Лекция 30 Практикалық сабақ 15 соөЖ 45 СӨЖ 45 Емтихан 6-ші семестрде Барлығы 135 сағат


Тақырып: Кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шамабет73/84
Дата27.05.2017
өлшемі8,04 Mb.
түріЛекция
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   84

Тақырып: Кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шама.

9 дәріс мазмұны:

Көп өлшемді кездейсоқ векторлардың сандық сипаттамалары . Шартты сандық сипаттамалар

Дискретті кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын есептеуге мысалдар.

Кездейсоқ шаманың үлестірім функциясы және оның қасиеттері.

Үлестірім тығыздық. Ықтимал мағынасы. Оқиғаның ықтималдығын есептеу. Тығыздықтың қасиеттері.Тақырып: Дискретті кездейсоқ шама. Сандық сипаттамалары.

10 дәріс мазмұны:

Сипатамалық функция және оның қарапайым қасиеттері. Кері айналдыру формуласы және жалғыздық теоремасы

Дискретті кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын есептеуге мысалдар.

Үзіліссіздік теоремасы. Орталық шектік теоремалар. Математикалық статистика элементтері.
Тақырып: Кездейсоқ шаманың интегралдық, дифференциалдық функциялары.

11 дәріс мазмұны:

Сандық сипаттамалар. Чебышев теоремасы.Бернулли теоремасы.

Чебышев теңсіздігі. Қалыпты, бірқалыпты үлестірім заңдылығы.

Таңдама ұғымы. Таңдамалық моменттер. Вариациялық қатар. Ықтималдық – статистикалық модель және математикалық статистиканың негізгі есептері.
Тақырып: Үзіліссіз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары. Үлкен сандар заңы.

12 дәріс мазмұны:

Тәуелді, тәуелсіз кездейсоқ шамалар. Корреляция моменті. Корреляция коэффициенті. Сызықтық корреляция. Сызықтық регрессия теңдеулері.

Характеристикалық функция.Сатистикалық баға ұғымы және оларға қойылатын негізгі талаптар. Ең максималды шындыққа сәйкестік әдісі. Интервалдық баға. Статистикалық гепотезалар. Келісім критерилері. Гепотезаларды тексеру критерилері. Жай гепотезаларды ажырату.


Тақырып: Корреляция теоремасы. Сызықтық регрессия теңдеулері.

13 дәріс мазмұны:

Тәуелді, тәуелсіз кездейсоқ шамалар. Корреляция моменті. Корреляция коэффициенті.Сызықтық корреляция. Сызықтық регрессия теңдеулері.

Характеристикалық функция. Сызықтық емес регрессиялық модельдер.

Марковтық тізбектер

Марковтық тізбектер. Өту матрицасы. Күй классификациясы. Кездейсоқ процестерді анықтау.Тақырып: Монте- Карло әдісі. Математикалық статистика элементтері.

14 дәріс мазмұны:

Дискретті кездейсоқ шаманың компьютерлік моделін құру.Үлестірімді кездейсоқ шаманың компьютерлік моделі. Кездейсоқ шаманы моделдеу.

Кездейсоқ шаманың үлестірім заңдарының мысалдары.

Бас жиын, таңдама. Вариациалық қатар. Кездейсоқ процестердің корреляциялық функциясы және олардың маңызды кластары.

Тақырып: Статистикалық баға. статистикалық болжам.

15 дәріс мазмұны:

Нүктелік баға.Интервалдық баға. Сенім интервалы. Мәндік деңгей.

бір қалыпты үлестірім заңының параметрлерін бағалау. Статистикалық болжам, оны тексеру критерийлері. Пуассондық процесстер. Винеровтік процесстер. Кең және тер мағынадағы стационарлы кездейсоқ процесстер.

Кездейсоқ шаманың анықтамасы. Дискретті кездейсоқ шама және оның үлестірім заңдары. Кездейсоқ шамаға амалдар қолдану. Кездейсоқ шаманың үлестірім функциясы, тығыздығы. Көп өлшемді кездейсоқ шама. Шартты үлестірім тығыздығы. Дисперсия. Ковариация. Корреляция коэффициенті. Моменттерге байланысты теңсіздіктер. (Коши-Буняковский, Чебышев, Иенсен).  1. Практикалық сабақтың жоспары.

6. Практикалық сабақтың жоспары.

Практикалық сабақта өтілетін тақырыптар мен шығарылатын есептер силлабуста көрсетілген.

Тақырып

Мазмұны

Апта

Әдебиет

1

Оқиға және ықтималдық

1. Оқиғаның түрлері. Толық топ. Комбинаторика элементтері.

2. Бас және таңдама жиындар. Реттелген, реттелмеген қайтымды, қайтымсыз таңдама жиындар.3. Комбинаторика элементтеріне есептер


1

6,9,13,23,24

2

Ықтималдықтың классикалық анықтамасы

Оқиғаның ықтималдығын классикалық анықтама арқылы есептеуде камбинаторика элементтерін қолдану. Оқиғаларды қосу, көбейту амалдары

2

6,9,13,23,24

3

Жиілік. Ықтималдықтың статистикалық, геометриялық анықтамалары

Ықтималдықтың статистикалық, геометриялық анықтамаларына есептер

3

6,9,13,23,24

4

Ықтималдықтың теорияның аксиомалары

Ықтималдықтың кеңістік құру мысалдары.

- алгебра. Ықтималдықты есептеу

4

6,9,13,23,24

5

Ықтималдықты қосу теоремалары.


Ықтималдықтарды қосу теоремасыны есептер.


5

6,9,13,23,24

6

Ықтималдықтарды көбейту.


Ықтималдықтарды көбейту формуласы. Оқиғалардың тек біреуінің немесе кемінде біреуінің көріну ықтималдығы

6

6,9,13,23,24

7

Ықтималдық теориясының формулалары

Дискретті кездейсоқ шаманың әр түрлі үлестірім заңдарына есептер.


7

6,9,13,23,24

8

Тәуелсіз тәжірибелер тізбегі

Дискретті кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын есептеуге мысалдар

8

6,9,13,23,24

9

Кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шама

Үлестірім функциясы және оның қасиеттері мен графигі. Тығыздық және оның қолданылуы

9

6,9,13,23,24

10

Дискретті кездейсоқ шама. Сандық сипаттамалары

Үлестірім функциясы және оның қасиеттері мен графигі. Тығыздық және оның қолданылуы

10

6,9,13,23,24

11

Кездейсоқ шаманың интегралдық, дифференциалдық функциялары

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары. Бір қалыпты үлестірім заңы

11

6,9,13,23,24

12

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары. Үлкен сандар заңы.

Корреляциялық момент. Корреляция коэффициенті. Сызықтық регрессия теңдеуі

12

6,9,13,23,24

13

Корреляция теоремасы. Сызықтық регрессия теңдеулері

Корреляциялық момент. Корреляция коэффициенті. Сызықтық регрессия теңдеуі

13

6,9,13,23,24

14

Монте- Карло әдісі. Математикалық статистика элементтері

Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамаларды моделдеу есептері.


14

6,9,13,23,24

15

Статистикалық баға. статистикалық болжам

Кездейсоқ шамалар арасындағы байланысты тексеру. Корреляция коэффициенті. Параметрлердің статистикакалық бағасы. Кездейсоқ процесстер теоремасының негіздері

15

6,9,13,23,24
  1. Пәнді оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулар

Тақырып: Оқиға және ықтималдық.

СОӨЖ :


1. Оқиғаның түрлері. Толық топ. Комбинаторика элементтері.

2. Бас және таңдама жиындар. Реттелген, реттелмеген қайтымды, қайтымсыз таңдама жиындар.

3. Комбинаторика элементтеріне есептер

Әдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], I тарау §1.

[24], I тарау §1.

Бас және таңдама жиындар. Реттелген, реттелмеген қайтымды, қайтымсыз таңдама жиындар.Комбинаторика элементтеріне есептер

Әдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8], I тарау §1, 2

Тақырып: Ықтималдықтың классикалық анықтамасы.

СОӨЖ :


Оқиғаның ықтималдығын классикалық анықтама арқылы есептеуде камбинаторика элементтерін қолдану. Оқиғаларды қосу, көбейту амалдары.

Әдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], I тарау §1.

Дискретті ықтималдық кеңістік мысалдары .Жалпы ықтималдық кеңістік

Әдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8], I тарау §3, 4.

Вероятность и статистика.Практикум.2005г.Электронды оқу қүралы.-101 кабинетте.

Теория вероятностей и матемтическая статистика.2007г.Электронное учебное пособие .-кафедрада.

Матемтикалық статистика.2007ж.Электронды оқу қүралы.

А.Е.Жумагалиева,Л.Г.Орлова.Практикум по решению задач по математической статистике.Уральск-2008.-кафедрада.Тақырып: Жиілік. Ықтималдықтың статистикалық, геометриялық анықтамалары.

СОӨЖ : Ықтималдықтың статистикалық, геометриялық анықтамаларына есептер.

Әдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], I тарау §1; [24], I тарау, §1.

Дискретті ықтималдық кеңістік мысалдары .Жалпы ықтималдық кеңістік

Әдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8], I тарау §5, 6.

Тақырып: Ықтималдықтың теорияның аксиомалары.

СОӨЖ : Ықтималдық ы: тың кеңістік құру мысалдары.- алгебра. Ықтималдықты есептеу.

Әдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], [24], I тарау, §1.Ықтималдықтың кеңістік құру мысалдары.СӨЖ: - алгебра.

Әдебиеттер: [10] §1, 14 тарау

Вероятность и статистика.Практикум.2005г.Электронды оқу қүралы.-101 кабинетте.

Теория вероятностей и матемтическая статистика.2007г.Электронное учебное пособие .-кафедрада.

Матемтикалық статистика.2007ж.Электронды оқу қүралы.

А.Е.Жумагалиева,Л.Г.Орлова.Практикум по решению задач по математической статистике.Уральск-2008.-кафедрада.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   84
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет