Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Мемлекеттік тіл және ақпарат департаментібет10/12
Дата31.12.2019
өлшемі2,29 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

И

идентичный

ұқсас; бірдей; сай; дәлме-дәл

иждивенец

асырауындағы жан

избирательное право

сайлау құқығы

избирательное распространение информации

хабарды саралап тарату

известие

хабар

извлечение из документа

құжаттан үзінді

излишек кассовой наличности

кассадағы ақшаның артығы

изнасилование

зорлау

изнасилование малолетних

жас балаларды зорлау

износ

тозу

износ моральный

сапалық тозу

изолятор временного содержания

уақытша ұстау изоляторы

изоляция

оқшаулау

изуверство

жауыздық; қаталдық; рақымсыздық

изучение

зерделеу; танып білу; оқып-үйрену

изучить и взять для руководства

зерделеу және басшылыққа алу

изъян

кемшін; кемістік

изъятие

алу; алып қою

изъятие вещи

заттарды алу(алып қою)

изъятый транспорт

алынып қойылған көлік

исполнение данного приказа

осы бұйрықтың орындалуы

инструктаж нарядов

нарядтарға нұсқама беру; жүргізу

инструкция

нұсқаулық

инструктор

нұсқаушы

интерес

мүдде

информированность

хабардарлық

инфраструктура

инфрақұрылым

инцидент

оқыс оқиға

иск

талап

искажение

бұрмалау

искаженный

бұрмаланған

исключение

шығару

исковое заявление

талап қою арызы

искоренение

жою

истец

талап қоюшы; қуынушы

истина

ақиқат

источник

дереккөз; қайнар көз

исправное снаряжение

жарамды құрал

испытание

сынау

истребование документов

құжаттар талап ету

исходные данные

бастапқы деректер

исчисление

есептеу

К

кара

жазалау; жаза беру

карательный орган

жазалау органы

караульная служба

қарауыл қызметі

кардинальный

түбегейлі

карманная кража

қалтаға түсу

карцер

карцер; арнайы қамау бөлмесі

квалификация

біліктілік; мамандық

квалификационная характеристика

біліктілік сипаттамасы

квалификационная юридическая помощь

білікті заң көмегі

квалификационный вид преступления

қылмыстың саралаған түрі

квартал

1. тоқсан; 2. орам

квитанция

түбіртек; квитанция

келейность

жабықтық; құпиялылық

кинолог

кинолог

киоск

киоск; дүңгіршек

клевета

жала; жала жабу; жалған айыптау

клеветник

жалақор

клинковое оружие

сұқпа қару

клятва

ант

клятвопреступление

ант бұзушылық; ант аттау

кодекс

кодекс

кодировать

кодтау; код белгілеу

комбинирование

қисындастыру; қиыстыру

комбинированный дозор

қиыстырылған шолғын

комиссионное вознаграждение

атаулы комиссиялық сыйақы

комиссия международного права

халықаралық құқық комиссиясы

комитет

комитет

Комитет национальной безопасности

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

комментарий

түсініктеме

компания по перевозке грузов

жүк тасымалдайтын компания

компенсационная пошлина

өтем бажы

компенсационное соглашение

өтемдік келісім

компенсационные выплаты

өтемдік төлемдер; өтемақы төлемдері

конвойная служба

айдауыл қызметі

конкретный

нақты

конкретизировать

нақтылау

конопля

қара сора

конопляная соломка

қара сора түтікшесі

конопляная смола

қара сора шайыры

конструктивный

сындарлы

конфиденциальная информация

құпия ақпарат

конфиденциальность

құпиялылық

конфискация

тәркілеу

конфликт

жанжал; тартыс; дау; келіспеушілік

корысть

пайдакүнемдік

корыстное побуждение

пайдакүнемдік ниет

кража

ұрлық; ұрлық жасау

кража взрывчатых веществ

жарылғыш заттарды ұрлау

кража путем обмана

алдау арқылы ұрлау

кража судна

кемені ұрлау

Л

лазейка законодательная

заң шығарудағы ілік

«лидер» преступной группы

қылмыстық топтың «жетекшісі»

легализация

жария ету; заңдастыру

легализация денег

ақшаны заңдастыру

легальный

заңды

лист путевой

жолпарақ

лист согласования

келісу парағы

лица без гражданства

азаматтығы жоқ адамдар

лица, отбывающее наказание

жазасын өтеп жүрген адамдар

лицо

тұлға; адам

лицо без гражданства

азаматтығы жоқ адам

лицо, взявшее на себя инициативу

бастаманы мойына алған тұлға

лицо влиятельное

ықпалды тұлға

лицо, которому закрыт въезд в Республику Казахстан

Қазақстан Республикасына кіруге рұқсаты жоқ тұлға

лицо, находящееся на оперативном учете

жедел тіркеуде тұратын тұлға

лицо, отбывающее наказание

жазасын өтеп жүрген адам

личная безопасность

жеке қауіпсіздік

личность

жеке адам; тұлға

личные неимущественные права

жеке мүліктік емес құқықтар

личный

жеке

личный обыск

жеке адамды тінту

личный сыск

жеке ізге түсу; жеке іздеу арқылы

личный досмотр

жеке тексеру

М

малоимущие

табысы аздар

малолетний

жас бала

малообеспеченные семьи

күнкөрісі төмен отбасылар

малообеспеченные

табысы аз адамдар

малый калибр

кіші калибр

манипулирование

айла-шарғылар жасау

маркировка

таңбалау

мародер

тонаушы

мародерство

тонаушылық

маршрутное ориентирование

бағыттық бағдарлау

маршрут следования

жүру бағыты

маскировка

бүркеніш

массовая информация

бұқаралық ақпарат

массовые беспорядки

жаппай тәртіпсіздік

менталитет

діл

мера

шара

мера взыскания

жазалау шарасы

мера пресечения

бұлтартпау шарасы

мероприятие

іс-шара

места опасные для хождения

қозғалыс үшін қауіпті жерлер

местные жители

жергілікті тұрғындар

местные органы

жергілікті органдар

местный исполнительный орган

жергілікті атқарушы орган

место жительства

тұрғылықты жер

место заключения

тұтқындалу орны

место лишения свободы

бас бостандығынан айыру орны

моральный вред

моральдық зиян

моральный ущерб

моральдық нұқсан

мотив

уәж; дәлел; себеп

мотивировать

дәлелдеу

мотивированное постановление

дәлелді қаулы

мотоманевренная группа

мотожылжу тобы

мошенничество

алаяқтық

мошенничество с использованием подкупа

сатып алуды пайдаланумен байланысты алаяқтық

мошенничество с накладными

құжаттармен байланысты алаяқтық

Н

на основании

негізінде

на основании изложенного

баяндалғанның негізінде

на свободе

бостандықта

наблюдатель

бақылаушы

наблюдательная вышка

бақылау мұнарасы

наблюдение

бақылау

наблюдение за транспортными средствами

көлік құралдарын бақылау

наградить каждого

әрқайсысы марапатталсын

нагрудный знак

омырау белгісі

надбавка (фин)

үстемеақы (қаржы)

надежность охраны

күзету сенімділігі

направлено в суд, прокуратуру

сотқа; прокуратураға жіберілді

наркоман

нашақор

наркомания

нашақорлық

наркотик

есірткі

наркотические средства

есірткі құралдары

наручники

қол кісендері

нарушение

жөнсіздік; тәртіп бұзушылық

нарушение закона

заңды бұзу

нарушение законов об иностранцах

шетелдіктер туралы заңды бұзу

нарушение обязательства

міндеттемені бұзу

нарушитель

тәртіп бұзушы

наряд по проверке документов

құжаттарды тексеру жөніндегі наряд

население

халық

населенный пункт

елді мекен

насилие

зорлық

насилие представителям власти

билік өкілдеріне қатысты зорлық

наставник

тәлімгер

настоящее время

осы кез; қазіргі уақыт

находится на рассмотрении в суде

сотта қаралуда

находится на контроле

бақылауда

национальная безопасность

ұлттық қауіпсіздік

национальный режим

ұлттық тәртіп (режим)

начальник

бастық

небрежность

немқұрайдылық

неверный

бұрыс

невинность

кінәсіздік

невиновный

кінәсіз

невменяемость

ессіздік

невменяемый

есуас

невмешательство

қол сұқпау, араласпау

недоверие

сенімсіздік

недостатки

кемшіліктер

недостатки и просчеты

кемшіліктер және қателіктер

недонесение

хабарламау; хабарды жеткізбеу

независимость

тәуелсіздік

незаконное пересечение границы

шекарадан заңсыз өту

незаконный въезд

заңсыз кіру

незаконная иммиграция

заңсыз иммиграция; келімсектік

незаконное лишение свободы

бас бостандығынан заңсыз айыру

неопознанный труп

танылмаған мәйіт

неопровержимый

бұлтартпайтын

неосторожность

абайсыздық

нецензурная брань

былапыт сөз

норматив

норматив

нормативный словарь

нормативті сөздік

носитель информации

ақпарат жеткізуші

нотариус

нотариус

нотариально заверенная копия

нотариалды расталған көшірме

нравственность

құлықтылық; адамгершілік; имандылықДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет