Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤Pdf көрінісі
бет3/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сынып

Сѕра³-тапсырмалар: 
1. Халы³ тiлiн ана тiлi деп атаудыґ м±нiн тїсiндiрiґдер. 
2. Јаза³ тiлiнiґ ³оІамды³ ³ызметi мен ³олданылу 
аясы туралы айтыґдар. 3. Јаза³ тiлiнiґ туыстас тiлдер 
тобындаІы орны мен µзiндiк ерекшелiгi ³андай? 4. 
Тїркi тiлдерiнiґ ³айсылары ³аза³ тiлiне µте жа³ын, оны 
³алай д±лелдеуге болады? 5. Јаза³станда ³аза³тардан 
бас³а ³андай халы³тар т¾рады? 6. Ґзбекстанда ше? 
7. Олардыґ iшiнде тїркi тiлдестерi бар ма? 8. Јаза³ 
тiлiнде сµз басын даІы «ж» дыбысы; сµз iшiндегi с, ш  
дыбыстары бас³а тїркi тiлдерiнде ³андай дыбыстарІа 
сай келедi? ОларІа мысал келтiрiґдер.


6
1-жатты²у.
 Ма³ал-м±телдердiґ мазмºнына 굴iл бµлiґ дер. 
Оларды жаттап алыґдар.
1. Ґз елiн танымаІан, елге би болмас.
2. Бiлiм тºрІан жерде, иман тºрады.
3. Алтын алма, бата ал, бата алтын емес пе?
4. Ата-анаґды сыйласаґ, кµп жасарсыґ, сыйламасаґ, 
жан ³инарсыґ.
5. Ата тiлiн алмаІан – аман болып кµп ж¼рмес. 
Атаґа не келтiрсеґ, алдыґа сол келер. Атаґа не 
³ылсаґ, µзiґе де сол ³ылар.
6. О³ыІанныґ – 굴лi жары³, о³ымаІанныґ – бетi 
кµн шары³.
7. Тiл тас жарады, тас жармаса – бас жарады.
8. О³у инемен ³ºды³ ³азІандай.
2-жатты²у.
 
Төменде келтірілген мақал-мәтелдерді пайда-
лана отырып сөйлем құраңдар. 
1. Жа³сы сµз – жан с¼йiндiрер, жаман сµз – жан 
к¼йiндiрер.
2. Сµздiґ кµркi – ма³ал, иектiґ кµркi – са³ал.
3. Кµре-кµре кµсем боларсыґ, сµйлей-сµйлей шешен 
боларсыґ.
4. Тiл ³ылыштан µткiр.
5. Ґнер алды – ³ызыл тiл, бiрден соґІы – мер геншiл.
6. Расты³ жауІан ³ардан, сауІан с¼ттен а³, судан 
таза.
7. Ґнерлi µлмес, µнерсiз к¼н кµрмес.
(Ы. Алтынсарин
)


7


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет