«Балқаш қаласының гимназиясы» кмм бекітемін: Келісемін: Ә/б отыр. қаралдыбет6/10
Дата25.12.2016
өлшемі1,37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


І. Түсінік хат
«Қазақ тілі» – бастауыш мектептегі негізі де маңызды пән. «Қазақ тілі» пәні арқылы оқушылар қоршаған ортаны таниды, ұлттық мәдениетті, моральды, дүниетанымды сезіне бастайды, сөйлеуге дағдыландыруда оқушының өзіндік ерекшелігі айқындала түседі. Бұған қоса тілді оқып-үйрену барысында оқушылар алғашқы тілдік мағлұматтарды меңгереді, олардың ақыл-ойы, сөйлеу дағдылары жетіледі.

Қазақ тілі оқу курсының пәніқазақ тілінің дыбыстық, лексикалық жүйесі мен грамматикалық құрылымын меңгеру үдерісі.

Пәнді оқытудың мақсатыоқу және жазу дағдыларын қалыптастасқан, алғашқы тілдік мағлұматтарды, сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін меңгерген, алған тілдік білімдерін өмір жағдайларында қолдана білетін жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуына мүмкіндік жасау.

Қазақ тілі пәнінің міндеттері:

 • дұрыс, түсініп және мәнерлеп оқу, жазу дағдыларын қалыптастыру;

 • тілдік қарапайым түсінік, орфографиялық, пунктуациялық біліктілік қалыптастыру;

 • сөйлеу әрекетінің түрлерін (оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым) меңгерту және сөйлеу жанрларын әр түрлі жағдайларда қолдана білуге үйрету;

 • алғашқы тілдік фактілерді танымдық нысан ретінде меңгерту, оларды талдау, салыстыру, топтау және жинақтау дағдыларын қалыптастыру;

 • тілдік материалдар негізінде теориялық білім беру арқылы оқушылардың теориялық ойлауы мен тілін дамыту;

 • оқушылардың сауатты, көркем жазу дағдыларын жетілдіру;

 • диалогтық және монологтық сөйлеу дағдыларын жетілдіру;

 • өздігінен мәтін құру, өз ойларын ауызша және жазбаша еркін жеткізе білу дағдыларын жетілдіру;

 • оқушының бойында адами құндылықтарды: қайырымдылықты, сүйіспеншілікті, елжандылықты, имандылықты дамыту;

 • қоршаған ортамен ізгі қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу.


Оқу пәні мазмұнын іріктеуді реттейтін дидактикалық негіздер
Бастауыш мектепте оқытылатын тілдік материалдар мазмұны оқушылардың жас ерекшеліктеріне орай ғылымилық, сабақтастық, жүйелілік, түсініктілік дидактикалық ұстанымдары негізінде сұрыпталды. Бағдарлама құруда басты ұстаным ретінде коммуникативтік ұстаным алынды. Бұл ұстаным тілдің сөйлеу және таным құралы екенін терең ұғынуға мүмкіндік береді.
Қазақ тілі оқу пәнінің мазмұнын түзу мен іріктеудің басты функционалдық және коммуникативтік ұстанымдары пәндік құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталады. Ал қолжетерлік ұстаным оқу мазмұнын сызықтық-концентрлік жүйемен орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Материалды концентрлі оқыту тілдік ақпаратты сыныптан сыныпқа (2,3,4) өткен сайын біртіндеп күрделендіре түсуге мүмкіндік береді.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ, БІЛІК ЖӘНЕ ДАҒДЫЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


2-сынып оқушылары:

 • тіл және сөйлеудің мәні мен қажеттігін;

 • өтілген дыбыс түрлерін;

 • мәтіннің жеке сөйлемдерден өзгешелігін;

 • сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлерін,

 • түбір мен қосымшаны, қосымшаның түрлерін;

 • өтілген сөз таптарын;

 • мәтінге ат қоюды біледі.

 • Дыбыс түрлерін ажыратады;

 • белгілері бойынша дыбыстық талдау жасайды;

 • сөз құрамына талдау жасайды;

 • өтілген сөз таптарын талдайды;

 • мәтіннің әр бөлігін азат жолдан бастап жазады;

 • сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қоюға дағдыланған.

 • Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлерін (хабарлы,

сұраулы, лепті) ажыратады және оларды сөйлеу тәжірибесінде

пайдаланады; • тірек сөздер, жоспар бойынша мәтін құра алады;

 • қоршаған орта мен мақсатқа сәйкес диалог құра алады;

 • өтілген орфографиялық нормаларға сай қатесіз жазады.


Қазақ тілі

Авторлары: Г.И. Уәйісова, Р.С. Әміров, Ә.Е.Жұмабаева.

Алматы «Атамұра»2009

Барлығы – 136 сағат, аптасына - 4 сағаттан.


Жазба жұмыстар

1 -тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

Диктант

1

1

1

1

Бақылау диктанты

1

1

1

2

9

2

2

2

3


Сабақтың тақырыбы


Мазмұны

Сағат саны

Мерзімі


1

2
3

4

(36 сағат)

1-сыныпта өткенді қайталау-10 сағат
1.

Сөйлем және сөз.

Сөйлемнің анықтамасын бір-бірімен мағыналық жағынан байланысты сөздер тобы ретінде түсіндіру.

Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен басталып жазылатыны. Сөйлемнің соңына қойылатын тыныс белгілеріДауысты және дауыссыз дыбыстар мен олардың әріптері. Қазақ алфавиті. Жуан және жіңішке дыбыстар мен олардың әріптері. Жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Буын. Тасымал. Дауыссыз дыбыстардың жуан және жіңішке айтылуы.1
2.

Дыбыс және оның түрлері.

1
3.

Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар.

1
4.

Буын және тасымал.

1
5.

Заттың атын білдіретін сөздер

1
6.

Заттың қимылын білдіретін сөздер

1
7.

Заттың сынын білдіретін сөздер

Заттың атын білдіретін сөздер (Кім? Кімдер? Не? Не-лер? сұрақтары).

Бас әріптен басталып жазылатын сөздер (Кісінің аты-жөні, жер-су аттары, үй жануарларына қойылатын аттардың бас әріптен басталып жазылатыны).

Заттың қимылын біддіретін сөздер (Не істеді? Не қылды? Қайтті? сүрақтары).

Заттың сынын білдіретін сөздер (Қандай? Қай? сұрақтары).

Заттың санын білдіретін сөздер (Қанша? Неше? Нешінші ? сұрақтары).


1
8.

Заттың санын білдіретін сөздер

1
9-10

Сөйлеу мәдениеті. Диктант

2
ІІ. Тіл және сөйлеу 2 сағат
1-2.

Тіл және сөйлеу

Тіл және сөйлеу.Үйрету мазмұндама№1(Қ.ж.)

Сөйлеудің күнделікті өмірдегі мәні мен қажеттілігі.

Ауызекі және жазба тілде сөйлеу туралы түсінік. Ауызекі сөйлеу ерекшеліктері. Дауыс күші, сазы - ауызекі сөйлеудің мәнерлеуші құралдары. Ауызекі сөйлеу кезіндегі дене қимылы және ым. Жазба тілде сөйлеудің ауызекі сөйлеуден өзгешілігі.


1

1

ІІІ. Фонетика 28сағат
1

«У» дыбысы.

(Қ.ж.)

1
2.

«У» дыбысының бірде дауысты, бірде дауыссыз болатыны,
1
3

Кейде жуан, кейде жіңішке болып келуі.
1
4

«У» әрпінің емлесі: дауыссыз дыбыстан кейін келген «у»-дың алдында ү,ұ дыбыстары естілгенмен, жазылғанда олардың орнына «У»-дың өзі ғана жазылуы;
1
5

Дауысты ы,і әріптеріне аяқталған сөздерге у әрпі қосылғанда, ы,і әріптерінің түсіп қалатыны.
1
6

«И, й» дыбыстары.
1
7

И, й әріптерінің емлесі
1
8

«И» дыбысының алдында ы,і дыбыстары естілгенмен, олардың жазылмайтындығы.
1
9

«И» - дауысты дыбыс, «й» - дауыссыз дыбыс
1
10

«Сый», «тый» сөздерінің жазылуы.
1
11

«Я» дыбысы.
1
12

«Я»-ның дауысты дыбыс екені; бірде жуан, бірде жіңішке болатыны.
1
13

«Я» -ны дауыссыз «й» дыбысымен салыстыру.
1
14

Я әрпінің жазылуы.
1
15

Ю әрпінің жазылуы.
1
16

Дауыссыз дыбыстардың қатаң, үяң, үнді болып бөлінетіні.
1
17

Б, п дыбыстары.
1
18

Б және п әріптерінің емлесі.
1
19-20

Қ-г, к-г дыбыстары.
2
21

Қ-г, к-г әріптерінің емлесі. Бақылау диктанты №1
1
22-23

Л, р дыбыстары


(Қ.ж)

2
24

Л, р дыбыстарының үнді дауыссыз екені.
1
25

Н,ң дыбысы. Үнді дауыссыздар.
1
26

Н,ң дыбыстарының үнді дауыссыз екені.
1

27

Н,ң дыбыстарының үнді дауыссыз екені.
1
28

Дауыссыз н мен ң айырмашылығы
1ІҮ. Мәтін, 8 сағат


1

Жеке сөйлемдер мен мәтінді бір-бірінен ажырату. Мәтіннің тақырыбы және ондағы негізгі ойды анықтау.

1
2

Мәтіннің мазмұнына сай ат қою. Мәтінге, сюжетті суреттерге ат қою.
1
3-4

Мәтіндегі сөйлемдердің байланысы. Дұрыс құрылмаған мәтінді қайта қүру.
2
5

Мәтіннің құрылымын байқату: негізгі ойды беру формасы сөйлем екені, мәтіннің басқы, ортаңғы (негізгі), соңғы (қорытыңды) бөліктері болатыны. Мәтіндегі абзацтың рөлін аңғарту.
1
6

Әр алуан мәтін түрлерін аңғарту: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау.
1
7

Естіген немесе оқыған мәтінге байланысты сұрақтарға жауап беру. Жоспар бойынша үйрету мазмұндама №2

1
8

Берілген тақырып, тірек сөздер, суреттер бойынша өз беттерінше әңгіме құру.

(ҚЖ)

1
1

Синтаксис – 8 сағат.

Заттардың негізгі бөліктерін байқату: таныс заттарды көрсетіп, олардың басты белгілері жайлы әңгімелету, сипаттап айтқызу. Сөйлем.


1
2

Сөйлемнің анықтамасы. Мәтіннен сөйлемдерді ажырату.Үйрету шығарма№1

.

1
3

Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай түрлері: хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. (ҚЖ)

1
4

Сөйлем түрлерінің айтылу интонациясын байқату.

жазу. Дұрыс құрылмаған сөйлемді түзеп, қайта жазу


1
5.

Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілері (нүкте, сүрау, леп белгісі).

1
6.

Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Диктант№1
1
7.

.Сұрақ бойынша сөйлемді кеңейтіп жазу (екі сөзден тұратын сөйлемді үш сөзді етіп құру).

(ҚЖ)

1
8

Үлгі, сызба, сюжетті суреттер бойынша сөйлем құрап жазу. Дұрыс құрылмаған сөйлемді түзеп, қайта жазу.
1
Лексика – 12 сағат.


1-2-3

Сөз туралы берілген білімді еске түсіру. Сөздердің лексикалық мағыналарын байқату.
3
4

Сөздердің лексикалық мағыналарын байқату.
1
5-6-7

Мәндес сөздермен жұмыс.Бақылау диканты№2
3
8-9-10

Қарама-қарсы мағыналы сөздермен жұмыс

ҚЖ

3
11-12

Омонимдермен жұмыс.
2Сөзжасам – 14 сағат.


1-2-3-4

Түбір мен қосымшаның бір-бірінен айырмашылығы.
4
5-6-7-8

Қосымшаның жұрнақ, жалғау болып екіге бөлінеді.
4
9-10-11-12

Олардың әрқайсысының өзіндік белгілері.
4
13-14

Олардың әрқайсысының өзіндік белгілері. Үйрету мазмұндама№3
2
Каталог: ld
ld -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
ld -> Қош келдіңіздер!
ld -> Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
ld -> Сабақ: ана тілі Тақырыбы: Ахмет Байтұрсынұлы «Әліпенің атасы»
ld -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
ld -> Ақтқбе облысы Байғанин ауданы №3 Қарауылкелді орта мектебі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин "Өзен" Мұғалімі: 3 "
ld -> Әнші- ақындар шығармашылығы
ld -> Есмағамбет Ысмайлов Баласы Қожағұлдың Біржан салмын, Адамға зияным жоқ жүрген жанмын
ld -> Өмірбаяны Хронология Қорытынды пайдаланған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет