А термин абай өлеңі (әдеб.) (1971-1981) Анықтамасы шағын көлемді поэзиялық шығарма Қолданыстағы баламалары абай өлеңіPdf көрінісі
бет14/17
Дата23.12.2019
өлшемі3,99 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ашық тендер 
Орысша 
тендер открытый 
Ағылшынша 
open tender 
Түрікше 
açık ihale (ачык ихале) 
Қытайша 
招标开放 (zhāobiāo kāifàng) 
 
Термин 
ашық хат(ісқағаз)( 2016) 
Анықтамасы 
белгілі бір маңызды мәселе бойынша қол қоюшылардың 
фактілерін немесе пікірлерін талап етуге, сұрау салуға, 
хабардар етуге немесе белгілі бір мәселеге қоғамның 
назарын аудару үшін жұртшылыққа жүгінуге құқығы бар 
тұлғаға немесе адамдар тобына жіберілетін  мазмұны 
жағынан ашық (қоғамдық) хат 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашықхат 
Орысша 
письмо открытое 
Ағылшынша  
open letter 
Түрікше  
açık mektup (ачык мектуп) 
Қытайша  
公开信(gōngkāixìn) 
 
Термин 
 ашықтық (саяс.)  (2009)  
Анықтамасы 
бәрін қамтитын сипаттама 

155 
 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашықтық, айқындық 
Орысша 
прозрачность   
Ағылшынша 
transparency 
Түрікше 
şeffaflık (шеффафлык) 
Қытайша 
透明度 tòumíngdù; 清澈 qíngchè 
 
Термин 
ашылған кредит, ашық кредит(экон.)(2006) 
Анықтамасы 
ашылған шот бойынша берілетін кредит 
Қолданыстағы 
баламалары 
ашылған кредит, ашық кредит, ашық несие 
Орысша 
открытый кредит 
Ағылшынша  
open credit 
Түрікше  
açık kredi (ачык креди) 
Қытайша  
公开信用(gōngkāi xìnyòng) 
 
Термин 
аэд (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
ежелгі грекиядағы (б.з.б 7-8 ғ.) жыршы-орындаушылар 
Қолданыстағы 
баламалары 
аэд 
Орысша 
аэд 
Ағылшынша 
aoidos 
Түрікше 
aoidos 
Қытайша 
表演者(古希腊)(biǎoyǎn zhě (gǔ xīlà)) 
 
Термин 
аяқталмаған қылмыс(заң.) (2016) 
Анықтамасы 
адамның  қылмыс  жасауға  тікелей  бағытталған,  алайда 
белгілі бір себептермен үзілген әрекеттері 
Қолданыстағы 
баламалары 
аяқталмаған қылмыс, бітпеген қылмыс 
Орысша 
неоконченное преступление 
Ағылшынша  
unfinished crime 
Түрікше  
bitmemiş suç (битмемиш суч) 
Қытайша  
未完成的犯罪 (wèiwánchéng de fànzuì) 
 
Термин 
аяқтама (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
қандай да бір шығарманың, туындының қорытынды бөлімі 
Қолданыстағы 
баламалары 
аяқтамааяқталым 
Орысша 
концовка 
Ағылшынша 
ending 
Түрікше 
bitiş (битиш) 
Қытайша 
版权页 (bǎnquán yè) 
 
Термин 
аясында, қамқорлығымен (филос.)( 2016) 
Анықтамасы 
біреулердің қамқорлығында немесе қорғауында болу 
Қолданыстағы 
аясында, қамқорлығымен 

156 
 
баламалары 
Орысша 
под эгидой 
Ағылшынша  
under the auspices of 
Түрікше  
himaye altında (химайе алтында) 
Қытайша  
在保护下(bǎohù xià) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ә 
 
Термин 
әдiлет (заң) (2016) 
Анықтамасы 
сот мекемелерінің жүйесі; сот ведомствосы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әділет 
Орысша 
юстиция 
Ағылшынша 
justice 
Түрікше 
idari adalet (идари адалет) 
Қытайша 
正义 (zhèngyì) 
 
Термин 
әдiстемелiк жұмыс (пед.)  (2016) 
Анықтамасы 
озық педагогикалық тәжірибенің жетістіктеріне негізделген 
және әр мұғалімнің құзыреттілігін, кәсіби шеберлігін жан-
жақты  жетілдіруге  бағытталған  арнайы  практикалық  іс-
шаралар кешені 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдiстемелiк жұмыс 
Орысша 
работа методическая 

157 
 
 
Ағылшынша 
methodical work 
Түрікше 
yöntemsel çalışma (йөнтемсел чалышма) 
Қытайша 
有条理的工作 (yǒu tiáolǐ de gōngzuò) 
 
Термин 
әдiстемелiк ұсынымдар (пед.) (2016) 
Анықтамасы 
қандай  да  бір  тақырыпты  зерттеу,  сабақ,  іс-шара  өткізу 
жоспарын анықтайтын қосымша ақпарат 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдiстемелiк ұсынымдар 
Орысша 
рекомендации методические 
Ағылшынша 
methodical recommendations 
Түрікше 
yöntemsel öneriler (йөнтемсел өнерилер) 
Қытайша 
有条理的建
议 (yǒu tiáolǐ de jiànyì) 
 
Термин 
әдеби (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
өнердiң бiр түрi ретiндегi әдебиетке қатысты 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби, көркем 
Орысша 
литературный  
Ағылшынша 
literary 
Түрікше 
edebi (едеби) 
Қытайша 
文 (wén) 
 
Термин 
әдеби ағым (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
дүниеге  көзқарасы,  шығармашылық  әдісі,  бағыты, 
тақырыбы,  жанры  мен  стилі  жағынан  бір-біріне  жақын 
шығармашылығын  айқындайтын  көркемдік,  эстетикалық 
принциптер жиынтығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби  ағым, әдебиет  ағымы 
 
Орысша 
литературное  течение 
Ағылшынша 
literary trend 
Түрікше 
edebiyat dönemi (едебиат дөнеми) 
Қытайша 
文学流 (wénxué liú) 
 
Термин 
әдеби әдіс   (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
көркем шығарманы зерттеу жолы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби  әдіс, әдеби  тәсіл, әдеби  амал, әдебиет әдісі 
Орысша 
метод литературы 
Ағылшынша 
literary method 
Түрікше 
edebiyat yöntemi (едебиат иөнтеми) 
Қытайша 
文学方法 (wénxué fāngfǎ) 
 
Термин 
әдеби бағыт (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
ағымдар  мен  мектептерге  тән  ортақ  рухани  мазмұндағы 
көркем ұстанымдардың негізгі шарттарын қамтиды 

158 
 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби  бағыт, әдебиет  бағыты    
 
Орысша 
литературное  направление 
Ағылшынша 
literary school 
Түрікше 
edebi gönderme (едебиат гөндерме) 
Қытайша 
文学方向 (wénxué fāngxiàng) 
 
Термин 
әдеби байланыс (әдеб.) (2003, 2003)  
Анықтамасы 
белгілі  бір  ұлт  әдебиетінің  басқа  да  әлем  халықтары 
әдебиетімен қарым-қатынасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби    байланыс,  әдеби    дәнекер,  әдеби    қатынас,  әдеби  
қарым-қатынас, әдеби  арақатынас 
Орысша 
литературная  связь 
Ағылшынша 
literary tie 
Түрікше 
edebi bağlantı (едеби бағланты) 
Қытайша 
文学交流 (wénxué jiāoliú) 
 
Термин 
әдеби қарым-қатынас (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
өзара 
ықпалдастық, 
бір 
немесе 
басқа 
көркем 
құбылыстардың басқа феноменге немесе топқа әсер етуінің 
түрлері 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби қарым-қатынас, әдеби өзара әрекеттестік 
Орысша 
взаимодействие литературное 
Ағылшынша 
literary interaction  
Түрікше 
edebi etkileşim (едеби еткилешим) 
Қытайша 
文学互
动 (wénxué hùdòng) 
 
Термин 
әдеби қызметкер (әдеб.) 1971-1981 () 
Анықтамасы 
жарияланатын  материалдарды  өңдеуді  жүргізетін  газет 
немесе журнал қызметкері 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби қызметкер 
Орысша 
литсотрудник 
Ағылшынша 
literary staff member 
Түрікше 
edebiyat uzmanı (едебиат узманы) 
Қытайша 
诗人协会 (shīrén xiéhuì) 
 
Термин 
әдеби манифесттер (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
монархтың  ерік-жігері  немесе  маңызды  оқиға  туралы 
бүкілхалықтық жариялау, мысалы, соғыс, жалдауды тарту, 
жаңа  ел  басқарушының  таққа  отыруы,  сол  сияқты 
қылмыскерлердің кешірілуі т.б. 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби манифесттер, әдебиет  манифесттері 
Орысша 
литературные  манифесты 
Ағылшынша 
literary manifests 
Түрікше 
edebi manifestolar (едеби манифесторлар) 

159 
 
Қытайша 
文学宣言 (wénxué xuānyán) 
 
Термин 
әдеби мектеп  (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
бұл жазушылар тобының кәсіби жақындығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби  мектеп, әдебиет  мектебі   
Орысша 
литературная школа 
Ағылшынша 
literary school 
Түрікше 
edebiyat okulu (едеби окулу) 
Қытайша 
文学院 (wén xuéyuàn) 
 
Термин 
әдеби мұра (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
көркем  әдебиеттiң,  сөз  өнерiнiң  өткен  дәуiрден  қазiргi 
заманға жеткен туындылары 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби мұра, әдебиет мұрасы      
 
Орысша 
литературное наследие 
Ағылшынша 
literary heritage 
Түрікше 
edebi mirası (едеби мирасы) 
Қытайша 
文学
遗产 (wénxué yíchǎn) 
 
Термин 
әдеби норма (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
білімді  адамдардың  тілдік  практикада  сөйлеу  ережелерін 
қабылдауы,  сөздерді  қолдануы,  грамматикалық  және 
стилистикалық құралдарды пайдалануы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби норма, әдеби қалып 
Орысша 
литературная норма 
Ағылшынша 
literary norm 
Түрікше 
edebi norm (едеби норм) 
Қытайша 
文学
规范 (wénxué guīfàn) 
 
Термин 
әдеби өзара байланыс (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
әдебиет теориясының басқа ғылымдармен байланысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби 
өзара 
байланыс, 
әдебиеттердің 
өзара 
байланыстылығы 
Орысша 
взаимосвязь литератур 
Ағылшынша 
interrelation of literatures 
Түрікше 
edebiyatın arabağlantısı (едебиатын арабаалантысы) 
Қытайша 
文学的关系(wénxué de guānxì) 
 
Термин 
әдеби пародия  (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
белгілі 
бір 
шығарманың 
қайталанбас 
бірегей 
ерекшеліктерін  арнайы  өзгертілген  түрде  қасақана 
қайталау  негізінде  оқырманда  күлкілі  әсер  туғызатын 
комедиялық өнер туындысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби пародия,   әдеби келеке, әдеби ажуа-сықақ 

160 
 
Орысша 
литературная пародия 
Ағылшынша 
literary parody 
Түрікше 
edebi parodi (едеби пароди) 
Қытайша 
文学模仿 (wénxué mófǎng) 
 
Термин 
әдеби процесс (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
белгілі бір дәуірде, сонымен қатар, ұлттар мен елдердің, 
аймақтардың, әлемнің күллі тарихи кезендерінде өмір 
сүріп келе жатқан әдебиеттің тарихи - заңды қозғалысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби  процесс, әдеби  үдеріс 
Орысша 
литературный  процесс 
Ағылшынша 
literary process 
Түрікше 
edebi işlemi (едеби ишлеми) 
Қытайша 
文学
进程 (wénxué jìnchéng) 
 
Термин 
әдеби сценарий (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
законченное кинодраматургическое произведение 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби  сценарий, көркем  сценарий     
Орысша 
литературный  сценарий 
Ағылшынша 
literary scenario 
Түрікше 
edebi komut dosyası (едеби комут) 
Қытайша 
文学
剧本 (wénxué jùběn) 
 
Термин 
әдеби сын (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
өнер  (көркем  әдебиет)  мен  әдебиет  (әдебиеттену)  туралы 
ғылым арасындағы әдебиет шығармасының саласы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби сын 
Орысша 
литературная критика 
Ағылшынша 
literary criticism 
Түрікше 
edebiyateleştirmeni (едебииателештирмени) 
Қытайша 
文学批评 (wénxué pīpíng) 
 
Термин 
әдеби тип (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
адамның  мінез-құлқы  тәрізді  қоғамдық-тарихи  жағдайға 
қатысты болатын тұлғаның өзіндік тұрақты ерекшеліктерін 
көркем түрде жеткізу 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби  тип, әдеби  түр 
Орысша 
литературный  тип 
Ағылшынша 
literary type 
Түрікше 
edebiyat türü (едебиат түрү) 
Қытайша 
文学
类型 (wénxué lèixíng) 
 
Термин 
әдеби тип (әдеб.) (1971-1981) 

161 
 
Анықтамасы 
адами  мінез-құлық  сияқты  әлеуметтік-тарихи  жағдайға 
байланысты  жеке  тұлғаға  тән  тұрақты  сипаттамалардың 
әдеби-көркемдік  көрінісі,  әдеби  қаһарманның  ең  жоғары 
жан-жақты шебер мүсінделген түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби тип 
Орысша 
тип литературный 
Ағылшынша 
literary type 
Түрікше 
literatürtürü (литератүр түрү) 
Қытайша 
输入文学作品 (shūrù wénxué zuòpǐn) 
 
Термин 
әдеби тіл (лингв.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
жалпы халықтық тілдің белгілі жүйеге түскен, жазудәстүрі 
мен  әр  түрлі  жазба  және  ауызша  әдебиеттің  негізінде 
қалыптасқан  тұрақты,  орныққан  қалыптары,  стильдік-
жанрлық тармақтары бар, сол тілде сөйлейтін адамдардың 
бәріне ортақ, түсінікті бөлігі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби тіл, әдебиет тілі 
Орысша 
язык литературный 
Ағылшынша 
literary language 
Түрікше 
dil literatür (дил литератүр) 
Қытайша 
文学语言 (wénxué yǔyán) 
 
Термин 
әдеби түрлер (әдеб.) (1971-1981), әдебиет  түрлері (2003) 
Анықтамасы 
әдебиеттің  түрлері  мәтіннің  мазмұнына  және  олардың 
мақсатына  қарай  бөлінеді,  сай  бөлінуі  мүмкін  және 
әдебиеттерді жіктеу кезінде бірлік қағидатын толық сақтау 
қиын 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби түрлер әдебиет  түрлері   
Орысша 
виды  литературы 
Ағылшынша 
kinds of literature 
Түрікше 
edebiyat türleri (едебиат түрлери) 
Қытайша 
文学类型(wénxué lèixíng) 
 
Термин 
әдеби тілден тыс лексика (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
әдеби тілден тыс қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері, 
сол сияқты олардың кейбір мағыналары 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби  тілден тыс лексика, бейәдеби лексика 
Орысша 
внелитературная  лексика 
Ағылшынша 
non-literary vocabulary 
Түрікше 
dış edebi kelime (дыш едеби келиме) 
Қытайша 
文学
词汇 (wénxué cíhuì) 
 
Термин 
әдеби үйірмелер (әдеб.) (2003) 

162 
 
Анықтамасы 
көзқарастар,  мүдделер,  шығармашылық  бағыттар  бірлігі 
негізіндегі әдебиетшілердің шығармашылық бірлестіктері 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби үйірмелер, әдебиет үйірмелері       
Орысша 
литературные  кружки 
Ағылшынша 
literary societies  
Түрікше 
edebiyat çevrelerinde (едебиат чеврелеринде) 
Қытайша 
文学界 (wénxué jiè) 
 
Термин 
әдеби характер (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
көркем  шығармадағы  кейіпкердің  мінез  бітімі,  ой-сезім 
дүниесіне 
тән 
психологиялық, 
моралдік 
сипат-
ерекшеліктері 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби  характер, әдеби мінез, әдеби сипат   
 
Орысша 
литературный  характер   
Ағылшынша 
literary character 
Түрікше 
edebi karakter (едеби карактер) 
Қытайша 
文学性格 (wénxué xìnggé) 
 
Термин 
әдеби шарж (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
бейнеленетін 
адамның 
немесе 
құбылыстың 
жеке 
ерекшеліктері  карикатура  түрінде    айқын  көрсетілген 
көркем бейне 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби шарж, әдеби әжуа-сықақ        
Орысша 
литературный  шарж  
Ағылшынша 
literary caricature 
Түрікше 
edebi karikatür (едеби карикатүр) 
Қытайша 
文学卡通 (wénxué kǎtōng) 
 
Термин 
әдеби ықпал, әсер (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
әдіснамалық тұрғыдан әдебиет тарихы мен шығармашылық 
психологиясының күрделі мәселесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдеби ықпаләсер 
Орысша 
влияние литературное 
Ағылшынша 
literary influence 
Түрікше 
edebi etki (едеби етки) 
Қытайша 
影响 (yǐngxiǎn)g 势力 (shìli); 权威 (quánwēi) 
 
Термин 
әдебиет  жанрлары  (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
формалді белгілерге негізделген формалді және мағыналы 
қасиеттер жиынтығын біріктіретін әдеби шығармалардың 
тарихи дамып келе жатқан топтары 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиет  жанрлары   
Орысша 
жанры  литературы 

163 
 
Ағылшынша 
genres of literature 
Түрікше 
edebiyat türleri(едебиат түрлери) 
Қытайша 
类型文学 (lèixíng wénxué) 
 
Термин 
әдебиет зерттеуші (әдеб.) (1971-1981; 2003) 
Анықтамасы 
әдебиеттану  саласының  маманы;  көркем  әдебиетті,  оның 
шығу тегін, мәні мен дамуын зерттеуші 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиет зерттеуші, әдебиет зерттеушісі 
Орысша 
литературовед 
Ағылшынша 
literary critic 
Түрікше 
literatürde uzmanı (литератүрде узманы) 
Қытайша 
文学
评论家 (wénxué pínglùn jiā) 
 
Термин 
әдебиет пәні (әдеб.) (2003)  
Анықтамасы 
әдебиет пәнінде оқытылатынның барлығы: бүкіл әлем және 
жеке адам 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиет пәні, әдебиеттану пәні 
Орысша 
предмет литературы 
Ағылшынша 
subject of literature 
Түрікше 
edebiyat konu (едебиат кону) 
Қытайша 
文学主
题 (wénxué zhǔtí) 
 
Термин 
әдебиет  тарихы (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
әдебиеттану ғылымының даму процесiн, ұлттық әдебиеттiң 
өткен кезеңдерi мен жекелеген ақын, жазушылардың 
шығармашылығын зерттейтiн негiзгi саласы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиет  тарихы, әдебиеттік  тарих 
Орысша 
история  литературы 
Ағылшынша 
history of literature 
Түрікше 
edebiyat tarihi(едебиат тарихи) 
Қытайша 
文学史 (wénxué shǐ) 
 
Термин 
әдебиет тектері (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
сөйлеушінің  («сөз  иесінің»)  көркемдік  тұтастыққа  деген 
көзқарасы  бойынша  ауызша  және  көркем  шығармалардың 
ірі бірлестіктері 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиет  тектері, әдебиет  тегі, әдебиет түрі       
Орысша 
литературные  роды 
Ағылшынша 
literary genres 
Түрікше 
edebi doğum (едеби догум) 
Қытайша 
文学
诞生 (wénxué dànshēng) 
 

164 
 
Термин 
әдебиет  теориясы  (әдеб.) (1971-1981, 2003) 
Анықтамасы 
әдебиеттану  ғылымының  сөз  өнерінің  табиғатын,  оның 
әдістері  мен  методологиясын,  әдебипроцесті,  рухани-
эстетикалық  құндылықтар  заңдылықтарын  зерттейтін 
саласы   
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиет  теориясы   
Орысша 
теория  литературы 
Ағылшынша 
theory of literature 
Түрікше 
literatürde teorisi (литератүрде теориси) 
Қытайша 
文学理
论 (wénxué lǐlùn) 
 
Термин 
әдебиеттану (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
көркем  әдебиетті  адам  мәдениетінің  құбылысы  ретінде 
зерттейтін ғылым 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттану 
Орысша 
литературоведение 
Ағылшынша 
literary criticism 
Түрікше 
edebieleştiri (едебиелештири) 
Қытайша 
文学科学 (wénxué kēxué) 
 
Термин 
әдебиеттану библиографиясы  (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
ғылыми және практикалық қызмет саласы, негізгі мақсаты 
–  көркем  әдебиет,  еңбектер,  әдебиеттану  және  әдеби  сын 
туралы ақпарат болып табылады 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттану 
библиографиясы
әдебиеттанушылық 
библиография     
Орысша 
литературоведческая  библиография 
Ағылшынша 
bibliography of literary criticism 
Түрікше 
edebi kaynakça (едеби кайнакча) 
Қытайша 
文 (wén) 
 
Термин 
әдебиеттану термині (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
жалпы  қабылданған  вербалді  өрнекте  бекітілген  әдебиет 
туралы ұғым 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттану  термині, әдебиет термині 
Орысша 
литературоведческий  термин 
Ағылшынша 
term of literary criticism 
Түрікше 
edebiyat terimi (едебиат терими) 
Қытайша 
文学
术语 (wénxué shùyǔ) 
 
Термин 
әдебиеттану терминологиясы (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
әдебиеттану  ғылымында  қолданылатын  терминдерінің 
жиынтығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттану терминологиясы 

165 
 
Орысша 
терминология  литературоведения 
Ағылшынша 
terminology of literary criticism 
Түрікше 
terminoloji (терминолоджи) 
Қытайша 
术语 (shùyǔ) 
 
Термин 
әдебиеттанушы (әдеб.) (1971-1981; 2003) 
Анықтамасы 
әдебиеттану  саласының  маманы;  көркем  әдебиетті,  оның 
шығу тегін, мәні мен дамуын зерттеуші 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттанушы, әдебиетші 
Орысша 
литературовед 
Ағылшынша 
literary critic 
Түрікше 
edebiyatçı (едебиатчы) 
Қытайша 
文学家 (wénxué jiā) 
 
Термин 
әдебиеттегі  тарихилық  (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
белгілі бір тарихи дәуірдің кескін-келбетін жанды 
картиналарда, нақты адами тағдарлар мен мінез-
құлықтарда беру қабілетін білдіретін әдебиеттану ұғымы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттегі  тарихилық, әдебиеттегі  тарихи ағым   
Орысша 
историзм  в литературе 
Ағылшынша 
historical method in literature 
Түрікше 
tarihçilik edebiyat(тарихчилик едебиат) 
Қытайша 
文学史上的
历史主义 (wénxué shǐshàng de lìshǐ zhǔyì) 
 
Термин 
әдебиеттегі  уақыт (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
сюжеттерді  орналастырудың    негізгі  және  міндетті 
алғышарты 
Қолданыстағы 
баламалары 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет