«Балқаш қаласының гимназиясы» кмм бекітемін: Келісемін: Ә/б отыр. қаралдыбет2/10
Дата25.12.2016
өлшемі1,37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Реті


Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Мерзімі

1

2

3

4

1 б. Жүз көлемдегі сандар 104 сағат

Сандарды оқу, жазу, салыстыру – 12 сағат.

1

Бірліктермен және ондықтармен санау

0-ден 100-ге дейінгі сандардың аталуы, peri және жазылуы.1
2

Екі таңбалы сандар. Екі таңбалы сандар оқу, жазу, және салыстыру. 100 саны.

1
3

Екі таңбалы сандардың ондық құрамы және олардың сәйкес жіктелуі

1
4

Ұзындықты өлшеу.

1
5

Метр, оның дециметрмен және сантиметрмен арақатынасы.

1
6

Қосуды тексеру

1
7

Азайтуды тексеру

1
8

Масса туралы түсінік. Килограмм.

1
9

Сыйымдылық туралы түсінік. Литр.

1
10

Қарапайым шамаларды (масса, ұзындық , сыйымдылық) салыстыру.Бақылау жұмысы.№1

1
11

Геометриялық фигуралар (көпбұрыш, тік төртбұрыш ,шаршы) Тк төртбұрышты (шаршыны) геометриялық ұғым ретіңде анықтау және оның қасиеттері.

(қатемен жұмыс)

1
12

Геометриялық фигуралар (тік сүйір және доғал бұрыштар, сынык сызык тұйықталған және түйықталмаған сынык сызыктар) және оларды салу Өзіндік жұмысы №1

1
Ондықтан аттап ауызша қосу және азайту әдістері (24 сағат)

1

Қосу және азайту (□ онд ± 1) (Қатемен жұмыс)

1
2-3


Қосу және азайту (50+3, 53-3) (Өзіндік жұмыс №2)

2

4

ҚЖ Қосу және азайтуды қайталау.

1
5

Санды және әріпті өрнектер

1
6

Санды өрнектерді салыстыру

1
7

Санды теңдіктер және теңсіздіктер.

1
8

Ауызша қосу және азайтуды қайталау.

1
9

Уақыт аралығы туралы қарапайым түсінік.

1
10-11

Минут, са¬ғат, тәуілік, апта, ай, жыл, мүшел, ғасыр және олардың арақатынасы.

2
12-13

Амалдарды орындаудың рет тәрттбі. Жақшалар

2
14

Екі амалдан (қосу және азайту) тұратын санды өрнек құру, жазу, оқу, мәнін табу.

1
15-16

Өрнектерді салыстыру. Өзіндік жұмысы№3

2
17

ҚЖ. Қосу және азайту. (23+2, 25-2)

1
18

Қосу және азайту (26+30, 56-30)

1
19-20

Қосу және азайту (3+56, 30+24) Бақылау жұмысы№2

2
21-22

Өзара кepi амалдар.

(Қатемен жұмыс)


2
23-24

Қосудың қасиеттері (ауыстырымдылық, терімділік).

2
2 б. Кестелік қосу және азайту (28 сағат)

(ІІ кезең)

1-2

100 көлеміндегі сандарды және сәйкес шамаларды ауыз¬ша және жазбаша қосумен азайту. +- екі. Екі санын қосу және азайту (□ ± 2)

2
3-4

Қосу мен азайтуға берілген жай есептерді құру және шығару (бұрыннан белгілі негізгі түрлері және белгісіз қосылғышты, азайғышты және азайткышты табуды қосындыны және қалдықты табу есептеріне кepi есептер ретінде қарастыру) 2 санын қосу-азайту.(Өзіндік жұмыс№4)

2
5-6

Өзара кepi жай есептер құру және шығару. 3 санын қосу және азайту (□ ± 3) (Қатемен жұмыс)

2
7-8

Екі амалмен (қосу және азайту) шығарылатын есептер.(□ ± 2) □ ± 3. 3 санын қосу, азайтуды қайталау

2
9

4 санын қосу және азайту (□ ± 4)


1
10

5 санын қосу және азайту.

1
11

□ ± 5, 5 санын қосу және азайту.(Өзіндік жұмыс№5)

1
12-13

6 санын қосу және азайту. (Қатемен жұмыс)

2
14

7 санын қосу-азайту

1
15

7 санын қосу және азайту

1
16\

17


Қосу және азайтуды қайталау. (Бақылау жұмысы №3)

Қосу және азайтуды қайталау.(Қатемен жұмыс)1

1

18-19

Екі амалмен шығарылатын есептерді салыстыру және түрлендіру , Олардың шешулерін салыстыру

2
20-21

8 санын қосу және азайту.

2
22

□ ± 8

1
23

24


9 санын қосу және азайту.( Бақылау жұмысы №4)

9 санын қосу жіне азайту( ҚЖ)1

1

25-26

Көпбұрыштың периметрі.

2
27-28

Кестелік қосу және азайту

2
3 б. Ондықтан аттап ауызша қосу және азайту әдістері (20 сағат)(ІІ кезең)1-2

Геометриялық фигуралардың периметрін табуды қайталау. (Бақылау жұмысы№5)

2
3

Теңдеулер шешу

1
4

Теңдеулер . Қарапайым тендеулер құру және шешу. (Өзіндік жұмыс №6)

1
5

Белгісіз азайғышы бар теңдеулерді шешу.(Қатемен жұмыс)

1
6

100 көлеміндегі сандарды және сәйкес шамаларды ауыз¬ша және жазбаша қосумен азайту. қосу жөне азайту 23+7, 30-7

1
7

Қосуды және азайтуды тексеру 23+7, 30-7

1
8

Есептеу тәсілідерк санды беліктері бойынша қосу және азайту; 26+24, 50-24.

1
9

Санның бip таңбалы Екі санның қосындысы түріндегі құрамы жайындағы білімге негізделген қосужәне азайту 26+24, 50-24

1
10

Қосудың сәйкес жағдайы жайындағы білімге негізделген қосу жөне азайту 26+7, 33-7

1
11

Сандардың разряд бірліктері бойынша қосу және азайту.26+7, 33-7 Қосу жөне азайтуды қайталау.

1
12

Сандардың ондық құрамы жайындағы білімге негізделген қосу және азайту Қосу жөне азайту 26+7, 33-7

1
13-14

Екі амалды есептер шығару.( Өзіндік жұмыс №7)

2
15

ҚЖ. Тік төртбұрыштың периметрін табу.

1
16

Үшбұрыштың және төртбұрыштың периметрін табу.

1
17-18

Ауызша қосу және азайту әдістерін қайталау

2
19-20

Бір әріпі бар құрылысы күрделірек өрнек және оның мәнін табу.Осындай өрнектерді салыстыру. (Қатемен жұмыс)

2
Ондықтан аттап жазбаша қосу және азайту әдістері – 20 сағат.1

20 көлеміндегі сандарды қосу кестесі және азайтудың сәйкес жағдайлары.Қосу және азайту 45+23, 68-23

1
2

Бір таңбалы санды немесе ондықтарды және екі таңбалы санды қосужәне азайту.

1
3

Ондықтан аттамайтын және аттайтын жағдайлардағы ауызша және жазба¬ша қосу мен азайту Қосу және азайту 26+34, 60-26

1
4

Жазбаша қосу және азайту.

1
5

Қосу және азайту 27+36, 63-27

1
6

Жазбаша қосу және азайту

1
7

Қосу және азайту 78+22, 100-22

1
8

Жазбаша қосу және азайту .(Өзіндік жұмыс №8)

1
9-10

Көпбұрышты бейнелеп көрсету . (Қатемен жұмыс)

2
11-12

Үшбұрышты және тік төртбұрышты бейнелеп көрсету.

2
13-14

Қосу және азайту.( Қорытынды бақылау жұмысы №6)

2
15-16

Бірдей қосылғыштарды қосу.(Қатемен жұмыс)

2
17-18

Бірдей қосылғыштарды қосу.

2
19-20

Бірдей қосылғыштарды азайту.

2
Мың көлеміндегі сандар 24 сағат

Сандарды оқу, жазу және салыстыру 12 сағат

1

Жүздікті шығарып алу. Жүздіктердіің санаудың жаңа бірлігі екендігіжайында түсінік.

1
2

Жүздіктермен санау. Толық жүздіктердің атаулары, peri, окылуы және жазылуы.


1
3

Жүздіктермен, ондықтармен және бірліктермен санау.(Өзіндік жұмыс№9)

1
4

Үш таңбалы сандар¬ды салыстыру. (Қатемен жұмыс)

1
5

Үш таңбалы сан және оның ондық құрамы.

1
6-7

Үш таңбалы сандарды және сәйкес шамаларды қосумен азайту.(Бақылау жұмысы№7)

2
8-9

Шамалар, оларды өлшеу және салыстыру (өлшем бірліктері: уақыт секунд, ұзындык километр, масса грамм, центнер, тонна)(Қатемен жұмыс)

2
10

Бip ғана шаманың өлшем бірліктерінің ара қатынасы.

1
11

Тендеу. Қарапайым тендеулер құру және оларды туратендіктердің, озара кepi амалдардың қасиеттеріне сүйеніп шешу.

1
12

Көбейту және бөлу амалдарын енгізуге дайындык (бірдей қосылғыштардың қосындысын табумен, тиісінше және теңдей бөлумен байланысты практикалық жұмыстар).

1
Қосу және азайту (12 сағат)1

Қосу және азайту өзара кepi амалдар.

1
2

Қосуды, азай¬туды тексеру.

1
3

100 көлеміндегі сандармен орындалатын амалдарға келтіру аркылы қосужәне азайту

1
4

Кестелік жағдайларға келтіру аркылы қосумжәне азайту

1
5-6

Разряд бірліктері бойынша қосу және азайту Сандарды жазбаша қосу және азайту.

2
7-8

Сандардың ондық құрамы жайындағы білімге негізделген қосу және азайту.Сандарды жазбаша қосу және азайту. (Өзіндік жұмыс№10)

2
9-10

Сандардың ондық құрамы жайындағы білімге негізделген қосу және азайту.(Қатемен жұмыс)

2
11-12

Сандардың ондық құрамы жайындағы білімге негізделген қосу және азайту..(Өзіндік жұмыс№11)

2
Қайталау– 8сағат1

Сандарды оқу, жазу, салыстыру және жіктеу.(Қатемен жұмыс)

1
2

Шамалар. Салыстыру және өлшеу.( Бақылау жұмысы №8)

1
3

Кестелік қосу және азайту(Қатемен жұмыс)

1
4-5

Кестеден тыс қосу және азайту

2
6

Есеп және оны шығару әдістері.

1
7

Алгебраның және геометрияның элементтері.

1
8

Оқушының білім деңгейін анықтау

1
Каталог: ld
ld -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
ld -> Қош келдіңіздер!
ld -> Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
ld -> Сабақ: ана тілі Тақырыбы: Ахмет Байтұрсынұлы «Әліпенің атасы»
ld -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
ld -> Ақтқбе облысы Байғанин ауданы №3 Қарауылкелді орта мектебі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин "Өзен" Мұғалімі: 3 "
ld -> Әнші- ақындар шығармашылығы
ld -> Есмағамбет Ысмайлов Баласы Қожағұлдың Біржан салмын, Адамға зияным жоқ жүрген жанмын
ld -> Өмірбаяны Хронология Қорытынды пайдаланған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет