM4208

1. Қоршаған орта мониторингі

3

5

KOKTN4208

2. Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздері

ES3209

1. Экологиялық сараптама

3

5

OZhBU3209

2. Өндірістік жоспарлау және басқаруды ұйымдастыру

AKn2210

1.AUTOCAD және CREDO негіздері

3

5

KZhN2210

2. Компьютерлік жобалау негіздері

RE3211

1. Радиациялық экология

3

5

ETKKBK3211

2. Еңбек және тіршілік қауіпсіздігіндегі қорғау жән бақылау құралдары

AZhKK2212

1. Адамның жеке қорғаныс құралдары

3

5

AAFN2212

2. Адам анатомиясы және физиологиясы негіздері

MGOK3215

1. Мұнай-газ өндіру қауіпсіздігі

3

5

AKI3215

2. Апаттық-құтқару ісі

GDZhA 2209

Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу

2

3

TZhKKAZh3214

1. Төтенше жағдайлар кезінде қорғау және апатты жою

3

5

EKM3214

2. Еңбекті қорғау мәселелері

GZN3215

1. Ғылыми зерттеу негіздері

3

5

OЕ3215

2. Өндіріс экономикасы
Кәсіби пәндер

32

48
Міндетті компонент

5

8

IZhZhZh 3304

Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

2

3

BOAK 3305

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

3

5
Таңдау компоненті

27

41

EK4301

1. Еңбек қорғау

3

5

TKAKCZh4301

2. Табиғат қорғаудың аймақтық-кешенді схемаларын жобалау

HBKN3302

1. Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері

3

5

OKKP3302

2. Өнеркәсіптік қалдықтарды кешенді пайдалану

RKN3303

1. Радиациялық қауіпсіздік негіздері

3

5

ZhZhT3303

2. Жану және жарылыс теориясы

TTK3304

1. Техника және технология қауіпсіздігі

3

5

OK3304

2. Өрт қауіпсіздігі

OKUKMN4305

1. Өнеркәсіптік қалдықтарды утилизациялау және көму негіздері

3

5

KMOKST4305

2. Құрылыс материалдар өндірісіндегі қор сақтаушы технологиялар

ShGK3306

1.Шаңгазтазартқыш қондырғылар

3

5

ElK3306

2. Электр қауіпсіздігі

OANZhK4307

1. Өнеркәсіптік-азаматтық нысандардағы өрт жарылыстан қорғау

3

5

ONEK4308

2. Өнеркәсіптік нысандардың электр қауіпсіздігі

OUE4308

1. Өндірістік үрдістердегі эргономика

3

5

EFP4308

2. Еңбек физиологиясы және психологиясы

EKKUS4305

1. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігін абсқару

3

5

ETKIShB4309

2. Еңбек және тіршілік қаупсіздігі бойынша іс-шараларды экономикалық бағалау129

194


1 курс
Жеке пәндерді сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы

Пәннің коды: КТ 1101

Пәннің типі: Жалпы білім беру

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Жусупов С. т.ғ.к.

Курстың мақсаты: Студенттерге Қазақстан тарихының ежелгi дәуiрден бастап бүгiнгi күнге дейiнгi тарихымен таныстыра отырып, оның этногенезі, қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру. Игерген бiлiмi негiзiнде ертедегi және қазiргi таңдағы күрделi де, қарама-қайшылыққа толы тарихи процесстердiң мәнiн, мазмұнын, адамзат қоғамының қалыптасу процесiн шынайы түрде ашып, ұғындыруға үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мекептегі Қазақстан тарихы пәнi

Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Қазақстан тарихының хронологиясы мен кезеңдері. Археологиялық және жазба деректер. Тарихнама. Зерттеу әдістері. Қазақстан жеріндегі тас ғасыры мен қола ғасыры. Адамның, қоғамдық қатынастардың және мәдениеттің пайда болуы мен дамуы. Көшпеліліктің пайда болуы және оның маңызы. Б.з.д. І мың. алғашқы мемлекеттік құрылымдар. Сақтардың, ғұндардың, үйсіндердің, қаңлылардың шаруашылығы, тұрмысы, қоғамдық құрылысы мен мәдениеті. Түркі қағанаты және оның мұрагерлері (Батыс түрік, түргеш, қарлұқ қағанаттары). Х-XII ғғ. Түркі мемлекеттері мен ұлыстары. Моңғол шапқыншылығына дейін Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық және этникалық процесстердің дамуы. Қазақстан моңғол империясының құрамында. XIV-XV ғғ. ұлыстар мен мемлекеттер.

Қазақ хандығы құрылуының алғы шарттары. Қазақ халқы қалыптасуының аяқталуы. Қазақ хандығының құрылуы мен күшейуі. Қазақтардың этникалық территориясының қалыптасуы. «Қазақ» атауы. Қазақ ру-тайпаларының қоныстануы. Қазақ жүздері. Дәстүрлі қазақ қоғамының құрылымы. Қазақтардың көрші мемлекеттермен қарым-қатынасы. Қазақ халқының жоңғарларға қарсы азаттық соғысы. Қазақ-қытай қарым-қатынасы. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті. Халық ауыз әдебиеті. Қазақстан Ресей империясының қол астында. Патшалық Ресейдің отарлық саясаты және оның зардаптары. Қазақ халқының отарлық саясатқа қарсы ұлт-азаттық күресі. ХІХ ғ. екінші жартысында-ХХғ. басында Қазақстанның қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайы. «Алаш» қозғалысы мен «Алаш-Орда» өкіметінің тарихы.

Қазақстан Кеңес үкіметінің орнауы жылдарында. Қазақ АКСР-ның құрылуы. ХХғ. 20-жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі. Большевиктердің әлеуметтік-экономикалық саясаты. Ауылды «кеңестендіру» мен ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастырудың қайғылы зардаптары. 20-30-жылдардағы мәдени үрдістер. Саяси қуғын-сүргін және оның зардаптары.

Екінші Дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Қазақстандықтар майдан даласында (1941-1945жж). Қазақстанға өзге ұлттарды күштеп көшіру.

Қазақстанның соғыстан кейінгі (1946-1953 жж.) жағдайы. ХХ ғ. 50-60-жылдары экономикадағы өзгерістер мен ауыл шаруашылығындағы реформалар. ХХ ғ. 50-70- жылдарындағы қоғамдық-саяси өмір мен мәдени үрдістер. Ұлттық саясаттағы дағдарыс. Қазақстан «қайта құру» жылдарында. 1986-жылғы Желтоқсан оқиғасы.

КСРО-ның құлауы және ТМД-ның құрылуы. Қазақстанның тәуелсіз Республика ретінде қалыптасуы. Нарықтық қатынастарды енгізу. 1992-1998 жылдардағы саяси және әлеуметтік-экономикалық реформалар. Қазақстан – халықаралық қауымдастықтың тең мүшесі. Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты.Ұсынылатын әдебиет: Қазақстан тарихы Очерктерi, А., 1994, Қазақстан тарихы І,ІІ,ІІІ,ІУ,У-том А., 1996-2010 ж.ж., С.С.Кляшторный, Т.И.Султанов. Казахстан: летопись трех тысячи летий. А., 1992., Н.Мыңжан. Қазақтың көне тарихы, А., 1992., Л.Гумилев. Көне түрiктер. А., 1992., Қ.Салғарин. Қазақтың қилы тарихы, А., 1993., А.Көмеков. Қыпшақтардың саяси тарихы, қарым-қатынастары, А., 1994., Қазақстан тарихы очерктерi, А., 1994.

Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет