А термин абай өлеңі (әдеб.) (1971-1981) Анықтамасы шағын көлемді поэзиялық шығарма Қолданыстағы баламалары абай өлеңіPdf көрінісі
бет13/17
Дата23.12.2019
өлшемі3,99 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

аудиторлық ережелер 
Орысша 
аудиторские правила 
Ағылшынша 
audit rules 
Түрікше 
denetim kuralları (денетим кураллары) 
Қытайша 
审计规则 (shěnjì guīzé) 
 
Термин 
аудиторлық есептеме (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
аудитор  (аудиторлық  фирма)  қаржылық  есептілікте 
келтірілген    ақпараттардың  салыстырмалы  дәлелдігінің 
қорытындысын  қамтыған  аудиторлық  тексеріс  нәтижелері 
бойынша  құраған    экономикалық  субъект  басшыларына 
және/немесе меншік иелеріне, сондай-ақ есептіліктің басқа 
тұтынушыларына бағытталған құжат 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық есептеме, тексеріс есептеме 
Орысша 
отчет аудиторский 
Ағылшынша  
audit report 

143 
 
Түрікше  
denetim raporu (денетим рапору) 
Қытайша  
审计报告
(shěnjì bàogào) 
 
Термин 
аудиторлық қорытынды (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
аудитордың тапсырыс берушіге беретін ресми құжаты 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық қорытынды, аудиторлық тұжырым 
Орысша 
аудиторское заключение 
Ағылшынша 
audit resolution 
Түрікше 
denetim raporu (денетим рапору) 
Қытайша 
审计报告
(shěnjì bàogào) 否定意见 (fǒudìng yìjiàn) 
 
Термин 
аудиторлық құжаттама (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
аудиторлық 
тексеру 
қорытындыларының 
жазбаша 
рәсімделуі 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық құжаттама 
Орысша 
аудиторская документация 
Ағылшынша 
audit documentation 
Түрікше 
denetim dokümantasyon (денетим докүмантасйон) 
Қытайша 
审计文件 (shěnjì wénjiàn) 
 
Термин 
аудиторлық құпия (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
аудиторлық ұйымдар мен жеке аудиторлардың тексерілетін 
тұлғалар  мен  ілеспе  аудиторлық  қызмет  көрсетілген 
тұлғалардың  операциялары  туралы  құпияны  сақтауға 
міндеттілігі 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық құпия 
Орысша 
аудиторская тайна 
Ағылшынша 
audit secret 
Түрікше 
denetim gizemi (денетим гиземи) 
Қытайша 
审计秘密 (shěnjì mìmì) 
 
Термин 
аудиторлық қызмет көрсету (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
өзі  клиенттерге  шарттық  негізде  ұсынатын  аудиторлық 
фирманың қызмет түрлері 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық қызмет көрсету 
Орысша 
аудиторские услуги 
Ағылшынша 
auditing services 
Түрікше 
denetim hizmetleri (денетим хизметлери) 
Қытайша 
审计服务 (shěnjì fúwù) 
 
Термин 
аудиторлық қызмет, аудиторлық іс-қимыл (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
аудиторлар мен аудиторлық  
ұйымдардың  аудит жүргізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі 
Қолданыстағы 
аудиторлық қызмет, аудиторлық іс-қимыл 

144 
 
баламалары 
Орысша 
аудиторская деятельность 
Ағылшынша 
audit activities 
Түрікше 
denetçinin faaliyetleri (денетчинин фаалийетлери) 
Қытайша 
审计活动 (shěnjì huódòng) 
 
Термин 
 аудиторлық рәсім (ісқағаз.)  (2006) 
Анықтамасы 
белгілі  бір  аудит  бөлігінде  қажетті  аудиторлық 
дәлелдемелер алу үшін орындалатын аудитор іс-әрекетінің 
нақты бір тәртібі мен реті 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық рәсім 
Орысша 
процедура аудиторская 
Ағылшынша 
audit procedure 
Түрікше 
denetim prosedürü (денетим проседүрү) 
Қытайша 
检查程序 (jian cha chéngxù) 
 
Термин 
аудиторлық стандарттар, аудиторлық қалыптар (ісқағаз.) 
(2006) 
Анықтамасы 
аудиторлық  қызметті  жүзеге  асыруда  кәсіби  қызметіне 
қойылатын бірыңғай талаптар 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық стандарттар, аудиторлық қалыптар 
Орысша 
аудиторские стандарты 
Ағылшынша 
auditing standards 
Түрікше 
denetim standartları (денетим стандартлары) 
Қытайша 
审计标准 (shěnjì biāozhǔn) 
 
Термин 
аудиторлық тәуекел (ісқағаз.) (2013) 
Анықтамасы 
аудиторлық  тексеріс  барысында  бухгалтерлік  есеп  беруде 
шынайы  мәліметтерден  ауытқулар    анықталмауына 
объективті сенім беретін мүмкіндік 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық тәуекел 
Орысша 
аудиторский риск 
Ағылшынша 
audit risk 
Түрікше 
denetim riski (денетим риски) 
Қытайша 
审计风险 (shěnjì fēngxiǎn) 
 
Термин 
аудиторлық тәуекелдік  (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
аудит аяқталып, оң аудиторлық қорытынды берілгеннен 
кейін қаржы есептемесінде елеулі кемшіліктер табылған 
жағдайда аудитор өзіне алуға әзір тәуекелдіктің 
субъективті түрде белгіленген деңгейі 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық тәуекел, аудиторлық тәуекелдік 
Орысша 
риск аудиторский 
Ағылшынша 
audit risk 

145 
 
Түрікше 
risk denetimi (риск денетим) 
Қытайша 
检查风险 (jiǎnchá fēngxiǎn) 
 
Термин 
аудиторлық тексеру (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
тексерілуге  тиіс  экономикалық  субъектінің  қаржылық 
жағдайына қатысты бухгалтерлік есеп-қисабының растығы 
туралы аудитордың пікірін білдіру 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық тексеру 
Орысша 
аудиторская проверка 
Ағылшынша 
auditing 
Түрікше 
denetim (денетим) 
Қытайша 
管理审计 (guǎnlǐ shěnjì) 
 
Термин 
аудиторлық топ (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
белгілі бір экономикалық субъектіні аудиторлық тексеруге  
тікелей қатысқан адамдар тобы 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық топ 
Орысша 
аудиторская группа 
Ағылшынша 
audit group 
Түрікше 
denetim ekibi (денетим екиби) 
 
Қытайша 
审计小组 (shěnjì xiǎozǔ) 
 
Термин 
аудиторлық ұйым (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
аудиторлық  тексерулерді  жүзеге  асыратын  және  аудиттік 
қызмет көрсетуді жүргізетін аудиторлық компания 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық ұйым 
Орысша 
аудиторская организация 
Ағылшынша 
audit organization 
Түрікше 
denetim organizasyonu (денетим организасйону) 
Қытайша 
审计组织 (shěnjì zǔzhī) 
 
Термин 
аудиторлық ілеспе қызмет (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
тұрақты  клиентке  нақты  диспетчер-аудитор  бекітілетін 
кешенді аудиторлық қызмет көрсету 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық ілеспе қызмет, аудиторлық жолбасшы 
Орысша 
аудиторское сопровождение 
Ағылшынша 
audit support 
Түрікше 
denetim danışma (денетим данышма) 
Қытайша 
审计支持 (shěnjì zhīchí) 
 
Термин 
аудиторлық іріктеме (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
аудиторлық тексеру тәсілі 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық іріктеу,аудиторлық іріктеме 

146 
 
Орысша 
аудиторская выборка 
Ағылшынша 
audit sample 
Түрікше 
denetim örnekleme (денетим өрнеклеме) 
Қытайша 
审核样本 (shěnhé yàngběn) 
 
Термин 
аудиторлық фирма (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
кәсіпорындармен  шарт  негізінде  жылдық бухгалтерлік 
есептерді тексеретін 
және 
қуаттайтын 
шаруашылық 
есептегі тәуелсіз ұйым 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлық фирма 
Орысша 
аудиторская фирма 
Ағылшынша 
audit firm 
Түрікше 
denetim firması (денетим фирмасы) 
Қытайша 
审计公司 (shěnjì gōngsī) 
 
Термин 
аудиторлыққа кандидаттар (экон.) (2015) 
Анықтамасы 
экономика,  қыржы,  бақылау-тексеру,  құқықтық  салада 
немесе  жоғары  оқу  орындарындағы  жоғары  білімі  бар 
тұлғалар. 
Қолданыстағы 
баламалары 
аудиторлыққа кандидаттар, аудиторлық кандидаттары, 
аудиторлыққа ұсынылған кандидаттар 
Орысша 
кандидаты в аудиторы  
Ағылшынша 
candidates for auditors 
Түрікше 
denetçi adayları (денетчи адайлары) 
Қытайша 
审计员候选人 (shěnjì yuán hòuxuǎn rén) 
 
Термин 
ауқатты (тар.) (2005) 
Анықтамасы 
байлыққа, молшылыққа ие, дәулетті 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауқатты, әлді, бардам, дәулетті, күйлі, малды, тоқ 
Орысша 
зажиточный 
Ағылшынша 
prosperous 
Түрікше 
varlıklı (варлыклы) 
Қытайша 
繁荣 (fánróng) 
 
Термин 
ауқатты ел (саяс.) (2005) 
Анықтамасы 
абсолютті байлық көшбасшы елдер 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауқатты ел 
Орысша 
зажиточная страна 
Ағылшынша 
prosperous country 
Түрікше 
müreffeh ülke (мүреффех үлке) 
Қытайша 
繁荣的国家 (fánróng de guójiā) 
 
Термин 
аумақ(*) (1995-2002-2003) 
Анықтамасы 
құрлық  бетінің  өзіне  тән  табиғи,  сондай-ақ  адамның 
карекеті  нәтижесінде  жасалған  қасиетгері  мен  ресурстары 

147 
 
бар бөлігі 
Қолданыстағы 
баламалары 
аумақтөңірек 
Орысша 
территория 
Ағылшынша 
territory 
Түрікше 
toprakları (топраклары) 
Қытайша 
领土 (lǐngtǔ) 
 
Термин 
ауру сезгіш нүктелер(психол.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
дененің  бетінде,  негізінен  жүйке  таяқшалары  бойында 
орналасқан,  аурулар  өршіген  кезде  ауырсыну  сезімін 
дамытатын аймақтар 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауру нүктелеріауру сезгіш нүктелер 
Орысша 
точки болевые 
Ағылшынша 
pain points 
Түрікше 
ağrıpuanları (агрыпуанлары) 
Қытайша 
痛点 (tòngdiǎn) 
 
Термин 
ауыз  әдебиеті (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
халық  шығармашылығының  айрықша  саласы,  ауызша 
шығарылып,  ауызша  тараған  көркем-әдеби  туындылардың 
жиынтық атауы                                 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыз  әдебиеті 
Орысша 
устная  литература 
Ағылшынша 
spoken language literature 
Түрікше 
sözlü edebiyat (cөлү едебиат) 
Қытайша 

译理论 (fānyì lǐlùn) 
 
Термин 
ауыз  жолды  (лингв.) (2003) 
Анықтамасы 
мұрын қуысы жабық кезде ауыз қуысы арқылы өтетін ауа 
ағынынан пайда болған дыбыс 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыз  жолды  
Орысша 
ртовый 
Ағылшынша 
mouth 
Түрікше 
ağız (агыз) 
Қытайша 
嘴巴 (zuǐbā) 
 
Термин 
ауыз жолды дауыссыз (лингв.) (2003) 
Анықтамасы 
мұрын қуысы жабық кезде ауа ағыны ауыз қуысы арқылы 
өткенде пайда болатын  дауыссыз дыбыс 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыз жолды дауыссыз 
Орысша 
ртовый  согласный 
 
Ағылшынша 
mouth consonant 

148 
 
Түрікше 
oral ünsüzleri (орал үнсүзлери) 
Қытайша 
口腔辅音(kǒuqiāng fǔyīn) 
 
Термин 
ауыз  жолды дыбыс (лингв.) (2003) 
Анықтамасы 
таңдай  пердешесі  көтеріліп,  жұтқыншақтың  арт  жағына 
жабысқан  кезде  пайда  болатын,  ауыз  қуысында 
қалыптасатын сөйлеу дыбысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыз  жолды дыбыс  
Орысша 
ртовый  звук 
Ағылшынша 
mouth sound 
Түрікше 
ağzı  ses (агзы сес) 
Қытайша 
口声 (kǒu shēng) 
 
Термин 
ауызекі сұрау салу(ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
кәсіпорынның  есеп  жүргізу  мен  есептілікті  құруға 
қатысқан 
барлық 
қызметкерлерін 
әңгімеге 
қосатынаудиторлық  дәлелдерді  алудың  негізгі  әдістерінің 
бірі 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауызекі  сұрау  салу,  ауызша  сұрау  салу  ауызша 
сауалдама 
Орысша 
устный опрос 
Ағылшынша 
oral poll 
Түрікше 
sözlü anket (сөзлү анкет) 
Қытайша 
口头投票 (kǒutóu tóupiào) 
 
Термин 
ауызекі тіл (лингв.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
адамдардың  тілдесу  арқылы,  ауызша  қарым-қатынас 
жасауының  бір  түрі,  басты  ерекшелігі  -  сөйлеудің алдын 
ала 
дайындықсыз, 
тікелей 
қарым-қатынас 
жасау 
барысында жүзеге асатындығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауызекі тіл, ауызша тіл 
Орысша 
устная речь 
Ағылшынша 
oral speech 
Түрікше 
konuşma dili (конушма дили ) 
Қытайша 
言文 (yánwén) 
口语 (kou yu) 
 
Термин 
ауызша шарт (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
Рим  құқығында  заңдық  күші  ауызша  айту  арқылы 
түсіндірілетін ауызша келісімшарт 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауызша шарт   
Орысша 
вербальный договор 
Ағылшынша 
verbal agreement 
Түрікше 
sözlü anlaşma (сөзлү анлашма) 
Қытайша 
口头协议 (kǒutóu xiéyì) 

149 
 
 
Термин 
ауыл тұрғындары (саяс.) (2005) 
Анықтамасы 
ауылдық елді мекендерде тұратын халық 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыл тұрғындары, ауыл халқы 
Орысша 
население сельское    
Ағылшынша 
rural population 
Түрікше 
kırsal insanlar (кырсал инсанлар) 
Қытайша 
农村人口 (nóngcūn rénkǒu) 
 
Термин 
ауыл-село тілшісі (журн.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
ауылдық тілші; кеңестік баспасөзде корреспондент ретінде 
белсенді  түрде  қатысатын  социалистік  ауылдың  алдыңғы 
қатарлы адамы 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыл тілшісі 
Орысша 
селькор 
Ағылшынша 
village correspondent 
Түрікше 
(köy muhabiri көй мухабири) 
Қытайша 
记者村 (jìzhě cūn) 
 
Термин 
ауылшаруашылық кітапханасы (кітапхана) (1971-1981) 
Анықтамасы 
ауылшаруашылығы саласына қатысты кітаптар, оқулықтар, 
баспасөз  материалдары  жинақталып,  сақталатын  және 
көпшілікке ұсынылатын мамандандырылған мекеме 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауылшаруашылық кітапханасы 
Орысша 
сельскохозяйственная библиотека 
Ағылшынша 
agricultural library 
Түрікше 
çiftçilik kütüphane (чифтчилик күтүпхане) 
Қытайша 
农业图书馆 (nóngyè túshū guǎn) 
 
Термин 
ауыр мән-жайларға душар болу(заң) (2013) 
Анықтамасы 
адамның немесе оның жақын туыстарының күтпеген ауыр 
сырқаты, 
күрделі 
отбасылық 
жанжалдар, 
жақын 
туыстарының  тұрғылықты  жеріндегі  табиғи  апаттар, 
қызметте пайда болған қолайсыз жағдайлар және т.с.с. 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыр мән-жайларға душар болу 
Орысша 
стечение тяжелых обстоятельств  
Ағылшынша 
confluence of circumstances 
Түрікше 
zor durumlarda olmak (зор дурумларда олмак) 
Қытайша 
困难情况的汇合 (kùnnán qíngkuàng de huìhé) 
 
Термин 
ауыр салдарлар (заң) (2016) 
Анықтамасы 
қылмыстық-құқықтық  қорғау  объектісінің  қылмыстық 
әрекеттер  жасаудан  туындайтын  өзгерістерінің  объективті 
зиянды сипаты 

150 
 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыр салдарлар,ауыр зардаптар 
Орысша 
тяжкие последствия 
Ағылшынша 
grave consequences 
Түрікше 
ciddi sonuçlar (джидди сонучлар) 
Қытайша 
严重的后果 (yánzhòng de hòuguǒ) 
Термин 
ауырқылмыс (заң) (2016) 
Анықтамасы 
ең  жоғарғы  жаза  кесілетін  қасақана  немесе  абайсыз 
жасалған әрекет 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыр қылмыс 
Орысша 
тяжкое преступление 
Ағылшынша 
serious crime 
Түрікше 
ağır suç (аыр суч) 
Қытайша 
严重的犯罪 (yánzhòng de fànzuì) 
 
Термин 
ауыртпалық (заң)(2010) 
Анықтамасы 
субъектінің  іс-қимыл  бостандығын  азайтуға  немесе 
объектінің  жай-күйін  өзгерту  мүмкіндігін  азайтуға 
бағытталған іс-қимыл, процесс немесе оқиға 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыртпалық, тауқымет тарту 
Орысша 
обременение 
Ағылшынша  
encumbrance 
Түрікше  
yük (йүк) 
Қытайша  
抵押权负担(dǐyāquán fùdān) 
 
Термин 
ауыспалы индекспен номерлеуіш (ісқағаз.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
кез  келген  өнімді  немесе  құжаттаманы  нөмерлеуге 
мүмкіндік беретін құрылғылар 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыспалы индексті номерлеуіш 
Орысша 
нумератор с переменными индексамы 
Ағылшынша  
variable index numerator 
Түрікше  
paydeğişkenendeksleri (пай деишкен ендекслери) 
Қытайша  
分子 (fēnzǐ) 
 
Термин 
ауыспалы мағына (лингв.) (2003) 
Анықтамасы 
этимологиялық  тұрғыда  ол  негізгі  (тура)  мағынадан 
өрбитын,  сөздің  қолданылуы  барысында  пайда  болатын 
туынды мағына  
Қолданыстағы 
баламалары 
ауыспалы мағына 
 
Орысша 
переменное значение 
 
Ағылшынша  
variable meaning 
Түрікше  
değişir (деишир) 

151 
 
Қытайша  
变量值
(biànliàng zhí) 
 
Термин 
 ауысымды жұмыс (ісқағаз.)  (2005) 
Анықтамасы 
екі, үш немесе төрт ауысымдағы жұмыс 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауысымды жұмыс, кезекті жұмыс   
Орысша 
работа сменная   
Ағылшынша 
shift work 
Түрікше 
vardiyalı çalışma (вардийалы чалышма) 
Қытайша 
分班工作 (fen ban gong zuo), 轮班工作 (lúnbān gōngzuò) 
 
Термин 
ауытқушылық, ауытқу нер) (1999) 
Анықтамасы 
қысқамерзімді және соңғы каденцияда бекітілмеген екінші 
бір тональділікке өту 
Қолданыстағы 
баламалары 
ауытқушылық, ауытқу 
Орысша 
Отклонение 
Ағылшынша  
deviation; refusal 
Түрікше  
Sapma (сапма) 
Қытайша  
偏差(piānchā) 
 
Термин 
афоризм, нақыл сөз (әдеб.) (1971-1981), нақыл сөз (2003) 
Анықтамасы 
күрделі  мәселeлерді  терең  өте  дәл  жеткізетін  ой  шалымы 
кең, қысқа қайырымды шешен сөз 
Қолданыстағы 
баламалары 
афоризм, қанатты сөз, нақыл, нақыл сөз, рауаят 
Орысша 
афоризм 
Ағылшынша 
aphorizm 
Түрікше 
özlü söz (өзлү сөз) 
Қытайша 
格言 (géyán) 
 
Термин 
аффект (психол.) (2015) 
Анықтамасы 
ашулы мінез-құлықтан көрінетін эмоциялық процесс 
Қолданыстағы 
баламалары 
аффект, күйзелу, күйзеліс, қызбалық, өршу, толқу 
Орысша 
аффект 
Ағылшынша 
affect 
Түрікше 
affekt (аффект) 
Қытайша 
感情激动, 激情 (gǎnqíng jīdòng, jīqíng) 
 
Термин 
аффидевит (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
қаржы операциялары не азаматтық оқиға туралы ант айтып 
берілген,  нотариалдық  жолмен  расталып,  куәландырылған 
жазбаша көрсетілген құжат 
Қолданыстағы 
баламалары 
аффидевит 
Орысша 
аффидевит 
Ағылшынша 
affidavit 

152 
 
Түрікше 
beyanname (бейаннаме) 
Қытайша 
宣誓书 (xuānshì shū) 
 
Термин 
аффикс, қосымша (лингв.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
қосымша,  түбірге  жалғанып,  грамматикалық  немесе 
сөзжасамдық  мағына  тудыратын  сөз  бөлшегі,  сөздің  ең 
кіші құрылымдық элементі, көмекші морфема 
Қолданыстағы 
баламалары 
аффиксқосымша 
Орысша 
аффикс 
Ағылшынша 
affix 
Түрікше 
ek (ек) 
Қытайша 
附标  附加物 (fù biāo fùjiā wù) 
 
Термин 
аффрикат (лингв.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
шұғыл    (үзілмелі)  және  ызың  (сүзілмелі)  дауыссыздардан 
жасалады,  бірақ  олардың  жай  қосындысы  емес,  жымдаса 
кірігуінен жасалған бір бүтін дыбыс 
Қолданыстағы 
баламалары 
аффрикат 
Орысша 
аффриката 
Ағылшынша 
affricate 
Түрікше 
yarı kapantılı ünsüz (йары капантылы үнсүз) 
Қытайша 
塞擦音 (sè cā yīn) 
 
Термин 
ашаршылық заман (тар.) (2005) 
Анықтамасы 
ашаршылық заман 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашаршылық заман 
Орысша 
время голода  
Ағылшынша 
hunger time 
Түрікше 
açlık zamanı (ачлык заманы), kıtlık (кытлык) 
Қытайша 
饥荒时期 (ǰï huang shi qi) 
 
Термин 
ашуг (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
әзірбайжан, армян және басқа да кавказ елдеріндегі  халық 
жыршысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашуг, ақын, өлеңші, шайыр 
Орысша 
ашуг 
Ағылшынша 
ashug 
Түрікше 
aşık (ашык) 
Қытайша 
民间诗人和歌唱家(mínjiān shīrén hé gēchàng jiā) 
 
Термин 
ашық (лингв.) (2003) 
Анықтамасы 
айтқан  кезде  тілдің  көтерілген  бөлігінің  жоғарғы  нүктесі 
қысаң  дауыстылармен  салыстырғанда  біршама  төмен 
болатын дауысты дыбыс 
Қолданыстағы 
ашық, айқын 

153 
 
баламалары 
 
Орысша 
открытый 
Ағылшынша  
open 
Түрікше  
açık 
Қытайша  
开放(kāifàng) 
 
Термин 
ашық буын (лингв.) (2003) 
Анықтамасы 
буынқұраушы  дыбысқа  аяқталатын  буын  (әдетте, 
дауысты дыбысқа) 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашық буын 
 
Орысша 
открытый слог 
Ағылшынша  
open syllable  
Түрікше  
açık hece (ачык хедже) 
Қытайша  
打开音
节(dǎkāi yīnjié) 
 
Термин 
ашық дауысты (лингв.)(2003) 
Анықтамасы 
айтқан кезде тілдің көтерілген бөлігінің жоғарғы нүктесі 
қысаң  дауыстылармен  салыстырғанда  біршама  төмен 
болатын дауысты дыбыс 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашық дауысты 
Орысша 
открытый гласный 
Ағылшынша  
open vowel 
Түрікше  
açık sesli (ашык сесли) 
Қытайша  
打开元音(dǎkāi yuán yīn) 
 
Термин 
ашық дыбыс (лингв.) (2003) 
Анықтамасы 
вокалдік  тәжірибеде  дауыстың  ашық  дыбысталуын 
белгілеу ретінде таралған   
Қолданыстағы 
баламалары 
ашық дыбыс 
 
Орысша 
открытый звук 
 
Ағылшынша  
open sound 
Түрікше  
dış ses (дыш сес) 
Қытайша  
打开声音(dǎkāi shēngyīn) 
 
Термин 
ашық жалаң дауысты (лингв.)(2003) 
Анықтамасы 
екі элементке бөлінбейтін дауысты дыбыс 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашық жалаң дауысты 
Орысша 
открытый монофтонг 
Ағылшынша  
open monophthong 
Түрікше  
açık ünlü ses (ачык үнлү сес) 
Қытайша  
开语音(kāi yǔyīn) 
 
Термин 
ашық конкурс (экон.)(1999) 

154 
 
Анықтамасы 
кез  келген  сыртқы  сауда  қызметіне  қатысушылар  қатыса 
алатын конкурс 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашық конкурс, ашық байқау 
Орысша 
открытый конкурс 
Ағылшынша  
open/public competition 
Түрікше  
аçık rekabet (ашык рекабет) 
Қытайша  
公开
竞争(gōngkāi jìngzhēng) 
 
Термин 
ашық кредит, ашылмалы кредит (экон.) (2006) 
Анықтамасы 
қарыздар  сомасын  сатып  алушы  шотына  вексельдерді 
рәсімдеусіз  жатқызатын,  өтеу  тәртібі  контрагенттер 
арасында  келісілетен  тұрақты  контрагенттер  арасында 
есептесу кезінде пайдаланылатын коммерциялық кредит 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашық  кредит,  ашылмалы  кредит,  ашық  несие
ашылмалы несие 
Орысша 
кредит открытый 
Ағылшынша 
open credit 
Түрікше 
açık kredi (ачык креди) 
Қытайша 
公开信用 (gōngkāi xìnyòng) 
 
Термин 
ашық тендер (экон.) (2016) 
Анықтамасы 
мемлекеттік  немесе  муниципалды  мердігерлік,  тапсырыс 
және  осыған  ұқсас  нәрселер  алу  үшін  қатысқысы  келетін 
барлық заңды және жеке тұлғалар 
Қолданыстағы 
баламалары 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет