«Індеттану және індетті аурулар»Дата25.08.2017
өлшемі468,41 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасыПОӘК 042-14-4-03.01.20.23/02-2013№1 басылымбеттіңҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ құжаты

ОӘК

ПОӘК

042-14-4-03.01.20.23/02-2013
ПОӘК

« Індеттану және індетті аурулар » пәнінің студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы


Басылым № 1«Індеттану және індетті аурулар »

пәнінің 5В120100 -«Ветеринариялық медицина» мамандығына арналған


ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


Құрастырушы ____________ «__ »________ 2013ж. Байғазанов А.Н.., ветеринария ғылымдарының кандидаты, доцент, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің « Ветеринариялық санитария » кафедрасы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Ветеринариялық санитария» кафедрасының отырысында


Хаттама «__» _________2013 ж. №___

Кафедра меңгерушісі ________________ Е.Омарбеков


2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «___»____________2013 ж. №____

Төрайымы А.В.Тлеубаева

3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітіліп, баспаға ұсынылды

Хаттама «____ » __________2013ж. №___

ОӘК төрайымы ____________ Г.Искакова

4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны
 1. Жалпы жағдайлар

 2. Пәнді оқу жөнінде әдістемелік нұсқаулар

 3. Курстың саясаты мен форматы

 4. Білімді бағалау саясаты

 5. Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу және пәннің мазмұны

 6. Студенттердің оқытушының қатысуымен атқаратын өздік жұмысының ( ОСӨЖ) және өздік жұмыстарының (СӨЖ) мазмұны

 7. Пәннің оқу процессінің күнтізбелік кестесі


1 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР

1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер

Байғазанов Абдрахман Нурмухамбетұлы, ветеринария ғылымдарының кандидаты, доцент.

« Ветеринариялық санитария »кафедрасы

Ақпарттық байланыс – т.53- 19 -70, № 5 оқу ғимараты

Сабақ өткізу орны - №305 аудитория

Пәннің аты « Індеттану және індетті аурулар »

Кредит саны – 4


«Індеттану және індетті аурулар » пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 051201 - «Ветеринариялық медицина» мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, қажеттілігімен, актуальдығымен, саясатымен таныстырып, қажетті біліммен қамтамасыз етеді. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқудағы басшылыққа алатын негізгі құжат болып саналады.

«Індеттану және індетті аурулар» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен осы пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудағы негіз болып саналады және ол мына құжаттардың талабына сай құрастырылған:

Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, мамандық 051202 «Ветеринариялық медицина », ГОСО РК 3.08.0ХХ-2004, ҚР білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітіліп, қолдануға жіберілген, 7 тамыз 2004 жжыл, № 671.
1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (кесте 1)

Кесте 1


курс

семестр

кредит

саныДәріс (сағ)

Зертханалық (сағ)

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау түрі

4

7-8

4

30

30

60

60

180

экзамен

1.3 Пән мазмұнына қысқаша сипаттама

Ветеринариялық медицина мамандығының студенттеріне арналған «Індеттану және індетті аурулар» пәні ветеринариялық микробиология,вирусология,зоогигиена мәліметтерін ескере отырып, зерттеулер жүргізеді. Жануарлар патологиясында бактериялық және вирустық аурулардың үлес салмағы жыл сайын өсіп келеді. Инфекциялық аурулар мал шаруашылығына жануарлардың өлімімен, төлді толық алмаумен, мал өнімдерінің төмендеуімен, ауруға диагноз қоюға, емдеуге, аурудың алдын алуға кететін шығындармен байқалатын біраз экономикалық зиян келтіреді.. Ветеринариялық медицина мамандығының студенттеріне арналған бұл пәнде студенттер жалпы эпизоотологияны: инфекциялық процесті, иммунитетті эпизоотологиялық тұрғыдан қарастыруды, эпизоотия және оның қозғаушы күштерін, жұқпалы ауруларды балау және дауалау әдістерін, ветеринариялық-санитариялық шараларды іске асыру қағидаларын (мал шаруашылық объектілеріндегі санитариялық реттілік, мал шаруашылық қалдықтарын залалсыздандыру, дезинфекция, дезинсекция, дератизация) заманымыздың талабына сай әртүрлі мәселелерді, әдістемелік мақсаттарды қарастырады.
1.4 Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге індет процессімен , жұқпалы аурулардың пайда болу және таралу заңдылықтарымен олармен күресу әдістерін үйрету, жалпы биологиялық мақсаттарды шешудегі, ауыл шаруашылығы мен өндіріс саласындағы және сыртқы ортаны қорғаудағы ролін жете түсіндіру.
1.5 Пәнді оқытудың міндеттері -студенттерді микробиологиялық және вирусологиялық, эпизоотологиялық мониторингтік зерттеу әдістеріне үйрету; алынған нәтижелерді ветеринариялық-санитариялық бағалауға бейімдеу;жануарлар өнімдері микрофлорасын, олардың зардапты микробтармен және вирустармен зақымдануын анықтауға және сонымен қатар жануарлар өнімдерін консервілеу және бағалау әдістеріне, залалсыздандыруға ( стерилизация) және дезинфекциялауға көп көңіл бөлу;зертханалық сабақтарда зардапты микробтар мен вирустардың және санитарлық көрсеткіш микробтар морфологиясы мен биологиясына, оларды анықтау әдістеріне көңіл бөлу. Студенттерді инфекциялық ауруларды балау қызметтеріне дайындау.Студенттерді жануарлардан жаппай қан алу, малды аллергиялық зерттеу, иммундеу әдістеріне, ал ет-сүт комбинаттарында, қасапхана, ветклиника, оқшауқана жағдайларында клиникалық, патанатомиялық зерттеулер, лабораториялық тексерулерге тірі малдан сынымалар, өлекседен патологиялық материал алу тәсілдерін үйрету.Сонымен бірге түрлі ветеринариялық-санитариялық объектілерде дезинфекция, дератизация, дезинсекция әдістерін меңгеру
1.6 «Індеттану және індетті аурулар» пәнін оқыған студент мына талаптарға сай болуы керек:

Инфекциялық ауруларды балау әдістері курсын оқып біткеннен кейін студент жалпы микробиология және вирусология, инфекция, иммунитет,микробтар мен вирустардың генетикасы мен селекциясын білуі керек.

Сонымен қатар тері-ішек шикізаттарының, жүннің, азықтың (шөп, сүрлем, сенаж) микробиологиясын, сыртқы ортадағы зардапты микробтарды анықтауды және дезинфекцияның тиімділігін анықтау жолын білуі керек.

Инфекциялық ауруларды балау әдістері,микробиологиялық және вирусологиялық зерттеулер жүргізу үшін, патологиялық материалды алу, консервілеу, тасымалдау, жұмыстарын; вакциналарды, қан сары суларын, диагностикумдарды, микробтар түзетін өнімдерді дұрыс пайдалану ісін; инфекциялық аурулардың балауын, емін, алдын алуын дұрыс істей білуі керек.


1.7 Пәннің пререквизиттері :

1.7.1 бейорганикалық химия,

1.7.2 органикалық химия,

1.7.3 биологиялық химия,

1.7.4 биофизика,

1.7.5 физиология,

1.7.6 ботаника,

1.7.7 зоология,

1.7.8 гистология,

1.7.9 молекулярлық биология,

1.7.10 генетика.

1.7.11.микробиология,вирусология

1.8 Пәннің постреквизиттері

1.8.1 патологиялық анатомия,

1.8.2 ветеринариялық – санитариялық сараптау.

2 ПӘНДІ ОҚУ ЖӨНІНДЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Зертханалық сабаққа дайындалуда алдын ала ұсынылған әдебиеттермен, әдістемелік нұсқаулармен таныс болу керек. Сабақтың мазмұнына, мақсатына, негізгі сұрақтарына назар аударыңыз. «Ветеринариялық санитариялық эпизоотология » бөлімін оқу кезінде барлық сұрақтар бойынша жұмыс дәптеріне конспект жасалуы керек. « Дербес аурулар » бөлімін оқығанда берліген тапсырмалар негізінде инфекциялық аурулардың қоздырғыштарының барлығына диагностикалық сызба жасалады. Сызбалар альбом беттеріне түсіріледі.Зертханалық сабақтарда берілген тапсырманы талдау диалог түрінде өтеді. Зертханалық сабақ екі критерий бойынша бағаланады: сабаққа қатысу және микроскопен жұмыс істеп алынған нәтижені талдауға қатысу. Сабаққа қатысу әр сабақ үшін 1 балл, талдауға қатысу 3 балл болып есептеледі (1балл-қанағаттанарлық, 2 балл-жақсы, 3 балл- өте жақсы). Аудиториялық СОӨЖ 4- кестеде берілген. АБЖ тапсырмалары зертханалық сабақтарды орындау жөніндегі әдістемеде берілген. АБЖ бойынша жасалған жұмысқа байланысты жұмыс дәптерінде жазылады. АБЖ барлығы – 30. Әрбір АБЖ үшбалдық жүйе бойынша есептеледі (1балл-қанағаттанарлық, 2 балл-жақсы, 3 балл- өте жақсы).Күнделікті үйге берілген тапсырманы тиянақты орындау, сабақ кезінде тақырыпты талдауға белсене араласу - сіздің емтиханды жақсы тапсыруыңыздың кепілі екендігін ұмытпаңыз!

3 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ МЕН ФОРМАТЫ

Курстың саясаты – бұл оқытушының пәнді оқыту барысында студентке қоятын талаптар жүйесі. Төменде ұсынылатын талаптар тізімі көрсетілген: • сабақтан кешігуге оны жіберуге болмайды;

 • сабақ үстінде ұялы телефондарды өшіру;

 • барлық тапсырмаларды өз уақытында орындау;

 • сабақ үстінде сағыз шайнамау,оқытушы ұсынған сабақ жоспарын мұқият тыңдап, оған белсенді түрде қатысу;

 • себепті жағдаймен қатыспаған сабағын ( деканаттың рұқсатымен) қайта тапсыру;

 • өз бетінше кітапханада және үйде дайындық жасау;

Академиялық этика ережесі:

 • тәртіп сақтау;

 • тәрбиелік;

 • адамшергілік;

 • шыншылдық;

 • жауапкершілігінің бар болуы;

Оқу топтарындағы келіспеушілік жағдайларды оқытушылар немесе тьюторлардың қатысуымен ашық түрде талқыға салу керек, шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлері көмегімен қарастырылады.
4 Білімді бағалау саясаты

Қорытынды баға осы курс бойынша Сіздер алған нәтижелерге сәйкес төмендегі бағыттар бойынша бағаланады:


Студенттің еңбегі бір-бірінен баллмен анықталады. Кестеде (6) « идеалді студент» яғни, барлық тапсырмаларды тек жоғарғы (беске) бағаға орындайтын студент көрсетілген. Бұл студенттің рейтингі 100% - ке тең .Ал қалған, яғни, топ тізіміндегі студенттер реальді студенттер болып оларды идеалді студенттің көрсеткішімен салыстырады.

СТУДЕНТТІҢ БІЛІМ РЕЙТИНГІСІН АНЫҚТАУ
2 кредит (1+0+1).
1

2

3

4

5

6

7

Барлығы

8

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Пр.или Лаб.


60
40
100


6040
100

СРО
90
9090
90

Руб80

80


80

80

Барлығы


60
130

80

270


60130

80

270

Бағаны әріппен, балмен және пайызбен қою керек.

Әріптік жүйе бойынша бағалануы

Балдардың цифрлік эквиваленті

Пайыздық мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалануы

А

4,0

95-100

Өте жақсыА-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсызыз


1-ші семестр
5 Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу және пәннің мазмұны

Кесте 2 . Дәрістің жоспары мен мазмұны


Дәріс тақырыптары

Сағат саны

Дәріс
Лаб

СОӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1

Індеттану ғылымы туралы түсінік.Індеттанудың мазмұны мен міндеттері

1
1

2

2

2

Инфекция мен иммунитет туралы ілімді індеттану тұрғысынан қарастыру

1
1

2

2

3

Індет процесі (індеттену)

1
1

2

2

4

Індет ошағы және жұқпалы аурулардың табиғи ошақтануы

1
1

2

2

5

Індеттанулық талдау негіздері.Жануарлардың жұқпалы ауруларының эволюциясы және жүйеленуі

1
1

2

2

6

Жұқпалы ауруларды дауалау

1
1

2

2

7

Сауықтыру шаралары және індет ошағын жою

1
1

2

2

8

Жұқпалы ауруларға қарсы емдік-дауалық шаралар

1
1

2

2

9

Жұқпалы ауруларға қарсы ветеринариялық-санитариялық шаралар

1
1

2

2

10

Топалаң

1
1

2

2

11

Аусыл

1
1

2

2

12

Туберкулез

1
1

2

2

13

Бруцеллез

1
1

2

2

14

Лептоспироз

1
1

2

2

15

Құтырық

1
1

2

2
Барлығы

15
15

30

306 Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысының (ОСӨЖ ) және СӨЖ мазмұны
Кесте 3 ОСӨЖ және СӨЖ жоспары
ОСӨЖ (СРСП)

СӨЖ СРС)
аудиториялық

аудиториядан тыс
1

Індеттік ауруларды балаудың кестесі

-

-

2

Аллергендер және олардың сипаттамасы

Туберкулиндердің сипаттамасы

1.Маңқа ауруын аллергиялық балау

3

Бактериологиялық балау

-

2. Патогенді бактериялардың антигендік құрылымы

4

Агглютинация реакциясының компонеттерін дайындау, реакцияны қою схемасы

Серологияның негізін қалаушылар

-


5

Агглютинация реакциясының компонеттерін дайындау, реакцияны қою схемасы

Микроб антигендері

-

6

Преципитация реакциясының компонеттерін дайындау, реакцияны қою схемасы

Антиденелердің серологиялық қасиеттері

Бруцеллезді

серологиялық

балау


7

-

Моноклональді антиденелер

-

8

ДПР ді қою схемасы

Комплемент. Комплемент жүйесі

Лептоспирозді

серологиялық

балау


9

КБР компоненттерін

дайындау


Сүтпен агглютинация реакциясын қою

-


10

КБРдің негізгі реакциясын қою схемасы

Қынап сұйығымен агглютинация реакциясын қою

-

11

1-,2-,3- сатылы ИФР қою

Роз-бенгал және Хеддльсон реакциясын қою

Пуллорозды

серологиялық

балау


12

ИФА реакцияны қою схемасы

Реакция Кумбса

-

13

ПЦР реакциясын қою

Иммунофлуоресценция реакциясы

-

14

-

Инфекциялық ауруларды балауда ПЦРдің ролі

-

15

-

Инфекциялық ауруларды балауда ПЦРдің ролі (арнайы ғылыми басылымдар бойынша)

-

Кесте 3а

Дәріс тақырыптары

ОСӨЖ тақырыптары (аудиториядан тыс )

1

Індеттану ғылымы туралы түсінік.Індеттанудың мазмұны мен міндеттері

-

2

Инфекция мен иммунитет туралы ілімді індеттану тұрғысынан қарастыру

Туберкулиндердің сипаттамасы

3

Індет процесі (індеттену)

-

4

Індет ошағы және жұқпалы аурулардың табиғи ошақтануы

Серологияның негізін қалаушылар

5

Індеттанулық талдау негіздері.Жануарлардың жұқпалы ауруларының эволюциясы және жүйеленуі

Микроб антигендері

6

Жұқпалы ауруларды дауалау

Антиденелердің серологиялық қасиеттері

7

Сауықтыру шаралары және індет ошағын жою

Моноклональді антиденелер

8

Жұқпалы ауруларға қарсы емдік-дауалық шаралар

Комплемент. Комплемент жүйесі

9

Жұқпалы ауруларға қарсы ветеринариялық-санитариялық шаралар

Сүтпен агглютинация реакциясын қою

10

Топалаң

Қынап сұйығымен агглютинация реакциясын қою

11

Аусыл

Роз-бенгал және Хеддльсон реакциясын қою

12

Туберкулез

Реакция Кумбса

13

Бруцеллез

Иммунофлуоресценция реакциясы

14

Лептоспироз

Инфекциялық ауруларды балауда ПЦРдің ролі

15

Құтырық

Инфекциялық ауруларды балауда ПЦРдің ролі (арнайы ғылыми басылымдар бойынша)

Кесте 3б

Жоспар

Зертханалық сабақтар

ОСӨЖ (СРСП) , (АБЖ)

1

2

3

1

Жұқпалы ауруларды балау әдістері

Инфекциялық ауруларды балау схемасы

2

Серологиялық тексерулер үшін малдардан қан алу әдістері

Аллергендер және олардың сипаттамасы

3

Аллергиялық балау және аллергиялық тексеруді ұйымдастыру

Бактериологиялық балау схемасы

4

Шаруашылықты індеттанулық тексеру және акт жасау

АР қою схемасы

5

Індет ошағының сипатын және оның шекарасын анықтау.Індеттенудің сандық және сапалық көрсеткіштерін талдау әдістері.

АР қою схемасы


6

Жұқпалы ауруларды балау, емдеу және дауалау үшін қолданылатын биопреператтар

ПР қою схемасы

7

Жұқпалы ауруларға қарсы ветеринарлық-санитарлық шараларды ұйымдастыру жоспарын жасау

-

8

Дезинфектанттар.Дезинфекция, дератизация, дезинсекция әдістері

ДПР қою схемасы

9

Жалпы індеттану бөлімі бойынша қорытынды бақылау

КБР компоненттерін титрлеу

10

Топалаңды балау, індет ошағы мен топалаң қаупі төнген аймақтағы шаралар

КБРдің негізгі реакциясын қою схемасы

11

Аусылды балау.Аусылға қарсы шаралар

1-,2-,3- сатылы ИФР қою схемасы

12

Туберкулезді балау.Туберкулез кезіндегі дауалық және сауықтыру шаралары

ИФА қою схемасы

13

Бруцеллезді балау.Бруцеллез кезіндегі дауалық және сауықтыру шаралары

ПЦР қою схемасы

14

Лептоспирозды балау.Лептоспироз кезіндегі дауалық және сауықтыру шаралары

-

15

Құтырықты балау, дауалау және күресу шаралары.Коллоквиум

-
Барлығы
Кесте 3вАпта №

СӨЖ тақырыптары ( СРС)

Әдебиеттер

1

2
1

Патогенді бактериялардың антигендік құрылымы

Сайдулдин Т.С.

Основы серологии. С.35-49.2

Бруцеллезді серологиялық балау

Иммунолдогия А.Қ. Булашев Мерзімді басылымдағы мақалалар

3

Лептоспирозді серологиялық балау

ҚР ветеринариялық Заңнамасы 2005

4

Пуллорозды серологиялық балау

-/-

5

Маңқа ауруын аллергиялық балау

-/-

2-ші семестр


5 Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу және пәннің мазмұны

Кесте 2 . Дәрістің жоспары мен мазмұны


Дәріс тақырыптары

Сағат саны

Дәріс
Лаб

СОӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1

Шошқаның обасы.

1
1

2

2

2

Шошқаның тілмесі

1
1

2

2

3

Вирустық трансмиссивті гастроэнтерит

1
1

2

2

4

Ірі қараның вирустық респираторлық аурулары

1
1

2

2

5

Қарасан

1
1

2

2

6

Ірі қараның лейкозы

1
1

2

2

7

Кампилобактериоз

1
1

2

2

8

Жылқының сақауы

1
1

2

2

9

Қойдың жұқпалы эктимасы

1
1

2

2

10

Қойдың брадзоты-(секіртпесі)

1
1

2

2

11

Құстардың Ньюкасл ауруы

1
1

2

2

12

Құс тұмауы

1
1

2

2

13

Жануарлар тұмауы

1
1

2

2

14

Құстардың Марек ауруы

1
1

2

2

15

Қортынды дәріс

1
1

2

2
Барлығы

15
15

30

30 1. Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысының (ОСӨЖ ) және СӨЖ мазмұны

Кесте 3 ОСӨЖ және СӨЖ жоспары

ОСӨЖ (СРСП)

СӨЖ (СРС)
аудиториялық

аудиториядан тыс
1

Инфекциялық ауруларды кешенді балау әдісінің сызбасын жасау

Шошқа обасы қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Шошқаның Африкалық обасы-

2

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Шошқа тілмесі қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Шошқа дизентериясы

3

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Шошқаның вирустық трансмиссивті гастроэнтериті қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Қатерлі катаральді қызба

4

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Ірі қараның вирустық респираторлы індеттерінің қоздырғыштарының сипаттамасы және олардың сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Ірі қараның кеуекті энцефалопатия

сы


5

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Сиырдың қарасан қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Қойдың күл ауруы (оспа)

6

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Сиырдың лейкоз қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Сиырдың жұғымтал плевропневмониясы

7

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Сиырдың кампилобактериоз қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Рифт даласының қызбасы

8

Аралық бақылау

Жылқы сақауы қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Жылқының жұқпалы анемиясы

9

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Қойдың жұғымтал эктимасы қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Эпизоотикалық лимфангит

10

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Қойдың брадзотының қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Жұқпалы ларинготрахеит

11

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Ньюкасл ауруының қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Тауықтың жұқпалы бурситі

12

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Құс тұмауы қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Үйрек балапанының жұқпалы синуситі

13

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Сүт қоректілер тұмауы қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Үйрек балапанының вирустық гепатиті

14

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

Марек ауруы қоздырушысының сипаттамасы және оның сыртқы орта жағдайына төзімділігі

Бал арасының аурулары-Америкалық шіріме. Европаллық шіріме. Аспергиллез

15

Өткен тақырыптар бойынша бақылау.

Қорытынды бақылауға дайындық

Балықтың аурулары (аэромоноз көктемгі вирустық ауру,сепсистік псевдомоноз, қызыл балықтың фурункулезі

Кесте 3а

Жоспар

Зертханалық сабақтар

ОСӨЖ (СРСП) , (АБЖ)

1

2

3

1

Жұқпалы ауруларды балау және олардың алдын алу шаралары

Инфекциялық ауруларды кешенді балау әдісінің сызбасын жасау

2

Шошқаның обасы, обаға қарсы ветеринариялық-санитариялық шаралар

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

3

Шошқаның тілмесін балау, дауалау және ветеринариялық-санитариялық шаралар

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

4

Сиырдың обасы, дауалау және сауықтыру шаралары.

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

5

Сиырдың парагриппін,жұқпалы ринотрахеитін және вирустық диареясын балау және ажыратып балау.Емдеу әдістері, сауықтыру және дауалау шаралары.

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

6

Қарасанды балау, дауалау және ветеринариялық-санитариялық сауықтыру шаралары

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

7

Сиыр лейкозын балау, дауалау және сауықтыру шаралары

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

8

Аралық бақылау

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

9

Жылқының маңқасын және сақауын балау,дауалау және ветеринариялық-санитариялық сауықтыру шаралары сауықтыру шаралары.

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

10

Қойдың жұқпалы эктимасын балау, дауалау және сауықтыру шаралары

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

11

Қойдың жұқпалы энтеротоксемиясын және брадзотын балау, дауалау және сауықтыру шаралары

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

12

Құстың Ньюкасл ауруын балау дауалау және сауықтыру шаралары және дауалау және сауықтыру шаралары

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

13

Жануарлардың тұмауын балау, дауалау және сауықтыру шаралары

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

14

Құстың Марек ауруын балау, дауалау және сауықтыру шаралары

Аурудың алдын алу (дауалау) және сауықтыру жоспарын жасау (ситуациялық есеп бойынша)

15

Қорытынды бақылауБарлығы«Ветеринариялық санитариялық эпизоотология » пәнінің ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ (СРС)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Бақылау түрі

К

К

К

К

К

К

К

АБ1

К

К

К

К

К

К

АБ2


Балдар

3

3

3

3

3

3

3

24

3

3

3

3

3

3

21


К-конспект, студент өздік жұмысы бойынша конспект дайындап, ауызша жауап беруі керек. Өте жақсы жауап – 3 балл, жақсы жауап – 2 балл, жауап бермесе –1 балл.
 1. ӘДЕБИЕТТЕР


Негізгі:

1.Сайдолдаұлы Т. Індеттану. Алматы, 1993, 156 б.

2.Сайдулдин Т. Ветеринариялық індеттану. 1-ші кітап. Алматы,
1999.,280 б.

3.Сайдулдин Т.С.,Ветеринариялық індеттану. 2-ші кітап. Алматы,
1999.,292 б

4.Сайдулдин Т.С.,Основы серологии. М., Алматы,1998,320с.

5.Қасымов Е.И. Індеттану. Алматы, 1992, 69 б.

6.Конопаткин А.А.Эпизоотология и инф.болезни сельскохозяйственных животных.М.,Колос», 1984, 544 с.

7.Осидзе Д.Ф. Инфекционные болезни животных.Справочник М., ВО "Агропромиздат", 1987, 288 с.

8. Урбан В.П. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с ветсанитарией. Л.,Агропромиздат, 1987,272 с.

9. Ветеринарное Законодательство.- Астана,2005.

10.Эпизоотологический словарь – справочник /Сост.Д.И.Козлова.- М.,1986. -189 с.


Қосымша:

1.Поляков А.А. .Ветеринарная санитария. – М.,1979.

2.Поляков А.А.Руководство по ветеринарной санитарии.-М.,1986.

3.Поляков А.А. Ветеринарная дезинфекция. – М., 1975.

4.Ветеринарная микробиология и иммунология /Под ред.проф. Н.А.Радчука.-М.,1991.-381с.

5. Сюрин В.Н. Ветеринарная вирусология.-М.,1991.-С.3-12.

6. Емельяненко П.А. Ветеринарная микробиология. – М.,1982.- 304с.

7. Костенко Т.С., Скаршевская Е.И., Гительсон С.С. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии. – М.,1989.- 272с.

8.Троценко Н.И., Белоусова Р.В., Преображенская Э.А. Практикум по ветеринарной вирусологии. – М., 1989. – 287с.

9. Ветеринарные препараты: Справочник/ Под.ред. А.Д.Третьякова. – М. «Агропромиздат»,1988. – 319 с.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет