Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Мемлекеттік тіл және ақпарат департаментібет11/12
Дата31.12.2019
өлшемі2,29 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

О

о, об

туралы

обвинение

айып; айыптау

обвиняемый

айыпталушы

обвинитель

айыптаушы

обвинительный

айыптау

обвинительный приговор

айыптау үкімі

обгон

басып озу

обезболивание

жансыздандыру

обезвоживание

сусыздану

обезвреживание

залалсыздандыру

обеззараживание

зарарсыздандыру

обезоружение

қарусыздандыру

обеспечение

қамтамасыз ету

общественная безопасность

қоғамдық қауіпсіздік

общественно-политическая ситуация

қоғамдық саяси жағдай

объект наблюдения

бақылау объектісі

объективность

әділдік; обьективтілік

объявить благодарность

алғыс жариялансын

объяснительная

түсініктеме

объяснительная записка

түсініктеме хат; түсіндірме жазба

объявить замечание

ескерту жариялау

объявлен розыск

іздеу жарияланды

обыск

тінту

обязанность

міндет

обязательство

міндеттеме

огласка

әйгі болу; жария ету

огнестрельное оружие

атыс қару

оградительный забор

кедергілейтін қоршау

ограничение, однозначно

шек қою; шектеу; бірмәнді

особой важности

аса маңызды

особый

арнайы; ерекше

особый объект

ерекше объект

особый отдел

ерекше бөлім

оспаривать

даулау

острота зрения

көздің өткірлігі

осуждение

соттау, айыптау

осужденный

сотталған

осудить

соттау; кінәлау

ответ

жауап

ответственность

жауапкершілік

ответственный организатор

жауапты ұйымдастырушы

отдать приказ

бұйрық беру

отдача

кері соғу; серпу; қайтару

отдел

бөлім

отдел претензий

шағым-талаптар бөлімі

отделение

бөлімше

отдел зонального контроля

аймақтық бақылау бөлімі

отечность

ісік

отзыв

пікір

отзыв лицензии

лицензияны қайтып алу (шақыртып алу)

отзывные грамоты

кері шақыру грамотасы

официальное дело

ресми іс

очная ставка

беттестіру

П

пакет документов

құжаттар топтамасы

пассажирские перевозки

жолаушылар тасымалы

паспорт

паспорт; төлқұжат

перевозка опасных материалов

қауіпті материалдарды тасымалдау

переливание крови

қан құю

перелом

сынық

перемена направления

бағытты өзгерту

пересечение улиц

көшелердің қиылысы

переоборудование

қайта жабдықтау

перерыв

үзіліс

переутомление

қажу; зорығу

перечень

тізбе

периодичность

кезеңділік

планирование

жоспарлау

планирование работы

жұмысты жоспарлау

платеж

төлем

по итогам

қорытындылары бойынша

по принадлежности

тиіселігі бойынша

по семейным обстоятельствам

отбасы жағдайына байланысты

по следствию (должность)

тергеу жөніндегі (лауазым)

по собственному желанию

өз еркімен

подоходный налог

табыс салығы

подписка о невыезде и надлежащем поведении

кетіп қалмау және дұрыс жүріп тұру туралы қолхат беру

подпадающий формально

формальды түрде түсетін

подпункт

тармақша

подразделение

бөлініс

подросток

жасөспірім

подсобники

көмектесушілер

подстрекатель

арандатушы

подсудимый

сотталушы

подтасовка

бұрмалау; шатастыру

подтверждение

растау

порицание

бетке басу; айыптау, кінәлау

порука

кепіл

поручение

тапсырма

порт

кемежай

пособие

жәрдемақы

пресечена деятельность

іс-әрекеттерінің жолы кесілді

пресечение

жолын кесу

преследование

қудалау

престиж

абырой; бедел

преступник

қылмыскер

преступление

қылмыс

преступления, которые вызвали общественный резонанс

қоғамдық резонанс туғызған қылмыстар

преступление против личности

жеке тұлғаға қарсы қылмыс

привлечение к ответственности

жауапкершілікке тарту

проблема

мәселе; проблема

провал

құлдырау; күйреу; сәтсіздікке ұшырау

пропуск и отзыв

өткізу және кері шақыру

проработка следа нарушителя

бұзушының ізін зерттеу

прослушивание

жасырын тыңдау

просмотр

қарап шығу; көру

проституция

жезөкшелік

проступок

теріс қылық

просчеты

қателіктер

просьба

өтініш

протезирование

жасанды мүше салу

протекция

қолдау; сүйеу

протест

наразылық

протест прокурора

прокурордың наразылығы

противодействие

қарсы іс-қимыл

противопоказание (мед.)

қарсы көрсетілім

противоречие

қарама-қайшылық

противостояние

қарсы тұру

противоугонное устройство

айдап әкетуге қарсы қондырғы

протокол

хаттама


Р

работа по найму

жалдану бойынша жұмыс

работа по следу

із бойынша жұмыс

работник

жұмыскер; қызметкер

рабочая карта

жұмыс картасы

разработка

әзірлеме; әзірлеу

разрешение

рұқсат

разрешить

рұқсат ету

разъяснение

түсіндіру

разыскиваемый

іздеуде жүрген; іздестірілуші

район блокирования

тасалану ауданы

расписание

кесте

расписка

қолхат

распорядок дня

күн тәртібі

распоряжение

өкім

расправа кулачная

жұдырықтау

распределение дохода

табысты бөлу

расходы

шығыстар

расчетно-аналитический метод

есептеу-талдау әдісі

расчетный показатель

есептік көрсеткіш

расшифровка

мағынасын ашу

ратификация

бекіту (ратификация)

рациональный

тиімді; ұтымды

реабилитация

оңалту; ақтау

реальный

іске асатын; іс жүзіндегі; нақты

реагировать

ден қою; әрекет ету

ревизия

ревизия

револьвер

револьвер

регион

өңір

региональное управление

өңірлік басқарма

регистр

тіркелім

регистрация

тіркеу

регламент

регламент

регрессивный иск

кері талап

регулировщик

реттеуші

регулярный

ұдайы; тұрақты

регуляция

реттеу

редемаркация границы

шекараны қайта жүргізу

рекомендация

кепілдеме; ұсыныс

реконструкция

қайта жаңарту

рентабельность

тиімділік

реорганизация

қайта ұйымдастыру

репатриант

оралман

С

с поличным

қылмыс үстінде

с приказом ознакомлен

бұйрықпен таныстырылды

с уважением

құрметпен

самозащита

өзін-өзі қорғау

самолет

ұшақ

самообвинение

өзін-өзі айыптау

самообладание

сабырлық; өзін ұстай білу

самовольность

еркіншілік

самовнушение

өзін-өзі иландыру

самоотвод

өзі-өзіне қарсылық білдіру

самостоятельный

дербеc; өз бетінше

самоубийство

өзін-өзі өлтіру

самоуничтожение

өзін-өзі құрту

самоуправство

озбырлық

санкция

санкция; рұқсат ету

санкция альтернативная

баламалы санкция

сбыт

өткізу

сбыт поддельной валюты

қолдан жасалған валютаны өткізу

«сбор», сбор

«жиын»; жинау

сборная команда

құрама команда

сведение

мәлімет; мағлұмат

сверхурочный

мерзімінен тыс

сверка

салыстырма тексеріс

свидетель

куә

свидетельские показания

куәнің айғақтары

сводка

ақпар

своевременно

дер кезінде

своевременное и качественное выполнение

уақытылы және сапалы орындау

семья

отбасы

скрывать

жасыру

слагать полномочия

өкілеттігін доғару

следователь

тергеуші

следовая дисциплина

іздік тәртіп

следопыт

із кесуші

следственно-оперативная группа

жедел-тергеу тобы

следственно-арестованный

тергеу-қамалуындағы

следственные подразделение

тергеу бөліністері

следствие

тергеу

слезоточивые вещества

көзден жас ағызатын заттар

сложность

күрделілік

сложившиеся отношения

қалыптасқан қатынастар

служащий

қызметші

служба

қызмет

служебная деятельность

қызметтік жұмыс

служебная книга

қызметтік кітапша

смежные права

аралас құқықтар

смена нарядов

жасақшаның ауысымы

смертельная травма

өлімге соқтыратын зақым

смесь

қоспа

смешанная форма собственности

меншіктің аралас нысаны

смешанное

аралас

смягчающие обстоятельства

жеңілдететін мән-жайлар

смягчить наказание

жазаны жеңілдету

смягчить приговор

үкімді жеңілдету

снаряжение

жарақ; жарақтандыру

соглашение об уплате алиментов

алимент төлеу туралы келісім

содействие

жәрдемдесу

содержание

мазмұны

содержание под стражей

қамауда ұстау

содружество

достастық

сопровождение поездов

поездарда ілесіп жүру

сопровождение транспортных средств

көлік құралдарына ілесіп жүру

состояние

жай-күй; ахуал

состоять на учете

есепте тұру

состязательность и равноправие сторон

тараптардың бәсекелестігі және тең құқықтығы

сотрясение

шайқалу

соучастие

қатысу

социальная защита

әлеуметтік қорғау

специалист

маман

Т

таблица

таблица; кесте

тайна

құпия сыр; құпия

тайна личной жизни

жеке бас құпиясы

таможня

кеден

Так

мәселен

также

сондай-ақ

таким образом

сонымен; осымен; осылайша

тактика

тактика

тактика службы

қызмет тактикасы

тактичность

әдептілік

тактичный

әдепті

талант

дарын; талант

таможенная пошлина

кеден бажы

таможенное оформление

кедендік ресімдеу

таможенные льготы

кеден жеңілдіктері

твердое доказательство

берік дәлел

текучесть кадров

кадрлардың тұрақтамауы

текст искаженный

бұрмаланған мәтін

территориальные воды

аумақтық сулар

техническая неисправность

техникалық ақау

технические средства спецпропаганды

арнайы насихаттың техникалық құралдары

техническое обслуживание

техникалық қызмет көрсету

тип, типовой

тип; үлгі

товарищество

серіктестік

товарищество с дополнительной ответственностью

қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

токсикомания

уытқұмарлық

токсин

уыт

толкования

түсінік беру; түсіндіру

тонировка

реңін өзгерту

торговое представительство

сауда өкілдігі

торговый дефицит

сауда тапшылығы

торговля

сауда

торговля людьми

адамдарды саудалау

торжественный марш

салтанатты марш

тормоз

тежегіш; тежеуіш

требовательность

бұйрық талаптары

тревога

дабыл

тревожная группа

дабылды топ

тренировка служебных собак

қызметтік иттерді жаттықтыру

труднопроходимая местность

өтуі қиын жер

тяжба

бейнет

трещина

жарық

трудовая книжка

еңбек кітапшасы

трудовой стаж

еңбек өтілі

труп

мәйіт

тыловое обеспечение

тылдық қамтамасыз ету

тяжелая степень

ауыр дәреже

тяжесть последствия

салдарының ауырлығы

тяжкие телесные повреждения

ауыр дене жарақаты

У

убеждение

сенім

убийство

кісі өлтіру

убыток

шығын

убежище

пана

уборка

тазалау; жинастыру

уборщик

жинастырушы

убытки

залалдар

уважение

құрметтеу

уважение чести и достоинства

ар-намыс пен қадір-қасиетті құрметтеу

уведомление

хабардар ету; хабарлау; хабар беру

уведомление о розыске

іздестіру туралы хабарлама

увечье

мертігу

уволить по собственному желанию

өз еркі бойынша босату

увольнение

босату

угроза

қауіп

угроза взрыва

жарылыс қаупі

угроза наказания

жазалау қатері

удовлетворение

қанағаттану; қанағаттанушылық

удовлетворение требований

талаптарды қанағаттандыру

удостоверение завещаний

өсиетті куәландыру

удостоверение личности

жеке куәлік

удостоверительная надпись

куәландыру жазбасы

указание

нұсқау; сілтеме

указанный адрес

көрсетілген мекенжай

указатели поворотов

бұрылыс сілтемелері

уклонение

жалтару

уклонившаяся от налогов компания

салық төлеуден жалтарған компания

управление боевой подготовки

жауынгерлік дайындық басқармасы

управление комплектования

жасақтау басқармасы

управление расчетов

есеп айырысу басқармасы

условный

шартты

устав

жарғы

усыновитель

бала асырап алушы

утверждение

бекіту

утверждение инструкции

нұсқауды бекіту

утвержденный график

бекітілген кесте

уточнение

нақтылау

утрата

жоғалту; айрыылу

утрата права собственности

меншік құқығынан айырылу

утрата трудоспособности

еңбек ету қабілетінен айырылу

ухудшение

нашарлау; төмендеу

ущемление прав

құқықтарға қысым жасау

ущерб

залал; зиян

Ф

фабриковать ложь

өтірік айту

фабула

фабула (мән-жай)

фабула дела

істің мән-жайы

фаза

фаза; кезең; белес

фабула преступления

қылмыс фабуласы

факт

факт; дерек; дәйек

фонд стимулирования

ынталандыру қоры

форменное обмундирование

нысанды киім-кешек

форменная одежда

нысанды киім

формирование

қалыптастыру

формирование дела

іс құрастыру

формуляр

формуляр

фундамент

іргетас; негізі

фундаментальный

іргелі

функционировать

жұмыс істеу

функциональные обязанности

функциялық міндеттер

функции уполномоченного органа

уәкілетті органның міндеттері

формирование

қалыптастыру

Х

хакерство

хакерлік

халатность

салақтық

хаос

аласапыран; астан-кестен; былық

хаотичный

ретсіз

характер

мінез; сипат

характеризовать

мінездеме беру; сипаттау

характеристика

мінездеме

хищение

талан-таражға салу; ұрлау

хищение бланков паспортов

паспорттардың бланкілерін ұрлау

хищение наркотических веществ

есірткі заттарын ұрлау

ходатайство

қолдаухат; өтініш

ход расследования

тергеу барысы

холодное оружие

суық қару

хранение

сақтау

хранение вещественных доказательств

заттай дәлелдемелерді сақтау

хронический

созылмалы

хулиганство

бұзақылық


Ц

цель

мақсат

целенаправленность

мақсаттылық

целесообразный

мақсатқа сай

цели наказания

жазалау мақсаттары

целое

бүтін; тұтас

целостность

тұтастық

цель

мақсат

ценность

құндылық

централизованный

орталықтандырылған

центр временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних

кәмелетке толмағандарды уақытша оқшаулау; бейімдеу және оңалту орталығы

центр социальной адаптации

әлеуметтік бейімдеу орталығы

церемония

рәсім; салтанат

цивилизация

өркениет

цивилизованность

өркениеттілік

цикл

цикл; қайталама

цинизм

арсыздық; ұятсыздық

циркуляр

өкімхат; нұсқаухат

Ч

часовой у особого объекта

ерекше объектідегі сақшы

часовой у шлагбаума

шлагбаумдағы сақшы

частная жалоба

жеке шағым

частная собственность

жеке меншік

частно-публичное обвинение

жеке-жария айыптау

частное обвинение

жеке айыптау

частное право

жеке құқық

частное предпринимательство

жеке кәсіпкерлік

частное учреждение

жеке меншік мекеме

частный

жекеше

частично

ішінара

частичное удовлетворение

ішінара қанағаттандыру
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет