Әдетте, күнделікті, ағымдағы қоғамдық-саяси өмірдің оқиғаларына арналып шығарылатын көлемді парақтарPdf көрінісі
бет3/9
Дата24.12.2019
өлшемі2,21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

дастан 

Орысша 


дастан 

Ағылшынша 

dastan 

Түрікше 


destan(дестан) 

Қытайша 


达斯坦 (dá sītǎn) 

 

Термин дата  (ісқағаз.) (2016) 

Анықтамасы 

қандай  да  бір  оқиғаны,  сондай-ақ  қандай  да  бір  нәрсені 

жазған уақытты  көрсететін күнтізбе уақыты 

Қолданыстағы 

баламалары дата,күн,мезгіл 

Орысша 


дата 

Ағылшынша 

date 

Түрікше 


tarih (тарих) 

Қытайша 


约会 (yuēhuì) 

 

Термин  дау, талас  (филос.) (1999) 

Анықтамасы 

пікірлердің немесе позициялардың қақтығыстары, 

келіспеушіліктер 344 

 

Қолданыстағы баламалары 

дау, талас 

Орысша 


спор 

Ағылшынша 

argument 

Түрікше 


anlaşmazlık(анлашмазлык) 

Қытайша 


议 (zhēngyì) 

 

Термин 


дауқұмарлық(заң)(1971-1981) 

Анықтамасы 

дау-дамай  актілері;  әр  түрлі  жағдайларда  сот  процестерін 

бастауға бейімділік 

Қолданыстағы 

баламалары дауқұмарлық,даукестік 

Орысша 


сутяжничество 

Ағылшынша 

barratry 

Түрікше 


şike (шике) 

Қытайша 


强辩 (qiǎngbiàn) 

 

Термин дауларды шешу (заң) (1999) 

Анықтамасы 

топтар мен жеке адамдар арасындағы қақтығысты реттеу 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауларды шешу 

Орысша 


разрешение споров 

Ағылшынша 

solution of arguments 

Түрікше 


anlaşmazlıkların(анлашмазлыкларын) 

Қытайша 


议解决 (zhēngyì jiějué) 

 

Термин 


даурыққой (ісқағаз.) (1990) 

Анықтамасы 

аудиторияны өз тарапына тарту арқылы адастырушылыққа 

мүмкіндік  беретін  шешендік  және  полемикалық  әдістер 

мен амалдардың жиынтығы. 

Қолданыстағы 

баламалары 

демагогдаурыққой, көпірме 

Орысша 


демагог 

Ағылшынша 

demagogue 

Түрікше 


demagog (демагог) 

Қытайша 


动者 (shāndòng zhě) 

 

Термин 


даусыз сайлаулар (саяс.) (2016) 

Анықтамасы 

бірқатар  шетелде  бар  сайлауды  өткізу    тәртібіне  сәйкес, 

сайлауға тіркелген  бір кандидат болса ол бірден сайланады 

Қолданыстағы 

баламалары даусыз сайлаулар, талассыз сайлаулар 

Орысша 


безспорные выборы 

Ағылшынша 

undisputed elections 

Түрікше 


tartışmasız seçimler (тартышмасыз сечимлер) 

Қытайша 


无争议的选举 (zhēngyì de xuǎnjǔ) 

 

Термин дауыс беру (ісқағаз.) (2016) 

345 

 

Анықтамасы ортақ  пікір  топ  мүшелерінің  берген  дауыстарын  санау 

арқылы  құрылатын  адамдар  тобының  шешім  қабылдау 

тәсілі 

Қолданыстағы баламалары 

дауыс беру   

Орысша 


голосование 

Ағылшынша 

vote 

Түрікше 


oy verme (ойверме) 

Қытайша 


表决 (biǎojué) 

 

Термин дауыс беруші акциялар (ісқағаз.) (2016) 

Анықтамасы 

акционерлердің жалпы жиналысында өз иесіне дауыс беру 

құқығын беретін компанияның қарапайым акциясы 

Қолданыстағы 

баламалары дауыс құқығын беретін акциялар,дауыс беруші акциялар 

Орысша 


акции голосующие 

Ағылшынша 

voting shares 

Түрікше 


oy oranları (ой оранлары) 

Қытайша 


投票股票 (tóupiào gǔpiào) 

 

Термин дауыс қатысы(лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

дауысты,  үнді,  ұяң  дауыссыздарды  жасауға  қатысатын 

дауыс 


Қолданыстағы 

баламалары дауыс қатысы, дауыстың қатысуы 

Орысша 


участие голоса 

Ағылшынша 

voice participation 

Түрікше 


oylama katılım (оилама катылым) 

Қытайша 


语音参与

(yǔyīn cānyù) 

 

Термин 


 дауыссыз, дауыссыз  дыбыс (лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

буында дауыстылармен және/немесе буындық 

дауыссыздармен тіркесетін және буын құрамайтын 

дыбыстар 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауыссыз, дауыссыз  дыбыс 

Орысша 


согласный, согласный  звук  

Ағылшынша 

consonant 

Түрікше 


ünsüz(үнсүз), içeren ses(ичерен сес) 

Қытайша 


辅音语音 (fǔyīn yǔyīn) 

 

Термин дауыссыздар жүйесі (лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

дауыссыз дыбыстардың жасалым белгілерінің жиынтығы 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауыссыздар жүйесі, дауыссыз дыбыстар жүйесі 

Орысша 


система согласных  

Ағылшынша 

consonant system 

Түрікше 


ünsüzler sistemi(үнсүз системи) 

Қытайша 


辅音系统 (fǔyīn xìtǒng) 

346 

 

 Термин 

дауыссыздар кестесі(лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

дауыссыздардың  жасалымдық,  айтылымдық,  естілімдік 

белгілерін кестемен көрсету 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауыссыздар кестесі, дауыссыз дыбыстар кестесі 

Орысша 

таблица согласных Ағылшынша 

consonant table 

Түрікше 

ünsüzler tablosu (үнсүзлер таблосу) 

Қытайша 

辅音表 (fǔyīn biǎo) 

 

Термин 


дауыстап оқу(пед.) (1971-1981) 

Анықтамасы 

дауысты қатты шығарып оқу түрі 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауыстап оқу 

Орысша 


громкое чтение 

Ағылшынша 

loud reading 

Түрікше 


yüksek sesle okuma (иүксек сесле окума) 

Қытайша 


大声朗读 (dàshēng lǎngdú) 

 

Термин дауысты (лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

дыбыстар  түрі,  оларды  айтқан  кезде  ауа  ағынына 

айтарлықтай кедергі және ауа қысымы болмайды 

Қолданыстағы 

баламалары дауысты 

Орысша 


гласный 

 

Ағылшынша vowel 

Түрікше 


sesli harf(сесли харф) 

Қытайша 


元音 (yuán yīn) 

 

Термин дауысты  аралық (лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

екі дауысты дыбыстың арасындағы дыбыс 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауысты  аралық, интервокалды 

Орысша 


интервокальный 

Ағылшынша 

intervocalic 

Түрікше 


ses aralığı(сес аралыы) 

Қытайша 


元音间的 (yuán yīn jiān de) 

 

Термин дауысты аралық дауыссыз (лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

екі  дауысты  дыбыстың  арасында  орналасқан  дауыссыз 

дыбыс, кейбір тілдердегі оның фонетикалық қасиеттері мен 

даму үрдістері осыған байланысты болады 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауысты аралық дауыссыз,  интервокалды дауыссыз 

Орысша 


интервокальный  согласный 

Ағылшынша 

intervocalic consonant 

Түрікше 


ünlü aralık ünsüz(үнлү аралык үнсүз) 

Қытайша 


元音

间的辅音 (jiān de fǔyīn) (yuán yīn) 347 

 

 Термин 

дауысты  аралық шеп (лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

дауыссыз  дыбыстың  екі  дауысты  дыбыстың  арасында 

орналасуы 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауысты 

 

аралық 

шеп

интервокалды 

орын, 

интервокалды позиция, интервокалды жайғасым 

Орысша 


интервокальная  позиция 

Ағылшынша 

intervocalic position 

Түрікше 


intervokal konumu(интервокал конуму) 

Қытайша 


动位置 (hùdòng wèizhì) 

 

Термин 


дауысты  дыбыс (лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

дыбыстар  түрі,  оларды  айтқан  кезде  ауа  ағынына 

айтарлықтай кедергі және ауа қысымы болмайды 

Қолданыстағы 

баламалары дауысты  дыбыс  

 

Орысша 


гласный  звук 

Ағылшынша 

vowel 

Түрікше 


ünlü ses(үнлү сес) 

Қытайша 


元音 (yuán yīn) 

 

Термин дауыстылар жүйесі (лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

дауысты дыбыстардың жасалым белгілерінің жиынтығы 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауыстылар жүйесі, дауысты дыбыстар жүйесі 

Орысша 


система гласных  

 

Ағылшынша vowel system 

Түрікше 


sesli harf sistemi(сесли харф системи) 

Қытайша 


元音系

统 (yuán yīn xìtǒng) 

 

Термин 


дауыстылар кестесі(лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

дауыстылардың жасалымдық, айтылымдық, естілімдік 

белгілерін кестемен көрсету 

Қолданыстағы 

баламалары 

дауыстылар кестесі, дауысты дыбыстар кестесі 

Орысша 


таблица гласных 

Ағылшынша 

vowel table 

Түрікше 


ünlüler tablosu (үнлүлер таблосу) 

Қытайша 


元音表 (yuán yīn biǎo) 

 

Термин дауыстылар  үндесімі (лингв.) (2003) 

Анықтамасы 

қатар, көтеру немесе еріндік сияқты бір немесе бірнеше 

фонетикалық ерекшеліктер бойынша бір сөз аясында  

дауыстыларды ұқсастырудан тұратын морфологиялық-

фонетикалық құбылыс.                

Қолданыстағы 

баламалары дауыстылар  үндесімі, вокализм жүйесі 

 

Орысша гармония гласных 

348 

 

Ағылшынша harmony of vowels 

Түрікше 


sesli harf uyumu (сесли харф уйуму) 

Қытайша 


元音的和

谐(yuán yīn de héxié) 

 

Термин 


даяр сөз орамы(ісқағаз.) (2016) 

Анықтамасы 

мәнмәтінді  ескерместен  жиі  қолданылып,  құлаққа  жауыр 

болған,  мәні  жоғалған,  эмоциялық  жағынан  төмен, 

бейнелілігі жоқ сөздер мен тіркестер 

Қолданыстағы 

баламалары 

даяр сөз орамы 

Орысша 


штамп речевой 

Ағылшынша 

speech stamp 

Түрікше 


damga vuran konuşma (дамга вуран конушма) 

Қытайша 


演讲邮票 (yǎnjiǎng yóupiào) 

 

Термин дәйек сөз, цитата(лингв.) (1971-1981, 1990, 2003 

Анықтамасы 

түпнұсқадан

 сөзбе-сөз алынған үзінді 

Қолданыстағы 

баламалары дәйексөз, цитата 

Орысша 


цитата 

Ағылшынша 

quotation 

Түрікше 


alıntı (алынты) 

Қытайша 


引用 (yǐnyòng) 

 

Термин дәйектендіру, дәйектеу(ісқағаз.)(2005) 

Анықтамасы 

халықарлық  шартқа  оны  әзірлеуге  қатысқан  тұлғалардың 

аты-жөнімен  алдын  ала  қол  қоюы  (инициалдар  шарт 

жобасы келісілген мәтінінің әр бетіне қойылады) 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәйектендіру, дәйектеу 

Орысша 

Парафирование Ағылшынша  

Initialing 

Түрікше  

Paraflayarak(парафлайарак) 

Қытайша  

草签(cǎoqiān) 

 

Термин 


дәйектілік(филос.)( 1971-1981) 

Анықтамасы 

қисындылық, сөздер мен әрекеттерде қарама-қайшылықтар 

болмауы. 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәйектілік, бірізділік, жүйелілік, реттілік 

Орысша 


последовательность 

Ағылшынша  

sequence 

Түрікше  

Dizi(дизи) 

Қытайша  

序列(xùliè) 

 

Термин дәлдүріш (ісқағаз.) (2000) 

Анықтамасы 

жұмысын  ұқыпсыз  істейді,  оны  аяғына  дейін  жеткізбейді, 

өз 


ісіне 

немқұрайды 

қарайды, 

сапасына 

емес, 


349 

 

жылдамдыққа назар аударады Қолданыстағы 

баламалары дәлдүріш, шалағай, шалағайшы кісі 

Орысша 


халтурщик 

Ағылшынша 

pot-boiler 

Түрікше 


bozuntusu (бозунтусу) 

Қытайша 


敷衍了事的人 (fūyan liǎoshì-de rén) 

 

Термин дәлдүріштік (ісқағаз.) (2000) 

Анықтамасы 

істің  қырын  білместен,  ұқыпсыз  жасалған  жұмыс,  солай 

жасалған зат 

Қолданыстағы 

баламалары дәлдүріштік, шала, шалағай, шалалық 

Орысша 


халтура 

Ағылшынша 

hack-work 

Түрікше 


eser  (есер)  

ek iş (ек иш) 

Қытайша 

垃圾 (lèsè) 

 

Термин 


дәлел (заң) (1999) 

Анықтамасы 

бір нәрсені дәлелдеуге келтіріліген ой, түйсік, дәлел 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәлел 

Орысша 


довод   

Ағылшынша 

argument 

түрікше 


delil (делиль) 

Қытайша 


论 (zhēnglùn) 

 

Термин 


дәлелдеме (*) (1971-1981) 

Анықтамасы 

белгілі бір адамды айтылған ұсынысты қабылдауға көндіру 

үшін дәйектерді, факторларды, дәлелдерді келтіру 

Қолданыстағы 

баламалары айғақтама, дәлел, дәлелдеме 

Орысша 


аргументация 

Ағылшынша 

argumentation 

Түрікше 


muhakeme (мухакеме ) 

Қытайша 


推理(tuīlǐ) 

 

Термин дәлелдеме (заң) (2016) 

Анықтамасы 

заңда  қарастырылған,  негізінде  істі  дұрыс  қарастыру  мен 

шешу  маңызы  бар  себептердің  болуы  немесе  болмауы 

белгіленетін тәртіпте алынған фактілер туралы деректер 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәлелдемедәлел, дәлелдеу, айғақ 

Орысша 


доказательство  

Ағылшынша 

evidence 

Түрікше 


kanıt (каныт) 

Қытайша 


证据 (zhèngjù) 

 


350 

 

Термин дәлелдеме көздері (заң) 1971-1981 

Анықтамасы 

істі  дұрыс  шешу  үшін  өзге  де  маңызы  бар  мән-жайларды 

солардың негізінде анықтатын заңды түрде алынған нақты 

деректер 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәлелдеме  көздері,  дәлелдің  қайнар  көздері,  дәйектеме 

көздері 

Орысша 


источники доказательства 

Ағылшынша 

sources of evidence 

Түрікше 


delil kaynağı (делил кайнаы) 

Қытайша 


证据来源 (zhèngjù láiyuán) 

 

Термин дәлелдеме көзі (заң) (2015), дәлелдеме көздері (2016) 

Анықтамасы 

белгілі бір дәлелді ақпаратты жеткізушілер, яғни іс жүргізу 

барысында дәлелдеуге болатын фактілер туралы ақпарат 

Қолданыстағы 

баламалары дәлелдеме көзі, дәлелдің қайнар көзі, дәйектеме көзі 

Орысша 


источник доказательства 

Ағылшынша 

proof source 

Түрікше 


delil kaynağı (делил кайнаы) 

Қытайша 


证据来源 (zhèngjù láiyuán) 

 

Термин дәлелдемедегі шеңбер (филос.) (1971-1981) 

Анықтамасы 

айғақтау  үшін,  өз  кезегінде  тезиске  жүгінуге  тура  келетін 

пайымдаулардың көмегімен дәлелдеме тезисін негіздеу 

Қолданыстағы 

баламалары дәлелдемедегі  шеңбер,  дәлелдегі  шеңбер,  дәлелдемедегі 

құрсау 

Орысша 


круг в доказательстве 

Ағылшынша 

circle in proof 

Түрікше 


ispattadaire (ыспаттадаире) 

Қытайша 


圆(yuán) 

 

Термин дәлелдемелерді бағалау(заң.)(2016) 

Анықтамасы 

іс  бойынша  шындықты  анықтау  үшін  дәлелдемелердің 

қолжетімділігін 

және 

дәлелдемелердің салыстырымдылығын, 

олардың 


арасында 

байланыс 

сипатының  болуын,  дәлелдемелердің  мәнін  және  оларды 

қолдану жолдарын анықтайтын логикалық процесс 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәлелдемелерді бағалау 

Орысша 


оценка доказательств 

Ағылшынша  

evaluation of evidence 

Түрікше  

kanıtın değerlendirilmesi (канытын деерлендирилмеси) 

Қытайша  

证据评估

(zhèngjù pínggū)  

Термин 


дәлелдемелердің дәйектілігі,  дәлелдемелердің анықтығы 

(заң) (2016) 

Анықтамасы 

заңның 

дәлелдемелерге қойылатын, 

олардың 


шынайылығын білдіретін талаптарының бірі 

Қолданыстағы дәлелдемелердің дәйектілігі,дәлелдемелердің анықтығы 

351 

 

баламалары Орысша 

достоверность доказательств 

Ағылшынша 

credibility of evidence 

Түрікше 

kanıtın güvenilirliği (канытын гүвенилирлии) 

Қытайша 

证据可信度 (zhèngjù kě xìn dù) 

 

Термин 


дәлелдеменің жарамдылығы (заң) (2016) 

Анықтамасы 

заң  бойынша  белгілі  бір  дәлелдеу  құралдарымен 

нақтылануы тиіс себептер ешқандай да басқа дәлелдермен 

нақтылана алмайтынын білдіретін дәлелдеу нысаны 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәлелдеменің жарамдылығы 

Орысша 


допустимость доказательства 

Ағылшынша 

admissibility of evidence 

Түрікше 


delillerin 

kabul 


edilebilirliği 

(делиллерин 

кабул 

едилебилирлии) Қытайша 

证据的可采性 (zhèngjù de kě cǎi xìng) 

 

 

  

 

  

Термин 


дәлелдемелерді қамтамасыз ету(заң.)(2016) 

Анықтамасы 

егер қажетті дәлелдер ұсыну кейіннен мүмкін емес немесе 

қиындықпен  болатынын  болжауға  негіз  бар  болса,  соттың 

іске  қатысушы  адамдар    шағымдары  бойынша  жасаған 

процестік шаралар мен әрекеттерінің кешені 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәлелдерді  қамтамасыз  ету,  дәлелдемелерді  қамтамасыз 

ету, дәлелдерді қамсыздандыру 

Орысша 

обеспечение доказательств Ағылшынша  

providing evidence 

Түрікше  

kanıt sunumu (каныт сунуму) 

Қытайша  

提供证据 (tígōng zhèngjù) 

 

 

Термин дәлелдемелердің жеткіліктілігі (заң) (2016) 

Анықтамасы 

істі  шешуге  мүмкіндік  беретін  істе  бар  дәлелдемелердің 

жиынтығы 

Қолданыстағы 

баламалары дәлелдемелердің жеткіліктілігі 

Орысша 


достаточность доказательств 

Ағылшынша 

credibility of evidence 

Түрікше 


kanıtın yeterliliği (канытын йетерлилии) 

Қытайша 


证据充分 (zhèngjù chōngfèn) 

 

Термин дәлелдемелердің қатыстылығы(заң.)(2016) 

Анықтамасы 

дәлелденуге  жататын  жағдайлардың  арасында  қисынды 


352 

 

байланыстың болуы Қолданыстағы 

баламалары 

дәлелдемелердің қатыстылығы 

Орысша 


относимость доказательств 

Ағылшынша  

relevance of evidence 

Түрікше  

kanıtın önemi (канытын өнеми) 

Қытайша  

证据的相关性

(zhèngjù de xiāngguān xìng)  

Термин 


дәлелдемелердің сенімділігі (заң) (2016) 

Анықтамасы 

шындықты  анықтау  процесі  (әдісі),  оның  құрылу 

деректануы,  әдіснамасы,  формалды-логикалық  қолданымы 

және  тіпті  деректер  мен  дәлелдерді    қабылдауға  даярлық 

көмегі 


арқылы 

пайымдау 

шындығын 

негіздеудің 

логикалық операциясы 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәлелдемелердің  сенімділігі,  дәлелдердің  сенімділігі, 

айғақтардың сенімділігі 

Орысша 


надежность доказательств 

Ағылшынша 

reliability of evidence 

Түрікше 


kanıtın güvenilirliği (канытын гүвенилирли) 

Қытайша 


证据的可靠性 (zhèngjù de kěkào xìng) 

 

Термин дәлелдемелердің 

шынайылығы, 

 

дәлелдемелердің растығы(заң) (2016) 

Анықтамасы 

тексеру нәтижесінде дәлелдеменің шындыққа сәйкес келуі. 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәлелдемелердің 

шынайылығы,дәлелдемелердің 

растығы 

Орысша 


правдивость доказательств 

 

Ағылшынша truthfulness of evidence 

Түрікше 


delilin doğruluğu (делилин доурулуу) 

Қытайша 


证据的真实性 (zhèngjù de zhēnshí xìng) 

 

Термин дәлелдемелік маңыз(заң) (2016) 

Анықтамасы 

құқық  қолданушының  санасындағы  жеке  дәлелдемелер 

ретінде  де,  сондай-ақ  жалпы    делелдемелерге  қатысты  

дәлелдеуші субъект тізген моделдің ақпараттық сипаты 

Қолданыстағы 

баламалары 

дәлелдемелікмаңыз, дәлелдемелік мағына 

Орысша 


доказательственное значение  

Ағылшынша 

evidentiary value 

Түрікше 


kanıt değeri (каныт деери) 

Қытайша 


证据价值 (zhèngjù jiàzhí) 

 

Термин дәлелдеу (заң) (2016) 

Анықтамасы 

істерді заңды, негізді түрде және адал шешу үшін маңызы 

бар  себептерді  белгілеу  мақсатында  дәлелдерді  жинау, 

тексеру мен бағалау бойынша заңмен реттелетін қызмет 

Қолданыстағы 

баламалары Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет