Беттің -ші беті Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігіДата26.08.2017
өлшемі266,06 Kb.

ОӘК 042-14.1.01.3.20.

83/02-2013№ 3 баспа


беттің -ші бетіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ОӘК 042-14.1.01.3.20.

83/02-2013ПОӘК

Cтуденттерге арналған «Инженерлік графика» пәнінің оқу-жұмыс бағдарламасы№ 3

басылымПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Инженерлік графика»
5В072400 - «Технологиялық машиналар және жабдықтар»

мамандығына арналған
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНІНІҢ

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

Кіріспе


  1. ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырушы Ж.Х. Тохтаров оқытушы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасы ____________ «____» _______2013 ж.
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасы мәжілісінде қаралды


«____» __________ 2013 жыл, № __ хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ М.М. Акимов
2.2. Инженерлі - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қаралды
«____» __________ 2013 года, № __ хаттама
Төрайымы ___________ С. С. Толеубекова
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«___» «____________» 2013 жыл, №____ хаттама
ОӘК төрағасы _______________ Г.К. Искакова


Мазмұны

1

Жалпы ережелер

4

2

Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

5

3

Курс форматы және саясаты

6

4

Баға коюдың саясаты

6

5

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

8

6

Практикалық сабақтар мазмұны

9

7

«Сызба геометрия және инженерлік графика» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі

11


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    1. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


Тохтаров Жайық Хамитұлы тех. ғыл. маг.
Кафедра – «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары»
Байланыс ақпараты – тел: 36-02-15 (3), оқу ғимараты № 9

Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 104


Берілген пән бойынша кредиттер саны – 2
1.2. – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте)

1 кесте – Оқу жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Курс

Семестр

Кредитер

Дәріс

(сағ.)


Прак

(сағ.)


СОӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау формасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

2

15

15

-

-

30

емтихан

1.3 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау


Біздің заманымызда адам өмірінің сызулар қолданылмайтын саласын атау қиын. Сондықтан сызуларды салу және оларды оқи білудің қазіргі кезде маңызы зор. «Инженерлік графика» пәні заттардың формаларын, өз ара байланысын және олардың геометриялық заңдылығын графиктік жолмен зерттейтін геометрияның бір бөлімі.
1.4 Бұл курстың мақсаты – студенттерге одан әрі мамандану пәндерін және мамандық бойынша іс жүргізуге қажетті туралы білім негізін үйрету:

• кеңістік елесін дамытып, логикалық дұрыс ойлауға

• графикалық кескідердің жазықтықта өз ара орналасуы тәсілдерін зерттеу

• сызуларды жетілдіру, оларды оқу, мемлекеттік және халықаралық ISO, ЕСКД стандарттар бойынша орындау.


1.5 Пәнді оқудың негізгі міндеті – пәнін оқығандағы алған білімдері баздық, профилдық пәндерді окығанда қажет, курстық, дипломдық жобалар орындағанда және инженерлік практикалық салаларда өте қажетті болып есептеледі. Сонымен қатар, берілген курстың маңызы тек студенттерге белгілі мәліметтер беру ғана емес (анықтамалар, заңдылықтар, есептердіі шешу әдістерін), сондай-ақ олардың пайдаланылуын үйрету.
1.6 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:

• Халықаралық ISO стандарттарын, «Конструкторлық құжаттарының бірынғай жүйесі» (ЕСКД – Единая система конструкторской документации) негіздерін білу керек;

• сызуларды жетілдіру, оларды оқу үшін халықаралық ISO стандарттарын білу керек;

• нүкте, түзу, жазықтық, беттер салу үшін кескіндердің негізгі салу тәсілдерін теориясын білу керек;

• негізгі шығару және дәлелдеуді, оларды нақты есептерді шығаруда қолданылуды білу керек;

• берілген кескіндері бойынша олардың геометриялық қасиеттерін анықтау керек;

• графикалық кұжаттарды зерттеулерде қолданылатын негізгі әдістердің мәнін түсіне білу керек;

• алған білімдерін басқа да пәндері оқуда пайдалана білу керек.


1.7 Курстың пререквизиттары:
• геометрия

• математика

информатика

• сызу (мектеп курсы)


1.8 Курстың постреквизиттары:
• автоматтандыру жобалау

• компьютерлік графика

• теориялық механика

• қолданылмалы механика

• курстық жұмыстар және жобалау

• дипломдық жоба (жұмыс)

• мамандық бойынша іс жүргізуге
2. Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
Пәнді меңгеру барысында тақырыптардың негізгі мазмұнына көңіл аудару керек. Ол үшін студенттің оқулықпен жұмысын жеңілдету мақсатында оқыту-әдістемелік кешені ұсынылады. Әрбір тақырыптың дәрісі соңында өзін-өзі тексеру сұрақтары бар.

Оқулықты дұрыс таңдаудың үлкен мағынасы бар. Бірнеше оқулықты қатарынан пайдалану дұрыс. Ұсынылған әдебиеттердің ішіндегі біреуін негізгі әдебиет етіп таңдап алу керек. Басқа оқулықтарды егер де қажет тақырып жайында мағлұмат болмағанда немесе аз болған жағдайда пайдаланған жөн.

Курсты пәннің бағдарламасына сәйкес тақырыптар легімен меңгерген мақұл. Оқулықпен жұмыс жасау барысында ұсынылған кешендегі мысалдар мен сараптамалар міндетті түрде болуы қажет. Тек осыдан кейін ғана өзін-өзі тексеру сұрақтарына жауап берілуі керек.

Теориялық алған білімдерін студенттер практикалық есептерді шығарған кезде ғана меңгерілді деп есептеуге болады.


3. Курс форматы және саясаты

3.1 Әркім студент сабакқа міндетті түрде әкелу керек: дәрістерге және практикалық сабақтарға арналған аспаптар.

3.2 Сабаққа катынасу: әркім студент сабакқа міндетті түрде катынасу керек. Бақылау тапсырмалар міндетті түрде белгіленген мерзімде тапсыру қажет.

Аралық бағалау: корытынды бағалау - сабаққа катынасу, белгіленген мерзімде графикалық жұмыстарды тапсыру, олардың және бакылау жұмыстардың баллдары бойынша бағаланады.

3.3 Курс форматы және саясаты біреуден графикалық жұмыстарын көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану немесе көшіріп алу, басқа студенттердің көмегін пайдалану) рұқсат етілмейді.

Емтихан тапсыру үшін рұқсат қажет. Ол үшін студентте жақсы корытынды баға, барлық семестр бойынша орындалған графикалық жұмыстары, бакылау жұмыстары окытушының қолы қойылған сызулар қажет.

3.4 Оқу- әдістемелік құжаттар сабақ түріне байланысты: (дәрістер, зертханалық сабақтар) - тестік сұрақтар, өзін өзі тексеруге арналған сұрақтар, әдістемелік оқу құралы, әдістемелік нұскаулар, үлестіріп беретін құжаттар барлық тақырып бойынша, көрнекі оқу құралдары және т. б.

3.5 Студенттерге берілетін тапсырмалардың тізімі: өзін өзі тексеруге арналған сұрақтар, инженерлік графикадан анықтама, үлестіріп беретін құжаттар барлық тақырып бойынша және т. б.


4 Баға коюдың саясаты
Пән бойынша үлгерімді бақылау келесі түрде жүзуге асырылады:

- межелік бақылау (8 және 15 апталар)

- қорытынды бақылау (бір рет академиялық мерзімнің соңында өткізіледі емтихан түрінде).

Ағымдағы бақылау кезінде студенттің дәріс және практикалық сабақтардағы жұмысы бағаланады, сонымен қатар графикалық тапсырмаларын орындау, және т.б.

Межелік бақылау – оқытушының қатысуымен тесттерге жауап беру және аудиториялық бақылау жұмыс орындау.

Пән бойынша баға 100 %-тік шкала бойынша пайыздық мөлшерімен қойылады. Қорытынды рейтінгті есептеуде баллдарды жинақтау принципі қолданады, яғни бірінші межелік бақылау алдында жиналған баллдар екінші межелік бақылаудың баллдарына қосылады. Сонымен, екінші межелік бақылау (МБ2) қорытынды болып есептеледі.

Студенттердің рейтингтерін есептеу кезінде жұмыстардың барлық түрлері есепке алынады:


  • сабаққа қатысу (СҚ);

  • ОСӨЖ орындау графигі бойынша;

  • аудиториялық бақылау жұмысын (АБЖ) орындау;

  • ауызша жауап беру (АЖ)

  • СӨЖ орындау жоспары бойынша графикалық тапсырмасын орындау

  • әр студентке өзіндік жұмысы (ӨЖ) графигі (3-кесте) бойынша орындау.

Әр студенттің рейтингі «идеалды студенттің» жетістіктерімен салыстырылып қойылады. Ол үшін топ тізіміне қосымша «идеалды студент» еңгізіледі. Берілген тапсырмалардың бәрін тиянақты орындаған студент жоғары рейтингке ие болады.

Емтиханға екінші межелік бақылаудың рейтингісі 50% жоғары студенттер жіберіледі.Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) келесі ереже бойнша анықталады: екінші межелік бақылау нәтижесі МБ2, % 0,6-ға (60 %) көбейтіндісіне емтиханның нәтижесінің (Е, %) 0,4-ке (40 %) көбейтіндісі қосылыу арқылы табылады, яғни

.
Студенттер білімі келесі шкала байынша әріптік эквивалентте, балл және пайыздық түрде бағаланады.

Әріп жүйесінде бағалау

Баллдың сандық эквивленті

Проценттік құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95 – 100

Өте жақсы

А–

3,67

90 – 94
В+

3,33

85 – 89

Жақсы

В

3,0

80 – 84
В–

2,67

75 – 79
С+

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65 – 69
С–

1,67

60 – 64
D+

1.33

55 – 59
D

1,0

50 – 54
F

0

0 – 49

Қанағаттантанарлықсыз

I

NA

-

Аяқталмаған

Р

-

өтті

Пәнді өтті5 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


№ р/н

Тақырыптың аталуы

Сағаттары

ДС

Прак.

ОСӨЖ

СӨЖ

1

Проекция әдісі. Центрлік, параллель, ортогональ проекциялар.

Үш жазықтыққа түсірілген нүкте проекциялары.Г. Монж эпюры.1

12

Түзу. Түзу сызық проекциялары.

Түзу кесінді мен проекция жазықтықтарының өз ара орналасуы. Жалпы жағдай түзуі. Ерекше жағдай түзуі. Бәсекелес нүктелер.1

13

Екі түзудің өз ара орналасуы. Өз ара параллель түзулер, өз ара қиылысушы түзулер, өз ара айкасушы түзулер. Түзу мен нүктенің орналасуы.Түзу кесіндінің нақты ұзындығы мен проекция жазықтықтарына көлбеу бұрыштарын анықтау. Түзу мен нүктенің өз ара орналасуы.

1

14

Жазықтық. Жазықтықтың берілу тәсілдері. Жалпы жағдай жазықтық- тары. Ерекше жағдай жазықтықтары.

Жазықтықтағы түзу мен нүкте проекцияларының орналасуы. Жазықтықтың ерекше түзулері. Горизонталь, фронталь, профиль түзуі. Жазықтықтың ең үлкен көлбеу түзуі.1

15

Позициялық есептер. Жазықтық пен түзу сызықтың өз ара қиылысуы. Екі жазықтықтың өз ара қиылысуы.

1

16

Кескіндер - қөріністер, тіліктер,

қималар


1

17

Стандарттық аксонометриялық проекциялар

1

18

Проекция жазықтықтарын алмастыру тәсілі. Кескінделетін заттың проекция жазықтықтарына параллель бағытта орнын ауыстыру тәсілі. Бұру тәсілі. Метриқалық есептер.

1

19

Беттердің құрылуы.

Көпжақтар. Көпжақтар

беттердің нүктелері мен түзулері.


1

110

Айналу беттердің нүктелері мен түзулері.

1

111

Көмекші қиюшы жазықтықтар тәсілі.


1

112

Көмекші сфералар тәсілі.

1

113

Екі беттің өз ара ерекше қиылысуы.

1

114

Құрастыру сызу

1

115

Компьютерлік графика

1

1


Барлығы

15

15


6 ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР МАЗМҰНЫ

3 кесте - практикалық сабақтар жоспары
№ п/п

Практикалық сабақтар

Аудиториялық

Аудиториядан тыс

1

2

3

1

Швеллердің есебін орындау

Көлбеулікті салу


ISO,ЕСКД стандарттары

2

Швеллерді салу

Білікті салу

Эллипсты салу

3

Конустылықты салу


1 ИГ тапсырманы орындау

Шаңбақты салу


4

Жазықтық пен түзу сызықтың өз ара қиылысуы.


Берілген координата бойынша пен түзу сызықтың проекцияларын салу

Көмекші жазықтықты салу5

Түзу кесіндінің нақты ұзындығын анықтайтын тәсілдер


Проекция жазықтықтарын алмастыру тәсілі


Кескінделетін заттың проекция жазықтық-тарына параллель бағытта орнын ауыстыру тәсілі. Бұру тәсілі.

6

Бәсекелес нүктелер.2 ИГ тапсырманы орындау


Нүктеден жазықтықта дейінгі қашықтықты анықтау.

7

Негізгі, қосымша, жергілік көріністер.

Тіліктер, қималар


Шығарылған элементтер

8

Бөлшектің изометриясын орындау.

Эллипстің изометриясын орындау

Эллипсты овал сиякты салу

9

Бөлшектің изометриясын тілікпен орындау.

3 ИГ тапсырманы орындау


Бөлшектің изометриясын штрихтау

10

Ажырайтын қосылыстарын орындау.


Болттық косылыстың есебін шығару

Стандарттық бұранданың кескіндеуі және белгеленуі.

11

Өлшемдерді түсіру

Болт, гайка түрлері


Болт, гайка кескіндеуі және белгеленуі.

12

Шпилька, шпонка түрлері4 ИГ тапсырманы орындау


Ақа, буат, епелектің кескіндеуі және белгеленуі.

13

Пісіру қосылысты орындау

Дәнекерлеу, желімдеу қосылыстарды орындау.

Пісіру қосылыстарың

кескіндеуі және белгеленуі.14

Дәнекерлеу қосылыстарың кескіндеуі және белгеленуі.


5 ИГ тапсырманы орындау


Желімдеу қосылыстарың

кескіндеуі және белгеленуі.15

Вариант бойынша

құрастыру сызуын оқу

Берілген көріністер, тіліктер, қималарының анықтау

Бұйым түрлері7 «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
Кесте 4 - «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Бақылау түрі

ГТ

ГТ

ГТ

ҚО

АБЖГТ


ГТ

ҚО


ГТ


ГТ

МБ1

ГТГТ
ҚО


ГТ
ҚО


ГТ


ГТ
ҚО


ГТ
ҚО


МБ

2

2

Баллдар

37

37

37

37

37

37

37

41

42

42

42

42

42

42

48

Белгіленулер

ҚО - қорғау; АБЖ - аудиториялық бақылау жұмыс; МБ- межелік бақылау; Т- тестілеу; ГТ-графиқалық тапсырмалар

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет