Жаратылыстану ғылымдары факультетінің деканыPdf көрінісі
бет47/53
Дата23.12.2021
өлшемі2,39 Mb.
#128439
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   53
umkd (6)
9,10,11,12, 9,10,11,12, Документ, 199261009045638 (1) (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), Badavamova, 17-18-19-20 (копия), Задачи экз. (копия), Задачи экз. (копия)
Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 

А.

Н

2О

 

В.

Н

2S   

С

.Н

2

 Sе

 

Д.

Н

 2

Те

 Е

.

Н2

 

7. 

Күкірт


 

фтормен


 

максимал


 

неше


 

σ

 байланыс

 

түзедіА

.2  

B.4 


 

C.5 


 

Д

.6  

E.7 


8.

 

Төмендегі 

қосылыстың

 

қайсысы


 

иондық


А

.СО

 

 В

.

СО2

 C.NaF  


ClF

  E.H2

 O 


9.

 

Азот 

пен


 

бордың


 

молекуладағы

 

жəне


 

иондағы


 

гибридтелу

 

типі


 

қандай


А

.sp  В

.  sp


2  3

 

С. sp

3

 Д

. p


2

 

Е. sp

310.

 

O2

 

молекуласында 

неше


 

жалқы


 

электрон


 

бар


 ?  

 

 А

.0 


В

.1 


С

.2 


Д

.3 


Е

.4 


Есептер

Глинка


 “

Жалпы


 

химиядан


 

есептер


 

мен


 

жаттығулар

 

жинағы


” 

кітабынан 229-279 

есептер
 

Практикалық

 

жұмыс

 8-9 

ТақырыбыРеакция

 

жылдамдығының

 

əртүрлі

 

факторларға

 

тəуелділігіХимиялық

 

тепе

-

теңдікЛе

-

Шателье

 

принципі

.

 

Қаралатын 

мəселелер

:

 

1. 

Реакция


 

жылдамдығының

 

əртүрлі


 

факторларға

 

тəуелділігі.  

2.

  

Химиялық


 

тепе


-

теңдік


.  

3.

  

Ле

-Шателье

 

принципі

Бекіту

 

сұрақтары

Системаға 

катализатор

 

енгізгенде 

реакция


 

жылдамдығының

 

артуы


 

немен


 

түсіндіріледі

2. 


Гетерогенді

 

химиялық 

реакция


 

жүру


 

барысында

 

реакция


 

жалдамдығының

 

ауысуына


 

не

 əсер

 

етеді3. 


Реакция

 

жылдамдығының 

температураға

 

байланысты 

артуы


ең

 басты

 

неге 

алып


 

келеді


4. 


Температура

 

артуыменқандай


 

реакция


 

жылдамдығы

 

артады


?  

5. 


Егер

 

бір 

реакцияның

 

жылдамдық 

константасы

екінші


 

реакцияның

 

жылдамдық 

константасынан

 

көп


 

болса


онда


 

бұл


 

реакцияның

 

арасындағы 

активтендіру

 

энергиясының 

қандай


 

арақатынасы

 

дұрыс


?  

6. 


Тепе

-

теңдік 

константасы

 

кейбір


 

реакциялар

 

үшін


  293

К

-де

  5*10-3, 

ал

  1000


К

-

де 

2*10-6 


тең

Бұл 

реакцияның

 

∆Н

 таңбасы

 

қалай 

өзгереді


7. 


Аррениус

 

теңдеуін 

жазыңдар


түсіндіріндер

8. 


Вант

-

Гофф 

ережесін


 

жəне


 

Ле

-Шателье

 

принципі

 

360 Жабық

 

ыдыста 

мынандай


 

реакция


 

жүріп


 

жатыр


АВ

(г

)

↔А(

г

)  +B(г

). 


Реакцияның

 

теңесу 

константасы

 0,04, 

ал

 В

 

затының 

теңескен


 

концентрациясын

 

табыныз


АВ

 атының

 

қанша 

пайызы


 

ыдырайды


361 А

 + 


В↔

 

С+

Д

 реакциясының

 

теңесу 

константасы

 1-

ге

 тең

Бастапқы 

коцентрация

 0,02 

моль


\

г

 02 моль

/

г 

тең


 

болса


А

 затының

 

қанша 

пайызы


 

айналуға


 

ұшырайды


362  

Мына


 

жүйе


 

тепе


-

теңдік


 

күйінде


С

  (графит

)  + 


СО

2

(г  2

СО

  (г

∆Н=  172,5


кДж

 

атемпература

 

көтерілгендеал

 қысым

 

өзгермегенде 

тепе


-

тең


 

қоспадағы

 

СО

 құрамы

 

қалай 

өзгертетінін

 

көрсетіңізбтеңесу

 

константасы 

жалпы


 

қысым


 

көтерілген

ал

 температурасы

 

өзгермеген 

жағдайда


 

өзгере


 

маАл

 

теппература 

көтерілген

 

жағдайда


 

шеЖүйеге

 

катализатор 

енгізгенде

 

ше
 

Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 

10 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 363 

Тепе


теңдік


 

қай


 

жаққа


 

қарай


 

ығысады


2

СО (

г

) + О

2

  2

СО2

 (

г∆Н

0 = -566 

кДж


 N

2

 (г

) + 


О 2NO (

г∆Н

0

 = 180 кДж

 

атемпература

 

төмендегенде 

б

)қысым

 

жоғарылағанда364 Келесі

 

реакциялардың 

тепе


 

теңдігіне

 

2

Н(

г) + 

О

2 (

г 2

Н2

О

(г

), 


∆Н

0

 = -483,6 кДж

 CaCO


(

г СаО

(

к) + 

СО

2 (

г∆Н

0

 = 179 кДж

 

а)

қысымның


 

жоғарылауы

бтемператураның

 

жоғарылауы 

қалай


 

əсер


 

етеді


365 Реакцияға

 

түсетін 

заттардың

 

концентрациысын 

қалай


 

өзгертсе


 

тепе


 

теңдік


 

оңға


 

қарай


 

ығысады


:  

 

СО2

(

г) + 

С

 (графит 2

СО

 (г366 

А

2 (

г

) + В

(г 2

АВ

 (г

реакциясының 

тепе


 – 

теңдігі


 

қысымды


 2

есе


 

жоғарылатып

ал

 температураны

  10


0

қа 

көтерген


 

жағдайда


 

қай


 

жаққа


 

қарай


 

ығысады


Тура


 

жіне


 

қайтымды


 

реакциялардың

 

температуралық 

коэфициенттері

 

сəйкесінше 2 

жəне


 3 

тең


Осы


 

реакцияның

 

∆Н

0 

таңбасы


 

неге


 

тең


367 Кестедегі

 

мəліметтерді 

пайдаланып

 298 

жəне


 1000

К

 кезіндегі

 

келесі 

реакция


 

тепе


 - 

теңдік


 

константаларын

 

есепте


аН

2

О(

г

) + СО

2

 (г 

СО

2 (

г

)+ Н

2

(г

), 


б

СО2

(

г) + 

С

 (графит 2

СО

 (г

в) N

2

 (г

) + 3


Н 2N

Н

3 (

г

)  ∆Н

жəне∆S

0

температурамен 

өзгерісін

 

есепке


 

алманыз


368 2N

О

2(

г  N


2

О

4реакциясының

 

тепетеңдік


 

константасы

  1-

ге

 тең

 

болатын 

температураны

 

есептеніз∆Нжəне∆

S

0температурамен

 

өзгерісін 

есепке


 

алмаңыз


Табылған


 

температурадан

 

төмен


 

температурада

 

тепе


 –

теңдік


 

қай


 

жаққа


 

өарай


 

ығысады


369 4

НС

l(г

)  + 


О

2

  (г  2

Н

2О

(

г)  +  2

С

l(

греакциясының

 

∆Нжəне∆

S

0 

температураға

 

тəуелсəз


 

деп


 

есептеп


осы


 

реакцияның

 

тепе


  -

теңдік


 

константасы

  1-

ге

 тең

 

болатын 

температураны

 

табыныз


370 А

  + 


В

 

↔АВ 

реакцияның

  298K  - 

дағы


 

Гиббс


 

энергиясының

 

қалыпты


 

өзгеруі


  -8 

кДж


/

моль


-

ға

 тең

Заттардың 

бастапқы


 

концентрасиялары

  [

А

0]  =  [B

0

]=1 моль

/

лРеакцияның

 

тепе


 

теңдік


 

константасын

 

жəне


 

А

  , В

 

жəне 

АВ

 заттарының

 

тепе  -

теңдік


 

концентрациясын

 

табыңыз


371 Неліктен

 

көп 

жағдайларда

 

реакцияның 

Gмəні


 

теріс


 

болсада


 

реакциялар

 

жүрмейді


 

деседе


 

болады


Мұндай


 

жағдайда


 

реакцияның

 

өтуін


 

қалай


 

жүзеге


 

асырыуғаболады372 А

2

  (г

)  + 


В

(г  2

АВ

  (г

реакциясы 

үшін


 

Gмəні


 

температураның

 

кейбір


 

интервалында

 

оңБұл

 

АВ 

заты


 

температураның

 

осы


 

интервалында

 

А

2 

жəне


 

Втікелей

 

əрекеттесуімен 

алынады


 

дегенді


 

білдіреді

 

меЖауабынызды

 

дəлелденізДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   53
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет